• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tranlong07

 1. Chào bạn, theo TrầnLong biết được là Nấm Lim Xanh hiện đang khá "sốt" trên thị trường, và theo thông tin thì Nấm này có thể trị được bệnh nam y, chủ yếu là về Gan, còn về dược tính của Nấm Lim Xanh như thế nào thì TrầnLong là người"ngoại đạo" nên cũng không rõ lắm. Còn riêng về bệnh ung thư giai đoạn cuối thì như cô Wild và anh Thế Anh đã trả lời ở trên, TrầnLong chỉ muốn nói thêm là bệnh ung thư giai đoạn cuối thì hiện không có thuốc chữa, mà chỉ cóphương pháp chữa là làm giảm cơn đau tột cùng của căn bệnh gây ra đồng thời cóthể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân. Bạn có thể tham khảothêm về phương pháp của BS.TS Hoàng Xuân Ba mà anh Thế Anh nhắc đến theo đườnglink sau : Huyền thoại Hoàng Xuân Ba, Sự kết hợp hoàn hảo giữa Tây y và Nam dược thiên nhiên trong điều trị bệnh Thân mến!
 2. Vâng đúng thế, nhưng thuốc L-Anpha là thuốc lưu hành nội bộ nên khi có nhu cầu thì đặt mua chứ không bán đại trà ngoài thị trường bạn ạ.
 3. Trần Long xin giới thiệu đến mọi người một loại thuốc mà Trần Long nghĩ là nên có trong tủ thuốc của gia đình, Trần Long đã dùng qua và thấy rất hiệu quả khi bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng tiêu chảy..... COLOSOL - Liệu pháp cho viêm đại tràng cấp và mãn tính. Thành phần: - Lactobacillus rhamnosus lysate 100mg - Bạch truật 150 mg - Bạch phục linh 150 mg - Hoài sơn 100 mg Cơ chế tác dụng: Bạch Truật (Atractylodes alba) Bạch truật có vị ngọt đắng, mùi thơmnhẹ, tính ấm, có tác dụng kiện tỳ, táo thấp, chỉ tả, hoà trung, lợi thuỷ, anthai. Bạch truật được coi là một vị thuốc bổ, bồidưỡng và được dùng điều trị các chứng bệnh đau dạ dày, bụng trướng đầy, nônmửa, ăn chậm tiêu, thấp nhiệt, tiêu chảy, phân sống, viêm ruột mãn tính, anthai trong trường hợp có thai đau bụng, ốm nghén nôn oẹ, chữa sốt trong cáctrường hợp sốt ra mồ hôi, phù thũng. Lactobacillus rhamnosus lysate là một trong các vi khuẩn lành tính có trong sữa, nhưngnó không phải vi khuẩn sống, mà chỉ là vách peptidoglycan của tế bào vi khuẩn.Trong quá trình tìm hiểu tại sao Lactobacillus rhamnosus có khả năngtăng cường miễn dịch, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng phần vách tế bào saukhi bị phân giải có hiệu quả điều hòa và kích thích hệ miễn dịch nhiều hơn bộilần do với vi khuẩn sống. Lactobacillus rhamnosus đặc biệt liên quan đến sự phòng ngừa hay giảm bớt những rối loạn đường ruột như tínhkhông dung nạp được đường lactose, bệnh tiêuchảy do virus hay vi khuẩn gây ra, táo bón, viêm đường ruột, dị ứng thứcăn. Bạch phục linh (Poria cocos) vị ngọtnhạt, tính bình, vào các kinh tâm, phế, thận, tỳ,vị có tác dụng lợi thuỷ, thẩmthấp, kiện tỳ, định tâm, an thần. Phục linh được dùng làm thuốc bổ chữa suynhược, chóng mặt, di mộng tinh; lợi tiểu chữa phù thũng, bụng đầy trướng, tiêuchảy, tỳ hư, ăn kém; an thần, trấn tĩnh, chữa mất ngủ. Hoài Sơn (Diascorea persimilis) có vị ngọt, tính bình, vào các kinh phế,tỳ, vị , thận. Có tác dụng bổ tỳ, dưỡng vị,sinh tân, ích phế, bổ thận, chỉ khát. Hoài sơn được coi là một vị thuốc bổ,chữa tỳ vị hư nhược, ăn uống kém tiêu, viêm ruột kinh niên, tiêu chảy kinh niên,tiêu chảy lâu ngày không khỏi, phế hư ho hen, bệnh tiểu đường, di tinh, diniệu, bạch đới. Công dụng: -Giúp tăng cường sức khỏe. -Hỗ trợ điều trị viêm ruột, viêm đại tràng mạn tính. -Giúp giảm loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém do tiêu chảy kéo dài. Cách dùng: - Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 - 2 gói, uống tốt nhất khi đói, trước khi ăn 30 - 60 phút.
