• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hailinh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  44
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About hailinh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bác ơi, cháu hỏi bác rất nhiều, tình, tiền, rồi con cái. Giờ chỉ mong bình yên ạ. Bác cho cháu hỏi đến bao giờ thì cháu mới có thể ổn định về mặt tình duyên, được bình yên trong cuộc sống. Trước bác xem cho cháu bảo năm 2010 cháu có cơ hội lấy chồng, không thì tận đến năm 32 tuổi. Đúng là có trải nghiệm mới hiểu rõ được lời bác nói, cháu có cơ hội năm nay, gặp được người hợp từ hoàn cảnh đến tính cách văn hóa, nhưng cháu để tuột mất cơ hội bác ah. Cháu không muốn lặp lại sai lầm năm 2010 (do diễn đàn public cháu không tiện nói rõ ạ, nhưng cháu tin bác có thể nhìn ra trên lá số của cháu). Cháu có đi xem thầy tử vi ở Việt Nam nói cháu sau năm 2019 mới có thể ổn định về gia đình. Vậy những cái nhì nhằng từ nay đến 2019 cứ để trôi theo dòng nước thôi ah bác? Cháu mong nhận được lời khuyên của bác. Cháu gửi bác lại lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdong...S...reen&size=2 Còn một việc cháu muốn xin ý kiến bác, bản thân cháu là người tốt, luôn làm việc không trái với lương tâm mà sao cháu chông chênh thế ạ? làm sao để trả được nghiệp kiếp này đây ạ?
 2. Cháu cảm ơn bác ạ. "ăm nay thấy có hao tiền nhiều chắc có hy vọng mua nhà được nếu là sự tiêu hao nầy dành cho mua nhà, còn như chuyện nầy không xảy ra hay đình hoản lại việc mua nhà thì có việc đó thay đổi việc làm di dời chỗ ở hay có dịp đi xa [ du học ?]" cháu đi học bổng nên hi vọng là mua nhà ạ. Bác cho cháu hỏi năm nay cháu định đi du học, cháu có thực hiện được không ạ (cháu đã có thông báo học bổng conditional, cháu phải bổ sung thêm điều kiện về ngoại ngữ vào tháng 6 năm nay). Cháu cảm ơn bác ạ./ không chắc là được đi, bác ơi vậy năm 2017 cháu có cơ hội được đi không ạ (vì nếu được học bổng này thì cháu cũng phải cuối năm 2016 hoặc đàu năm 2017 mới đi ạ), Bác cho cháu hỏi năm nay công việc và tài lộc của cháu thế nào ạ? Cháu mong tin của bác ạ
 3. bác Haithienha ơi, nếu bác không muốn trả lời cháu về vấn đề gia đình thì bác có thể xem giúp cháu 02 vấn đề sau được không a: Bác cho cháu hỏi năm nay cháu định đi du học, cháu có thực hiện được không ạ (cháu đã có thông báo học bổng conditional, cháu phải bổ sung thêm điều kiện về ngoại ngữ vào tháng 6 năm nay). Cháu cảm ơn bác ạ. Bác cho cháu hỏi tài lộc của cháu năm nay thế nào ạ, cháu muốn mua nhà chung cư (ko động thổ hay xây dựng, bố mẹ mua cho) thì có thành không ạ. Đến khoảng bao nhiêu tuổi thì cháu có công danh ạ. Cháu cảm ơn bác và mong tin của bác ạ.
 4. Cháu chào bác ạ, Năm mới cháu kính chúc bác sức khỏe, an khang thịnh vượng Năm ngoái bác xem cho cháu có nói "cũng có thể nếu như anh bạn kia nói đúng, điều nầy cũng có thể xảy ra nếu như ; năm Thân vơ chồng cháu có sự rạn nứt to lớn, cháu sẽ có người tình khác mà người đó cũng là người làm chung việc hay chung sở làm". Cháu xin confirm chuẩn luôn ạ: Vợ chồng cháu ly thân đã 2 năm nhưng chưa xong thủ tục ly dị do còn tranh chấp quyền nuôi con, nhưng có lẽ năm nay giải quyết dứt điểm ạ. Bác cho cháu hỏi năm nay cháu định đi du học, cháu có thực hiện được không ạ (cháu đã có thông báo học bổng conditional, cháu phải bổ sung thêm điều kiện về ngoại ngữ vào tháng 6 năm nay). Cháu cảm ơn bác ạ. Còn việc "cháu sẽ có người tình khác mà người đó cũng là người làm chung việc hay chung sở làm": Đúng là có xuất hiện một anh như bác nói, giống situation của cháu. Vậy cháu có nên để tự nhiên theo duyên số hay không ạ (vì cháu mệt mỏi yêu đương lắm rồi ạ, cháu muốn tập trung sự nghiệp, cũng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp). Bác cho cháu hỏi tài lộc của cháu năm nay thế nào ạ, cháu muốn mua nhà chung cư (ko động thổ hay xây dựng, bố mẹ mua cho) thì có thành không ạ. Đến khoảng bao nhiêu tuổi thì cháu có công danh ạ. Cháu cảm ơn bác và mong tin của bác ạ. Kính.
 5. Bác ơi, cho cháu hỏi cháu còn ở trong tình trạng bất ổn này bao nhiêu năm nữa ạ. Cháu cảm ơn bác ạ
 6. Bác ơi, cho cháu hỏi cháu còn ở trong tình trạng bất ổn này bao nhiêu năm nữa ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.
 7. Bác ơi, theo bác cháu có nên đi học không ạ?
 8. Chào bác Haithienha, năm mới cháu kính chúc bác sức khỏe, vạn sự như ý ạ. Cháu lại xin phép làm phiền bác ạ. - Hiện nay cháu đang có cơ hội đi du học nước ngoài (5 tháng trong nước, 5 tháng nước ngoài) trong năm nay ạ. Bác xem giúp cháu nên đi hay không ạ? vì ngành học thì chỉ gần gần với cái cháu đang làm thôi, tất nhiên có ứng dụng được nhưng không phải chính xác ngành cháu đang làm ạ, hiện nay công việc ở công sở của cháu đang thuận lợi, nếu đi du học cháu sợ mất cơ hội ở cơ quan. - Theo bác nếu cháu cố vượt qua gia đoạn này (chuyện gia đình ạ), thì sau này có ở lâu dài với nhau được không ạ? (tết về thương con quá ạ) P/s: Hôm nay cháu đi xem một thầy tử vi ở Việt Nam, thầy này nói số cháu bi đát kinh khủng: - cung phu rất buồn: nếu ở với nhau thì bao giờ cũng phải song song có người khác, không thì 80% là bỏ. Có bỏ chồng này lấy chồng khác thì cũng chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. - Đường quan lại: học lắm nhưng chẳng thu lại được gì, có chăng chỉ là chút xíu, quan lộc xấu. Muốn tiến thân thì phải dùng vốn tự có, lên được cái chức ký đóng dấu thì cũng chẳng có tiền - Tài bạch kém, sau 39 tuổi ko mua được nhà thì cuối đời đi ở thuê, ko được hưởng điền trạch của bố mẹ Cái số nó thế thì cố làm gì ạ. huhu
 9. Dear bác, Cháu cảm ơn những ưu ái mà bác dành cho cháu, cháu thấy cháu là một trong những người may mắn được bác quan tâm trả lời nhiệt tình. Thực ra trong cách trả lời của bác, cháu đọc và có thể hiểu phần nào. Tuy nhiên cháu cố chấp muốn hỏi để bác trả lời là nhằm muốn giúp mình mạnh mẽ hơn, theo kiểu thôi thì cái số nó thế (trong thâm tâm cháu gần như cũng có quyết định dứt khoát rồi ạ) Còn việc tu và thiền theo lời khuyên của bác, thực ra cháu cũng nhiều lúc thấy day dứt, cháu cũng có duyên với đạo phật (theo như một số thấy nói tử vi của cháu có số lễ bái), nên cháu cũng ít nhiều hiểu được nghiệp và nhân quả. Tuy nhiên cháu nghĩ nghiệp của cháu lớn, nên xô đẩy đến hoàn cảnh thế này, vì số phận hình thành nên con người (theo như ý hiểu ngu muội của cháu), nếu nghiệp của cháu tốt, cháu đã không có những tính cách thế này (tham vong...) và cũng không bị xô đẩy đến hoàn cảnh này. Vì vậy từ việc nhận ra đến việc thực hiện hướng tới cái tốt là rất khó ạ. Duyên chưa đến. Tuy nhiên cháu luôn cố gắng làm việc tốt để gánh bớt nghiệp chướng do phần "con" trong cháu tạo ra. Bác cho cháu hỏi nghiệp của cháu gây ra có ảnh hưởng đến cung phúc đức của con cháu hay không ạ? Một lần nữa, cháu xin kính chúc bác sức khỏe. Bác có thể gửi mess cho cháu địa chỉ của bác được không ạ. Cháu có một số người bạn bên Mỹ, nếu được cháu muốn gửi biểu bác ít quà quê với lòng kính trọng, t6 này bạn cháu về Mỹ.
