• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tranlong07

 1. Hic... mọi người trả lời bạn khá chi tiết ở trên rồi, vậy mà vẫn không hiểu bạn xem lại những phần trả lời phía trên đi nhé. Nghĩa là cần thang vẫn ở vị trí như thiế kế 1 của bạn, nhưng đổi chiều bậc cầu thang đi theo chiều ngược kim đồng hồ. WC có thể dặt theo vị trí của thiết kế 1 Bể phốt và bể nước ngầm bạn xem không nên để vượt quá 1/2 chiều ngang ngôi nhà. Vài lời góp ý phụ cho Huynh Thiên Anh. Bạn vẽ lại đi rồi sau đó tính tiếp phần khác sau nhé.
 2. Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan Một nhà sưu tầm tem Việt Nam vừa đưa ra bộ tem thời Trung Hoa dân quốc với hình bản đồ Trung Quốc không hề có Trường Sa - Hoàng Sa. Ảnh bộ tem Những con tem không chỉ đơn thuần là vật trang trí trên các bì thư, mà còn là những minh chứng lịch sử hùng hồn nhất. Tính từ năm 1878-2012, tem Trung Quốc đã có 134 năm lịch sử. Trong đó riêng thời Trung Hoa dân quốc (1912-1949) đã phát hành hơn 1.300 loại tem. Trong đó bộ tem của nhà sưu tầm tem Việt Nam Nguyễn Văn Anh có được gồm 6 con, thuộc bộ tem Tưởng Giới Thạch - Quang Phục đại lục, được phát hành năm 1957 tại Đài Loan. Trên tem có dòng chữ Tem quốc dân hoa trung trên hoa văn bên dưới con tem, và dòng chữ Quang phục đại lục trên hình bản đồ toàn Trung Quốc. Bộ tem này ra đời trong bối cảnh Tưởng Giới Thạch có ý định tìm cách lấy lại đại lục và đổi cách nói “phản công đại lục” thành “quang phục đại lục”. Cách nói thay đổi này được áp dụng từ năm 1954 và mang lại cảm giác mới lạ, nhưng mang hàm nghĩa tương đương. Vì vậy hầu hết các diễn đàn, trang mạng đại lục hiện nay đều không bình phẩm về nội dung của bộ tem này, trong khi nhiều nội dung cũ đưa lên đều bị kiểm soát xóa bỏ. Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm kiếm trên những trang web của các nhà sưu tầm tem ở đại lục vẫn có thể tìm mua lại được bộ tem trên, như:www.artww.com/29257/Auction/Show-115302... Một số hình của bộ tem này vẫn được lưu tại các trang web và diễn đàn như: blog.sina.com.cn, bbs.artxun.com, www.artww.com, www.artdb.cn, tupian.hudong.com, www.gucn.com, www.chinau.cc... Điều đáng nói là hình bản đồ toàn Trung Quốc trên 6 con tem này không hề có sự xuất hiện của Trường Sa, Hoàng Sa. Và chúng vẫn được sử dụng bình thường như một sự thừa nhận của chính quyền Đài Loan ngay từ năm 1957. Ngọc Bi (ThanhNien)
 3. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ WILDVALENDER CHÚC CÔ VẠN ĐIỀU AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC!
 4. Đôi lời mạn đàm cùng bạn.Thân mến! Có gì không phải mong mọi người thông cảm mà bỏ quá cho.
 5. Chào bạn, Bạn cần phải cho biết chi tiết số điện thoại của mình, chứ như thế này thì khác nào bạn đánh đố các Huynh ấy. (Nếu nhớ được ngày giờ sử dụng thì luận đoán sẽ chính xác hơn nhiều) Thân mến.
 6. Phát hiện mảnh gốm cổ nhất thế giới Các nhà khảo cổ phát hiện những mảnh gốm có niên đại tới 20.000 năm trong một hang đá tại Trung Quốc. > Nhạc cụ cổ nhất thế giới Một mảnh gốm trong hang Xianrendong ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: AP. Những mảnh gốm được các nhà khảo cổ Trung Quốc cùng các đồng nghiệp từ Đức, Mỹ tìm thấy trong hang có tên Xianrendong ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc,AFP đưa tin. Kết quả phân tích niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ cho thấy con người bắt đầu sống trong hang từ khoảng 17.500 tới 29.000 trước. Mảnh gốm cổ nhất trong hang được tạo ra cách đây chừng 20.000 năm, nghĩa là trước khi nền nông nghiệp của nhân loại ra đời. Các nhà khảo cổ tin rằng một cộng đồng người – sinh sống nhờ hoạt động săn bắt và hái lượm – đã tạo ra những mảnh gốm từ khoảng 20.000 năm trước. Những vết cháy sém trên gốm cho thấy có lẽ người xưa dùng chúng để nấu thức ăn. Nhiều giả thuyết hiện nay cho rằng loài người phát minh ra gốm từ khoảng 10.000 năm trước, khi tổ tiên của chúng ta từ bỏ lối sống săn bắt và hái lượm để tập trung vào hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Sự xuất hiện của những mảnh gốm trong hang Xianrendong cho thấy những giả thuyết đó không đúng. “Trọng tâm trong những nghiên cứu về đồ gốm sẽ phải thay đổi. Phát hiện mới giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thay đổi về kinh tế, xã hội trong khoảng thời gian từ 19.000 tới 25.000 năm trước”, Gideon Shelach, một nhà nghiên cứu về Đông Á của Đại học Hebrew tại Israel, phát biểu.
