• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Mục Đồng

 1. Anh thông cảm mọi người nhận được bản dịch rất trễ, nên không kịp dịch các chữ trên hình, nhưng trong bản tiếng anh có chú thích rất đầy đủ, và lại nếu dịch sang tiếng anh các danh từ trên thì không có từ tương đương nên rất khó dịch!Thân mến!
 2. Message for the Future Vietnamesemeta-culture, the key to exploring a sense of a global consciousness for globalsustainable development Dear all, On the occasion of 30thanniversary of UNESCO and the 8th WFUCA world congress in Viet Nam, on behalfof Center of Research Principle of Ancient Oriental Astrology, we wouldlike to send our warmest congratulation to UNESCO and WFUCA. This is the hightime for us to look back and together applaud the great achievements of UNESCO,a great organization whose guidelines are completely judicious and necessary forall mankind. “UNESCO works to create theconditions for dialogue among civilizations, cultures and peoples, based uponrespect for commonly shared values. It is through this dialogue that the worldcan achieve global visions of sustainable development encompassing observanceof human rights, mutual respect and the alleviation of poverty, all of whichare at the heart of UNESCO’S mission and activities.” Dear all, We areliving in the changing world, it changes so fast that just when we think we have advanced astep to conquer nature, immediately we recognizes that what we have is so weakcompared to nature’s force. More specifically, many of us are facing with thewonder in our mind that whether we are getting richer every day by more moneywe earn, or we are actually losing the richness of life. Behind this crisis isthe serious problem of ecological imbalance that spans over environmental, globalization,culture, science and education issues. In this context, the peaceful "sustainabledevelopment" is needed more than ever. In this small article, we, Vietnamese,citizens of a country that has suffered the ravages of war wishes to contributea perspective by sharing Vietnamese cultural values and wisdom to suggest apossible way to explore a global consciousness for sustainable development. We find that,to gain sustainable globalization development, it is necessary tohave a suitable globalization consciousness. This is a target of leadingscientists who find knowledge to make unified foundation for human to mastertheir own lives. S.W Hawking explained motive of scientists as follows: “What would it mean ifwe actually did discover the ultimate theory of the universe? …, we could never be quite sure that we had indeedfound the correct theory, since theories can’t be proved. But if the theory was mathematically consistent andalways gave predictions that agreed with observations, we could be reasonably confident that it was the rightone. It would bring to an end a long and glorious chapter in the history of humanity’sintellectual struggle to understand the universe.” [1] However, S. W. Hawking also writes “Up to now, most scientists have been too occupied withthe development of new theories that describe what the universe is to askthe question why. On the other hand, the people whose business it is toask why, the philosophers,have not been able to keep up with the advance of scientific theories”. Another greatman, Einstein told his daughter that: “Look deep into nature, and then you will understand everything better.”. And “Thefairest thing we can experience is the mysterious. It is the fundamentalemotion which stands at the cradle of true art and true science. He who knowsit not and can no longer wonder, no longer feel amazement, is as good as dead,a snuffed-out candle” [2]. Beyondscience, Vanga – the clairvoyance said that, “An ancient theory will return to humanity”. Where is theancient theory in the history of human civilization? Does it really exist? Is thisthe unified theory implicit in civilization history of human that has not beendiscovered? Hinted bythese questions, we have confidence to start our journey in finding the mysteryof Great Oriental civilization. Dear all, With theglobal culture exchange – when most of advanced knowledge of humancivilizations become integrated, the mystery of the Oriental Psychology is no longer limited to a few countries inthe East, but it has received the interests from all over the world. It’s alsoobserved that, in the development process of Western scientific knowledge,scientists are increasingly seeing the value of the Oriental civilizationknowledge, which appear more and more similar to modern scientific knowledge . In the 16thcentury, Leibnitz realized the miracle of Yi Jing as a predictions system butthis is just the practical application, although it is a very effectiveapplication with surprisingly accurate result, it doesn’t answer ‘why’. In the20th century, when science has gained much more knowledge about nature,more scientists realize the close relationship between Oriental civilizationand modern science knowledge. "TheTao of Physics" of Fritjof Capra shows many coincidence of modern physicswith Oriental religion, especially Buddhism. And yet, the great scientist of modern civilizationEinstein defined "Buddhism is the religion of the future." It appearsthat Einstein was aware of the closeness of the Eastern wisdom with the futuredevelopment of humanity, at least subjective to his great mind .... Is it true that, when knowledge of modern civilization grows, the gap between mysticalOriental civilizations and modern civilization increasingly shrinking? And isthat the basis for the leading scientists to increasingly see the value ofcivilization? The world is learning about thevalues ​​of the Oriental civilization There havebeen many studies, materials and workshops on the Yi Jing, but the mysteryremains. The mysterious wonder of Oriental civilizations still impose greatchallenge to human intelligence right in the time at the peak of globalintegration of mankind. Over thousands of years, thereexist facts about application of ancient Oriental psychology – which are basedon the Oriental Astrology with its core doctrine is the theory of Yin Yang andFive Processes ( also know as Five Elements), the following question must beasked: - May be the reason why we are still hitting the wall inunderstanding Oriental astrology is because we cannot find a right conclusion froma wrong assumption (that we know) grounded in the foundational principle of OrientalAstrology? - Or can it be that the ancient knowledge about universe, nature, life andpeople is far beyond current human knowledge that people today cannotunderstand the terms, concepts, standards, conventions ..... of a knowledgesystem reflecting the reality that the ancients had known? - Or can it be that the mysterioushistory of ancient Oriental civilization not as simple as the common perceptionof history reflected in current textbooks? - Maybe the realvalue of the Oriental civilization belongs to a mysterious ancient civilizationonce existed on Earth before modern civilization history is aware of it andthis civilization has collapsed? We believethat: Any doctrineor theory, whether in the name of science or religion can only form and developin certain suitable conditions. Therefore the criteria needed to define adoctrine, a theory of the civilization must include at least the followingthree factors: a / A logical history of the doctrine in its respectivecivilization. b / A doctrine and its formation in its belongedcivilization must be systematic, with internal consistency and rationality. c / The foundation of social knowledge must be suitable tobe the basis for the development and formation of doctrine. On this basis,we are honored to introduce to you a cultural process with its true origins of themysterious Oriental civilization. The underlying cultural process is the door openingto us the message of great Oriental civilization mystery, it is the key tounlock the mystery, to contribute to the treasure of future humanity'sknowledge. ChineseYin – Yang diagram The Yin and Yang diagram- alsoknown as Taiji Map – is a popular symbol in the ancient book in Han texts. Thissymbol is known to present the fundamental principle (core) of the Yin – Yangand Five Processes theory. However please look at the next figures,you can see or at least feel a completely different philosophy flow compared tothe above symbol from Han civilization. Thisis a very popular folk paintings in Vietnam, it has been existing for a longtime and represents a happy family, where the Mother give her babies all theirneeds. One element in the painting that standing out is the Vietnamese Yin andYang diagram ( Lac Viet Yin-Yang diagram). Lac Viet Yin-Yang diagram does not only appear in Vietnamese folkpaintings, but also in most of the cultural heritage of Vietnamese ethniccivilization all over the country of Vietnam today as some of the examplesbelow show. Lac Viet Yin-Yang diagram in the temple of Thanh Giong’s Mother in Bac Ninh. Lac Viet Yin-Yang diagram in a Pagoda Bach Y Tuyet Son Bodhisattva - was builtin the early years of the nineteenth century 1801. Nghi Loc district (Nghe An). Lac Viet Yin-Yang diagram in Vo Vi pagoda We can find the Lac Viet Yin-Yang diagram remains among many Vietnamese culturalheritage, although some of them are eroding over time. The reason we emphasizeon this symbol is because this image will open the way for a finding that webelieve you will be very interested. The finding is: Lac Viet Yin-Yang diagram found only in Vietnamese cultural heritage, has shown that: thereexist a distinguish wisdom about the theory of Yin Yang and Five Processes whichis different from the interpretation of the ancient texts from the Han more than2000 years ago. This is coincidentally the time when Lac Viet civilizationcollapsed in the southern Yangtze River ( around third century BC). This is the true source of the greatmysteries of the legendary Oriental civilization. The legendary great wisdomthat handed down in traditional Vietnamese culture is the key to open the doorfor the future unified theory of the universe, and that is what prophet Vangasaid " An ancient theory will return to humanity”. We will briefly showyou why we conclude this in the followings. If you are interested in the theory ofYin and Yang and Five Processes of Oriental civilizations, it is important foryou to consider an alternative assumption that: The principle basis for this theory isnot as the Han texts describe more than 2000 years ago[3]. Instead, we confirm the following: In the course of study and research,we determine that the Hetu and Lạc Việt Later Heaven is the principle basis for the theoryof Yin and Yang and Five processes. One more time, the trace of ancientVietnamese cultural heritage is the hint for our research. Let’s look at thefamous Hang Trong folk paintings which Vietnamese only use in the worshipingplace, the most important place in a house. Five Tigers worship painting. Vietnamese folk painting This painting with five tigers has long been regarded as asymbol of belief in the Vietnamese culture and is a worshiped symbol. Becauseof its sacred character, in Vietnamese tradition, this painting is not sold inpopularity. Only when someone order, then artists start drawing. When foundthis picture, we immediately realize that this paintings expresses FiveProcesses principle. Starting from the Golden Tiger belong to Earth born Metal:White Tiger. Metal born Water: BlackTiger then born Wood: Green Tiger. Then born Fire: Red Tiger. Red Tiger (Fire)born Golden Tiger (Earth) the cycle repeats. The ‘borning’direction of these Five Processes ( or Five elements) is equivalent of the Hetu‘borning’ direction. More remarkably, the Golden Tiger in the center holdsbetween its two front legs an Vietnamese ancient script saying: “The GreatPower of the Universal Law that cover everything”. From paintingshanded down in the cultures heritage of Vietnam, we identified it is the Hetu is the foundational principles ofYin-Yang and Five Processes theory, not LuoShu according to Han ancient books writefor over thousands of years. We alsoidentify the basic principle of Yin/Yang and Five Processes theory is following: Trigrams andhexagrams system – which in deed is not language characters - obviously, is theformula symbol used to express systematically the content Yin/Yang and FiveProcesses. We alsodetermined that: Later Heavenba-gua map diagram that is written in ancient Han book has one big mistake in theposition of two trigrams called Kun (Earth) and Xun (Wind) and the relation of eighttrigram, as a result a new and we named this new ba-gua arrangement namely LacViet Later Heaven: King Wen "Later Heaven" bagua arrangement Lac Viet Later Heaven bagua arrangement Finally, we determine that, thebasic principle of Yin Yang and Five Processes theory is Lac Viet Later Heaven combinedwith Hatu. Please look at the following magic square: From the above basic principle, in our research we haveexplained and demonstrated the rationality of this principle in all areasrelated the theory of Yin Yang and Five Processes such as Feng shui, astrology,Oriental medicine and Yi Ching. Together with that we also determined that: Yin Yang and Five Processes theory is a consistent,complete, systematic theory that explains from the formation of the initialuniversal state (second 0 of the universe) to every movement of the universe,natural rules with its objectivity and ability to predict. This theory explainsall the movements with the laws of nature, society and people across allsectors of the world we are living in. (Thousands of pages of our research are available on lineat: www.lyhocdongphuong.org.vn) Yin Yang and Five Processes is the unified theory of the universe From thebasic principle of Lac Viet Later Heaven combined with Hatu, which was restoredin the name of great Lac Viet civilization over nearly 5000 years, we haverecovered a systematic theory of Yin Yang and Five Processes, which bagua and itssystem of hexagram is the notation that expresses the content of the derivedtheories that known discreetly as remains of Great Oriental Civilizationmysteries . Yin Yang andFive Processes theory explain from the formation of the universe to all the mattersrelating to the movement of the universe, nature, society, life and people. Yin Yang andFive Processes theory shows the harmony of the universe, in which human natureis one entity. It puts everything in a harmonious relationship and interactions,it therefore requires a balance between human civilization development and mothernature. It helps each individual recover his/her oneself through enlightenmentto understand the meaning of life and put the humanity on top of everythingthat we do. It helps people discover and exploit the clean energy sources fromthe nature, the energy comes from the wakening of a fresh morning, from theenergy of the mountains, rivers, wind, the moon and the sun. And most importantly,it helps people to abandon the impossible hegemonic ambitions and live togetherin peace and prosperity. This is an unifiedtheory that the humankind is looking for. Dear all, On behalf ofCenter of Research Principle of Ancient Oriental Astrology, where we baseour research on the core principle of Yin Yang and Five Processes, we are veryglad to present to you initial results of our research. We hopethat, the brief summary of our findings in the discovery of great Oriental civilizationmysteries will receive interests from you, the participants of the 30thanniversary of UNESCO and WFUCA in Viet Nam. Dear all, An unified theorythat has been restored from the great ancient Oriental civilization is amessage of the future for the development of mankind. As SWHawking wrote, if there is an unified theory, the theory will decide whetherand when we will find it. We hopethat, the 30th anniversary of UNESCO and WFUCA is the beginning ofan important process for future development of mankind with a determined unifiedtheory. Thank youfor paying attention and wishing you all great health and successes. Center of Research Principle of Ancient Oriental Astrology Nguyen Vu Tuan Anh Director ================================= [1] “Brief historyof time” – S.W Hawking [2] - Einstein, Genie, Visionär, Legende, page.213/214or Herneck, Einstein, page.100 [3]Han ancient book writes that: The principle basis forthe theory of Yin and Yang and Five Processes is from the Ba Gua (Ba = 8 Gua =trigrams) appeared mysteriously on the back of a turtle in a Chinese river ​​around1000 years BC.
