• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tranlong07

 1. Thiên tai tăng nặng.... -------------------------------------------------------------- Hàn Quốc: 44 người chết vì mưa lũ, lở đất (Dân trí) - Tính tới sáng nay, số người chết trong đợt mưa lũ và các trận lở đất tại Hàn Quốc đã tăng lên 44 người, và 5 người khác được thông báo mất tích. >> Lở đất kinh hoàng tại Hàn Quốc, 19 người chết Các phương tiện bị nước nhấn chìm trên một con phố ở phía nam Seoul ngày 27/7. Mưa lớn đã đổ xuống phía bắc Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, trong 2 ngày qua, khiến nhiều khu vực và đường xá bị ngập nặng. Cảnh sát và tài xế đẩy một ô tô bị mắc kẹt trên đường phố Seoul. Cơ quan xử lý khẩn cấp của Hàn Quốc cho hay mưa lớn kể từ hôm thứ 3 đã khiến 620 người bị mất nhà cửa, nhấn chìm 720 ngôi nhà trên khắp cả nước. Một phụ nữ được trợ giúp để trèo nóc xe để tránh bị dòng nước cuốn đi. Mưa lớn đã gây ra các trận lở đất nghiêm trọng ở phía bắc Hàn Quốc và thủ đô Seoul. 13 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất ở Chuncheon, phía bắc Hàn Quốc sáng sớm ngày 27/7. Trong số những người thiệt mạng tại Chuncheon có 10 sinh viên đang tham gia hoạt động tình nguyện. Lở đất tại Chuncheon cũng làm 24 người bị thương và phá hủy vài ngôi nhà. Một trận lở đất khác xảy ra ở phía nam làm 16 người chết. 15 người khác cũng thiệt mạng do mưa lũ và lở đất tại các thị trấn gần Seoul. Quan chức khẩn cấp Kim Wu-min cho biết, tính tới sáng ngày 28/7, tổng cộng 44 người đã chết do mưa lũ và lở đất, và 5 người khác được thông báo mất tích. Trực thăng được triển khai để sơ tán người dân tại Gwangju. Ninh Nhi Tổng hợp
 2. Thiên tai tăng nặng....... ------------------------------------------------------------- Hàn Quốc : Seoul chìm trong biển nước Cơn mưa lớn kéo dài hai ngày qua gây ra những trận lở đất nghiêm trọng, vỡ đê, khiến Seoul chìm trong biển nước và làm ít nhất 32 người thiệt mạng. Mưa lớn nhấn chìm hàng loạt ôtô trên một đường phố Seoul hôm qua. Ảnh: chinadaily Trong khi đó, tại một trục đường khác, nước lũ khiến việc lưu thông của các phương tiện bị cản trở, gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn. Ảnh: New York Times Lính cứu hộ phải dùng một bức tường bằng nhựa polystyrene để giải cứu cho những người dân khỏi nước lũ sau khi mưa lớn gây vỡ bờ của một con sông ở Gwangju, cách Seoul 40 km về phía đông nam. Ảnh: chinadaily Một người phụ nữ đang cố gắng lên xe buýt giữa dòng nước chảy xiết. Thời tiết xấu gây mất điện cho hàng chục nghìn hộ dân ở phía đông nam thủ đô. Yonhap cho biết kết nối Internet hữu tuyến và vô tuyến ở khu vực này bị mất. Hàn Quốc là nước có hạ tầng Internet tốt nhất thế giới. Ảnh: chinadaily Cảnh sát đang cố gắng di chuyển một chiếc xe bị mắc kẹt giữa nước lũ trên đường cao tốc. Seoul, thành phố 10 triệu dân, đã phải đóng hai đoạn đường cao tốc gần sông Hàn, do mực nước lên cao. Ảnh: chinadaily Mưa lớn và lở đất phá hoại nhiều ngôi nhà và phương tiện. Hai trận lở đất xảy ra trong những ngày qua ở phía đông Seoul khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: chinadaily Đống đổ nát bên ngoài một khu chung cư ở Seoul. Ảnh: chinadaily Đường phố ngổn ngang cây đổ và các phương tiện bị mắc kẹt sau lở đất. Các nạn nhân thiệt mạng ở phía đông bắc và đông nam Seoul. Gần 700 cảnh sát, nhân viên cứu hộ đã được huy động đi giải cứu những người còn bị kẹt do lở đất. Ảnh: New York Times Theo VnE
 3. Chúc mừng Sinh Nhật cô Wild, kính chúc cô luôn mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc!!!
 4. Trung Quốc: Tai nạn tàu cao tốc, 11 người chết Chủ Nhật, 24/07/2011 00:05 Ít nhất 11 người thiệt mạng và 89 người nhập viện sau khi một đoàn tàu cao tốc đột ngột mất điện do bị sét đánh và bị một đoàn tàu khác đụng phải từ phía sau ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) hôm 23-7. Vụ việc khiến 2 toa của đoàn tàu bị đụng rơi khỏi một cây cầu Tân Hoa Xã cho biết tai nạn xảy ra ở thành phố Ôn Châu lúc 20 giờ 30 phút (giờ địa phương). Các tấm ảnh được đưa lên internet cho thấy một toa tàu nằm dưới đất và một toa khác dựng đứng dựa vào chiếc cầu. Các nhóm cứu nạn và người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để giúp đỡ những hành khách gặp nạn. Bốn toa tàu của đoàn tàu thứ 2 cũng bị trật đường ray nhưng không rõ mức độ hư hại của nó. Hai toa tàu cao tốc rơi khỏi một cây cầu ở thành phố Ôn Châu hôm 23-7 Ảnh: AP Đoàn tàu gặp nạn nói trên thuộc thế hệ tàu cao tốc đầu tiên, chạy với tốc độ trung bình khoảng 150 km/giờ. Mỗi toa của tàu này có thể chứa khoảng 100 hành khách. Phương Võ (NLĐ)
 5. Theo tiểu đệ thì hướng Tây đối với người Tây trạch thì việc bố trí nội thất bên trong nhà tương đối khó . Kiến thức còn hạn hẹp, Chờ sư huynh HatGaoLang giải thích thêm ạ.
 6. Mỹ 'thoát' nguy cơ vỡ nợ Dù còn nhiều phiếu chống, cách đây ít giờ, Hạ viện Mỹ đồng ý với kế hoạch ngân sách do chính phủ đệ trình, mở cơ hội nâng trần nợ công và bước đầu giúp đất nước này thoát nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 8 tới. Một buổi họp của Quốc hội Mỹ. Ảnh: WP Theo AP, Hạ viện Mỹ hôm qua đã phê chuẩn kế hoạch dự phòng của Đảng Cộng hòa nhằm nới rộng mức trần nợ công lên trên ngưỡng 14.300 tỷ USD, đổi lại kế hoạch cắt giảm chi tiêu liên bang tới 6.000 tỷ USD và yêu cầu cải tổ nhằm cân bằng ngân sách. Quyết định này giúp Mỹ bước đầu thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 8, như lời "cảnh cáo" của Tổng thống Obama cũng như các thành viên Chính phủ. Tổng thống Barack Obama và nhiều Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa lên tiếng khen ngợi kế hoạch giảm thâm hụt mà "Bộ 6" Thượng nghị sĩ đứng đầu đưa ra vào đầu cuộc họp đã xóa được khoảng cách giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Kế hoạch này kèm theo 1.000 tỷ USD thuế thu thêm. Tổng thống Obama cho biết ông hy vọng các lãnh đạo của Quốc hội sẽ làm việc cùng nhau để đi đến một thỏa thuận chung vào thứ 4 này. Một số thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống bởi họ vẫn không đồng ý với việc tăng nợ trần, thậm chí là cắt giảm chi tiêu. Các thành viên của Quốc hội sẽ ở lại Washington đến cuối tuần này để cùng soạn thảo luật để tăng nợ trần, mục đích thông qua trước hạn chót vào ngày 2/8. Một bản khảo sát thực hiện bởi tờ Wall Street Journal cho thấy cả hai đảng đều chia sẻ áp lực nếu mức nợ trần không tăng và chính phủ rơi vào cảnh vỡ nợ. Có tới 39% người được hỏi cho biết họ sẽ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, trong khi 35% cho rằng ông Obama và Đảng Dân chủ là những người có trách nhiệm, chỉ 17% cho rằng lỗi là từ hai phía. Thông tin từ cuộc họp nợ công Mỹ đã giúp giải tỏa áp lực trên các thị trường tài chính, tiền tệ. Giá vàng ngay lập tức rời xa mốc 1.600 USD một ounce. Trong khi đó thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại, tiếp đà sinh khí cho thị trường châu Á. Theo Công Tâm ( VNE)
 7. Cơn bão cát thứ 2 “nuốt chửng” thành phố Mỹ (Dân trí) - Một bức tường cát khổng lồ đã lăn qua thành phố Phoenix, bang Arizona của Mỹ hôm thứ 2, biến bầu trời thành màu nâu xám và làm trì hoãn một số chuyến bay. Bức tường cát đang di chuyển tại khu vực Phonenix chiều tối ngày 18/7. Bức tường cát cao khoảng 1.000m và di chuyển với tốc độ 65km/h, một nhà khí tượng tại Trung tâm thời tiết quốc gia Mỹ cho hay. Đây là cơn bão cát nghiêm trọng thứ 2 xảy ra tại Phoenix trong tháng này. Trước đó, hôm 5/7, một cơn bão cát kinh hoàng có đường kính lên tới 80km và cao 1,6km cũng đã tấn công Phonenix, quật đổ các cây cối và khiến hàng nghìn người dân bị cắt điện. Bão cát thường xảy ra trong mùa mưa tại Arizona, bắt đầu từ giữa tháng 6 tới cuối tháng 9. Bức tường cát đang tiến lại gần sân bay quốc tế Sky Harbor tại Phonenix. Bão cát khiến bầu trời dần biến thành màu nâu. Bão cát làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng tại Quận Pinal, bang Arizona. Biển cảnh báo các phương tiện về tầm nhìn giảm. Một vụ tai nạn xảy ra do tầm nhìn giảm.
