• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Mục Đồng

 1. Nhà này rất khó có giải pháp cụ thể vì thông tin đưa ra quá ít! Nếu mình không lầm thì nhà này đào hầm cầu ở cung Đông Nam (vì người ta thường đào hầm cầu gần ngay nhà vệ sinh mà). Trong nhà bạn có ai bị bệnh đường tiêu hóa không? Nếu không nấu ăn thì dẹp luôn cái bếp đi, bệ bếp để đồ dùm cũng được mà. Bạn nên đưa thêm thông tin như trong bài tư vấn sau: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/19982-xem-phong-thuy-nha-chua-benh-giup/ Có thể vẽ đại khái để có đầy đủ thông tin mà tư vấn! Thân mến!
 2. Năm nay không tốt, phạm Lục Hoang Ốc, nên mượn tuổi! Hướng tốt là các hướng: Tây Bắc, Đông Nam, Tây, Đông Bắc! Thân mến!
 3. Nhà bao nhiêu người ở, năm sinh và quan hệ cụ thể trong gia đình? Hướng chính xác là bao nhiêu? Nếu được vẽ thêm hoặc chụp ảnh cảnh quan xung quanh nhà! Mới sơ sơ mà thấy sai phong thủy mấy cái sau: cầu thang đâm vào phòng vệ sinh lầu 1, bếp đặt dưới phòng vệ sinh là 2, trước mặt bếp không nên để tủ lạnh! Thân mến!
 4. Vậy sao không nhờ họ làm phong thủy dùm luôn đi, còn lên đây hỏi làm gì nữa! Không chừng sách rách nát mà cả thế giới chỉ có 1 cuốn đấy! Xin BQT đóng cái topic này luôn đi cho rồi!
 5. Xuquang không tìm hiểu kỹ càng các bài viết rồi, tính đúng đắn của PTLV hoàn toàn dựa trên các tiêu chí khoa học, có thể nói chỉ có PTLV mới giải thích nhất quán, hoàn chỉnh và hợp lý các vấn đề liên quan đến nó, mà PT Tàu không giải thích được. Đó là trên mặt lý thuyết! Theo bạn ở Việt Nam này tổ chức phong thủy tầm cỡ là tổ chức nào, họ có thông hiểu đầy đủ về phong thủy từ Bát Trạch, Dương Trạch Tam Yếu, Loan Đầu, Huyền Không, Tầm Long, Điểm Huyệt... không? Hay là mỗi người mỗi trường phái (theo Tàu) cãi nhau chí chóe cả lên khi gặp các vấn đề mà các trường phái đối chọi nhau?Còn việc thực nghiệm thì đã nhiều rồi, Sư Phụ và các Sư Huynh đã thực nghiệm trên 20 năm rồi, không phải bây giờ mới có đâu? Bạn Lưu Ý rằng PTLV là sự điều chỉnh và tổng hợp tất cả các trường phái của PT Tàu chứ không phủ nhận hoàn toàn PT Tàu! Tất nhiên, nếu gặp các trường hợp không liên quan đến sự chuyển đổi thì PTLV vẫn ứng dụng giống PT Tàu! Hy vọng bạn có thể tìm thấy vài điều bổ ích! Thân mến!
