• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chuot con

Hội viên
 • Số nội dung

  69
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by chuot con

 1. Kính gửi bác huyencodieuly! Cháu xem mục tư vấn của bác đã lâu nhưng không có cơ hội găp bác để nhở tư vấn. Nay cháu thấy bác đang online nên mạo muội nhờ bác Số là sau khi cháu sinh con ( bé đầu) không hiểu sao vợ chồng liên tục xung đột, bất hoà, cháu và con trai ốm đau liên miên, cháu rơi vào trạng thái trầm cảm, nóng nảy và khủng hoảng nghiêm trọng. Mùng 4 tết, vợ chồng cãi nhau to nên chúng cháu đã ký giấy ly hôn gửi ra toà cũng được một tháng rồi nhưng chưa thấy toà gọi. Vì thương con, cháu cố gắng hàn gắn vợ chồng nhưng cháu cảm thấy bất lực và chán chường tính bảo thủ, gia trường, độc đoán của chông. Nhờ bác xem hộ cuộc hôn nhân này còn cứu vãn được không, có cách nào không bác giúp cháu với vì con cháu còn nhỏ. Riêng cháu sống chắc cũng vì con chứ không vui vẻ gì. Cháu nên đi theo ngành nghề gì thì phù hợp Trước cháu toàn làm bên kinh doanh dù cháu cảm thấy không phù hợp vì cá tính cháu không ưa cạnh tranh, thủ đoạn với người khác, thẳng tính. Cháu ra trường từ 2007 nhưng đến nay vẫn long đong, không ổn định được một chỗ dù đã cố gắng rất nhiều. Hiện nay, cháu đang thất nghiệp. -> Nhờ bác xem giúp năm nay tháng mấy cháu xin được việc, nên xin theo ngành nào ( trước cháu học bên ngành xã hôi-nhân văn, có chút vốn liếng tiếng anh) thì ổn định vì giờ có con rồi nên cháu không muốn bay nhảy như trước nữa. Con trai cháu từ khi sinh thì ốm đau liên tục, kén ăn, có người xem bảo con cháu sinh phạm giờ kim xà thiết toả. Cháu đã bán khoán bé lên chùa mà không hiệu quả gì. Nuôi con vất vả, lo cho con biết mấy ( trước tết, bé ốm một trận thừa sống thiếu chết do bác sĩ tắc trách khi bé sốt cao không cấp cưu nên bé bị viêm màng não do siêu vi). Nếu được nhờ bác xem cho con trai cháu với, cháu không thể mất con vì như thế cháu cũng không sống nổi. Dưới đây là ngày tháng năm sinh của gia đình cháu. Cháu ( khôgn biết giờ sinh chính xác vì bố mẹ cháu mất sớm, nhưng nhờ chị ntpt xác định giúp thì cháu sinh giờ thìn ạ) ( sinh: 24/05/1984 luc 8g.30 sang) (DL) http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chồng cháu ( sinh 20/12/1975 luc 22-23h dem) (DL) http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con trai cháu ( sinh: 7/05/2011 lucs 21h55 toi) (DL) http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chân thành cám ơn bác Chuot con