 8. Bạn cần cung cấp thêm thông tin về căn nhà bạn muốn xây dựng như thế nào (nhà bao nhiêu tầng, phòng ngủ, WC, tầng trệt có phòng ngủ ko,.v.v...... nếu có bản thiết kế đưa lên đây thì càng tốt) để các sư huynh có thể tư vấn cụ thể hơn. Chứ chỉ chung chung như bạn nói cũng rất khó. .
 9. Cơn địa chấn mới trên chính trường Thái Lan Thứ năm, 14/07/2011, 17:55 (GMT+7) Ngày 14-7, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ ở Thái Lan (PAD) đã yêu cầu Tòa án Tối cao nước này tuyên bố cuộc bầu cử ngày 3-7 vừa qua là vô hiệu lực và không có giá trị pháp lý. Đây chỉ là một trong những “đám mây u ám” đang che phủ chính trường Thái Lan sau khi Ủy ban Bầu cử (EC) nước này tuyên bố hoãn công nhận bà Yingluck Shinawatra, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva cùng 140 người khác thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 3-7 vừa qua do có khiếu kiện vi phạm luật bầu cử. Nghi án gian lận Trong danh sách 358 nghị sĩ trúng cử (chiếm 71,6% trong Quốc hội gồm 500 ghế) không có 2 nhân vật từng là tâm điểm làm khô mực báo chí Thái Lan trong những ngày qua : bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người được cho là nữ thủ tướng tương lai của nước này và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva. Đại diện đảng Puea Thai yêu cầu EC giải tán đảng Dân chủ vì cho rằng đảng này đã vi phạm luật bầu cử EC tuyên bố cả bà Yingluck và ông Abhisit đều đang phải đối mặt với những cáo buộc liên quan tới gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử vừa qua và EC cần phải tiến hành điều tra. Đảng Puea Thai bị cáo buộc đã để một số chính trị gia bị cấm tranh cử, như ông Thaksin, tham gia chiến dịch tranh cử và còn sử dụng khẩu hiệu “Thaksin suy nghĩ, Puea Thai hành động”. Còn Thủ tướng Abhisit bị cáo buộc về hành vi mua phiếu bầu khi ông đến vận động tranh cử ở tỉnh Samut Prakarn. Tuy nhiên, các cáo buộc gian lận bầu cử không chỉ dừng lại ở đó. Ngày 14-7, trong đơn đề nghị Tòa án Tối cao hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử vừa qua, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ ở Thái Lan (PAD) – thuộc phe áo vàng chống đối phe ủng hộ Thaksin, còn cáo buộc tình trạng gian lận đã xảy ra tại nhiều địa điểm bỏ phiếu trên khắp Thái Lan. Theo tướng Chamlong Srimuang, một trong những lãnh đạo chủ chốt của PAD, khoảng 2 triệu người Thái đã bị từ chối quyền bỏ phiếu vì không được hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp lệ. Luật sư của PAD Suwat Apaipak còn cho biết ngày 20-7 tới sẽ diễn ra phiên tòa xét xử một số quan chức đã vi phạm luật bầu cử khi ngăn cản không cho người dân bỏ phiếu sau 3 giờ chiều, trái với thông báo trước đó của Chủ tịch EC Apichart Sukhagganond. Một số quan chức bầu cử đã không đếm phiếu và thay vào đó chỉ ghi vào hai nhữ “không bầu” để xem trường hợp này là không có hiệu lực…Chỉ còn 2 tuần Đây không phải lần đầu tiên chính trường Thái Lan phải xử lý những vấn đề rắc rối sau bầu cử. Đã có hai đảng thân ông Thaksin từng bị giải thể trong những năm vừa qua. Những người đứng đầu các đảng này bị cấm tham gia chính trị. Đảng Dân chủ đưa Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lên nắm quyền năm 2008 sau khi đảng tiền nhiệm của Pheu Thai bị giải tán vì gian lận bầu cử. Bản thân đảng Dân chủ cũng suýt bị giải tán năm 2010 vì bị cáo buộc sử dụng ngân quỹ sai mục đích...Theo luật pháp Thái Lan, Quốc hội mới sẽ phải họp lại trong vòng 30 ngày sau cuộc bầu cử, và có thêm 30 ngày nữa để đề cử Thủ tướng. Do vậy, trong vòng 30 ngày sau ngày bầu cử, EC phải xác nhận kết quả thắng cử của ít nhất 475 nghị sĩ được bầu (khoảng 95% tổng số nghị sĩ trong Quốc hội) để Hạ viện có thể triệu tập phiên họp toàn thể đầu tiên để bầu thủ tướng. Nếu ủy ban không xác nhận thắng lợi của một ứng cử viên thì tòa án Hiến pháp sẽ quyết định liệu ứng cử viên đó có là bất hợp lệ hay không. Tuy nhiên, trường hợp này chưa từng xảy ra. Ngày 14-7, Tổng thư ký EC Suthipol Thaweechaiyagarn cho biết vào ngày 19-7 EC có thể sẽ công bố quyết định “loại bỏ” những ứng cử viên nào bị xác định có vi phạm luật bầu cử và khi đó cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra vào ngày 31-7 tới. Bão sẽ ập đến chính trường Thái Lan ? Theo giới quan sát, nếu chỉ một mình bà Yingluck bị “loại” cũng đủ làm “phẫn nộ” phe áo đỏ vốn trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin hiện đang sống lưu vong, những người đã nhuộm máu những cuộc biểu tình hồi năm ngoái. Đằng này, trong danh sách 140 người bị “nghi vấn” của EC, có rất nhiều lãnh đạo áo đỏ cốt cán thuộc đảng Pheu Thái như Jatuporn Prompan, Nutthawut Saikua và Weng Tojirakarn… Cú giáng của EC có thể gây nên một cơn địa chấn nếu bà Yingluck vẫn không được công nhận là người chiến thắng. Còn tương lai Đảng Dân Chủ cũng không có gì là sáng sủa. Nếu ông Abhisit bị xác định là vi phạm luật bầu cử thì đảng này một lần nữa đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Những người ủng hộ phe áo đỏ chỉ trích việc “lôi” Abhisit vào danh sách trên chỉ là cách để EC tránh bị mang tiếng thiên vị. Tuy nhiên, theo tờ Nation, nhiều nhà phân tích tin rằng quyết định của EC là muốn loại trừ cả hai đảng trên, dọn đường cho một trật tự chính trị mới ở Thái Lan. Cuộc chiến pháp lý thường rắc rối và phức tạp, nhưng đó cũng là một “chiêu” để tranh giành quyền lực trên chính trường Thái Lan trong những năm gần đây. Chính trường Thái Lan vẫn chưa hết phức tạp và khó lường. HẠNH CHI (SGGP)
 10. Day dứt lo Hà Nội mất bản sắc vì sính ngoại (VnMedia) - Hàng trăm kiến nghị của cử tri đã được dồn dập gửi tới kỳ họp thứ 2 HĐND Hà Nội lần thứ XIV. Nhiều cử tri tỏ ra bức xúc vì các công trình xây dựng đường sá, cải tạo chung cư... Trong đó, không ít ý kiến lo ngại trước việc, Hà Nội đang mất dần bản sắc. Hầu hết các ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề: việc thực hiện các dự án đầu tư còn chậm; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị, giao thông còn hạn chế; việc xử lý các dự án treo chưa kiên quyết; hạ tầng nông thôn còn thấp kém; vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường vẫn là những vấn đề bức xúc chưa được xử lý kịp thời, triệt để; cải cách hành chính đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng ách tắc, chậm trễ trong giải quyết công việc. Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm nhiều, đó là việc quy hoạch của Hà Nội đang mất dần bản sắc dân tộc. Lo ngại trước sự việc trên, nhiều cử tri cho rằng, quy hoạch của Hà Nội cần đạt được các tiêu chí đảm bảo hiện đại, giữ được bản sắc dân tộc. Đặc biệt, với các dự án lớn khi mời chuyên gia nước ngoài cần quan tâm đến bản sắc một cách đúng mức, tránh tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào chuyên gia nước ngoài. Theo nhiều cử tri, công tác quy hoạch cần được quan tâm hơn nữa để khi triển khai thực hiện các dự án không bị cái sau phủ định cái trước (đặc biệt là các công trình giao thông, cầu) cụ thể. Thành phố nên xác định trung tâm hành chính quốc gia trước khi xây dựng Thủ đô theo quy hoạch mới đến năm 2030.... Nhiều cử tri lo ngại, nếu cứ học theo nước ngoài, Hà Nội sẽ mất bản sắc dân tộc. Đông đảo cử tri đề nghị, thành phố cần xem xét lại các quy hoạch đã nhiều năm chưa thực hiện như: Khu đất thuộc T79, Trường trung cấp Giao thông vận tải thuộc phường Xuân La quy hoạch trồng cây xanh và là khu vực bảo vệ di tích chùa Vạn Niên, khu đất thuộc dự án nhà khách thành phố ở 284 Lạc Long Quân, để hoang hóa, lãng phí, và khó quản lý... Với các trường hợp trên, cử tri đề nghị thành phố tiếp tục có các biện pháp mạnh hơn để tránh các dự án treo. Nhiều cử tri có ý kiến một số dự án triển khai trên địa bàn thành phố tiến độ chậm, gây tốn kém và ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực đó và ảnh hưởng đến giao thông, dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài. Như dự án đường Văn Cao - Hồ Tây, đường 32, Pháp Vân (Cử tri Phạm Huy Thuận, phường Thụy Khuê). Trước tình trạng thiếu điểm đỗ trầm trọng tại các quận nội thành của Thủ đô, cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu xem xét kỹ khi cấp phép điểm dừng đỗ xe ô tô trên các tuyến đường cho phù hợp, vì nhiều tuyến đường quá nhỏ nhưng vẫn cấp phép điểm đổ xe dưới lòng