 7. Theo TranLong nước 100oC đóng băng nhanh hơn so với nước 35oC là do: sự bốc hơi, sự liên kết các phân tử và sự trao đổi nhiệt giữa các phân tử của nước với môi trường bên ngoài sẽ dẫn đến hiện tượng trên. Nếu hạ nhiệt độ một cách từ từ (nhằm cân bằng nhiệt) thì cả hai loại trên sẽ không có hiện tượng trên.
 8. Câu chuyện khối đá rồng nghìn tỉ ở Bắc Ninh Ông Lê Thanh Nghị, giáo viên trường PTTH Thuận Thành 2, người đã tìm ra chiếc thuyền được cho là từ thời Kinh Dương Vương, nói rằng khối đá nếu tính ra tiền thì lên tới nghìn ti đồng. Có một khối đá rồng và 50 viên đá rồng con? Câu chuyện về khối đá rồng hay viên ngọc hội tụ linh khí đế vương tại chùa Bình An (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) không chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay thần phả. Rất nhiều người tin vào sự tồn tại của nó, trong đó có giáo sư sử học Trần Quốc Vượng. Tương truyền chùa Bình An được xây trên khối đá rồng tụ linh khí đế vương. Ông Lê Thanh Nghị, giáo viên trường PTTH Thuận Thành 2 cho biết thuở còn sống, giáo sư Trần Quốc Vượng đã nhiều lần về chùa Bình An tìm “những viên đá rồng”.GS cho rằng ngoài viên nằm ở dưới nền đất chùa Bình An còn có 50 viên đá rồng nhỏ khác nằm rải rác quanh đó. Lần cuối cùng về đây, giáo sư Trần Quốc Vượng đã than với ông Lê Thanh Nghị rằng không thể lấy được 50 viên đá rồng, bởi chúng đang nằm rải rác trong làng đông dân cư quanh chùa Bình An. Tai của chiếc chuông đồng thời Cảnh Thịnh, một hiện vật lích sử quý hiếm của chùa Bình An. Ông Lê Thanh Nghị cũng tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của khối đá rồng. Gần đây, ông định thuê máy móc về chùa Bình An để đào tim khối đá nhưng cuối cùng, ông lại thôi vì sợ quấy đảo chốn linh thiêng nơi cửa Phật.Ông Nghị là người chính gốc ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Gia đình ông có truyền thống Nho giáo. Ông nội, cha, cụ kỵ của ông đều là những thầy Nho được kính trọng ở vùng này và họ đều tin vào sự tồn tại của khối đá rồng trên. Bia từ thời xa xưa kể về khối đá rồng. Trong một lần dịch văn bia cho chùa Bình An, ông Nghị đã tình cờ phát hiện ra cụ tổ của mình là một vị quan được nhắc đến và ông cho rằng đó là cái duyên của dòng họ mình.Ông Nghị cũng là người tìm ra chiếc thuyền độc mộc dài 9,7m được cho là có từ thời Kinh Dương Vương cách đây hơn 2000 năm. Ông tìm thấy chiếc thuyền này từ một gợi ý của GS Trần Quốc Vượng nhiều năm về trước nhưng phải tới đầu năm nay, ông mới chợt hiểu ra. Ông Cao Từ Linh, nhà tư vấn phong thủy và kinh dịch hàng đầu Việt Nam, tác giả của những cuốn sách Dịch học ngũ linh, Phong thủy ứng dụng trong kiến trúc hiện đại, Việt danh học… cũng nhiều lần đến chùa Bình An. Ông biết về truyền thuyết rằng chùa Bình An được xây trên viên ngọc hội tụ linh khí đế vương và không rõ khối đá rồng ấy có thật không nhưng ông khẳng định rằng khu vực đất chùa Bình An có một nguồn năng lượng mạnh đặc biệt rất hữu ích cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy, ông thường về đây để thiền khi có dịp. “1.000 tỷ đồng là cái giá không có gì quá lố” Theo ông Nghị, khối đá rông này, nếu được tìm thấy và định giá thì nó phải hơn hẳn chiếc thuyền độc mộc mà ông tìm thấy. Ông Nghị cho biết chiếc thuyền của ông đã được một công ty lớn chuẩn bị đem ra đấu giá với giá khởi điểm là 1 triệu đô la Mỹ. Chiếc thuyền độc mộc mà ông Nghị tìm thấy trước cửa đền Kinh Dương Vương được đấu giá với giá khởi điểm là 1 triệu USD. Do vậy, khối đá rồng, nếu định giá thì cũng phải tới 1.000 tỉ. Bởi nó không chỉ có giá trị tâm linh, thứ không thể tính bằng tiền, mà còn có giá trị sử dụng. Với nguồn năng lượng mạnh đặc biệt, nó có thể chữa bệnh.Theo một chuyên gia về đá phong thủy, mức giá 1.000 tỉ của ông Nghị “không có gì quá lố”. Bởi vì với người chơi đá, điều quan trọng nhất của khối đá là giá trị tâm linh mà nếu khối đá rồng kia có thật thì nó có thừa giá trị ấy. Chuyên gia phong thủy này cũng cho biết khối đá quý "đình đám" nhất trong làng chơi đá cảnh Việt Nam hiện nay là của nghệ nhân Đào Trọng Cường. Năm 2009, ông Cường mua khối đá này về Việt Nam với chi phí là 1,5 triệu UDS. Khối đá của nghệ nhân ông Cường là ngọc bích Jade nặng 35 tấn, cao 3 m, rộng 2,3 m và dày 2,4 m. Nếu khối đá rồng có thật thì giá trị của nó chắc chắn phải hơn khối ngọc của ông Cường hàng trăm lần và cái giá 1.000 tỉ là “bình thường”. (Theo Đất Việt) ------------------------------------------------------- Nếu đúng khối đá có thật như truyền thuyết, thì cũng mong rằng sẽ không tìm được bởi những người săn tìm vì giá tiền 1.000 tỷ.
