• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tranlong07

 1. Lòng yêu nước thúc giục (Dân trí) - Sau sự kiện tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam, dường như có một sức mạnh được đánh thức, đó là sức mạnh của lòng dân. Trên các diễn đàn báo chí, trong bữa cơm, trong câu chuyện nơi công sở, ở đâu cũng sôi sục phản ứng. Đã lâu lắm rồi, báo chí VN mới lên tiếng mạnh mẽ. Từ lâu đã có tình trạng tàu Trung Quốc bức hiếp ngư dân, nhưng phía VN vẫn dè dặt phản ứng, chờ đợi một sự hiểu biết và thái độ ứng xử phù hợp từ nước bạn trên cơ sở của tình hữu nghị hai nước và sự tôn trọng pháp luật quốc tế. Nhưng sự kiên nhẫn đã đến mức vượt giới hạn, khi Trung Quốc cho tàu vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của VN và có những hành động quá ngang ngược, cắt cáp thăm dò của tàu VN, cho tàu thuyền đánh cá xâm phạm ngư trường VN, và nghiêm trọng hơn là sử dụng tàu hải quân bắn tàu ngư dân thì không dân nào chịu đựng được nữa. Hành động từ phía Trung Quốc đã khơi dậy lòng yêu nước, mỗi con người VN đều thấy mình bị xúc phạm, đều thấy có lỗi với tiền nhân. Lòng yêu nước là sức mạnh vĩ đại của một đất nước Báo chí không thể đứng ngoài cuộc, các tổ chức nghề nghiệp khác cũng không thể khoanh tay. Đại diện của Liên đoàn Luật sư VN cũng thông báo, ngày 3/6, theo thông lệ quốc tế, liên đoàn sẽ chính thức đưa ra tuyên bố về mặt pháp lý phản đối việc tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và cản trở, phá hoại tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vào ngày 26/5. Bản tuyên bố này căn cứ vào luật pháp quốc tế hiện hành. Giới doanh nhân cũng thể hiện lòng yêu nước bằng cách của mình. Ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mang 1 tỉ đồng đến báo Tuổi Trẻ đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” cùng với câu nói: “Chúng tôi đóng góp vì tự thấy trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của doanh nghiệp khi lòng yêu nước thúc giục” . Một trang web bán tour đi du lịch Trung Quốc cũng tham gia bằng cách ra thông báo: Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền VN…Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh thần yêu nước, CANA tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web. Trước đây, có rất nhiều vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân, nhiều người trở về trong sợ hãi, có người tuyên bố bỏ nghề đi biển. Nhưng lần này, không ai sợ hãi, tất cả đều quyết tâm ra khơi. Nhiều ngư dân Quảng Ngãi, Phú Yên khảng khái cho rằng đi biển bây giờ là để góp phần bảo vệ chủ quyền của quốc gia trên biển. Một đất nước mà ngay cả một người dân làm nghề đánh cá cũng có ý thức bảo vệ chủ quyền thì đó chính là sức mạnh vĩ đại. Lê Chân Nhân
 2. Phú Yên: Vịt trời xuất hiện đen đặc trên sông Ba (Dân trí) - Thời gian gần đây, dọc hai bên bờ hạ lưu sông Ba thuộc địa bàn các huyện Phú Hòa và Tây Hòa (Phú Yên) bỗng xuất hiện đàn vịt trời tập trung đen đặc, tụ tập thành từng bầy trên các ụ cát nhỏ. Hàng trăm con vịt trời xuất hiện trên các ụ cát dọc tiền sông Ba (ảnh CTV) Nhiều nhất là ở đoạn sông thuộc địa bàn thôn Định Thọ (thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) và xã Hòa Phong (Tây Hòa, Phú Yên). Bà Lê Thị Yến, người dân sinh sống ven sông đã hơn 10 năm nay, cho biết: Thông thường vịt trời chỉ tụ tập 5 - 10 con, nhưng khoảng một tháng nay lại tụ tập thành đàn hàng trăm con, thường là vào buổi trưa, đen đặc cả mặt sông. Chỉ cần có bóng người hay tiếng động nhẹ là chúng ùa bay đi mất. Theo nhiều người dân địa phương, có thể do mùa này cá rô phi sinh nở nên thu hút vịt trời từ khắp nơi đổ về. Ông Huỳnh Lê Định, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Hòa: “Hiện chúng tôi chưa hay tin về đàn vịt trời đang tập trung nhiều trên các doi cát sông Ba thuộc địa bàn của huyện. Chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình và nếu có đàn vịt trời đang kiếm ăn ở đây thì chúng tôi sẽ có kế hoạch vận động nhân dân bảo vệ, không gây hại đến đàn vịt trời”. Nguyễn Thành Chung