 4. Chờ Bác lâu sốt ruột quá, nên Trần Long mạn phép đưa lên để mọi người xem qua vậy . http-~~-//www.youtube.com/watch?v=1oM4nmfO5_w&context=C4c1d871ADvjVQa1PpcFPTv8N7J_ijn42vkiLypVhUjGkZ-lp2k1Y= Phần 1 Phần 2: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=8Q8KQJ2Rj3s&context=C45e4084ADvjVQa1PpcFPTv8N7J_ijn9bBpNdxmk35THU5FnI7DQE=
 5. Nhiều rắn hổ chúa quấn vào nhau chết gần đền Cây Chay 18/04/2012 12:24:49 - Người dân phát hiện nhiều con rắn hổ chúa chết ở gần đền Cây Chay, xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), con lớn nhất nặng khoảng 7kg, con nhỏ nhất cũng khoảng 2kg. Ngày 15/4, anh Thái ở xã Phú Phong phát hiện một số con rắn hổ chúa to chết rải rác ngay trước cửa đền Cây Chay. Ông Nguyễn Văn Trác (78 tuổi), Trưởng ban nghi lễ đền Cây Chay cho hay: “Nghe người ta nói thì nhiều rắn hổ chúa chết nhưng tôi chỉ biết có 6 con rắn đã chết và trôi dạt về đền Cây Chay hôm 15/4. Cũng vì rắn chết trước cửa đền nên người dân hiếu kỳ đã đến xem rất đông, khiến nơi thanh tịnh này trở nên xáo trộn”. Người dân phát hiện nhiều con rắn hổ chúa chết cạnh khu vực đền Cây Chay này Hai con rắn hổ chúa lớn quấn vào nhau cùng chết Được biết, đền Cây Chay thờ Đức Thánh sông Tiêm, vốn rất linh thiêng. Từ năm 2000 đến nay, người dân đến đây dâng hương nhiều hơn. Vì vào năm đó, có một con rắn hổ chúa cụt đuôi đã đẻ ra 12 quả trứng ngay tại cổng đền và 12 con rắn ra đời.Đền nằm cạnh sông Tiêm nên buổi trưa, lũ rắn hay ra phơi nắng nơi cửa đền này. Nhiều người dân vẫn xem những con rắn này là biểu tượng của tâm linh, gọi là rắn thần, không ai dám bắt. Nhiều người dân hiếu kỳ tới xem rắn hổ chúa chết bất thường Một con rắn chết nằm trên bờ sông Tiêm gần khu vực đền thiêng "Những con rắn vừa chết ở đây lại lớn hơn nhiều so với rắn đang sinh sống tại đền mà tôi đã bắt gặp” ông Trác cho biết thêm. Nguyễn Văn Thống, Phó Công an xã Phú Phong xác nhận: “Tôi có nghe tin, ngày 15/4, có một cặp vợ chồng đến đây để lấy mấy con rắn về nấu cao. Nhưng khi họ mới nhặt lên thì thấy máu trong con rắn phun ra nên chạy vội vàng vào đền thắp hương xin “bề trên” tha vì lỡ dại. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyện mê tín khác không đáng tin cậy”. Việc rắn hổ chúa chết gần khu vực đền là có thật, nhưng nguyên nhân vì đâu thì chưa rõ, người dân và chính quyền địa phương cần có cái nhìn khách quan để tránh thêu diệt, mê tín dị đoan đem lại ổn định trong dân cư. Vương Long - Hồng Thắng
 6. Chào bạn Thảo Nguyên, đúng như bạn nói mấy loại thuốc này chưa bán đại trà ngoài thị trường nhiều, nên vào nhà thuốc không có là phải. Và thuốc hầu như sản xuất đến đâu hết đến đó, với lại ở Sài Gòn thì còn phải chờ ngoài kia gửi vào nữa, vì thế nếu ai có nhu cầu thì nên đặt hàng trước để tiện việc cung cấp . Ngoài ra, có một số loại chỉ bán nội bộ theo đặt hàng nên phải đăng ký đặt hàng trước (do nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc không đủ để sản xuất đại trà)
 7. Khi bạn đã dùng thuốc của bác sĩ Ba rồi thì cũng không cần dùng thuốc khác nữa đâu. Vì Bác sĩ Ba cũng đã tính toán kỹ phác đồ cả rồi bạn ạ, với lại giá cả cũng rẻ, không có tác dụng phụ và không kéo theo các bệnh khác khi dùng, bấy nhiêu đó thôi cũng quá tốt rồi chứ nhỉ. Còn nếu thực sự có bệnh thì bạn cũng có thể liên hệ số điện thoại đã cho nhiều trên diễn đàn hoặc PM để còn được tư vấn phác đồ điều trị cho phù hợp. Có đấy Bác ạ, Bác dùng L-Alpha cũng tốt, L-Alpha còn có tác dụng chống lão hóa tế bào. Khi Bác dùng 1 thời gian, không khéo da lại mịn như da trẻ em í chứ
 8. Thực ra, khi uống Aginiba thì sau 1 tháng thì bạn cũng đã thấy khác rồi, không phải bắt buộc tới 6 tháng. Các bệnh nhân của BS Ba bị vô sinh mà rất nhiều người uống chưa được 3 tháng đã thụ thai, dù liều đưa ra là 6 tháng. Bạn cần hiểu nôm na là, trong khi cơ thể còn nhiều chất độc, cặn bã, thì nên dùng ít nhất 3 tháng, hoặc 6 tháng thì càng tốt. Để Aginiba giúp lọc toàn bộ chất độc và rồi tăng cường phong độ cho mình. Aginiba có làm tăng khả năng sinh con trai, vì nó giúp cho thể lực sung mãn hơn, cơ thể dẻo dai hơn... nhưng cũng cần phải thêm L-alpha 4v mỗi ngày (chia 2 lần) nữa mới phát huy hết tác dụng của thuốc. Vì L-alpha có một tác dụng rất hay là làm tăng chất lượng tinh trùng, làm tinh trùng khỏe hơn (thường con nào khỏe thì lại mang NST Y) bạn dự tính đến tận tháng 9 bạn mới thụ thai thì vô tư đi, có điều nếu uống được thời gian càng dài càng tốt . Nhưng lưu ý là khi vợ có bầu là giảm Aginiba từ 4v xuống còn 2v hay 1v thôi nhé, kẻo nhiều khi bản thân không kiểm soát được thì cũng gay đấy .