 9. TranLong07 xin ủng hộ quỹ từ thiện 500.000 đồng. Đã chuyển khoản ngày hôm qua.
 10. Trần Long cũng xin đăng ký 1 suất ngồi trước máy tính để học ạ
 11. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Xin chia buồn cùng anh Biển Xanh và toàn thể gia quyến. Cầu mong hương hồn Cụ sớm siêu thoát.
 12. Chào bạn, Colosol cũng là 1 trong những thuốc có trong phác đồ điều trị đau dạ dày bạn ạ. Ngoài Colosol ra, còn cần dùng thêm Hemican và Ampelop. Còn mặt nhiều mụn có thể do nóng gan, nếu đúng là do gan, bạn có thể dùng Aginiba nhằm giải độc gan. Dùng L-Anpha rất tốt cho da, làm trẻ hóa tế bào, rất tốt cho những người đang có ý định chuẩn bị sinh em bé như bạn, nó giúp làm tăng khả năng thụ thai lên rất nhiều. Vài lời chia sẽ cùng bạn. Thân mến!
 13. Italy lại rung chuyển vì động đất mạnh Một trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,0 độ richter vừa làm rungchuyển thành phố Parma, Italy. Trận động đất xảy ra ở địa điểm cách Parma khoảng 51km về phía đông bắc vớitâm chấn cách mặt đất 9,6km. Những người dùng trên mạng xã hội Twitter cho biết trận động đất có thể cảmnhận rất rõ ở khắp miền bắc Italy. Trận động đất xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (giờ Italy), tức khoảng 14h chiều theo giờ Việt Nam. Các tòa nhà và trường học đều đã được sơ tán. Một số dịch vụ đường sắt ở miền bắc Italy đã bị ngưng trệ. Thị trưởng của thị trấn San Felice sul Panaro (cách Bologna 40km về phía tây bắc) cho biết: 'một số người đã bị kẹt trong đống gạch vụn'. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 10 người đã thiệt mạng. Trong đó, một người đàn ông đã thiệt mạng do bị kẹt trong đống gạch vụn, một người khác cũng bị thương sau vụ động đất này. Một tòa nhà công nghiệp bị sập ở thành phố thuộc tỉnh Mirandola in Modena. Các nhân viên cứu hộ đang tìm cách giải cứu những người bị mắc kẹt. Trận động đất này có cường độ tương tự như trận động đất vừa diễn ra hôm 20/5vừa qua khiến 7 người thiệt mạng và tàn phá các cơ sở vật chất trong khu vực. Hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất trước đó và tiếp sau đó là hàng loạt dư chấn xuất hiện. Tâm chấn của trận động đất vừa xảy ra chiều nay Lê Thu (theo RT)
 14. Nhà ngoại cảm "bắt bệnh" cô bé "gây cháy" 25/05/2012 11:41:38 "Có thể trong giai đoạn này cơ thể bé dậy thì, tâm lý thay đổi, đang bất ổn. Kéo theo tính khí bất thường sinh ra năng lượng hỏa trong cơ thể", nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến nhận xét. Ngày 24/5, PV đã có cuộc trao đổi với nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến, ông là một trong 4 nhà ngoại cảm tham gia tìm hiểu bé Th, cô bé 11 tuổi (ở khu tập thể A75, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đang gây xôn xao dư luận về khả năng gây cháy đồ vật. Khi đoàn các nhà nghiên cứu, nhà ngoại cảm,... thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, dẫn đầu là PGS-TS Nguyễn Phúc Giác Hải, từ Hà Nội đến TP.HCM, thì nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến đã có mặt tại đây từ sớm theo lời đề nghị của TS Hải. Các nhà ngoại cảm là nòng cốt trong chuyến đi lần này để tìm ra nguyên nhân, giải mã các vụ cháy liên quan đến cô bé được cho là có năng lượng “siêu nhân". Nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến Tại nhà bé Th, anh V (bố bé Th) đã kể lại những vụ cháy đồ vật trong nhà và 2 nhà bà con gần đó cũng như vụ cháy ở khách sạn khi bé Th đi TP Vũng Tàu chơi, mà thủ phạm được cho là bé Th. Những vật anh V cho là tang chứng, vật chứng, đều được các nhà nghiên cứu thu thập lại bằng cách chụp hình, quay phim, thậm chí lời kể của anh V cũng được ghi âm. Sau đó các nhà nghiên cứu tiến hành quan sát trực tiếp bằng mắt, sờ tay từ dưới tầng trệt cho đến tầng 3 của ngôi nhà. Lần lượt từng nhà ngoại cảm vào căn phòng chỉ có bé Th ở đó để quan sát, tìm hiểu và phỏng vấn. Mỗi người tự ghi nhận lại rồi đi ra, không ai được trao đổi với nhau nội dung liên quan đến bé Th lúc đó, nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến kể lại. Ông Tiến băn khoăn: "Điều này cũng rất khó nói. Nhận định chung, bé gái có tinh thần không được ổn định lắm, khả năng âm - dương mất cân bằng nên bé bị... vênh. Khi nói chuyện với chúng tôi, bé Th liên tục