• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mục Đồng

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  703
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Bài viết posted by Mục Đồng


 1. Có ghé qua nhưng hoa mắt ko xem nổi nên duyên cũng héo theo. Mục tư vấn tử vi mà như tư vấn tình yêu ý Posted Image

  Anh Mục Đồng xem giúp em cặp Kỷ Tỵ+ Kỷ Tỵ có hợp tuổi ko ạ? (Dạo này anh lên tay kinh ha)

  Yêu nhau thì cứ lấy thôi!

  2 người cùng tuổi thì chỉ chú ý sinh con sinh con hợp tuổi mẹ là được là được.

  Đứa con quan trọng lắm:"Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn", sinh con không hợp là "Vợ chồng cùng tuổi, củ chuốt cũng không có mà ăn"

  Từ đây đến hết 2018 (trờ 2013) có thể đám cưới được!

  Có các năm có thể sinh con như sau: 2012, con út 2014!

  1 person likes this

 2. Kính gửi các anh chị trên diễn đàn

  Em sinh năm 1985 nhưng vẫn còn tuổi Giáp Tý còn bạn trai em sinh năm 1987 (Đinh Mão)

  Tụi em đã vươt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau. Nhưng bây h ba mẹ em xem tuổi, nói là hai đứa em rơi vào trường hợp "tuyệt mạng", nếu cưới sẽ có một người chết và đã đưa ra nhiều dẫn chứng.

  Hai đứa em rất hoang mang và đau khổ khi phải xa nhau.

  Xin các anh chị tư vấn cho em lời khuyên hay có cách nào hoá giải để em thuyết phục được ba mẹ và đến được với người yêu

  Em rất mong nhận được phản hồi từ các anh chị

  Làm ơn giúp chúng em với

  Em cảm ơn mọi người rất nhiều

  Nam Đinh Mão mạng Giáng Hạ Thủy

  Nữ Giáp tý mạng Hải trung kim

  Thiên Can Nữ Giáp sinh Nam Đinh, thì sau khi cưới người chồng sẽ có nhiều điều kiện thăng tiến trong công việc.

  Mạng Nữ sinh mạng nam là tốt nhất theo Luận Tuổi Lạc Việt rồi

  Tý dương thủy sinh Mão âm Mộc là tốt rồi!

  Tương quan giữa bạn và bạn trai bạn rất tốt đấy chứ! Năm nay bạn trai bạn đang gặp hạn Thái Tuế, còn bạn thì gặp hạn Tam tai nên khó khăn trong công việc, tình duyên là chuyện thường.

  Ông thầy mà gia đình bạn xem theo phương pháp tính phi cung nên mới ra tuyệt mạng đó mà, phi cung chỉ dùng trong phong thủy thôi, không xem trong luận tuổi đâu!

  nếu cưới sẽ có một người chết và đã đưa ra nhiều dẫn chứng.

  Thế giới có 7 tỉ người, tính 6 tỉ 4 cho tròn thì sẽ có 3 tỉ 2 cặp vợ chồng chia cho 8 trường hợp nếu coi theo phi cung thì có 400 triệu cặp vợ chồng cưới nhau thì chồng chết à? Hay thật.

  Các bạn có thể đám cưới vào năm sau 2012 nếu không thì phải đợi đến 2016 mới cưới được!

  Nên sinh con đầu năm Ất Mùi 2013, con út sinh Bình Thân 2016!

  Thân mến!


 3. Cháu xin cảm ơn bác Thiên Luân đã bỏ thời gian trả lời cho cháu.

  Cháu xin phiền thêm bác một lát là có thể tả qua hình dáng, tình tính của người yêu cháu? Vì mẹ anh ấy ko nhớ chính xác giờ sinh nên cháu ko rõ lấy lá số có đúng ko. Cháu lấy thử lá số giờ Sửu và giờ Dần thì thấy khác nhau nhiều.

  Cháu xin cảm ơn bác.

