• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

trangbg

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About trangbg

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính nhờ bác Thiên Luân xem giúp cháu tuổi vợ chồng cháu năm nay 2013 sinh con thứ 2 có được ko ạ, Cháu: 1988( Mậu thìn) Chồng cháu : 1986 ( Bính dần) Con trai đầu lòng: 2011 ( Tân Mão). Cháu cảm ơn ạ. Hoặc nếu không năm nay thì vợ chồng cháu sinh năm nào thì tốt ạ. Cháu rất mong hồi âm của bác
 2. Cháu cảm ơn bác ThienHa Nếu không thể xem được như vậy thì cháu muốn hỏi xem đường công danh của cháu được ko ạ? Công việc cháu đang lo xin việc trong năm nay liệu có thành công ko ạ? Mong được sự trả lời của các bác
 3. Đầu năm chắc các ông, các bác đi lễ đầu năm hết, :( ít người có thời gian vào bình giải hộ. Làm ơn bớt chút thời gian giúp cháu với :(
 4. Cháu xin bổ xung thêm. Vợ chồng cháu kết hôn ngày 19/2/2009 âm lịch (15/3/2009 dương lịch) Đến đầu năm 2011 (3/3/2011 dương lịch tức ngày 29/1/2011 âm lịch) cháu sinh con đầu lòng là con trai. Diện mạo cháu: xét như mọi người nói gương mặt cháu giống đàn ông ( nhưng cũng ưa nhìn, nhiều người nói có nét của "tây"), mũi cao, tai nhỏ nhưng dày. Chồng cháu: cũng sáng sủa, dễ nhìn, mắt buồn, có nột ruồi ở dưới mắt phải( đã tẩy), và còn 1 nốt ruồi ở dưới cằm ( nốt ruồi to, ở đúng giữa luôn), có 2 răng khểnh, tai to nhưng mỏng. Con trai cháu: xinh xắn, nhanh nhẹn, nghich ngợm, rất tươi Mong các bác, các ông thông thái ghé qua xem giúp cháu với ạ. Giờ cháu đang rối bời quá
 5. Bác Chim Chích Bông ơi, bác xem dùm cháu. Cháu tuổi Mậu Thìn ( 1988) chồng cháu tuổi Bính Dần ( 1986) Cháu có bé trai đầu sinh năm Tân Mão ( 2011) Hiện nay có thể sinh bé vào năm 2013 ko ạ? sinh năm 2013 liệu có tốt ko? Hiện tại vợ chồng cháu đang trục trặc chuyện tình cảm. nên liệu sinh con ra có ảnh hưởng gì ko ạ. Rất mong được hồi âm của bác
 6. Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Th%E1%BB%8B+Thu+Trang&date=1988,3,25,20,0&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Còn đây là lá số của chồng cháu ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Ng%E1%BB%8Dc+%C4%90%E1%BB%A9c&date=1986,12,28,1,0&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Làm ơn xem giúp cháu. Vợ chồng cháu có thể chung sống được với nhau lâu dài ko ạ. Cháu xin cảm ơn!
