• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Mục Đồng

 1. Họ nói đúng đấy, nếu 2012 không cưới được thì phải đợi đến 2016 mới cưới được do hạn tam tai của người nam, tất nhiên muốn cưới trong các năm tam tai cũng được nhưng thủ tục hơi khác so với bình thường và dĩ nhiên không tốt bằng cưới ngoài hạn tam tai! Thân mến!
 2. Luận Tuổi Lạc Việt không sử dụng bảng Lục Thập Hoa Giáp theo cổ thư mà sử dụng bảng Lạc Thư Hoa Giáp, có khác so với bản cổ thư là hành Thủy Hỏa đổi chỗ cho nhau!
 3. Bạn nên đưa họ qua TT Lý Học Đông Phương nhờ tư vấn, địa chỉ có ở trang chủ!
 4. Nam Nhâm Tuất mạng Hỏa Nữ Giáp Tý mạng Kim Các bạn nên sinh con đầu năm Ất Mùi (2015), đứa sau nên sinh năm Tân Sửu (2021)! Sư huynh Thiên Luân sửa dùm em nhé! Thân mến!
 5. Hai người cùng tuổi thì không có kiêng kỵ gì cả. Khi cưới tránh năm tam tai và năm tuổi! Sang năm (2012) có thể cưới được, nếu không phải để đến năm 2016 trở đi mới cưới được! Các bạn nên để đến 2016 hãy cưới rồi sinh con luôn vì năm 2012 thì mạng bố mẹ khắc mạng con không tốt bằng năm 2016 hoặc năm 2017 mạng con được bố mẹ sinh! Thân mến!
 6. Hai người cùng tuổi chỉ chú ý là năm xung sinh con gái thôi, dầu sao đã lỡ rồi thì cũng không sao, bé sinh năm Tân Mão thì mạng bố mẹ khắc mạng con, địa chi Tý Mão hình nhau, cần chú ý là bé sinh ra sẽ có sức khỏe kém đấy đặc biệt là mùa thu. Đứa thứ 2 tốt nhất là nên sinh vào năm Bính Thân (2016) để hóa giải! Thân mến!
 7. Bạn à, Luận Tuổi Lạc Việt quan điểm rằng "yêu nhau cứ lấy", bởi vì xem tuổi chỉ là 1 trong rất nhiều yếu tố tác động đến đời sống hạnh phúc vợ chồng, và tuổi vợ chồng không phải là yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình, mà chính những đứa con của các bạn mới là yếu tố quyết định. Ông thầy xem bói cho các bạn có lẽ là xem trong cuốn "Căn Duyên Tiền Định" mà ra, tất nhiên cuốn sách đó không thể có lý luận rõ ràng như LTLV, các lời phán cứ như từ trên trời rơi xuống. Còn ở diễn đàn này chỉ xem theo LTLV mà thôi, không sử dụng các phương pháp như: Cao Ly Đẩu Hình, Căn Duyên Tiền Định, Phi cung... vì tính phi quy luật của chúng, và dựa trên kinh nghiệm thực tế của Sư Phụ Thiên Sứ (người phục hổi LTLV dựa trên nền văn hiến Việt) cùng các Sư huynh! Trường hợp của bạn: Nam: Bính Dần mạng Thủy (theo Lạc Thư Hoa Giáp) chứ không phải Hỏa (theo sách cổ chữ Hán) Nữ: Ất Sửu mạng Kim - Thiên can Nữ Ất sinh Nam Bính --> tốt vừa - Mạng Nữ Kim sinh mạng Nam Thủy là tốt nhất theo LTLV - Địa chi Dương Mộc Dần khắc Âm Thổ Sửu --> xấu nhưng ít. Như vậy tổng hợp lại tương quan các yếu tố giữa 2 bạn là trên trung bình (khoảng 6-7/10) đã là rất tốt rồi, vì rất hiếm có cặp vợ chồng nào lại có tương quan >8/10. Tất nhiên, tránh đám cưới trong năm tam tai, năm tuổi của nam và chú ý sinh con hợp tuổi mẹ là OK! Thân mến!