  Sư huynh không xem tử vi đâu, vả lại đây là mục Luận Tuổi chứ không phải mục tử vi, bạn lấy lá số rồi qua mục tư vấn tử vi hỏi các bác cao niên nhé!

  Thân mến!


 4. Cháu chào chú Thiên Luân.

  cháu sinh khoảng 3-5h chiều ngày 15/6/1988 (dương lịch).

  bạn trai cháu sinh khoảng 7-9h sáng ngày 21/06/1984(dương lịch).

  Chúng cháu có ý định kết hôn nhưng mẹ cháu đi xem bói bài và bói tuổi, thầy xem nói chúng cháu k hợp nhau, nếu cưới thì hai đứa k có cs hạnh phúc, chồng hoặc vợ đau ốm liên miên.

  Thầy còn nói bạn trai cháu cả đời k có đám cưới, muốn có vợ thì cứ "rủ" 1 ng về sống cùng.hik.anh ấy rất lo lắng về vấn đề đó. thầy còn nói nếu chúng cháu cưới năm nay thì gia đình anh(người thân ruột thịt) hoặc anh ý sẽ gặp nạn nặng có thể xấu nhất.cháu rất sợ điều đó.

  Cháu cũng đọc bài viết về tuổi 88 và 84 của chú cũng hiểu vợ chồng k hợp thì sinh con sẽ hóa giải. Nhưng cháu vẫn rất lo sợ điều thầy đã phán. cháu khẩn thiết mong chú và các anh chị trên diễn đàn trả lời giúp cháu.Liệu cháu với bạn trai có thể cưới k và cưới năm nào thì tốt, sinh con trai,gái năm nào thì k còn xung nữa ah.

  Cháu cảm ơn chú nhiều.hikhikPosted ImagePosted ImagePosted Image

  Nam Giáp Tý, mạng Kim

  Nữ Mậu Thìn, mạng Mộc

  Can Nam khắc Can Nữ -->xấu nhất

  Mạng người Nam khắc mạng người Nữ --> tốt nhì

  Tý Thìn tam hợp --> tốt nhất.

  Năm nay đang trong tam tai của 2 bạn nên khó khăn về công việc, tình cảm là bình thường, qua khỏi 2012 là khỏe.

  Có muốn cưới thì để qua khỏi 2012 rồi hãy cưới, còn muốn cưới quá thì khi cưới 2 bên gia đình không vái tổ tiên để qua hạn tam tai rồi hãy vái.

  Tương quan tuổi tốt xấu là trung bình, sinh con năm Đinh Dậu là Ok!

  Thân mến!

  1 person likes this

 5. Kính chào chú Thiên Sứ và Thiên Luân

  Kính nhờ chú và mọi người xem giúp cháu :

  Cháu sinh giờ Mão 24/06/1988 còn bạn trai cháu sinh 28/07/1987, chúng cháu tính sẽ lấy nhau, kính mong chú xem giúp cháu tuổi của cháu và bạn trai cháu có hợp nhau không ạ?

  Và chúng cháu lấy nhau năm nào thì hợp nhất ?

  Cháu xin cảm ơn chú

  Trai Đinh Mão mạng Thủy

  Gái Mậu Thìn mạng Mộc

  Thiên Can Đinh sinh Mậu nên nếu 2 người lấy nhau thì người nữ sẽ thăng tiến công việc, mạng chồng sinh mạng vợ --> tốt thứ 3, Mão Thìn lục hại nên 2 người sẽ hơi khắc khẩu nhau.

  Có thể đám cưới năm 2012 hoặc đến năm 2016 trở đi mới đám cưới được.

  Sinh con năm 2016 Bính Thân và đứa út năm Kỷ Hợi 2019!

  Thân mến!