 7. Bài này cháu đã post ở bên box Luận tuổi, nhưng bác Chim Chích Bông nói qua đây nhờ giúp.Vậy cháu xin phép copy lại bài viết của cháu sang đây, nhờ các bác thông thái coi giúp cháu.Các bác xem, tư vấn giúp cháu được phần nào thì hay phần đấy, cháu xin cảm ơn ạ.( Nếu có sai quy định cháu xin được lượng thứ, và cháu xin rút kinh nghiệm ạ.) Kính chào các bác Thiên Luân, Thiên Sứ, Chim Chích Bông, .... và các bác thông thái trên diễn đàn. Cháu mong được các bác luận tuổi giúp gia đình cháu, bởi thời gian qua gia đình cháu gặp nhiều biến cố quá. - Bố đẻ cháu: Sinh ngày 12/3/1960. - Mẹ đẻ cháu: Sinh ngày 12/12/1958. - Cháu: Sinh ngày : 25/3/1988. - Con trai cháu: Sinh 3/3/2011. - Em trai: Sinh ngày 9/5/1990. - Chồng cháu: Sinh ngày 28/12/1986.Bên nhà chồng: - Bố chồng: Sinh ngày 1/5/1958 - Mẹ chồng: Sinh ngày 28/8/1966 ( đã ly hôn từ khi chồng cháu còn rất nhỏ) - Mẹ kế: Sinh năm 1959. Tất cả đều là ngày tháng năm dương lịch. Sự việc diễn ra như sau: - ngày 19/2/2009( âm lịch) vợ chồng cháu kết hôn. - Khoảng thời gian trước đó gia đình cháu( bố mẹ đẻ ) làm ăn rất thuận lợi, và phát đạt. Nói chung là rất khá giả. - Sau khi kết hôn,đến tháng 6/2009 vợ chồng cháu đang làm nhà nước, thì nghỉ việc ra ngoài kinh doanh, mở cửa hàng vàng bạc đá quý. ( do cháu đứng tên).( Vốn do bố mẹ đẻ cháu đầu tư). - đến cuối năm 2009, gia đình cháu( bố mẹ đẻ cháu) gặp biến cố, nói thẳng ra là vỡ nợ, do bị người khác lừa, vay tiền ko trả, phải bán và gán hết tài sản để trả nhưng vẫn ko đủ.Cửa hàng vì thế cũng phải bán thanh lý hết để trả nợ - Sau đó, từ trong năm 2010 đến hết hết năm 2011, gần tết âm lịch bước sang năm 2012: bố đẻ cháu ốm liên miên, đi viện chữa chạy suốt hơn 1 năm ròng, mãi đến hết năm 2011 mới tìm ra bệnh và khỏi. - đến tháng 7/2010, cháu có thai, và đến 3/3/2011, cháu sinh con. - vợ chồng cháu sau biến cố đó xảy ra, thì lại xin đi làm lại. Từ lúc cháu có bầu,( tháng 8/2010) chồng cháu bắt đầu léng phéng cặp bồ bịch với 1 đứa sinh năm 1991, lén lút quan hệ, cháu biết được sự thật, và hứa hẹn dứt bỏ, nhưng vẫn thậm thụt sau lưng, đến tháng 3/2012 vừa rồi, cháu phát hiện, và làm căng, thì từ đó đến nay chưa thấy hiện tượng gì bất thường cả. Cháu được biết đứa đó cũng chỉ là gái lông bông, bỏ nhà đi, thích thì cặp bồ, ko thì thôi. - Và từ lúc đó chồng cháu bắt đầu sinh thói cờ bạc ( mặc dù trước khi cưới, cháu cũng biết có thói đó, nhưng từ lúc yêu cho đến lúc cưới nhau, thì ko thấy hiện tượng gì là chơi bời quá cả), từ lúc gia đình cháu xảy ra chuyện mới bắt đầu dở chứng cờ bạc, thua tha. - Mẹ chồng cháu, lúc gia đình cháu có, thì hết lời khen ngợi cháu thế này thế kia, sau khi xảy ra chuyện thì quay ngoắt thái độ, đổ tội cho cháu và gia đình cháu làm con trai bà hư, đổ tội cho gia đình cháu làm con trai bà khổ. ( Bà ấy làm sếp của 1 cty kiếm ra tiền.). - Bố chồng cháu: hiền lành, chi ty, cẩn thận, tằn tiện. làm công chức nhà nước. Kiếm tiền đủ ăn. - Em trai cháu: đi học bên quảng tây - trung quốc, đến tháng 6/2012 