thể hiện sự quá hiếu động, không ngồi yên một chỗ mà chạy qua chạy lại, muốn làm gì thì làm, không vâng lời người lớn. Khi đang nói chuyện với tôi, bỗng bé nói mệt, tức thì bé bỏ đi nằm nghỉ, không cần xin phép. Có thể nói, bé Th bị "dương nữ", tức là nữ giới nhưng lại có phần nam tính vượt trội hơn". "Có thể trong giai đoạn này cơ thể bé dậy thì, tâm lý thay đổi, đang bất ổn, kéo theo tính khí bất thường sinh ra năng lượng hỏa trong cơ thể. Bằng tâm thức, tôi thấy cơ thể bé nhiệt hỏa cao, lúc đóng, lúc tắt. Năng lượng sinh học của nhà ngoại cảm thì có thật, còn năng lượng của bé có phát ra nhưng nếu nói dùng để gây nhiệt đốt cháy đồ vật xung quanh như những gì phản ánh thì bản thân tôi chưa thấy bao giờ", ông Tiến nói. Từ những nhận xét ban đầu về bé Th sau buổi tiếp xúc trực tiếp, nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến cho rằng: "Để hóa giải hỏa trong người bé nên cho bé hạ nhiệt bằng cách dùng tro bếp với nước, cho bé ngâm tay chân vào, làm thường xuyên chắc chắn sẽ có kết quả hạ nhiệt”. Khi được hỏi về về phương pháp chữa trị của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài là cho bé Th uống nước dừa, nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến phân tích: “Nếu dùng nước dừa nhiều quá sinh hàn, gây hiệu quả ngược là càng nóng, gây hại cho cơ thể bé. Bởi chúng ta biết, đang đi ngoài trời nắng nóng chang chang mà uống nước dừa vào dễ bị "trúng", gây tác hại xấu cho cơ thể con người, trong khi đó, bé Th mới 11 tuổi, còn quá nhỏ". Theo Khampha ---------------------------------------- Nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến có đưa ra hướng hóa giải hỏa khí trong cơ thể bé : Đây có thể cũng là một phương pháp ứng dụng để hóa giải, tương tự như những cách hóa giải trong phong thủy đã được áp dụng. Mong Sư phụ và các ACE có sự hiểu biết sâu rộng, nhận định thêm về vấn đề này ạ.
 15. Thêm một video phỏng vấn bệnh nhân bị u ác tính đã được điều trị theo phương pháp của bác sĩ Hoàng Xuân Ba, Trần Long post lên đây để mọi người hiểu thêm về khả năng kỳ diệu của các loại thảo dược có trong tự nhiên cũng như sự thành công của bác sĩ Ba phương pháp điều trị kết hợp Đông Tây Y này. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=wW0S7_muMXI&feature=g-upl
 16. Những phát ngôn trái ngược về “cô bé gây cháy” 21/05/2012 18:30:34 - Kienthuc.net.vn đã tóm lược lại một số ý kiến của các nhà khoa học về hiện tượng “cô bé gây cháy”: Quần áo được cho là tự cháy khi có mặt một nhóm nhà khoa học 1. TS Nguyễn Văn Khải ("ông già ô-zôn"): “Từ những cơ sở trên tôi cho rằng nội năng của cơ thể cô bé không thể đủ để bốc cháy vật nào xung quanh nếu không có tác động khác. Và, theo định luật bảo toàn năng lượng thì không thể có hiện tượng này xảy ra”. 2. TS Cao Huy Thiện (Phó Viện trưởng Viện Vật lý TP.HCM): “Tôi không tin năng lượng xuất phát từ cơ thể con người có thể gây cháy đồ vật. Những vụ việc gây cháy chỉ nghe từ phía gia đình, không ai tận mắt chứng kiến”. “Trong trường hợp hiện tượng chỉ xảy ra ngẫu nhiên thì không thể kết luận. Trong trường hợp này phải thực nghiệm khả năng gây cháy của cháu bé là có thật hay không rồi mới có nghiên cứu tiếp theo. Việc đưa cháu chụp RFI khi chưa chứng minh khả năng gây cháy là không phù hợp”. 3. PGS.TS Nguyễn Đình Phư (Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học – CBE): “Đây là hiện tượng có thật, đúng 100%. Nhưng nhiều người, đặc biệt giới các nhà khoa học lại hoài nghi. Thậm chí trên một trang báo điện tử, một kỹ sư điện tử còn cho rằng chuyện cháy là không có thật mà “đó chỉ là ảo thuật”. Nhiều người lớn tiếng phủ nhận và xem đây là ý muốn làm nổi của ai đó, tuy nhiên sự thật thì vẫn là sự thật”. 4. TS Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA): “Đối với trường hợp bé gái này, chúng ta cũng có thể giả định cô bé ấy như một cục sét hòn” hoặc “Có thể trong con người ấy có chứa năng lượng sinh học hoặc cảm xạ sinh học”. Nếu không thì “đó là năng lượng tâm linh”. 5. GS.TS Hà Huy Bằng (Chủ nhiệm Bộ môn Năng lượng cao, Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội): “Hiện tượng tự thân làm cháy đồ vật của cô bé có thể là do cơ chế vật lý nào đó mà khi hạt này xúc tác với vật tạo nên phản ứng giúp giải phóng năng lượng lớn. Đây chỉ là lý thuyết nhưng cần có sự hiểu biết dấu tích cũng như phải xem xét cụ thể vấn đề mới có thể đánh giá cụ thể. Qua sự việc này cũng là bài học để bộ môn năng lượng cao hiểu rõ hơn về cơ chế này”. 