 3. Phong thủy huyền thư: KHAM DƯ TÚ KHÍ (Viết tặng ThS. Nguyễn Văn Thiền và các thân hữu yêu thích phong thủy...) Lê Hưng VKDTheo kinh nghiệm địa lý phong thủy dòng họ Lê Lã - Hưng Yên (từ đời cụ Lê Lã Cơ, chủ nhân trang điền làng Phượng Lâu, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, thế kỷ 19 đời vua Thiệu Trị) đã trải nghiệm vận dụng các thế đất thiên nhiên có hình dạng kỳ lạ: - Hoặc từ núi non gò đồi (gọi là KHAM) - Hoặc từ vùng đất có bãi bồi, sông rạch (gọi là DƯ) Để an cư lạc nghiệp, rồi lưu truyền kinh nghiệm 4 thông số phong thủy (đằng trước, đằng sau, bên tay trái, bên tay phải) bằng câu nhật tụng tâm đắc: - Minh đường tích thủy - Huyền vũ tàng phong - Hỉ động thanh long - Tịnh lâm bạch hổ (1) Nhằm phác họa kế hoạch xây dựng dương cơ (nhà ở) trên nguyên tắc khảo sát tổng thể: nguồn nước của thế đất, độ cao thấp của thế đất, bầu khí luân lưu của gió, và hình dạng thực tế của thế đất?, gọi chung là cách xác định “cát địa tú khí” cho địa điểm chuẩn bị làm nhà ở cá nhân, hoặc ho cộng đồng (chung cư, cư xá, nhà tập thể...) I/ Các thế đất nhiều tú khí: Khi sinh thời (trước 1984), cụ Thiên Lương tâm đắc kể chuyện: v/v hai thầy thuốc đông y ở Saigon (thập niện 50 thế kỷ 20): - Đông y sĩ Dương Thái Ban (nhà thuốc bắc khu Vườn Chuối quận 3 Saigon) - Đông y sĩ Đẩu Sơn Lê Lã Sảng (nhà thuốc bắc khu Bàn Cờ quận 3 Saigon) Đã đạt trình độ nhận diện được 11 kiểu đắt đắc địa sinh khí gồm 2 nhóm: âm tụ (bạch hổ vượng) và dương tán (thanh long vượng) hoàn toàn theo trải nghiệm phong thủy huyền thư của dòng họ Lê Lã - Hưng Yên, đó là: 1.1- Phong yêu hồ mạch đồ 1.2- Bạch hổ diêu đầu mạch đồ 1.3- Mãnh hổ trục quần dương mạch đồ 1.4- Hồ tất mạch đồ 1.5- Long giáng hổ thăng mạch đồ 1.6- Long mã lưu tích mạch đồ 1.7- Quần long hội ẩm mạch đồ 1.8- Chư long tranh châu mạch đồ 1.9- Hoàng long ngự thủy mạch đồ 1.10- Thanh long bài vĩ mạch đồ 1.11- Tiên lâm đằng long mạch đồ Khi quan sát bất kỳ một cuộc đất nào, nhà phong thủy (tức người quan sát thế đất) trước tiên phải tìm và đứng ở vị trí thế đất cao, rồi nhìn về phía đất thấp hơn (tức là từ vị trí huyền vũ nhìn về vị trí minh đường), như vậy phía tay trái người quan sát là vị trí thanh long (cũng gọi: tay long), và phía tay phải người quan sát là vị trí bạch hổ (cũng gọi: tay hổ); bạch hổ là âm nghi tụ, thanh long là dương nghi tán, điều này có nghĩa là phía tay trái của cuộc đất phải nhộn nhịn - sinh động (dương tán), phía tay phải của cuộc đất cần thư thái tĩnh lặng (âm tụ) II/ Giải thích các thế cát địa nhóm mạch âm tụ: 2.1 Phong yêu hổ mạch đồ: hình tượng thế đất như lưng con ong ở phía bạch hổ (trong khi bên tay long không có gì nổi bật); thế đất như sau: khởi đầu là đồi núi nhỏ rồi to lớn dần; ý nghĩa: phát về võ nghiệp hoặc doanh nghiệm kỹ thuật; vào đại vận 10 năm của vòng thái tuế ở cung có dữ kiện “bạch hổ” là thành công nhất (đối với chủ nhân nơi cư trú này) 2.2 Bạch hổ diêu đầu mạch đồ: hình tượng con cọp trắng lúc lắc nghiêng đầu, (trong khi bên tay long không có gì đặc biệt), thế dất như sau: có dãy núi từ cao rồi thấp dần và trải dài; ý nghĩa: võ nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc kỹ thuật thực hành thuận lợi (đại vận của vòng thái tuế ở cung có dữ kiện “bạch hổ” là vẻ vang như ý) 2.3 Mãnh hổ trục quần dương mạch đồ: hình tượng một con cọp lớn xuất hiện, làm bầy dê rừng bỏ chạy; thế đất phía bạch hổ sừng sững một núi to cao, còn xung quanh lác đác một số gò đồi nhỏ... ý nghĩa: thiên hướng phát về doanh nghiệp - kỹ thuật thực hành độc đáo, độc quyền, khó cạnh tranh được. Những ai có LKĐ dạng Mệnh - Quan - Tài đóng ở tam hạp cung Thân Tý Thìn, là đạt được sở nguyện mà ít người có được; riêng những người có thế Sát - Phá - Tham lại phát về võ nghiệp hiển hách... 2.4 Hổ tất mạch đồ: phía bên tay phải người quan sát là 2 dãy đồi nối tiếp nhau, ở chính giữa có một ngọn núi cao (hình tượng như đầu gối cọp); ý nghĩa phát triển kinh doanh thương nghiệp, sản xuất công nghiệp có liên quan đến võ nghiệp (những người có LKĐ thuộc dạng Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi, với Mệnh Quan Tài là thế Sát Phá Tham nằm trên tam hạp cung Thân Tý Thìn (khi Thái Dương ở cung Mùi) hoặc là Sát Phá Tham nằm trên tam hạp cung Dần Ngọ Tuất (khi Thái Dương ở cung Sửu). 2.5 Long giáng hổ thăng mạch đồ: phía bên tay phải người quan sát có nhiều núi đồi, phía bên tay trái lại có sông rạch cùng chầu về phía trước (minh đường), đây là hình tượng 2 linh vật cọp và rồng đều hội tụ; ý nghĩa sự nghiệp cả văn lẫn võ đều tốt, võ bảo vệ văn, cũng như văn có hùng khí võ (tùy theo đồi núi có to cao, hoặc sông rạch có dài rộng), phát triển về quản trị... III/ Giải thích thế cát địa nhóm mạch dương tán (tức là chú ý quan sát phía thanh long có nhiều hình dạng đặc biệt hiếm có): 3.1 Long mã lưu tích mạch đồ: phía bên tay trái người quan sát hoặc có sông rạch hoặc có đường xá lưu thông uyển chuyển, uốn lượn như nhịp điệu vó câu của ngựa rồng; ý nghĩa: công việc thiên hướng hành chánh - quản trị... những người có LKĐ khi vào vòng Lộc tồn ở cung đại vận 10 năm có dữ kiện “thanh long” đều hướng cách này một cách hanh thông. 