  1 person likes this

 6. Chào bác Thiên sứ!

  XIn bác xem giúp vợ chồng cháu với. Cả 2 vợ chồng cháu đều sinh năm 1974; con trai cháu sinh ngày 11 tháng năm năm 2009( Am lịch) vậy con cháu và vợ chồng cháu có vấn đề gì không ?cháu muốn sinh con thứ 2 vào năm nhâm thìn có được không Bác. Rất mong Bác trả lời, Cảm ơn Bác, chúc Bác sức khoẻ!

  Năm Nhâm Thìn sinh được!

  Thân mến!


 7. Xin chào chú Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn

  Cháu hôm nay mới có duyên gặp được diễn đàn đầy ý nghĩa và khoa học như diễn đàn lý học Phương Đông. Sẵn trong lòng có những khúc mắc mong chú Thiên Luân cũng như các tiền bối cho chút lời khuyên.

  Cháu là nữ sinh vào 5h30 ngày 20/08/1985 và bạn trai sinh ngày 18/07/1984 ( không nhớ giờ sinh ạ). Chúng cháu yêu nhau được hơn 1 năm và có ý định tiến tới hôn nhân thì bị gia đình phản đối. Bên nhà cháu nói rằng đi xem nhiều nơi thì nói nếu chúng cháu kết hôn thì vợ chồng chia ly, con cái không ngoan hiền, chồng dễ sinh tính trăng hoa, đường công danh bế tắc... nói chung là rất xấu ạ. ( cháu cũng không biết người phán vậy dựa vào lý luận gì!)

  Vì thương bố mẹ ( bố cháu sinh 1954 và mẹ sn 1956) đă trải qua nhiều mất mát ( anh trai cháu sn 1983 đã mất năm 2002) nên cháu không dám phản đối ngay, mà chỉ tìm cách hoãn binh để mong củng cố thêm niềm tin và chứng thực cho bố mẹ yên tâm về tình yêu của chúng cháu.

  Cháu có lọ mọ tìm hiểu những kiến thức về phong thủy, hay tử vi...để tìm cho mình cách phòng ngừa, hóa giải nếu thực sự tương lai chúng cháu như vậy thật đồng thời đó cũng sẽ là cách trấn an bố mẹ cháu . ( nhưng cháu mới tìm hiểu nên còn chóng mặt với biển kiến thức ạ)

  Cháu có những băn khoăn của như:

  - Làm thế nào để biết hướng tốt xấu cho nam sn 1984 , nữ sn 1985 ( cháu tin đây là thông tin căn bản cho cá nhân khi tìm hiểu về phong thủy , có đúng không ạ?)?

  - Hai năm tuổi của chúng cháu kết hôn thực sự xấu đến vậy sao? tụi cháu vẫn quyết cưới thì năm nào được ạ, và sinh con năm nào sẽ tốt ạ?

  Cháu rất mong nhận được lời khuyên của các bậc tiền bối cho những hiểu biết sơ sài của cháu.

  Cháu xin chân thành cảm ơn diễn đàn.

  P/s: vì buổi chiều cháu chưa biết có topic này nên cháu đã post bài bên topic bốc dịch ạ, Posted Image

  Nam Giáp Tý, nữ Ất Sửu cùng mạng Kim cưới nhau thì vô tư, chỉ có điều sinh con cần hợp tuổi mẹ là được!

  Từ đây đến hết năm Nhâm Thìn thì 2 bạn không nên đám cưới vì đang trong hạn tam tai của người nam! Đứa đầu sinh năm Giáp Ngọ 2014, Đứa út nên sinh năm Đinh Dậu 2017.

  Sư huynh sửa dùm em cái!

  dạ.em cảm ơn rất nhiều.có thể cho em hỏi thêm tý nữa dược không ạ.

  Sinh con thì sinh năm nào thì tốt ạ.

  Đứa đầu Giáp Ngọ 2014, đứa thứ 2 sinh năm Kỷ Hơi 2019!

  Thân mến


 8. Mong mọi người tư vấn giúp em ạ.

  em sinh 05/03/1985 AL.

  bạn gái em sinh 09/10/1986.AL

  xin gúp em xem bọn em cưới vào năm nào là đẹp nhất.

  xim cảm ớn.

