• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tho2006

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by tho2006


 1. Chào anh Thiên Đồng!

  Em lại nhờ anh cho em xin một quẻ;

  Hỏi vào ngày  21 tháng 7năm 2015 giờ 16h18phút dương lịch.
  Câu hỏi 01: Vợ chồng em đang trục trặc, liệu có chia ly không ạ?
  Câu hỏi 02: Công việc của chồng em đang có cơ hội, liệu năm nay có được thăng chức không?
  Câu hỏi 03: Vợ chồng em đang có một số nợ lớn, liệu có khả năng trả được không ạ?

  Em cảm ơn anh rất nhiều.


 2. Anh Thiên Đồng ơi, nhờ anh xem giúp em một quẻ với. Vợ chồng em từ khi sinh cháu thứ 2 đến giờ lục đục hoài, Chồng em muốn ly hôn. Em muốn xin anh một quẻ.

   

  Thông tin của gia đình em như sau:

  Vợ, sinh lúc 18h50, ngày 15/3/1981; (Dương lịch)

  Chồng, sinh lúc 13h40, ngày 01/08/1979 (Dương lịch)

  Con trai: sinh ngày 09/02/2006 lúc 14h50; (Dương lịch)
  Con gái: Sinh ngày 29/7/2012 lúc 14h50;(Dương lịch)

   

  Hỏi 16h25, ngày 28/11/2014 các vấn đề sau:

  1. Vợ chồng em có sống với nhau được không hay phải li dị?

  2. Công việc của em năm 2015 có bước chuyển đổi thành công không ạ?

  3. Em muốn thay đổi nhà trong năm 2015, liệu có được không ạ?

   

  Mong anh bớt chút thời gian giúp em với. Em xin cảm ơn anh rất nhiều.


 3. Gia đình cháu quyết định cải táng mộ cho bố chồng cháu, Tuy nhiên gia đình chưa biết coi ngày giờ nào tốt để thực hiện. Vì vậy cháu kính nhờ các cô, các chú, các anh chị xem giúp cháu ngày xây mộ mới và ngày bốc mộ cũ cho phù hợp và an lòng. Thông tin của gia đình cháu như sau:

  - Tuổi của bố chồng cháu:

  + Sinh năm 1948

  + Mất ngày 29/7 âm lịch năm 2006

  + Giờ mất: 7h30 sáng

  - Tuổi của mẹ chồng cháu: Sinh năm 1954

  - Tuổi của trưởng nam (là chồng cháu): 01/07/1079 - Kỷ mùi

  - Gia đình cháu đã dự định công việc như sau:

  + Ngày giờ đào xây huyệt mộ mới: 7h sáng ngày 24/10/2013 (âm lịch); Dự kiến đào sâu 1,05m và không xây đáy;

  + Hướng mộ: nằm trong khu vực mộ của cả họ và cùng hướng mộ tổ đó là hướng đầu Tây bắc, chân Đông Nam;

  + Ngày bốc mộ cũ và xây mộ mới: Dự kiến từ ngày 6/11/2013 đến ngày 20/11/2013 (Âm lịch).

  Cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị!


 4. Cô ơi, con muốn xin cô một số Thần chú giải thoát qua sự nhìn ngắm để tất cả thành viên trong gia đình con và bạn bè con trong cơ quan được tịnh hóa nghiệp chướng. Nếu có thể cô cho con xin số lượng 20 Thần chú giải thoát qua sự nhìn ngắm.

  Con chân thành cảm ơn cô và Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm.

  Địa chỉ của con: Nguyễn Thị Thanh Loan, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, số 1A-Trần Tế Xương - TP Nam Định


 5. Chú Thiên sứ và các anh chị giúp em với. Em có một cậu em trai sinh ngày 12/11/1983, vợ của em sinh năm 1982, hiện nay hai vợ chồng nó đã nộp đơn ra tòa. Cháu mới biết điều này hôm nay. Cháu muốn chú và các anh chị cho cháu xin một quẻ. 1, Liệu hai đứa em cháu có ly hôn được ko, cháu muốn ngăn cản hai em mong chúng nó nghĩ lại? 2, Em cháu đang được cấp trên có ý đề bạt chức vụ vào thời gian tới liệu có thành sự thật? Cháu mong mọi người bớt chút thời gian cho cháu xin một quẻ, cảm ơn chú và các anh chị nhiều lắm ạ.