3.2 Quần long hội ẩm mạch đồ: phía tay trái người quan sát có giao lộ hoặc điểm hợp lưu của sông rạch, hình tượng giống như nhiều rồng cùng tụ tập vui vẻ uống nước! Ý nghĩa: phát triển tốt các công việc có tính tập đoàn, cộng tác nhiều người... Khi quan sát mạch đồ này, cần lưu ý chi tiết nhịp độ giao thông trên bộ (hoặc trên sông nước) phải tấp nập, ồn ào, sinh động... mới thật sự tốt đẹp. 3.3 Chư long tranh châu mạch đồ: phía tay trái người quan sát có giao lộ hoặc điểm hợp lưu của sông rạch, hình tượng giống như nhiều rồng cùng tranh chấp một vật báu; ý nghĩa: thuận lợi cho sự nghiệp quản lý hành chánh, quản trị doanh nghiệp, chỉ huy một cơ sở đào tạo - huấn luyện... 3.4 Hoàng long ngự thủy mạch đồ: bên tay long có giải đất từ phía sau (huyền vũ) tiếp nối về phía trước (minh đường) là một vùng trũng ao hồ; hình tượng như con rồng đất trườn mình vào vũng nước; ý nghĩa: có thiên hướng mạo hiểm và thiên tài khám phá, dễ dàng phát minh - phát kiến - sáng chế... 3.5 Thanh long bãi vĩ mạch đồ: bên tay long có con đường lớn hoặc sông lớn từ phía sau (huyền vũ) chạy về phía trước (minh đường) và uốn lượn uyển chuyển, hình tượng như rồng xanh vẫy đuôi... ý nghĩa: văn nghiệp vẻ vang, doanh nghiệp danh tiếng. Người có LKĐ dạng mẫu Sát Phá Tham ở 3 cung Mênh Quan Tài, khi vào vòng Lộc Tồn ở cung lưu đại vận 10 năm có dữ kiện “thanh long”, được nhiều thuận lợi nhất. 3.6 Tiên lâm đằng long mạch đồ: bên tay long có sông rạch nhỏ (hoặc đường lộ nhỏ ngoằn nghoèo như dây leo rừng già) ý nghĩa: văn nghiệp phát về mỹ thuật hoặc thủ công nghiệp có tính cách khéo léo, khó làm, đòi hỏi phải nhiều tỉ mỉ và công sức; người có LKĐ dạng mệnh hoặc thân vô chính diệu, thuộc tam hạp của vòng Lộc Tồn, khi đến cung lưu đại vận 10 năm có dữ kiện “thanh long” thì nổi tiếng, thu hoạch nhiều thắng lợi... TẠM KẾT “Huyền thư gia phổ“ Kham Dư luận học của dòng họ Lê Lã - Hưng Yên lưu truyền trong các thế hệ con cháu, đã nhắc nhỡ: nguyên tắc tìm 4 thông số phong thủy truyền thống (là: huyền vũ - minh đường - tay long - tay hổ) mới chỉ là “điều kiện cần” (mà người nhập môn địa lý bát trạch đều phải am tường), còn phải có thêm “điều kiện đủ” là khả năng nhận diện & giải mã được “tú khí” qua sắc dáng địa thế thiên nhiên (không phải địa thế cảnh quan đã được “nhân tạo”!) của cuộc đất mỗi khi quan sát; công việc khảo sát này thực tế là khó, không phải người nào cũng làm được. Theo hai cụ Đầu Sơn & Thiên Lương (năm xưa) đã khuyên con cháu mỗi khi nói chuyện học phong thủy: * duy khởi tích đức nhiên thị hiển long (chỉ có thể nhìn thấy được mạch khí đẹp của cuộc đất, khi người ta sống & làm điều ích thiện...) *đất lành chỉ chọn ai nhiều phúc và được cao xanh thưởng lộc, tài... Bởi vì “trình độ tầm long” (tìm khí mạch kết tụ sự tốt lành, gọi là tú khí) là tri giác vượt lên trên giác quan thông thường (extra sensory perception), hay nói cách khác: người giỏi phong thủy có khả năng thiên phú “nhận thức dị thường” (anomalous cognition) và tâm lý học hiện đại gọi khả năng này là “trực giác tiên tri” (vốn là gốc rễ phong phú & lãng mạn của toán học!) Bình Dương - 2011 Lê Hưng VKD
 4. Bạn có thể liên hệ với trung tâm nghiên cứu lý học đông phương để các huynh ấy tư vấn cho! Số điện thoại có trên trang chủ! Sinh gái hay trai là do số trời thôi! Thân mến
 5. Sinh đứa út 2013 để thay đổi tương tác trong gia đình, hiện nay tương tác chủ yếu trong gia đình bạn là 2 vợ chộng với đứa út Mậu Tý, Bạn sinh đứa nữa thì tương tác chủ yếu sẽ chuyển sang đứa út, là đứa hợp mạng mẹ, thiên Can cũng hợp, là Quý sinh Ất, nên công việc sẽ có điều kiện thay đổi theo chiều hướng tốt lên (còn tốt như thế nào, bao nhiêu thì không biết). Hiện nay chắc nhà bạn cũng đang lo sinh thêm đứa nữa thì không có điều kiện lo phải không, và chăm sóc cho bé không xuể nữa! Bạn nên coi phong thủy nhà đi, để thay đổi tình hình hiện tại, chắc nhà bạn cổng nằm bên trái hả? Nếu vậy là nhà thoái khí đấy! Thân mến
 6. Mục Đồng trả lời mà! Chỉ giáo thì không dám, học sao trả lời vậy thôi! Dạo này Sư Phụ bận lắm không có thời gian tư vấn trên diễn đàn nữa nên giao hết cho các đệ tử rồi! Thân mến!
 7. Tốt nhất là anh nên đăng ký học Phong Thủy Lạc Việt Cơ bản khóa 7 đi! Thân mến!
 8. Sinh năm Quý Tỵ 2013! Thân mến
 9. Xin trân trọng chia buồn cùng Sư Huynh Hoàng Triều Hải Mong cho cụ sớm đến Tây Phương Cực Lạc!
 10. Lạ nhỉ, bài đó đã nói rất rõ rồi kia mà, muốn vượng đào hoa thì dùng bình hoa có số hoa và màu hoa tùy theo nạng kia mà, tranh gà chỉ dùng trảm đào hoa thôi!
