• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Độc Hành

Hội viên
 • Số nội dung

  92
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Độc Hành

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

468 lượt xem hồ sơ
 1. Bác ơi bác xem giúp cháu với ạ Nếu tiện bác xem giúp cháu về tình duyên với ạ, cháu cũng gần 30 tuổi rồi hiện đang độc thân, số cháu có vợ con không, vợ cháu là người thế nào ạ Mong bác ghé qua cho vài lời ạ, cháu cảm ơn bác!
 2. Cháu chào bác haithienha, cháu lại lên làm phiền bác mong bác giúp đỡ ạ. Cháu nghỉ việc ở công ty cũ ngày 12/4/2016 dương lịch, công việc quanh quẩn vẽ shop sau này kiêm cả hiện trường, đi lại nhiều quá nên cháu bị bệnh tràn dịch 2 khớp gối và nhiễm trùng mắt cá chân trái, đây là công ty đầu tiên hướng cháu sang lĩnh vực xây dựng mặc dù cháu học về cơ khí. Cháu điều trị một tháng và đi làm xây dựng chỗ khác vào ngày 16/5 DL, đến 28/6 DL cháu lại về quê do bệnh cũ lại tái phát, hiện tại cháu đang điều trị và đang phân vân sắp tới có nên tiếp tục vào làm lại hay đi xa hơn tìm việc khác chuyên về cơ khí. Kính mong bác xem giúp cháu 1/2 năm cuối thì tháng mấy có khả năng tìm việc cao, công việc có ổn định và lâu dài không ạ, công việc sau này của cháu chuyên về cơ khí hay xây dựng ạ? Cháu cảm ơn bác rất nhiều, mong nhận được hồi âm của bác, kính chúc bác sức khỏe
 3. Cháu cảm ơn bác rất nhiều, sau này được việc cháu sẽ hồi âm lại ạ.
 4. Hiện tại cháu đi làm cách nhà khoảng 25km, ăn ngủ tại chỗ làm thỉnh thoảng mới về nhà bố mẹ tắm rửa, như vậy nếu cháu xin việc ở quanh quanh chỗ cháu làm thì có gọi là đi xa hay chuyển dời chỗ ở không ạ?, cháu đang do dự tìm việc ở quê hoặc ra Hà Nội hay vào trong Nam, kính mong bác xem giúp cháu nên đi tìm việc ở đâu ạ, ra bắc, ở miền trung hay vào nam ạ?. cháu chỉ cần công việc ổn định đi xa hay thay đổi chỗ ở cháu cũng xin chấp nhận ạ. Chảu cảm ơn bác ạ.
 5. Cháu sinh lúc 12h30p trưa ngày 4/2/1989 DL, cháu xin lấy lại lá số theo năm 2016 ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DH&date=1989,2,4,12,30&year=2016&gender=m&view=screen&size=2
 6. Năm mới kính chúc bác haithienha và gia đình sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay cháu vào diễn đàn hỏi công việc chợt nhớ vẫn chưa phản hồi kết quả. Năm nay cháu có xin được việc không?/ không hy vọng lắm. Nếu có thì vào khoảng thời gian nào?/ nếu may mắn kể từ tháng 07al về sau. Cháu xin được việc vào tháng 12 Al năm 2015 ạ. Công việc đó có thuận lợi, có phát triển được không ạ?/ không thuận lợi mà còn cảm thấy bất mãn nữa, nhưng có còn hơn không ? còn công ty cháu định xin vào chắc không thành. Công việc không thuận lợi, khó khăn vất vả, công việc tiếp xúc máy tính nhiều, làm ca đêm nữa nên cháu hay đau đầu, mắt mờ, nhiều lúc cảm thấy bực tức, việc trái ngành nghề nhưng cháu vẫn cố làm đúng như lời bác nói có còn hơn không. Mong bác xem giúp cháu công việc năm 2016 này với ạ, năm nay cháu có tìm được công việc ổn định, lâu dài như mong muốn không ạ, nếu có thì vào lúc nào ạ? Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ.
 7. Lâu quá không thấy chị ntpt online, chị vẫn khỏe chứ ạ