 10. Hu hu, bác ơi, cháu chờ bác 2 ngày nay rồi, sáng dạy một cái là check, tối thức thật muộn để check, vậy mà bác xem cho bạn hỏi nhờ topic mà quên mất cháu. Kính nhờ bác trả lời nốt giúp cháu ạ, cháu cảm ơn bác: Cháu cảm ơn bác đã xem giúp cháu ạ. Chú ấy cũng nói hệt như bác, chú ấy nói nếu vợ chồng cháu qua được năm nay thì đến năm 2018 cũng không qua, chồng mới sẽ là người làm chung công việc hoặc làm chung cơ quan? Cháu đã mất pass của website này, rất nhiều lần muốn hỏi bác mà không vào được, ko ngờ tình cờ lại nhớ ra, coi như là duyên vậy, vì thế mong bác trả lời thêm một số câu hỏi ạ: - Người thứ 2 của cháu hơn rất nhiều tuổi, đã xuất hiện hay sẽ xuất hiện trong năm 2015 (chú mà cháu xem tử vi ở Việt Nam nói là sẽ xuất hiện vào tháng 3 hoặc tháng 12 năm ất dậu), chú ấy còn nói số cháu chắc chắn 2 lần đò, cả cung phu và cung mệnh đều thể hiện thế, nếu không 2 lần đò thì sẽ chôn chồng. - Cháu hiện có một con trai, con trai cháu có được ở cùng mẹ không ạ (chú ấy nói cháu có sao cô thần ở cung con nên chưa chắc con sẽ ở với mẹ). Điều cháu lo lắng nhất là nếu bố mẹ có vấn đề, con cháu có bị anh hưởng mà hư hỏng không ạ? liệu cháu bé có thành đạt không? Cháu có số có con ngoại bào không ạ?? - Cháu có thiên mã ở thiên di, vậy cháu có được đi nhiều, xuất ngoại nhiều không (bác đã nói là không định cư, nhưng đi công tác hoặc đi học một vài năm chẳng hạn), cháu có thiên mã mà missed mấy lần đi nước ngoài rồi ạ - Hiện nay trong hành xử cháu đang làm một số việc không đúng với quan niệm đạo đức của mình, tuy nhiên thực sự do bị xô đẩy mà tới, cháu lúc nào cũng day dứt. Theo bác, cháu có phải người xấu không ạ (hỏi câu này để vững tin vào cuộc sống hơn thôi ạ) Xin lỗi bác cháu hỏi quá tham lam, nhưng thực sự có duyên mà gặp một thầy giỏi như bác ở ngoài đời thì rất khó. Bác có thể chỉ cho cháu làm thế nào để cháu có thể nhờ bác bình giải lá số của cháu một cách chi tiết và xem vận hạn cho từng năm không ạ. Cháu xin lỗi nếu câu hỏi này của cháu làm bác phật ý. Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ Huhu, bác ơi, còn cháu nè: up lên chờ Bác ạ: Cháu cảm ơn bác đã xem giúp cháu ạ. Chú ấy cũng nói hệt như bác, chú ấy nói nếu vợ chồng cháu qua được năm nay thì đến năm 2018 cũng không qua, chồng mới sẽ là người làm chung công việc hoặc làm chung cơ quan? Cháu đã mất pass của website này, rất nhiều lần muốn hỏi bác mà không vào được, ko ngờ tình cờ lại nhớ ra, coi như là duyên vậy, vì thế mong bác trả lời thêm một số câu hỏi ạ: - Người thứ 2 của cháu hơn rất nhiều tuổi, đã xuất hiện hay sẽ xuất hiện trong năm 2015 (chú mà cháu xem tử vi ở Việt Nam nói là sẽ xuất hiện vào tháng 3 hoặc tháng 12 năm ất dậu), chú ấy còn nói số cháu chắc chắn 2 lần đò, cả cung phu và cung mệnh đều thể hiện thế, nếu không 2 lần đò thì sẽ chôn chồng. - Cháu hiện có một con trai, con trai cháu có được ở cùng mẹ không ạ (chú ấy nói cháu có sao cô thần ở