 2. Kính gửi bác haithienha cùng các anh chị trong diễn đàn! Năm mới cháu chúc bác cùng các anh chị trong diễn đàn sức khoẻ dồi dào, hanh phúc, nhiều may mắn. Mong bác cùng các anh chị trong diễn đàn bớt chút thời gian xem giùm cho cháu. Nhờ bác cùng các anh chị trong diễn đàn xem công danh, sức khoẻ, hôn nhân, con cái của cháu a Dù rất muốn xem tử vi nhưng vì không xác định chính xác giờ sinh nên mong bác cùng các anh chi xác đinh giúp và luân lá số giùm cháu. Cháu gửi môt vài thông tin để bác kiểm chứng Cháu sinh: 24/05/1984 (DL) tức 24/04/1984 (AL) - là nữ Giờ sinh: 8-9h sáng không rõ vì bố me cháu mất sớm, cháu hỏi người nhà chỉ ước chừng vậy thôi. Da trắng, tóc dày, chiều cao trung bình (1.50) 6t: Bố mẹ mất 7t-18t: Sống xa gia đình, giai đoạn nhiều sóng gió Bi ngã xe ( xe tông) vài lần, thưở nhỏ ốm đau liên miên. 19t: Đỗ đai học 23t: Ra trường, đi làm, công viêc lao đao, không ổn định Có một người chị nuôi ( mẹ cháu mang về nuôi trước khi lấy bố cháu) 6/10/2009 (AL) lấy chồng 5/04/2011(AL) mới sinh một bé trai lúc 21h 55 phut Mong tin bác cùng các anh chị Chuot con
 3. Em cám ơn chi nhiều! Đúng là có duyên với chi. Chị ơi, số em sau này khá không, liệu có mua nổi cái nhà để ở không. Vợ chồng em có ở với nhau lâu dài được không. Chị coi lá số cho em nếu sinh bé sau sẽ là trai hay gái a. Mong là bé đầu sẽ luôn khoẻ mạnh, bình an, sống với bố mẹ trọn đời. Em rất yêu con, nhưng có vẻ bé không hơp mẹ nên rất nghịch và bướng. Bé yêu bố hơn mẹ, hic hic Em được biết chi cũng là bác sĩ, cho em hỏi môt câu không biết có thuộc lĩnh vực của chi không: sau sinh, em bi sa tử cung. Có cách nào chữa mà không phải đung tới dao kéo không Mong tin chi
 4. Chị ơi, cho em chỉ hỏi thêm một câu thôi! Bố mẹ em mất có để lai môt miếng đất cũng hơn 20 năm rồi. Trước đây, có xảy ra tranh chấp vì chị nuôi em ( mẹ em mang về nuôi trước khi sinh em) muốn chiếm nhưng không được. Năm ngoái em có về làm giấy tờ xin cấp sổ đỏ để bán, chía cho 2 chị em nhưng giờ giấy tờ vẫn chưa xong,chẳng có thông báo gì về việc nhân sổ cả Chi xem giúp em năm 2012 có làm xong và bán đươc không a. Nếu xong trong năm này thì mừng quá, vì em còn đi làm không thể về bắc thường xuyên đươc Số em sau này có nhà không, hay suốt đời đi ở thuê a Mong chi xem giúp em ạ. Hôm trước chi và bác haithienha xem nói con em không pham giờ sinh, em mừng quá, chỉ sợ xảy ra chuyên với bé. Cám ơn chi và bác nhiều lắm. Chúc chị và gia đình môt năm mới tràn đầy niềm vui, hanh phúc, van sư như ý. Chuot con p/s: Em sẽ ghi nhớ lời khuyên của chị. Hy vong, năm 2012 tình hình sẽ tiến triển hơn.
 5. Chân thành cám ơn chị, mong chị xem giùm em lá số và vân han của em năm 2012 ạ: công việc, gia đình, con cái,sức khoẻ . Hiện em đang thất nghiệp ở nhà nuôi con. Khi nào em xin được viêc làm mới, nên làm công việc nào thì tốt. Trước đây, em toàn làm phòng kinh doanh nhưng không hợp lắm, công việc thay đổi liên tục a CHo em hỏi thêm, chị có nói em đang bước vào đai hạn 10 năm vây đên năm 38tuổi em mới hết hạn ạ. Hạn có nặng lắm không Chuot con
 6. Gửi chị ntpt! Cám ơn chị đã xác định giờ sinh giúp em. Tại vì em không biết mình sinh giờ nào nên cũng không biết up lá số nào cho chính xác cả. Cám ơn chi đã post lá số giùm em. Phiền chị xem lá số giùm em ạ. hic, giờ ti cũng có nhiều điểm giống em mà không phải sinh vào giờ tị. Từ giờ em đã biết mình sinh giờ nào rồi. Chân thành cám ơn chị, mong chị xem giùm em lá số và vân han của em ạ: công việc, gia đình, con cái năm 2012. Hiện em đang thất nghiệp ở nhà nuôi con Chuot con
