• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TajMahal

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by TajMahal

 1. Tajmahal không biết nói gì hơn sau khi đọc bài viết trên, chỉ xin chia sẽ tâm ý người viết bằng cách gởi đến các bạn đọc Topic này Bài Chú Vãng Sanh. Xin các bạn đọc Topic này bỏ ra một chút thời gian đọc qua 3 lần Bài Chú Vãng Sanh bên dưới để cầu nguyện cho những linh hồn bé nhỏ trên khắp thế giới sớm được siêu thoát, vãng sanh tịnh độ, đầu thai kiếp khác. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Chú Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng Vãng Sanh Tịnh Ðộ: Nam mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha A di rị đô bà tì A di rị đa tất đam bà tì A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa tì ca lan đa Dà di nị dà dà na Chỉ đa ca lệ Ta bà ha (đọc nguyên bài 3 lần) NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (108 biến) Thân Ái Tajmahal
 2. Bạn nói vậy thì tôi đồng ý là có người này người khác nhưng bài của bạn tôi không sửa, bạn nên xem lại bài của mình ở đầu trang (bài đầu tiên bạn trả lời tôi), trích nguyên văn có sửa gì đâu ??? Lần này bạn nói là tâm huyết cá nhân chia sẽ chứ không đại diện cho PLC thì tôi không có ý kiến và bạn khuyên mọi người sống tốt thì cũng đúng và bạn cũng nên xem lại PLC có người nào lấy danh nghĩa làm bậy hay không thì tôi không biết. Khí công của PLC chia 2 hướng nhưng có 1 hướng tôn giáo và có Phật Học Hội thì cũng là tôn giáo (Phật Giáo), xét như vậy thì PLC và Thiền Tông chung một gốc sao lại chỉ trích nhau. Chính xác tôi muốn biết tại sao PLC không đăng ký chính thức theo 1 hướng Võ Thuật (Võ Đường) hoặc Tôn Giáo tại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam??? Nếu công khai như vậy sẽ rõ ràng hơn và nếu rõ ràng hơn là PLC tập luyện khí công của Phật Giáo bao gồm tư thế thiền của Thiền Tông (cũng là Phật Giáo). Vậy 2 bên là anh em kết hợp (1 cách tập khí công Võ Đạo (Thiếu Lâm), 2 tư thế Thiền của Thiền Tông) thì tại sao PLC chỉ trích và tranh luận với Thiền Tông về Phật Học nếu nói cùng 1 gốc thì không nên hơn thua làm gì hay vì chưa được công nhận nên không thể nói cùng 1 gốc??? Mà đã theo tôn giáo (Phật Giáo) thì phải 1 lòng hướng Phật (khí công của Thiếu Lâm Tự cũng phải lạy Phật), còn riêng Lý Hồng Chí thì chỉ có thể gọi là Tổ Sư của PLC (người sáng lập ra PLC) là 1 nhánh của Phật Giáo cũng như Thiền Tông có Tổ Sư sáng lập ra Thiền Tông chứ không thể so sánh Lý Hồng Chí ngang hàng với chư Phật như một Giáo Phái Mới được. Còn nếu theo hướng Võ Thuật thì Lý Hồng Chí cũng không thể so sánh với Đạt Ma Sư Tổ là Tổ Sư của Võ Thuật được, Lý Hồng Chí cũng chỉ có thể gọi là Tổ Sư Sáng Lập Môn Phái Võ Thuật Pháp Luân Công như karate, vovinam...v..v.. hay cổ truyền do Tổ Sư Tây Sơn Nguyễn Huệ sáng lập vậy thôi. Mong bạn định hướng rõ ràng để tránh đụng chạm các môn phái khác. Thân ái Tajmahal
 3. Hì hì, Tajmahal thấy mấy câu này hơi quen quen, hình như là thấy ở trang web Kỷ Nguyên Tâm Linh thì phải :blink:
 4. Công dụng bùa hay ngãi cũng như thuốc có thể chữa bệnh, giúp người cũng như thuốc độc có thể giết người vậy thôi. Bùa là chữ (văn tự) viết bằng mực chu sa đỏ trên giấy vàng. Ngãi là năng lượng vật chất (vì mọi vật chất vốn mang năng lượng) như cây, cỏ, động vật, đồ vật... Cách tiến hành làm chẳng qua dùng năng lượng bản thân hoặc tiếp thêm năng lượng thiên nhiên như trận phong thủy, năng lượng vật chất tượng trưng 5 hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để làm một đạo bùa, trận hay thư ếm ngãi. Bạn muốn biết rõ thì nghiên cứu qua bài Làm Một Đạo Bùa Như Thế Nào trong diễn đàn nha. Mục đích của người làm nó tùy theo tâm người làm tốt hay xấu, tâm tốt thì thuốc chữa được bệnh, tâm tà thì thành thuốc độc giết người. Học viên PLC thì tôi biết cũng không ít nhưng nếu nói tu luyện tâm tính,cố gắng hoàn thành công việc, không phàn nàn khi người khác hiểu nhầm, nhẫn nhịn, chân thật, luyện công pháp . Bạn dám chắc với tôi là tất cả học viên đều chấp hành tốt như vậy hay đó chỉ là vẻ bề ngoài như phần nổi của tảng băng??? Bạn dám chắc với tôi là bạn giám sát được hành động của tất cả học viên PLC 24/24 để biết họ có làm đúng như vậy hay không??? Tu luyện tâm tính mà tâm còn tham, sân, si... (Quảng bá, chê bai) Cố gắng hoàn thành công việc mà chỉ là việc của PLC giao còn việc đời tư cá nhân bạn dám chắc không có người vô công rỗi nghề ??? Không phàn nàn khi người khác hiểu nhầm hay đính chính không được rồi im lặng tìm âm mưu bịt miệng. Nhẫn nhịn để tính kế chờ cơ hội trả thù. Chân thật với nét ngây thơ bên ngoài còn lòng dạ bên trong đầy các loại "độc". Luyện công pháp hay luyện tà pháp ??? Công là tu luyện, pháp mà là pháp của ai ??? Luân dịch sát nghĩa là bánh xe hay vòng xoay, vòng xoắn của khí (năng lượng mà khoa học chứng minh). Pháp là lời nói, hướng dẫn, giảng giải, khẩu quyết. Chính xác Pháp Luân Công là 1 phương pháp Tu Luyện Theo Khẩu Quyết Vòng Xoắn Khí Công chứ không có năng lượng từ một tầng trời khác hay không gian nào khác nên tôi không đồng ý các bạn thần thánh hóa lên một cách thái quá như vậy. Nếu nói về khí công thì khí có thể di chuyển theo Đường thẳng, Đường dợn sóng, Đường ziczac qua các huyệt đạo nhỏ hay Đường xoắn ốc... đó là những cách tập mà người tập khí công nào cũng biết chứ không phải thần thánh 1 cách tập bình thường thành Pháp Luân của tiên, phật (tôn giáo) hay năng lượng từ 1 không gian khác và học viên sẽ được tặng Pháp Luân Hộ Thân khi học ??? Sao bạn không nói trắng nghĩa ra cho mọi người dể hiểu nếu bạn là một người tập khí công là "tặng" Pháp Luân ở đây có nghĩa là kích hoạt một chút nội lực hay gián tiếp mượn năng lượng tự nhiên thông qua 1 cái gì đó để "cái đó" tự khai thông kinh mạch, huyệt đạo của học viên cho đỡ tốn nhiều công sức. Khi được "tặng Pháp Luân Hộ Thân" thì người học sẽ được bảo vệ hay chính xác là sau khi khai thông cơ thể người học tập luyện theo cách tập hít thở của Thái Cực Quyền bao gồm Âm, Dương nên cơ thể sẽ tự hấp thu năng lượng tự nhiên đi theo vòng xoắn Âm, Dương thành vòng khí bao quanh người mà người tập nhầm tưởng đó là Pháp Luân đang bảo vệ họ qua những lời quảng bá của PLC ??? Quảng bá sự tốt lành của Đại Pháp ??? Đã là Đại Pháp mà cũng cần phải quảng bá sao??? :blink: Ở trên bạn cũng biết nói chân thật, thiện lành, nhẫn nại là ý nghĩa bề mặt còn ý nghĩa sâu xa hơn của nó thì như phần chìm của tảng băng mà mình nói ở trên, do tâm con người mà biến đổi thành tốt hay xấu thôi bạn ạ. Ý nghĩa sâu xa là theo ý nghĩ của mỗi người vd như : chân thật để lấy thiện cảm ban đầu, thiện lành để tạo tiếng tốt như xã hội đen mà mang bình phong nhà từ thiện, nhẫn nại để chờ cơ hội... sao bạn dám chắc tất cả đều nghĩ "ý nghĩa bề mặt" như bạn mà bạn dám cho suy nghĩ của mình là đúng khi nói về tất cả thành viên của PLC??? hay bạn chỉ nghe và tin vào cái Áp Phích Quảng Bá to đùng Chân, Thiện, Nhẫn của PLC mà không cần phải xác minh ??? Ai không biết Chân, Thiện, Nhẫn là tốt nhưng đó là phần dạy dỗ của các thầy cô qua những bài học ở trường hay Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trong Tứ Thư Ngũ Kinh chứ không phải mang ra làm "băng rôn" hay "chủ đề" quảng bá, mong bạn hiểu điều đó. Nếu nói PLC là một môn phái khí công vậy tại sao PLC không mở Võ Đường tạo lập môn phái chuyên môn về võ thuật, khí công, chữa bệnh y học cổ truyền như những Lò Võ của Trung Quốc được Nhà Nước công nhận??? PLC không phải tôn giáo thì không có lý do gì PLC chen chân vào tôn giáo chỉ trích và tranh luận phật pháp với Thiền Tông vốn dĩ là 1 nhánh của Phật Giáo (tôn giáo) ??? Xin lỗi bạn, ở trên bạn có nói : "PLC không có những thứ tôn giáo" ??? Bạn không thể dùng lời lẽ nào tốt hơn sao??? Vd như : PLC không hề đề cập hay PLC không hề nói đến bất cứ tôn giáo nào..v..v... Bạn dùng lời lẽ như vậy thì tôi có thể nói bạn là "xúc phạm tín ngưỡng" đó, vì tất cả tôn giáo là tín ngưỡng của tất cả dân tộc trên thế giới nên tôi chỉ muốn góp ý khuyên bạn nên cẩn thận lời nói của mình để đừng để lại ấn tượng xấu trong mắt của nhiều người, sau này bạn nên dùng lời lẽ nào đó tốt hơn một chút. Có thể tùy ý tập, không tập , không có sự ép buộc nào cả, tự bạn phải hành xử sao cho đúng đắng mà thôi . Câu đầu "không có sự ép buộc nào cả" thì bạn nên xác minh kỹ lại hãy nói, còn câu "tự bạn phải hành xử sao cho đúng đắng mà thôi" nghe sao giống hăm dọa quá vậy :blink: ??? Nếu hành xử không đúng đắn sẽ bị PLC khử ??? Không ghi danh, không thu phí, không có hình thức bái sư hay nhập môn nào. :blink: Bạn nói chuyện đương nhiên phải vậy vì PLC không thành lập võ đường môn phái và môn phái PLC không hề được Nhà Nước công nhận thì làm sao có chuyện ghi danh, thu phí hay bái sư nhập môn :blink: . Chính xác PLC chỉ là phong trào tự phát chưa được công nhận, mong bạn suy nghĩ lại lời tôi phân tích có đúng hay không nha. :blink: Thân Ái Tajmahal
 5. Chính xác tôi thấy người của PLC sử dụng bùa ngãi nhưng là được đào tạo chính quy hay tự cá nhân đó học và lạm dụng lung tung thì tôi không biết chính xác vì người đó hỏi tôi nếu muốn học thì đào tạo luôn cả pháp thuật bao gồm : Bùa, chú, ngãi. :rolleyes: muốn học phái nào thì sẽ chỉ cách học theo phái đó (qua sách và một cách tập nội công của môn phái đó :wacko: ) nhưng tôi thấy không ổn lắm nên không học :wacko:
