• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Bài viết posted by Mục Đồng


 1. Cháu chào chú Thiên Luân.

  Cháu đọc tren dien dan nay thấy rất hay và thấy chú rất nhiệt tình với mọi ngưới. Hôn nay cháu xin mạo phép được hỏi chú một việc như sau, cháu rất mong chú trả lới.(Cháu mượn ID của bạn này vì cháu không đăng nhập được)

  Chồng cháu sinh năm 1975

  Cháu sinh năm 1979

  Con gái lớn của cháu sinh năm 2005

  Vợ chồng cháu muốn sinh một đứa con trai

  Cháu mong chú giúp cháu tính xem năm nào cháu sinh con trai được.

  Cháu cảm ơn chú rất nhiều

  Mong Email hồi âm của chú!!!!!!!!!

  Không hiểu chị muốn hỏi cái gì? Muốn chọn năm để sinh con tốt hợp tuổi với bố mẹ? Hay là chọn năm để sinh được con trai?

  Sinh trai hay gái là tùy vào duyên số của anh chị thôi! Diễn đàn này không chọn năm để sinh được con trai đâu!

  Thân mến!

  Kính chào bác Thiên Sứ, các cô chú và anh chị trên diễn đàn

  Cháu kính nhờ các bác, các chú và các anh chị xem giúp cháu muốn sinh em bé thì năm 2012 hoặc 2014 mà còn đang băn khoăn đến chuyện hòa hợp, tuổi, mạng của gia đình

  Cháu sinh năm Bính thìn 1976

  Vợ cháu sinh năm giáp tý 1984

  Cháu Mong tin và trân trọng cảm ơn

  Nên sinh bé năm Ất Mùi 2015!

  Thân mến

  Kính gửi Bác Thiên Sứ và các bậc cao nhân!

  Cháu sinh 1985 mạng Kim, vợ sinh 1989 mạng Mộc,dự tính năm 2012 sinh con- mạng Thủy nhưng ko biết sinh vào tháng mấy thì tốt???

  Kình mong các bác, các chú chỉ giáo

  Cháu xin chân thành cảm ơn.

  Năm 2012 con mạng Hỏa! Còn tại sao thì click vô chữ ký của tui!

  Mà dù con mạng Hỏa hay mạng Thủy đều hợp với mẹ hết, nên sinh con vào tháng 4, 5 Âm lịch! Lưu ý không nên vì chọn tháng tốt mà sinh con quá non!

  Thân mến!


 2. Chào Bác Thiên Sứ và các anh chị!

  Bác cho cháu hỏi điều này một chút nhé.

  Cháu sinh năm 1986, chồng cháu sinh năm 1983. Bác xem giúp cháu xem bọn cháu sinh con vào những năm nào thì tốt và hạn chế được những xung khắc trong tuôỉ của 2 vợ chồng cháu ạh.

  Có thể siinh con các năm Giáp Ngọ 2014, Mậu Tuất 2018.

  Thân mến!


 3. Kính gửi Bác Thiên Sứ, Bác xem giúp vợ chồng cháu xem năm nào thì sinh cháu thứ hai thì tốt ạ

  Chồng sinh năm: 1981 (Âm lịch)

  Vợ sinh năm: 1983 (Âm lịch)

  con trai đầu Sn 2007 (âm lịch)

  Nhân tiện cháu nhờ bác xem giúp cho con trai cháu sinh vào 12.45 ( trưa) ngày 17.8.2007 (âm lịch) với a.

  Cháu cảm ơn Bác nhiều.

  Có thể sinh Nhâm Thìn hoặc Mậu Tuất

  Thân mến!


 4. Cháu và bạn trai có dự định là sang năm 2012 kết hôn.

  Cháu sinh ngày 23/01/1990 ngày dương ( ngày âm là 27/12/1989)

  Bạn trai cháu sinh ngày 06/09/1989 ngày dương ( ngày âm là 07/08/1989)

  Cháu kính mong các chú các bác xem giúp bọn cháu là sang năm thì nên kết hôn vào ngày nào.

  Tuổi chúng cháu như thế thì nên sinh con năm nào ạ?

  Cháu chân thành cảm ơn mọi người

  Nhâm Thìn sinh được đó bạn!