 9. Thông tin của huynh Tùng Bách cung cấp trên là chuẩn xác, TrầnLong còn ngượng hơn cả Bác ấy chứ , vì Trầnlong cũng mới cung cấp thuốc này thôi nên kinh nghiệm về dùng thuốc thì cũng chưa có nhiều và còn cần học hỏi nhiều ở mọi người, còn Bác đã có kinh nghiệm sử dụng nhiều rùi mà . TrầnLong cũng có lấy thuốc cho người nhà và người quen theo phác đồ điều trị của Bác sĩ Ba, nhưng mới dùng nên chưa có kết quả nhiều, khi có kết quả TrầnLong sẽ đưa thông tin lên đây cho mọi người được biết. TrầnLong đến với việc cung cấp thuốc này thật cũng là một cái duyên may mắn mình gặp được. Còn thuốc do TrầnLong cung cấp chắc chắn có nguồn gốc thật 100%. Thực tế hiện nay có 1 số loại thuốc do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào nên khá hiếm và phải đăng ký đặt trước. ACE có nhu cầu cần tư vấn về phương pháp điều trị hoặc là đăng ký khám và điều trị thì liên hệ theo số điện thoại 0934 32 8998 hoặc số 090 40 34567 để được tư vấn cụ thể. Mua thuốc thì có thể liên hệ TrầnLongtheo số 093 356 1689 để mua thuốc. Nếu ở khu vực Tp.HCM thì TrầnLong có thể thu xếp giao hàng trực tiếp, còn ở tỉnh hoặc những nơi xa không có điều kiện gặp trực tiếp thì sẽ gửi hàng theo đường bưu điện đến khách hàng ạ.
 10. Website trên chỉ mới được lập gần đây, không chỉ là giới thiệu sản phẩm chính thức của những công ty sản xuất theo công thức của Bác sĩ Hoàng Xuân Ba, mà còn cung cấp thông tin bổ ích về y học nói chung và các loại thảo dược cũng như lợi ích của những món ăn có khả năng giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Lưu ý : Hiện nay có khá nhiều nơi khám chữa bệnh ghi là Bác Sĩ Hoàng Xuân Ba, nhưng thực ra không có Bác sĩ Ba ở đó. Và cũng có nhiều đơn vị muốn sản xuất thuốc theo công thức của Bác sĩ Ba. Vì thế nên cẩn trọng trước khi khám hay mua thuốc cần tìm hiểu kỹ xem có đúng không. Hiện tại TrầnLong đang lấy thuốc tại công ty sản xuất thuốc theo công thức của Bác sĩ Ba và chắc chắn đó là đúng thì mới lấy và cung cấp cho những ai cần thiết. Cám ơn huynh HGL đã giới thiệu ạ và mong ACE ủng hộ .
 11. (Kienthuc.net.vn) - Cần phải có những nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Tái hiện hình ảnh Hai Bà Trưng xưng Vương. Điều đoán định về lãnh thổ rộng lớn của triều đại họ Trưng còn có thể được minh chứng thêm bằng nhiều đền thờ Vua Bà, Vua Trưng ở rất nhiều nơi trên đất Trung Quốc. Nhà báo Phạm Hồng cho biết, ông đã thấy những ngôi đền thờ "Mụ Trưng", "Mụ Trắc" trên đất Quảng Tây; BS Trần Đại Sĩ (trong chuyên luận Lĩnh địa thời vua Trưng) cũng cho biết, ông đã tìm được nhiều đền thờ Vua Bà và trong một ngôi miếu thờ ba vị tướng của Vua Bà ở Bồ Lăng còn thấy hai đôi câu đối minh chứng cho thực địa lãnh thổ và cuộc chiến của triều đại Hai Bà: Câu thứ nhất: "Khẳng khái phù Trưng thời bất lợi/Đoạn trường trục Định, tiết can vân". Ông Trần Đại Sĩ dịch là: "Khẳng khái phù vua Trưng, ngặt thời của Ngài không lâu/Ðuổi được Tô Ðịnh, nhưng đau lòng thay, phải tự tận, khí tiết ngút từng mây". Câu thứ hai: "Giang-thượng tam anh phù nữ chúa/Bồ-lăng bách tộc khốc thần trung". Ông Trần Đại Sĩ dịch là: "Trên sông Trường-giang, ba vị anh hùng phò tá nữ chúa/Tại bến Bồ-lăng, trăm họ khóc các vị thần trung thành". Ngoài ra, ở Việt Nam cũng có rất nhiều đền thờ Hai Bà cũng như các tướng nam, tướng nữ của Hai Bà, đến nay vẫn rất tôn nghiêm, khói hương không ngớt. Có một ngôi đình tại xã Thanh Cao (Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội) thờ Cai Công, một vị tướng của Hai Bà văn võ song toàn. Sau cuộc chiến thất bại, Cai Công đã về làng mở trường dạy học, cả văn và võ, trở thành một vị thầy đức độ; Người dân thờ làm thành hoàng, đến nay vẫn cúng giỗ. Phải chăng những điều đó đã minh chứng một điều: Tinh thần yêu nước, khí tiết quật cường và lý tưởng gìn giữ non sông của Hai Bà bất diệt trong lòng người dân Việt? Hai Bà cùng các tướng tá đã được nhân dân tôn vinh, sùng kính tự nguyện, không cần đến một sự hướng dẫn chính thống nào! Vì những lẽ đó nghĩ rằng đã đến lúc nên có những cuộc khảo sát thực địa công phu, những công trình nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Ghi chú: Tài liệu viết bài này đều theo Đại Việt sử ký toàn thư NXB Khoa học Xã hội in năm 1985 và An Nam chí lược, bản dịch, Tài liệu tham khảo của Thư viện Văn học và Bản dịch, NXB Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, in năm 2002. Băng Thanh (Bee)
 12. Được Sư Huynh có nhã ý giúp cho Bianfishco trả được nợ cho nông dân thì còn gì bằng , nhưng cái họ cần bầy giờ lại là món nợ kếch xù khác nên chắc gì họ đã chấp nhận sự giúp đõ của mình, vả lại chắc họ cũng đã có "thầy ruột" ôi những ông thầy Tàu . Nhưng cũng hy vọng họ đọc biết tới PTLV sớm và gạt bỏ những "ông thầy" kia. Và hiện cũng còn rất nhiều công ty đang dứng trên bờ vực phá sản, nếu có thể được Sư Huynh cùng mọi người ra tay giúp thì tốt quá.