đường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông đô thị. Riêng về việc xây mới và mở mang đường sá, cử tri huyện Đông Anh tiếp tục kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đường 5 kéo dài vì hiện nay quá chậm. Huyện đã giải phóng mặt bằng, bàn giao cho dự án đạt 95% diện tích phải thu hồi. Tuy nhiên tiến độ xây dựng đường 5 kéo dài và hệ thống đường gom hai bên quá chậm, dẫn đến đất bỏ hoang hoá gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân sinh. Theo các cử tri, hiện nay dự án đường Quốc lộ 32 thực hiện trong thời gian quá dài, một số vị trí chưa thi công xong, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và thường xuyên gây ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện, cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sớm hoàn thành dự án. Nhiều công trình làm đường chậm tiến độ đã gây bức xúc cho cử tri. Đối với việc cải tạo lại các chung cư cũ, cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại các nhà chung cư cũ xuống cấp ở phường Thành Công, Giảng Võ. Sớm có quy hoạch tổng thể các khu tập thể cao tầng, công viên Thủ Lệ. Đề nghị UBND Thành phố cho cải tạo chung cư nhà E6, E7 Quỳnh Mai vì các chung cư này đã xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp rất nguy hiểm cho người dân.Các cử tri cho rằng, thành phố hiện có những biệt thự bỏ hoang, các phương tiện thông tin đại chúng nêu nhiều nhưng việc xử lý quá chậm gây bức xúc trong nhân dân. Vì thế, cần tăng cường giám sát kiểm tra việc quản lý sử dụng các ngôi nhà bị thu hồi tại 110 phố Quán Thánh, 46 Phan Đình Phùng. Bức xúc trước cảnh sắp đến mùa khai trường, hàng trăm phụ huynh học sinh thi nhau xếp hàng thâu đêm suốt sáng, chen chúc nhau chờ xin học cho con, cử tri cho rằng, tình trạng quá tải trong hệ thống trường mầm non, trường phổ thông công công lập đang diễn ra ở hầu hết các trường do thiếu diện tích, thiếu phòng học... Tình trạng nhân dân phải xếp hàng từ ngày hôm trước hoặc từ đêm để nhận đơn xin học vào trường mầm non công lập lại diễn ra. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm, gây dư luận bức xúc trong các bậc phụ huynh học sinh. Trường tư thục thu học phí cao hơn nhiều so với trường công lập nên đa số người dân vẫn mong muốn cho con cháu học tại trường công lập. Cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu giải pháp mở rộng diện tích, giảm tải cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố để việc học hành của con em được thuận lợi hơn. Theo chương trình kỳ họp, sáng nay, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu. VnMedia sẽ cập nhật thông tin về phiên chất vấn này. Xuân Tùng (VnMedia)
 11. ASEAN muốn hoàn tất Quy tắc ứng xử Biển Đông Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN ở Bali tuần tới sẽ giúp các nước này và Trung Quốc tiến gần hơn việc hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC). Hãng tin Kyodo dẫn bản dự thảo thông cáo chung của hội nghị cho biết ASEAN và Trung Quốc - một bên đối thoại của ASEAN - đã bắt đầu đàm phán về COC, "được thúc đẩy bởi tinh thần kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc", diễn ra trong năm nay. "ASEAN và Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn tất bộ quy tắc trước hội nghị thượng đỉnh của ASEAN lần thứ 19 và những hội nghị liên quan tổ chức tại Bali vào tháng 11", bản dự thảo mới nhất của thông cáo chung có đoạn. Binh sĩ Philippines đứng gác khi khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Chung-hoon cập cảng tại đảo Palawa chuẩn bị cho cuộc tập trận hồi đầu tháng. Ảnh: AFP. Trong dự thảo này, hai bên đều kêu gọi các bên tôn trọng tự do hàng hải và giao thông hàng không ở Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố về Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm đảm bảo một giải pháp hòa bình cho tranh chấp tại vùng biển chiến lược này. Tuy nhiên, hai bên đều cho rằng cần có một bộ quy tắc mang tính ràng buộc hơn nữa. Trung Quốc và bốn nước ASEAN bao gồm Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia cùng có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông, nơi có tuyến đường hàng hải đông đúc nhất thế giới. Bắc Kinh luôn muốn giải quyết tay đôi với từng bên tranh chấp. Căng thẳng về vấn đề chủ quyền biển đảo lên cao trong thời gian gần đây khi Việt Nam tố tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, không nằm trong vùng tranh chấp. Philippines cũng tố cáo Trung Quốc có hành động khiêu khích ở vùng nước mà Manila tuyên bố chủ quyền. Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan hôm qua cũng cho biết ASEAN sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông thảo luận về vấn đề này trong Diễn đàn an ninh khu vực (ARF) diễn ra ở Bali cuối tháng này. Philippines trước đó cho hay họ muốn đưa vấn đề tranh chấp ra ARF. Mỹ cũng cho rằng diễn đàn an ninh này là cơ hội để các bên giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. ARF là một diễn đàn an ninh quan trọng ở châu Á Thái Bình dương, quy tụ các quan chức và giới quân sự cũng như chuyên gia của ASEAN và các nước đối thoại. Trong số này có những cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga và Liên minh châu Âu. Mai Trang (VnExpress)
 12. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh Linh Trang cùng gia quyến. Nguyện xin hương hồn cụ được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!
 13. Cách tính này chỉ đúng với những ai sinh trong khoảng 1900 đến 1999 thôi ạ. Bước qua năm 2000 thì sai.
 14. Chính sách một con dẫn đến một dân tộc giận dữ? - Chính sách “một con” nhằm mục tiêu giảm dân số ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 1979. Gần như lập tức, nó bị chỉ trích nặng nề ở phương Tây. Hôm nay những vấn nạn khác đã hình thành trong một xã hội thừa hóc môn nam (testosterone), như học giả Trung Quốc thừa nhận. Các gia đình ở nước này sắp được sinh con theo ý muốn nhưng vẫn khan hiếm phụ nữ để làm thiên chức này. Một lộ trình giảm dân số Sau khi ông Mao Trạch Đông tuyên bố chính thức chấm dứt Văn cách (Đại cách mạng văn hoá) năm 1969, từ 1970 đến 1979, đã thực hiện khẩu hiệu “muộn, lâu, ít” (đẻ muộn, đẻ cách quãng, đẻ ít). Dù bị phê phán là duy ý chí, tổng tỷ lệ sinh đẻ lúc này đã giảm được từ 5,9 xuống 2,9. (Tới nay tỷ lệ này là 1,7) (1). Lo ngại gia tăng dân số sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế, xã hội, môi trường (nói nôm na như tờ USA TODAY (2), là làm cạn kiệt nhanh nguồn thức ăn, nước uống vốn dĩ đã khan hiếm của Đại lục), năm 1979 Bắc Kinh bắt đầu thực hiện chính sách mỗi gia đình chỉ sinh một con, phạt các gia đình sinh con thứ hai. Chính sách “một con” đưa lại một cộng đồng dư thừa nam tử Hán. Ảnh minh họa: IE Các tác giả như Susan Greenhalgh cho rằng tại thời điểm ra quyết định có một số lựa chọn khác, ngoài chính sách “một con”, nhưng chúng đã không được chiếu cố đến(3), vì đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn, đồng thời không hoà điệu được với các ván cờ tiếp sau của Trung Nam Hải(4). Cuối những năm 1980, khi các máy chẩn đoán siêu âm mang xách trở nên thông dụng, ngày một nhiều hơn những thai phụ chọn cách phá thai khi biết được giới tính của bào thai là nữ. Các học giả cho rằng đây là bước ngoặt của sự chênh lệch tỉ lệ giới tính trẻ sơ sinh. Tác giả A. Boer nhận xét: “Tôi không nghĩ ban đầu chính phủ Trung Quốc đã quan ngại rằng công nghệ siêu âm sẽ được dùng để xác định giới tính. Bởi họ chỉ chăm chắm làm sao tỷ lệ sinh con giảm. Nhưng khi sự chênh lệch giới tính bộc lộ rõ vào những năm 90, việc dự đoán giới tính bị xem là bất hợp pháp”. Tuy nhiên thực trạng này vẫn tràn lan. Đầu thiên niên kỷ, Chính phủ Trung Quốc tiến hành một chiến dịch tuyên truyền tổng lực (5) để chống lại tập quán “khát con trai”. Áp phích thường thấy là một người mẹ phàn nàn là bà bị ba người con trai bỏ rơi, không thăm nom, trong khi một bà mẹ khác cười hạnh phúc, vì được con gái hiếu thảo chăm sóc. Nhưng thiên kiến “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại dai dẳng. Năm 2008, Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá Trung Quốc khẳng định chính sách “một gia đình một con” sẽ được áp dụng ít nhất một thập kỷ nữa. Năm 2010, Uỷ ban này nhận định rằng ngày càng nhiều công dân hoặc làm ngơ, hoặc vi phạm chính sách “một gia