 6. Hi` hi`, lâu lâu online lại thấy topic vui quá, bác Thiên Long Bát Bộ nói đúng quá nên có người nói không lại nỗi nóng nói ngang đuổi người ta ra khỏi diễn đàn kìa :wub: Nói chung, mình cũng nghiên cứu qua PLC rồi. Chẳng qua chỉ là một mớ ô hợp được thần thánh hóa quá đáng, tổng hợp nhiều thứ như : Khí công trung quốc, kinh mạch huyệt đạo và cách chữa bệnh của đông y, nói chuyện đương nhiên phải có (huề vốn) của vũ trụ, năng lượng tự nhiên, ngũ hành bát quái, âm dương mà khoa học đã chứng minh, cộng thêm 1 số câu ăn cắp của Thiền tông, cộng thêm dùng một số bùa chú của Mật tông, Đạo giáo và 1 chút ngãi để khống chế, điều khiển con người hay còn gọi là Pháp Luyện Người :D .Tổng hợp tất cả các thứ tạp nhạp đó lại thành cái gọi là Pháp Luân Công :D Ai nói là Pháp Luân Công muốn tập thì tập, không thích tập thì bỏ như tập khí công, không ép buộc. Bản thân mình cũng là con nhà võ tập luyện khí công vì nó tốt cho sức khỏe và đó là phong trào Thể Dục Thể Thao được mọi người công nhận. Người của Pháp Luân Công từng dạy mình, nhưng không phải như những gì họ nói (toàn những lời ngon ngọt dụ dỗ) thực chất khi mình không muốn học nữa thì bị hăm dọa nào là không sống yên ổn, không làm ăn được, gia đình có chuyện, bị tai nạn. Ngoài miệng nói không ép, muốn học thì học nhưng thực tế nếu phản kháng có thể bị tai nạn giao thông do 1 sát thủ nào đó được thuê đụng phải trên danh nghĩa người đi đường :) Chuyện này làm mình nhớ đến vị Trung Tướng Nguyễn Việt Thành đã từng bị hăm dọa nhưng chí khí kiên cường của 1 vị tướng không bao giờ chịu khuất phục trước những điều đó cho dù nó có xảy ra hay không trong thời bình cũng như trong thời chiến :D Pháp Luân Công dùng chiêu bài quảng cáo rình rang cứ như liveshow quản cáo Bán Hàng Đa Cấp cho mọi tầng lớp già, trẻ, lớn, bé, nam, phụ, lão, ấu vậy. Mà Hàng Đa Cấp thường là hàng tạp nhạp và lừa đảo mà ai ai cũng biết. Nếu là hàng tốt thì không cần quảng cáo người ta cũng biết :( . Theo mình nghĩ Pháp Luân Công nên đổi thành Tạp Nhạp Công thì hay hơn :) (vì ăn cắp tinh hoa của người khác mỗi thứ 1 ít rồi mang về dùng lý lẽ cùn như con vẹt lập đi lập lại Thần Thánh Hóa lên thành của mình). :lol: Bây giờ Pháp Luân Công từ khí công, chữa bệnh còn chen chân vô lĩnh vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo vốn là nét văn hóa bản sắc của mỗi dân tộc, truyền bá loạn xạ giữa đạo và đời, không biết PLC có ý đồ gì khi chen vào quá nhiều lĩnh vực như vậy, kêu gọi chiêu dụ nhận đệ tử sau đó truyền bá như 1 tín ngưỡng mới để những con người do ban đầu hiếu kỳ và thiếu hiểu biết về khí công cũng như huyền thuật tin sái cổ lao vào tử vì đạo (sẵn sàng chết để bảo vệ PLC) :P . Sau đó mượn họ làm bình phong "ca" lên với thế giới về mình ;) , khi họ hết giá trị lợi dụng thì thẳng tay vứt bỏ như một con chốt thí bằng cách này hay cách khác hoặc trừ khử luôn cả mạng sống bằng bùa ngãi hoặc tai nạn. :unsure: Chính xác PLC chen chân vào tôn giáo để lôi kéo và làm mê muội con người với một mục đích riêng vì kể cả Pháp Luật cũng không thể cấm con người Tín Ngưỡng Tôn Giáo, đó là kẻ hở duy nhất để họ chen chân vào mà không bị nghi ngờ và nếu có bị phát hiện thì Pháp Luật cũng không làm gì được vì đó là quyền tự do tín ngưỡng (nhưng không phải cuồng tín :P ), can thiệp thì họ sẽ la làng lên như vụ ở Trung Quốc là đàn áp tôn giáo và tín đồ PLC tử vì đạo :lol: . Nói trắng ra sự thật là như vậy, chẳng qua do con người mê muội bị lợi dụng mà không biết thôi, một ngày nào đó khi biết ra đã muộn màng. Tín ngưỡng do con người tạo ra, là nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, Phật tại tâm sinh ra của mỗi người, tin Phật thì có Phật không tin thì không có, ma quỷ cũng vậy thôi. Đừng để tâm ma lôi kéo bạn, ma quỷ chết không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là tâm ma của con người. Con người ai không có Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Nếu nói tập PLC không bị bệnh hay PLC chữa bệnh được thì con người không cần đi bệnh viện, không uống thuốc thì các bệnh viện đã đóng cửa và các bác sĩ thất nghiệp hết rồi. :lol: Còn bệnh do tà thuật thì đương nhiên khoa học chưa chứng minh, uống thuốc cũng không hết, đi bác sĩ cũng không xong nhưng PLC thì chữa được và huyên hoang rằng mình chữa được bệnh. Thực chất, PLC cũng chỉ dùng chiêu "Dĩ độc trị độc" lấy bùa ngãi để chữa bùa ngãi. Như vậy chúng ta tín ngưỡng làm gì mà không tin vào tín ngưỡng của mình, Phật có pháp Phật, Công Giáo có pháp của Công Giáo, tại sao chúng ta không tin vào mình, vào chính bản thân mình là phải sống cho tốt, vào tín ngưỡng tôn giáo của mình sẽ chữa được cho mình những bệnh không phải bình thường do số mạng của mình mà lại tin vào PLC rời bỏ niềm tin mà bấy lâu nay chúng ta vẫn tin. Các bạn hãy nhớ đã là người đều có số mạng của mình, có nhân có quả, có vay có trả, người hại không chết được đâu chỉ có trời hại mới chết được thôi. Hãy sống thật tốt với mọi người xung quanh. Làm những việc không thẹn với lòng. Trung thành với tín ngưỡng của mình như một nét đẹp văn hóa tâm linh. Tâm không xao động như mặt nước hồ phẳng lặng trước những phồn hoa vật chất, lời nói hoa mỹ xuôi theo chiều gió hay quảng cáo rình rang vì tâm chúng ta vốn là chân như. Câu " nhân định thắng thiên " xác xuất chính xác chỉ có khoảng 0,1% nên các bạn cứ yên tâm đừng để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, dụ dỗ và lợi dụng lòng tin của mình phục vụ cho mục đích riêng của họ. Mong các bạn đủ dũng cảm để vượt qua mọi sóng gió, vững vàng như con thuyền Bát Nhã cứu vớt những tâm hồn mê muội xung quanh bạn, dẹp tan sóng gió để cuộc sống của chúng ta mãi mãi bình yên. Mong các bạn hiểu tâm ý của Tajmahal
