• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

yeucon

Hội viên
 • Số nội dung

  97
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About yeucon

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 16/11/1977

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Cảm ơn các bạn đã chia vui nhưng rồi niềm vui chẳng được bao lâu rồi sự đau đớn tột cùng lại đến khi mình đã vĩnh viễn mất đi đứa con bao năm mong chờ, bác sỹ đã chỉ định đình chỉ thai lưu. Giờ đây mình như rơi vào vô định.
 2. Cháu chào chú Haithienha chú Thiên Sứ kính mến! Năm ngoái chú đã xem cho cháu và có viết : "tử vi không xem tuổi hạp hay không ! tử vi chỉ xét đoán về cái nghiệp mà đã có từ duyên kiếp trước / cung tử rất tốt thì dù thế nào cũng có con tốt ,chưa chắc chọn lựa năm tốt hạp để sanh là có con tốt dầu cung tử xấu ; năm nay có cơ hội có thai ,năm tới sanh thì hơi sanh chậm nhưng không có gì nguy hiểm tỉ lệ là con gái nhiều hơn con trai ; nếu năm 2012 có thai năm 2013 sanh thì cần phải đụng đến dao kéo ,hay có thể nguy hiễm trước khi sanh , cũng có thể bị hư hay sẩy . Họa hay không là nghiệp gì đó đến của mình phải trả ,đừng nghĩ rằng tại mình sinh con ra khong hợp tuổi bố mẹ mà đỗ tội cho nó" Năm nay cháu đã thụ thai và đã vĩnh viễn mất đi đứa con khi cháu bị lưu thai, cháu mới đình chỉ thai khi thai mới được 10 tuần. Chú Haithienha ơi chú xem giúp cho cháu liệu năm nay cháu định có bầu lại có gặp rủi ro nữa không ạ? Tuổi tác của cháu cũng nhiều rồi, sau lần mất mát này cháu lại lo bị lặp lại ạ. Chú xem lá số giúp cháu thì cháu có tiếp tục có thai lại và lại bị hư thai lần nữa trong năm nay không chú nhé. Giờ đây cháu đau đớn quá, các chú xem giúp cháu với,. Cháu chân thành cảm ơn chú Haithienha đã xem cho cháu cái nạn mà cháu đã trải qua, chú Thiên Sứ đã tư vấn năm sinh con cho cháu ạ. Đây là lá số của cháu ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Còn bên dưới là lá số của chồng cháu ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Trân trọng!
 3. Chào chú Thiên Sứ và Minh Châu! Yeucon đã tin tưởng và nghe theo sự tư vấn của chú, đã thụ thai vào tháng 2al rồi ạ, "âm đắc dương vi quan" cũng ứng từ lúc yeucon mới mang bầu rồi ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ Trân trong!
 4. Dạ vâng ạ, sự thay đổi là tốt và cháu cũng nhìn thấy sự đi lên dù ở lại hay đi xa, cháu sẽ động viên để anh ấy đi xa trong vòng 2 năm rồi về vì có đi thì cơ hội khi về sẽ phát triển tốt hơn. Vì người ta mới chỉ nói ý định là sẽ bổ nhiệm và cử đi xa trong vòng 2 năm thôi chứ chưa có quyết định chính thức và chồng cháu cũng mới tỏ ý từ chối thôi, nếu bây giờ nhận lời đi xa thì sẽ có quyết định chính thức. Cháu chỉ sợ khi xa nhau thì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chú xem số anh ấy và cháu có sống được với nhau đến mãn chiều xế bóng không ạ. Liệu có hình bóng người phụ nữ nào khác ngoài cháu không ạ. (Hic!Chú bỏ qua cho cháu nếu có hỏi gì vô duyên ạ) giờ đây điều đó rất quan trọng với cháu ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Trân trọng!