vừa rồi mới học xong và về hẳn. Trong thời gian đó: */ Bố mẹ đẻ cháu đã : - Làm nhà ( xưởng sản xuất cũ của nhà, nay xây nhà 4 tầng ( Nay đã bán để trả nợ); sửa nhà đang ở ( Làm sau khi chúng cháu cướivafi tháng - tức là trong năm 2009) - Làm nhà cho vợ chồng cháu ( mượn tuổi người khác) cũng trong năm 2009. ( Nay đã bán). */ Đến năm 2010 ( Bắt đầu cháu có thai), nhà bố chồng cháu làm nhà ( bằng tiền của cháu( bố mẹ cháu cho) và 1 phần tiền tiết kiêm của ông bố chồng cháu. Vậy, cháu kính mong các bác xem xét và luận tuổi giúp cháu. Cho cháu hỏi: 1. Bao giờ gia đình bố mẹ đẻ cháu mới được ổn định, an nhàn, giải quyết xong hết công nợ. ( Vì hiện tại mẹ cháu đang theo đuổi, đem đơn đi khắp nơi để kiện, đòi nợ người vay mượn, lừa tiền của mẹ cháu. 2. Chồng cháu sau này có bỏ được tệ nạn cờ bạc, trai gái hay ko? 3. Sau này, cháu hợp với công việc, hay kinh doanh gì? ( Vì cháu đã nghỉ làm cơ quan từ 3/2012) 4, Xem tất cả các tuổi trên, có phải tuổi của chồng cháu khắc mệnh với cháu, mẹ đẻ cháu nên mới xảy ra biến cố vậy ko? ......... Cháu rất mong được hồi âm của các bác. 0 <br class="Apple-interchange-newline">
 8. Cảm ơn Bác Thiên Luân và Chim chích bông. - Gia đình bố mẹ đẻ cháu ở riêng, bố mẹ chồng riêng ạ. - trước đây khi bố mẹ đẻ cháu khá giả, thì vợ chồng cháu ở cùng bố mẹ đẻ cháu. - Từ đầu năm 2012 đến giờ thì 2 vợ chồng cháu về nhà chồng cháu ở. ( tuy nhiên bố chồng đi làm cả ngày, chỉ tối về, ko ăn cơm cùng, thỉnh thoảng mới ăn cơm cùng vợ chồng cháu vào cuối tuần). - Bố mẹ đẻ cháu làm nhà cùng 1 thời gian vào năm 2009 ạ * @Chim Chích Bông: Cháu đã hỏi bên box TỬ VI nhưng có lẽ mọi người bên đó bận nên chưa có thời gian giải dùm lá số cho gia đình cháu */ @Thiên Luân: Cháu hỏi 1 chút, nghĩa là chồng cháu vướng vào cung Đào Hoa, vậy nghĩa là vẫn ko thể thoát khỏi nạn bồ bịch trai gái ạ :(. Quả thật là chồng cháu rất hay đi, có cảmg íac là ở nhà 1 lúc là ko chịu được ý. Mặc dù thời gian này đi đâu, làm gì, ở đâu, có thể cháu nắm rõ được hết. Nhưng ko thích ở nhà. - Chồng cháu có 1 nốt ruồi to ở cằm ( kiểu như nốt ruồi của Mao Trạch Đông ý) nhưng cháu xem tướng nốt ruồi trên mạng, vị trí ấy là : ăn chơi trác táng,...v..v :( ( Có thể tẩy nốt ruồi được ko ạ? nếu tẩy có ảnh hưởng gì ko? )
 9. Kính chào các bác Thiên Luân, Thiên Sứ, Chim Chích Bông, .... và các bác thông thái trên diễn đàn. Cháu mong được các bác luận tuổi giúp gia đình cháu, bởi thời gian qua gia đình cháu gặp nhiều biến cố quá. - Bố đẻ cháu: Sinh ngày 12/3/1960. - Mẹ đẻ cháu: Sinh ngày 12/12/1958. - Cháu: Sinh ngày : 25/3/1988. - Con trai cháu: Sinh 3/3/2011. - Em trai: Sinh ngày 9/5/1990. - Chồng cháu: Sinh ngày 28/12/1986. - Bố chồng: Sinh ngày 1/5/1958 - Mẹ chồng: Sinh ngày 28/8/1966 ( đã ly hôn từ khi chồng cháu còn rất nhỏ) - Mẹ kế: Sinh năm 1959. Tất cả đều là ngày tháng năm dương lịch. Sự việc diễn ra như sau: - ngày 19/2/2009( âm lịch) vợ chồng cháu kết hôn. - Khoảng thời gian trước đó gia đình cháu( bố mẹ đẻ ) làm ăn rất thuận lợi, và phát đạt. Nói chung là rất khá giả. - Sau khi kết hôn,đến tháng 6/2009 vợ chồng cháu đang làm nhà nước, thì nghỉ việc ra ngoài kinh doanh, mở cửa hàng vàng bạc đá quý. ( do cháu đứng tên).