 13. Sự phát triển những vũ khí tối tân làm thay đổi nghệ thuật quân sự.... =============== Nga chế tạo súng biến người thành thây ma sống 06/04/2012 13:04:53 TT Nga Vladmir Putin xác nhận, nước ông đang trong quá trình chế tạo súng điện từ, có thể biến một người thành thây ma sống như trong phim 28 ngày sau (28 Days Later). Loại súng mà Nga đang chế tạo sẽ tấn công vào hệ thần kinh trung ương của đối tượng để làm cho đối tượng đó rơi vào trạng thái thây ma sống. Súng sẽ tấn công vào hệ thần kinh trung ương để biến một người thành thây ma di động. Ảnh: Tecca Theo Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, “khi nó được dùng để giải tán một đám đông và nhằm vào một người đàn ông, thì nhiệt độ cơ thể của người đàn ông đó tăng lên ngay lập tức, như thế ông ta bị ném vào một chảo rán”.“Chúng ta biết rất ít về loại vũ khí này, và thậm chí các lực lượng đặc biệt cũng khó có thể đối phó với nó,” ông Serdyukov nói. Công nghệ này nghe cực kỳ đáng sợ, nhưng may thay nó không phát tán virus thây ma nên khó có thể dẫn đến ngày tận thế không thể tránh khỏi khi trên trái đất chỉ toàn các thây ma sống tung hoành. Theo Đất Việt/ Tecca
 14. MỪNG SINH NHẬT HUYNH VŨ SONG ANH CHÚC SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT VÀ CÓ NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG!
 15. Một số hình ảnh giới thiệu tóm lược về Bác Sỹ - Tiến Sỹ Hoàng Xuân Ba :
 16. Đại gia bỏ 66 triệu đồng học làm... chó chăn cừu - Khóa học làm chó chăn cừu tại trang trại Wiltshire (Anh) đang thu hút rất đông người tham gia. Những người tham gia khóa học “Raising the Baa” tại trang trại sẽ phải hành động như những con chó chăn cừu, chạy vòng quanh để dồn cừu vào những bãi rào kín. Sau khi xem đoạn phim ghi lại cảnh này, những học viên sẽ xác định được vị trí và vai trò của mỗi người. Những người tham gia khóa học “Raising the Baa” tại trang trại sẽ phải hành động như những con chó chăn cừu, chạy vòng quanh để dồn cừu vào những bãi rào kín Hoạt động này rất tốt cho việc giải tỏa căng thẳng. Thêm vào đó, khóa học còn giúp phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và cho thấy ai có tư chất lãnh đạo. Chính vì vậy mà khóa học này thu hút rất đông người tham gia, từ những chủ ngân hàng, giám đốc điều hành đến nhân viên bình thường. Trang web của công ty tổ chức khóa học có dòng chữ: “Liệu nhóm của bạn có phải nhóm giỏi nhất?” và "Liệu bạn là cừu, người chăn cừu hay chó trong cuộc sống?". Ngoài ra, công ty cam kết sẽ tìm ra những nhân viên có tư chất lãnh đạo. Trang web của công ty tổ chức khóa học có dòng chữ: “Liệu nhóm của bạn có phải nhóm giỏi nhất?” và "Liệu bạn là cừu, người chăn cừu hay chó trong cuộc sống?" Chris Farnsworth và Caroline Palmer là người tổ chức các khóa học này. Chris đã từng là một người chăn cừu và giám đốc kinh doanh, còn Caroline làm việc ở phòng marketing. Họ đều cảm thấy rõ sự căng thẳng của nhịp sống bận rộn, tấp nập. Do đó, Chris và Caroline đã quyết định mở khóa học. Công ty tổ chức nhiều khóa học như khóa Lamb, Ewe và Ram với lệ phí từ 400 đến 2.000 bảng Anh (tương đương 13 triệu đến 66 triệu đồng). Công ty tổ chức nhiều khóa học như khóa Lamb, Ewe và Ram với lệ phí từ 400 đến 2.000 bảng Anh Chris cho biết: "Hoạt động này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng sự tự tin, nâng cao các phẩm chất lãnh đạo và khơi nguồn cảm hứng. Thêm vào đó, khi tham gia khóa học, bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui”. Caroline nói thêm: "Chúng tôi cố gắng giúp người học rút ra các bài học trên thương trường thông qua cách họ ứng phó với đàn cừu”. Nguyễn Ngọc Khanh (Theo Mail) ------------------------------------ . Đây chính là tri thức đời thường của nông dân. Nhưng cũng lắm người "Trí thức" bỏ tiền ra để tham gia tìm tòi học hỏi nhằm rút ra bài học và áp dụng vào lĩnh vực khác.