  Chọn năm đám cưới chỉ kỵ tam tai, năm tuổi của người nam thôi. Bạn đã qua năm tuổi và tam tai rồi nên từ đây đến hết 2017 muốn cưới năm nào cũng được.

  Thân mến!

  1 person likes this

 9. Kính gửi Cô, chú ban Tư vấn,

  Cháu xin hỏi một vấn đề nữa, xin luận giúp anh chị cháu , có tuổi như sau :

  Chồng sinh : 20/8/1973 ( DL)

  Vợ sinh : 7/5/1981

  Con đầu : 11/6/2007

  Con út : 20/12/2009

  Mong Cô , Chú xem qua giúp, cháu trân trọng cảm ơn.

  Con đầu và con út là trai hay gái?

  Chồng Quí Sửu mạng Mộc

  Vợ Tân Dậu mạng Mộc

  Con đầu Đinh Hợi mạng Thổ

  Con út Kỷ Sửu mạng Thủy

  Từ khi cưới nhau người chồng có điều kiện làm ăn tốt hơn trước, nhưng khi sinh đứa thứ 1 thì sức khỏe của 1 trong 2 người xấu đi, đến khi sinh đứa thứ 2 thì do mạng đứa bé sinh xuất cho bố mẹ nên sức khỏe của bố mẹ tốt hơn trước đứa con lúc đầu yếu ớt hay bệnh sau sẽ tốt hơn, từ khi sinh đứa thứ 2 này thì người vợ công việc tốt hơn trước, người chồng thì công việc xấu hơn lúc trước.

  Tuy nhiên Luận Tuổi chỉ là 1 yếu tố, còn nhiều tác động khác như Phong Thủy, Tử Vi...

  Thân mến!


 10. Cảm ơn chị tuyetminhnguyen và anh nhocchantrau đã tư vấn. Với tuổi hai vợ chồng em như vậy thì mua nhà hướng nào là phù hợp ạ? Hình như hướng Đông Nam với chồng em là hướng tốt, lúc trước chồng em xem tử vi thấy bảo vậy.

  Nếu chỉ có 2 người ở thì lấy tuổi chồng làm Dương, các hướng tốt đối với chồng chị là Bắc, Nam, Đông, Tây Nam!

  Thân mến!


 11. @meifang

  Bạn trai Tân Dậu mạng Mộc

  Bạn gái Bính Dần mạng Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp

  Thiên can Bính hợp Tân -->tốt

  Mạng nữ sinh mạng Nam -->tốt

  Dần Dậu lục xung --> xấu

  Tổng hợp tốt 80%.

  1 person likes this

 12. Hướng ra đường đó bạn. Hướng Đông Bắc (Bắc lệch 34 độ).

  Nếu có điều kiện chị nên tìm miếng đất khác vuông vắn hơn, xây nhà mở cửa ra hướng Đông Bắc thì dính hướng Ngũ Quỷ, mở cửa hướng Đông Nam thì dính hướng Tuyệt mạng.

  Nên đầu tư cho phong thủy để căn nhà hợp hướng dễ sửa hơn!

  Thân mến!


 13. Thưa bác Thiên Luân

  Nhờ bác xem giúp cháu

  Cháu sinh năm 1986 có bạn trai sinh năm 1981. Dự định kết hôn nhưng đi xem người ta lại nói là ko hợp và lấy nhau sẽ tuyệt mạng. Mong bác lý giải giúp cháu ạ

  Cháu cảm ơn bác nhiều ạ

  Bạn cho tuổi Âm lịch cụ thể của 2 người đi, vì vẫn có thể sinh năm 1986 nhưng tuổi vẫn là Ất Sửu!