 8. Hi hi bấm tay tính lộn 2014 thành 2015, cảm ơn huynh Thiên Luân đã sửa nhé!!!
 9. Xin chào Vi Tiểu Bảo! Để nhocchantrau luận dùm cho nhé! Anh: Ất Sửu - mạng Hải Trung Kim Bạn gái anh: Tân Mùi - Lộ Bàng Thổ -Thiên can Nữ Tân Kim khắc Nam Ất Sửu --> tốt nhì - Mạng Nữ Thổ sinh mạng Nam Kim --> tốt nhất - Sửu Mùi tương xung --> xấu Tương quan hạnh phúc theo LTLV là 7-8/10. Sang năm cưới được đấy anh! Sang năm sinh con luôn càng tốt! Thân mến!
 10. Tuổi 2 bạn cũng đâu khắc gì đâu, lại còn hợp đấy chứ! Năm nay là năm tốt để sinh con nhưng xem ra không kịp rồi, con đầu sinh năm nào cũng được chủ yếu là đứa con út, nhưng tốt nhất là để đến năm 2015 hãy sinh con đầu! Thân mến!
 11. Bác Lôi Chấn Thủy ới ời, Luận tuổi Lạc Việt không sử dụng phi cung đâu bác ơi! Vả lại theo quan điểm LTLV thì khắc không hẳn là xấu, thậm chí có trường hợp lại tốt hơn cả sinh đấy bác ơi!
 12. Năm Kim Lâu chỉ dùng để xem tuổi xây nhà! Kim Lâu = Nhà vàng kia mà! Xem năm cưới gả chỉ tránh năm tuổi và năm tam tai của người nam thôi! Xem ngày tháng cưới gả mới xem tuổi người nữ! Thân mến!
 13. Năm 2013 được đấy, cố gắng sinh con trong năm luôn càng tốt, đứa bé này hợp với bố mẹ lắm đấy Mậu hợp Quí, mạng bố mẹ Mộc sinh cho mạng con Hỏa (theo Lạc Thư Hoa Giáp), Thìn Tỵ tương sinh! Thân mến
 14. 2 Người cùng tuổi với nhau thì chỉ chú trọng sinh con gái năm kỵ, con trai năm hợp thôi! Nói chung là tránh sinh con năm kỵ là OK rồi! Năm nay và năm sau 2012 không cưới được đâu nhé vì trong hạn tam tai. Cái này chỉ là quan điểm cá nhân thôi, nếu 2 bạn đủ trưởng thành trong nhận thức, đủ ý thức trách nhiệm gách vác 1 gia đình, đủ khả năng để nuôi dạy con cái thì muốn kết hôn bao nhiêu tuổi cũng được (tất nhiên là phải theo pháp luật nhé).Thân mến!
 15. Lớp cơ bản là dành cho những ai chưa có kiến thức cơ bản, hoặc có kiến thức sai lệch về PHong Thủy! Bạn cứ đăng ký học đi, trình độ cơ bản cũng khá dễ hiểu, dễ tiếp thu lắm! Thân mến!
 16. Sorry, Trần Duy Hưng nhé năm Quý Tị (2013) chứ không Phải Kỷ Tị, bữa đó mệt quá nên lộn! hi hi
 17. Đâu phải chỉ có bằng dỏm mới kiến thức dỏm đâu, bây giờ bằng thật kiến thức dỏm cũng nhiều! Sư Phụ Thiên Sứ không thèm lấy bằng Giáo Sư cũng đúng, mắc công khi người ta bàn luận lại dính dáng tới mình nữa, ngứa lưng thì mệt!
 18. Xem năm cưới thì chỉ xem tuổi của người Nam, Nữ thì năm nào cưới cũng được! Cái này thì nhocchantrau không biết chắc thuộc phạm vi Tử Vi.