 8. Em chào anh Thiên Đồng!. Chúc anh buổi sáng vui vẻ, mong anh xem giúp em với ạ. Em là Nam, sinh năm 1988 AL, DL thì sang năm 1989. Hỏi vào lúc 8h41p ngày 13/11/2015 Dl 1, Em có nhờ người giúp xin việc mong anh xem giúp việc này có thành không? 2, Năm nay em có tìm được việc không? 3, Nếu có thì vào khoảng thời gian nào ạ?
 9. Em cảm ơn anh Thiên Đồng, sau này em sẽ vào báo lại kết quả
 10. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, vậy là một năm chật vật vất vả nữa, sau này cháu sẽ báo ạ
 11. Bác haithienha , chị ntpt xem giúp cháu với ạ Năm nay cháu có xin được việc không?. Nếu có thì vào khoảng thời gian nào? Công việc đó có thuận lợi, có phát triển được không ạ?
 12. Em là nam, tuổi mậu thìn 1988, hỏi vào lúc 18h15' ngày 5/3/2015 dương lịch 1. Năm nay em có tìm được công việc như mong muốn không ? 2. Nếu có thì vào khoảng thời gian nào ? 3. Chỗ làm đó có thuận lợi, có phát triển được không ? Em cảm ơn anh nhiều.
 13. Năm mới cháu chúc bác haithienha, chị ntpt và các bác, các anh chị trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!. Lá số của cháu trước kia đã được bác haithienha và chị ntpt xác định giờ sinh, cháu xin mô tả lại cho đúng quy định của diễn đàn. Giới tính: Nam. Sinh ngày: 28/12/1988 AL là ngày 4/2/1989 DL. Cháu cao 1m72, nặng 54kg, hơi gầy, nét mặt buồn. Tính tình nhiều lúc nóng nảy, cục tính, không giỏi ăn nói nên nhiều lúc hay mất lòng người khác, rất hay suy nghĩ thậm chí nghĩ nhiều điều không có thực nữa. Bản thân cháu cầu danh hơn tiền tài. Gia đình bình thường (không giàu cũng không đến nỗi nghèo), là con thứ trong gia đinh, anh em trong nhà xa thì nhớ gần nhau thì xung khắc không hợp nhau. Lúc nhỏ học giỏi, được đi thi một số giải học sinh giỏi Năm 2006 đậu đại học. trong khoảng thời gian học mọi thứ không được như ý, học hành sa sút, thi cử thì điểm số không như ý muốn mặc dù đã cố gắng. Năm 2009 ông nội mất Năm 2010 yêu lần đầu và cũng chia tay trong năm. Năm 2011 tốt nghiệp, sau đó có một vài chuyến đi chơi xa. Năm 2012 mổ lòng bàn chân và một vài cơ hội rất tốt trong công việc nhưng do nghe từ một phía mà suy nghĩ sai lệch, không biết nắm bắt nên mọi thứ vụt bay. (Trước kia lúc xác định lá số chị ntpt có hỏi mổ chân lần nào chưa, mãi sau này mới mổ lòng bàn chân) Năm 2014 chú mất, mẹ bị bệnh tật. Công việc vất vả, lận đận, thậm chí có lần làm 1 tuần rồi cháu bỏ việc, bản thân cháu thì từ lâu đã ngắm nghía tới một công ty nhưng theo đuổi mãi vẫn chưa vào được, hiện tại cháu đang thất nghiệp, sắp tới cháu lại phỏng vấn tiếp ở công ty này, không được chắc cháu từ bỏ quá Mong bác haithienha, chị ntpt xem giúp cháu công việc trong năm 2015 này với ạ, khi nào cháu được đi làm? Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=kent&ldate=5,5,12,28,7&year=2015&gender=m&view=screen&size=2
 14. Cháu chào bác ! Cháu xin lỗi lại làm phiền bác lần nữa Cháu tìm không thấy cái toppic lần trước bác xem cho cháu ở đâu , cháu có nhớ bác nói về vận hạn của cháu : Tháng 8 âm tai nạn chân tay đã qua Tháng 9 âm bình thưởng chẳng qua chỉ là đấu khẩu thị phi ( tháng này chuẩn lắm ạ ) Tháng 10 âm cẩn thận xe cộ hoặc đánh nhau mà mất cái răng ( gần cuối tháng 10 âm , cũng vì bạn bè , cháu không mất cái răng mà 1 nửa mặt xây xước cùng con mắt bên trái ) Tháng 11 âm và 12 âm cháu không nhớ rõ : cẩn thận bị xe khác đụng hay tai nạn trật tay , gẫy chân , bị thương ở mặt _ Mong bác xem lại giúp cháu tháng 11 và tháng 12 vận hạn của cháu thế nào ạ ? , cháu xin lỗi lại làm phiền bác lần nữa ạ _ Bác ơi theo lá số của cháu thì mắt cháu có di chứng gì không ạ ? vì bác sỹ nói cháu bị xuất huyết giác mạc gì đó có vết xước và tụ máu nên phải tiêm vào mắt cho máu tan ra nhưng cháu sợ quá nên cháu chọn uống thuốc và 8/12 quay lại tiêm , tiền thuốc đắt quá nên cháu không mua mà để buông xuôi đến bây giờ cháu mới thấy lo lắng không biết bác sỹ dọa hay nói đùa cháu hỏi đi hỏi lại bác sỹ khẳng định tiêm vào mắt mà 12 cháu đi thực tập rồi nên cháu lo quá _ Cháu biết không được xem cho người ngoài nhưng thông qua lá số của cháu mong bác xem giúp những tháng cuối năm gia đình cháu có hạn gì không ạ ? ( bố mẹ cháu ở quê vẫn sống cùng nhau , anh trai làm trong nam cùng cô chú , em trai học năm thứ 2 ngoài hà nội và ở cùng cháu ạ ) Đây là lá số của cháu ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 15. Chị ơi trong ảnh anh ý cao 1m78 mà cô ý cao 1m55 nhìn trong ảnh cô ý đi giầy cao gót tầm 10 phân :D :D :D hay là anh chàng mặc quần đen :D :lol: :D