  Nhờ bác thiên sứ cùng anh chị em trong diễn đàn coi dùm hộ em với.
  Em đang có ý định cưới vợ trong năm nay.
  Nam : Đỗ Văn Ngọc
  SN: 28/09/1985 (Dương Lịch )
  14/08/1985 ( Âm Lịch)
  Nữ : Nguyễn Thị Khánh
  SN : 19/02/1991 ( Dương Lịch) 
  05/01/1991 ( Âm Lịch )
  Mong anh chị em xem dùm em năm nay có cưới vợ được ko và 2 tuổi này có hợp với nhau không. Và nếu hợp thì nên cưới vào thời điểm nào ( Vì em làm nghề Ảnh Cưới nên muốn cưới trái mùa cưới để anh chị em trong nghề đi cho đông vui ).
  Mong hồi âm sớm nhất từ các pác
  

  Năm nay cưới được. 2 tuổi này khá hợp đấy.
  Thiên can Vợ Tân khắc Chồng Ất --> tốt nhì, Mạng Vợ Thổ sinh mạng chồng Kim --> tốt nhất, Sửu Mùi lục xung. --> tổng quan cũng tốt cỡ 7/10.
  
  
  Tháng này tốt đấy nếu không phải đợi đến tháng 11 (một) Âm Lịch.
  
  Sư huynh Thiên Luân sửa dùm em nhé! 
  

  Tụi em đi xem ngày cưới thì thầy nói rằng nạp tài vào 12/5(AL) và cưới vào 16/5(AL)

  Thế nhưng mà thầy lại nói thêm rằng vào ngày nạp tài vợ em phải đi theo về ở cùng 1 hôm rồi hôm sau tự động về nhà mẹ đẻ rồi ngày cưới về nhà chồng.

  Và thầy khuyên rằng tụi em năm nay ko nên sinh con vì vợ em năm nay sao kim lâu chiếu mạng nhưng theo thái ất tử vi thì vợ em năm nay cũng giống em là sao mộc đức chiếu mạng mà

  Vậy kính nhờ bác Thiên Luân và anh chị em trong diễn đàn cho em xin thêm ý kiến với. Tại sao lại phải làm thêm thủ tục kia vậy

  Tuổi Kim lâu chỉ dùng để tính năm xây nhà và dùng cho người nam không dùng cho người nũ!

  Thân mến!


 14. đường vuông góc với cửa ra vào nhà hướng ra ngoài. Dùng la bàn đo cẩn thận nhé

  Nhà này hướng Tây Nam đó Sư huynh! Hướng nhà 224 độ đó sư huynh!

  @studious:

  Nếu muốn tư vấn Phong Thủy chọn hướng nhà, và thiết kế nhà thì tư vấn trên mạng còn được chứ nếu muốn hóa giải thì buộc phải đi đến thực địa để xem xét!

  studious nên liên lạc với các huynh hoặc đến trung tâm để được tư vấn cụ thể!

  Thân mến!


 15. Tôi có con gái sinh ngày 12/2/2007 (âm lịch là 25/12/Bính Tuất). Chồng tôi sinh năm Đinh Tỵ và tôi sinh năm Tân Dậu. Hướng nhà tôi là hướng Tây Bắc, bếp hướng Tây Nam nếu tính theo hướng người đứng nấu nhìn vào bếp (còn nếu tính hướng bếp nhìn ra thì là Đông Bắc) và giường hướng Đông Bắc (tính hướng để đầu) Mong các bác, các anh tư vấn dùm một số điều như sau:

  1. Hướng nào kê bàn học cho con tôi là tốt nhất? Xin cho tôi hỏi luôn là hướng bàn học là hướng khi mình ngồi rồi nhìn tới hay hướng sau lưng?

  2. Hướng nào kê bàn làm việc cho chồng tôi tốt?

  3. Hướng nào kê bàn làm việc cho tôi tốt?

  4. Hướng nhà của tôi có tốt đối với gia đình tôi không?

  5. Hướng bếp và giường nhà tôi như thế đã tốt chưa? vì thật sự thì tôi cũng không thể đổi hướng khác được vì nhà rất chật.

  Rất mong nhận được tư vấn của các bác, các anh trong diễn đàn.