 7. Kính gửi bác haithienha cùng chi ntpt! Nhờ mãi không có ai luận giúp lá số cho cháu. Vậy cháu chỉ xin hỏi một câu, dựa vào những thông tin cháu đưa, nhờ bác và chị xem giúp cháu sinh vào giờ nào thì chính xác ạ. Không ai coi giùm cho cả, năm mới rồi toàn chán là chán thôi. Thiên ha cười còn ta khóc huhu
 8. Kính gửi chú Thiên Luân! Cháu xin trích dẫn phần chú đang tư vấn giúp ạ ( cháu bấm vào phần trích dẫn không được chắc máy này bị hỏng) Bố sinh năm 1975 Ất Mão mạng Hỏa theo sách Việt , mẹ sinh 1984 Giáp Tý mạng Kim., con trai sinh 2011 Tân Mão mạng âm Mộc . Như vậy cơ bản mạng Mẹ Dương Kim khắc con âm Mộc, Dương khắc âm nên bế, tức khắc rất mạnh. Vì vậy sức khỏe con kém, yếu ớt, có thể nói làm bạn với bác sĩ nhiều hơn với cha mẹ. Tân phá Giáp, phá cả Ất, chính vì vật từ khi sinh con ra cuộc sống gia đình trở nên lận đận, chậc vật, ông chồng lại ít quan tâm đến vợ và con. Tôi nghĩ vấn đề nhà chị cơ bản do tuổi tác không hợp nhau rồi, chứ chẳng phải việc sinh con phạm giờ gì đâu. Bán khoán lên chùa chỉ là hình thức hỗ trợ niềm tin, chứ con chị vẫn ở với chị, thì tương tác tuổi vẫn diễn ra. Những gì thuộc về âm dương ngũ hành thì vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Tôn Giáo. Nhờ chú xem giúp cháu nên hoá giải cách nào để tốt cho con cháu và gia đình cháu. Nhờ chú tư vấn cháu sinh bé thứ hai năm nào thì tốt ạ Mong tin chú Chuot con
 9. Cám ơn chimchichbong nhé! Năm 2020 chị cũng đã nhiều tuổi, không biết có ổn không. Sinh bé đầu vào năm không tốt thành ra những năm sau thật khó chọn để sinh con
 10. hic, đai han 10 năm cùa em ạ, còn gì xấu hơn năm nay không. Từ nhỏ đến giờ, có ngày nào em được vui đâu. Hic, chắc người ta bảo kiếp trước em làm ác mới bị thế này, đời em chẳng hai ai cả, an phân thủ thường sao nhiều xui rủi thế. Những kẻ ác sống nhăn, giàu có ngoài kia không lẽ kiếp trước làm thiên nên giờ đươc thế. Sao người hiền toàn găp chuyên không lành nhỉ Em bênh sau sinh tưởng chết mấy lần, rồi sa tử cung, viêm phổi. Sau em, con em bệnh, em tưởng không được gặp cháu nữa, không đủ sức gượng dây nữa. Quan hệ vợ chồng ngày càng xấu đi khi sinh con, vợ chồng bất đồng, chồng bảo thủ, gia trưởng. Em bệnh sau sinh cũng chỉ vì tính bảo thủ, sĩ diện ấy. Nhìn ngoài ai cũng tưởng em sướng vì thấy chồng đỡ đần viêc nhà cho vơ, ai biết được em khóc ròng hằng đêm vì cái mã bề ngoài ấy đánh lừa được người ngoài. Em không thể bàn bac với chồng chuyện gì vì anh ấy luôn tư cho mình đúng, thích chê vơ, nhưng vợ có góp ý gì là nổi khùng lên, luôn tự cho mình đúng. Có ai mà vơ ốm tưởng chết , đi cấp cứu, bác sĩ nói đến trễ một chút là có chuyện nhưng chồng em bảo bác sĩ bày vẽ lấy tiền, vợ chẳng sao cả mà làm quá lên.