 5. Vâng ạ! Cháu cảm ơn những lời vàng ngọc của chú, cháu hiểu có con là thêm phúc ạ. Về việc vợ chồng cháu phải xa nhau: Hôm qua người ta giục chồng cháu phải có trả lời ngay nên tối qua chồng cháu vì thấy cháu khóc lóc mà nhụt chí nên từ chối không đi nữa. Tổ chức cũng đã đồng ý cho anh ấy ở nhà và vẫn cho lên chức nhưng anh ấy vẫn thấy tiếc vì đã từ chối một cơ hội tốt cho tương lai, cháu băn khoăn không biết rồi đây công việc của anh ấy thế nào, cháu lo sợ vì cháu ngăn cản mà sự nghiệp của chồng cháu bị thất bại, như chú đã nói năm nay 2 vợ chồng cháu xa nhau nên cháu xin gửi chú lá số cụ thể của chồng cháu để chú xem giúp cháu khả năng xa nhau của vợ chồng cháu là vào thời gian nào của năm nay ạ, đường công danh sự nghiệp của anh ấy có bị xấu đi không ạ.Cháu vừa có tin người ta lại đang động viên chồng cháu đi chú ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Trân trọng!
 6. Vâng ạ! Cháu cảm ơn những lời vàng ngọc của chú bởi có con là thêm phúc ạ. Về việc vợ chồng cháu phải xa nhau: Hôm qua người ta giục chồng cháu phải có trả lời ngay nên tối qua chồng cháu vì thấy cháu khóc đã bị nhụt chí nên từ chối không đi nữa. Tổ chức cũng đã đồng ý cho anh ấy ở nhà và vẫn cho lên chức nhưng anh ấy vẫn thấy tiếc vì đã từ chối một cơ hội tốt cho tương lai, cháu băn khoăn không biết rồi đây công việc của anh ấy thế nào, cháu lo sợ vì cháu ngăn cản mà sự nghiệp của chồng cháu bị thất bại, như chú đã nói năm nay 2 vợ chồng cháu xa nhau nên cháu xin gửi chú lá số cụ thể của chồng cháu để chú xem giúp cháu khả năng xa nhau của vợ chồng cháu là vào thời gian nào của năm nay ạ, đường công danh sự nghiệp của anh ấy có bị xấu đi không ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=LNT&date=1973,6,30,5,10&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Trân trọng!
 7. Cháu chào chú ạ, cháu lại xin làm phiền chú giúp cháu. Hic, cũng tại chú xem đúng quá nên giờ chú bị chúng cháu quấy nhiễu làm phiền rồi ạ. Hiện cháu đang rất hoang mang không biết nên thế nào vì mẹ cháu đi xem thầy bảo tuổi của cháu (1977- đinh tỵ) và chồng cháu (sinh năm 1973- quý sửu) mà sinh con nhâm thìn 2012 sẽ gặp họa lớn. Cháu kính nhờ chú xem trong tử vi lá số giúp cháu sang năm nếu cháu sinh con có gặp họa lớn không để cháu đi đến quyết định sớm từ bây giờ để có sự chuẩn bị tiêm phòng ạ Vợ chồng cháu có phải xa cách nhau một thời gian dài không ạ vì tổ chức của anh ấy đang có chính sách luân chuyển cán bộ nguồn đi nằm vùng xa một thời gian rồi về để bổ nhiệm. Cháu đã ngăn anh ấy nên từ chối không đi, chú xem giúp cháu năm nay hoặc sang năm vợ chồng cháu có phải xa nhau không ạ. Đây là đường link đến lá số của cháu ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cảm ơn chú ạ. Trân trọng!