 17. Tai nạn tăng nặng... ====================== Thuỵ Sĩ: Kinh hoàng xe buýt đâm vào đường hầm, 28 người chết (Dân trí) - Ít nhất 28 người, trong đó 22 nạn nhân là học sinh, đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở họ đâm phải một đường hầm ở Thuỵ Sĩ vào tối qua giờ địa phương. Chiếc xe buýt bị biến dạng phần đầu sau vụ tai nạn. 24 trẻ em khác cũng bị thương trong vụ tai nạn tại bang Valais, gần biên giới với Italia. Chiếc xe buýt - chở 52 học sinh Bỉ - đã đâm vào tường của một đường hầm ở thị trấn Sierre, Thuỵ Sĩ, gần các khu trượt tuyết nổi tiếng trên dãy An-pơ, vào khoảng 9 giờ tối giờ địa phương. Cả hai tài xế đều thiệt mạng. Chiếc xe đang nằm tại đường hầm ở thị trấn Sierre, Thuỵ Sĩ. Các học sinh, tới từ 2 ngôi làng Lommel và Heverlee của Bỉ, đang trở về nhà sau kỳ nghỉ trượt tuyết tại Val d'Anniviers của Thuỵ Sĩ. Tại Brussels, Bộ Ngoại giao Bỉ cho hay hầu hết các học sinh đều trong độ tuổi 12 và chiếc xe buýt gặp nạn là một trong 3 chiếc xe được một nhóm Cơ đốc giáo thuê. Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường. Một số người bị thương đã được chuyển bằng trực thăng tới các bệnh viện ở Lausanne, Berne và các thành phố khác của Thuỵ Sĩ.Khoảng 300 nhân viên cứu hộ và các xe cứu thương đã được điều tới hiện trường vụ tai nạn. Có nguồn tin cho biết đường hầm 2 làn không đông đúc vào thời điểm ra vụ tai nạn xảy ra và điều kiện lái xe cũng bình thường. Ngoài xe cứu thương, trực thăng cũng được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Cảnh sát miêu tả vụ tai nạn là “khủng khiếp chưa từng thấy”. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.Một đường dây nóng dành cho gia đình các nạn nhân đã được thiết lập và nhiều phụ huynh dự kiến sẽ đến Thuỵ Sĩ. Cận cảnh phần đầu xe sau vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra tại một đường hầm ở Sierre, gần biên giới Italia. An Bình Theo AFP, BBC
 18. Kỳ lạ xác ướp Ai Cập mang thai sau khi được khai quật (Zing)- Sau khi nhóm khảo cổ người Ai Cập khai quật được một xác ướp nữ cách đây hơn 3.000 năm, người phụ trách nhóm đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc, chứng minh xác ướp này đã mang thai sau khi được khai quật. Câu chuyện tưởng chừng như hoang đường này đã được chứng minh bằng hình siêu âm về cái thai đang phát triển được 8 tháng trong bụng xác ướp. Người phụ trách cũng đã công bố cha của đứa trẻ trong xác ướp chính là bảo vệ của học viện, nơi xác ướp được cất giữ để phục vụ nghiên cứu khoa học. Người đàn ông này khai nhận, do không cưỡng được ham muốn trước vẻ đẹp của xác ướp nên đã “yêu” xác ướp này. Ông Saier De khẳng định, xác ướp này lúc mới khai quật lên không hề có dấu hiệu mang thai. Đây là xác ướp của một cô gái sinh sống vào khoảng năm 924 trước công nguyên, và đến lúc được phát hiện ra, làn da, mạch máu và các thớ thịt vẫn được bảo tồn rất tốt. Nhà nghiên cứu này cho biết, cô gái chết khoảng năm 24 tuổi, thân phận thuộc hàng quý tộc thời đó. Điều khiến những nhà khoa học kinh ngạc ở chỗ, sau 3.000 năm bị chôn vùi dưới lòng đất được khai quật lên, "cô gái" vẫn có thể thụ thai bình thường. Họ đã đặt ra giả thuyết, một là tinh trùng của người bảo vệ xâm phạm xác ướp có công hiệu thần kỳ, hai là có phép ma thuật bí ẩn nào đó không ai giải thích được. Hiện xác ướp còn hai tháng nữa sẽ “lâm bồn”, và vẫn đang được đặt trong học viện để theo dõi. Tim thai vẫn phát triển tốt, và qua siêu âm thì đó là một bé gái. Trong ngôi mộ của xác ướp này còn có rất nhiều vật dụng của trẻ sơ sinh thời đó được chôn cất theo. Có lẽ, gia đình cô đã hy vọng kiếp sau cô sẽ được làm mẹ. TIGÔN Theo Infonet.vn ------------------------------------------------------------- Không biết là có thật không nhỉ???
 19. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ HUYNH HẠT GẠO LÀNG CHÚC HUYNH LUÔN KHỎE - HẠNH PHÚC - TÀI LỘC VẸN TOÀN
 20. “Đột nhập” những văn phòng công ty kỳ lạ trên thế giới Nội thất sơn màu da hươu cao cổ, mỗi nhân viên có một góc riêng tư trong... lồng kính, nhân viên không cần mặc gì trong lúc làm việc... là những kiểu văn phòng công ty kỳ lạ nhất trên thế giới. VnEconomy đã nhiều lần đề cập tới vấn đề nhiều công ty trên thế giới đã thay đổi thiết kế phòng làm việc theo những phương pháp khác nhau, nhằm tạo cảm giác hứng thú và say mê cho nhân viên. Nhưng đôi khi có những doanh nghiệp cách tân quá mức có thể khiến người khác phải bật cười. Rõ ràng là, mọi sự thay đổi thiết kế đều có ý nghĩa riêng của nó và phải phù hợp với hoàn cảnh cũng như văn hóa của doanh nghiệp, nhưng bạn sẽ nghĩ thế nào nếu được tuyển dụng vào làm việc ở một văn phòng mà ai cũng nồng nỗng đi lại trong trang phục của thủy tổ loài người? Dưới đây là một số văn phòng có kỳ quặc như vậy, qua chùm ảnh của mạng tin Tân Hoa Xã. Onebestway là một công ty thiết kế và quảng cáo ở Newscatle, Anh quốc. Bình thường, đội ngũ nhân viên của họ cũng ăn mặc như những nơi khác. Nhưng mỗi tháng, vào một ngày thứ 6 định trước, toàn bộ nhân viên công ty sẽ trút bỏ mọi xiêm y trở về thời kỳ của Adam và Eva, thậm chí không cần lá nho để che đậy. Mục đích chính của ý tưởng này là để nhân viên xốc lại tinh thần, trút bỏ buồn phiền. 