• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huyen nhung 1980

Hội viên
 • Số nội dung

  108
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huyen nhung 1980

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

448 lượt xem hồ sơ
 1. Cháu chào Chú huyencodieuly! Cháu rất vui vì thấy chú lại trở lại tư vấn giúp mọi người và cháu đang rất lo lắng cho công việc của cháu thời gian sắp tới thì đúng lúc này cháu lại vào đây và thấy chú đang mở trang tư vấn này. Vậy cháu rất mong chú xem giúp thời gian tới công việc cháu có thay đổi gì không tốt hay xấu hơn đây ạ? Bố mẹ cháu cũng không biết cháu sinh chính xác vào lúc nào chỉ nhớ rằng khi cháu sinh xong bố cháu trở về nhà thì ông nội cháu đang tập thể dục buổi sáng chắc khoảng tầm từ 4h30 đến 5h30 sáng gì đó Bác ạ. Mong Bác xác định giờ sinh giúp cháu. Đặc điểm về cháu: Cháu là chị gái đầu trong gia đình có 3 chị em gái.Ba chị em cháu sinh gần nhau liên tiếp ( Cháu sinh năm 1981, em gái thứ 2 sinh năm 1982, em gái thứ ba sinh 1983). Bố mẹ cháu là con thứ trong gia đình.. Bố mẹ cháu làm công việc nhà nước. Mọi người nhận xét cháu từ bé đến giờ là người rất ít nói và hiền lành, nhút nhát.về ngoại hình cháu cao khoảng 1m55, khuôn mặt nhỏ hơi gầy. Cháu lo lắng trong mọi việc, lúc nào tâm trạng cháu cũng lo lắng nặng nề dù việc chưa xảy ra hay là đang xảy ra Chú ạ,nên từ tuổi thanh niên đến nay cháu là người hay bị mất ngủ. Hiện cháu đã có gia đình, chồng cháu sinh năm 1975 là người cũng hay lo lắng khá kỹ tính, người nhỏ con và rất nhiều sẹo trên tay chân, và có 1 con gái sinh năm 2004, con trai sinh năm 2012. Cháu lấy lá số 2 giờ sinh mong chú xem giúp cháu công danh sự nghiệp giúp cháu với ạ? lá số giờ dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Nhung&date=1981,1,25,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Nhung&date=1981,1,25,5,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2. Rất mong nhận hồi âm của Chú!
 2. Chúc mừng sinh nhật Bác! Kính chúc Bác luôn mạnh khỏe, thành công và Hạnh phúc.
 3. Kính gửi anh Thiên Luân! Rất mong anh luận giải tương quan gia đình em như sau thì có nên sinh thêm con nữa không ạ? Bố sinh 27/10/ 1975 Mẹ sinh 25/01/1981 (20/12/1980) Con gái sinh 30/01/2004 Con trai sinh 08/06/2012.
 4. Bác ơi mong tin Bác quá! Lâu nay chắc Bác bận công việc phải không ạ. Hi vọng Bác sẽ xem giúp cháu ngày gần nhất. Cảm ơn Bác rất nhiều!
 5. KÍnh gửi Bác! Hôm nay cháu lại làm phiền Bác nữa rồi ạ. Cháu thật sự khâm phục về tài xem tử vi của Bác, tháng trước cháu mới được Bác xem giúp tử vi cho vợ chồng cháu trong năm nay. Cháu có nhờ Bác xem giúp chồng cháu có nên thay đổi công việc khác không, Bác đã dự đoán rằng / không biết có nên hay không nhưng có khi không muốn nó vẫn xảy đến, trong nhà nên cẩn thận về bếp hay các đồ điện gas có thể bị phỏng hay nhà bị cháy. Quả thật chồng cháu rất bất ngờ khi công ty đã ép chồng cháu viết đơn nghỉ việc khi mà chồng cháu vẫn chưa có kế hoạch tìm công việc mới, hiện chồng cháu nghỉ việc và phải nộp số tiền mà trước đây khi đang làm việc phải lót tay nhưng bây giờ họ vẫn chưa chuyển tiền cho công ty nên khi nghỉ việc chồng cháu phải bỏ tiền túi ra để bàn giao cho người mới. Đây là Bác dự đoán tử vi năm nay của cháu Năm nay mặc dầu đến năm tuổi nhưng cũng phải đến năm tuổi là xấu hết. Dù việc gì tới cũng không thể tránh được, năm nay nếu không có tang ai trong họ hàng thân thuộc thì bản thân đau yếu và hao tiền tốn của có thể cả 2 sự việc xảy ra trong năm, sự hao tiền tốn bạc nầy là do từ bị người lường gạt, bị trộm mất của... hay cũng do từ 1 công việc gì đó có liên quan đến giấy tờ mà cần phải đút lót bôi trơn, bị người làm tiền hối lộ v.v [ ngoài ra có thể nguyên nhân nầy cũng từ bên phía ông chồng ].Đúng thật là họa vô đơn chí Bác ạ. Từ trước đến nay về đường công danh sự nghiệp chồng cháu đều gặp trắc trở thôi bác, không biết có phải số chồng cháu như vậy không, công việc gì cũng được một thời gian khi mọi việc đã ổn định lại nghỉ việc và tìm công việc mới. Lần này cũng vậy dù bị sức ép nhiều nhưng chồng cháu vẫn đang cố gắng nhưng không ngờ lại bị cấp trên và nhân viên trong chi nhánh (chồng cháu làm giám đốc chi nhánh ) chơi sau lưng mà không biết. Cháu hơi dài dòng mong bác thông cảm cho cháu với ạ. Lần này cháu lại làm phiền Bác xem giúp cho vợ chồng cháu những tháng tới có việc gì xảy ra nữa không để phần nào đó có thể giảm bớt những rủi ro Bác nhé. Lá số tử vi của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Duy+S%C6%A1n&date=1975,10,27,6,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 . Cháu mong Bác xem giúp chồng cháu khoảng thời gian tìm được việc mới? Công danh sự nghiệp chồng cháu về sau như thế nào? Sức khỏe có ổn định hay có bệnh gì không? Rất mong tin Bác!
