• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Mục Đồng

 1. Không hiểu chị muốn hỏi cái gì? Muốn chọn năm để sinh con tốt hợp tuổi với bố mẹ? Hay là chọn năm để sinh được con trai? Sinh trai hay gái là tùy vào duyên số của anh chị thôi! Diễn đàn này không chọn năm để sinh được con trai đâu! Thân mến! Nên sinh bé năm Ất Mùi 2015! Thân mến Năm 2012 con mạng Hỏa! Còn tại sao thì click vô chữ ký của tui! Mà dù con mạng Hỏa hay mạng Thủy đều hợp với mẹ hết, nên sinh con vào tháng 4, 5 Âm lịch! Lưu ý không nên vì chọn tháng tốt mà sinh con quá non! Thân mến!
 2. Có thể siinh con các năm Giáp Ngọ 2014, Mậu Tuất 2018. Thân mến!
 3. Có thể sinh Nhâm Thìn hoặc Mậu Tuất Thân mến!
 4. Chúc mừng sinh nhật cô Wild!! Chúc cô hạnh phúc, an lạc và tinh tấn!!!
 5. Nhâm Thìn sinh được đó bạn!
 6. Ôi chết nhìn lộn hành vợ và chồng rồi, để luận lại vậy! Chồng: Bính Dần mạng Giáng Hạ Thủy Vợ: Canh Ngọ mạng Lộ Bàng Thổ Thiên can Vợ khắc chồng là tốt nhì theo LTLV Mạng: Vợ khắc chồng là xấu nhất Địa chi: Dần Ngọ tam hợp là tốt nhất Tương quan giữa vợ chồng thì tính Thiên Can là chính nên tổng quan chung 2 bạn hợp được phần Thiên Can và Địa chi, chỉ xấu phần mạng! Cộng lại cũng được 7 phần tốt @longphibaccai: Luận Tuổi Lạc Việt chỉ tính Thủy Hỏa thông thường là dư luận rồi! Thân mến
 7. Tuổi tác chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố thôi bạn ạ! Dù cho tuổi tác có hợp hết mà phạm vào phong thủy thì vẫn xấu như thường, nhưng dù sao cũng đỡ xấu hơn so với tuổi xấu mà phạm phong thủy! Mà gia đình này con út ở chung với bố mẹ luôn à, vì ngọ hợi tuyệt thì con cái dễ xa gia đình lắm! Thân mến!
 8. Mạng xét chủ yếu với người mẹ, năm 2014 mạng Kim khắc mẹ mạng Mộc là rất xấu! Thân mến!
 9. Cái này bạn qua mục Tử Vi hỏi ấy, mục luận tuổi chỉ luận được nếu có tuổi tác năm sinh đầy đủ mọi người trong gia đình và cách hóa giải có thể là sinh thêm con hoặc sửa phong thủy! Thân mến
 10. Trình đó cũ rồi mà bảng Lạc Thư Hoa Giáp mới có đổi khác chút xíu về tên gọi các hành Thủy, Hỏa! Bạn nên xem lại bên mục Luận Tuổi Lạc Việt! Năm 2013 nên sinh con gái, 2016 và 2017 sinh con trai sẽ tốt, 2017 tốt hơn! Thân mến
 11. Nhâm Thìn, Quí Tị mạng Hỏa nha bạn, muốn biết tại sao thì nhìn vào chữ ký của mình! Con sinh năm Quí Tị thì sẽ không tốt cho công việc của bố có thể tính lúc trước 10 nay còn 7,8 không chừng, nhưng bù lại bố sẽ yêu con hơn! Sinh thêm đứa Đinh Dậu là cân bằng tất! Thân mến
 12. Bấm nhiều nên nhìn lộn rồi, năm nay cưới tốt! Tháng cưới giống như trên! Thân mến!
 13. Sao không để đến năm Nhâm Thìn cưới luôn! Năm Tân Mão vẫn trong hạn Thái tuế của người nam mà! Nên cưới vào các tháng 5, 7 âm lịch! Thân mến!
 14. Năm sau nên cưới tháng 10 âm lịch! Nếu muốn có con sớm thì sinh con năm Quý Tị, nhưng sẽ không tốt cho bố lắm, nếu không gấp nên sinh con năm Bính Thân 2016, con út sinh năm Đinh Dậu 2017! Sinh trai gái gì cũng được! Thân mến!