2. Đua xe công thức 1 Invention Land đã biến một phần văn phòng của họ thành một vòng đua xe công thức 1. Mục đích thiết kế này có vẻ hơi khó hiểu, bởi lĩnh vực kinh doanh của họ là phát minh, chứ không phải là nhà tổ chức giải thi đấu này. Trên thực tế, làm việc ở một nơi như thế này và chuyên về phát minh sáng tạo, nhân viên sẽ càng có cảm hứng tìm tòi cái mới. Bởi vậy, không có gì là thừa cả. 3. Cướp biển Caribbean Cũng vẫn là Invention Land. Một khu vực khác trong công ty này đã được biến thành một con tàu của cướp biển Caribbean. Những ai từng là "fan" của loạt phim này chắc chắn sẽ thích thú được làm việc ở đây. Bàn làm việc được kê trên những thùng gỗ, rất ra dáng cướp biển, nhưng ghế ngồi thì vẫn là hàng hiện đại, không lẽ cũng ngồi trên thùng gỗ?! 4. Hầm ngầm tránh bom Có vẻ như hãng Bahnhof (Thụy Điển) luôn phòng xa những nguy cơ chiến tranh bất thình lình, khi họ chọn một hầm tránh bom thời Chiến tranh Lạnh làm trụ sở. Tuy nhiên, bức thông điệp mà họ gửi tới khách hàng thì không kỳ lạ tí nào, mà thậm chí còn rất to tát và ấn tượng: "Chúng tôi luôn ở bên bạn, dù trên mặt đất có là ngày tận thế". 5. Bong bóng nước Mỗi người một lồng kính, một góc thật riêng tư trong một môi trường xanh là tiêu chí thiết kế văn phòng của hãng Pons & Huot ở Paris, nhưng nhìn vào công ty này, người ta có cảm giác như đang đi giữa một khu rừng vào buổi sáng sớm, với những bong bóng nước còn nguyên vẹn trên các tán lá. Toàn bộ phần bàn làm việc được thiết kế liền mạch, và mềm mại, uốn quanh hệ thống cây xanh tự nhiên, khiến chúng ta hình dung như những con suối chảy luồn qua những khóm cây xanh. Phần mái được sử dụng vật liệu nhựa thông minh, giúp lấy ánh sáng tự nhiên. “Đột nhập” những văn phòng công ty kỳ lạ trên thế giới (Tiếp theo)6. Thế giới hang động Chúng ta trở lại Invention Land để xem một thiết kế khác, kiểu hang động, rừng rú và thác nước. Nếu bạn là người luôn muốn hòa nhập vào thiên nhiên, thì đây là kiểu văn phòng phù hợp nhất. Rất tự nhiên và cũng rất thú vị. 7. Nhà bánh ngọt Đây là khu vực làm việc cho nhân viên nữ, và cũng vẫn thuộc trụ sở của Invention Land. Có vẻ như tất cả những thiết kế độc đáo nhất thế giới đều nằm ở công ty chuyên về sáng tạo có trụ sở ở Pittsburgh (Mỹ) này. 8. Vườn hươu cao cổ Công ty truyền thông Twiga lại đặc biệt hứng thú với loài hươu cao cổ ở Tanzania, khi mọi vật dụng trong văn phòng đều mang màu sắc hoặc liên quan tới loài thú này. Thậm chí, cả cái tên của doanh nghiệp, trong tiếng của thổ dân Tanzania, cũng có nghĩa là hươu cao cổ. HOÀI AN
 21. Tai nạn tăng nặng ...... ===================== Tàu chở 1.000 người bốc cháy Vụ du thuyền Costa Concordia bị lật hồi tháng 1 khiến 32 người thiệt mạng còn chưa lắng xuống thì Công ty du lịch Costa Cruises (Ý) lại hứng chịu sự cố mới. Tàu Costa Allegra trước khi gặp sự cố - Ảnh: AFP Tối 27.2, tàu du lịch Costa Allegra, cùng đội tàu với Costa Concordia, đang chở hơn 1.000 người từ Madagascar đến Seychelles ở Ấn Độ Dương thì buồng động cơ phát hỏa, theo AFP. Sau một vài giờ, đội cứu hỏa trên tàu đã dập tắt đám cháy và không có người bị thương. Tất cả hành khách được chuyển lên boong tàu để sơ tán khi cần. Ngoài ra, do chết động cơ nên tàu Costa Allegra bị trôi dạt trong nhiều giờ tại khu vực hải tặc Somalia thường xuyên hoạt động. Ngày 28.2, Lực lượng tuần duyên Seychelles thông báo tàu Costa Allegra sẽ được kéo đến đảo quốc này trong hôm nay và sẽ có 4 chuyến bay đưa 636 du khách cùng 413 thành viên thủy thủ đoàn trở về. Văn Khoa
 22. Tai nạn tăng nặng.... ================== Nổ khí gas làm sập nhà 9 tầng ở Nga Ít nhất hai người hôm qua thiệt mạng khi một khối căn hộ 9 tầng ở Nga đổ sụp sau vụ nổ khí gas. Hiện trường vụ sập khối nhà 9 tầng ở Astrakhan, Nga. Ảnh: AP AFP cho hay vụ việc xảy ra tại thành phố Astrakhan, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở phía nam nước Nga. Giới chức địa phương cho hay các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn sống sót nhưng bị mắc kẹt trong đống đổ nát.Vụ nổ khí gas xảy ra ở những tầng thấp của khối nhà và nhanh chóng biến toàn bộ công trình này thành một đống đổ nát ngổng ngang đầy khói bụi. Nguyên nhân của vụ nổ vào giờ ăn trưa này được cho là vì rò rỉ khí gas, bộ các trình trạng khẩn cấp Nga cho hay. Một vài nguồn tin khác cho hay sự rò rỉ có thể bắt nguồn từ một ý đồ tự tử được thực hiện bên trong tòa nhà. Người đứng đầu đơn vị điều tra của Astrakhan cho biết một trong những người dân sống ở tầng 3 của tòa nhà, nơi vụ nổ xảy ra, được cho là đã liên tiếp có ý định tử tự. "Anh ta đã hơn một lần mở vòi khóa khí gas và dường như lần này anh ta đã gây nên vụ nổ", quan chức trên nói. "Thi thể của một phụ nữ và một đàn ông vừa được tìm thấy trong đống đổ nát", phó tỉnh trưởng Astrakhan, Konstantin Markelov cho biết nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Trước đó, Thứ trưởng Các tình trạng Khẩn cấp Pavel Popov cho hay có 14 người mất tích trong vụ việc. Bộ y tế Nga xác nhận có 12 người bị thương, trong đó có hai trẻ em. 7 người hiện được điều trị tại bệnh viện. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, bộ các trình trạng khẩn cấp Nga cho biết đang điều hai máy bay vận tải lớn Ilyushin-76 tới Astrakhan, với các chuyên gia cứu hộ và nhiều máy móc chuyên dụng. Bộ trưởng Các tình trạng Khẩn cấp Sergei Shoigu cũng đã trực tiếp tới hiện trường vụ sập nhà. Từ Moscow, Thủ tướng Vladimir Putin ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Viktor Zubkov để tìm ra nguyên nhân thảm họa, phát ngôn viên Dmitry Peskov của ông Putin cho hay trong một thông báo. Những vụ nổ vì rò rỉ khí gas xảy ra khá thường xuyên ở Nga, do hệ thống cơ sở hạ tầng cũ kỹ chưa được thay thế trong những thập kỷ qua. Hà Giang
 23. Hic... Để trả lời rốt ráo câu hỏi của bạn thì rất nhiều vấn đề bạn ạ. Đại loại như Sư Huynh HGL đã trả lời bạn đấy. Bạn có thể tự tìm hiểu hoặc có thể tham gia khóa học PTLV để tường tận hơn, Thân mến!