 6. Dạ cháu cảm ơn Bác nhiều lắm ạ, không biết làm như thế nào ngoài lời cảm ơn Bác qua diễn đàn như thế này.Bác ở VN thì chắc những người như cháu phải xếp hàng để gặp Bác dài dài Bác nhỉ? Không có gì để đền đáp chỉ biết chúc Bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và hanh phúc Bác nhé.
 7. Dạ cảm ơn Bác rất nhiều ạ!Cháu rất vui vì Bác đã giúp cháu và còn khuyến mại thêm cho cháu 2 suất nữa. :P Bác ơi cháu nhờ Bác xem giúp sức khỏe bố mẹ năm nay như thế nào bác ạ, vì đầu năm nay bố cháu có đi bắt quẻ thì thấy nói ông có bệnh lạ trong người. Vậy nên cháu rất mong bác xem giúp ạ. Bác ơi thương cháu rồi thì thương cho trót bác nhé, Bác xem giúp lá số con gái cháu với Bác nhé. cháu muốn biết xem con gái cháu thế nào vì cháu nghe nói con gái sinh tuổi Giáp Thân này sau này khó lấy chồng hoặc 2 đời chồng có đúng không Bác? Làm phiền BÁc thật nhiều, Mong bác xem giúp cháu lần này nữa Bác nhé.
 8. Cảm ơn bác rất nhiều ạ, nghe qua tình hình là năm nay vợ chồng cháu có nhiều việc rất đáng lưu ý Bác nhỉ? Sức khỏe cả hai vợ chồng không ổn, nhà cửa cũng cần cẩn thận hơn... Mong là mọi việc sẽ qua bác ạ. Bác ơi cháu làm phiền Bác xem giúp cho vợ chồng cháu tình hình gia đình cháu cuộc sống có khá giả, hạnh phúc không? con cái có ngoan không. Tình hình sức khỏe bố mẹ cháu có vấn đề gi không ? Mong Bác xem giúp cháu tử vi con gái cháu theo lá số này với được không Bác? Lá số tử vi con gái cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cảm ơn Bác nhiều!