 7. Hoan Hô Anh Hungisu Trở Lại . Bản khắc gỗ thế kỷ 19 là cái mà em đang cần tìm, em cám ơn anh hungisu nhìu lắm. :(
 8. Thưa chú,tập chính xác là như thế nào thì đạt hiệu quả cao chỉ với "đọc thêm một số bài về tâm linh"???Còn theo kiểu của các thầy thì như thế nào mới thật sự là thầy??? Nhìn vào tấm gương những người đi trước thì chính xác là người nào??? Xin chú chỉ giáo :)
 9. Hix...mình bị vậy bạn còn cười nữa hả? Nhưng cũng xong rồi,hú vía :lol: ,từ nay về sau chắc ko dám lo chuyện bao đồng nữa.Nếu còn muốn lo tiếp chắc phải bỏ nhà đi để khỏi liên lụy người nhà,vậy là chắc ăn nhất haha :lol: .Bỏ nhà đi bụi,tầm thầy học cách thuần phục binh hehehe ;)
 10. Hihihihi...Thâu đi rồi nó về phá :P ...bạn bin yên tâm mình thì tính vui vẻ lắm lại thích người nói thẳng chứ đừng cong cong quẹo quẹo như rắn hay làm bộ như con ma kia là được rùi :lol: với lại con ma kia là của thầy khác nên mình có mang từ bi tâm ra nó cũng ko chịu nghe đâu,trước kia nhìu người mang từ bi tâm ra lắm,nó nhập 7,8 người rùi :rolleyes: lần nào mang từ bi tâm ra nó làm bộ hĩu xong xuất ra về với thầy nó xong thầy nó lại kêu đi nhập người khác tiếp để quậy chùa chiền,nhà thờ.Những người đó toàn phụ nữ bị bệnh nhờ ông ta chữa hoặc ni cô,sơ và cha nhà thờ đến học nhân điện (Việt Nam và các nước khác cũng đến ông ta học) vừa được khai thông luân xa 6,7 xong là bị nhập liền.Hix..tìm ông ta thì ông ta ko chữa vì nếu chữa khác nào tự nhận của mình,ko biết ông ta có ý đồ gì nữa??? :lol: Mình nghe vậy nên phục kích ở chùa Linh Quang Q4 nơi mà ông ta hay cho mấy con ma đó tới quậy,người nào bị nhập thì cũng đòi đến chùa mới chịu xuất ra nhưng gia đình đưa đến nơi nó quậy Chánh Điện chạy lên bàn Phật thì có,còn sơ và ni cô thì múa hát ko đọc kinh,ói mửa ở chánh điện,ko chịu ở chùa (nhà thờ) nữa,chính vì vậy hôm đó mình biết chắc nó sẽ qua đó nên phục trước,thu nó rồi cha già thầy kia còn chạy đến đánh mình,thế là bắt luôn ông ta :lol: sau này ông ta hết hại người nhưng khổ ở đây là ông ta chỉ làm theo lệnh người khác,mình xem kỹ thấy nhà ông ta ko có bàn thờ tổ :( âm binh là đồ mượn,có thầy khác cho đồ.Mình ko biết ông ta có âm mưu gì hay ko mà những người tìm đến ông ta chữa bệnh (ko lấy tiền) thì bị nhập,bị nhập rồi tìm tới ông ta thì ông ta ko chữa (chữa khác nào nhận mình làm) nhưng nếu muốn kiếm tiền thì phải chỉ qua 1 người bạn nào đó của ông ta để chữa bệnh lấy tiền (chia 2) nhưng rắc rối ở đây là ông ta ko chỉ qua ai hết (động cơ ko phải vì tiền,có âm mưu gì ở đây),người nhà bệnh nhân phải tìm hết thầy này đến thầy khác,mấy con ma cứ yêu sách đưa lên chùa này xuất ra,lên nhà thờ nọ xuất ra nhưng thực chất là quậy Chánh Điện :( người ta đồn um sùm, mình muốn biết rõ thực hư nên nhờ binh gia đi tìm phải con ma đó ko và xem ngày nào nó qua chùa Linh Quang Q4 thì may mắn mới nhờ lúc tối thì báo là sáng nó sẽ qua đó quậy hihihi ;) vậy là mình chạy qua,chuyện sau này thì bạn cũng biết rồi, hix..mình te tua. :(
 11. Sao dạo này mỗi lần viết bài hay gởi tin nhắn đều ko chỉnh cỡ chữ và kiểu chữ được, bấm vào logo thì cũng chỉ hiện ký hiệu,ko như trước đây dễ viết hơn.Em chỉnh cỡ chữ 2 thì ko thấy số 2 xuất hiện mà chỉ thấy size ở văn bản,em nghĩ khi gởi sẽ bình thường lại nhưng khi xem thử bài viết trước khi gởi thì vẫn thấy chữ y nguyên chỉ có logo là hiện lên hình mặt cười,em viết mà chữ vẫn là cỡ chữ 1 ko có khoảng cách,dính chùm dính lẹo nên em phải dùng enter để cách dòng hix :rolleyes:
 12. Anh hungisu ơi,anh ko tham gia diễn đàn nữa hay sao mà ko thấy anh xuất hiện vậy? Em có gởi tin nhắn cho anh,nếu anh ko viết bài thì cũng online đọc tin nhắn nha,mong tin anh. Tajmahal
 13. Cám ơn bạn raybin65 mình hiểu ý bạn rồi nhưng khổ nỗi con quỷ này hưởng dương 24 tuổi chết được 33 năm,con còn lại là nữ sn 1901 hưởng dương 43 tuổi chết được 40 năm thì đã bị mình dùng cách phong lại trong người của người bệnh đập cho te tua,sau đó đồng ý quy hàng nhưng mà sao mấy con này xạo quá,nó gạt mình để chờ cơ hội thôi.Hix cả 2 con từ kúc chết đến giờ nhập được 7,8 người rồi.Chúng ngoan cố lắm, nhập người nào thì cũng bị người nhà người ta đưa vô chùa nghe pháp mà nó có nghe đâu cứ bị đánh lại chạy qua người khác nhập tiếp,chúng ko hề có ý siêu thoát,quy hàng thì chỉ giả bộ để khỏi bị đánh. Hix thật là giảo hoạt,binh gia của mình tốt và hiền lắm,lần đầu tiên mình gặp trường hợp như vậy hix :rolleyes:
 14. Anh ko trả lời em thì thôi,em cũng giải quyết xong rồi,em ẵm đứa nhỏ ra cửa,mở cửa rồi đánh vô nó,nó bị đau bỏ chạy mất,xem như em thả nó đi,còn chuyện nó có nhập vô ai quậy tiếp thì em ko biết,hix em ko muốn chuyện này xảy ra chút xíu nào.Không biết cách thuần phục thì đành chịu,bó tay :)
