• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Mục Đồng

 1. Kìm lâu là nhà vàng. Tuổi Kim lâu chỉ tính cho người đàn ông khi làm nhà thôi mà, phụ nữ thì cứ vô tư. Anh này Kỷ Tỵ tam tai vào các năm Hợi Tý Sửu đã qua từ lâu rồi, như vậy là muốn cưới năm nào mà chẳng được. Em nói đúng không các huynh! Anh BHVL nhờ các huynh ấy tư vấn ngày giờ cưới nhé! Thân mến
 2. Cặp này chồng Đinh Mão, vợ Bính Dần, nói chung về thiên can, địa chi, mạng tuổi đều bình hòa thì làm sao mà khắc được nhỉ? Về phi cung thì chồng Tốn, vợ Khảm, cùng đông tứ trạch nói chung là rất tốt! Chỉ biết bao nhiêu thôi, còn phần sinh con thì để mấy huynh tư vấn nhé! Thân mến!
 3. Mộ là đặt đến mức cao nhất và sẽ chuyển sang hành khác, ví dụ như hành Hỏa thì Mộ của Hỏa là hỏa cao nhất và sẽ chuyển sang chu kỳ sinh của hành Thổ, chỉ có Mộ mới chuyển đổi sang hành mà nó sinh ra chứ Sinh và Vượng không có tính chất này mà chỉ là sự phát triển của vật chất ở các cáp độ cao hơn thôi. Thân mến!
 4. Dạ em trả lời trước lúc huynh post bảng LTHG lên nên có chút nhầm lẫn ấy mà! Thân mến!
 5. Oa oa, thì ra là Sư Phụ sửa ở trong Hà Đồ và văn minh Lạc Việt, em chỉ đọc phần chữ và bản cũ mà không có đọc phần hình chụp 2 bản kỷ I kỷ II của SP nên không biết ạ! Thanks huynh Thiên Luân nhiều ạ! Như vậy là Phúc Đăng Hỏa --> Sơn Hạ Hỏa --> Thiên Thượng Hỏa sắp xếp theo chu kỳ Sinh Vượng Mộ phải không ạ? Kính huynh!
 6. Em theo phần Luận Tuổi Lạc Việt ở diễn đàn Lý Học Đông Phương anh ơi! Địa chỉ đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...t=0&start=0 Anh vào nghiên cứu nhé!
 7. Có nhầm lẫn không vậy huynh, bắt đầu từ Giáp Ngọ, Ất Mùi là Sa Trung Kim cứ cách bát sinh tử đến hết 30 năm lại quay lại từ đầu Kỷ II mà tính tiếp như thế thì đến Nhâm Tuất, Quí Hợi là Phúc Đăng Hỏa là đúng rồi mà huynh. Vả lại theo như quy tắc Sinh - Vượng - Mộ thì trong vòng 6 năm thì 2 năm đầu là Sinh, 2 năm sau là Vượng, 2 năm cuối là Mộ, Nhâm Tuất, Quí Hợi là 2 năm cuối của Vận 5 Kỷ II nên phải thuộc Mộ của Hành Hỏa chứ nhỉ? Có phải hành Hỏa kỷ II theo chu kỳ Sinh Vượng Mộ như thế này không vậy huynh: Thiên Thượng Hỏa --> Sơn Hạ Hỏa --> Phúc Đăng Hỏa không huynh hay là đệ hiểu sai nhỉ? Như vậy thì theo đệ Nhâm Tuất, Quí Hợi là Phúc Đăng Hỏa mới đúng. Phần Luận Tuổi Lạc Việt của Sư Phụ cũng ghi vậy mà: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...t=0&start=0 Kính huynh!
 8. Lạc Thư Hoa Giáp chỉ đổi 2 vị trí 2 Thủy Hỏa thôi còn các mệnh khác vẫn y như cũ. Theo LTHG thì -PT Hán mệnh Sơn Hạ Hỏa --> Đại Khê Thủy -PT Hán mệnh Đại Hải Thủy --> Phúc Đăng Hỏa Thân mến
 9. Cũng không hẳn là sai đâu huynh ơi! Hiện tại có 2 luồng 1 luồng sử dụng từ Gióng 1 luồng sử dụng từ Dóng. Bài của báo Tiền Phong: Bác Nguyễn Thiếu Dũng bên anviettoancau cũng có 1 bài:
 10. Hình dáng giống con tê tê nhưng mà không có vảy! Ngộ wá ta! Mà nó có cắn không nhỉ? :ph34r:
 11. Dạo này lớp hơi đông, bạn liên lạc điện thoại trước để đặt chỗ trước, khi nào đủ số lượng thì mở lớp! Số điện thoại: 0862739420 Thân mến!
 12. Ra ngoài tiệm nhờ họ scan cho chị ntpt ơi! Còn không thì scan từng phần rồi ghép lại, dùng photoshop hay corel draw ghép cũng được! Chúc mẹ của chị mau khỏe! Thân mến!