cung con nên chưa chắc con sẽ ở với mẹ). Điều cháu lo lắng nhất là nếu bố mẹ có vấn đề, con cháu có bị anh hưởng mà hư hỏng không ạ? liệu cháu bé có thành đạt không? Cháu có số có con ngoại bào không ạ?? - Cháu có thiên mã ở thiên di, vậy cháu có được đi nhiều, xuất ngoại nhiều không (bác đã nói là không định cư, nhưng đi công tác hoặc đi học một vài năm chẳng hạn), cháu có thiên mã mà missed mấy lần đi nước ngoài rồi ạ - Hiện nay trong hành xử cháu đang làm một số việc không đúng với quan niệm đạo đức của mình, tuy nhiên thực sự do bị xô đẩy mà tới, cháu lúc nào cũng day dứt. Theo bác, cháu có phải người xấu không ạ (hỏi câu này để vững tin vào cuộc sống hơn thôi ạ) Xin lỗi bác cháu hỏi quá tham lam, nhưng thực sự có duyên mà gặp một thầy giỏi như bác ở ngoài đời thì rất khó. Bác có thể chỉ cho cháu làm thế nào để cháu có thể nhờ bác bình giải lá số của cháu một cách chi tiết và xem vận hạn cho từng năm không ạ. Cháu xin lỗi nếu câu hỏi này của cháu làm bác phật ý. Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ.
 11. up lên chờ Bác ạ: Cháu cảm ơn bác đã xem giúp cháu ạ. Chú ấy cũng nói hệt như bác, chú ấy nói nếu vợ chồng cháu qua được năm nay thì đến năm 2018 cũng không qua, chồng mới sẽ là người làm chung công việc hoặc làm chung cơ quan? Cháu đã mất pass của website này, rất nhiều lần muốn hỏi bác mà không vào được, ko ngờ tình cờ lại nhớ ra, coi như là duyên vậy, vì thế mong bác trả lời thêm một số câu hỏi ạ: - Người thứ 2 của cháu hơn rất nhiều tuổi, đã xuất hiện hay sẽ xuất hiện trong năm 2015 (chú mà cháu xem tử vi ở Việt Nam nói là sẽ xuất hiện vào tháng 3 hoặc tháng 12 năm ất dậu), chú ấy còn nói số cháu chắc chắn 2 lần đò, cả cung phu và cung mệnh đều thể hiện thế, nếu không 2 lần đò thì sẽ chôn chồng. - Cháu hiện có một con trai, con trai cháu có được ở cùng mẹ không ạ (chú ấy nói cháu có sao cô thần ở cung con nên chưa chắc con sẽ ở với mẹ). Điều cháu lo lắng nhất là nếu bố mẹ có vấn đề, con cháu có bị anh hưởng mà hư hỏng không ạ? liệu cháu bé có thành đạt không? Cháu có số có con ngoại bào không ạ?? - Cháu có thiên mã ở thiên di, vậy cháu có được đi nhiều, xuất ngoại nhiều không (bác đã nói là không định cư, nhưng đi công tác hoặc đi học một vài năm chẳng hạn), cháu có thiên mã mà missed mấy lần đi nước ngoài rồi ạ - Hiện nay trong hành xử cháu đang làm một số việc không đúng với quan niệm đạo đức của mình, tuy nhiên thực sự do bị xô đẩy mà tới, cháu lúc nào cũng day dứt. Theo bác, cháu có phải người xấu không ạ (hỏi câu này để vững tin vào cuộc sống hơn thôi ạ) Xin lỗi bác cháu hỏi quá tham lam, nhưng thực sự có duyên mà gặp một thầy giỏi như bác ở ngoài đời thì rất khó. Bác có thể chỉ cho cháu làm thế nào để cháu có thể nhờ bác bình giải lá số của cháu một cách chi tiết và xem vận hạn cho từng năm không ạ. Cháu xin lỗi nếu câu hỏi này của cháu làm bác phật ý. Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ.