 6. Cháu sinh năm 1981, chồng sinh năm 1979, chúng cháu có một bé trai sinh năm 2006. Dự định sang năm sẽ sinh thêm một cháu nữa. Nhưng cháu đã chuẩn bị khá lâu mà vẫn chưa có tin gì. Cả hai vợ chồng cháu rất sốt ruột. Bọn cháu đã đi khám và không có vấn đề gì về sức khỏe, mong chú và các anh chị luận giúp cháu một quẻ: Liệu năm nay cháu có thể có thai được không? Cảm ơn chú và các anh chị.


 7. Bạn sinh con thứ 2 năm Nhâm Thìn 2012.

  Mạng Con Hỏa sinh Mạng Mẹ Mộc

  Thìn Dậu Lục hợp

  Thiên Can con Nhâm Thủy khắc cha Kỷ Thổ. Theo Độ số Hà đồ phối độ số Thiên Can thì Nhâm Kim lại sinh Kỷ Thủy.

  ------------------------------------------------------------

  Bạn sinh con thứ 2 năm Bính Thân 2016.

  Bính Thân mạng con Thủy sinh mạng mẹ Mộc ( con khó nuôi trong thời gian đầu ).

  Thân _ Dậu đồng hành HÒA.

  Thiên Can con Bính Hỏa sinh cha Kỷ Thổ.

  Cảm ơn bác vusonganh ạ. Bác cho cháu hỏi thêm là trong 2 năm đó thì năm nào tốt nhất cho chồng cháu ạ?

 8. Chào anh Thiên Luân, mong anh xem dùm em năm nào sinh con thứ 2 thì tốt cho công việc và hoàn cảnh của cả hai vợ chồng em. Năm Tân Mão thì ko được, vì em vừa bị Rubella nên bác sỹ bảo phải kiêng 6 tháng sau mới thụ thai được. Vợ chồng em đều là công chức nhà nước ạ.

  Chồng:sinh ngày 1/8/1079 (Dương lịch)

  Vợ: sinh ngày 15/3/1981 (Dương lịch)

  Con trai đầu: sinh ngày 9/2/2006 (Dương lịch)

  Nhờ anh xem dùm xem năm tiếp theo nào có thể sinh con để gia đình hạnh phúc và khá giả một chút. Cảm ơn anh nhiều.


 9. Sự học là suốt đời, không học nâng cao cái cũ thì cũng học những cái mới để phục vụ công việc mưu sinh. Công cuộc kiếm tiền lương tháng thì không khó, làm giầu thì có phần khó nhọc. Có thể chỉ ở ngưỡng khá mà khó có thể giầu. Là người giầu tình cảm, nhưng khó thổ lộ hết những gì mình muốn diễn đạt, có thể đó cũng là điều mà tương lai ngắn hạn khó mà có thu nhập cao được (dẫu có kiếm được 100 triệu/tháng mà phải chi 99 triệu tiền buộc phải chi thì cũng chỉ là người thu nhập thấp). Tương lai xa hơn cũng khó có cơ hội thăng tiến làm lớn.

  Cháu cảm ơn bác học trò ạ, Bác nói rất đúng phần chữ đo đỏ, Từ lâu cháu đã muốn thay đổi chữ ký, nhưng mà chưa tìm được chữ ký nào phù hợp, bác cho cháu lời khuyên nên thay đổi chữ ký cũ theo hướng nào để có niềm tin hơn một chút còn phấn đấu tiếp ạ.Cảm ơn bác rất nhiều!