6. TS. Phạm Văn Thiều (Phó Tổng thư ký Hội Vật lý Việt Nam): “Tôi không đồng ý với cách ngồi nhà nghe rồi trả lời ngay, như thế là phi khoa học, là nói vu vơ, đoán mò mà đoán mò thì thường là sai. Còn nếu nói chung chung một cách vô thưởng vô phạt cũng là vô trách nhiệm và phi khoa học”. “Cũng không loại trừ việc một số cá nhân muốn nổi tiếng nên nhân danh khoa học để nói. Ai hỏi gì họ cũng nói và họ vô trách nhiệm đối với những ý kiến của mình”. 7. PGS-TS Sử học Nguyễn Mạnh Hùng (Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Bàng, TP.HCM; Chủ tịch hội đồng khoa học nghiên cứu về trường hợp cô bé làm cháy đồ vật): “Chúng ta sở hữu một tài sản rất quý, con người này rất đặc biệt. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp khoa học, lâm sàng, thậm chí chúng tôi sẽ sử dụng cả lá số tử vi để xem cháu sinh vào ngày giờ nào để suy đoán. Đồng thời kết hợp căn cứ theo khám nghiệm lâm sàng để suy đoán”. “Các nhà khoa học đã đã chụp lại điện não đồ cho cháu bằng phương pháp RFI thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học để coi hào quang của cháu. Sơ bộ cho thấy, trên bán cầu não phải là nơi tư duy trừu tượng xuất hiện vệt hơi lạ. Chỉ những nhà tu hành, triết học, họa sỹ, nhà tôn giáo mới có hiện tượng đó, trong khi đó cháu bé không tập trung vào thứ gì cả”. 8. PGS. Dương Ngọc Huyền (Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội): “Con người cũng còn có những khả năng kỳ lạ mà khoa học chưa thể giải thích được… Năng lượng trong mỗi con người chỉ có thể di chuyển như đẩy, hút hoặc làm cong các vật nhỏ, nhẹ như cây kim, cái thìa bé... Năng lượng lớn đến mức có thể làm cháy những vật lớn như ổ điện, nắp bồn cầu, tủ quần áo… là một điều rất khó xảy ra”. 9. Chuyên gia cảm xạ, BS. Dư Quang Châu (Giám đốc Trung tâm cảm xạ địa sinh học, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng): “Qua đo chỉ số RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) thì thấy nghi ngờ bán cầu não bên phải có vấn đề, nên cho bé đeo vòng đá thạch anh ở tay bên trái để tác động cân bằng cho não phải. Gia đình cho biết khi đeo vòng thì hiện tượng cháy không còn nhưng bé bị co giật, nên chúng tôi cho tháo vòng ra. Chúng tôi rất quan tâm và vẫn tiếp tục theo dõi, tìm hiểu trường hợp lạ này”. 10. ThS Vũ Đức Huynh (Chuyên gia nghiên cứu về ngoại cảm, tâm linh - tác giả của gần 20 cuốn sách về vấn đề này): Đây là hiện tượng mới cần nghiên cứu cụ thể, chớ nên phủ định bởi con người tàng chứa nhiều khả năng mà chúng ta chưa khai phá hết. Với bé gái này, nguồn năng lượng ở dạng sóng, nên cô bé có thể phát năng lượng sóng giống như sóng viba làm chập điện, gây cháy, nổ cầu chì... 11. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Dự báo của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người): “Không như mọi người nghi ngờ về chuyện cô bé và gia đình đốt cháy để đánh bóng tên tuổi mà việc gây cháy này là có thực”. Vũ Chương ----------------------------------------
 17. Tai nạn tăng nặng....... =================== Hải Phòng: Nổ mỏ đá khiến 6 công nhân tử vong Khoảng 10 giờ ngày 21/5, tại khu mỏ khai thác đá của Công ty ximăng Phúc Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Tiến trên núi Trại Sơn (khu B, thuộc địa bàn xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 công nhân tử vong và 4 công nhân bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi hàng loạt mìn được đặt trong các lỗ khoan nhồi để phá đá trên dải núi dài hàng trăm mét đã đồng loạt phát nổ trước thời gian quy định. Khi xảy ra tai nạn ở khu vực này có tiếng sét đánh. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các đơn vị khai thác mỏ cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương đưa những người bị thương đi cấp cứu, tìm kiếm thi thể và xác định danh tính những công nhân tử nạn bị vùi lấp. Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nhiều khả năng giông sét đã kích nổ sớm số mìn đang được đặt để cho nổ phá đá vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo huyện Thủy Nguyên phối hợp với các ngành liên quan, doanh nghiệp tập trung cao cho việc cứu chữa các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện của thành phố; phong tỏa, bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, có biện pháp kỹ thuật xử lý các lỗ đặt mìn còn lại chưa bị kích nổ. Huyện cần rà soát, đánh giá công tác quản lý, khai thác các bãi đá, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình vận hành, khai thác đá tại các bãi đá. Tổng kiểm tra, rà soát các bãi đá, nếu không đủ điều kiện bảo đảm an toàn trong khai thác, kiên quyết đóng cửa các bãi đá. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng/người, các nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng/người. Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người chết là 5 triệu đồng/người, các nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng/người. Chiều cùng ngày, đại diện Hợp tác xã Cường Thịnh (đơn vị được Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Tiến và Công ty ximăng Phúc Sơn ủy quyền cho khai thác), đã hỗ trợ gia đình có người chết có hộ khẩu thường trú tại địa phương là 100 triệu đồng, ngoài địa phương là 120 triệu đồng; phối hợp với bệnh viện cứu chữa cho các nạn nhân bị thương đang cấp cứu. Ông Thúy đại diện Hợp tác xã Cường Thịnh cho biết, trước đó vào năm 1996, tại mỏ đá này cũng đã từng xảy ra một vụ sét đánh tương tự./. Danh sách 6 công nhân tử vong: 1. Hoàng Văn Bình (ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) 2. Bùi Đức Thiện (ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) 3. Nguyễn Văn Huyên (ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) 4. Nguyễn Văn Nhương (sinh năm 1971, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) 5. Nguyễn Tiến Anh (sinh năm 1981, cùng ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) 6. Bùi Văn Thót (sinh năm 1976, ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên). Hoàng Ngọc (TTXVN)
 18. Về phác đồ chữa viêm xoang, bạn Tiểu Phương đã nói khá kỹ ở trên, bạn có thể thực hiện theo nhé. Chúc bạn thành công.
 19. Chào bạn, về bệnh viêm mũi dị ứng của anh bạn thì phác đồ điều trị như anh Thanh Tước đã đưa ở trang trước mình trích dẫn lại đây: Còn về bệnh hen xuyễn của mẹ bạn thì mình biết có phác đồ gồm :Pharysol, Pumasol, Immukin, CoQ10, DHEA. Những điều cần tránh : không dùng thức ăn gây dị ứng, mì chính (bột ngọt), sữa động vật, chất tẩy rửa, không đi bơi, chỉ nên dùng sữa đậu nành thay thế sữa động vật.
 20. Thêm một trường hợp về "Hỏa khí" trong cơ thể mà khoa học hiện tại chưa thể lý giải được. -------------------------------------------------------- GS nước ngoài cũng "thua" đôi chân "bốc hỏa" của cậu bé 18/05/2012 06:52:32 (Kienthuc.net.vn) - Đôi chân của Đặng Sử Bắc 16 tuổi (làng Ốc, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa) như có nguồn điện, nóng ran như lửa khiến Bắc đau nhức. Hàng ngày dù mùa đông hay mùa hè cậu vẫn kề kề chậu nước đá, và chiếc quạt máy bên cạnh. 10 tuổi đôi chân Bắc bị cháy đen, nứt toác. Bố mẹ Bắc đã đưa em đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Giáo sư nước ngoài cũng bó tay Mẹ Bắc - chị Nguyễn Thị Sáu cho hay, từ khi ra đời, quanh năm suốt tháng Bắc đau ốm, bố mẹ Bắc phải đưa em đi chữa bệnh gần như khắp các bệnh viện lớn. Nhưng đi đến đâu các bác sĩ cũng lắc đầu vì không thể chẩn đoán ra bệnh của cháu. “Bắc là con út trong gia đình, sau anh đầu và chị thứ 2. Sinh ra Bắc khỏe mạnh bình thường, nặng gần 4 kg, nước da trắng hồng. Từ khi ra đời Bắc khóc suốt ngày. Ông bà xưa thường bảo trẻ mới sinh hay bị đẹn, bị vía, nên mọi người trong gia đình nghĩ “cứ để thằng bé khóc 3 tháng 10 ngày thì khỏi” - chị Sáu kể lại. Khi thấy cu cậu gào khóc cả ngày, mọi người trong gia đình Bắc lo lắng, đã đưa Bắc đi khám, nhưng không tìm ra bệnh. Bắc không bú sữa, không ăn ngủ bình thường như đứa trẻ khác. Vì thế bố mẹ Bắc đã bán vội con lợn trong chuồng, vay mượn khắp nơi đưa Bắc ra Bệnh viện nhi TW. Chân Bắc bị nứt toác, nóng ranAnh Đặng Sử Linh, bố Bắc kể lại: “Vợ chồng tôi đã nhờ bác sĩ khám rất cẩn thận. Theo chẩn đoán lúc đầu cháu bị ảnh hưởng thần kinh nên hay bị co giật. Các bác sĩ nói cần đưa cháu sang điều trị tại bệnh viện châm