 9. Dạ cháu cảm ơn Bác, vậy là năm nay cháu không thể tránh khỏi những điều trên việc gì tới cũng không thể tránh được phải không Bác? Bác cho cháu hỏi thêm nguyên nhân này (cũng có thể do từ phía người chồng) có liên quan đến sức khỏe ông chồng không ạ hay là chỉ do công việc mà mất mát liên quan đến tiền bạc không hả BÁc? từ năm ngoái đến nay cháu thấy chồng cháu nhìn bề ngoài da dẻ rất xấu, nổi nhiều mụn thâm đen trên mặt cổ, người gầy hơn nhưng chồng cháu vẫn không chịu đi khám mặc dù cháu và mọi người trong gia đình nói rất nhiều Bác ạ. Thật sự từ mấy tháng qua cháu rất lo lắng khi nhìn thấy như vậy mà chồng cháu vẫn không chịu đi khám SK gì cả bác ơi. Bác ơi năm ngoái Bác có xác định giờ sinh cho chồng cháu là giờ mão vậy cháu mong Bác bớt chút thời gian nữa xem giúp tử vi cho chồng cháu năm nay với Bác nhé: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Duy+S%C6%A1n&date=1975,10,27,5,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Bác xem giúp vận hạn năm nay và sức khỏe chồng cháu có việc gì không? năm nay chồng cháu có nên thay đổi công việc không? năm trước cháu nghe bác bảo trẻ con phải đến 13 tuổi mới xem tử vi được vây năm nay cháu xem giúp cho cháu được không ạ? Lá số tử vi con gái cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Kh%C3%A1nh+Linh&date=2004,1,30,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu làm phiền Bác quá rồi nhưng được Bác xem giúp là may mắn cho cháu quá Bác ơi. Rất tiếc là bác lại ở nước ngoài rồi không biết cảm ơn Bác như thế nào đây? Cháu chúc Bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
 10. Kính gửi BÁc! Sáng nay cháu mới vào diễn đàn và nhận được hồi âm của BÁc. Cháu rất cảm ơn bác! Theo như Bác dự đoán thì cháu thấy Bác dự đoán thêm một số thông tin như đàn bà có chứng đau nhức về xương-gân và phổi yếu cũng đã từng bị bệnh về phổi hay xưng phổi,nữ mệnh tang hổ thường khắc chồng con nuôi con hay sanh con khó là người phụ nữ cang cường, có khuôn mặt khắc khổ và buồn tẻ. Rất đúng ạ, cháu nuôi con vất vả hay đau ốm, có khuôn mặt gầy hay lo lắng nhưng dáng người cháu lại tròn người da trắng và cháu không cang cường đâu Bác ạ, cháu rất hay tủi thân và thường mau nước mắt. Cháu mong Bác xem giúp vận hạn cho cháu năm nay với Bác ạ, Cháu nghe mọi người bảo cháu năm nay 37 tuổi là năm rất không tốt năm hạn và năm tuổi nữa phải không Bác? Cháu mong Bác xem giúp cho cháu năm nay để có thể phần nào cẩn thận hơn để tránh điều xấu, giảm bớt vận hạn. Cháu cảm ơn Bác rất nhiều!
 11. Kính gửi Bác Haithienha! Dạ cháu thật sơ suất cháu đã lấy lá số giờ dần là của cháu nhưng mà không kiểm tra lại trước khi gửi Bác. Để mất thời gian của Bác và cháu lỡ mất cơ hội được bác xem giúp rồi , cháu thành thật xin lỗi Bác ạ. Cháu lấy lại lá số giờ dần của Cháu và mong Bác xácđịnh giúp cháu sinh vào giờ nào Bác nhé. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Nhung&date=1981,1,25,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2.
 12. Cháu rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và cháu biết xác định giờ sinh rất mất thời gian nhưng cháu rất mong Bác giúp cháu vì cháu tin tưởng Bác sẽ xác định được giờ sinh vì cháu xem qua topic này Bác xem cho mọi người rất chính xác mà. Cháu tha thiết mong bác giúp cháu với ạ. Cháu lấy link lá số giờ dần : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php? name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Nhung&date=1981,1,25,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu lấy linh lá số giờ Mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy&date=1981,1,25,5,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu là chị gái đầu sau cháu có 2 em gái, mẹ cháu người thấp nhỏ, kỹ tính và hay nói Bố cháu cao to có bệnh trong người phải thường xuyên uống thuốc chữa bệnh đông kinh đã hơn mười mấy năm nay, bố mẹ cháu đều là CBCNV nhà nước đã nghỉ hưu. Cháu cũng có bênh mất ngủ thường xuyên trong người hay mỏi mệt đau vai gáy, đau đầu và tê mỏi tay chân bên trái. Cháu cao 1m55 người nhỏ mặt gầy, tay chân xương hóc.Tính cháu hay lo lắng và hay suy nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình Hay tủi thân và hay khóc. từ bé trong ba chị em cháu thì cháu thường là người nhường nhịn mọi chuyện mọi người vẫn nói cháu là hiền lành ít nói.Từ khi đi học đến lúc đi làm mọi việc cháu gần như không có biến cố gì lớn. Cháu lấy chồng năm 2013 khi xác định cưới chồng cũng là thời gian bà nội cháu bị bệnh ung thư gần mất và năm 2014 cháu sinh con gái đầu lòng.Cháu cũng thường tham gia trong diến đàn và được các bác, các anh tư vấn nên sinh con năm 2012 , Năm 2012 cháu sinh con trai thứ hai. Chồng cháu sinh năm 1975, người nhỏ da đen, tay chân nhiều sẹo là con trai thứ (con út) trong gia đình có 3 chị em. Một số thông tin như vậy mong Bác Haithienha xem giúp cháu với ạ, cháu cảm ơn Bác rất nhiều.