 13. Hic sao dạo này nạn hack web hoành hành hoài vậy ta? Vnweblogs cũng mới bị hack xóa dữ liệu tới bây giờ admin cũng chưa khắc phục xong, hic trên đó có mấy bài khí công và thuốc mà em thì chưa kịp lưu bài. Tên ác ôn nào hack mấy trang web làm xóa mất các dữ liệu gây tổn thất tri thức cho cả một dân tộc. Công an mạng đâu sao không bắt mấy tên rảnh rỗi gây tác hại đến người khác dùm em! Nhàn cư vi bất thiện mà, 1 phút nông nổi muốn thể hiện mình của họ gây tác hại lớn lao cho người khác! :D
 14. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Kính chúc Sư Phụ cùng toàn thể các Sư Huynh, Sư Tỷ sức khỏe dồi dào, thành công tốt đẹp trên con đường Vinh Danh 5000 năm văn hiến Lạc Việt!
 15. Định thành thiền sư sao anh Nòng Nọc, toàn chuyện thiền không hà, khó hiểu quá!
 16. Tin gì vui vậy cô Wild, chiều nay mà con về kịp là chạy qua bên đó liền! :D
 17. Mặc cái tờ báo lá cải đó đi chị Rin ơi! "Trong ít nhất 7 ngày lễ hội chính trời nắng đẹp, không mưa vào ban ngày, thời tiết mát mẻ" Không biết họ có đọc câu này ngay tại logo của diễn đàn không nữa? Nếu xác suất là 50/50 thì khả năng không mưa trong 5 ngày liên tiếp là 5^5=3.125% một con số quá nhỏ để có thể xảy ra điều đó, nhưng sao nó vẫn xảy ra chỉ vì đơn giản là xác xuất đó không phải là 50/50.Trong thực tế thì dự báo thời tiết không phải là chơi trò xúc xắc có 2 mặt, mà diễn biến thời tiết là một quá trình phức tạp liên quan đến rất nhiều yếu tố: lượng nước bốc hơi, nhiệt độ mặt trời, tốc độ gió, độ ẩm không ký... và rất nhiều yếu tố phức tạp khác mà con người chưa biết hết được...ư Việc xem dự báo thời tiết có xác xuất 50/50 ngay từ đầu là một sai lầm cơ bản giữa một hiện tượng thực tế và một hiện tượng có tính quy ước chỉ xảy ra trong toán học và các phòng thí nghiệm có điều kiện cực kỳ hiện đại để cô lập các sự kiện trong một hệ kín trong phạm vi rất hẹp, còn thực tế bất kỳ một hiện tượng nào xảy ra trên Trái đất này đều có phạm vi rất rộng và có rất nhiều yếu tố tham gia vào đó. Nếu nhocchantrau nhớ không lầm thì tỉ lệ dự báo của KTTVTƯ cũng chưa bao giờ đạt 100%, cả một cục nhiều người như thế mà còn chưa đạt chính xác 100% thì sao lại trách là SP nói "có thể có mưa" được chứ? SP dự báo trước cả gần 1 tháng mà họ dám bảo là "bám đuôi", bó tay, các dự báo chi tiết trước từng ngày chỉ là làm cho rõ thêm thôi, tránh hiểu lầm ấy mà? Khái niệm cận biến hóa được đề cập đến từ ngày 26 và đã giải thích rõ ràng là do sự sai lệch giữa tính quy ước của thời gian và thực tế vận động cơ mà!
 18. Bác HungNguyen ơi cho xin cái link đến bài cũ đi, con muốn tìm hiểu chuyện này xem vì sao chú rùa chết rồi mà di chuyển được, xem thêm để mở rộng kiến thức ấy mà! Anh vanvatho ơi, Bác HungNguyen nói chơi ấy mà, kể tiếp đi huynh! :D
 19. Ủa rốt cuộc sự tình ra sao vậy Bác HungNguyen con tò mò muốn biết quá?
 20. Hình như chú rùa này đợi có mưa giông sấm sét mới di chuyển hay sao ấy, coi chừng có liên quan đến từ trường hay điện từ gì đấy! Bữa nào có mưa giông, huynh cử người ra theo dõi thử xem có chuyện gì không? Thân!
 21. Tội nghiệp huynh HTH và Sư Phụ quá, chúc các huynh và Sư Phụ thành công để Đại Lễ diễn ra tốt đẹp! Em chẳng giúp gì được cho các huynh và Sư Phụ cả, thôi thì cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ! Chúc các huynh và Sư Phụ giữ được sức khỏe qua mùa Đại Lễ! Thân ái!
 22. Các huynh Quản Trị ơi, video Phong Thủy Trong Kiến Trúc Và Thiết Kế Nhà ở không còn xem được nữa, các huynh up lại dùm em với! Cho em hỏi chút sao các huynh không up lên mega1280, megashare.vn, hay mediafire mà lại tích hợp vào trình duyệt với silverlight, xem rất chậm và nặng máy, giống như video "Tọa đàm: Âm Dương Ngũ Hành Và Mối Qua Hệ Với Khoa Học Hiện đại" xem xong là máy muốn đứng luôn. Kính!
 23. Em cài rồi huynh ơi, nhưng không xem được, các video khác thì xem bình thường chỉ có video này là ko xem được thôi! Coi chừng file ở server bị hư đấy huynh!
 24. Hu hu sao không ai quan tâm hết vậy ta, em đang học lớp PTLVCB4 nên rất cần những bài nói chuyện của Sư Phụ, hy vọng có thể biết thêm vài vấn đề hữu ích! Kính!
 25. Kể chi tiết đi huynh vanvatho ơi, để anh em cùng học hỏi! Mà rốt cuộc là tại sao con rùa di chuyển được vậy huynh? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/blink.gif