 12. Cháu cảm ơn bác đã xem giúp cháu ạ. Chú ấy cũng nói hệt như bác, chú ấy nói nếu vợ chồng cháu qua được năm nay thì đến năm 2018 cũng không qua, chồng mới sẽ là người làm chung công việc hoặc làm chung cơ quan? Cháu đã mất pass của website này, rất nhiều lần muốn hỏi bác mà không vào được, ko ngờ tình cờ lại nhớ ra, coi như là duyên vậy, vì thế mong bác trả lời thêm một số câu hỏi ạ: - Người thứ 2 của cháu hơn rất nhiều tuổi, đã xuất hiện hay sẽ xuất hiện trong năm 2015 (chú mà cháu xem tử vi ở Việt Nam nói là sẽ xuất hiện vào tháng 3 hoặc tháng 12 năm ất dậu), chú ấy còn nói số cháu chắc chắn 2 lần đò, cả cung phu và cung mệnh đều thể hiện thế, nếu không 2 lần đò thì sẽ chôn chồng. - Cháu hiện có một con trai, con trai cháu có được ở cùng mẹ không ạ (chú ấy nói cháu có sao cô thần ở cung con nên chưa chắc con sẽ ở với mẹ). Điều cháu lo lắng nhất là nếu bố mẹ có vấn đề, con cháu có bị anh hưởng mà hư hỏng không ạ? liệu cháu bé có thành đạt không? Cháu có số có con ngoại bào không ạ?? - Cháu có thiên mã ở thiên di, vậy cháu có được đi nhiều, xuất ngoại nhiều không (bác đã nói là không định cư, nhưng đi công tác hoặc đi học một vài năm chẳng hạn), cháu có thiên mã mà missed mấy lần đi nước ngoài rồi ạ - Hiện nay trong hành xử cháu đang làm một số việc không đúng với quan niệm đạo đức của mình, tuy nhiên thực sự do bị xô đẩy mà tới, cháu lúc nào cũng day dứt. Theo bác, cháu có phải người xấu không ạ (hỏi câu này để vững tin vào cuộc sống hơn thôi ạ) Xin lỗi bác cháu hỏi quá tham lam, nhưng thực sự có duyên mà gặp một thầy giỏi như bác ở ngoài đời thì rất khó. Bác có thể chỉ cho cháu làm thế nào để cháu có thể nhờ bác bình giải lá số của cháu một cách chi tiết và xem vận hạn cho từng năm không ạ. Cháu xin lỗi nếu câu hỏi này của cháu làm bác phật ý. Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ.