đình một con”, và khẳng định chính sách này sẽ được áp dụng ít nhất đến năm 2015. Từ 1979 tới 2011, chính sách “một con” được xem là đã ngăn ngừa được khoảng 400 triệu ca sinh nở. Tháng ba vừa qua, Chính phủ Trung Quốc cho biết đang xem xét lại chính sách “một gia đình một con” theo hướng cho phép các gia đình có con thứ hai (6). Sự giết hại những bé gái Qua truyền thông, rõ ràng cung cách có được con trai bằng mọi giá ở châu Á gây sốc cho người phương Tây, và cả Đông Âu. Năm 1990, một bài báo gây chấn động ở Mỹ khẳng định nạn “bị giết hại vì giới tính” (gendercide) cướp đi quyền sống của cả trăm triệu cá thể nữ ở các nước kém phát triển, trong đó phân nửa (50 triệu) là con số cá thể nữ “mất tích/missing women” chỉ ở riêng Trung Quốc. Đồng thời, bài báo chỉ ra rằng năm đó (1990), “ngay cả ở châu Á, nơi có tỷ lệ nữ giới thấp nhất trên thế giới, thì Đông Nam Á và Đông Á, trừ Trung Quốc, vẫn có tỷ lệ phụ nữ trên đàn ông chỉ cao hơn 1:1 một chút (khoảng 1:1,01)” (7). Nhiều phúc trình và sách báo khác, khá sớm, cũng gây chấn động dư luận khi chỉ ra thai nhi đã 8,5 tháng, thậm chỉ 9 tháng tuổi, hoặc thậm chí đã lọt lòng, nhưng mẹ chúng vẫn bị ép buộc phải sẩy (bằng các liệu pháp y tế khác nhau) (8). Năm 1999, Stephen Moore, thuộc viện Cato, Washington, đã dự báo rằng “chính sách một con” là một cuộc diệt chủng nữa... Ông dự báo rồi khối các nước theo kinh tế thị trường sẽ phải giải quyết nạn đất chật người đông và nhu cầu tiêu thụ không thể đáp ứng của các nước đang phát triển (9). Vừa mới đây, một bài báo đăng trên tờ The New York Times cho hay (đến ngày 26/6/2011) số cá thể nữ bị “giết hại vì giới tính” trên thế giới đã lên tới hơn 160 triệu. Bài báo cáo buộc rằng chính sách của Bắc Kinh đã làm cho hầu hết các cuộc phá thai ở Đại lục trở nên tự nguyện. Và sự “làm ngơ” của Washington trong vấn đề này cũng đang bắt cả Mỹ cả trả giá, ít nhất là trong sự chênh lệch giới của cộng đồng người gốc Á ở Mỹ (10)… Dấu ấn của tiểu nông “Trọng nam khinh nữ” là một định kiến lâu đời. Một trong những nguyên nhân của nó hẳn là phong tục cô dâu phải có của hồi môn, tạo nên một gánh nặng đến mức gây nợ nần cho các gia đình có con gái. Vì đặc tính nông nghiệp châu Á, gia đình thuần nông luôn cần nhiều nhân công, lại không tồn tại chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội ở nông thôn, nên người ta cố đẻ con, nhất là con trai, để khước từ sự lo lắng truyền đời về tình trạng bấp bênh lúc tuổi già, khi mất sức lao động. Con trai luôn được coi trọng hơn, và vì truyền thống tam tòng. Con dâu trở thành một thứ con đẻ, còn con gái là con người ta. Trung Quốc là nước sau khi kết hôn, vợ mang họ chồng. Tồn tại quan điểm coi trọng ông bà nội, ông bà nội thường được chăm sóc tốt hơn ông bà ngoại. Ngược lại, con trai phải có nghĩa vụ chính trong phụng dưỡng cha mẹ (11), và giữ hương lửa trong thờ cúng tổ tiên. A. Boer, tác giả của các công trình khoa học nổi tiếng về tình trạng thừa nam, thiếu nữ ở Trung Quốc, nhận định: “Ở các đô thị, hiện giá trị của con gái đang tăng do có điều kiện học hành, họ có thể có thu nhập ổn định. Nhưng Trung Quốc vẫn là một nước nông nghiệp là chính. Ở nông thôn vẫn chưa ý thức được vai trò của người con gái như nhân tố đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình cha mẹ cô, vì cô gái sẽ lấy chồng, và rời khỏi gia đình”. Nhưng gần như không thấy các bài viết Âu Mỹ nêu bật tập quán nhất thiết phải có người nối dõi (nỗi sợ “mất giống”) của người Á Đông. Đây mới là nguyên nhân sâu xa làm mất đi hy vọng sống sót của bào thai nữ, tước đoạt quyền sống của bé gái sơ sinh (ở Ấn Độ, ở các vùng xa tại Trung Quốc, như sách báo vẫn đưa tin), là sự hắt hủi đến mức bị ruồng bỏ của người vợ, người con dâu không sinh được con nối dõi, là thói đèo bòng thê thiếp… ở nhiều nước châu Á. Thiên nhiên phục thù Về kinh tế gia đình, các khoản tiết kiệm đã tăng kể từ khi chính sách một con được áp dụng. Nhờ nó, các hộ gia đình chi dùng ít hơn, cả về thời gian lẫn tài chính, vào việc nuôi dạy con. Thứ hai, vì các bậc cha mẹ có ít hy vọng hơn vào việc sẽ được con phụng dưỡng lúc tuổi già, xu thế dành tiền tiết kiệm cho tương lai cũng tăng trưởng (12). Nhưng quốc sách “mỗi gia đình chỉ sinh một con” đã gây những hậu quả tương hỗ. Đó là làm tăng tỉ lệ người cao tuổi trong xã hội Trung Quốc, đồng thời thu hẹp khả năng họ được phụng dưỡng tuổi già, nhất là về mặt kinh tế, do số người trẻ giảm đi. Chính sách một con cũng là mục tiêu cho nhiều cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở Trung Hoa từ phía phương Tây (13). Khi cách cư xử ở Đại lục trở nên quyết liệt hơn, các bài viết của phương Tây cũng trở nên gay gắt hơn. Đơn cử, bài viết “Chính sách một con của Trung Quốc dẫn đến một dân tộc giận dữ” (14) của H. Kimball. Tháng Ba 2007, tại hội nghị do Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Hoa tổ chức nhằm tham vấn về việc bãi bỏ Luật “một con”, các đại biểu đã chỉ ra các tác động xấu lên thế hệ trẻ Trung quốc mà chính sách này gây ra như bệnh “quý tử”, kém về kỹ năng giao tiếp và cộng tác, do không có anh chị em. Giáo sư Ye Tingfang, Viện Hàn lâm khoa học TQ khẳng định: “Hạn mức sinh một con là quá cực đoan. Nó phản lại quy luật tự nhiên. Nhìn về lâu về dài, nó tất dẫn tới sự báo thù của Mẹ thiên nhiên” (15). Chú thích: (1)http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy#cite_note-steps_up-1 (2)http://www.usatoday.com/news/world/2002/06/19/china-usat.htm (3)http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy#cite_note-37 (4)http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece (5)ttp://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece (6)http://www.marketwatch.com/story/china-reportedly-considering-two-child-policy-2011-03-07 (7)http://www.nybooks.com/articles/archives/1990/dec/20/more-than-100-million-women-are-missing/?pagination=false (8)http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/1336466/Chinese-region-must-conduct-20000-abortions.html (10)http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=5457 (11)http://www.nytimes.com/2011/06/27/opinion/27douthat.html?nl=todaysheadlines&emc=tha212 (12) http://en.wikipedia....note-steps_up-1 Barry Naughton, The Chinese Economy: Transitions and Growth, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2007 (13) http://en.wikipedia....e_note-CPPCC-58 (14)http://www.newser.com/story/31138/chinas-one-child-policy-leads-to-nation-of-angry-men.html (15) Nhật báo Thượng Hải, http://english.sina....315/106515.html, và http://www.asianews....art=8757&size=A Lê Đỗ Huy (tổng hợp)
 15. Trung Tâm đng chuẩn bị khai giảng khóa mới, bạn vào link đính kèm để tìm hiểu thêm nhé. http://diendan.lyhoc...916#entry137916
 16. Vụ nhà báo Hoàng Hùng: tạm giam bà Liễu thêm 4 tháng (NLĐO)- Nguồn tin báo Người Lao Động ngày 29-6, cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã gia hạn tạm giam bị can Trần Thúy Liễu thêm bốn tháng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ nhà báo Hoàng Hoàng bị sát hại tại nhà riêng đêm 19-1 vì còn nhiều điểm chưa rõ. Cũng theo nguồn tin này, trong vụ án này, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục củng cố chứng cứ để xác định có đồng phạm hay không vì lời khai bà Liễu còn quá nhiều mâu thuẫn. Bà Trần Thúy Liễu (giữa) khai mình tự đốt chết chồng và không có đồng phạm Bà Liễu đã ra đầu thú vào ngày 20-2 và khai rằng, vì mâu thuẫn gia đình, chính bà đã đốt chết cố nhà báo Hoàng Hùng chứ không có đồng phạm. Tuy nhiên, theo tìm hiều của phóng viên, trong vụ án này còn có quá nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bà Liễu mà cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ. Cụ thể, bà Liễu khai chính mình đã mua dây dù để dựng hiện trường giả nhưng người bán cho biết người mua là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Về bức thư bà Liễu viết gửi cho người đàn ông tên Tâm mà con bà đã mang đến nhà chị của ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 Chi cục QLTT Long An để chuyển cho ông ta nhằm mục đích thông cung, ông Tâm phủ nhận việc này. Chính những mâu thuẫn trên là mấu chốt của vụ án nên cơ quan điều tra đã tiếp tục gia hạn thời hạn tạm giam bà Liễu để làm rõ. Ông Tâm nhiều lần trả lời PV mình không có quan hệ tình cảm với bà Liễu. Trong khi đó, cơ quan điều tra đã chứng minh ông có quan hệ bất chính và ông Tâm đã bị cách chức Đội trưởng Đội QLTT số 5 Cũng liên quan đến vụ án này, ông Tâm đã bị cách chức Đội trưởng Đội QLTT số 5 về mặt chính quyền. Hiện nay đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh vẫn đang làm rõ sai phạm của ông Tâm để kỷ luật về mặt Đảng. M.Sơn
