• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dim

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  186
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About Dim

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Người ta đã nói là loại trừ yếu tố về y tế cơ mà :-s
 2. Tks Luân nha. Theo như bài viết mà Luân gửi thì ý nghĩa của nốt ruồi đó là "dễ sa ngã". Vậy người có nốt ruồi đó thì có nên tẩy nó đi không? Việc có nên tẩy nốt ruồi hay không còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa (không tính đến các yếu tố liên quan đến y tế nha)?
 3. Kính nhờ các bác, các ACE giải đáp cho Dim về ý nghĩa của nốt ruồi của đàn ông với đặc điểm sau ạ: - Nốt ruồi nổi, màu đen, to bằng hạt đỗ đen, trên đó râu có thể mọc ra như chỗ da cằm bình thường - Vị trí: nếu lấy 1 điểm chính giữa môi và kéo xuống cách môi dưới khoảng 1 cm thì chính là vị trí của nốt ruồi đó ạ. Dim nghe nói đàn ông có nốt ruồi như vậy thì cũng giống như chiếc ví bị thủng lỗ, làm ra bao nhiêu tiền cũng không giữ được phải không ạ?
 4. Em Rin thân mến! Nghe em kể thì chị thấy anh này đúng là phũ phàng ghê vậy đó. Nhìn lại quẻ đã lấy cho em mà chị cũng có chút lúng túng, phải chăng mình đã luận sai. KHAI - XÍCH KHẨU --> Chiến tranh, cãi vã đang nổ ra ? HƯU - TIỂU CÁT -> Tình cảm trong anh chàng này đang đến hồi xuống dốc (hưu) ? Hic hic. Anyways, quen nhau 1 tháng mà đã thế này rồi thì cũng đáng lo ngại đấy :(
 5. Hi, vừa thử lên quẻ cho em Rin86. KHAI - XÍCH KHẨU Chuyện tình có hậu. Chúc mừng nhé ;) HƯU - TIỂU CÁT Người con trai đó bên ngoài có vẻ hơi lạnh nhạt, hờ hững nhưng bên trong lại là người sống tình cảm. Với những anh chàng kiểu này, tốt nhất phụ nữ mình không nên suy diễn theo hướng tiêu cực, cũng không nên chú ý quá nhiều đến lời nói của họ mà nên cố gắng cảm nhận những gì họ làm. Thời gian sẽ cho ta biết cảm nhận của ta có chính xác hay không, túm lại là ko nóng vội được đâu. Thân!
 6. Ồi, bé Dim vào đây xem bác TS, cô Wild, anh TĐ với chị Phoenix vừa luận quẻ vừa làm thơ tài tình mà choáng quá ạ! Em xin chúc mừng chị Phoenix đã trở lại diễn đàn ạ >:D<
 7. 20h50- tin mới nhất. Từ lúc em đắn đo post bài này (em ngại khi là người báo tin buồn lắm) cho đến khi em post xong tức là vừa cách đây vài phút thôi. Post xong em chạy ra ngoài ban công xem tình hình mưa gió thế nào thì thấy mưa đã nhỏ đi nhiều rồi mọi người ạ :D Cháu cám ơn bác Thiên Sứ đã hiểu ạ. Cháu vừa chạy ra ban công thấy trời đã bớt mưa đi khá nhiều rồi. Cháu chúc bác thành công! (cháu vẫn hồi hộp theo dõi ạ) :(
 8. Em ko biết có nên post bài này không vì tin tức của em ko được tốt như tin tức của tuấn dương, whitehorse, Rin86. Mong mọi người không ném đá em và bác Thiên Sứ đừng buồn ạ. :D 20h15 Tại khu vực chân cầu Chương Dương thuộc quận Long Biên, mưa bắt đầu từ cách đây hơn 1 h (hoặc ít ra là từ lúc đó em để ý là trời mưa) và đến giờ vẫn chưa dứt. Hiện mưa đã bớt to nhưng vẫn khá mau hạt, đường ướt sũng, bà con đều phải mặc áo mưa khi ra đường. Đúng là gió mùa đông bắc đã về rồi! :(
 9. Hihi thích cái comment của bác Giaback thế! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wub.gif
 10. Không ngờ cháu lại được bác haithienha giải đáp cho sớm như vậy. Cháu xin cám ơn bác ạ. Đúng là chúng cháu định sẽ cưới vào tháng 12 ÂL tức là tháng 1 năm sau ạ. Cháu hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ đúng như dự định. Những điều bác nói về tính cách, lời ăn tiếng nói có thể làm ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc gia đình, với hi vọng "đức năng thắng số", cháu xin hết sức lưu ý để tự điều chỉnh bản thân, giữ gìn hạnh phúc ạ. Nhân đây, cháu cũng có một thắc mắc xin được giải đáp ạ: Bác nói rằng bọn cháu phải lập gia đình muộn thì duyên nợ mới bền. Vậy lập gia đình từ bao nhiêu tuổi trở đi thì tử vi coi là "muộn" ạ? Cháu 27 tuổi và chồng chưa cưới của cháu 29 tuổi (tuổi ta) thì đã được coi là "muộn" chưa ạ?