 6. Sinh đứa đầu 2017, đứa sau 2020 hoặc 2021! Thân mến!
 7. Chồng Đinh Tỵ Vợ Tân Dậu Con gái đầu Canh Dần Để năm 2012 hãy sinh, đứa bé này tốt lắm đấy! Thân mến!
 8. Trai gái gì cũng tốt hết, cái này là số trời thôi, không chọn được đâu, sinh trai thì phát nhanh hơn thôi!
 9. Sinh thêm bé 2014 hoặc bé năm 2016 đều tốt! Thân mến!
 10. Sinh thêm bé Giáp Ngọ 2014 đi! Gia đình sẽ lên đấy! Thân mến!
 11. Năm 2012 sinh con rất tốt đấy! Chúc 2 người hạnh phúc! Thân mến!
 12. Vì sao thiên tài toán học Nga từ chối 1 triệu USD? Grigory Perelman, nhà toán học người Nga từng từ chối giải thưởng một triệu USD, tuyên bố ông biết cách kiểm soát cả vũ trụ nên chẳng cần tới tiền. Nhà toán học Grigory Perelman. Ảnh: illumemag.com. Vào tháng 3/2010, Viện Toán học Clay (CMI) tại Mỹ thông báo họ sẽ trao khoản tiền thưởng trị giá một triệu USD cho Grigory Perelman, nhà toán học Nga, do ông chứng minh được giả thuyết Poincaré, một trong bảy vấn đề toán học quan trọng nhất trong thiên niên kỷ thứ hai chưa được làm sáng tỏ. Nhưng Perelman, hiện thất nghiệp và sống cùng mẹ trong một căn hộ nhỏ ở thành phố St Petersburg, từ chối nhận giải thưởng. Lý do mà ông đưa ra là CMI phớt lờ nỗ lực của Richard Hamilton, một nhà toán học khác, trong quá trình chứng minh giả thuyết Poincaré. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận không tin đây là lý do khiến ông từ chối giải thưởng. Nhật báo Komsomolskaya Pravda của Nga cho biết, tiến sĩ Perelman đã trò chuyện với một nhà sản xuất phim có tên Alexander Zabrovsky vào cuối tháng 4. Vì Zabrovsky sắp sản xuất một phim tài liệu về các nhà toán học xuất sắc nhất thế giới nên Perelman đồng ý trả lời những câu hỏi phỏng vấn của ông. Trong cuộc phỏng vấn nhà toán học nhắc tới khái niệm trống rỗng. Ông cho rằng tình trạng trống rỗng tồn tại khắp nơi và con người có thể tính toán được nó. “Tôi cùng các đồng nghiệp đã tìm ra cách tính toán sự trống rỗng. Chúng tôi hiểu rõ các cơ chế lấp đầy những khoảng trống xã hội và kinh tế”, ông nói với nhà báo tuần trước. Perelman nói nghiên cứu của ông có thể mở đường cho sự ra đời của nhiều ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực - từ công nghệ nano tới các bộ môn khoa học xã hội. Nó sẽ giúp nhân loại hiểu bản chất tự nhiên của vũ trụ. Do hoạt động nghiên cứu quá thú vị nên ông không còn thời gian cho những vấn đề khác. "Tôi biết cách kiểm soát cả vũ trụ, vậy thì tại sao tôi phải theo đuổi một triệu USD?", ông nói. Nhà toán học được xưng tụng là "người thông minh nhất thế giới" cũng giải thích nguyên nhân khiến ông không muốn trả lời phỏng vấn của giới truyền thông suốt một năm qua. Perelman khẳng định ông tránh xa giới truyền thông vì không muốn nổi tiếng và cũng sợ hành vi xấu của một số nhà báo. Giả thuyết Poincaré, được nhà toán học lỗi lạc Henri Poincaré đưa ra năm 1904, liên quan đến cấu trúc bên trong của các định dạng ba chiều. Chứng minh giả định này là một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà toán học thế giới suốt 100 năm qua. CMI xếp giả thuyết Poincaré cùng với sáu vấn đề hóc búa trong toán học thành bảy bài toán của thiên niên kỷ và tuyên bố sẽ trao một triệu USD cho người đầu tiên giải quyết được một trong số các vấn đề. Perelman, người từng làm việc ở Viện toán học Steklov ở St Petersburg, bắt đầu đăng lên mạng các tài liệu chứng minh giả định năm 2003. Loạt kiểm tra sau đó chứng minh ông đã đúng. Bốn năm trước, Perelman từng được trao huy chương Fields, giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực toán học, từ Liên minh Toán học Quốc tế. Vào thời điểm đó, Perelman phát biểu: "Tôi không hứng thú với tiền bạc hay danh vọng. Tôi không muốn bị trưng bày như động vật trong sở thú. Tôi không phải là một anh hùng toán học. Đó là lý do tại sao tôi không muốn mọi người nhìn mình". Ông từ chối nhận giải và cũng không tới dự buổi lễ. Minh Long
 13. Pm cho huynh Thiên Luân đi bạn! Thân mến!
 14. heo Luận tuổi Lạc Việt, mà Canh lại là quý nhân của Bính nên cái tốt tăng lên nhiều, mạng vợ Thủy sinh mạng chồng Mộc là tốt nhất theo Luận Tuổi Lạc Việt, Dần Thân lục xung là xấu nhưng yên tâm yếu tố địa chi chỉ góp vào 1 phần nhỏ thôi nên không xấu lắm đâu!Tương quan giữa 2 bạn theo Luận Tuổi Lạc Việt là 80/100 đấy, rất tốt đấy nhé! Nhưng mà chú ý nhé: từ nay đến hết năm Nhâm Thìn thì mới được cưới đấy nhé, do đang trong năm tam tai của bạn trai bạn, chú ý những năm Thân cũng không được cuới đấy nhé! Thân mến! Em cảm ơn anh, Gia đình nhà bạn trai em đi xem thì bảo là hai tuổi này lấy nhau thì tuyệt mệnh. Một mất một còn, xem 4 chỗ rồi chỗ nào cũng nói thế. Em không làm thế nào để thuyết phục gia đình được. Em cũng khôg mê tín nhưng gia đình lại mê tín. Không giải thích làm sao cho gia đình hiểu được, nêu vì tuổi tác mà phải chia tay thì rất buồn. Anh có thể xem chi tiết giúp em vê tuổi , mênh, cung với. Họ nói tuyệt mệnh là luận bằng phi cung rồi! Luận Tuổi Lạc Việt không sử dụng phi cung để luận tuổi đâu, phi cung chỉ dùng trong Phong Thủy mà thôi! Luận Tuổi và Phong Thủy hoàn toàn không phải là mê tín, do người ta không hiểu về những nguyên lý và những thực tại làm nên chúng, mà bây giờ các gì người ta không hiểu không giải thích được đều quy cho mê tín để khỏi phải tư duy! HicIn bài này ra rồi đưa cho gia đình bạn trai bạn đọc là được rồi: http://diendan.lyhoc...trong-tinh-yeu/ Thân mến!