 3. Cảnh giác bẫy “gác tranh chấp, cùng khai thác” Theo các chuyên gia về Trung Quốc ở Nhật, Trung Quốc một mặt chủ trương “giải quyết hòa bình” cuộc tranh chấp nhưng mặt khác lại củng cố chiếm cứ bằng sức mạnh quân sự. Ngày 31-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du lại tiếp tục khẳng định việc tàu hải giám của họ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 26-5 là “hoàn toàn hợp lý” và còn tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm chủ quyền của chúng tôi và tránh tạo ra những sự cố mới”. Cần nhìn nhận những phát ngôn đổi trắng thay đen, làm sai bản chất sự việc của phía Trung Quốc như thế nào? Pháp Luật TP.HCM tiếp tục trao đổi với chuyên gia nghiên cứu về biển đảo Đinh Kim Phúc. Ông Đinh Kim Phúc khẳng định: “Về mặt địa lý lẫn luật pháp quốc tế, Trung Quốc không có lý do gì để kéo dài thềm lục địa của họ theo đường lưỡi bò. Việt Nam cần phải liên kết chặt chẽ với các nước trong khu vực để phản đối, gây sức ép bằng cách đặt vấn đề tranh chấp này trong các cuộc đàm phán trong quan hệ song phương lẫn diễn đàn đa phương, tạo tiền đề cho việc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế”. Tuyên bố của Trung Quốc không có gì mới . Ông đánh giá thế nào về những phát ngôn bóp méo sự thật của phía Trung Quốc? + Thực ra những lời tuyên bố của phía Trung Quốc không có gì mới. Vào tháng 2-1992, Trung Quốc đặt ra Luật về lãnh hải và vùng nước tiếp giáp của nước CHND Trung Hoa. Điểm đáng lưu ý là Điều 14 luật này quy định: “Trung Quốc có quyền truy đuổi tàu bè nước ngoài vi phạm luật pháp Trung Quốc” và “giữ quyền truy đuổi ở vùng biển nằm ngoài lãnh hải Trung Quốc”; “việc truy đuổi được thực hiện bởi những lực lượng quân sự như tàu chiến, máy bay của quân đội hay tàu bè, máy bay được chính phủ trao quyền chấp hành công vụ”. Khi quy định như vậy, luật này đã lờ đi những gì mà Trung Quốc đã cam kết khi tham gia Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS 1982). Việt Nam không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của mình. Trong ảnh: Lễ chào cờ trên nhà giàn DK1. Ảnh: TB . Trung Quốc đang cố tình làm dư luận hiểu sai khi kéo vấn đề xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào vấn đề tranh chấp trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Ông có thể phân tích để làm rõ vấn đề này? + Trên biển Đông hiện đang tồn tại nhiều mối quan hệ tranh chấp giữa các nước và vùng lãnh thổ. Trước hết là tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thứ hai, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là tranh chấp đa phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei. Thứ ba, việc tuyên bố đường lãnh hải lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông (chiếm 80% diện tích trên biển Đông) là một yêu sách vô lý, bất chấp luật pháp quốc tế, hòng độc chiếm biển Đông. Do đó để giải quyết vấn đề biển Đông, chúng ta cần phải xác định nội dung và lộ trình cho các biện pháp đấu tranh theo thứ tự ưu tiên. Đầu tiên cần phải đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế để bác bỏ chủ trương lãnh hải theo đường lưỡi bò của Trung Quốc là bất hợp pháp. Ngoài việc Việt Nam đã cung cấp hồ sơ về lãnh hải của Việt Nam cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc (CLCS) đúng thời hạn, chúng ta cần tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế với các nước Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei cùng thống nhất quan điểm công bằng và hợp lý về việc phân định lãnh hải. Về dài hạn là củng cố quốc phòng, liên minh chiến lược, diễn tập chiến thuật chung với các nước trong khu vực và quốc tế có cùng chung quyền lợi. Tiến đến việc đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ra tòa án quốc tế để ngăn ngừa trường hợp Trung Quốc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Cẩn thận tránh lọt bẫy . Trung Quốc đưa ra nguyên tắc “gác tranh chấp, cùng khai thác” để đàm phán với các nước có tranh chấp trên biển với họ. Ông bình luận gì về quan điểm này? + Chủ trương này nghe qua có vẻ hòa hoãn nhưng thực chất đây là một xu thế tấn công trên bàn đàm phán, trong khi chờ “điều kiện chín muồi” để sử dụng sức mạnh. Theo các chuyên gia về Trung Quốc ở Nhật, Trung Quốc một mặt chủ trương “giải quyết hòa bình” cuộc tranh chấp nhưng mặt khác lại củng cố chiếm cứ bằng sức mạnh quân sự; đàm phán song phương với nước có yêu sách về chủ quyền, phản đối việc giải quyết bằng thương lượng đa phương. Mặt khác, Trung Quốc đưa ra chủ trương “cùng nhau khai thác”tài nguyên đáy biển, “gác lại” vấn đề lãnh thổ với tiền đề Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo nhỏ, dãy đá ngầm khác là của Trung Quốc, với việc khư khư lập trường xem biển Đông là vùng biển “mang tính lịch sử”. Nói là “giải quyết hòa bình” để “cùng khai thác” bằng cách “gác lại tranh chấp” nhưng chính Trung Quốc là nước thực quyền chi phối các quần đảo này. Vì vậy, nếu chấp nhận đàm phán với Trung Quốc theo phương thức này là lọt bẫy của họ; là thừa nhận một tiền đề nguy hiểm là Trung Quốc có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. . Xin cảm ơn ông. MINH CƯỜNG (Pháp Luật) thực hiện
 4. Mỹ lên tiếng về tình hình Biển Đông Trước những diễn biến phức tạp mới đây tại Biển Đông, như vụ tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm và phá hoại tàu Việt Nam, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Robert Willard đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Bloomberg dẫn lời Đô đốc Robert Willard cho hay ông lo ngại trước những căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Mới đây nhất là sự kiện hôm 26/5, khi các tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để phá hoại cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Đô đốc Robert Willard. Ảnh: AFP "Trong năm 2010, toàn bộ khu vực đã lo ngại trước những xung đột tiềm tàng có thể xảy ra tại Biển Đông", ông Willard hôm nay nói trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, Malaysia. "Tất nhiên, tôi cũng luôn lo ngại bởi có thể thấy căng thẳng đang gia tăng, với những va chạm xảy ra tại khu vực có ý nghĩa rất quan trọng và chiến lược đối với tất cả chúng ta", đô đốc Mỹ nói thêm. Trong khi đó, Trung Quốc đang liên tục ra yêu sách vô lý về "đường lưỡi bò" đòi chủ quyền tới 80% Biển Đông, đồng thời chối bỏ chủ quyền hợp pháp của các nước trong đó có Việt Nam tại khu vực này. Trong khi đó, một số công ty như Exxon Mobil, Talisman Energy hay Forum Energy đang lên kế hoạch cho các hoạt động khai thác tại các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. "Mỹ không đứng về bên nào trong một cuộc tranh chấp", ông Willard cho hay, "Đây là một cam kết chắc chắn để cho thấy rằng các bên liên quan tới tranh chấp cần phải cùng nhau giải quyết vấn đề một cách hòa bình và thông qua đối thoại, chứ không phải bằng những va chạm trên biển hoặc trên không". Tranh chấp trên biển sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao thường niên về an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương mang tên Đối thoại Shangri-La, diễn ra tại Singapore từ ngày 3/6. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ có một bài phát biểu tại hội nghị này. Trong hội nghị năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố nước này phản đối những đe dọa hoạt động của các công ty trên biển. Đại diện phái đoàn Mỹ dự Đối thoại Shangri-La 2011 vẫn là ông Robert Gates với sự tháp tùng của đô đốc Robert Willard. Đây sẽ là lần cuối ông Gates xuất hiện tại diễn đàn quốc tế trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc, trước khi cơ quan này có ông chủ mới. Ông Gates và tướng Lương được dự đoán sẽ có thảo luận song phương bên lề hội nghị, nhằm cải thiện hợp tác và đối thoại giữa hai quân đội. Phan Lê (VnExpress)
 5. Trung Quốc muốn biến biển Đông thành vùng tranh chấp Nguồn: NLĐ - Thứ Tư, 01/06/2011 06:51 Đó là nhận định của TS Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên Khoa Luật Quốc tế, ĐH Luật Hà Nội, người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về Luật Biển tại Trường ĐH Tự do Brussels - Bỉ Cố tình “đánh lận con đen” . Phóng viên:Thưa ông, từ góc độ pháp lý, ông đánh giá như thế nào về việc 3 tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam? - TS Nguyễn Toàn Thắng: Việt Nam và Trung Quốc là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (công ước) nên cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công ước. Điều 57 của công ước quy định mỗi quốc gia ven biển đều có quyền xác định vùng đặc quyền kinh tế với chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Bên cạnh đó, điều 76 của công ước quy định mỗi quốc gia có một thềm lục địa với chiều rộng không vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở. Từ điểm A8 (một trong 11 điểm đường cơ sở) - mũi Đại Lãnh (Phú Yên) ra 120 hải lý, nơi tàu hải giám Trung Quốc gây hấn nằm trọn vẹn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà Việt Nam có quyền chủ quyền và các nước phải tôn trọng. Hành vi của tàu hải giám Trung Quốc là vi phạm các quy định của công ước và các nghĩa vụ thành viên của công ước. . Phải chăng Trung Quốc muốn biến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thành vùng tranh chấp? - Những hành động vừa qua cho thấy Trung Quốc đang thực hiện mục đích biến biển Đông thành vùng tranh chấp. Trung Quốc muốn tạo cho dư luận hiểu rằng đang tồn tại một vùng tranh chấp, chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là chiến lược củng cố cho lập luận “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Trước nguy cơ này, Việt Nam cần thể hiện rõ quan điểm một cách kiên quyết và nhất quán trong việc không bao giờ tồn tại vùng tranh chấp và chồng lấn. . Có đủ chế tài xử lý 3 tàu hải giám Trung Quốc không? - Hành vi của tàu hải giám Trung Quốc là vi phạm các quy định của công ước nên có thể sử dụng quy chế theo công ước. Cụ thể, điều 287 của công ước cho phép các quốc gia lựa chọn các cơ quan giải quyết tranh chấp gồm Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án Luật Biển quốc tế, Hội đồng Trọng tài thành lập phù hợp với phụ lục 7 của công ước và Hội đồng Trọng tài đặc biệt phù hợp với phụ lục 8 của công ước. Bộ đội Trường Sa tập luyện để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Ảnh: THỂ DŨNG Việt Nam có thể chọn phương án đơn phương đưa vụ việc ra Hội đồng Trọng tài. Sau đó, Hội đồng Trọng tài sẽ căn cứ vào