 10. Kính chào bác Học trò, Mong bác tư vấn giúp cháu: Dưới đây là chữ ký của cháu

  Posted Image

  Ước vọng ngắn hạn của cháu là: Công việc thuận lợi, thu nhập cao, sang năm đỗ cao học

  Ứoc vọng lâu dài: Kinh tế ổn định, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc

  Tên cháu là: Nguyễn Thị Thanh Loan

  Sinh ngày 15/03/1981

  Ngành nghề đang công tác: Công nghệ thông tin

  (Công tác tại một cơ quan nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin)

  Cháu cảm ơn bác ạ.!


 11. @ Tho2006Kính chào anh Thiên Đồng! Chúc anh năm mới thắng lợi mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, An khang và Thịnh vượng. Đầu xuân mong anh gieo quẻ giúp Tho2006 với ạ:

  Tuổi: Tân Dậu hỏi lúc 22h 15’ ngày 11 tháng 2 năm 2011 (tức ngày 09/Giêng/Tân Mão) Kinh tiểu cát.

  Câu hỏi 1: Sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc năm 2011 thế nào?

  Hạnh phúc hơn mong đợi, tài lộc đến bất ngờ, sức khỏe không cần lo. Nhưng chú trọng đường ruột, đôi khôi khó tiêu hay đầy hơi.

  Câu hỏi 2: Năm 2011 tho2006 muốn đi học cao học theo diện cử đi học có được không? Liệu thi cử có đỗ đạt không?

  Có khó khăn, đến phúc cuối thì cũng đi được. Riêng thi cử thì không đổ đạt.

  Câu hỏi 3: Năm 2011 công việc có thuận lợi không?

  Không thuận lợi. Sẽ có nhiều biến động. Công việc cứ ì ạch trong cơ hội, đối phó nhiều trở lực.

  Cảm ơn anh nhiều

  Cảm ơn anh Thiên Đồng nhiều lắm ạ.


 12. Kính chào anh Thiên Đồng! Chúc anh năm mới thắng lợi mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, An khang và Thịnh vượng. Đầu xuân mong anh gieo quẻ giúp Tho2006 với ạ:

  Tuổi: Tân Dậu hỏi lúc 22h 15’ ngày 11 tháng 2 năm 2011 (tức ngày 09/Giêng/Tân Mão)

  Câu hỏi 1: Sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc năm 2011 thế nào?

  Câu hỏi 2: Năm 2011 tho2006 muốn đi học cao học theo diện cử đi học có được không? Liệu thi cử có đỗ đạt không?

  Câu hỏi 3: Năm 2011 công việc có thuận lợi không?

  Cảm ơn anh nhiều


 13. @Tho2006,

  ngày 26/9/ canh dần, giờ ngọ.

  Các anh chị gieo dùm em một quẻ xem việc này đến bao giờ có kết quả, liệu có khó khăn gì ko ạ. Em xin cảm ơn các chú và các anh chị nhiều.

  Sẽ có những thủ tục nào đó gây khó khăn đôi chút nên phải kiên nhẫn chờ lâu. Sẽ có một người chức cao, mới lên chức hoặc người tương đối trẻ cỡ 50-52 giúp đỡ. Nhanh thì tháng 11 âm, chậm thì vừa qua tháng giêng, khoản đầu tháng 2 sẽ có kết quả tốt.

  Thiên Đồng

  Cảm ơn anh Thiên Đồng ạ.

 14. Cháu nhờ các chú, các anh chị lấy dùm em một quẻ nữa với ạ. Trong công việc của em đang đợi ban hành một quyết định quan trọng, nhưng thời gian trình lên TW lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy ban hành khiến cho các công việc tiếp theo bị chậm tiến độ. Các anh chị gieo dùm em một quẻ xem việc này đến bao giờ có kết quả, liệu có khó khăn gì ko ạ. Em xin cảm ơn các chú và các anh chị nhiều.


 15. Chị đẹp quá nhỉ, năm rồi không có thai được, dẫu có cũng không giữ được, phải năm mão mới thêm 1 đứa nữa. Ngoài 35t mới có nhà, sau tậu được cũng khá nhiều nhà cửa cao đẹp. Từ 38t trở đi tài chính mới ổn định cho tới về sau, giờ thì lúc có lúc không vậy đó, chị chờ bác haithienha tư vấn thêm cho nhé, thân chào!

