• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Mục Đồng

 1. Yêu nhau thì cứ lấy thôi!2 người cùng tuổi thì chỉ chú ý sinh con sinh con hợp tuổi mẹ là được là được. Đứa con quan trọng lắm:"Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn", sinh con không hợp là "Vợ chồng cùng tuổi, củ chuốt cũng không có mà ăn" Từ đây đến hết 2018 (trờ 2013) có thể đám cưới được! Có các năm có thể sinh con như sau: 2012, con út 2014!
 2. Nam Đinh Mão mạng Giáng Hạ Thủy Nữ Giáp tý mạng Hải trung kim Thiên Can Nữ Giáp sinh Nam Đinh, thì sau khi cưới người chồng sẽ có nhiều điều kiện thăng tiến trong công việc. Mạng Nữ sinh mạng nam là tốt nhất theo Luận Tuổi Lạc Việt rồi Tý dương thủy sinh Mão âm Mộc là tốt rồi! Tương quan giữa bạn và bạn trai bạn rất tốt đấy chứ! Năm nay bạn trai bạn đang gặp hạn Thái Tuế, còn bạn thì gặp hạn Tam tai nên khó khăn trong công việc, tình duyên là chuyện thường. Ông thầy mà gia đình bạn xem theo phương pháp tính phi cung nên mới ra tuyệt mạng đó mà, phi cung chỉ dùng trong phong thủy thôi, không xem trong luận tuổi đâu! Thế giới có 7 tỉ người, tính 6 tỉ 4 cho tròn thì sẽ có 3 tỉ 2 cặp vợ chồng chia cho 8 trường hợp nếu coi theo phi cung thì có 400 triệu cặp vợ chồng cưới nhau thì chồng chết à? Hay thật.Các bạn có thể đám cưới vào năm sau 2012 nếu không thì phải đợi đến 2016 mới cưới được! Nên sinh con đầu năm Ất Mùi 2013, con út sinh Bình Thân 2016! Thân mến!
 3. Sư huynh không xem tử vi đâu, vả lại đây là mục Luận Tuổi chứ không phải mục tử vi, bạn lấy lá số rồi qua mục tư vấn tử vi hỏi các bác cao niên nhé! Thân mến!
 4. Nam Giáp Tý, mạng Kim Nữ Mậu Thìn, mạng Mộc Can Nam khắc Can Nữ -->xấu nhất Mạng người Nam khắc mạng người Nữ --> tốt nhì Tý Thìn tam hợp --> tốt nhất. Năm nay đang trong tam tai của 2 bạn nên khó khăn về công việc, tình cảm là bình thường, qua khỏi 2012 là khỏe. Có muốn cưới thì để qua khỏi 2012 rồi hãy cưới, còn muốn cưới quá thì khi cưới 2 bên gia đình không vái tổ tiên để qua hạn tam tai rồi hãy vái. Tương quan tuổi tốt xấu là trung bình, sinh con năm Đinh Dậu là Ok! Thân mến!
 5. Người sinh năm 1954 được đấy bạn ạ! Thân mến!
 6. Trai Đinh Mão mạng Thủy Gái Mậu Thìn mạng Mộc Thiên Can Đinh sinh Mậu nên nếu 2 người lấy nhau thì người nữ sẽ thăng tiến công việc, mạng chồng sinh mạng vợ --> tốt thứ 3, Mão Thìn lục hại nên 2 người sẽ hơi khắc khẩu nhau. Có thể đám cưới năm 2012 hoặc đến năm 2016 trở đi mới đám cưới được. Sinh con năm 2016 Bính Thân và đứa út năm Kỷ Hợi 2019! Thân mến!
 7. Chết cha tính lộn sinh năm Quý Tị đi bạn!
 8. Năm Nhâm Thìn sinh được! Thân mến!
 9. Nam Giáp Tý, nữ Ất Sửu cùng mạng Kim cưới nhau thì vô tư, chỉ có điều sinh con cần hợp tuổi mẹ là được! Từ đây đến hết năm Nhâm Thìn thì 2 bạn không nên đám cưới vì đang trong hạn tam tai của người nam! Đứa đầu sinh năm Giáp Ngọ 2014, Đứa út nên sinh năm Đinh Dậu 2017. Sư huynh sửa dùm em cái! Đứa đầu Giáp Ngọ 2014, đứa thứ 2 sinh năm Kỷ Hơi 2019! Thân mến
 10. Chọn năm đám cưới chỉ kỵ tam tai, năm tuổi của người nam thôi. Bạn đã qua năm tuổi và tam tai rồi nên từ đây đến hết 2017 muốn cưới năm nào cũng được. Thân mến!
 11. Con đầu và con út là trai hay gái?Chồng Quí Sửu mạng Mộc Vợ Tân Dậu mạng Mộc Con đầu Đinh Hợi mạng Thổ Con út Kỷ Sửu mạng Thủy Từ khi cưới nhau người chồng có điều kiện làm ăn tốt hơn trước, nhưng khi sinh đứa thứ 1 thì sức khỏe của 1 trong 2 người xấu đi, đến khi sinh đứa thứ 2 thì do mạng đứa bé sinh xuất cho bố mẹ nên sức khỏe của bố mẹ tốt hơn trước đứa con lúc đầu yếu ớt hay bệnh sau sẽ tốt hơn, từ khi sinh đứa thứ 2 này thì người vợ công việc tốt hơn trước, người chồng thì công việc xấu hơn lúc trước. Tuy nhiên Luận Tuổi chỉ là 1 yếu tố, còn nhiều tác động khác như Phong Thủy, Tử Vi... Thân mến!
 12. Nếu chỉ có 2 người ở thì lấy tuổi chồng làm Dương, các hướng tốt đối với chồng chị là Bắc, Nam, Đông, Tây Nam! Thân mến!
 13. @meifang Bạn trai Tân Dậu mạng Mộc Bạn gái Bính Dần mạng Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp Thiên can Bính hợp Tân -->tốt Mạng nữ sinh mạng Nam -->tốt Dần Dậu lục xung --> xấu Tổng hợp tốt 80%.
 14. Nếu có điều kiện chị nên tìm miếng đất khác vuông vắn hơn, xây nhà mở cửa ra hướng Đông Bắc thì dính hướng Ngũ Quỷ, mở cửa hướng Đông Nam thì dính hướng Tuyệt mạng. Nên đầu tư cho phong thủy để căn nhà hợp hướng dễ sửa hơn! Thân mến!
 15. Bạn cho tuổi Âm lịch cụ thể của 2 người đi, vì vẫn có thể sinh năm 1986 nhưng tuổi vẫn là Ất Sửu! Tuổi Kim lâu chỉ dùng để tính năm xây nhà và dùng cho người nam không dùng cho người nũ! Thân mến!
 16. Cửa mở hướng nào vậy chị?
 17. Nhà này hướng Tây Nam đó Sư huynh! Hướng nhà 224 độ đó sư huynh! @studious: Nếu muốn tư vấn Phong Thủy chọn hướng nhà, và thiết kế nhà thì tư vấn trên mạng còn được chứ nếu muốn hóa giải thì buộc phải đi đến thực địa để xem xét! studious nên liên lạc với các huynh hoặc đến trung tâm để được tư vấn cụ thể! Thân mến!
 18. Chị phải vẽ sơ đồ nhà thì mới tư vấn được chứ! Thân mến!
 19. Bạn cho biết tuổi Âm Lịch đi vì sinh trong năm 1980 vẫn có thể tính theo năm 1979! Có thể sinh thêm đứa con năm 2015, nhưng khi đó người mẹ cũng khá lớn tuổi, bạn nên sửa phong thủy nhà đi! Thân mến!
 20. Bé trai sinh năm 2009 Kỷ Sửu mạng Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp hợp với mẹ mạng Kim, địa chi Tý Sửu lục hợp, can bố Ất khắc can con Kỷ nên cũng hơi xấu nhưng chủ yếu vẫn xét mạng mẹ thôi! Bé này có tương quan tốt với gia đình bạn đấy chứ! Nên sinh con năm 2016 Bính Thìn cũng tốt đấy! Thân mến!
 21. Thực ra năm nay 2011 Tân Mão cũng là năm tốt để sinh con, nhưng hiện nay đã là tháng 4 rồi, không thể sinh con kịp trong năm đâu! 2 năm sau con mang mạng Hỏa (theo Lạc Thư Hoa Giáp) bị mẹ khắc thì con sẽ bị bệnh thường xuyên! Năm 2014 là tốt nhất và gần nhất rồi đấy! Thân mến!
 22. Mình chỉ ví dụ nguyên tắc chung thôi chưa luận vào trường hợp này! Thủy khắc Hỏa nhé không phải là Hỏa khắc Thủy đâu! Thân mến!
 23. Vị trí treo tranh như vậy là được rồi! Bạn là nam hay nữ? Nhà gồm những ai?Nhà bạn ở các điểm sau: nhà hướng Họa hại, bếp đặt ở cung Càn--> Hỏa thiêu thiên môn, cửa vệ sinh đâm vào bếp, cầu thang đâm ra cửa! Nhà bạn có ai bị bệnh về phổi hay đường hô hấp không?
 24. Sinh con năm 2014 Giáp Ngọ là tốt nhất! Thân mến!
 25. Đầu tiên là Hỏa khắc Kim trước đã, còn khắc ở mức độ nào thì đã đi vào chi tiết rồi, tổng quan trước đã chứ phamhung! Tương tự như vậy Thủy dưỡng Mộc trước đã rồi dưỡng ở mức độ nào thì tính sau. Thân mến!