 11. bác Haithienha ơi! Cháu thấy bác đang online, mong bác xem giúp cháu a Cháu chờ bác mãi
 12. Bác Haithienha ơi, giúp cháu với a. Cháu chờ mãi mà không thấy ai giúp cả. Nhà cháu đang lộn xôn, tan nát cả, cháu đang muốn bỏ chồng bác ơi. Có bác nào biết xin xem giúp cháu. Cuộc hôn nhân này có nên giữ lai không Mong tin bác Chuot con
 13. cám ơn chimchichbong nhé! Cho chị hỏi thêm, chi có đoc bài của chú Thiên Sứ, không nên sinh quá nhiều con không hơp cha. Bé đầu sinh không hơp bố me, nếu sinh bé sau năm 2016 thị Mão-thân tuyệt, chị cũng thấy mẹ chồng bảo không nên sinh con khi 33tuổi. Nếu không sinh năm 2016 thì sinh năm 2017 đươc không, lại rơi vào tứ hành xung nhỉ. Năm 20120 là năm canh tys phải không. Chị sinh bé đầu đã khiếp lắm rồi, nghĩ đến bé thứ hai là sơ xanh mắt, không dám nghĩ đến thứ ba. CŨng không biết 2 vơ chồng có ở được đến khi sinh đứa thứ hai không, chi chán ngán ông chồng gia trưởng của chi rôi. Nhà chi neo người, không ai chăm sóc khi sinh xong nên bị sa tử cung, chi đang buồn lắm. Gia đình tan nát cả, vợ chồng bất đồng, chị chán lắm. Chồng chi thuôc dạng bảo thủ, muốn moi viêc tốt hơn nhưng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn hưởng thôi. Bảo chi mê tín mới nực cười em ạ
 14. Kính nhờ chú Thienluan! Chú đã bớt chút thời gian xem tuổi cho gia đình cháu vậy mong chú tư vấn giúp để cải thiên tình hình gia đình cháu hiện tại. Bé thứ hai nên sinh năm nào. Hiện tai nên làm gì để cải thiện tình hình ạ Chân thành nhờ chú tư vấn, cháu đã gửi mấy lần rồi nhưng không thấy hồi âm huhu Chuot con
 15. Kính nhờ bác haithienha, chi ntpt cùng các anh chị trong diễn đàn xem giúp ạ. Cháu chẳng hiểu sao số mình lân đận thế, nhỏ thì tuổi thơ cưc khổ, lớn học xong thì công viêc long đong, lấy chồng sinh con xong thì bênh tật sau sinh lung tung, con ốm, vợ chồng cãi nhau liên miên. Nhờ mọi người xem giúp cháu vận hạn với, năm 2012 có gì tiến triển về công viêc, gia đình, con cái không. Hâu vân cháu sau này chắc chán lắm. Cháu thêm môt chi tiết: chồng cháu là con trưởng, đã môt đời vơ sống với nhau đươc mấy tháng thì ly thân rồi li di a Kính mong bác haithienha cùng các anh chị bớt chút thời gian xem giùm a
 16. Da. em cao 1.50m, da trắng, măt hơi tròn a (em , đúng là sau khi sinh con thì em mập hơn lúc trước khoảng 3kg. Trước 6 tuổi thì có nghịch nhưng sau đó vì bố mẹ mất trở nên trầm cảm, ít nói. Đúng là em hơi nóng tính nhưng không ghen ạ, thẳng tính quá nên nhiều khi thiêt thân. Chồng em cao khoảng 1.66-1.67m, trắng, đẹp trai, có tài ăn nói, thẳng tính, hơi gia trưởng 2 vơ chồng tính tư ái cao nên hay cãi nhau ạ Nhờ chi lấy lại lá số giùm em Em sinh 24/05/1984 (DL)-giáp tí Không phải năm 1985 ạ
 17. Da, em cám ơn chi! Chồng em sinh 20/12/1975 (DL) lúc 22-23h đêm a Cả hai vợ chồng đều sinh ở miền bắc Mong bác cùng các anh chi xem giúp a. CHuot con hic,chi ơi post lại giùm lá số của em đươc không a Em sinh 24/05/1984 (DL) chứ không phải năm 1985 đâu ạ Em cám ơn chi nhiều
 18. Hic, chú Thienluan ơi! Cháu thấy chú đang online, nhờ chú tư vấn giúp ạ Chuot con
 19. Gui cac bac trong dien dan ( Mong cac bac thong cam, chau vao phong tieng viet go mai khong co dau) Nho cac bac xem giup con trai chau co tai qua nan khoi vuot qua tai ach nay khong. Con trai chau sinh 7/05/2011 duong lich tuc 5/04/2011 am lich luc 21h55 toi Chau nhap vien nhi dong cap cuu muoi may ngay bi chuan doan viem mang nao do sot qua cao, tieu chay cap, roi loan tieu hoa. Bac si moi cho ra vien vai ngay vi noi con chau co tien trien tot nhung ve nha be van tieu chay, ho, so mui, sot nhe. Chau khong con cach nao ngoai cho con uong thuoc theo chi dinh bac si nhung ko co tien trien danh len day nho cac bac xem giup. o cach nao giup con trai chau khong a. mong tin cac bac chuot con