 17. Nhìn sao trời, đoán chứng khoán Không như các phương pháp kỹ thuật khác, thiên văn học tài chính đòi hỏi một trình độ phân tích khá và mới chỉ được các chuyên gia uy tín sử dụng. Thị trường chứng khoán vận động không có quy luật nhưng biến đổi trong một trật tự riêng.Thiên văn học tài chính lý giải trật tự đó. Đầu tháng 6.2011, trong một nhận định về thị trường chứng khoán nửa cuối năm, ông Lê Đạt Chí, Trưởng Bộ môn Đầu tư Tài chính, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Đại học Kinh tế TP.HCM, có nói: “Ngày 20.6.2011 thị trường sẽ có tín hiệu mới”. Cơ sở để ông đưa ra dự báo này là phương pháp phân tích thiên văn học tài chính (Financial Astronomy). Thiên văn học tài chính là phương pháp được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới nhưng chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam. Không như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, thiên văn học tài chính đòi hỏi trình độ phân tích khá và mới chỉ được các chuyên gia phân tích có uy tín sử dụng. Phương pháp này tùy vào người phân tích mà biến hóa ra nhiều cách ứng dụng khác nhau, nhưng chủ yếu họ áp dụng thuyết hỗn mang của vũ trụ để ứng với sự hỗn loạn và không có quy luật của thị trường tài chính. Cần lưu ý là dù không có quy luật nhưng cả vũ trụ lẫn thị trường tài chính đều biến đổi trong một trật tự riêng. Vũ trụ hỗn mang bắt đầu từ vụ nổ Big Bang, không theo quy luật nào nhưng vẫn có trật tự riêng. Đó là trái đất xoay quanh mặt trời và tự xoay quanh mình để tạo ra ngày đêm, năm tháng. “Nói một cách đơn giản, khi ta quăng một con dế vào phòng và đóng cửa lại, dù không biết nó sẽ chạy hướng nào nhưng ta biết chắc rằng nó không thể chạy ra khỏi căn phòng đó được. Trật tự ở đây được hiểu là không gian căn phòng”, ông Phan Dũng Khánh, Trưởng Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS), giải thích. Thị trường chứng khoán cũng thế. Sự tăng giảm của thị trường biến đổi theo những nguyên tắc riêng trong từng giai đoạn. Trong 3 tháng đầu năm 2011, nhóm cổ phiếu blue-chip dẫn đầu thị trường, sau đó là thời của các cổ phiếu dưới mệnh giá. Có thể thấy, quy luật này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Ông Khánh cho biết, phương pháp trên chủ yếu dựa vào sự di chuyển của các hành tinh và các vì sao trong vũ trụ. Những sự kiện đặc biệt như các vì sao đến gần nhau hay giao nhau trên quỹ đạo của chúng sẽ tác động nhất định đến thị trường. Ngoài ra, dựa vào các tác động này trong lịch sử mà suy ra các quy luật và diễn biến có thể sẽ xảy ra ở hiện tại. Chẳng hạn, từ cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán Mỹ 1987 đến khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997 mất 10 năm và cũng lặp lại theo trật tự này ở khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007, mà đến nay vẫn chưa chấm dứt. Ông Khánh đã sử dụng phương pháp thiên văn học tài chính hơn 1 năm và từng đưa ra các dự báo khá chính xác về thị trường. Một trong những trật tự được ông Khánh phát hiện trong thời gian gần đây là sau sóng giảm 72 điểm sẽ có sóng tăng khoảng 24 hoặc 48 điểm. Chẳng hạn, ngày 8.1.2010, VN-Index đạt mức cao nhất khoảng 544 điểm, sau đó sụt giảm xuống gần 472 vào ngày 22.1.2010. Đợt giảm này mất khoảng 72 điểm. Hay ngày 5.5.2010, VN-Index đạt mức cao nhất 551 điểm. Đến ngày 24.5, VN-Index giảm còn 479 điểm. Khoảng cách này cũng là 72 điểm. Điều đáng nói là sau những đợt giảm này, đợt tăng điểm ngay sau đó đều đạt ít nhất 24 hoặc 48 điểm rồi mới chuyển hướng. Có 3 điều mà giới đầu tư chứng khoán quan tâm nhất là thị trường tăng hay giảm, thay đổi bao nhiêu điểm và thay đổi trong thời gian nào. Theo ông Khánh, phương pháp này có điểm thú vị là tính được thời gian xảy ra những biến đổi này. Tuy nhiên, ông thừa nhận trình độ của mình chưa cao nên chưa tính chính xác được. Trở lại với nhận định của ông Chí rằng thị trường sẽ có tín hiệu từ ngày 20.6. Tất nhiên đã là dự báo thì phải có lúc sai. Trên thực tế, ngày 20.6 vừa qua vẫn không có tín hiệu nào đáng chú ý. Ông Trương Minh Huy chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Chợ Lớn, cũng nghiên cứu và hay sử dụng phương pháp này. Ông cho biết thiên văn học tài chính còn mới ở Việt Nam nên chưa được chấp nhận rộng rãi. Thực ra đây cũng chỉ là một phương pháp phân tích, việc sử dụng phương pháp nào còn tùy thuộc vào mục đích đầu tư và kinh nghiệm của người phân tích. Trong một hội thảo về thị trường chứng khoán đầu năm 2011 do công ty cung cấp thông tin tài chính Vietstock tổ chức, ông Chí từng nói phân tích kỹ thuật là nơi khoa học đi ra và nghệ thuật đi vào. Nghĩa là việc phân tích còn tùy thuộc vào kinh nghiệm của nhà đầu tư và không phải các biểu đồ đều nói lên được một cách chính xác diễn biến của thị trường. William Delbert Gann (1878-1955) là người khởi đầu cho phương pháp phân tích chứng khoán bằng thiên văn học tài chính ở Phố Wall. Những thành công của ông đã được ghi nhận và phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Ngay cả tổ chức tài chính lớn như JP Morgan (Mỹ) cũng có bộ phận chuyên nghiên cứu về thiên văn học tài chính. “Triệu phú có thể không tin thuật chiêm tinh, nhưng tỉ phú nhất định sẽ tin thuật chiêm tinh” là câu nói của tổ chức này được in trong nhiều cuốn sách về tài chính.
 18. Kể từ khi lấy vợ cách đây 37 năm, ông Kailash Singh kiên quyết không tắm rửa vì khư khư rằng, một giáo sĩ đã khuyên ông làm như vậy để sinh được con trai. Sau khi đã cho ra đời 7 cô con gái, ông cụ 65 tuổi vẫn hy vọng sắp tới sẽ sinh được một quý tử. Mặc dù toàn thân bốc mùi hôi thối nhưng ông già theo Ấn Độ giáo này vẫn khư khư không tắm vì lý do một thầy tu đã khuyên ông nếu muốn có con trai thì phải kiêng nước. Ông cụ gần 40 năm không tắm, không cắt tóc và cạo râu. Ảnh: Barcroft. Sống tại Chatav, Ấn Độ, hàng ngày ông Singh vẫn vác bộ râu lùm xùm và mái tóc dài 3 mét đi chăn bò dưới trời nắng nóng đến 47 độ C. Song khi về nhà ông chỉ làm sạch cơ thể mình bằng việc "tắm lửa", tức là hút cần sa, cầu nguyện với thần Shiva và nhảy quanh đống lửa. Mặc dù thừa nhận thường bị hàng xóm chế nhạo là ở bẩn, song Singh không thấy xấu hổ mà cho rằng việc ông đang thực thi là theo thánh ý của thần linh. Vợ con đều khó chịu với thói quen "không giống ai" của Singh. Họ đã thử vài lần kéo ông xuống một dòng sông hay cột ông dưới một vòi sen để tắm gội, nhưng rồi ông phản đối kịch liệt và vùng vẫy trốn thoát. Bà Kalavati Devi, vợ ông kể trên hãng tin Barcroft Ấn Độ, nhiều lần bà dọa sẽ không ngủ chung với chồng nhưng vẫn không làm ông này thay đổi ý định. "Cuối cùng tôi đành phải cố chịu đựng, riết rồi quen", bà nói. Thi Trân (VnExpress)
 19. Giới KH Việt phản đối chú thích sai về bản đồ TQ - “Rõ ràng đây là bước đi có chủ ý của Trung Quốc lấn dần từng bước với mục đích tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế” - TS Tô Văn Trường nói về việc các tác giả Trung Quốc chú thích sai sự thật về bản đồ Trung Quốc có liên quan đến chủ quyền Việt Nam. Ngày 19/4/2011, Tạp chí khoa học quốc tế Quản lý chất thải (Journal of Waste Management- Italy) đã đăng tải một bài báo của các nhà khoa học Trung Quốc (Jun Tai, Weiqian Zhang, Yue Che và Di Feng – công tác tại Phòng nghiên cứu trọng điểm Thượng Hải về đô thị hóa và khôi phục sinh thái, Đại học East China Normal và Viện nghiên cứu thiết kế kỹ thuật môi trường Thượng Hải, Trung Quốc) với tiêu đề: “Thu gom phân loại chất thải rắn đô thị tại nguồn: Một phân tích so sánh” (Municipal solid waste source-separated collection in China: A comparative analysis). Trong bài báo này các tác giả Trung Quốc đã chú thích sai sự thật về bản đồ Trung Quốc có liên quan đến chủ quyền Việt Nam. Theo đó, trang số hai của bài báo, (trang 1674 Tập 31, số 8 (8/2011) của Tạp chí), các tác giả Trung Quốc đã sử dụng một ảnh minh họa thể hiện rõ đường đứt đoạt hình chữ U vẫn được Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Sự