 8. Dạ vâng ạ! Hi...hi, gần cuối năm nay cơ quan cháu chuyển về trụ sở mới xây. Trung tâm cháu năm nay cũng cơ cấu lại chút về tổ chức ạ. Còn chuyện làm ăn cháu sẽ ghi nhớ để "lướt sóng" chộp cơ hội để ăn non thôi ạ, hơn nữa cháu cũng không có nhiều tiền để đầu tư theo chiều sâu và lâu dài ạ. Chuyện tình cảm: cuối năm nay cháu dự định có mang bé thứ 2 để sang năm Nhâm Thìn sinh con, hì...hì, chắc là có mang- điều mà chồng cháu đang mong mỏi nên được chồng yêu hơn ạ. Cháu chân thành cảm ơn chú. Kính chúc chú cùng gia đình an khang, thịnh vượng! Trân trọng!
 9. Cháu chào chú Haithienha! Đầu năm mới cháu kính chúc chú sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc! Cũng như mọi năm cháu đều nhờ chú xem cho công việc. Mọi việc đã diễn ra y chang như lời chú nói: rất chi tiết, không hề chung chung. Năm nay cháu lại xin làm phiền chú cho cháu chút thời gian quý báu của chú để xem cho cháu tình hình công việc của cháu có bị thay đổi gì không và cháu đang định chung nhau đầu tư không biết có nên không vào một trong 2 lĩnh vực là cổ phiếu hoặc đất đai. Chú cho cháu xin những lời tư vấn của chú ạ. Đây là đường link đến lá số của cháu ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=yeucon&date=1977,11,16,7,20&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Cháu chân thành cảm ơn chú! Trân trọng!
 10. Cháu chào chú, Cháu biết chú rất bận nhưng mong chú bớt thời gian xem giúp tình hình sức khỏe của con gái cháu có khỏi bệnh không ạ, khoảng bao lâu nữa thì có thể khỏi được ạ. Bé là cuộc sống và có thể nói là chính hơi thở của cháu, sự thực như thế nào chú cứ cho cháu biết ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Trân trọng cảm ơn chú!
 11. Hi...hi...hi em cảm ơn anh Thiên Đồng, vậy em sẽ chọn ngày 11/5 này để đến nhận việc vì em cũng sốt ruột lắm rồi. Em sinh 1977 năm nay sao Thái Dương chiếu nên có thể thời vận hanh thông. Mà sao quẻ độn lại biết được là tháng 3 anh nhỉ? Em tò mò quá có gì ko phải mong anh bỏ quá cho em. Em cảm ơn anh nhiều!
 12. Chào anh Thiên Đồng! Lâu quá rồi em lu bu quá với công việc của gia đình ở quê nên không vào mạng xem được, nay em vào diễn đàn nhận được tin anh em mừng quá bèn liên hệ với Ng. hàng. Họ cho em lựa chọn thời gian đẹp để đến nhận việc. Vậy là anh đoán trong tháng 3 em nhận được việc là đúng rồi anh ạ. Sao anh lại đoán đúng được vậy ạ. Tuần 2 của tháng 3 họ thông báo tiếp nhận em nhưng là nhận bằng lời nói với lại em về quê nên chưa chủ động liên hệ. Nay em mới chủ động liên hệ thì nhận được tin vui họ cho mình chọn thời gian. Kính nhờ anh xem tuần sau có ngày giờ nào đẹp anh tìm gúp để em báo họ làm quyết định cho em nhận việc ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Đã giúp em mong anh giúp cho chót anh nhé!
 13. Chào anh Thiên Đồng! Bây giờ YC đang đứng trước hai sự lựa chọn tại Ngân hàng - Một là vào Trung tâm dịch vụ khách hàng làm tư vấn viên - Hai là làm kế toán. Kính Nhờ anh lên quẻ xem gấp giúp YC nên chọn vị trí nào phù hợp và tốt đối với YC để YC có quyết định sớm ạ Cảm ơn anh nhiều!
 14. Bái phục anh luôn! Đúng là có người giúp đỡ anh ạ, em nghiệm và mong chờ tin tốt lành này, em sẽ phản hồi.Em chân thành cảm ơn anh đã nhiệt tình phản hồi sớm.