( Vốn do bố mẹ đẻ cháu đầu tư). - đến cuối năm 2009, gia đình cháu( bố mẹ đẻ cháu) gặp biến cố, nói thẳng ra là vỡ nợ, do bị người khác lừa, vay tiền ko trả, phải bán và gán hết tài sản để trả nhưng vẫn ko đủ.Cửa hàng vì thế cũng phải bán thanh lý hết để trả nợ - Sau đó, từ trong năm 2010 đến hết hết năm 2011, gần tết âm lịch bước sang năm 2012: bố đẻ cháu ốm liên miên, đi viện chữa chạy suốt hơn 1 năm ròng, mãi đến hết năm 2011 mới tìm ra bệnh và khỏi. - đến tháng 7/2010, cháu có thai, và đến 3/3/2011, cháu sinh con. - vợ chồng cháu sau biến cố đó xảy ra, thì lại xin đi làm lại. Từ lúc cháu có bầu,( tháng 8/2010) chồng cháu bắt đầu léng phéng cặp bồ bịch với 1 đứa sinh năm 1991, lén lút quan hệ, cháu biết được sự thật, và hứa hẹn dứt bỏ, nhưng vẫn thậm thụt sau lưng, đến tháng 3/2012 vừa rồi, cháu phát hiện, và làm căng, thì từ đó đến nay chưa thấy hiện tượng gì bất thường cả. Cháu được biết đứa đó cũng chỉ là gái lông bông, bỏ nhà đi, thích thì cặp bồ, ko thì thôi. - Và từ lúc đó chồng cháu bắt đầu sinh thói cờ bạc ( mặc dù trước khi cưới, cháu cũng biết có thói đó, nhưng từ lúc yêu cho đến lúc cưới nhau, thì ko thấy hiện tượng gì là chơi bời quá cả), từ lúc gia đình cháu xảy ra chuyện mới bắt đầu dở chứng cờ bạc, thua tha. - Mẹ chồng cháu, lúc gia đình cháu có, thì hết lời khen ngợi cháu thế này thế kia, sau khi xảy ra chuyện thì quay ngoắt thái độ, đổ tội cho cháu và gia đình cháu làm con trai bà hư, đổ tội cho gia đình cháu làm con trai bà khổ. ( Bà ấy làm sếp của 1 cty kiếm ra tiền.). - Bố chồng cháu: hiền lành, chi ty, cẩn thận, tằn tiện. làm công chức nhà nước. Kiếm tiền đủ ăn. - Em trai cháu: đi học bên quảng tây - trung quốc, đến tháng 6/2012 vừa rồi mới học xong và về hẳn. Trong thời gian đó: */ Bố mẹ đẻ cháu đã : - Làm nhà ( xưởng sản xuất cũ của nhà, nay xây nhà 4 tầng ( Nay đã bán để trả nợ); sửa nhà đang ở ( Làm sau khi chúng cháu cướivafi tháng - tức là trong năm 2009) - Làm nhà cho vợ chồng cháu ( mượn tuổi người khác) cũng trong năm 2009. ( Nay đã bán). */ Đến năm 2010 ( Bắt đầu cháu có thai), nhà bố chồng cháu làm nhà ( bằng tiền của cháu( bố mẹ cháu cho) và 1 phần tiền tiết kiêm của ông bố chồng cháu. Vậy, cháu kính mong các bác xem xét và luận tuổi giúp cháu. Cho cháu hỏi: 1. Bao giờ gia đình bố mẹ đẻ cháu mới được ổn định, an nhàn, giải quyết xong hết công nợ. ( Vì hiện tại mẹ cháu đang theo đuổi, đem đơn đi khắp nơi để kiện, đòi nợ người vay mượn, lừa tiền của mẹ cháu. 2. Chồng cháu sau này có bỏ được tệ nạn cờ bạc, trai gái hay ko? 3. Sau này, cháu hợp với công việc, hay kinh doanh gì? ( Vì cháu đã nghỉ làm cơ quan từ 3/2012) 4, Xem tất cả các tuổi trên, có phải tuổi của chồng cháu khắc mệnh với cháu, mẹ đẻ cháu nên mới xảy ra biến cố vậy ko? ......... Cháu rất mong được hồi âm của các bác.