 11. Cháu rất cám ơn bác haithienha đã bớt chút thời gian ghé thăm topic của cháu ạ. Chúng cháu dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12 âm lịch (tức là sang tháng 1/2011) ạ. Link lá số mà cháu đã gửi không phải là lá số của cháu đâu mà là của chồng chưa cưới của cháu ạ, còn cháu tương lai sẽ là "cô vợ ghen khiếp lắm" mà bác đã tiên đoán đấy ạ hihi (hiện giờ cháu thấy cháu không có máu Hoạn Thư lắm ạ, nhưng biết đâu sau này lại như thế bác nhỉ :">). Nghe về những tai họa mà chồng cháu sẽ gặp phải cháu rất lo cho anh ấy ạ. Nhưng dù thế nào thì cháu cũng quyết tâm ở bên anh ấy sướng khổ có nhau ạ. Đúng như bác nói, chồng cháu sớm thăng tiến đường công danh, anh ấy có tâm, có tài, cũng được người tốt nâng đỡ, yêu quý, nhưng cũng lắm kẻ ghen ghét. Anh ấy là người luôn hết lòng hết sức vì công việc nên cũng được sự ghi nhận nhất định, tuy nhiên lợi ích vật chất thu về cho bản thân mình thì lại không được nhiều ạ, thực là rất hợp với câu "có tiếng mà không có miếng" bác ạ. Từ đầu năm trở lại đây, trong công việc của chồng cháu có sự thay đổi lớn. Anh ấy quyết định nghỉ việc ở nơi mà anh ấy đã tận tâm cống hiến suốt 5 năm qua để sang một nơi khác theo lời mời vào một vị trí quản lý ở đó. Tuy nhiên, khi sang đó làm được 1 tháng thì người ta lại không giữ đúng lời hứa khi mời sang, vì thế chồng cháu lại thôi không tiếp tục làm việc cho nơi đó nữa. Sự việc bất ngờ đó là khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện không mong muốn xảy đến với chồng cháu trong 2 tháng qua. Những việc kiểu "dậu đổ bìm leo" khi chồng cháu sa cơ thất thế cũng đã xảy ra cả rồi ạ (bác đoán thật là chuẩn quá!). Sắp tới, chồng cháu sẽ làm về mảng tín dụng cho một ngân hàng quốc doanh chứ phải làm cho cơ quan công quyền hay liên quan đến chính trị, công an ạ. Vì tín dụng cũng là một lĩnh vực chứa nhiều rủi ro về luật pháp, nên cháu lại càng lo khi lá số của anh ấy có hạn dính đến pháp luật. Cháu rất mong bác chỉ cho chúng cháu cách hóa giải và khoảng thời gian việc đó xảy ra để chúng cháu cẩn thận phòng tránh ạ. Ngoài ra, nếu có thể xin bác xem kỹ hơn cho chúng cháu về hạnh phúc vợ chồng và con cái sau này ạ. Mong bác xem giùm cháu vợ chồng cháu sống với nhau có được hạnh phúc, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long không, có mối họa gì cho hạnh phúc vợ chồng không để phòng tránh. Sau khi cưới xong, cháu sẽ ở cùng bố mẹ chồng nên cũng lo không biết mối quan hệ với gia đình chồng sau này có ổn thỏa không. Bên cạnh đó, cháu thể trạng không được tốt lắm (gầy yếu), trong khi anh nhà cháu tương lai sẽ là trưởng họ nên cháu cũng bị áp lực về đường con cái ạ. Không biết chúng cháu có bị hiếm muộn con cái không, có tất cả bao nhiêu con, có trai có gái không hay con một bề, con cái sau này có ngoan ngoãn, hiếu thuận, thành đạt không. Cháu xin gửi lại link lá số của cháu và chồng cháu ạ: Lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu tham quá, hỏi bác nhiều quá bác nhỉ. Cháu biết bác không có nhiều thời gian và còn nhiều thành viên khác của diễn đàn đang chờ bác giúp đỡ, nhưng vì đang có nhiều lo lắng quá nên cháu cứ gửi câu hỏi lên đây ạ. Mong bác và các bác ở đây bớt chút thời gian xem giúp cháu được đến đâu cháu cũng xin cám ơn rất nhiều ạ. Cháu kính chúc các bác sức khỏe và an vui!
 12. @hyvongtuonglai: Cám ơn bác đã xem giúp. Em xin ghi nhận để kiểm chứng ạ. @ntpt: Chưa cưới lần nào bác ạ ^^, nhưng đang cố gắng chốt cuối năm nay ạ. Về câu hỏi thứ hai của bác thì đúng tâm trạng rồi. Vụ giải hạn kia là người ta nói sao thì em thuật lại thôi ạ, chứ ai lại cố tình giải hạn kiểu đấy bác nhỉ B-(
 13. Cám ơn bác Ngọc Việt đã quan tâm và ghé thăm topic của em (nick bác khiến em thấy có gì đó rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra^^). Em không biết tuổi bác và các bác ở đây nên không biết xưng hô thế nào cho phải, thôi thì cứ tạm xưng chung thế này vậy. Có gì không phải mong các bác góp ý ạ. Em nghe có người nói lá số này về sau có cái hạn dính dáng đến vòng lao lý, nếu muốn tránh thì bố vợ phải có 2 bà, hoặc bản thân phải có bồ bịch nên cứ thấy lo lo ạ. Em rất mong các bác xem giùm em xem tổng quan vận mệnh lá số này thế nào, những hạn, tai hoạ cần chú ý và cách hoá giải ạ. Đặc biệt em rất quan tâm đến hạnh phúc gia đình và con cái ạ. Một lần nữa xin cám ơn các bác!
 14. Kính nhờ các bác, các anh chị vào xem giúp cháu/em với ạ !!!