 13. Kính mong Bác Haithienha giúp cháu xác định lại giờ sinh. Hiện nay tâm trạng cháu đang rất rối vì có nhiều chuyện bận tâm, rất muốn được giải tỏa phần nào. Vì thế cháu rất mong Bác giúp cháu với ạ. Cháu rất mong Bác xác đinh cháu sinh đúng giò nào vì cháu và bố mẹ cháu cũng không biết cháu sinh vào giờ nào cả, chỉ nhớ rằng cháu sinh ra vào buổi sáng khoảng 4-5h ngày 20-12-1980 (âm lịch) Cháu là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Cháu là con cả. Bố cháu là con trai thứ 2 trong gia đình, nhưng Bác đầu cháu cũng mất sớm. Mẹ cháu cũng là con thứ 2 trong gia đình, anh trai cả của mẹ cháu là bộ đội bị nhiễm chất độc da cam nên cũng không có con. Cháu đã lấy chồng năm 24 tuổi, chồng cháu sinh năm 1975 là con trai thứ trong gia đình có 3 chị em.Chồng cháu cũng không xác định đúng giờ sinh Bác ạ, vì khi đi đến trạm xá thì sinh dọc đường cũng khoảng từ mờ sáng khi mọi người ra đồng chưa rõ mặt người sinh vào ngày 27/10/1975 (dương lịch). Chồng cháu người thấp bé, da đen có nhiều vết sẹo trên tay chân mặt, tay bị mất một đốt trên ngón tay cái do hồi bé bị viêm nhiễm phải tháo khớp 1 đốt như vậy bác ạ, là người khá cẩn thận trong mọi việc, nóng tính nhưng rất lo lắng cho gia đình và vợ con .công việc thường không ổn định và làm tại các doanh nghiệp hoặc các công ty tư nhân, công ty nước ngoài. Cháu hơi dài dòng mong bác thông cảm những mong có nhiều thông tin sẽ xác định giờ sinh chính xác hơn. Cháu rất mong bác giúp đỡ cháu và xem tử vi năm nay giúp cháu với bác nhé. Cháu rất cảm ơn Bác.
 14. Kính mong Bác Haithienha giúp cháu xác định lại giờ sinh. Hiện nay tâm trạng cháu đang rất rối vì có nhiều chuyện bận tâm, rất muốn được giải tỏa phần nào. Vì thế cháu rất mong Bác giúp cháu với ạ. Cháu rất mong Bác xác đinh cháu sinh đúng giò nào vì cháu và bố mẹ cháu cũng không biết cháu sinh vào giờ nào cả, chỉ nhớ rằng cháu sinh ra vào buổi sáng khoảng 4-5h ngày 20-12-1980 (âm lịch) Cháu là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Cháu là con cả. Bố cháu là con trai thứ 2 trong gia đình, nhưng Bác đầu cháu cũng mất sớm. Mẹ cháu cũng là con thứ 2 trong gia đình, anh trai cả của mẹ cháu là bộ đội bị nhiễm chất độc da cam nên cũng không có con. Cháu đã lấy chồng năm 24 tuổi, chồng cháu sinh năm 1975 là con trai thứ trong gia đình có 3 chị em.Chồng cháu cũng không xác định đúng giờ sinh Bác ạ, vì khi đi đến trạm xá thì sinh dọc đường cũng khoảng từ mờ sáng khi mọi người ra đồng chưa rõ mặt người sinh vào ngày 27/10/1975 (dương lịch). Chồng cháu người thấp bé, da đen có nhiều vết sẹo trên tay chân mặt, tay bị mất một đốt trên ngón tay cái do hồi bé bị viêm nhiễm phải tháo khớp 1 đốt như vậy bác ạ, là người khá cẩn thận trong mọi việc, nóng tính nhưng rất lo lắng cho gia đình và vợ con .công việc thường không ổn định và làm tại các doanh nghiệp hoặc các công ty tư nhân, công ty nước ngoài. Cháu hơi dài dòng mong bác thông cảm những mong có nhiều thông tin sẽ xác định giờ sinh chính xác hơn. Cháu rất mong bác giúp đỡ cháu và xem tử vi năm nay giúp cháu với bác nhé. Cháu rất cảm ơn Bác.
 15. Em rất hi vọng được các BÁC, các anh chị trên diễn đàn xem tử vi cho em năm nay , hiện nay gia đình và công việc em rất rối, em thấy lo lắng và mất tinh thần quá . Qua các bài tư vấn của các Bác, các anh chị trên diễn đàn tư vấn cho mọi người và em rất hi vọng được xem cho bản thân để có những quyết định đúng trong thời gian tới. Em sơ qua tính cách , hình dáng bản thân: người nhỏ nhắn , hơi gầy , có bệnh mất ngủ con gái đầu trong gia đình có ba chị em gái, bố mẹ hay cãi vã nhau , Lá số tử vi của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Nhung&date=1981,1,25,5,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2