 15. Anh hungisu ơi,vậy còn binh mình bắt từ người bị nhập ra,kêu nó đi thì nó lại đi phá người ta,giết thì ko được,cầu siêu thì nó ko chịu và nhập luôn người nhà của mình,bắt ra rồi lại canh lúc mình ngủ thoát ra nhập nữa làm đứa nhỏ 7 tháng tuổi nóng sốt khóc hoài nhờ binh của mình vô đánh thì thân xác đứa nhỏ thành bãi chiến trường,nhìn nó đau đớn mà em ko nỡ,hút nó ra thì nó tìm cơ hội quậy tiếp anh chỉ giúp em với em phải làm gì với nó bây giờ :)
 16. Hồi nãy, mình viết tiếp bài Nhân Điện khi click Gửi chủ đề mới thì báo lỗi chưa đăng nhập mặc dù mình đã đăng nhập rồi.Sau đó, mình đăng nhập lại thì bài viết mất tiêu chỉ còn lại mỗi cái chủ đề, thay vì xem trước bài viết thì còn được phần file lưu trữ, đằng này mình gửi thẳng thì đăng nhập lai phần file lưu trữ cũng ko có luôn ..huhu.. mất cả buổi trời của mình ..huhu.. làm sao đây, giúp mình với !!! :D
 17. Em cảm ơn anh Hùng nhiều lắm, sau này em sẽ copy trước cho chắc ăn hihi :)
 18. Sau khi các bạn đã cảm nhận được "dòng chảy năng lượng" qua việc khai mở Hệ Thống Luân Xa Chính trên 2 mạch Nhâm_Đốc (thời gian thiền để khai mở toàn bộ luân xa chính và cảm nhận năng lượng ít nhất là 6 tháng,xin các bạn để bảo đảm an toàn khi tập luyện chỉ nên tập vào buổi sáng sớm khoảng 6h sáng vì lúc đó không khí mát dịu và trong lành cộng với năng lượng mặt trời mới mọc rất tốt cho sức khỏe khi hít thở thu năng lượng và mới bắt đầu tập trung khai mở xin các bạn chỉ nên tập trung tư tưởng vận hành dòng chảy khoảng từ 30p_1h/1buổi thôi,bạn nào rảnh thời gian có thể thực tập thêm vào lúc 6h chiều,tránh tập vào lúc 12h-3h trưa hoặc 12h-3h sáng vì khi đó những năng lượng xấu có thể xâm nhập bạn dễ dàng dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma,sau khi tập xong các bạn lấy 1 ly nước trà hoặc nước chín để nguội uống vài ngụm và khi uống cảm nhận nước từ cổ đi xuống đến bụng dưới,sau đó đặt ly nước xuống hít vào 1 hơi bằng mũi và thở ra bằng miệng,cứ hít vào thở ra như vậy vài lần.Đó là cách xã năng lượng xuống luân xa 3 và 2 khi kết thúc tập luyện). Chú ý : Việc này rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các bạn,mong các bạn chấp hành nghiêm túc trong thời gian tập luyện 6 tháng và sau này cũng vậy,đừng cố tập thêm buổi thứ 3 trong ngày cho dù có dư thời gian hay không vì :Giục Tốc Thì Bất Đạt mà :D .Nếu các bạn không tuân thủ thì sẽ sinh bệnh rất khó chữa. Bạn nào đã biết và làm được rồi sẽ tiếp tục bằng bài này nha! Bài Tập Khai Thông Luân Xa Phụ: Khai thông 2 luân xa phụ ở hai lòng bàn tay: (Nếu có 1 vật dẫn sẽ dễ dàng hơn, tốt nhất là 1 viên đá thạch anh trắng vừa tay loại nhỏ,mua loại đá thô tại các cửa hàng bán đá phong thủy và đá quý,vì là đá thô nên khoảng mấy chục ngàn 1 cục vừa tay,chính xác khoảng 40-50 ngàn,đá thạch anh trắng còn được gọi là tinh thể (crytal) có tính năng tích điện và dẫn điện,mang lại năng lượng mát dịu và tinh khiết). Các bạn cầm vật dẫn bằng 2 tay (nếu không có đá thạch anh thì các bạn lấy đồng tiền xu bằng kim loại: Đồng 5 ngàn,2 ngàn,1 ngàn... hoặc để những "Đầu Ngón Tay" của hai bàn tay chạm nhau).Tiếp theo,vận ý điều khí cho "dòng chảy năng lượng" chảy từ lx7 xuống lx6 sau đến lx5 sau trên mạch Đốc vì bao giờ Đốc cũng đi xuống,sau đó từ lx5 theo tay phải chảy xuống lòng bàn tay qua lx phụ lòng bàn tay phải ra các đầu ngón tay rồi qua vật dẫn đến đầu ngón tay của bàn tay trái chảy qua lx phụ bàn tay trái theo cánh tay trái trở về lx5 sau,tức là dòng chảy tạo thành 1 vòng tròn nằm ngang chạy từ phải qua trái (vì theo nguyên lý hút và đẩy của âm dương như thái cực quyền thì tay phải là đẩy,tay trái là hút nên vòng tròn dòng chảy sẽ là từ phải qua trái và nhớ là chảy qua lx5 sau nha,các bạn mà cho chảy nhầm ra lx5 trước là mệt đó vì khi kết thúc bài tập năng lượng sẽ theo lx5 sau xã xuống lx2 luôn,còn đưa nhầm ra lx5 trước nó sẽ chạy ngược lên lx7 theo mạch Nhâm đó :lol: ). Bài sau Tajmahal sẽ hướng dẫn các bạn bài tập luân xa ở 2 lòng bàn chân.Chúc các bạn thành công!!! Thân Ái Tajmahal
 19. Tajmahal xin trích tiếp phần Hệ Thống Luân Xa Phụ của quyển "Nhân Điện_Những Phát Hiện Và Ứng Dụng tác giả Nguyễn Đình Phư". Gồm 5 luân xa phụ: 4 luân xa ở 2 lòng bàn tay và 2 lòng bàn chân,1 luân xa 6 sau đầu đối diện luân xa 6 trước. Luân xa ở 2 lòng bàn tay: Luân xa 12: Nằm ngay huyệt Lao Cung bàn tay trái. Luân xa 13: Nằm ngay huyệt Lao Cung bàn tay phải. Cả 2 luân xa này có tác dụng nâng cao năng lượng sinh học và tạo được xung(tương tác năng lượng) mạnh.(2 luân xa này rất quan trọng trong việc chữa thương cũng như chiến đấu). Luân xa ở 2 lòng bàn chân: Luân xa 14: Nằm ngay huyệt Dũng Tuyền bàn chân trái. Luân xa 15: Nằm ngay huyệt Dũng Tuyền bàn chân phải. Hệ thống luân xa phụ này có tác dụng cân bằng âm dương,trên dưới thân thể và nâng cao năng lượng sinh học. Luân xa 16 (luân xa 6 sau nằm trên mạch Đốc đã nói tới ở bài 1): Nằm ngay huyệt Ngọc Chẩm đối xứng luân xa 6 trước.Luân xa này có tác dụng đưa thân thể về trạng thái cân bằng. Qua hệ thống mở các luân xa,trong những điều kiện nhất định,con người thu nhận năng lượng vũ trụ,biến đổi nó thành năng lượng sinh học.và chỉ nhờ năng lượng này,con người mới có được những khả năng kỳ diệu,chẳng hạn như tạo và phát các sóng não mang thông tin,các xung Nhân Điện từ 2 bàn tay trong Nhân Điện Trị Liệu. Điều kiện đủ để một người có năng lượng sinh học mạnh hơn bình thường là: 1. Khai mở hệ thống luân xa (do bẩm sinh,do tu luyện lâu ngày như thiền tông,yoga ,do tai nạn tự khai mở hoặc do nhờ người biết Nhân Điện dùng xung năng lượng bắn phá). 