  Dạ, năm rồi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để sinh con mà không được anh ạ. Tại vì đợt này phải lo nhiều chuyện bên gia đình nội quá nên đâm ra suy nghĩ, không biết đến bao giờ mới ổn định được cho gia đình nhỏ của tụi em. Cảm ơn anh đã luận giúp ạ.

  Cháu mong bac haithienha tư vấn giúp cháu xem hai vợ chồng cháu tương lai sẽ thế nào? Công danh của chồng cháu có thuận lợi không. Hiện tại thì cháu phát triển hơn ông xã, nhưng cháu không muốn thế, chỉ muốn dừng lại có thời gian lo cho con cái và gia đình. Nhưng bây giờ mà dừng lại thì sẽ đói ăn mất. Cháu mong bác giúp cháu với ạ. Cảm ơn bác nhiều! Đây là lá số của chồng cháu ạ.

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2


 16. Bạn muh là nam chắc chít con gái người ta http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

  Nên đặt câu hỏi cụ thể bạn ah.

  Em không hiểu anh nói gì ạ. Em muốn hỏi các anh chị, tình cảm, gia đạo của em thì rất ổn, nhưng công việc và tài chính, nhà cửa thì không ổn lắm, em muốn anh chị xem giúp em xem đường công danh ra sao? Đến bao giờ thì vợ chồng em mới ổn định được nhà cửa, tài chính. Em sẽ có bao nhiêu đứa con? Hiện giờ em mới có 1 cháu trai sn 2006.Ngày xưa, khi cưới nhau có người nói ông xã em sẽ chết trẻ, em rất lo lắng, không biết có phải không? Hiện nay em muốn sinh thêm cháu nữa, nhưng khó khăn quá, cũng chưa xác định được nguyên nhân. Mong các anh chị giải đáp giúp em với ạ.


 17. Theo dõi việc dự báo thời tiết suốt những ngày qua, đến bây giờ cháu mới dám thở nhè nhẹ để chúc mừng chú và các anh chị. Cháu mới đang đọc những khái niệm cơ bản nên việc phán xét đúng sai là không thể, nhưng cháu tin những việc chú và các anh chị làm cho đại lễ là hợp lòng toàn dân.

  Mọi so sánh đều là khập khiễng, chuyện đại lễ và chuyện bão lụt miền Trung là hai việc hoàn toàn khác nhau. Giống như đám cưới và đám ma tại một thời điểm trong một gia đình nào đó (cái này thực tế gặp nhiều rồi). Đám cưới thì đang tiến hành, đám ma lại tới, thử hỏi phải làm sao đây? Nếu có trách, âu cũng là trách sự đời oái ăm, trách ông trời không chiều lòng dân thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại lễ, cháu chúc chú Thiên sứ và các anh chị hoàn thành tâm huyết bao ngày qua của mình. Thêm một ví dụ để chứng minh con đường đang đi của mình là đúng đắn.


 18. Chào các anh chị, công việc của em đã có kết quả. Em đã được đề bạt chức vụ mới, nhưng cũng vẫn là cấp phó, giúp việc thôi. Điều đó cho thấy là những dự đoán của các anh chị chính xác. Tuy nhiên mấy hôm nay em rất buồn, vì bình thường em được phụ trách thực hiện rất nhiều dự án quan trọng, nhưng từ khi được bổ nhiệm, lấy lý do em là lãnh đạo, cấp trưởng của em cho em ngồi chơi xơi nước luôn. Em lúc nào cũng mong muốn được làm việc, ngồi chơi kiểu này em không chịu nổi. Em rất buồn và cảm thấy bất lực, không thể tin nổi chuyện này. Em nhờ anh chị xem giùm em một quẻ nữa xem, Liệu tình trạng em ngồi chơi xơi nước diễn ra đến bao giờ? Liệu em có nên an phận chấp nhận hay từ bỏ để làm lại từ đầu, không cần chức tước gì cả đây?