cứu TW. Nhưng khi tôi đưa cháu sang đó họ lại trả lại và bảo là bệnh của cháu không thể châm cứu được”.Các bác sĩ Bệnh viện nhi TW cho biết: “Họ chưa từng gặp một ca nào như trường hợp của Bắc”. Dịp đó có đoàn giáo sư bên Pháp sang Việt Nam công tác, Bắc đã được họ trực tiếp khám bệnh, nhưng họ lắc đầu vì không tìm ra bệnh cho Bắc. “Trước lúc bố con tôi về, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn các Giáo sư nước ngoài mua tặng cho Bắc bộ quần áo và gửi ít tiền cho bố con tôi đi tàu xe về quê”. Một ngày dùng hết 12 cây đá Anh Linh than thở: “Có còn bệnh viện nào mà gia đình không đưa cháu đi đâu, nhưng y học không tìm ra thì đành chịu. Chỉ còn nước là đưa cháu về nhà, được ngày nào tốt ngày nấy”. Bắc không thể thiếu quạt và nước đáAnh Linh cho hay, vợ chồng tôi lúc đầu cũng không biết, thấy con khóc không hiểu vì sao, cho bú sữa, ôm ấp cháu vẫn cứ khóc, người nóng như hòn than. Khi cháu uống nước, cháu đỡ khóc hơn. Từ 3 tuổi Bắc đã nằm trong nước liên tục. “Vào mùa hè nóng nực, người Bắc đau buốt quằn quại, cứ đòi chơi với nước, nên tôi mang cái chậu giặt quần áo đặt cháu vào đó”. Năm 2004 bố mẹ Bắc hay phải đi mua đá cây, đập nhỏ bỏ vào chậu cho Bắc nằm vào. Có hôm trái gió trở trời, Bắc lên cơn đau nhức la hét. Có ngày nóng nắng cao điểm Bắc dùng một ngày hết 12 cây đá. Mùa đông, mùa hè bố mẹ Bắc đều phải mua đá cây để bỏ vào chậu cho Bắc ngâm suốt ngày đêm. Thậm chí đến bữa ăn, giấc ngủ Bắc vẫn phải nằm trong chậu đá. Duy nhất đi vệ sinh thì Bắc mới ra ngoài. Bà Lê Thị Ý (59 tuổi, làng Ốc) kể: “Tôi bán quán ở làng, bố mẹ Bắc hay mua chịu đồ ăn uống nhà tôi. Thỉnh thoảng vào nhà cháu để hỏi tiền nợ thấy cháu nằm cằn xuống đất, chân thì nứt nở, mà cứ ngâm trong đá. Hồi đó cứ chiều đến mọi người trong làng tập trung cả đoàn, đứng trước cửa ngõ chen nhau để được nhìn Bắc “sống trong nước”. Mọi người chúng tôi không hiểu sao cậu ta cứ kêu chân rất nóng, phải mua đá để bỏ vào chậu nước để nằm. Chân người bình thường chạm vào đá một tí là không chịu được lạnh, nhưng Bắc có thể nằm trong nước đá cả ngày”. Cuối năm 2004, hai bàn chân Bắc tự nhiên cháy đen, nứt toác như khoai lang nướng. Điều lạ là tuy chân Bắc bị nứt toác thành kẽ hở nhưng thịt không hề bị bưng mủ, sưng tấy. Bố Bắc thấy vết nứt ở chân con mình to quá nên đưa ra bệnh viện nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Hiện nay đôi chân Bắc đã có thể đi lại, nhưng Bắc chỉ đi rón rén. Hai bàn chân của Bắc bước đi không vững, chỉ đi được vài bước rồi đứng lại. Khi bước đi Bắc cảm thấy đau nhức chân. Mỗi lúc như thế Bắc lại gồng mình, ôm mặt, nghiến răng để chịu đựng. Hôm chúng tôi đưa Bắc xuống biển Sầm Sơn, cậu nô đùa dưới sóng biển cả tiếng đồng hồ không thấy chán. Bắc nói với mọi người rằng: “em có thể ở dưới nước cả ngày cũng được, vì ở dưới nước chân em có thể đi lại dễ dàng, không đau nhức như trên bờ”. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: (Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo – Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết: Chúng tôi biết đến em Đặng Sử Bắc trong chuyến đi công tác. Đi cùng với tôi có một nhà ngoại cảm nữa, và gia đình tiếp chúng tôi với góc độ nghiên cứu. Chúng tôi xác định em bị một luồng nhiệt trong cơ thể (về chuyên môn chúng tôi gọi đó là hỏa xà). Các nhà nghiên cứu Yoga cho biết rằng, trong cơ thể có một luồng nóng mà chúng ta đánh thức nó dậy thì nó sẽ phát ra và chúng ta sẽ dùng được một cách hữu hiệu nếu điều khiển được nó. Đức Lợi
 21. “Cô bé gây cháy”: Mới nghe đã “phán” là phi khoa học 17/05/2012 13:46:40 (Kienthuc.net.vn) - TS Phạm Văn Thiều, phó Tổng thư ký Hội Vật lý Việt Nam không đồng tình với cách nghiên cứu, tiếp cận, lên tiếng của một số nhà khoa học về hiện tượng cô bé gây cháy gần đây. Theo TS. Thiều, phải có những khảo sát cụ thể, nghiên cứu, đánh giá cẩn thận thì mới có được câu trả lời. Vật bình thường thì không nói nhưng đây là con người, hiện tượng lạ xuất phát từ con người là rất phức tạp. “Không thể ngồi ở nhà nghe kể rồi nhân danh khoa học mà suy diễn được”. Hiện tượng cô bé gây cháy liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như: sinh học, y học, vật lý,… Cần phải có một tổ chức đứng ra tập hợp các nhà khoa học lại để nghiên cứu và tìm ra câu trả lời, có thể là Bộ Khoa học Công nghệ, có thể là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam… Trần nhà được cho là do cô bé gây cháy Cũng theo ông, để lý giải những hiện tượng lạ rất khó. Nếu không có phương pháp nghiên cứu đúng thì sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác. Ngay như việc xe cháy liên tục, cũng rất nhiều nhà khoa học lên tiếng nhưng cũng chẳng đem đến kết quả vì họ chủ yếu là suy diễn và tự biện.