nghiêm trọng ở chỗ, đây là lần đầu tiên đường chữ U (hay còn gọi là “đường lưỡi bò”) được vẽ một cách chính thống trên tạp chí khoa học. Bài báo thực chất chỉ để một số thành phố trong khu vực nghiên cứu thử nghiệm của Trung Quốc nhưng lại chèn đường lưỡi bò ở phía dưới. Bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò trong bài báo trên tạp chí Waste Management vi phạm chủ quyền Việt Nam Động thái này của các nhà khoa học Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm và phản ứng mạnh mẽ của các nhà khoa học Việt Nam. Tiến sỹ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết: “Theo các đồng nghiệp ở nước ngoài thì từ trước đến nay, tạp chí này cũng đã đăng nhiều bài báo của các tác giả người Trung Quốc có bản đồ Trung Quốc nhưng chưa bao giờ có hình “lưỡi bò” như lần này”. Ông nói: “Rõ ràng đây là bước đi có chủ ý của Trung Quốc lấn dần từng bước với mục đích tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế”. TS. Trường đề nghị: “Đây là tạp chí quốc tế về chất thải rắn có tiếng trên thế giới có tác động rất lớn đến cộng đồng khoa học, cho nên phía Việt Nam cần phải lên tiếng mạnh mẽ phản đối Trung Quốc. Không chỉ có các nhà khoa học VN mà các hiệp hội khoa học, các tổ chức xã hội kể cả các tạp chí khoa học chuyên ngành của nước ta cần phải lên tiếng về "sự cố" do Trung Quốc gây ra. Đây rõ ràng là 1 kênh thông tin rất cần các chuyên gia VN phản ứng nhanh và có hiệu quả. Dù biết rằng người TQ rất giỏi "lobby" trong vấn đề này nhưng nếu quyết tâm và tổ chức tốt, chúng ta vẫn thành công hoặc hạn chế tối đa các thiệt hại không đáng có. Việc cần gấp hiện nay là yêu cầu ban biên tập Tạp chí khoa học quốc tế Quản lý chất thải phải cải chính lại hình vẽ đường lưỡi bò". Còn TS Trần Ngọc Tiến Dũng (đang làm việc tại Pháp) đã chính thức gửi email cho giáo sư Raffaello Cossu, Đại học Padua, Italy, là Trưởng Ban biên tập của Tạp chí này để phản ánh các thông tin sai lệch trên. Trong email gửi GS. Cossu, TS. Trần Ngọc Tiến Dũng đã nêu lên 4 điểm: 1. Không tìm thấy ở bất cứ bản đồ quốc tế nào (thậm chí là bản đồ Trung Quốc xuất bản trước 1940) thể hiện Trung Quốc như vậy. Đây là lần đầu tiên bản đồ Trung Quốc dạng này xuất bản trên tạp chí khoa học quốc tế. 2. Trong khi chú thích ghi là: “Các vị trí địa chất…” nhưng phía bên trong và bên ngoài đường đứt đoạn thực tế là vùng biển. Ông giải thích: Vùng biển ở đây là Biển Nam Trung Hoa, là Biển Đông ở Việt Nam và là Biển Tây Phillipines ở Philipines. Đường đứt đoạn là cái gọi là tuyên bố hình chữ U của Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế phản đối. Bởi vì nó vi phạm Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLO) năm 1982 (mà Trung Quốc đã tham gia ký kết) cho phép các quốc gia ven biển mở rộng tới 200 hải lý (tương đương 400km) làm vùng đặc quyền kinh tế. Nhìn vào ảnh chú thích của bài báo, độ dài đường đứt đoạn hơn 2000km từ Đảo Hải Nam của Trung Quốc là điều không thể. 3. Tôi cho rằng các tác giả của bài báo đã nhầm lẫn từ: “địa chất” (Geological) và từ địa lý (Geographical).Trong bối cảnh của bức ảnh, tốt hơn là sử dụng từ “địa lý” (Geographical). 4. Tôi mong muốn Tạp chí danh tiếng của chúng ta và các tác giả bài báo có thể hiệu đính bảo đồ của Trung Quốc mà không có đường đứt đoạn gây tranh cãi xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác.Waste Management là tạp chí khoa học chính thống, có uy tín của Nhóm công tác về chất thải quốc tế (International Waste Working Group) có trụ sở tại Padova, Italy, một tổ chức phi lợi nhuận sáng lập năm 2002 bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý chất thải. Tuy nhiên thật đáng tiếc, thông tin của các tác giả người Trung Quốc đăng tải trên Tạp chí lại phản ánh một thông tin hoàn toàn sai sự thật về chủ quyền của Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam bị thông tin sai lệch. Vụ ghi chú sai về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Hội Địa lý Hoa Kỳ năm 2010 vẫn còn là bài học nóng hổi. Đứng trước sự việc này, một lần nữa cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam cần có tiếng nói cương quyết, không để các hiện tượng như vậy lặp lại tạo tiền lệ hết sức nguy hiểm cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Minh Phạm
 20. “Chuỗi ngọc trai” đầy mưu toan Nguồn : Báo NLĐ (Thứ Hai, 13/06/2011 22:57) Sau yêu sách “đường lưỡi bò” vô căn cứ, Trung Quốc tung ra chiến lược “chuỗi ngọc trai” với tham vọng nối biển Đông và Ấn Độ Dương Với công hàm ngày 7-5-2009 có kèm bản đồ đường chữ U (đường lưỡi bò), Trung Quốc đã cố tình buộc cộng đồng quốc tế phải thừa nhận “biển Đông như một vịnh lịch sử”, là đường biên giới quốc gia trên biển của Trung Quốc. Với yêu sách này, Trung Quốc có tham vọng biến toàn bộ biển Đông trở thành ao nhà của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn không đưa ra được các bằng chứng nào có sức thuyết phục về việc họ đã thực thi chủ quyền trên toàn bộ vùng biển rộng lớn này một cách liên tục, hòa bình từ thời xa xưa. Bản đồ biểu thị “chuỗi ngọc trai”. Ảnh: MARINEBUZZ Thực tế, “đường lưỡi bò” do Trung Quốc đưa ra không phải là con đường có tính ổn định và xác định rõ ràng. Đặc biệt, vị trí của nó lại không được xác định tọa độ rõ ràng, vì thế khó mà biểu thị là một đường biên giới của một quốc gia. Do đó, việc Trung Quốc tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa hay tranh chấp chủ quyền đối với toàn bộ hay một phần quần đảo Trường Sa với Việt Nam, Malaysia, Philippines là không có cơ sở lịch sử và pháp lý quốc tế. Nói chung, “đường lưỡi bò” do Trung Quốc đơn phương đưa ra và chưa bao giờ được các quốc gia khác công nhận. Như vậy, có thể nói là yêu sách này chưa bao giờ có được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc thực sự không dừng lại ở yêu sách “đường lưỡi bò” ở biển Đông mà xa hơn trong tầm nhìn của họ là một chiến lược “chuỗi ngọc trai” (String of Pearls) đầy tham vọng nối biển Đông với Ấn Độ Dương. Trên thực tế, các cơ sở cầu cảng thương mại mà Trung Quốc xây dựng tại vịnh Bengal, Ấn Độ Dương và biển Ả Rập được coi là một phần trong chiến lược “chuỗi ngọc trai”. Với chiến lược này, Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng của mình từ Hải Nam ở biển Đông xuyên qua những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, hướng tới vịnh Ba Tư, mục tiêu chủ yếu là kiềm chế Ấn Độ, bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát những tuyến hàng hải quan trọng. Chiến lược “chuỗi ngọc trai” đầy toan tính của Trung Quốc nhằm hướng đến việc gia tăng sức mạnh năng lượng, kinh tế và quân sự của họ trong tương lai. Cách hiểu rộng về chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc cho thấy một Trung Quốc có tư tưởng bành trướng hơn, thực dụng hơn và ít quan tâm tới “phát triển hòa bình” hơn như họ từng tuyên bố. Có thể nói, chính những nhu cầu bức thiết trong nước, Trung Quốc đã tạm thời bỏ qua hình ảnh “phát triển hòa bình” để lấn xuống biển Đông một cách mạnh bạo, thậm chí đứng trên luật pháp quốc tế, vươn tầm kiểm soát đến Ấn Độ Dương, qua đó đi nhanh hơn trên con đường bá quyền của mình ra phạm vi thế giới. Chiến lược “chuỗi ngọc trai” được xây dựng nhằm hướng đến giải quyết vấn đề ưu tiên mang tính chiến lược của Trung Quốc là bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu mỏ và khí đốt đến từ vịnh Ba Tư. Để đến Trung Quốc khi xuất phát từ phương Tây, các tàu phải băng qua eo biển Malacca. Con đường này nằm giữa Malaysia và đảo Sumatra, với bề rộng không quá 3 km trước Singapore, là một trục chủ yếu nhưng dễ gặp trở ngại. Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến lược “Chuỗi ngọc trai” còn được Trung Quốc nhắm đến việc bảo đảm khả năng kiểm soát Ấn Độ Dương, trong trường hợp đụng độ với một trong những đối thủ tiềm tàng mạnh nhất của nó, cụ thể là Ấn Độ. Để thực hiện chiến lược “chuỗi ngọc trai”, đầu tiên, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với nhiều đảo ở biển Đông, trong đó chú trọng thúc đẩy tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản ứng của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp đó, Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, Trung Quốc khẳng định chủ quyền mạnh mẽ ở Đài Loan, tuyên bố chủ quyền và tiến hành tranh chấp đảo Điếu Ngư (Senkaku - theo cách gọi của Nhật Bản) với Nhật Bản. Mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc là tiếp cận với các cảng của CHDCND Triều Tiên để từ đó dễ dàng tiếp cận biển Nhật Bản, khống chế Nhật Bản. Từ biển Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng “Chuỗi ngọc trai” sang Ấn Độ Dương. Trên thực tế, Trung Quốc đã triển khai những cơ sở giám sát hải quân tại đảo Coco của Myanmar và cảng Gwadar của Pakistan. Như vậy, nếu kết nối các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở biển Đông và biển Nhật Bản cùng với các đảo và những cơ sở cầu cảng khác của Trung Quốc xây dựng trải rộng từ Hải Nam tới vùng Trung Đông, “chuỗi ngọc trai” mà Trung Quốc hướng tới xây dựng sẽ giống như một vành đai bao quanh rất nhiều đất liền ở khu vực châu Á. Chuỗi ngọc trai này tạo cơ sở cho Trung Quốc vào vị trí kiểm tra và giám sát tất cả những tuyến đường biển quan trọng nhất ở châu Á cũng như thế giới; kiềm chế Nhật Bản và Hàn Quốc; đồng thời giành lợi thế tiếp cận trực tiếp các vị trí chiến lược quan trọng ở Thái Bình Dương so với Mỹ và Nga. Về mặt chiến lược, Việt Nam nằm ngay tâm điểm của chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó, có thể nói Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ trước sự “trỗi dậy” về phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Trung Quốc xây dựng chiến lược “chuỗi ngọc trai” hiện nay đã ảnh hưởng đến lợi ích phát triển của nhiều nước trong khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Do đó, Việt Nam không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia mà cần phải có một sự vận động sâu rộng có tầm quốc tế, mở rộng liên kết với các quốc gia trong khu vực để tạo nên một sức mạnh tập thể ngăn cản tham vọng “bành trướng” của Trung Quốc hiện nay. TS TRẦN NAM TIẾN (Trung tâm Nghiên cứu biển đảo - Trường ĐH KHXH&NV TPHCM)
 21. Trung Quốc và những nấc thang bá chiếm biển Đông (Nguồn: PhapluatTPHCM) Sự kiện tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02 hôm 26-5 đến sự kiện tàu đánh cá Trung Quốc phá cáp tàu Viking II hôm 9-6 cho thấy rất rõ đây là bước leo thang mới của Trung Quốc trong ý đồ bá chiếm biển Đông. Trung Quốc đang cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật, biến vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp, “biến không thành có ” trong vấn đề chủ quyền biển, đảo. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc), phân tích: Có thể khẳng định, bá chiếm toàn bộ biển Đông là mục tiêu trước mắt, lâu dài của Trung Quốc. Trong bất kỳ tình huống, thời gian nào điều đó cũng không thay đổi. Để thực hiện mục tiêu bất di bất dịch đó, Trung Quốc đã, đang (và sẽ) không từ bất kỳ thủ đoạn nào: lúc đe dọa, lúc làm như mong muốn hợp tác, lúc dùng biện pháp quân sự, lúc chơi trò “hợp tác hòa bình”, lúc dùng sức ép chính trị, kinh tế… Họ cũng rất giỏi tranh thủ thời cơ và lợi dụng mâu thuẫn để chia rẽ các nước có liên quan. Được đằng chân, lân đằng đầu . Ông có thể điểm qua những sự kiện chính để cho thấy sự leo thang của Trung Quốc trong mưu đồ bá chiếm biển Đông? + Tháng 6-1956, quân đội Trung Quốc đã chiếm đóng một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhân lúc quân đội viễn chinh Pháp chưa kịp bàn giao cho chính quyền Sài Gòn. Tháng 1-1974, hải quân Trung Quốc dùng vũ lực lấy nửa còn lại của quần đảo Hoàng Sa. Đến tháng 3-1988, quân đội Trung Quốc lấn chiếm bảy đảo (bãi ngầm) của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Như vậy là từ chỗ chưa hề có chỗ đứng trên biển Đông, sau mấy chục năm, Trung Quốc đã chiếm đóng, đứng chân trên hai quần đảo lớn ở biển Đông. Tàu ngư chính 311, một trong những chiếc tàu tham gia giải cứu cho tàu cá Trung Quốc phá cáp tàu Viking II. Những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu công khai hóa và tiến hành hiện thực hóa “đường đứt khúc chín đoạn” ôm gần trọn biển Đông (“đường lưỡi bò” - được Trung Quốc trình lên Liên Hiệp Quốc năm 2009 và bị nhiều nước phản đối, trong đó có Việt Nam). Họ lập những đội tàu ngư chính, cho tàu đi tuần tra, ra lệnh cấm đánh bắt cá, tuyên bố đấu thầu những đảo không có người ở trên biển Đông... Vụ cắt phá cáp tàu Bình Minh 02 và Viking II của Việt Nam mới đây đã cho thấy rõ ràng bước leo thang của Trung Quốc. Họ được đằng chân lân đằng đầu, càng được họ càng lấn tới, với chiến thuật hết sức phải cảnh giác: “vừa đấm vừa xoa”, có khi “đấm rồi xoa, xoa rồi đấm”… Nếu chúng ta không ngăn chặn, không tỏ thái độ cương quyết thì họ còn có thể có hành động nguy hiểm hơn đối với an ninh khu vực Đông Nam Á. Dùng biển Đông làm bàn đạp . Có nghĩa là bằng mọi giá Trung Quốc sẽ biến biển Đông thành “ao nhà”, bất chấp chủ quyền hợp pháp của các nước liên quan? + Mưu đồ của họ là thế. Vì sao? Sau hơn 30 năm phát triển kinh tế với tốc độ cao, Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biển Đông giàu có tài nguyên trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc. Có thể khẳng định trong thời gian tới, vấn đề biển Đông sẽ là nơi Trung Quốc không những giữ nguyên những tham vọng vốn có mà nhất định sẽ “phát triển” mạnh mẽ hơn trước nhiều lần và “bất chấp thiên hạ” hơn. . Ngoài tài nguyên, khoáng sản, Trung Quốc còn xem biển Đông có một vị trí chiến lược để thực hiện mưu đồ của mình. Ông có thể phân tích rõ hơn điều này? + Đặt biển Đông vào chiến lược toàn cầu của Trung Quốc ta sẽ thấy, sở dĩ Trung Quốc kiên quyết “không buông” vấn đề này không chỉ là vì chuyện tài nguyên phong phú như đã biết mà còn là vì vị thế chiến lược vô cùng quan trọng của nó. Khống chế được biển Đông lúc nào Trung Quốc cũng có thể “nắn gân” Nhật, Hàn Quốc… những nước mà con đường vận chuyển hàng xuất nhập khẩu phần lớn phải qua đây, nhất là lượng dầu, khí nhập từ Trung Đông. Khống chế được biển Đông, Trung Quốc có khả năng làm lung lay địa vị siêu cường của Mỹ trên thế giới và nhất là tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Khống chế được biển Đông, Trung Quốc có điều kiện kiềm chế ảnh hưởng các nước mới nổi lên như Nga, Ấn Độ… Khi Trung Quốc khống chế được biển Đông, ASEAN khó còn là một khối. Và nhiều vấn đề khác nữa… Cần nói thêm rằng biển Đông, ngoài việc là mục tiêu tranh đoạt, nó còn là phương tiện hữu hiệu, một con bài lợi hại để Trung Quốc đe dọa khuất phục các nước lân cận. Hơn lúc nào hết, Việt Nam và các bên liên quan phải cảnh giác cao độ trước âm mưu ở biển Đông của Trung Quốc. Với Việt Nam, điều trước tiên là chúng ta phải làm cho toàn dân người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước thấy rõ sự đe dọa trực tiếp của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông. Từ đó, phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại, khôn khéo, sáng tạo trong đường lối, chính sách đối ngoại, bảo vệ có hiệu quả nhất chủ quyền trên biển Đông của nước ta. . Xin cảm ơn ông. MINH CƯỜNG thực hiện
 22. Thả thức ăn chuẩn bị đưa Rùa trở lại hồ Gươm 08/06/2011 13:24:07 - Ngày mai (9/6) hoặc ngày kia (10/6), Rùa hồ Gươm sẽ được thả về môi trường tự nhiên. VnExpress ngày 8/6 dẫn lời Tiến sĩ Bùi Quang Tề, trưởng nhóm chữa trị Rùa hồ Gươm cho biết, nước hồ Gươm đã được bơm vào bể nuôi rùa từ tối 7/6. Trước khi thử nghiệm cho Rùa sống trong nước hồ, tổ chữa trị đã thực hiện 4 lần phân tích mẫu bệnh phẩm của cụ Rùa, lần cuối cùng vào ngày 30/5 vừa qua, kết quả cho thấy cụ Rùa hoàn toàn bình phục. Các vết thương của Rùa hồ Gươm đã lành. Ảnh GS Hà Đình Đức "Hiện màu nước hồ xanh trở lại đúng như tên gọi hồ Lục Thủy, các yếu tố thủy sinh, nhiệt độ, vi lượng khác trong hồ đều đảm bảo cho Rùa quay trở lại. Thời gian tới tổ chữa trị sẽ bổ sung chất kiềm khi thả hồ về tự nhiên", tiến sĩ Tề nói thêm.Cũng theo ông Bùi Quang Tề, chi cục Thủy sản Hà Nội đã thả khoảng 60 nghìn con cá vào hồ Gươm, chủ yếu là cá trôi, mè, rô phi... để làm thức ăn cho rùa. Trước đó, nhiều chuyên gia về động vật lo ngại, nếu Rùa quen được cho ăn, khi trở lại môi trường tự nhiên sẽ khó thích nghi. Trao đổi với PV Bee, GS Hà Đình Đức thông báo, những vết thương của Rùa hồ Gươm đã lành, sức khỏe ổn định, hiền lành. Ngày 7/6, nhóm chữa trị đã cho "cụ" xuống hồ trong 2 tiếng. Được biết, hiện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm dự thảo quy chế bảo vệ hồ Gươm và môi trường sống cho cụ Rùa.