  Chị phải vẽ sơ đồ nhà thì mới tư vấn được chứ!

  Thân mến!


 16. Nhờ các bác trong diễn đàn xem giúp.

  Chông tôi sinh năm 1979

  Tôi sinh năm 1980

  Cháu gái đầu sinh ngày 25.9.2009

  Năm nào gần đây gia đình tôi có cháu thứ 2 thì tốt ạ?

  Cháu gái đầu sinh năm đó có hợp tuổi bố mẹ không?

  Mong các bác bớt chút thời gian xem giúp.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Bạn cho biết tuổi Âm Lịch đi vì sinh trong năm 1980 vẫn có thể tính theo năm 1979!

  Kính chào Bác Thiên Luân!

  Em là thành viên mới ra nhập diễn đàn rất mong bác quan tâm và giải đáp giúp em.

  Gia đình em hiện tại có 4 tên

  Chồng sinh 1976 Bính Thìn

  Vợ sinh 1978 Mậu Ngọ

  Con trai đầu 2003 Quý Mùi

  Con Trai Thứ 2005 Ất Dậu

  Bác coi dùm , nhà em hình như xung khắc loạn xà ngậu nên cả về sức khỏe lẫn công việc của cả nhà không tốt. Công việc đi xuống, ốm đau triền miên. Hichic. Bác xem có cách gì hóa giải được không? Con nên sinh thêm 1 tên nữa không? Mênh Kim cho đủ Ngũ hành? Năm nào gần nhất mà tốt cho cả nhà hả bác? Em xin cảm ơn ạ!

  Có thể sinh thêm đứa con năm 2015, nhưng khi đó người mẹ cũng khá lớn tuổi, bạn nên sửa phong thủy nhà đi!

  Thân mến!

  1 person likes this

 17. Kính chào Bác Thiên Luân!

  Em là thành viên mới ra nhập diễn đàn rất mong bác quan tâm và giải đáp giúp em.

  Gia đình em hiện tại có 3 thành viên

  Chồng sinh 15-7-1985 (ngày âm)

  Vợ sinh 5-9-1984 (ngày âm)

  Con trai đầu 15-5-2009 (ngày âm)

  em dự định năm Nhâm Thìn 2012 sinh bé thứ 2. Bác xem giúp em như vậy có hợp không. và hiện tại con trai mạng hỏa có khắc với bố mẹ mạng kim không. Em xin cảm ơn ạ

  Bé trai sinh năm 2009 Kỷ Sửu mạng Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp hợp với mẹ mạng Kim, địa chi Tý Sửu lục hợp, can bố Ất khắc can con Kỷ nên cũng hơi xấu nhưng chủ yếu vẫn xét mạng mẹ thôi! Bé này có tương quan tốt với gia đình bạn đấy chứ!

  Nên sinh con năm 2016 Bính Thìn cũng tốt đấy!

  Thân mến!


 18. Chào chú Thiên Sứ, anh Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn

  Chồng cháu sinh ngày 01/8/1975, Ất Mão

  cháu sinh ngày 05/10/1979 (đúng ngày rằm tháng 8 Âm lịch), Kỷ Mùi

  Con trai đầu sinh ngày 24/9/2004

  Con gái sau sinh ngày 26/3/2009 (đúng ngày mồng 1 tháng 3 Âm lịch)

  Con gái thì khắc với cháu

  Con trai đầu bị khuyết tật vì vậy cháu muốn sinh con thứ ba nên cháu muốn hỏi sinh vào năm nào thì tốt.

  Chú và các anh chị giúp cháu nhé.

  Cháu xin chân thành cảm ơn ạ

  Thực ra năm nay 2011 Tân Mão cũng là năm tốt để sinh con, nhưng hiện nay đã là tháng 4 rồi, không thể sinh con kịp trong năm đâu!