  1 person likes this

 5. => sư huynh,cái này là mạng vợ Thổ khắc mạng chồng Thủy mà.ko biết ảnh hưởng thế nào đây?

  Thiên Luân: sư huynh có biết cách nào tính Sinh-Vượng-Mộ của hành không?hay vẫn phải tra bảng nếu như tính được hành của Lạc Thư?

  Ôi chết nhìn lộn hành vợ và chồng rồi, để luận lại vậy!

  Chồng: Bính Dần mạng Giáng Hạ Thủy

  Vợ: Canh Ngọ mạng Lộ Bàng Thổ

  Thiên can Vợ khắc chồng là tốt nhì theo LTLV

  Mạng: Vợ khắc chồng là xấu nhất

  Địa chi: Dần Ngọ tam hợp là tốt nhất

  Tương quan giữa vợ chồng thì tính Thiên Can là chính nên tổng quan chung 2 bạn hợp được phần Thiên Can và Địa chi, chỉ xấu phần mạng! Cộng lại cũng được 7 phần tốt

  @longphibaccai: Luận Tuổi Lạc Việt chỉ tính Thủy Hỏa thông thường là dư luận rồi!

  Thân mến

  3 people like this

 6. Vâng cháu cảm ơn chú nhiều.

  Chú cho cháu hỏi thêm 1 chút về gia đình này ạ:

  Bố sinh năm 1964: mệnh thủy - Giáp thìn

  Mẹ sinh năm 1966: mệnh hỏa - Bính ngọ

  Con trai cả: 1990: mệnh thổ- Canh ngọ

  Con gái út: 1995: mệnh thủy- Ất Hợi

  Đây là gia đình chú ruột cháu. Gia đình hạnh phúc và giàu có. Nếu xét theo "CON ÚT PHẢI HỢP MẸ" thì gia đình mới tốt, nhg CON ÚT ở đây lại khắc MẸ mà gia đình vẫn tốt.

  Chú giải thích giúp cháu đc không ạ?

  Cháu cám ơn chú nhiều.

  Tuổi tác chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố thôi bạn ạ! Dù cho tuổi tác có hợp hết mà phạm vào phong thủy thì vẫn xấu như thường, nhưng dù sao cũng đỡ xấu hơn so với tuổi xấu mà phạm phong thủy!

  Mà gia đình này con út ở chung với bố mẹ luôn à, vì ngọ hợi tuyệt thì con cái dễ xa gia đình lắm!

  Thân mến!

  1 person likes this

 7. Dear chú Mục Đồng

  Cháu biết Nhâm Thìn, Quý Tị (2012, 2013) mệnh Hỏa. Nhưng ý cháu muốn hỏi là: năm Quý Tị mệnh Hỏa khắc Bố nên Bố hơi vất vả. Vậy cháu có nên sinh con đầu lòng vào năm 2014 (mệnh Kim) hay nên sinh vào 2013 (như chú nói lúc đầu) ạ?

  Con út sinh năm Đinh Dậu 2017 là năm tốt nhất có thể chưa chú?

  Mong chú giúp cháu giải đáp những thắc mắc!

  Cháu cám ơn chú nhiều!

  Mạng xét chủ yếu với người mẹ, năm 2014 mạng Kim khắc mẹ mạng Mộc là rất xấu!

  Thân mến!

  1 person likes this

 8. Dạ, cháu chào Bác Thiên Sứ, chú Thiên Luân, bác Túy Lão cùng các anh chị trong diễn đàn ạ.

  Cháu đang lo lắng và mệt mỏi quá. Ba mẹ cháu suốt 1 năm nay bỗng dưng cứ cãi nhau hoài.

  Mẹ cháu sinh ngày 7/5/1959 dương lịch

  Ba cháu sinh ngày 20/1/1956 dương lịch

  Ba Me cháu đều ko nhớ giờ sinh ạ.

  Mẹ cháu người béo, thấp thấp, tính nóng nảy, đồng bóng, là con thứ trong gia đình đông anh chị em, mặt đẹp, tròn ạ.

  Ba cháu là con thứ nhưng lo toan mọi việc trong nhà nội, cao gầy gầy, vất vả cả đời, lo lắng cho anh em. Nhà cháu có 2 anh em ạ.