 24. Động đất mạnh ở Nga Một cơn địa chấn cùng nhiều dư chấn làm rung chuyển vùng Siberia của Nga song không gây thiệt hại về người và tài sản. Vết nứt do động đất trên tường một tòa nhà ở thành phố Kyzyl thuộc nước cộng hòa Tyva hôm 26/2. Ảnh: Ria Novosti. Bộ Khẩn cấp Nga cho biết, địa chấn xảy ra ở Tyva, nước cộng hòa thuộc liên bang Nga và tiếp giáp Mông Cổ. Người dân tại nước cộng hòa Buryatia, thành phố Irkutsk, nước cộng hòa Khakassia cũng cảm nhận được tác động của địa chấn. Những người trong các tòa nhà cao tầng kể rằng đồ đạc trong nhà đổ và rơi vì động đất, RIA Novosti đưa tin.Hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Cục Địa chất Mỹ thông báo trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra phía đông nam vùng Siberia vào khoảng 10h20 sáng qua theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu 15 km và cách thành phố Kyzyl, thủ đô nước cộng hòa Tyva, 107 km về phía đông. Tâm chấn của động đất hôm 26/2 cách thủ đô Kyzyl của nước cộng hòa Tyva (màu đỏ) 107 km về phía đông. Ảnh: russianlessons.net. Dư chấn của động đất xuất làm rung chuyển thành phố Irkutsk và Khakassia từ 15h19 tới 15h24 chiều qua.Giới chức Bộ Khẩn cấp khẳng định động đất không gây thiệt hại về người và tài sản. Hoạt động cung cấp điện, nước, khí đốt và nhiều dịch vụ khác không bị gián đoạn. Cùng ngày một trận động đất có cường độ 6 độ Richter xảy ở huyện Bình Đông trên đảo Đài Loan. Hai dư chấn, có cường độ lần lượt là 4 và 4,2 độ Richter, xuất hiện ở Bình Đông chỉ vài phút sau trận động đất. Việt Linh
 25. Kỳ nhân "ba mắt" - Hơn nửa thế kỷ nay, người dân làng Khuyển, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình ca tụng "kỳ nhân" Bùi Văn Ngởi như một người có con mắt thứ ba. Bởi lẽ ông bị mù cả hai mắt nhưng vẫn có thể tự mình băng rừng đốn củi, chặt gỗ làm nhà, hay làm nương rẫy, thậm chí có thể biết chính xác mệnh giá của từng đồng tiền dù là tiền giấy hay tiền polyme. Ông Ngởi làm được các công việc nương rẫy, đồng áng. Làm việc bằng con mắt thứ 3Chúng tôi băng qua con dốc trơn như lươn dẫn lên nhà "kỳ nhân" Bùi Văn Ngởi. Đó là một ngôi nhà sàn làm bằng gỗ theo kiến trúc của người Mường. Phía sau ngôi nhà, một người đàn ông đang bổ những nhát cuốc cẩn trọng xuống đất để lật từng bụi cỏ. Chúng tôi cất tiếng hỏi thăm gia đình ông Ngởi, người đàn ông dừng tay cuốc nghiêng một bên tai sang phía chúng tôi nghe ngóng. Lát sau ông nói: "Tôi là Ngởi đây". Khi ông quay mặt lại, chúng tôi mới té ngửa vì đôi mắt đã hỏng hoàn toàn, ấy vậy mà ông vẫn có thể làm vườn như người bình thường. Nhưng ông quả quyết là còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Ông Ngởi kể, cách đây mấy chục năm, chính tay ông đã lên rừng chặt gỗ về làm nhà. Khi đó rừng còn nhiều, ông chỉ việc lên tìm gỗ. Khi gặp cây nào đó ông chỉ việc dang tay ra ôm lấy cây để áng chừng xem cây đó có thể làm cột nhà không. hậm chí, ông còn trèo cả lên cây để "đo độ dài" của cây gỗ, nếu ưng ý thì mới chặt hạ rồi nhờ người khiêng về. Ngày đó, dân làng thấy ông mù hai mắt mà lại lên rừng chặt gỗ thì lấy làm lạ lắm. Họ thách đố, có người còn đòi bịt mắt ông để xem có còn chui được vào rừng nữa hay không. Ấy thế mà ông chỉ cười mỉm một cái rồi thoăn thoắt lên rừng chặt gỗ trước sự trầm trồ thán phục của dân làng. Nhưng chỉ chặt gỗ không thôi thì bình thường quá! Cách đây vài năm, ông còn theo chân đám thanh niên trẻ trong làng đi chặt tre, chặt vầu thuê để kiếm tiền. Gã nói rằng: "Lúc đó thấy thanh niên làng đi chặt tre chặt vầu thuê kiếm tiền nên tôi cũng đi theo. Ban đầu còn đi chặt thuê, nhưng sau đó tôi tự chặt rừng tre, vầu của gia đình mình để bán. Đám tư thương chỉ cần nói chặt cây dài mấy mét, mỗi bó mấy cây... tôi có thể làm được ngay. Tôi làm việc gì cũng rất cẩn thận, đầu tiên phải ướm xem cây vầu nghiêng đường nào rồi mới