  2 năm sau con mang mạng Hỏa (theo Lạc Thư Hoa Giáp) bị mẹ khắc thì con sẽ bị bệnh thường xuyên! Năm 2014 là tốt nhất và gần nhất rồi đấy!

  Thân mến!

  1 person likes this

 19. ơ ơ ơ ơ ơ nhocchanchau ơi, cám ơn đã hướng dẫn, nhưng không có tuổi nào là Kim mà??? theo hướng dẫn của nhocchanchau mình luận như sau: Chồng (Hỏa) khắc vợ (Thủy) còn chi tiết như thế nào? mong nhocchanchau hướng dẫn tiếp để phamhung học hỏi với.

  Thanks

  Mình chỉ ví dụ nguyên tắc chung thôi chưa luận vào trường hợp này!

  Thủy khắc Hỏa nhé không phải là Hỏa khắc Thủy đâu!

  Thân mến!


 20. Chẳng là nhà cháu mới kiếm được một bức tranh bằng đồng: KT 90x50 kt cả khung 97x57

  Cháu tuổi Tân Dậu. Nhà cháu hướng Đông ghé bắc 10độ Cửa chính vào nhà nằm ở góc Đông Nam. Bộ bàn bàn tiếp khách ghế nằm ở góc Đông Bắc.Có một bể cá cảnh đặt tại góc phía Bắc của phòng khách. Vậy cái bức tranh Đồng kia cháu treo tại góc Tây Nam của Phòng khách có được không? Phía dưới là Ti vi.

  (Bức tranh đồng: mô tả về cảnh đồng quê, mái đình, cây Đa, bến nước, thầy đồ dạy học, con Trâu đang cày, ông già câu cá, trẻ con nô đùa .......)

  Tiện thể cho cháu hỏi nhà cháu bố trí phong thủy ntn cho hợp lý với hướng và tuổi ạ.

  Mong các bác chỉ dẫn cho cháu. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.

  Vị trí treo tranh như vậy là được rồi!

  Tiện thể cho cháu hỏi nhà cháu bố trí phong thủy ntn cho hợp lý với hướng và tuổi ạ.

  Bạn là nam hay nữ? Nhà gồm những ai?

  Nhà bạn ở các điểm sau: nhà hướng Họa hại, bếp đặt ở cung Càn--> Hỏa thiêu thiên môn, cửa vệ sinh đâm vào bếp, cầu thang đâm ra cửa!

  Nhà bạn có ai bị bệnh về phổi hay đường hô hấp không?


 21. Chào chú Thiên Sứ, anh Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn

  Chồng cháu sinh ngày 01/8/1975, Ất Mão

  cháu sinh ngày 05/10/1979 (đúng ngày rằm tháng 8 Âm lịch), Kỷ Mùi

  Con trai đầu sinh ngày 24/9/2004

  Con gái sau sinh ngày 26/3/2009 (đúng ngày mồng 1 tháng 3 Âm lịch)

  Con gái thì khắc với cháu

  Con trai đầu bị khuyết tật vì vậy cháu muốn sinh con thứ ba nên cháu muốn hỏi sinh vào năm nào thì tốt.

  Chú và các anh chị giúp cháu nhé.

  Cháu xin chân thành cảm ơn ạ

  Sinh con năm 2014 Giáp Ngọ là tốt nhất!

  Thân mến!

  1 person likes this

 22. hai vợ chồng 1 người ở tận trên trời (Thiên Hà Thủy), 1 người ở dưới đất (Sơn Hạ Hỏa) huhhuuuuuu luận làm sao nhỉ?

  Mẹ và con út "Nước xa (Thiên Hà Thủy) không dưỡng được cây dưới đất (Tùng Bách Mộc) huhuuuu

  Đầu tiên là Hỏa khắc Kim trước đã, còn khắc ở mức độ nào thì đã đi vào chi tiết rồi, tổng quan trước đã chứ phamhung!

  Tương tự như vậy Thủy dưỡng Mộc trước đã rồi dưỡng ở mức độ nào thì tính sau. Thân mến!