  Mong các bác luận giải giúp cháu với ạ.

  Cháu cảm ơn các Bác nhiều ạ.

  Cái này bạn qua mục Tử Vi hỏi ấy, mục luận tuổi chỉ luận được nếu có tuổi tác năm sinh đầy đủ mọi người trong gia đình và cách hóa giải có thể là sinh thêm con hoặc sửa phong thủy!

  Thân mến

  1 person likes this

 9. Xin cảm ơn bác Mục Đồng.

  Trong trình in lá số tử vi của Lạc Việt thì Bính Dần lại là Tuyền Trung Thủy bác ạ

  Xin hỏi 2015 là Quý Tị thì giữa tuổi Dần và Tị có bị xung không ạ?

  Năm 2013,2016,2017 thì có nên sinh vào những năm này không bác?

  Xin cảm ơn

  Trình đó cũ rồi mà bảng Lạc Thư Hoa Giáp mới có đổi khác chút xíu về tên gọi các hành Thủy, Hỏa! Bạn nên xem lại bên mục Luận Tuổi Lạc Việt!

  Năm 2013 nên sinh con gái, 2016 và 2017 sinh con trai sẽ tốt, 2017 tốt hơn! Thân mến


 10. Thưa chú Mục Đồng!

  Cháu xin hỏi chú là trong 2 năm 2014,2015 thì có tốt hơn 2013 (Quý Tị) ko ạ? Vì Kim sinh Thủy mà (con trợ bố).

  Chú có nói là con sinh năm Quý Tị sẽ ko tốt cho bố, vậy bố sẽ vất vả về mặt gia đình (chăm sóc con do con ốm yếu) hay đường công việc của bố bị ảnh hưởng?

  Mong chú giải đáp thắc mắc giúp cháu ạ.

  Nhâm Thìn, Quí Tị mạng Hỏa nha bạn, muốn biết tại sao thì nhìn vào chữ ký của mình!

  Con sinh năm Quí Tị thì sẽ không tốt cho công việc của bố có thể tính lúc trước 10 nay còn 7,8 không chừng, nhưng bù lại bố sẽ yêu con hơn! Sinh thêm đứa Đinh Dậu là cân bằng tất!

  Thân mến


 11. Dạ, nếu có thể cưới năm nay được thì tốt, nhưng nếu không thấy ngày tốt thì bọn cháu cũng có thể để năm tới vì ngày rộng tháng dài với lại cháu cũng vẫn đang theo học, vậy kính mong mọi người xem giúp cháu cưới năm nào thì tốt nhất, vì nghe bác thienluan và mọi người thì chúng cháu không thể cưới năm 2013, 14, 15 được rồi vì là hạn tam tai của người yêu cháu, vậy kính mong mọi người tư vấn giúp cháu phương án tốt nhất được không ạ? Và năm sinh con như thế nào cho phù hợp với tuổi cha mẹ ạ.

  Cháu xin cám ơn mọi người. Cháu cũng định là cuối năm hoặc đầu năm tới.

  Bấm nhiều nên nhìn lộn rồi, năm nay cưới tốt!

  Tháng cưới giống như trên!

  Thân mến!


 12. Gửi các Bác và anh Thiên Luân xem giúp cháu ạ!

  Cháu và bạn trai cháu dự định tổ chức vào cuối năm nay, kính ngờ mọi người tư vấn giùm cháu xem ngày tháng phù hợp ạ. Cháu sinh ngày 09/08/1987 âm lịch, bạn trai cháu sinh năm 1983. Cháu xin cảm ơn các bác các anh.

  Sao không để đến năm Nhâm Thìn cưới luôn!

  Năm Tân Mão vẫn trong hạn Thái tuế của người nam mà!

  Nên cưới vào các tháng 5, 7 âm lịch!

  Thân mến!


 13. Dear Chú Mục Đồng và chú Thiên Luân!

  Trước hết cháu cám ơn chú đã trấn an tinh thần cháu là 2 năm Đinh Mão và Mậu Thìn ko tai hại như ông thầy kia nói.