2. Vô thức (thả lỏng thân thể và thực hiện quá trình làm đơn giản ý nghĩ). Dựa vào điểm cơ bản này,ta có thể huấn luyện cho cộng đồng tạo nên khả năng có năng lượng sinh học đủ mạnh để dưỡng sinh tăng cường sức khỏe và điều chỉnh ,chữa trị một số bệnh. Sau khi các bạn khai thông hệ thống 16 luân xa chính và phụ trên,Tajmahal sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thực hành và sử dụng ở bài sau. Chúc các bạn thành công!!!! :D Thân ái Tajmahal
 20. Tiếp theo Tajmahal xin viết tiếp về phần mạch Nhâm,xin trích phần tiếp theo của quyển "Nhân Điện_Những Phát Hiện Và Ứng Dụng tác giả Nguyễn Đình Phư". Trong sách đánh số luân xa theo thứ tự "ngược dòng chảy năng lượng" để đơn giản hóa Tajmahal xin phép được thay đổi thứ tự "xuôi dòng chảy năng lượng" để các bạn tập được dể dàng hơn. Trong bài trước dòng chảy năng lượng sẽ đi từ luân xa 7 chảy xuống luân xa 1 (tức là thuận chiều kim đồng hồ) nhưng vị trí đánh số luân xa thì nghịch chiều kim đông hồ.Nói thêm 1 chút người học khí công của Trung Quốc sẽ đưa năng lượng theo vị trí từ Lx 1 đến Lx 7 rồi vòng ra trước để kết thúc tại huyệt Đan Điền nhằm mục đích tụ "khí tại đan điền" (như vậy là đi theo vị trí luân xa từ thấp đến cao và nghịch chiều kim đồng hồ,tức là họ cho mạch Đốc đi lên và mạch Nhâm đi xuống) ngược lại với Nhân Điện. Theo dòng chảy của Nhân Điện mình xin thay đổi thứ tự để các bạn dể hiểu như sau: Mạch Đốc : Từ Lx7 đến Lx1 Mạch Nhâm: Luân xa 11 (tạm gọi là luân xa 2 trước vì đối diện vị trí luân xa 2 phía sau cột sống,gọi như vậy các bạn sẽ dể nhớ hơn): Nằm ngay huyệt Khúc Cốt,trên bộ phận sinh dục ngoài.Có chức năng giống luân xa 2. Luân xa 10 (luân xa 3 trước,đối diện luân xa 3 sau): Nằm ngay huyệt Đan Điền dưới rốn khoảng 1-2cm.Có chức năng giống luân xa 3.(Luân xa này nằm trên mạch Nhâm là hướng chúng ta đi lên nhưng khí công thì là hướng đi xuống và tập trung tại đây). Luân xa 9 (luân xa 4 trước,đối diện luân xa 4 sau): Nằm ngay huyệt Đản Trung(chỗ sâu và cứng của ngực).Có tác dụng cân bằng âm dương,trước sau,trong ngoài,tăng khả năng nhạy cảm và tác dụng giống luân xa 4. Luân xa 8 (luân xa 5 trước,đối diện luân xa 5 sau): Nằm ngay huyệt Thiên Đột(chỗ sâu nhất ở cổ).Chức năng ngoài tác dụng âm dương cân bằng trước sau nó cũng có tác dụng giống luân xa 5. Luân xa 6 trước mình đã đưa vị trí ở bài trước và luân xa 6 sau thì nằm đối diện.Có tác dụng như nhau. Hệ thống luân xa trên mạch Nhâm,ngoài tác dụng tăng năng lượng sinh học,điều chỉnh các cơ quan nội tạng còn giúp con người nhạy cảm với đối tượng (trực giác,cảm giác cho biết người đối diện thích mình hay ghét mình vì khi khai mở hệ thống luân xa này chúng là những ra_đa thu phát năng lượng đối phương,phần cảm nhận và phân loại năng lượng Tajmahal xin viết ở 1 bài khác). Tajmahal xin kết thúc phần 7 luân xa chính phía trước trên Mạch Nhâm ở đây,tóm tắt lại chỉ có Lx1 và Lx7 là ko có trước sau,vị trí từ đỉnh đầu kéo 1 đường thẳng xuống đến bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn và đây cũng là đường trung tâm xuyên qua phủ tạng nên các bạn đừng bao giờ đưa năng lượng đi vào đường này sẽ bị nghẽn và sinh bệnh. Tất cả những luân xa còn lại từ Lx2 đến Lx6 đều có trước sau,tổng cộng có 11 luân xa chính vì Lx6 sau bị liệt vào hệ thống luân xa phụ mà mình sẽ trình bày ở bài sau. Chúc các bạn thành công trong việc khai mở 11 luân xa chính!!! :D Thân Ái Tajmahal
 21. Nhân Điện Và Tiềm Năng Con Người Tajmahal Tajmahal mới tham gia diễn đàn ko được bao lâu nhưng cũng muốn chia sẽ cùng các cô,các bác,huynh,đệ,tỹ,muội những gì Tajmahal biết để 1 phần nào đó đem lại sức khỏe cho mọi người trong học tập cũng như trong công việc và đây cũng xem như món quà đầu tiên Tajmahal gửi tặng diễn đàn Lý Học Đông Phương!!! Như mọi người đều biết con người đã bõ quên rất nhiều thứ trong đó có cả những tiềm năng của con người mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết và nhân điện là 1 trong số đó.Khi con người có thể khai mở toàn bộ hệ thống luân xa và kinh mạch chúng ta có thể thu được năng lượng từ vũ trụ và những vật thể xung quanh để mang lại cho mình một sức khỏe tốt hơn,giảm đau và tự điều chỉnh chữa trị từ bên trong cơ thể. Tajmahal xin giới thiệu với các bạn sơ lược qua hệ thống luân xa để các bạn tiện việc khai mở chủ động hay bị động theo thứ tự từ thấp đến cao,từ chính đến phụ để tránh trường hợp "tẩu hỏa nhập ma" do rối loạn kinh mạch và tắt nghẽn "khí" (xin tóm tắt người ấn độ gọi là prana,người trung quốc gọi là nội khí và ngoại khí,người nhật gọi là zen,theo khoa học nghiên cứu thì chung quy gọi là năng lượng sinh học hay nhân điện). Mình