 20. hic, cháu cám ơn bác ạ! Vậy tuổi nhà cháu không hợp thì làm sao khắc phục ạ. Mong bác giúp cháu, cháu đang thuê trọ nên chẳng biết làm sao. Cháu nên sinh bé 2 năm nào thì tốt, nhà cháu cứ kéo mãi tình trạng này đến khi nào ạ huhu. Mong tin bác ạ P/s: Sao cháu không gõ được phông tiếng việt ở trang web của mình nhỉ. Lúc trước vẫn gõ được mà, giờ cháu phải gõ ở phông khác rồi copy sang hic, cháu cám ơn bác ạ! Vậy tuổi nhà cháu không hợp thì làm sao khắc phục ạ. Mong bác giúp cháu, cháu đang thuê trọ nên chẳng biết làm sao. Cháu nên sinh bé 2 năm nào thì tốt, nhà cháu cứ kéo mãi tình trạng này đến khi nào ạ huhu. Mong tin bác ạ P/s: Sao cháu không gõ được phông tiếng việt ở trang web của mình nhỉ. Lúc trước vẫn gõ được mà, giờ cháu phải gõ ở phông khác rồi copy sang
 21. Bac oi, nho bac xem la so cho con trai chau va vo chong chau voi. Day moi la chau dau thoi a. Lieu chau co may con, cong viec va suc khoe vo chong chau the nao. Co gi dang luu y ve con trai chau khong a. Cam on troi, chau tin bac roi, chau yen tam. Bac giup thi giup cho trot bac oi
 22. hic, cam on bac! Thuc su la con chau khong pham gio kim xa hay bac noi de an ui chau. Chau co doc mot bai cua mot chi, mac du bac biet la sinh pham gio kim xa nhung bac van an ui de chi ay yen tam. Be nha chau neu thuc khong roi vao kim xa, chau cam on troi dat. Chi thay tu khi sinh den gio be quay khoc suot, ken an, rat coi, dot vua roi om mot tran chau tuong khong duoc gap con chau nua ( do tac trach cua bac si) dan den con chau bi viem mang nao do sot qua cao ( bac si khong cap cuu). Sinh be xong chau du thu benh, vo chong cai nhau suot, nhieu luc chi muon li di thoi huhu Mong bac bot chut thoi gian xem la so cho con trai chau a. Neu duoc bac xem cho vo chong chau luon lieu co an doi o kiep khong chu tinh hinh the nay, trong danh xuoi, ken thoi nguoc chau chan qua. Mong tin bac a Chuot con
 23. Da, con chau da do hon nhieu roi a. May gap duoc bac si gioi. Mot thay tu vi bao con chau pham gio kim xa phai dem quy y phat may ra moi thoat chet, con khong thi khong song qua 13 tuoi, neu co thi bo me cung gap hoa hoac mat som. Chau da ban khoan con len chua, nhung thay chua bao ban khoan cung la quy y.Mong bac giup do a. Mong tin bac Chuot con
 24. Cam on bac ntpt va anh nguyendoan nhieu! Nho bac xem giup con chau sinh co pham gio kim xa khong. Co nguoi bao be sinh pham gio kim xa, chau khong biet cach hoa giai. Nho bac xem giup a. Mong tin bac
 25. Gui cac bac trong dien dan ( Mong cac bac thong cam, chau vao phong tieng viet go mai khong co dau) Nho cac bac xem giup con trai chau co tai qua nan khoi vuot qua tai ach nay khong. Con trai chau sinh 7/05/2011 duong lich tuc 5/04/2011 am lich luc 21h55 toi Chau nhap vien nhi dong cap cuu muoi may ngay bi chuan doan viem mang nao do sot qua cao, tieu chay cap, roi loan tieu hoa. Bac si moi cho ra vien vai ngay vi noi con chau co tien trien tot nhung ve nha be van tieu chay, ho, so mui, sot nhe. Chau khong con cach nao ngoai cho con uong thuoc theo chi dinh bac si nhung ko co tien trien danh len day nho cac bac xem giup. o cach nao giup con trai chau khong a. Nho cac bac xem que giup con trai chau khi nao be khoi benh, co de lai di chung ve sau khong. Chau hoi luc 9h26 phut ngay 20/12/2011. Chong chau sinh 20/12/1975 duong lich Chau sinh 24/05/1984 duong lich Con chau sinh 7/05/2011 duong lich Co fai vi be sinh khong hop tuoi bo me nen moi bi the khong a mong tin cac bac chuot con