 11. Để trả lời câu hỏi của bạn phải cần cả cuốn sách dầy đấy! Bé thứ 2 sinh năm 2016 hoặc 2017 là tốt rồi! Xem tuổi chỉ là 1 trong những yếu tố thôi, bạn nên xem thêm phong thủy nữa! Thân mến
 12. Xin chào bạn! Sư Huynh Thiên Anh không chọn sai hướng đâu! Theo Phong Thủy Lạc Việt thì hướng tốt của người đông tứ trạch là: Bắc, Nam, Đông và Tây Nam (sách cổ ghi là Đông Nam)! Còn tại sao thì mời bạn đọc "Hà Đồ Trong Văn Minh Lạc Viêt" của thầy Thiên Sứ! Thân mến
 13. Tai nạn tăng nặng............ ================================== Hai máy bay va nhau, 4 người chết 31/07/2011 15:10 (TNO) Hai chiếc máy bay nhỏ đã va vào nhau trên bầu trời Alaska (Mỹ) hôm 30.7 khiến một chiếc rơi xuống đất, bốc cháy làm bốn người chết, theo AP. Giới chức địa phương cho biết chiếc máy bay còn lại đã hạ cánh an toàn. Chiếc máy bay Cessna 180 bị thiêu rụi sau khi rơi xuống đất, theo ông Ian Gregor, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý hàng không liên bang Mỹ. Trong khi đó, chiếc máy bay may mắn hạ cánh an toàn là loại Cessna một động cơ. Sau cú va chạm, phi công đã cố điều khiển cho máy bay này quay lại sân bay quốc tế Anchorage và hạ cánh khẩn cấp. Vụ va chạm xảy ra tại khu vực gần Trapper Creek, cách Anchorage 128km về phía bắc. Người phát ngôn của cảnh sát Alaska, bà Megan Peters, nói với AP rằng có bốn thi thể đã được tìm thấy từ chiếc máy bay bị rơi và bốc cháy. Cơ quan pháp y của bang Alaska đang tiến hành nhận dạng số người chết. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ va chạm. Hồi đầu tháng 7, tại Anchorage cũng đã xảy ra vụ va nhau giữa hai máy bay nhưng không ai tử vong. Trí Quang ================================== Tin vắn ngày 31.7 31/07/2011 2:34 Văn Khoa (Theo AFP, Reuters)
 14. Tai nan tăng nặng ============================ Lại chìm du thuyền ở Nga, 7 người chết 31/07/2011 13:09 (TNO) Có 7 người chết và 2 trường hợp khác mất tích vào hôm nay 31.7 sau khi một du thuyền chìm trên sông Mátxcơva (Nga) do đụng vào sà lan, AFP dẫn thông báo từ một phát ngôn viên của Bộ Các vấn đề khẩn cấp (Nga) cho hay. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót - Ảnh: Reuters Chìm tàu trên sông Volga, 97 người mất tích "Thi thể 5 nạn nhân đã được vớt lên", nguồn tin trên nói với AFP. Lúc xảy ra sự cố, trên du thuyền có tất cả 16 hành khách và thủy thủ đoàn. Bảy người trong số đó đã an toàn. Du thuyền cá nhân này có tên là Swallow, do đụng phải một sà lan vào lúc 0 giờ 58 phút sáng 31.7 (giờ địa phương) nên chìm xuống sông. RIA Novosti cho biết có 6 người được cứu và 1 người tự bơi vào bờ. Nhân chứng cho hay tàu có những chuyển động bất thường, quay quanh sà lan trước khi đụng vào nó. Một cần trục nổi được đưa đến hiện trường sau khi có tin chiếc tàu bị mắc kẹt giữa sà lan và đáy sông ở độ sâu khoảng 3 mét, gây khó khăn cho việc cứu hộ. Cách đây 3 tuần, một tàu du lịch cũ kỹ khác của Nga cũng chìm trên sông Volga khiến 122 người chết. Trí Quang - Quyên Quân
 15. SƯ PHỤ THIÊN SỨ DỰ BÁO: NĂM NAY KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ TẦNG XÃ HỘI....... =============================================== Mỹ bế tắc mức trần nợ công: suy thoái rình rập Chủ Nhật, 31/07/2011, 07:14 (GMT+7) TT - Nền kinh tế Mỹ tiếp tục èo uột trong nửa đầu năm 2011, có nguy cơ rơi vào suy thoái nếu quốc hội tiếp tục bế tắc trong việc đàm phán nâng mức trần nợ công trước ngày 2-8. Các nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York lo lắng theo dõi diễn biến thị trường. Chứng khoán Mỹ liên tiếp sụt giảm do tăng trưởng thấp và khủng hoảng nợ - Ảnh: Reuters Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ thông báo trong quý 2 nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,3%, thấp hơn nhiều so với dự kiến. Trong khi đó, các tính toán mới cho thấy GDP của quý 1 chỉ đạt vỏn vẹn 0,4%, thua xa mức ước tính 1,9%. Đây là sáu tháng tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Mỹ kể từ khi cuộc đại suy thoái kết thúc hồi tháng 6-2009. Nguyên nhân chủ yếu do tiêu dùng hầu như không tăng, giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao... Trong khi đó, Chính phủ Mỹ sẽ không còn khả năng vay nợ nếu quốc hội không nâng mức trần nợ công lên trên ngưỡng 14.300 tỉ USD trước ngày 2-8. Các chuyên gia kinh tế dự báo khi đó Washington sẽ buộc phải cắt giảm 40% chi tiêu (cứ mỗi 1 USD chính quyền Mỹ chi tiêu thì có 40 cent tiền đi vay), đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Washington ít tiền mặt hơn Apple AFP cho biết đêm 29-7, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nâng mức trần nợ công do Đảng Cộng hòa đề xuất. Dự luật này nâng mức trần nợ công thêm 900 tỉ USD và áp mức cắt giảm chi tiêu liên bang 917 tỉ USD, tuy nhiên bao gồm điều khoản buộc Quốc hội Mỹ thương lượng nâng mức trần nợ công lần thứ hai vào giữa năm 2012, ngay trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Do đó thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bác bỏ dự luật này. Thế bế tắc vẫn tiếp diễn. Giới chuyên gia cho biết thực tế kể cả khi thế bế tắc tiếp tục tồn tại qua ngày 2-8, chính quyền Mỹ vẫn còn tiền mặt dự trữ để chi trả đến giữa tháng 8. Reuters dẫn ước tính của hai hãng tài chính Jefferies & Co và Wrightson ICAP dự báo Chính phủ Mỹ sẽ chỉ bắt đầu vỡ nợ vào ngày 15-8 khi phải chi trả 41 tỉ USD, trong đó có 30 tỉ USD lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính. Nhưng thực tế hiện Washington không còn nhiều tiền mặt. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy hiện Mỹ có khoảng 73,7 tỉ USD tiền mặt. Con số này còn thua cả lượng tiền mặt dự trữ 76,4 tỉ USD của Tập đoàn công nghệ Apple. Do đó, khi sang tháng 8, Chính phủ Mỹ sẽ phải lựa chọn trả tiền cho ai trước và “quỵt” ai trong danh sách 80 triệu cá nhân, công ty, tổ chức nhận tiền hằng tháng. Các chuyên gia cho rằng Washington trước hết sẽ phải trả tiền lãi cho đối tượng nắm giữ trái phiếu của Bộ Tài chính. Những người nhận tiền theo chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế Medicare sẽ vẫn an toàn. Những đối tượng chịu thiệt sẽ là nhân viên liên bang làm những việc bị coi là không thiết yếu, nhà thầu tư nhân, chính quyền các bang và địa phương... Ông Obama sẽ dùng quyền đặc biệt? Nếu tình trạng này kéo dài, nước Mỹ sẽ rơi vào nguy khốn. Lãi suất ngân hàng sẽ tăng, giá trị đồng USD giảm. Người dân Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc vay tiền mua nhà, ôtô, đi học. Thị trường chứng khoán có nguy cơ suy sụp. Nhiều khả năng các hãng tài chính sẽ hạ định mức tín nhiệm nợ của Mỹ xuống dưới mức “hoàn hảo” AAA hiện nay. Việc đồng USD tụt giá cũng sẽ khiến các nền kinh tế lớn trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc sẽ tổn thất lớn nhất bởi đang nắm giữ 1.160 tỉ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nhật cũng lo sốt vó do đang nắm giữ một lượng lớn nợ của Mỹ. Việc đồng yen tăng giá so với đồng USD sẽ càng khiến Nhật gặp nhiều khó khăn kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn tái thiết sau thảm họa động đất - sóng thần. Châu Âu cũng sẽ khốn đốn vì khi đồng euro tăng giá mạnh so với USD, các nước khu vực đang ngập trong nợ như Ý và Tây Ban Nha sẽ càng khó khăn khi vay tiền. Theo tạp chí Forbes, mới đây một số nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama áp dụng tu chính án 14 để đơn phương nâng mức trần nợ công mà không cần thông qua Quốc hội Mỹ. Điều 4 trong tu chính án 14 viết: “Giá trị của nợ công Mỹ là không thể bị nghi ngờ”. Các chuyên gia luật Mỹ đã nhiều lần tranh cãi về ý nghĩa của điều 4. Nếu ông Obama “suy” điều 4 đồng nghĩa với việc mức trần nợ công Mỹ là vi phạm hiến pháp như gợi ý của nhiều nghị sĩ Dân chủ, ông có thể ra lệnh cho Bộ Tài chính tiếp tục phát hành trái phiếu mới. Giới quan sát cho rằng nếu ông Obama quyết định đơn phương nâng mức trần nợ công, Quốc hội khó có thể cản trở ông. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hành động đó sẽ châm ngòi cho nhiều cuộc chiến pháp lý về quyền lực của tổng thống. Hàng loạt nghị sĩ Mỹ thuộc phe Cộng hòa và bảo thủ sẽ đâm đơn kiện ông Obama. Sự dằng dai có thể kéo dài hàng năm. SƠN HÀ
 16. THIÊN TAI TĂNG NẶNG..... =========================== Thiên tai hoành hành nhiều nước 31/07/2011 2:27 Ngoài bão Nock-Ten (bão số 3) vào đất liền ở Việt Nam, nhiều nước khác trong khu vực cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề vì mưa lũ. Tính đến ngày 30.7, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và lở đất ở Hàn Quốc đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất nhà cửa. Nghiêm trọng hơn, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho hay đã phát hiện 2 hộp gỗ chứa mìn của CHDCND Triều Tiên trong một bể nước gần sông Hantan, huyện Cheolwon, tỉnh Gangwon (phía nam biên giới liên Triều). Theo suy đoán ban đầu, số mìn này bị nước lũ cuốn trôi xuống miền Nam. Nhiều binh sĩ đã được huy động đến tìm kiếm mìn tại khu vực gần các con sông Hantan và Namdaecheon. Chính quyền phải ra thông báo với người dân sống xung quanh các khu vực trên và phát tờ rơi để cảnh báo du khách về rủi ro gặp phải mìn. Ngoài ra, mưa lớn cũng cuốn trôi khoảng 10 quả mìn của một đơn vị Hàn Quốc chôn dưới núi Umyeon, phía nam Seoul. AFP dẫn lời một số binh sĩ cho hay họ vẫn đang phải tìm những quả mìn này. Trong mấy ngày qua, giới truyền thông và chuyên gia Hàn Quốc chỉ trích dữ dội chính quyền Seoul đã không chuẩn bị ứng phó đợt mưa lớn nhất trong vòng 104 năm qua. Theo tờ JoongAng Ilbo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, nhà chức trách Seoul vẫn chủ quan nghĩ Hàn Quốc là một nước ôn đới và rất hiếm khi bị mưa to kéo dài. Chưa hết, kiểu quy hoạch thành phố bít hết những khu vực rút nước khiến đường phố nhanh chóng thành sông và lở đất là điều tất yếu. Một con đường ở Seoul ngập trong bùn sau lở đất - Ảnh: AFP Ở CHDCND Triều Tiên, KCNA đưa tin mưa lũ gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Theo thống kê ban đầu, 35.700 ha hoa màu bị ngập và hư hại, trong khi hàng ngàn ngôi nhà và hàng trăm cơ quan công sở, trường học bị hư hại. Yonhap thì dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay thiên tai cũng ảnh hưởng đến một cuộc tập trận của quân đội miền Bắc. Theo đó, quân đội CHDCND Triều Tiên dự tính tập trận hỗn hợp lớn trong hai ngày 27-28.7 ở khu vực phía tây. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng buộc phải rút nhiều binh sĩ và khí tài, giảm quy mô tập trận, nguồn tin trên cho biết. Tại Nhật Bản, sau khi lũ lụt khiến ít nhất 2 người chết và 5 người mất tích ngày 30.7, chính quyền phải kêu gọi gần 400.000 người sống ở các tỉnh Niigata và Fukushima sơ tán, theo Kyodo News. Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi mưa bão làm 1 người bị thương, gần 190.000 người phải sơ tán và hư hại nhiều nhà cửa trên đảo Hải Nam. Lê Loan
 17. Tai nạn tăng nặng........ ========================================= Máy bay chở 163 người gãy đôi tại Guyana 31/07/2011 7:43 (TNO) Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Caribbean chở theo 163 người đã rơi và gãy làm đôi khi hạ cánh tại Guyana vào tối 30.7, nhiều người bị thương nhưng rất may không có ai thiệt mạng, theo Reuters. Chiếc Boeing 737-800 xuất phát từ New York (Mỹ) đã gặp nạn tại sân bay quốc tế Cheddi Jagan ở thủ đô Georgetown. Nó vượt qua hàng rào vành đai sân bay, sau đó gãy làm đôi và dừng lại ngay trước một khe sâu. Chiếc máy bay bị gãy đôi - Ảnh: Reuters Ngay sau vụ tai nạn, sân bay Georgetown đã được cho đóng cửa vài giờ khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn. Được biết, chuyến bay trên của hãng Caribbean, có trụ sở tại Trinidad và Tobago, chở 157 hành khách và phi hành đoàn sáu người. Phần lớn các hành khách đến Guyana để du lịch, số khác trở về nước trong kỳ nghỉ hè. Phát ngôn viên của hãng Caribbean nói, có một hành khách bị gãy chân, nhiều người khác bị các chấn thương ở cổ và lưng. Người này cũng cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, các điều tra viên của Mỹ và Guyana đã được điều đến hiện trường để tìm kiếm hộp đen máy bay nhằm tìm hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định - Ảnh: Reuters Tiến Dũng