vung dao chặt. Khi chặt thì phải chặt ba đến bốn nhát dao bất kể cây to hay bé. Nếu chỉ chặt một nhát dao lỡ không may cây trượt đâm vào người thì chỉ có chết". Khả năng đặc biệt của ông Ngởi khiến chính quyền xã Bảo Hiệu cũng phải nể phục. Ông Bùi Cao Khải, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu không giấu nổi sự kinh ngạc khi nói đến "kỳ nhân" mù lòa: "Nhà tôi cách nhà ông Ngởi một cánh đồng. Đồng thời, nhà tôi cũng là trung tâm văn hóa làng, mỗi khi có họp hành, cả làng đều tập trung đến đây. Có điều lạ là khi đi họp mọi người thường đi theo đường cái vòng qua cánh đồng mới đến nơi. Còn ông Ngởi lại sắn quần ngang đầu gối đi tắt qua cánh đồng cho nhanh. Vậy mà ông ấy đi không bao giờ ngã. Còn dân làng thì tròn mắt nhìn mà thán rằng ông ấy có con mắt thứ ba". Đôi mắt của "kỳ nhân" xứ Mường bị mù từ khi lên ba tuổi. Nghe được tiếng rắn bò cách 10m Ẩn chứa đằng sau con người tưởng như cục mịch của "kỳ nhân" Bùi Văn Ngởi là những giác quan nhạy cảm đến mức “thần sầu”. Ông có thể nghe được tiếng rắn bò cách mình 10m, điều tưởng như chỉ có trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Ông nói: "Tiếng di chuyển đặc trưng của rắn nghe dài lê thê. Nếu là rắn to hoặc trăn thì tiếng bò rõ hơn và có thể có tiếng gãy lách tách của cành cây khô. Nếu là rắn nhỏ thì chỉ nghe tiếng trường dài, nhẹ như một cơn gió". Bằng đôi tai và lỗ mũi kỳ diệu của mình, khi nghe tiếng động, ông có thể phân biệt được tiếng chạy của chó, tiếng đi của cầy, của rắn... Chẳng hạn như cầy đi từng bước dứt khoát, nhanh cộng thêm có mùi hôi lan tỏa... Trong khi nói chuyện với chúng tôi, ông lại lôi gạo ra kêu gà về ăn và tai cứ nghiêng nghiêng nghe tiếng động, còn miệng thì lẩm nhẩm tính. Lát sau ông bảo có mười một con gà, không thiếu con nào. Chúng tôi hỏi: "Làm sao ông đếm được gà?". Ông trả lời: "Gà to thì tiếng chân đi nặng, gà nhỏ tiếng chân rất nhẹ, mỗi con có trọng lượng khác nhau thì tiếng chân đi khác nhau, nếu nghe nhiều thì có thể đoán ra ngay". Phát hiện ra khả năng trong tuyệt vọng Ông Ngởi sinh năm 1954, nhưng chỉ ba năm sau đó ông đã bị mù hai mắt do bệnh đau mắt hột. Mặc dù rất đau khổ vì cả phần đời còn lại phải sống trong bóng tối. Thế nhưng, từ trong tuyệt vọng gã đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình và rèn luyện khả năng đó đến độ tinh tế. Ông Ngởi nói, lúc mới bị mù, đi đâu phải có bố mẹ đi theo. Nhưng mỗi khi bố mẹ dắt đi đường nào, ông liền lấy ngôi nhà là trung tâm và hình dung ra hướng đi của con đường đó, khoảng cách của quãng đường và những dấu hiệu nhận biết. Chẳng hạn như đi từ nhà ra cổng phải mất năm mươi bước chân, từ cổng ra ruộng mất khoảng mười phút đi bộ. Trên đường đi phải qua hai cái rãnh, hay năm gốc cây... cứ như thế mỗi ngày ông lại nhớ thêm một quãng đường. Chỉ cần đi vài ba lần là ông đã thuộc làu làu mà không cần ai chỉ dẫn. Thậm chí, ông có thể đến trúng nhà hàng xóm mà mình cần đến. Theo ông Ngởi, tất cả sự nhạy cảm có được phải do rèn luyện mà thành. Ngày trước khi đi chợ buôn bán, ông đã bị kẻ xấu nói dối và đưa không đủ tiền. Rồi ông dùng tay sờ từng đồng tiền và lần ra số ghi giá trị của đồng tiền đó. Khi chúng tôi đưa vài tờ tiền polyme và cotton với mệnh giá khác nhau để ông trổ tài, không ngờ ông chỉ xoa xoa vài giây đã có thể đọc trúng mệnh giá của tờ tiền đó. Ông cho biết: "Trước đây chỉ đoán được mệnh giá tiền cotton, còn tiền polyme thì mới chỉ học được từ cách đây hai năm, chủ yếu bằng cảm giác và kinh nghiệm. "Việc ông Ngởi có những khả năng đặc biệt như trên là có thật. Mặc dù gia đình ông Ngởi thuộc diện hộ nghèo nhưng ông ấy có ý chí vươn lên không dựa dẫm vào Nhà nước mà tự tay làm tất cả các việc, từ làm nhà, làm ruộng, vườn cho đến nấu cơm, rửa bát". Ông Bùi Cao Khải (Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu) Dương Trần