  Cháu định năm sau cưới (tháng 4 hoặc 5 âm ạ). Chú xem tháng như vậy đã đc chưa?

  Và cháu xin phép được hỏi lại chú là cháu nên sinh con vào các năm nào? Năm đó nên sinh bé trai hay gái?

  Kính mong chú giúp cháu khi chú rảnh rỗi.

  Năm sau nên cưới tháng 10 âm lịch! Nếu muốn có con sớm thì sinh con năm Quý Tị, nhưng sẽ không tốt cho bố lắm, nếu không gấp nên sinh con năm Bính Thân 2016, con út sinh năm Đinh Dậu 2017! Sinh trai gái gì cũng được!

  Thân mến!

  1 person likes this

 14. Cháu cảm ơn bác đã trả lời, bác cho cháu hỏi thêm nếu cháu sinh bé thứ hai năm 2013 tức là tuổi Tỵ thì có xung khắc gì với bé đầu nhà cháu không ạ? Vì bé đầu nhà cháu tuổi Mậu Tý.

  Có cãi lộn tí chút nhưng xét mạng con với mạng mẹ là chủ yếu!

  Thân mến


 15. Nhờ bác Mục Đồng hay bác Thiên Luân xem giúp cháu với ạ, có lẽ bác Thiên Sứ bận. Cháu cảm ơn các bác!

  Năm 2013 sinh con được, mạng mẹ Mộc sinh mạng con Hỏa, Tị Dậu tam hợp, thiên can cha Nhâm hợp thiên can con Quí!

  Thân mến!

  Cháu chào chú Thiên Luân

  Cháu muốn hỏi chú 1 chút ạ.

  Cháu và bạn trai cháu cùng sinh năm 1986 âm lịch thì theo Lạc Việt sẽ là mệnh gì Thủy ạ?

  Vì cháu có xem bảng Ngũ Hành Nạp Âm của lạc thư hoa giáp thì Bính Dần ở lục khí vận 1 Kỷ thứ 1 là Giáng Hạ Thủy ạ.

  Như bọn cháu nếu muốn sinh thêm con ở giai đoạn từ 2014 đến 2019 thì sinh năm nào sẽ được ạ? :D

  Cháu cảm ơn chú.

  Chúc chú và gia đình thân tâm an lạc.

  Mệnh Giáng hạ thủy, nên sinh con các năm 2015, 2019!

  Thân mến

  1 person likes this

 16. Kính gửi chú Thiên Luân!

  Cháu sinh mùng 8/1/Đinh Mão (1987) (nam)

  Người yêu hiện tại của cháu sinh 30/7/Mậu Thìn (1988) (nữ) (đều là Âm lịch ạ)

  Có lần cháu gặp 1 thầy trong Đà Lạt ra Bắc chơi (ông ấy gốc Bắc, nhg làm thầy trong Đà Lạt). Ông ta có nói rằng nếu cháu lấy 1988 thì sẽ phải chết. Vì 2 năm này TUYỆT nhau. 98% lấy nhau là phải chết hoặc con cái câm điếc thì may ra sống được. Thực sự cháu vô cùng hoang mang và suy nghĩ.

  Chú xem giúp cháu 2 tuổi này lấy nhau có tốt không ạ?

  Và cháu nên sinh con vào các năm nào thì tốt cho cả gia đình? (con cả và con út, năm nào nên sinh con trai, năm nào nên sinh con gái?)

  Kính mong chú lúc rảnh rỗi dành chút thời gian để tư vấn giúp cháu. Hoặc chú có thể cho cháu số điện thoại (cháu sẽ giữ bí mật) để cháu có thể gặp chú trực tiếp.

  Cháu cám ơn chú rất nhiều.

  Bó tay ông thầy này, lục hại và tứ tuyệt cũng chưa thuộc nữa vậy mà cũng đi hù người ta!

  Mão thìn là lục hại nhưng địa chi chỉ góp một phần nhỏ vào mối tương quan tuổi tác của vợ chồng thôi. Thiên can của bạn Đinh sinh cho Mậu mà trong Hà đồ thì Mậu lại sinh cho Đinh là rất tốt về thiên can. Mạng chồng Giáng Hạ Thủy sinh cho mạng vợ là Đại lâm mộc là tốt thứ ba!