 18. Năm 2012 sinh con được! Nên sinh vào tháng 4,5 âm lịch! Thân mến!
 19. Vì sao chúng em ngán học Lịch sử? Cập nhật lúc 30/07/2011 03:42:49 PM (GMT+7) - Sau khi kết quả thi ĐH được công bố, ai cũng bất ngờ với điểm thi môn Lịch sử: hàng nghìn điểm 0 và phổ điểm tương đối thấp, phần lớn là 2,3. Còn em... Bộ trưởng nói gì về việc Toán học "ngã ngựa"? Thí sinh chuẩn bị làm bài thi (Ảnh: Lê Anh Dũng) Đọc nhiều tờ báo em thấy được đây không chỉ là vấn để của riêng những thí sinh thi môn Lịch sử, các thầy cô dạy môn Lịch sử mà là vấn đề của toàn xã hội khi giới trẻ ngày nay ngày càng “mù” về lịch sử của dân tộc. Là một người thuộc bộ phận giới trẻ em có một vài ý kiến của cá nhân về việc dạy và học bộ môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông. Chỉ biết chép như một cái máy... Các khối ngành kinh tế đang được giới trẻ ưa chuộng vì có một môi trường học tập năng động, cơ hội việc làm rộng mở. Trong khi đó một số ngành thiên về xã hội bị giới trẻ coi nhẹ vì tính chất và môi trường làm việc không phát huy được nhiều những lợi thế của bản thân, để tìm được việc đúng chuyên ngành học của mình khó như “hái sao trên trời”. Chính vì thế mà chúng em thường chọn học các môn tự nhiên có tư duy logic, có kết cấu rõ ràng và quan trọng là có nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của mình sau này. Để nói về các môn tự nhiên không thể nói chúng dễ hơn các môn xã hội vì chúng mang nặng tính tư duy, các bài học chương trình cũng được móc xích với nhau, có thứ tự rõ ràng chúng em không phải học nhớ mà là học hiểu, hiểu được sẽ nhớ được. Còn với bộ môn Lịch sử, đặc thù nặng về lí thuyết. Nhắc đến lịch sử là nhắc đến hàng trăm các sự kiện, ý nghĩa, diễn biến … Một quyển sách giáo khoa chi chít chữ đến nhìn cũng cảm thấy “ngại” huống gì là đọc nó một cách say mê và yêu thích. Lịch sử mang nặng tính phân tích, học lịch sử nên học để hiểu và sau đó là xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau tiếp đến nữa mới nhớ. Nhưng nếu học sinh không có một niềm yêu thích thực sự với môn Lịch sử sẽ không đủ kiên trì với phương pháp đó. Đề thi môn Lịch sử thường đi theo hướng phân tích, hiểu rõ bản chất của vấn đề, không phải học chỉ để nhớ mà phải hiểu rõ bản chất và biết cách tư duy. Chúng em học lịch sử một cách thụ động, chỉ biết ghi chép như một cái máy. Học thuộc như một cái máy.... Với những học sinh theo Ban tự nhiên lại càng bỏ bê thờ ơ với bộ môn Lịch sử, đến lớp hầu như không chép bài, không nghe giảng. Nhắc đến lịch sử, đa số các bạn đều ngán ngẩm khi nghĩ đến những tiết học nhàm chán, khô khan, đi kèm theo đó là những cuốn đề cương mà chỉ mới nhìn thôi đã muốn lăn ra ngủ. Với những bạn theo Ban xã hội có một thực tế cho thấy rằng, đa phần các bạn chọn Ban xã hội vì không thể học được Ban tự nhiên. Không ít bạn nghĩ Ban xã hội là ban “học thuộc” chỉ cần nhớ các sự kiên lịch sử mà không phải tư duy logic như Toán, Lý, Hóa.... Thầy cô dạy thế nào thì học thuộc y nguyên như thế, do vậy mà rất dễ gây ra hiện tượng “râu ông nọ cắm cằm bà kia” vì rất khó nhớ chính xác các số liệu chỉ với việc “học thuộc thụ động”. Rất ít các bạn chọn Ban xã hội vì yêu thích và niềm đam mê với chúng, đặc biệt là với bộn môn Lịch sử càng bị học sinh “coi nhẹ”. Cả giáo viên và học sinh đều không hứng thú? Em không đồng ý lắm với một số bài báo khi đưa tựa đề “ Lỗi từ cách dạy” . Thực sự việc giảng dạy môn Lịch sử một cách khô khan của các thầy cô lỗi một phần là do học sinh. Vì thực tế, trong 1 lớp chỉ có vài ba bạn thích học lịch sử, số còn lại rất thờ ơ. Khi học sinh cảm thấy ngán ngẩm với Lịch sử tỏ thái độ “coi thường” môn học này thì điều dĩ nhiên giáo viên không thể có đủ nhiệt tình để truyền đạt một cách hiệu quả nhất môn học này. Chính học sinh mới là nguồn “cảm hứng” cho giáo viên đi sâu vào một vấn đề. Không ít giáo viên trước khi lên lớp đều cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất, hay nhất nhằm làm tiết giảng của mình thêm sinh động, có thể hấp dẫn học trò. Thế nhưng những nỗ lực ấy của giáo viên chỉ mang tính chất đối phó trước thực trạng môn Sử bị ghẻ lạnh. Vâng, cách học mới, học sinh tự giác chủ động, tăng khả năng làm việc theo nhóm, còn giáo viên là người định hướng phương pháp. Nhưng thực tế cho thấy, ở các môn tự nhiên học sinh mới làm được như thế còn với các môn xã hội đặc biệt là lịch sử, sự tương tác giữa học sinh và giáo viên là rất ít. Ngoài ra việc học sinh luôn coi môn Lịch sử là môn phụ nên rất ít có sự trao đổi với các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo bộ môn Lịch sử không được yêu quí như các thầy cô dạy những bộ môn chính khác. Không có sự tương tác giữa học sinh và giáo viên. Các thầy cô không biết học sinh muốn học như thế nào, muốn hiểu như thế nào còn học sinh thì là có suy nghĩ một chiều, là tại các tiết Sử luôn nhàm chán và gây buồn ngủ nên không thể nào mà nhồi nhét được. Giáo viên và học sinh không tìm được tiếng nói chung không thể “khớp” được với nhau và kéo theo đó là cả một hệ lụy dây truyền giáo viên - học sinh đều không mấy hứng thú với môn Lịch sử gây ra những kết quả không mong muốn đối với bộ môn Lịch sử. Nhìn vào SGK là hoa mắt, chóng mặt Sách giáo khoa (SGK) cũng là một trong những vấn đề mà cần được quan tâm khi sách Lịch sử có quá nhiều chữ, quá nhiều con số, sự kiện… Chỉ cần nhìn vào sách Lịch sử là chúng em cảm thấy hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói là đọc để hiểu hay để nhớ. Không phải là chúng em không thích đọc lịch sử mà sách viết quá dài dòng và mang nặng tính “chính luận” khó nhớ, khó tiếp thu, khóc học. Có thể có một cuốn giáo khoa về sử ít chữ, ít dòng, giàu ý, nhiều hình ảnh sẽ hiệu quả hơn. Em nghĩ nên đưa ra câu hỏi: “HS muốn học môn Lịch sử như thế nào? và “Giáo viên muốn giảng dạy môn Lịch sử ra sao?”. Dư luận đừng áp đặt suy nghĩ lên một trong hai đối tượng đó, lỗi là do nhiều nguyên nhân. Tác động của xã hội cũng là một nguyên nhân chiếm phần lớn đối với lịch sử. Giới trẻ không thích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, do đâu? Do từ việc học, do sách viết chưa thực sự lôi cuốn tâm lí của người đọc? … Cây được vun trồng từ khi mới lên mầm, có rễ có gốc thì mới phát triển một cách khỏe manh và bình thường được. Đừng để khi chúng đã trưởng thành mới vun đắp có thể sẽ là quá muộn.. Hãy dạy cho chúng em niềm say mê lịch sử từ khi còn nhỏ và định hướng cho chúng em biết tầm quan trọng của lịch sử dân tộc. Trẻ con lớn lên, yêu thích cái gì ? muốn học gì ? đó là một phần nhờ vào sự giáo dục định hướng của xã hội, gia đình và nhà trường. Với tư cách là một người đã từng học môn Lịch sử muốn cho mọi người thấy được những suy nghĩ của giới trẻ về bộ môn chưa bao giờ khô khan này. Bạn đọc Lê Thu Hà ***************************** Bạn có đồng quan điểm với bạn Lê Thu Hà hoặc có quan điểm nào khác? Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email: bangiaoduc@vietnamnet.vn