các quy định của luật pháp quốc tế và công ước để đưa ra phán quyết về trách nhiệm của Trung Quốc. Từ trước đến nay, Việt Nam chưa đưa bất cứ tranh chấp nào ra cơ quan tài phán quốc tế mà thường giải quyết thông qua con đường ngoại giao nhưng vụ việc này có thể là điểm khởi đầu để tạo ra tiền lệ cho mai sau. . Câu chuyện tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có thể tái diễn ở các quốc gia khác trong ASEAN vì “người khổng lồ” này lộ rõ âm mưu biến biển Đông thành “ao nhà”. Vậy các quốc gia trong khối ASEAN cần phải làm gì? - Hành động vừa qua của 3 tàu hải giám Trung Quốc hoàn toàn có thể tái diễn ở các quốc gia khác trong ASEAN vì “đường lưỡi bò” không chỉ liên quan đến Việt Nam mà còn liên quan đến tất cả các quốc gia trong khu vực. Có điều Trung Quốc sẽ không làm ngay một lúc ở nhiều quốc gia vì “bước tiến” của họ là luôn tiến hành một cách song phương, chia rẽ ASEAN để thực hiện mưu đồ. Do vậy, ASEAN cần sử dụng hiệu quả nhất cơ chế và tiếng nói chung của hiệp hội này. Đây là vấn đề của tất cả các nước thành viên ASEAN và các nước trong tổ chức này cần sử dụng triệt để các diễn đàn quốc tế. Tiếp đó, sử dụng cơ chế của Liên Hiệp Quốc để các quốc gia trên thế giới nắm được tình hình biển Đông hiện nay, biết rõ sự leo thang của Trung Quốc. THẾ DŨNG thực hiện
 6. Phép thử của Trung Quốc và giải pháp của chúng ta Trong suốt những năm qua, các con tàu ngư chính của Trung Quốc đã liên tục bắt giữ, đánh đập và đòi tiền chuộc đối với ngư dân Việt Nam tại các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng với sự kiện ngày 26-5-2011, Trung Quốc đã leo thang từ bắt giữ các tàu thuyền ngư nghiệp của Việt Nam tại các vùng nước xa bờ đến tấn công tàu khảo sát địa chấn trong chính vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam! Vào ngày 26-5, Trung Quốc đã ngang nhiên tấn công tàu Bình Minh 02 của Việt Nam ngay tại vùng biển của Việt Nam (12 độ 48’25” vĩ bắc, 111 độ 26’48” kinh đông), trong vòng 200 hải lý kể từ đường cơ sở, tức hoàn toàn không dính dáng gì đến các tranh chấp ngoài xa hơn là Hoàng Sa và Trường Sa. Sự kiện này diễn ra ngay sau chuyến thăm các nước Singapore, Indonesia và Philippines (từ 15-5-2011) của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Trước đó, ngay trước chuyến thăm Mỹ của Tham mưu trưởng Trung Quốc Trần Bỉnh Đức (16-5-2011), Trung Quốc cũng đã đơn phương ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trong biển Đông có hiệu lực từ 16-5-2011 đến 1-8-2011, trên vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền… Những tín hiệu phát đi từ phía Trung Quốc Thái độ ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp những gì mà chính phủ Trung Quốc đã cùng ký kết và cam kết tại các hội nghị từ trước đến nay, bất chấp văn minh ứng xử của cộng đồng các quốc gia văn hiến, cho thấy một số tín hiệu phát đi của các giới làm chính sách của Trung Quốc. Thứ nhất, giới quân đội có tinh thần dân tộc cực đoan Trung Quốc đang cố chứng tỏ với ASEAN và cộng đồng thế giới rằng Trung Quốc sẽ sẵn sàng phủ nhận các văn bản mà chính mình đã ký kết và kiên trì cách tiến xuống vùng biển Đông bằng chính sách vừa lấn vừa đàm. Những sự kiện nêu trên cho thấy các văn bản ký kết với các nước ASEAN có ít giá trị ràng buộc. Khu vực tàu Bình Minh 02 của Việt Nam (dấu O ) bị cắt cáp nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chính sách tàm thực (tằm ăn dâu), vừa lấn vừa đàm, tuyên bố trước, hù dọa kèm và giành giật sau, đã được Trung Quốc thực hiện lâu dài từ nhiều năm. Từ giai đoạn sử liệu Trung Quốc nhìn nhận cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam cho đến lúc tuyên bố mập mờ cả vùng chữ U là “lợi ích cốt lõi”, Trung Quốc đã tiến xa, tiến sâu ngay trước sự chứng kiến của ASEAN và thế giới. Thứ nhì, Trung Quốc đang tiến đến cô lập và uy hiếp Việt Nam hơn nữa sau chuyến thăm Mỹ và ASEAN của giới quân sự nước này, bất chấp những động thái ôn hòa hơn của giới ngoại giao; đồng thời phát một tín hiệu đến Việt Nam và các nước ASEAN khác rằng họ đang tìm cách vừa làm thân với Mỹ và các cường quốc có lợi ích quốc gia về hàng hải tại khu vực, vừa cách ly Việt Nam với các quốc gia ASEAN. Thậm chí thái độ này của Trung Quốc còn là một nước cờ nhằm làm cho ASEAN bán tín bán nghi liệu họ đã thỏa thuận được với Mỹ và cho Việt Nam phỏng đoán liệu Trung Quốc đang mặc cả với Singapore, Philippines và Indonesia và cả Mỹ trên lưng Việt Nam. Thứ ba, Trung Quốc đang làm phép thử đối với đường chữ U (đường lưỡi bò). Nếu gặp phải sự phản ứng kiên quyết của Việt Nam và của ASEAN thì họ sẽ tính toán khác. Nếu Việt Nam im lặng và ASEAN giữ thái độ đứng ngoài, Trung Quốc sẽ đương nhiên ghi điểm và sự việc ngày 26-5-2011 sẽ có thể được tô vẽ thành một sự kiện bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc như sự kiện Lý Chuẩn ra Hoàng Sa năm 1909 và sự kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Thứ tư, Trung Quốc đang chuyển hướng lưu ý của dư luận ra bên ngoài nhằm hạ nhiệt dư luận đối với các khó khăn xã hội trong nước. Các cuộc đình công của giới xe tải tại Thượng Hải vào cuối tháng 4-2010 và các cuộc đánh bom tại Giang Tây trong tuần vừa qua đã nói lên phần nào lý do của thái độ gây hấn của Trung Quốc vừa qua. Tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thứ năm, tại Trung Quốc, các nhà nghiên cứu về biển của Trung Quốc được sự tài trợ của chính phủ đã liên tiếp cho ra nhiều sách và xuất bản phẩm đưa thông tin sai lệch về chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và lần này họ cũng đang tạo một tiền đề cho các học giả Trung Quốc “bảo vệ” hành động của các tàu hải giám, để dành cho những ngụy biện về sau. Thứ sáu, Trung Quốc dùng sự kiện này để răn đe các nước khác có tranh chấp với Trung Quốc như Nhật, nước hiện đang có kế hoạch triển khai quân ra đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư). Chúng ta cần có những giải pháp tổng thể Trước những động thái vừa được phân tích trên, những nhà làm chính sách và nhân dân Việt Nam chúng ta cần làm gì? Đầu tiên chúng ta cần có những phản ứng về ngoại giao ở cấp cao nhất tầm quốc tế (Liên Hiệp Quốc) và quyết liệt như gửi kháng thư, yêu cầu bồi thường và thông tin kịp thời đến cho các giới kinh doanh, các hộ ngư dân làm thủy sản, các giàn khoan ngoài khơi để tránh bị động nếu giới quân sự của Trung Quốc lại leo thang xâm lấn. Việc minh bạch các thông tin này cũng là để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước thái độ hung hăng này. Cần nhanh chóng xúc tiến xây dựng và ban hành Luật Biển Việt Nam để có cơ sở bảo vệ ngư dân, lãnh hải trong khuôn khổ luật quốc tế và các cam kết đối với khu vực. Chúng ta cần luôn luôn tận dụng chữ ký của Trung Quốc tại Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và tại Tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC 2002) cũng như có những biện pháp để ASEAN có ý kiến, vì đây là một vi phạm nghiêm trọng đến thể diện, lợi ích và những cam kết hòa bình mà ASEAN đã theo đuổi. Chúng ta cũng cần có cách thức tác động đến nhân dân Trung Quốc là những giới bị thiếu thông tin trong vấn đề biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa - họ đang ngày càng xa rời sự thật khách quan khi