 23. Tàu hải giám Trung Quốc vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc Chủ Nhật, 05/06/2011 23:56 (NLĐ) – Hội Luật gia Việt Nam vừa ra tuyên bố về việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 trong thềm lục địa Việt Nam. Theo TTXVN, trong tuyên bố của mình, Hội Luật gia Việt Nam khẳng định: Ngày 26-5, 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi tàu Bình Minh 02 đang khảo sát địa chấn trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc (tại các điều 2 khoản 3, điều 2 khoản 4) và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (tại các điều 58 khoản 3, điều 76, điều 77 khoản 1, điều 301); đồng thời vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình và gây thiệt hại về kinh tế đối với PVN. Hành động này cũng đã đi ngược lại cam kết của Trung Quốc tại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký năm 2002, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Ng.Tống
 24. Vấn đề biển Đông sẽ chiếm lĩnh Diễn đàn An ninh châu Á - Thái Bình Dương Thanh Niên (03/06/2011 0:57 Sự khiêu khích và hành động lấn chiếm của Trung Quốc ở biển Đông trong những ngày qua sẽ là chủ đề nóng nhất tại Diễn đàn An ninh châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ 3-5.6 tại Singapore. Đó là nhận định của báo Financial Times. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở xét ở nhiều khía cạnh. Theo nghị trình chung được nhà tổ chức tiết lộ đến cuối ngày hôm qua, diễn đàn thường niên có tên gọi Shangri-La Dialogue (SLD) năm nay sẽ có riêng một cuộc họp hẹp bàn về giải quyết tranh chấp lãnh thổ và 6-7 cuộc họp toàn thể có liên quan đến an ninh biển, Trung Quốc, nguy cơ bất ổn và chạy đua vũ trang. Đại tướng Phùng Quang Thanh trao đổi với đại biểu các nước tại Shangri-La Dialogue 2010 - Ảnh: Thục Minh Theo danh sách đại biểu tham dự của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở ở London, đơn vị tổ chức, có 28 quốc gia tham gia SLD năm nay. Trong đó có 1 thủ tướng (Malaysia), 1 phó thủ tướng (Nga), 23 lãnh đạo quốc phòng và 3 lãnh đạo ngoại giao làm trưởng đoàn của các nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ tham dự SLD với bài phát biểu khai mạc phiên toàn thể đầu tiên sáng 4.6 với chủ đề các thách thức an ninh mới nổi ở châu Á - Thái Bình Dương. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, “Trung Quốc gửi phái đoàn cao cấp chưa từng có” đến tham dự diễn đàn này. Dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt. Tại SLD 2010, trưởng đoàn Trung Quốc là ông Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội. "Chúng tôi cũng sẽ nêu ra các vấn đề an ninh mà chúng ta đang gặp phải và công khai các chính sách an ninh của mình" - Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh Theo nghị trình, ông Lương sẽ có bài phát biểu vào sáng 5.6 với chủ đề “Chiến lược hợp tác an ninh của Trung Quốc”. Phản ứng của Philippines Báo Malaya của Philippines hôm qua trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin nói rằng ông “sẽ đưa việc Trung Quốc gần đây liên tục xâm nhập trái phép vào vùng đảo mà Philippines tuyên bố chủ quyền ra trước SLD”. Vụ thứ nhất xảy ra hôm 21.5 ngay khi phái đoàn của ông Lương Quang Liệt đến Philippines trong một “chuyến thăm thiện chí”. Vụ tiếp theo vào ngày 24.5, tức 1 ngày sau khi ông Lương gặp ông Gazmin ở Trại Aguinaldo. Tại đó, hai ông cùng hứa hẹn sẽ không có hành động gì gây ảnh hưởng lên quần đảo Trường Sa (của Việt Nam - PV), tiếng Philippines gọi là Cụm đảo Kalayaan. Trong hai vụ này, tàu vận tải và 2 tàu tên lửa của Trung Quốc xâm nhập vào Bờ Amy Douglas, và đặt lên đó những trụ cột và phao bơi. Bộ Ngoại giao Phillippines đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu giải thích về hành động “vi phạm Tuyên bố các bên về biển Đông” mà Trung Quốc đã ký kết với ASEAN năm 2002. Trước đó, hồi tháng 3, tàu hải giám của Trung Quốc đã gây hấn với tàu khảo sát dầu khí của Philippines ở Bãi Cỏ Rong. “Từ đầu năm đến nay Trung Quốc đã 6 lần có hành động xâm nhập trái phép và gây hấn với Philippines”, ông Gazmin nói. “Chúng ta bày tỏ sự nồng hậu đối với họ. Chúng ta nói với họ một cách hài hòa và chủ trương của chúng ta là giải quyết mọi vấn đề qua đối thoại. Vậy mà trong lúc chúng ta làm đúng như thế thì vẫn có chuyện xảy ra”, ông Gazmin tỏ ra thất vọng với hành động của Trung Quốc. Ảnh do Bộ Ngoại giao Philippines công bố cho thấy một tàu Trung Quốc đậu gần đảo Palawan của nước này - Ảnh: AFP Quan tâm của Việt Nam Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 15 người do Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn. Ngay khi đến Singapore vào chiều hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên. Trung tướng Vịnh cho biết đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ có bài phát biểu với chủ đề an ninh hàng hải vào sáng 5.6. Nội dung phát biểu ngoài vấn đề an ninh biển, các nguy cơ truyền thống và phi truyền thống nói chung, vấn đề xung đột lãnh thổ và bảo vệ an toàn cho ngư dân cũng sẽ được đề cập đến. “Chúng tôi cũng sẽ nêu ra các vấn đề an ninh mà chúng ta đang gặp phải và công khai các chính sách an ninh của mình”, ông nói. Khi được hỏi, liệu Việt Nam có đưa vụ tàu hải giám Trung Quốc uy hiếp tàu khảo sát đại dương Bình Minh 02 hôm 26.5 và vụ tàu Trung Quốc bắn đe dọa ngư dân Việt Nam hôm 1.6 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ra trước hội nghị, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: “Tôi cho rằng vấn đề gì mà cộng đồng quốc tế và Việt Nam quan tâm thì sẽ được bộ trưởng đề cập trong bài phát biểu”. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết không chỉ vấn đề an ninh biển, đoàn Việt Nam cũng quan tâm đến những vấn đề lớn khác của khu vực và sẽ ủng hộ các chủ trương, ý kiến tích cực được đưa ra tại hội nghị. “Mục đích của đoàn Việt Nam là tham gia tích cực vì hòa bình và ổn định của khu vực; đồng thời bảo vệ an ninh và lợi ích chính đáng của Việt Nam”, ông nói. Thục Minh (Văn phòng Singapore)
 25. Thuyền trưởng tàu Bình Minh 02: "Tôi chứng kiến điều không tin nổi" Thuyền trưởng Alexander Belov (người Nga) đã có cuộc trao đổi với PV về hải trình này và sự kiện tàu Bình Minh 02 bị ba tàu hải giám Trung Quốc cản trở, phá hoại trên thềm lục địa Việt Nam. Tối 31-5, tàu Bình Minh 02 về đến cảng Nha Trang, Khánh Hòa sau khi hoàn tất công việc khảo sát địa chấn biển như kế hoạch đề ra từ trước. Ông Alexander Belov - Ảnh: Q.V. * Ông đã làm việc ở Việt Nam từ khi nào? - Tôi ở Việt Nam từ ngày 28-2-2011. Trước đây tôi từng làm việc trên vùng biển của nhiều quốc gia trên thế giới như Na Uy, Iceland, Greenland, Mỹ, Anh, Sudan, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. * Ông từng gặp những trường hợp như vụ tàu hải giám Trung Quốc gây cản trở, phá hoại tàu Bình Minh 02 ở vùng biển Việt Nam vừa rồi? - Tôi chưa từng gặp và cũng hi vọng trường hợp vừa rồi sẽ là lần cuối cùng. Vụ chạm trán này cũng là một kinh nghiệm cho tôi. Thông thường những tàu hải giám như tàu Trung Quốc vừa qua phải tìm cách liên lạc với chúng tôi thay vì phá hoại các thiết bị của tàu. Đây là hành động trái pháp luật vì chúng tôi đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. * Trong tình huống đó ông đã xử lý thế nào? - Lúc đầu chúng tôi cố gắng bắt liên lạc với các tàu Trung Quốc và bảo họ tránh xa các thiết bị của chúng tôi. Tôi nghe trên sóng radio họ đọc một tuyên bố gì đó rằng chúng tôi phải rời đi vì đã vi phạm vào chủ quyền Trung Quốc. Chúng tôi bảo để các quan chức giải quyết vấn đề này. Nhưng họ cố đuổi theo tàu chúng tôi. Cuối cùng, một trong ba chiếc tàu Trung Quốc tiến hành cắt cáp của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình, sau đó gọi về văn phòng công ty nhờ giúp đỡ, hỏi xin chỉ dẫn hành động kế tiếp và thu hồi thiết bị bị mất nhằm giảm thiểu thiệt hại. * Là một người có kinh nghiệm đi biển lâu năm, ông đánh giá thế nào về mức độ nghiêm trọng của sự việc? - Đây thật sự là một tình huống rất nghiêm trọng. Trong trường hợp vừa rồi, họ biết rõ rằng mình đang làm gì, rằng họ đến đó để phá hủy các thiết bị của chúng tôi. * Từng làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, có bao giờ ông gặp phải những vụ vi phạm chủ quyền giống như vụ các tàu hải giám Trung Quốc vừa rồi không? - Không hề! Chúng tôi đang làm việc trên vùng biển của Việt Nam và những chiếc tàu (Trung Quốc) đến, điều này thật khác thường. * Là công dân của một nước có chủ quyền, ông đánh giá về vụ phá hoại này thế nào? - Tôi nghĩ không thể chấp nhận được. Một điều không thể tin nổi là có chuyện phá hoại thiết bị như vậy. Nhưng lần này tôi đã chứng kiến tận mắt, và cảm thấy rất ghê tởm. * Trong vụ việc vừa rồi ông có nhận xét gì về thái độ, cách giải quyết hòa bình của người Việt Nam? - Tôi cho rằng tình huống vừa rồi được giải quyết khá tốt, thủy thủ đoàn và con tàu đều an toàn, thiết bị không bị hư hỏng quá nhiều. * Sắp tới ông sẽ tiếp tục làm việc ở Việt Nam? - Vâng, chắc chắn vì chúng tôi đã có hợp đồng và tôi cũng thích làm việc ở đây. Theo Quốc Việt - Trần Phương thực hiện (Tuổi Trẻ)