  Và cháu nên sinh con vào các năm nào thì tốt cho cả gia đình? (con cả và con út, năm nào nên sinh con trai, năm nào nên sinh con gái?)

  Phải tính cưới năm nào thì mới tư vấn tiếp được chứ!

  Lưu ý là Đinh Mão thì năm nay là năm tuổi, và các năm 2013 đến năm 2015 là tam tai không cưới xin được, nếu cưới thì phải có thủ tục đặc biệt! Nói đúng hơn là chỉ có năm sau là đám cưới được thôi!

  Các bạn tính cưới năm nào đi rồi tư vấn tiếp!

  Thân mến

  1 person likes this

 17. - kính mong các bác và các sư huynh tư vấn phong thủy cho gia đình cháu với !

  - gia đình cháu gồm: bố cháu sinh năm 1960 , mẹ cháu sinh năm 1966, cháu sinh năm 1984 và em út sinh năm 1986.

  - nhà cháu hướng đông nam, bàn thờ hướng đông nam, nhà sơn màu vàng

  khoảng mấy năm gần đây gia đình cháu kinh tế sa sút một cách nghiêm trọng, bố cháu bị bệnh về tiền đình gia đình cháu đưa bố cháu

  đi chữa thì cũng đở rồi nhưng bố cháu vẫn bị mất ngủ vào ban đêm ( gần như mất ngủ cả đêm luôn ) mặc dù đã chữa bằng nhiều cách

  rồi ! và ban đêm thì hơi khác với ban ngày ( mắt thì hay trợn lên và nhìn cứ lia láu khác hẳn với ban ngày)

  cháu mong các bác và các cao thủ tư vấn giùm cháu để khắc phục hiện tượng trên cho gia đình cháu . cháu xin chân thành cảm ơn.

  Bạn vẽ sơ đồ nhà lên các huynh Tư vấn cho, trong gia đình còn có ai không? Nhà hướng Đông Nam là phạm Tuyệt mạng rồi, chắc là bếp để ở sau nhà phải không?

  Bạn vẽ càng chi tiết càng tốt!

  Thâm mến


 18. Chồng sinh ngày 13/10/1982.(Dương Lịch) Nhâm Tuất.

  Vợ sinh ngày 14/05/1988.(Dương Lịch). Mậu Thìn.

  Con đầu lòng dự sinh 04/01/2012(Dương lịch)(04/12/2011)(Âm Lịch). Có tốt hay trục trặc gì không ạ!

  Sinh được, không có vấn đề gì!

  Thân mến

  1 person likes this

 19. Dạ cảm ơn bác Mục Đồng nhiều. Nhà em định sinh bé năm Tân Mão này, đã chuẩn bị từ trước Tết, nhưng do sức khỏe không tốt nên lại hoãn. Vậy nếu sinh 1 bé năm 2012 và sau này sinh bé út năm Mậu Tuất hoặc Ký Hợi là được phải không ạ?

  Nhà bạn em thế này:

  Vợ: 15/3/82 (DL)

  Chồng: 4/8/78 (DL)

  Con gái: 11/10/2007 (DL).

  Bác coi lại giùm nha. Cảm ơn bác nhiều!

  Con út tính từ khi sinh ra đứa 2012 đến 2018, 2019 là 6-7 năm tương tác giữa bố mẹ và đứa con này là rất mạnh, do đó cần có phong thủy để giảm đi cái xấu, nếu bạn muốn sinh đứa bé này!

  @bạn tueanh:

  Chồng Mậu ngọ mạng Thủy

  Vợ Nhâm Tuât mạng Hỏa

  Sinh con năm 2012 cũng được nhưng không tốt bằng con năm Quý Tỵ 2013 !

  Thân mến!


 20. Các bác cho em hỏi chút:

  Em sinh: 3/1/1980 (DL)

  Chồng: 7/6/1980 (DL)

  Con gái: 25/7/2008 (DL)

  Em đang có ý định sinh bé thứ 2 vào năm 2012, xin hỏi các bác năm này sinh có được không? Nếu không thì sinh vào năm nào là tốt nhất?

  Tiện thể em hỏi luôn cho bạn em:

  Vợ: 1982

  Chồng: 1978

  Con gái: 2007.