 15. Có cãi lộn tí chút nhưng xét mạng con với mạng mẹ là chủ yếu! Thân mến
 16. Năm 2013 sinh con được, mạng mẹ Mộc sinh mạng con Hỏa, Tị Dậu tam hợp, thiên can cha Nhâm hợp thiên can con Quí! Thân mến! Mệnh Giáng hạ thủy, nên sinh con các năm 2015, 2019! Thân mến
 17. Bó tay ông thầy này, lục hại và tứ tuyệt cũng chưa thuộc nữa vậy mà cũng đi hù người ta!Mão thìn là lục hại nhưng địa chi chỉ góp một phần nhỏ vào mối tương quan tuổi tác của vợ chồng thôi. Thiên can của bạn Đinh sinh cho Mậu mà trong Hà đồ thì Mậu lại sinh cho Đinh là rất tốt về thiên can. Mạng chồng Giáng Hạ Thủy sinh cho mạng vợ là Đại lâm mộc là tốt thứ ba! Phải tính cưới năm nào thì mới tư vấn tiếp được chứ!Lưu ý là Đinh Mão thì năm nay là năm tuổi, và các năm 2013 đến năm 2015 là tam tai không cưới xin được, nếu cưới thì phải có thủ tục đặc biệt! Nói đúng hơn là chỉ có năm sau là đám cưới được thôi! Các bạn tính cưới năm nào đi rồi tư vấn tiếp! Thân mến
 18. Bạn vẽ sơ đồ nhà lên các huynh Tư vấn cho, trong gia đình còn có ai không? Nhà hướng Đông Nam là phạm Tuyệt mạng rồi, chắc là bếp để ở sau nhà phải không? Bạn vẽ càng chi tiết càng tốt! Thâm mến
 19. Sinh được, không có vấn đề gì! Thân mến
 20. Con út tính từ khi sinh ra đứa 2012 đến 2018, 2019 là 6-7 năm tương tác giữa bố mẹ và đứa con này là rất mạnh, do đó cần có phong thủy để giảm đi cái xấu, nếu bạn muốn sinh đứa bé này! @bạn tueanh: Chồng Mậu ngọ mạng Thủy Vợ Nhâm Tuât mạng Hỏa Sinh con năm 2012 cũng được nhưng không tốt bằng con năm Quý Tỵ 2013 ! Thân mến!
 21. @tueanh: Chồng Canh Thân: mạng mộc Vợ: Kỷ Mùi: mạng thủy Năm 2012, 2013 mạng mẹ khắc mạng con không nên sinh con nhất là con út, tốt nhất là sinh con năm Kỷ Hợi, sinh Mậu Tuất cũng được nhưng không tốt bằng Kỷ Hợi! Còn gia đình bạn bạn thì ghi rõ dùm Mục Đồng tuổi Âm lịch hoặc ít nhất là ngày tháng năm sinh, vì vẫn có trường hợp sinh năm này nhưng lại tính mạng năm trước do chưa qua tết nguyên đán! Thân mến
 22. Qua mục Tư Vấn Phong Thủy post bài nhờ các sư huynh tư vấn đi! Nên cung cấp đầy đủ các thông tin tuổi những người ở trong nhà, sơ đồ nhà càng chi tiết càng tốt, bố trí xung quang nhà...! Thân mến
 23. Tốt nhất là chị nên sinh con năm Mậu Tuất 2018, nếu đợi không được thì sinh năm Quý Tị 2013 nhưng sẽ không tốt bằng 2018 đâu! Có phải trong nhà sức khỏe chị rất kém không? Nếu thật vậy thì chị nên sửa lại phong thủy nhà! Thân mến
 24. Có phải chồng là Nhâm Tí vợ Quý Sửu không? Trai Quý Mùi, gái Ất Dậu Vợ chồng cùng tuổi thì chỉ chú ý sinh con trai năm hợp và con gái năm kỵ thôi! Tốt nhất là sinh con ở các năm hợp là an toàn nhất! Năm 2012 sinh được đấy! Sinh thêm đứa Nhâm Thìn nữa cho cân bằng âm dương, nhà này Âm lấn át dương nhiều quá, chắc là nữ nắm quyền phải không? Thân mến
 25. Có phải nhà bạn cổng bên trái, cửa phòng ngủ cũng bên trái phải không? Nhà anh tốt thế còn muốn thêm con gái nữa à, con trai là rất hợp với mẹ, lại cũng rất hợp với cha đấy! Thân mến