 15. Bé Nhâm Thìn 2012, Bính Thân 2016 tốt đấy! Tùy bạn muốn sinh trong năm nào cũng được! Thân mến!
 16. Nam Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc Nữ Đinh Mão - Giáng Hạ Thủy (theo Lạc Thư Hoa Giáp) Thiên can Nữ Đinh sinh Nam Mậu --> xấu nhì, mạng Nữ Thủy sinh mạng Nam Mộc --> tốt nhất, Thìn Mão lục hại --> xấu ít nhất 2 người tương quan trung bình theo Luận Tuổi Lạc Việt. LTLV quan điểm các đứa con của các bạn mới là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình đấy nhé! Qua hết năm Nhâm Thìn thì hãy cưới, sinh đứa thứ 1 năm 2015 (Ất Mùi), đứa thứ 2 năm 2016 (Bính Thân), nếu tính sinh 1 bé thôi thì bé năm 2016 là tốt nhất, sinh được bé này là tốt lắm đấy! Thân mến!
 17. Nam Ất Sửu mệnh Hải Trung Kim Nữ Canh Ngọ mạng Lộ Bàng Thổ Thiên can Nữ Canh khắc can Nam Ất -->tốt nhì, mà Ất và Canh lại hợp nhau trên Hà Đồ --> quá tốt Mạng Nữ Thổ sinh mạng Nam Kim --> tốt nhất Sửu Ngọ lục hại --> ít xấu nhất Tuổi bạn và người yêu được đánh giá là rất tốt theo Luận Tuổi Lạc Việt trên 8/10 Từ đây đến 2018 muốn cưới lúc nào cũng được! Sinh con năm 2012 hoặc 2013 đều rất tốt, bé 2013 tốt hơn! Thân mến!
 18. Cùng tuổi thì không có vấn đề gì, chỉ cần sinh con hợp tuổi, chú ý năm kỵ sinh con gái là Ok! Từ đây đến 2015 muốn cưới lúc nào cũng được! Có thể có con năm nay Tân Mão, hoặc các năm 2014, 2015 đều được, bé 2015 tốt hơn! Thân mến!
 19. Cũng được đấy chứ, tốt như bé Nhâm Thìn! Thân mến
 20. Bài về cặp nến bái quan đây Sư huynh ơi! http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/2232-cap-nen-bai-quan/ Nhưng mà không thấy bàn về vấn đề trị trẻ em hay khóc đêm! Thân mến!
 21. Chồng Đinh Tỵ: mạng Thổ Vợ: Nhâm Tuát: mạng Hỏa Con gái đầu: Kỷ Sửu mạng Thủy Con út: Tân Mão mạng Mộc Thiên can Chồng hợp thiên can vợ trên Hả Đồ, mạng vợ sinh mạng chồng là tốt nhất, Tỵ Dương Âm hỏa sinh Tuất dượng thổ khá tốt --> độ tương hợp 8/10, rất tốt. Con gái đầu mạng Thủy khắc mạng mẹ, địa chi Tuất Sửu là Âm dương thổ, can Kỷ sinh can Đinh cho bố, --> khá xấu nhưng vì là con gái nên có lẽ chưa ảnh hưởng gì! Con út, mạng Mộc sinh mạng mẹ, Mão Tuất lục hợp, nhưng Tân khắc Đinh của bố --> tốt hơn so với đứa con gái đầu. Tổng quan gia đình bạn cũng đâu xấu gì đầu, tính ra là khá tốt so với các gia đình hiện nay đấy chứ! Thân mến!
 22. Năm nay 2011 hoặc năm sau 2012 đều tốt, sinh con trai hay con gái đều tốt! Thân mến!
 23. Sorry vanngocdesign, tháng sau mới tốt (tháng 5 Âm lịch ấy) và tháng 11 Âm lịch. Học nhiều quên luôn ngày tháng! he he
 24. Từ đây đến 2017 đều có thể cưới được! Chọn được năm cưới rồi thì mới tính chuyện chọn tháng, ngày, giờ cưới được! Các bạn nên để đến năm 2014 hãy cưới rồi sinh con luôn! Cái này chỉ để tiện lợi thôi! Các bạn tính sao cũng được! Các bạn nên sinh con đầu năm 2014, đứa út sinh 2017! Nếu muốn sinh chỉ 1 đứa thì nên sinh 2017! Thân mến!
 25. Năm nay cưới được. 2 tuổi này khá hợp đấy. Thiên can Vợ Tân khắc Chồng Ất --> tốt nhì, Mạng Vợ Thổ sinh mạng chồng Kim --> tốt nhất, Sửu Mùi lục xung. --> tổng quan cũng tốt cỡ 7/10. Tháng này tốt đấy nếu không phải đợi đến tháng 11 (một) Âm Lịch. Sư huynh Thiên Luân sửa dùm em nhé!