 10. Chưa có thai đâu ạ. Đang dự tính thôi.vì cháu khó có thai nên muốn dự tính thế. Mong các bác bớt chút tgian giaỉ lá số dùm gđ chaú
 11. Cháu xin bổ xung thêm về tướng mạo: - Chồng cháu: cao hơn 1m7, nặng khoang 64kg, ngoại hình được, trên mặt có 1 nốt ruồi to dưới giữa cằm ( kiểu như của mao Trạch Đông ý), có 1 nốt ruồi dưới đầu mắt trái ( đã tẩy), mắt hơi buồn,... - Cháu: cao 1m65, nặng 61kg, cao,to,da hơi trắng, tóc ngắn,mũi cao,... nói chung là sáng sủa. - Con trai: cháu hơn 1 tuổi nhưng mặt mũi sáng sủa, lanh lợi,....
 12. Thực ra là cháu cũng gà về máy tính nên ko biết xử lý, căn chỉnh thế nào cho chuẩn. Nay cháu mạn phép mở thêm 1 topic nữa, nhờ vả bác Chính Khí và các Bác thông thái xem tử vi giúp gia đình cháu 1 lần nữa ạ, Chồng cháu : Đào Ngọc Đức. Sinh 28/12/1986 ( Dương lịch) Lá số tử vi đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu: Đào Thị Thu Trang. Sinh 25/03/1988 ( Dương lịch). lá số tử vi đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con trai: Đào Ngọc Đức Anh. Sinh 03/03/2012 ( Dương lịch). Lá số tử vi đây ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Ng%E1%BB%8Dc+%C4%90%E1%BB%A9c+Anh&date=2011,3,3,4,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Và chuẩn bị dự định sinh cháu thứ 2. Xin các vị thông thái cho xin ý kiến nên sinh năm nào hợp ạ. Dự định năm sau ( Quý Tỵ) sinh, cháu đã hỏi bên topic LUẬN TUỔI, nhưng muốn được giải thích rõ, và nếu vẫn muốn sinh năm Quý Tỵ thì có ảnh hưởng lớn gì ko ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 13. . Chồng: Đào Ngọc Đức 28/12/1986 ( dương lịch): <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> 2.Vợ: Đào Thị Thu Trang 25/3/1988( dương lịch): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> 3. Con trai: Đào Ngọc Đức Anh: 3/3/2011 ( dương lịch): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> và đang có ý đinh thêm 1 bé Quý Tỵ nữa ạ.
 14. Chồng em sinh năm 1986. em sinh năm 1988 Đang có dự định mở hàng kinh doanh giầy dép, túi xách, đồ phụ kiện ...... vào thời gian tới này. Em phân vân ko biết nên mở cửa hàng vào tháng mấy thì hợp với tuổi chồng em. Em xin được sự giúp đỡ của các bác/cô/chú/anh/chị thông thái. Nhà em thuê được hướng Tây Bắc, liệu có hợp tuổi chồng em ko ạ? và nếu mở hàng thì mở vào tháng mấy thì đẹp ạ. Em xin cảm ơn.
 15. 1. Chồng: Đào Ngọc Đức 28/12/1986 ( dương lịch): <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> 2.Vợ: Đào Thị Thu Trang 25/3/1988( dương lịch): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> 3. Con trai: Đào Ngọc Đức Anh: 3/3/2011 ( dương lịch): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> và đang có ý đinh thêm 1 bé Quý Tỵ nữa ạ.