xin nói thêm 1 chút về nội khí và ngoại khí để các bạn học khí công của trung quốc tham khảo.Tại sao người ta lại chia ra 2 loại khí công và nội công,khí công ở đây hàm ý chỉ ngoại khí_nội công là nội khí. Nội khí lấy "tinh" (từ thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày) chuyển thành thần_từ thần chuyển thành khí và vận dụng làm mạnh lên những phần cơ thể cần thiết để biểu diễn những màn công phá trong võ thuật nhưng như vậy thì rất tổn hại sức khỏe sau khi biểu diễn và người biểu diễn sẽ phải ăn theo 1 chế độ dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe của mình. Ngoại khí là lấy năng lượng từ vũ trụ và những vật thể xung quanh tạo thành năng lượng riêng cho bản thân,lưu hành theo kinh mạch bên ngoài để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh,người tập ngoại khí không cần phải ăn theo chế độ dinh dưỡng như người tập nội khí và có thể tương thông với tất cả những năng lượng xung quanh.(thiền tông,yoga và phật giáo là những người tập ngoại khí "bị động" ). Nay khoa học đã tìm ra phương pháp tập "chủ động" khi tổng hợp yoga và khí công của trung quốc nhằm bảo đảm an toàn cho người tập nhằm tránh trường hợp tẩu hỏa nhập ma (rối loạn hệ thần kinh trung ương).Bằng cách chủ động khai mở hệ thống luân xa theo 1 trình tự đã được nghiên cứu theo khoa học để giúp mọi người có thể thu nạp năng lượng dể dàng hơn.Xin trích phần luân xa trong quyển "Nhân Điện_Những phát hiện và ứng dụng" tác giả Nguyễn Đình Phư. Luân Xa : Tại các điểm hút,con người có khả năng thu nhận năng lượng vũ trụ.Các điểm hút này được gọi là luân xa (gọi là bánh xe quay vì khi năng lượng đi vào thân thể,con người có cảm giác các điểm này quay).Luân xa là cửa ngõ,qua đó con người có thể trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh.Trong chương trình huấn luyện Năng Lượng Sinh Học của chúng tôi,mỗi người sẽ được khai thác mười sáu Luân Xa.Theo học thuyết Âm_Dương,ta quy ước đánh số theo ngược chiều "Dòng chảy năng lượng". Luân xa 1 : Nằm giữa bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn, tại huyệt Hội Âm.Là vùng xoáy cuối cùng của dòng chảy năng lượng nên nếu khai thông,chúng ta nhận được nguồn năng lượng vô tận.Tuy nhiên,trong khi khả năng tiếp nhận có hạn,tuyệt đối không được khai thông luân xa 1.Luân xa này sẽ được hướng dẫn sử dụng sau một thời gian tập luyện. Luân xa 2 : Nằm ngay đốt xương cụt, tại huyệt Trường Cường.Có tác dụng chữa bệnh các cơ quan sinh dục,bài tiết.Khai thông luân xa 2 nếu biết hạn chế sắc dục thì cơ thể khỏe mạnh,cường tráng,minh mẫn.Ngược lại,nếu đam mê sắc dục mà không hạn chế được thì cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Luân xa 3 : Nằm trên cột sống ngang thận, tại huyệt Mệnh Môn.Luân xa 3 có tác dụng điều hòa năng lượng trong cơ thể,chữa trị các bệnh về hệ tiêu hóa,gan,mật,làm cho ăn ngon..v.v.. Luân xa 4 : Nằm trên cột sống ngang tim, tại huyệt Tâm Du.Có tác dụng chữa trị các bệnh về tim (hẹp,hở,suy tim) huyết áp,cholesterol máu cao và một số bệnh nội tạng khác.Khai thông luân xa 4 tạo cho con người thanh thản,bình tĩnh và dễ thông cảm với mọi người. Luân xa 5 : Nằm trên cột sống ngang vai, tại huyệt Đại Chùy.Có tác dụng chữa trị các bệnh của hệ hô hấp như mũi,họng,phổi,suyển,các bệnh da,dị ứng và dùng để cắt cơn sốt. Luân xa 6 : Nằm giữa trán, tại huyệt Ngạch Trung (ở giữa huyệt Thần Đình và huyệt Ấn Đường) ,liên quan đến vỏ não và tuyến Tùng, tuyến Yên là con mắt thứ ba (thiên nhãn) .Đưa năng lượng vào Luân xa 6 có thể điều chỉnh thần kinh (thôi miên thuật khi đưa năng lượng vào đối phương hay tự kỷ ám thị cho bản thân),mất trí nhớ,huyết áp và hoạt động tứ chi. Luân xa 7 : Nằm ngay đỉnh đầu, tại huyệt Bách Hội. Nếu tập luyện lâu ngày và đạt trình độ cao,luân xa 7 sẽ phát hào quang (phải dùng máy chụp Quang Phổ mới nhìn thấy hào quang của năng lượng).Khai thông luân xa 7 tăng sinh lực cho con người .Chủ trị các bệnh cấp cứu,thần kinh,phối hợp với các luân xa khác chữa trị hầu hết bệnh tật. Đến đây mình xin dừng lại 1 chút nhằm đơn giản hóa cách tập để giúp các bạn tập nhanh hơn và dể hiểu hơn(phần này không có trong sách).Đây là lấy từ kinh nghiệm tập luyện của cá nhân mình để các bạn tham khảo. Tất cả các luân xa trên đều nằm trên mạch Đốc từ đỉnh đầu trở xuống.Mạch Đốc là mạch Dương theo quy trình Dương giáng (đi xuống) Âm thăng (đi lên) thì các bạn đưa năng lượng từ đỉnh đầu đi xuống vòng ra trước thân thể thuộc mạch Nhâm đi lên lại đỉnh đầu vì mạch Nhâm là mạch Âm cứ như vậy rồi lại đi xuống.Có lên mà không có xuống và các bạn không cho dòng chảy năng lượng chảy đều "bên ngoài" cơ thể mà lại cho đi sâu vào trong "trung tâm" cơ thể sẽ ảnh hưởng đến phủ tạng và nếu không xả xuống theo mạch Đốc thì năng lượng sẽ tích tụ tại đỉnh đầu dẫn đến tình trang tẩu hỏa nhập ma (rối loạn thần kinh trung ương). Khai thông chủ động những luân xa trên các bạn cần nhờ 1 người đã thông thạo Nhân Điện đưa năng lượng vào những luân xa trên để mở luân xa ra.