“Đó là một cách tiếp cận sai, cách nghiên cứu sai. Có những sự việc, sự kiện cần cả một đội ngũ nghiên cứu hàng tháng mới đem lại kết quả. Tôi không đồng ý với cách ngồi nhà nghe rồi trả lời ngay, như thế là phi khoa học, là nói vu vơ, đoán mò mà đoán mò thì thường là sai”. “Còn nếu không thì thường là nói chung chung một cách vô thưởng vô phạt. Như thế cũng là vô trách nhiệm và phi khoa học”. “Cũng không loại trừ việc một số cá nhân muốn nổi tiếng nên nhân danh khoa học để nói. Ai hỏi gì họ cũng nói và họ vô trách nhiệm đối với những ý kiến của mình”, TS. Thiều nhấn mạnh. Theo ông chỉ vì thế mà gần đây người dân mất tin tưởng và trách các nhà khoa học Việt Nam. “Họ đúng vì các nhà khoa học chưa thực sự giúp họ giải quyết tốt các vấn đề của cuộc sống”. Theo TS. Phạm Văn Thiều, ở đây cũng cần thấy bản thân các nhà khoa học muốn tham gia vào các vấn đề cuộc sống nhưng lại không có cơ chế. “Chúng ta trông chờ quá nhiều vào họ trong khi không hỗ trợ họ. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến máy móc, con người… mà không phải cá nhân thực hiện được. Như với hiện tượng cô bé gây cháy cần phải có một tổ chức đứng ra tập hợp các nhà khoa học thì mới có được câu trả lời đúng”. Vũ Chương -----------------------------------------------------------
 22. Chào bạn, Phác đồ bệnh tiểu đường và thận như bạn Thanh Tước đã đưa trên theo mình thấy là ổn. Nhưng cũng xin góp ý với bạn 1 chút là : - Về bệnh tiểu đường thông thường sẽ có liên quan đến khớp vì thế có thể bổ xung thêm Flamasol. Vì người nhà của mình cũng bị bệnh này. - Về Thận, bạn cần cho biết thông tin chi tiết về bệnh như thế nào thì mọi người mới có thể có phác đồ chuẩn cho bạn được. Vài dòng chia sẻ.
 23. Trần Long cũng như bạn, hiện tại cả nhà hiện tại cũng đều dùng thuốc thảo dược của Bác sĩ Ba. Còn thông tin về thuốc thì hiện tại nếu bạn có nhu cầu về thuốc gì, cứ gọi cho mình theo số điện thoại ở chữ ký, mình sẽ cố gắng giúp, chỉ có điều là có một số sản phẩm vì nguyên liệu không sẵn có nên số lượng cũng ít nên cần phải đăng ký trước thôi. Riêng Phytoplankton hình như là không có nguyên liệu để sản xuất nên không có sản phẩm thôi. Trần Long sẽ cố gắng post lên đây những sản phẩm mà hiện tại mình biết để mọi người cùng tham khảo.
 24. Sorry Bác, lần sau em sẽ post đầy đủ hơn trong khả năng có thể ạ. Và đây là hình ảnh và thông tin về thuốc Pharysol: Pharysol bao gồm các thành phần : cao Xạ Can, Bồ công anh, Bảy lá một hoa, Kim ngân hoa, Huyền sâm, tá dược vừa đủ giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả trong các trường hợp viêm họng, viêm thanh quản cấp và mãn tính. Tác dụng của những loại dược liệu có trong thuốc: - Xạ Can: có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh hỏa, giải độc, tán huyết, tiêu đờm. Dùng để chữa Yết hầu sưng đau, đờm nghẽn ở cổ họng, sưng cổ, đau cổ. - Bồ công anh: có tác dụng chữa ho cho trẻ con và chữa cho trẻ con mất ngủ. - Bẩy lá một hoa: dùng chữa ho lao, ho lâu ngày, hen suyễn. - Kim ngân hoa: có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Nước hoa kim ngân có tác dụng ưc chế rất mạnh đối với tụ cầu khuẩn. Nước sắc cô đặc của hoa Kim ngân có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với liên cầu khuẩn tan máu, tụ cầu khuẩn. - Huyền sâm: Dùng làm thuốc chống viêm trong các bệnh viêm cổ họng, viêm amidan, lở loét miệng. Công dụng : ngắt ho, hỗ trợ tiêu đờm, giảm viêm, giảm đau họng trong các trường hợp bị viêm họng cấp và mãn tính, viêm thanh quản, viêm amidan. Giúp giảm nhanh các triệu chứng đau họng, hỗ trợ điều trị trong các bệnh ho có đờm, rát họng, viêm họng hiệu quả.
 25. TrầnLong có vài ảnh về Artemune đây bạn, up lên cho mọi người cùng thấy, nhưng chụp không chuyên nên hơi xấu tí mong đừng cười nhé .