  Cảm ơn các anh chị nhiều!


 19. 8h00 ngày 7 tháng 8 năm Canh Dần (14/9/2010) quẻ Cảnh Lưu Niên!

  - Tại sao em làm mọi việc đều rất cố gắng, không gian dối, không nịnh bợ ai, đặt hiệu quả công việc lên trên hết thế mà lúc nào cũng bị nói xấu sau lưng?

  Tình thế bằng mặt mà không bằng lòng. Bạn làm việc thường cẩn thận nhưng chậm, cũng cố khéo léo trong giao tiếp nhưng có lẽ vì thế người ta ít ủng hộ? Người ta cho rằng bạn chỉ giả bộ như vậy chứ thực ra trong lòng bạn có nhiều toan tính. Bạn càng cố gắng "chơi đẹp" người ta càng nghĩ bạn có mưu tính! Có lẽ bạn khá độc lập nên người ta càng nghĩ bạn chơi trội.

  - Làm cách nào để thay đổi hiện trạng? Quẻ độn Tử Tốc Hỷ.

  Mặc kệ mọi thứ đó, không can thiệp hay cự nự gì. Cố gắng vui vẻ, làm việc hòa đồng.

  Đúng quá anh ạ, em làm việc rất độc lập, phối hợp với mọi người cực kỳ hiệu quả, nhưng em là người thẳng tính, nên không khéo léo chút nào đâu. Chơi đẹp thì đương nhiên rồi, nhưng mà chơi đẹp mà còn bị nghi ngờ thì làm thế nào đây? Thôi nghe lời khuyên của anh, bỏ ngoài tai để vui sống. Cái gì đến sẽ đến phải không anh? Cảm ơn anh rất nhiều!


 20. Mạo muội bấm giúp bạn 1 quẻ mang tính tham khảo.

  Ngày 6 tháng 8 năm Canh Dần (13/9/2010) – lúc 20h45, QuẻSinh Đại An, Quẻ độn Thương Lưu Niên

  1. Liệu cháu có được bổ nhiệm không? Sinh Mộc 3, Đại An Âm Thổ 5. Mộc khắc Thổ nhưng vào tháng kim nên kim khắc mộc mà thổ sinh kim. Kết luận CÓ bổ nhiệm dù chậm. Ý định mới nảy sinh. Giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan trung tâm. Tháng 9 âm sẽ có kết quả. Sinh Mộc khắc Đại An Thổ. Tượng bãi cỏ xanh tốt rộng lớn. Quẻ tốt , chậm chắc chắn sẽ thảnh công. Khó khăn không đáng kể.

  2. Việc bổ nhiệm có khó khăn gì không? Thương Mộc 8 Lưu Niên Thủy 10. Thủy sinh mộc, nội sinh ngoại (sinh xuất). Việc bổ nhiệm có khó khăn, nhiều bên toan tính. Phải chờ đợi. Chúc bạn may mắn.

  Em cảm ơn anh các anh chị nhiều, thực sự thì em đang có cạnh tranh với một đồng nghiệp, người này năng lực làm việc, giao tiếp xã hội theo mọi người đánh giá là không bằng em nhưng được sếp gần nhất quý hơn em. Nhưng sếp tổng thì ủng hộ em nên em băn khoăn sợ việc bổ nhiệm ảnh hưởng đến sếp tổng thôi ạ. Có quẻ này thì em thấy an lòng làm việc. Em mạo muội nhờ các anh chị trả lời giúp em một câu hỏi nữa: Tại sao em làm mọi việc đều rất cố gắng, không gian dối, không nịnh bợ ai, đặt hiệu quả công việc lên trên hết thế mà lúc nào cũng bị nói xấu sau lưng. Tính em hay suy nghĩ nên nhiều lúc nản quá định buông xuôi luôn. Một lần nữa em cảm ơn các anh chị nhiều.