 19. Tính vậy là tốt đấy để công việc, kinh tế ổn định rồi hãy cưới, bạn trai bạn tam tai vào các năm Tị, Ngọ, Mùi nên tránh cưới vào các năm này, khi đến 27 tuổi thì năm đó là năm 2016 Bính Thân vừa qua tam tai, cưới được đấy! Vừa cưới xong chưa có con thì nên đặt quả cầu màu xanh lá cây ở phòng ngủ là được rồi! Thấy trắc trở chỗ nào vậy bạn? Do quan điểm của ông thầy bói? Hay của phụ huynh? Sinh con năm 2018 Mậu Tuất là tốt nhất, nếu được con trai thì càng tốt, sinh đứa này xong là gia đình bạn phát lắm đấy. Ơ hay, 2 bạn đã tự lập, đã có gia đình riêng và không sống chung với bố mẹ thì ảnh hưởng gì chứ! Thân mến
 20. Nam Quý Hơi: mạng Thiên Thượng Hỏa (theo Lạc Thư Hoa Giáp) Nữ Đinh Mão: mạng Giáng Hạ Thủy Thiên can Nam Quý khắc can Nữ Đinh --> đúng là xấu nhất theo Luận Tuổi Lạc Việt, mạng Nữ Thủy khắc mạng Nam Hỏa -->cũng xấu nhất tiếp. Địa chi Hợi Mão tam hợp là tốt nhất --> chính nhờ cái địa chi này mà 2 bạn mới đến được với nhau đấy. Yên tâm chỉ cần chọn năm sinh con tốt, tránh cưới trong năm Tam tai và năm tuổi là ổn thôi mà! Các bạn định chừng nào cưới thì lên đây tư vấn năm sinh con là được! Thân mến!
 21. Nam: Giáp Tý-Hải Trung Kim, Nữ Mậu Thìn:Đại Lâm Mộc.Thiên can trai Giáp khắc gái Mậu--> xấu nhất, mạng trai khắc mạng gái-->tốt nhì, Tý Thìn tam hợp là tốt nhất. Tương quan của bạn và người yêu là trung bình nhưng chỉ cần sinh đứa con hợp tuổi mẹ là trở thành tốt à! Năm nay trong hạn tam tai nên tốt nhất đừng cưới, để qua Kỷ Tị hãy cưới nên sinh đứa con năm 2016 (Bính Thân). 2 bạn mà sinh đứa con này xong là cả nhà phát lắm đấy! Thân mến Sao không hỏi họ tại sao lại tuyệt mạng?Nam Ất Mão - Phúc Đăng Hỏa (theo Lạc Thư Hoa Giáp) Nữ Mậu Thìn- Đại Lâm Mộc. Thiên can: Nam Ất - Âm Mộc không khắc Nữ Mậu - Dương Thổ đâu nhé, yên tâm, mà Mậu còn là quý nhân của Ất nữa đấy! Mạng: Nữ Mộc sinh Nam Hỏa là tốt nhất theo Luận Tuổi Lạc Việt. Địa chi: Thìn Mão lục hại. Tương quan của 2 người là rất tốt đấy cũng gần 7/10 đấy. Năm nay bạn đang trong vận Thái Tuế nên khó khăn về tình cảm, tiền bạc, công việc là bình thường. Nếu đựơc nên cưới vào Năm sau 2012 (Nhâm Thìn) nếu không phải qua đến năm 2016 (Bính Thân) mới cưới được do hạn tam tai của người nam! Khi nào chọn năm đám cưới thì vào đây chọn năm sinh con nhé- chính đứa con mới là yếu tố quyết định hạnh phúc trong hôn nhân đấy nhé! Bạn nên giới thiệu người thân vào trang web này mà đọc về Luận Tuổi Lạc Việt. Thân mến.
 22. Ại nam ai nữ vậy bạn, không biết nam nữ sao luận đây! Sao cách biệt tuổi tác dữ vậy tới 13 tuổi lận! Thân mến!
 23. Hên xui, nếu có liên lạc trước thì gặp được Sư Phụ, nhưng hiện tại Sư Phụ đi Hà Nội có việc rồi, không biết chừng nào về! Các Sư huynh ở đó rất giỏi, thừa sức giải quyết vấn đề Luận tuổi, Phong thủy cho bạn, yêm tâm mà đến đi nhé! Thân mến!
 24. Ra vậy, vậy là nhóc lộn rồi, nhưng mà Sư huynh ơi, nhóc chọn năm sinh con đúng chưa vậy? Con Nhâm Thìn so với Kỷ Tị thì đứa nào tốt hơn vậy Sư huynh? KÍnh huynh!
 25. Dạ cái này là Sư huynh Thiên Luân dạy, trường hợp cùng mạng thì xét thiên can và địa chi nếu cả hai khắc sát thì thuộc vào trường hợp xấu như: "lưỡng hỏa hỏa diệt", nếu cả 2 hợp nhau thì thuộc vào trường hợp tốt như:"lưỡng hỏa thành viêm" Kính huynh!