(cách vận hành xem bên dưới phần thụ động). Khai thông thụ động, khi ngồi thiền hoặc yoga (vô thức),thả lỏng toàn thân hít hơi thứ 1 và dùng "tự kỷ ám thị" tưởng tượng có 1 luồng khí từ không trung bị hút vào đỉnh đầu mình và chảy dọc xuống sống lưng theo mạch Đốc từ luân xa 7 xuống luân xa 2 dừng lại ở đó mấy giây sau đó từ từ thở ra (các bạn sẽ thấy 1 cảm giác mát lạnh dể chịu sau lưng).Hít hơi thứ 2 tưởng tượng luồng khí vòng ra trước theo mạch Nhâm chạy thành 1 đường thẳng lên đỉnh đầu (khi tập để lưỡi chạm nướu răng bên trong hàm trên nhằm mục đích nối mạch Nhâm),dừng lại ở đỉnh đầu mấy giây rồi từ từ thở ra.Cứ như thế hít hơi tiếp theo giống như hơi thứ 1 như vậy năng lượng sẽ đi thành vòng tròn xung quanh cơ thể (nhưng chỉ ở bên ngoài thôi nha vì mạch Đốc cho cảm giác mát lạnh,mạch Nhâm cho cảm giác nóng ran,nếu chạy sâu tại trung tâm cơ thể chỉ có 1 đường trung tâm ko lên được cũng ko xuống được sẽ làm nóng hoặc lạnh nội tạng sinh bệnh rất khó chữa) .Các bạn cứ vận hành như vậy hàng ngày luân xa và kinh mạch sẽ tự thông,nếu có người thông giùm theo cách chủ động thì các bạn cũng tập như trên. Hôm nay Tajmahal chỉ có thể hướng dẫn các bạn cách tập và sơ lược về những luân xa chính trên mạch Đốc phía sau lưng thôi,những luân xa còn lại trên mạch Nhâm,những luân xa phụ và cách thu phát năng lượng đưa ra các phần cơ thể để chữa bệnh và sử dụng thì Tajmahal sẽ post tiếp ở bài sau.Sau khi các bạn thành thạo sử dụng năng lượng Tajmahal sẽ up sơ đồ huyệt đạo và kinh mạch nhằm giúp các bạn có thể tự chữa bệnh cho mình và giúp đỡ những người xung quanh. Chúc các bạn thành công. Thân ái Tajmahal
 22. Dạ thưa chú minhnguyen cháu thấy chú hungisu đang làm một việc rất đúng đắn. Vì nếu đi đúng con đường bát chánh đạo và chánh kiến thì phải phát huy và tuyên truyền đạo giáo cho nhìu người cùng biết để tự đề phòng và bảo vệ bản thân. Chính vì từ xưa đến nay ai cũng khư khư giữ cái bí truyền ấy mà có bao nhiu người chết, bao nhiu người bi hại và bao nhiu gia đình đau khỗ vì mát người thân??? Khi đó nếu tìm đúng thầy thì hết bệnh, nhầm thầy "zdõm" thì tiền mất tật mang...như gia đình bạn cháu chẳng hạn! Hầu như đa số các pháp sư thật đều ẩn cư tu luyện nên rất khó tìm và cháu nghĩ thầy của chú hungisu chắc chắn đã đề phòng trường hợp này cho chú ấy khi đồng ý cho chú ấy đưa những tài liệu này cho mọi người tham khảo.Trong số đó biết đâu có những pháp sư mới tu tập học hỏi để sau này có những kiến thức quý giá để giúp người, giúp đời và những tài liệu này cũng ko bị thất truyền,ko khéo con người chúng ta lại đánh mất đi những công trình nghiên cứu mà người xưa đã để lại,chúng ta đã đánh mất quá nhiều kiến thức vì những nội quy khắc khe đó như: thần quyền,khinh công,huyền thuật,võ thuật cỗ xưa,nội gia...cháu và có lẽ là cũng rất nhìu người ở đây mong chú hungisu co thể post tiếp bài này để mọi người tham khảo.Nếu chú minhnguyen thấy cháu có nói sai điều gì hay những người do tuân thủ nội quy đó mà "có thể" khi chết ko bị xuống địa ngục mà ngược lại còn được quy tiên về cõi phật trên mạng sống bao nhiu sinh linh thì xin chú vui lòng cho cháu ý kiến của chú về vấn đề này!!! Và nếu có thể xin chú cho cháu 1 vài địa chỉ của các pháp sư "thứ thiệt" tại TP.HCM được ko chú? (nếu việc này ko vi phạm nội quy của môn phái là ko được tuyên truyền :D ). Vì chú thì ở tận ngoài Huế làm sao cháu có thể đưa 1 người bệnh ra tận ngoài ấy tìm chú để chữa bệnh,cháu tin chú là 1 pháp sư "thứ thiệt" vì chú có thể giải nghiệp cho chú hungisu nhưng trong TP bây giờ khó kiếm được pháp sư "thứ thiệt" lắm,thật giã lẫn lộn lung tung,nếu chú có biết xin chĩ giùm cháu!!! Cháu cảm ơn chú thật nhiều ạ!!! :lol:
 23. Dạ thưa chú ducminh,cháu biết là chú có ý tốt nhưng nếu tập nhân điện theo cách thụ động như vậy qua những bài kinh cũa phật giáo hay thiền tông và yoga mà chưa khai thông kinh mạch và 7 đại huyệt chính (còn gọi là 7 luân xa chính theo yoga) và còn những luân xa phụ hay còn gọi là trung huyệt.Người tập theo cách thụ động như vậy thời gian thành công rất lâu và rất nguy hiễm vì lấy năng lượng từ vũ trụ vào mà ko biết điều phối hay đường vận hành ra sao khi kinh mạch và luân xa chưa thông sẽ dẫn đến tắt nghẽn và sinh bệnh hoặc hoang tưỡng lúc đó lại càng khó chữa hơn.Theo cháu chú nên chĩ mọi người theo cách chủ động là hướng dẫn mọi người nhờ những chuyên gia về nhân điện giúp họ khai thông sau đó mới bắt đầu tập đúng quy trình hoặc tự khai thông theo trình tự từ luân xa 1 trở lên,tiếp theo là khai thông luân xa phụ và kinh mạch,sau đó mới đến đường vận hành,thành thạo rồi mới có thể lấy năng lượng từ vũ trụ vào cơ thể để điều phối và tự chữa bệnh cho mình như vậy sẽ an toàn hơn. :(
 24. Thưa chú hungisu câu kinh "nam mô cổ phật ngọc đế đại thiên tôn" có giống câu "nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn" tiếng bà ly không ạ?Tuy đó là 2 tập kinh khác nhau nhưng uy lực cũa 2 câu kinh đó có khác nhau không?? Chú giãi thích giùm cháu với !!! :(