 20. Bão số 3 suy yếu 30/07/2011 18:37 (TNO) Tối 30.7, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền thuộc địa phận nam Thanh Hóa, bắc Nghệ An, với sức gió cấp 8 cấp 9. Hiện trọng tâm chống bão lụt đã được chuyển sang các huyện miền núi, nơi rất dễ xảy ra lũ ống, lũ quét do mưa lớn sau bão gây ra. >> Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 >> Thanh Hóa: Khẩn trương đưa 8 ngư dân mắc kẹt vào bờ >> Khắp nơi khẩn trương đối phó bão số 3 >> TP.HCM: Cây đổ hàng loạt vì gió lốc Chuyển trọng tâm chống lũ ở miền núi Tối 30.7, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền thuộc địa phận nam Thanh Hóa, bắc Nghệ An, với sức gió cấp 8 cấp 9. Do đã chủ động trong công tác chuẩn bị, cộng với bão vào trong lúc đỉnh thủy triều đã rút, nên hiện vẫn chưa gây thiệt hại gì lớn cho các địa bàn nơi bão đi qua. Hiện trọng tâm chống bão lụt đã được chuyển sang các huyện miền núi, nơi rất dễ xảy ra lũ ống, lũ quét do mưa lớn sau bão gây ra. Thanh Hóa có 386 khu vực với 4.581 hộ dân với 20.485 người nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chính vì vậy để chủ động đối phó với mưa lũ sau bão tỉnh Thanh Hóa đã chủ động dự trữ về lương thực và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho nhân dân các huyện miền núi và các vùng dễ bị cô lập, chia cắt khi có mưa lũ, với số lượng: gạo tẻ 590 tấn; mỳ tôm 10.550 thùng; nước uống 1.760 thùng; muối i ốt: 1.000 tấn; ni lon, vải bạt 36.500 m²; dầu hỏa 206 tấn; xăng dầu 1.605.000 lít… Bão số 3 suy yếu Tại Nghệ An, bão đã đổ bộ vào đất liền lúc 18 giờ. Tại huyện Quỳnh Lưu (khu vực gần tâm bão đi qua), gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Hiện tại (lúc 20 giờ), gió đang giật cấp 7 kèm theo mưa lớn. Ông Hồ Phúc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết đến nay bão chưa gây thiệt hại gì đáng kể. Đến 19 giờ 30, gió bão tại khu vực Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bắt đầu giảm cấp. Theo kinh nghiệm của người dân vùng biển thì đó là dấu hiệu bão bắt đầu đi qua khu vực, vào sâu trong đất liền.
 21. THÔNG TIN BỔ SUNG Thien tai tăng nặng......... ============================= Hàn Quốc: 60 người thiệt mạng do mưa bão, lở đất Cập nhật lúc 30/07/2011 02:52:13 PM (GMT+7) Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích do mưa bão và lở đất tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc trong vài ngày qua. TIN BÀI KHÁC: Hàn Quốc tê liệt vì "bom nước" Hàn Quốc chao đảo vì lở đất Hình ảnh bão lớn quét qua Philippines, 10 người chết Mưa bão, lở đất khiến nhiều tuyến đường tại thủ đô Seoul tê liệt Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết mưa lũ đã tấn công khu vực đồi núi của thủ đô Seoul, chôn vùi nhiều vùng đất thấp, xe cộ và nhà cửa. Đặc biệt, tại khu nghỉ dưỡng Chuncheon, cách Seoul 100 km về phía đông, lở đất cướp đi sinh mạng của 13 người. Cảnh sát, cứu hỏa đã được huy động tới những nơi sạt lở để làm công tác cứu hộ. Các nhà chức trách cho biết một vài cây cầu chính bắc qua sông Hàn để đi vào trung tâm thành phố cũng đã tạm ngừng hoạt động. Dịch vụ tàu điện cũng bị gián đoạn, điện thoại di động ở nhiều nơi bị mất sóng, tình trạng mất điện lan rộng, 700 ngôi nhà bị ngập, 4.500 người đã bị cưỡng chế sơ tán. Theo ước tính của Dịch vụ giám sát tài chính, thiệt hại vật chất do mưa bão gây ra có thể lên tới hàng trăm triệu đô la, chỉ riêng tiền bảo hiểm cho xe hơi cũng đã lên tới 25 triệu USD. Sầm Hoa (Theo latestcnnnews)
 22. Anh Thiên Đồng viết sai ý của sư phụ rồi. Sư phụ nói là: Hôm nay anh Việt Hà phải bay vào T/p HCM thì mai 31. 7 mới đi Sinh từ T/p HCM được.
 23. Thiên tai tăng nặng.... --------------------------------------------------------- Hơn 50 người chết do mưa lũ ở Philippines, Hàn Quốc 28/07/2011 0:16 Bão Nock-Ten ngày 27.7 tiếp tục hoành hành ở các tỉnh đông bắc Philippines trong ngày thứ 3 liên tiếp, làm chết ít nhất 25 người và 9 người mất tích. Bão Nock-Ten ập vào Philippines từ ngày 25.7 và quét sạch hàng trăm ngôi nhà ở tỉnh Albay. Đến nay, chính quyền đã cho di tản hơn 645.000 dân vào các trường học, nhà thờ để lánh nạn. Hệ thống điện đều bị cắt và nhiều chuyến bay đi, đến vùng đông bắc bị hoãn. Nock-Ten là cơn bão thứ 10 trong số 20 cơn bão được dự đoán sẽ tiến vào Philippines trong năm nay. Cứu hộ nạn nhân lở đất tại Chuncheon - Ảnh: AFP Tại Hàn Quốc, ít nhất 28 người thiệt mạng, 10 người mất tích, 20 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán trong ngày 27.7 do các vụ lở đất gây ra bởi mưa lớn kéo dài. Theo Yonhap, 13 người chết sáng qua khi đất đá ập xuống một khu nhà tại Chuncheon, cách Seoul 100 km về phía đông. Trong khi đó, một trận lở đất khác tại Bangbae, phía nam Seoul, làm 15 người thiệt mạng. Theo AP, Hàn Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tuần, gây nhiều hậu quả. Tại Seoul, 700 căn nhà bị ngập và hàng chục con đường tắc nghẽn khiến chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Minh Quang (VP Bangkok) - Lê Loan
 24. - Cất con dao đi! - Mua quả cầu phong thủy màu xanh nước biển đặt trên đầu giường của bé! Làm 2 việc này thì sức khỏe của bé sẽ cải thiện! - Bạn qua bên mục tư vấn phong thủy xem các trường hợp tư vấn của các sư huynh mà học cách vẽ sơ đồ để các sư huynh tư vấn! Thân mến!
 25. Mạng mẹ khắc mạng con, mạng chồng khắc mạng vợ nên mẹ và con đau hoài là phải, con Can Tân khắc Can bố Ất nên công việc của bố lục đục cũng đúng. Ở trên đầu giường của con bạn có để dao kéo hay vật nhọn đâm vào không? Nếu có thì dẹp ngay đi! Nếu không sinh năm Bính Thân 2016 thì có thể sinh con năm Đinh Dậu 2017 cũng được! Có thể nhà bạn bị thoái khí, bạn nên vẽ sơ đồ nhà đưa lên mục tư vấn phong thủy hoặc nhờ các sư huynh đến tư vấn cũng được! Thân mến!