 13. Bác ơi, thấy bác reply mà cháu mừng quá! cháu h mới đi làm về, buồn ngủ nhưng thấy bác trử lời lại tỉnh như sáo. Bác ơi, bác chưa trả lời câu hỏi quan trọng đối với cháu ở thời điểm này ạ : "Cháu xin confirm lại các thông tin mà trước đây bác đã xem cho cháu: Bác nói cháu sẽ có tin hỷ sự vào tháng 10 âm năm 2010, chồng dong dỏng, có tật hoặc bớt bên tay trái. Sự thực là tháng 10 âm cháu quyết định lấy chống (cháu có em bé), chồng cháu có bớt đỏ bên tay phải (không phải tay trái), người dong dỏng (cao 1.76, không béo, không gầy) Hồi đấy bác có nói: cháu nếu bỏ qua cơ hội này, thì đến năm 34 tuổi cháu mới lấy chống (có phải sự thực là nếu cháu không bỏ qua cơ hội năm 2010 thì cháu cũng vẫn bị đứt gánh và sẽ lấy chống lần 2 vào năm 34 tuổi không ạ). Vợ chồng cháu đang có vấn đề, cháu có đi xem một thầy tử vi thì thấy ấy bấm đúng thời gian bọn cháu có vấn đề, và nói năm nay li di, năm cháu ngoài 34 tuổi sẽ lấy chống mới. Nghe mà buồn. Cung phu của cháu có song lộc mà sao cháu chẳng được nhờ chống tí nào. Bác cho cháu lời khuyên với ạ. Tương lai cháu thế nào ạ, cháu có thể xuất ngoại và định cư lâu dài không ạ. Hoang mang quá bác ơi." Cháu với chồng cháu có ly hôn không ạ? Chú xem tử vi mà nói cháu sẽ ly hôn trong năm nay ý, chú ấy nói cháu sau này sẽ gặp người phù hợp hơn, giỏi hơn và hợp hơn, nhưng cũng chỉ sống với nhau được 20 năm hanh phúc thôi. Cháu thọ mạng được 73 thôi (nhưng nếu sống ko hối tiếc thì thế cũng đc ạ). Bác cho cháu hỏi cung phúc đức của cháu có phải là được tích từ kiếp trước không ạ? do cháu ít tạo phúc nên cung này của cháu xấu???
 14. Huhu. Cháu đi xem ai cũng nói là cháu được nhờ chồng, vậy mà cháu thấy cháu cái gì cũng phải tự lập, chẳng được nhờ ai (bố mẹ thì được nhờ rất ít nếu so sánh với các anh chị em họ hàng), chồng thì không nhờ được. Lúc nào cũng phải phấn đấu và cố gắng (tất nhiên bản tính thì cũng thích tự lập) nhưng nhiều lúc thấy mệt mỏi quá. Cháu sau này có được xếp vào hàng giàu có không ạ. Hiện nay cháu đang đi theo con đường nhà nước, bác xem hộ cháu cung quan lộc thế nào ạ? cháu hoang mang quá
 15. Bác Hải Thiên Hà ơi, bác nhớ cháu không ạ. Cũng lâu lắm rồi ạ, cháu là người hỏi bác về mở luân xa và cách khắc phục do mở sai đây ạ. Link lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin confirm lại các thông tin mà trước đây bác đã xem cho cháu: Bác nói cháu sẽ có tin hỷ sự vào tháng 10 âm năm 2010, chồng dong dỏng, có tật hoặc bớt bên tay trái. Sự thực là tháng 10 âm cháu quyết định lấy chống (cháu có em bé), chồng cháu có bớt đỏ bên tay phải (không phải tay trái), người dong dỏng (cao 1.76, không béo, không gầy) Hồi đấy bác có nói: cháu nếu bỏ qua cơ hội này, thì đến năm 34 tuổi cháu mới lấy chống (có phải sự thực là nếu cháu không bỏ qua cơ hội năm 2010 thì cháu cũng vẫn bị đứt gánh và sẽ lấy chống lần 2 vào năm 34 tuổi không ạ). Vợ chồng cháu đang có vấn đề, cháu có đi xem một thầy tử vi thì thấy ấy bấm đúng thời gian bọn cháu có vấn đề, và nói năm nay li di, năm cháu ngoài 34 tuổi sẽ lấy chống mới. Nghe mà buồn. Cung phu của cháu có song lộc mà sao cháu chẳng được nhờ chống tí nào. Bác cho cháu lời khuyên với ạ. Tương lai cháu thế nào ạ, cháu có thể xuất ngoại và định cư lâu dài không ạ. Hoang mang quá bác ơi.