  Cặp này cũng có ý định sinh con năm 2012, vậy có được không ạ?

  Xin cảm ơn các bác!

  @tueanh:

  Chồng Canh Thân: mạng mộc

  Vợ: Kỷ Mùi: mạng thủy

  Năm 2012, 2013 mạng mẹ khắc mạng con không nên sinh con nhất là con út, tốt nhất là sinh con năm Kỷ Hợi, sinh Mậu Tuất cũng được nhưng không tốt bằng Kỷ Hợi!

  Còn gia đình bạn bạn thì ghi rõ dùm Mục Đồng tuổi Âm lịch hoặc ít nhất là ngày tháng năm sinh, vì vẫn có trường hợp sinh năm này nhưng lại tính mạng năm trước do chưa qua tết nguyên đán!

  Thân mến


 21. cho cháu hỏi nếu sửa phong thủy trong nhà thì phải làm sao? vì cháu cũng không biết là nhà cháu bị phạm vào cái nào nữa, nhờ bác giúp cháu với. Cháu cảm ơn bác!

  Qua mục Tư Vấn Phong Thủy post bài nhờ các sư huynh tư vấn đi!

  Nên cung cấp đầy đủ các thông tin tuổi những người ở trong nhà, sơ đồ nhà càng chi tiết càng tốt, bố trí xung quang nhà...!

  Thân mến


 22. Chào bác Thiên Sứ!

  Nhờ bác xem dùm cho vợ chồng cháu, sinh thêm đứa nữa, năm nào thì tốt.

  Vợ: tuổi Nhâm tuất(sinh năm 1982).

  Chồng: tuổi Kỷ mùi(sinh năm 1979).

  Con đầu: gái Kỷ sửu(sinh năm 2009).

  Cảm ơn bác nhiều. Mong tin của bác

  Tốt nhất là chị nên sinh con năm Mậu Tuất 2018, nếu đợi không được thì sinh năm Quý Tị 2013 nhưng sẽ không tốt bằng 2018 đâu!

  Có phải trong nhà sức khỏe chị rất kém không? Nếu thật vậy thì chị nên sửa lại phong thủy nhà!

  Thân mến


 23. Xin chào bác Thiên Luân và anh Mục Đồng,

  Xin bác và anh coi giúp dùm:

  Chồng: 1972

  Vợ: 1973

  Con trai: 2003

  Con gái: 2005

  Vậy xin hỏi nếu có thêm con năm 2012 hay 2013 có ảnh hưởng tốt hay xấu đến gia đình không ạ. Xin cám ơn bác và anh nhiều.

  Có phải chồng là Nhâm Tí vợ Quý Sửu không?

  Trai Quý Mùi, gái Ất Dậu

  Vợ chồng cùng tuổi thì chỉ chú ý sinh con trai năm hợp và con gái năm kỵ thôi! Tốt nhất là sinh con ở các năm hợp là an toàn nhất!

  Năm 2012 sinh được đấy! Sinh thêm đứa Nhâm Thìn nữa cho cân bằng âm dương, nhà này Âm lấn át dương nhiều quá, chắc là nữ nắm quyền phải không?

  Thân mến

  1 person likes this

 24. kính các bác, các cô chú, anh chị trong diễn đàn!

  Nhà Ỉn cháu đã có hai nhóc trai. Nhóc anh: 2008 - Mậu Tý

  Nhóc em: 2010 - Canh Dần.

  Hic, nhưng lòng ao ước của nhà cháu vẫn còn mong đợi một em bé gái nữa, liệu số cháu có con gái không ạ, nếu sinh tiếp thì nên sinh năm nào ạ?

  Tuổi nhà cháu như sau ạ: Chồng -1975 - Ất Mão

  Vợ - 1983 - Quý Hợi.

  Kính nhờ các bậc cao nhân xem giúp với ạ.

  Nhà cháu chân thành cảm ơn.

  Có phải nhà bạn cổng bên trái, cửa phòng ngủ cũng bên trái phải không?

  Nhà anh tốt thế còn muốn thêm con gái nữa à, con trai là rất hợp với mẹ, lại cũng rất hợp với cha đấy!

  Thân mến