nhận nhiều thông tin có tính dân tộc cực đoan và bóp méo hiện trạng cũng như lịch sử từ giới quân sự. Nhân dân Việt Nam cũng cần lên tiếng từ các hội đoàn, người Việt ở cả trong nước và ở nước ngoài. Đây cũng là lúc mà sự đoàn kết trong và ngoài nước sẽ có giá trị lớn để vượt qua khủng hoảng. Người Việt sẽ tiếp tục sử dụng những cách thức ôn hòa và văn minh để vượt qua thách thức này của đất nước. Sau cùng, ngoài việc bảo vệ đất nước bằng ngoại giao, chúng ta có lẽ cũng cần tính đến việc buộc phải sử dụng cách thức bất khả kháng, khi có những tình huống xấu hơn nữa, mà không rơi vào tình thế bị động. Hành động xâm lấn không phải chỉ có thể xảy ra ở bờ biển nước nhà, khi người láng giềng lại tiếp tục leo thang với những hành động không thể biện minh được như vừa qua. Tóm lại, sự việc 26-5-2011 nghiêm trọng ở chỗ sự xâm lấn ngày càng sâu dần vào lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam, thách thức và thăm dò lòng tự trọng của nhân dân Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cần có những giải pháp tổng thể trên nhiều phương diện để tìm giải pháp cho Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Các giải pháp hiện nay cần tiến hành đồng bộ, đồng loạt và đi sâu vào nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam. NHÓM TÁC GIẢ (*) (Pháp Luật) (*): Lê Vĩnh Trương - Nguyễn Đức Hùng - Dư Văn Toán - Nguyễn Trọng Bình - Phạm Thu Xuân (Quỹ Nghiên cứu biển Đông)
 7. Phải có tuyên bố chính thức khi chủ quyền của đất nước bị xâm phạm Chiều 31-5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã họp lấy ý kiến các luật sư, các công ty luật uy tín về việc phản ứng của Liên đoàn trước sự kiện ngày 26-5. Trung Quốc tiếp tục ngụy biện, vu cáo Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thấy rằng cần phải có những tuyên bố chính thức về mặt pháp lý khi chủ quyền của đất nước bị xâm phạm, yêu cầu phía Trung Quốc phải chấm dứt những hành động tương tự xảy ra ở biển Đông trong tương lai. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết dưới góc độ pháp lý, Liên đoàn sẽ có tuyên bố về việc vi phạm của tàu hải giám Trung Quốc là xâm phạm vào quyền chủ quyền đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Luật Biển 1982. Liên đoàn có thể mời một số công ty luật uy tín của thế giới cùng một số công ty luật trong nước để đề xuất việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo theo các quy định của luật pháp quốc tế và cam kết của các nước ASEAN với Trung Quốc. LÊ THANH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trung Quốc tiếp tục ngụy biện, vu cáo Sự kiện tàu hải giám Trung Quốc ngang ngược xâm phạm thềm lục địa - vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sáng 26-5 đã tạo phản ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Hôm qua (31-5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra tuyên bố theo kiểu đổi trắng thay đen, phủ nhận chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển này. Thái độ trịch thượng này một lần nữa thách thức lòng yêu nước của người Việt Nam. Pháp Luật TP.HCM ghi nhận những ý kiến phản đối của các giới. Không vì lý anh mạnh lên, nhiều tàu, lực lượng của anh lớn mà anh lấn át người khác. Cách xử sự như thế không phải là của một nước lớn... Ông LÊ KẾ LÂM, Chủ tịch BCH Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM: Trung Quốc phải tôn trọng pháp luật quốc tế Những động thái ngày càng leo thang làm phức tạp tình hình trên biển Đông của Trung Quốc có thể giải thích bằng nhiều nguyên do, trong đó phải kể đến nguyên do dầu mỏ. Trung Quốc có nhu cầu về dầu mỏ rất cao, năm 2010 họ tiêu thụ gần 500 triệu tấn dầu, trong đó nhập khẩu khoảng 260 triệu tấn. Họ mua dầu từ các nước Trung cận Đông, Bắc Phi nhưng gần đây tình hình khu vực này có những bất ổn. Trung Quốc đã tìm nhiều cách để xâm nhập vào khu vực này và lấy lòng nhiều nước ở châu Âu nhưng việc tranh thủ các nước Pháp, Anh, Ý là không dễ vì đó là những nước ở xa. Trong khi đó, biển Đông vừa ở gần, vừa có trữ lượng dầu mỏ rất lớn, theo phân tích của các nhà địa chất thế giới và dự kiến của Trung Quốc là 19 tỉ thùng. Họ lại muốn khai thác dầu ở vùng tranh chấp trước, còn của họ thì vẫn giữ đó! Từ đó đẩy lên vấn đề biển Đông hết sức căng thẳng. Chúng tôi cho rằng để bảo vệ quyền lợi của nhân dân Việt Nam nói chung và ngư dân Việt Nam nói riêng, các nước phải tôn trọng Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, tôn trọng sự thật lịch sử, tôn trọng quyền làm ăn vừa lâu đời vừa có tính chất truyền thống ở trên biển của các nước. Không vì anh mạnh lên, nhiều tàu, lực lượng của anh lớn mà anh lấn át người khác. Cách xử sự như thế không phải là của một nước lớn, nhất là trong khi họ luôn nói là không có tư tưởng bá quyền, bành trướng. Phó Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu cung cấp các bằng chứng về việc tàu hải giám Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam, phá hoại thiết bị của PVN. Ảnh: TTXVN Nhân danh Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM, chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc phải tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam theo Luật Biển quốc tế! Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU: Phải đồng lòng bảo vệ chủ quyền đất nước Việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế - thềm lục địa hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam là một bước leo thang rõ ràng trong việc thể hiện bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Hành động ấy là biểu hiện việc Trung Quốc đang cố tình hợp thức hóa “đường lưỡi bò” phi lý và ngang ngược của mình. Họ không thắng được Việt Nam về chứng lý lịch sử - địa lý; họ không thuyết phục được luật pháp quốc tế bằng căn cứ pháp lý thì họ sử dụng sức mạnh để thực thi điều phi lý ấy. Với vấn đề to lớn, thiêng liêng này, ngoài vai trò cầm trịch, Nhà nước cần huy động mạnh mẽ sức mạnh toàn diện của dân tộc Việt Nam, làm sao đó để ai nấy đồng lòng ra sức bảo vệ chủ quyền đất nước. Từ đó phải kiên trì và kiên quyết đấu tranh dựa trên luật pháp quốc tế và tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam để giải quyết vấn đề trên một cách hợp lý, hợp pháp, đúng sự thật. Ông LÊ HƯNG QUỐC, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM: Đừng làm tổn thương quan hệ hai nước Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ hữu nghị lâu đời đã được các thế hệ cả hai nước cùng nhau vun đắp. Sự kiện ngày 26-5 đã đi ngược lại lợi ích của nhân dân hai nước, vi phạm vào thỏa thuận cấp cao của hai Đảng và Chính phủ hai nước về việc giữ gìn đoàn kết hữu nghị, giải quyết các vấn đề bằng thương lượng hòa bình. Ở góc độ là một tổ chức Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP, vốn có truyền thống hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, chúng tôi hy vọng nhân dân Trung Quốc sẽ nhận thức những vấn đề chưa đúng từ hành động vừa rồi của các tàu hải giám Trung Quốc và cần có những tiếng nói để ngăn chặn ngay những hành động làm tổn thương tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Việc bất kỳ một bên nào đơn phương có những hành động trái với Tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở biển Đông đều là không nên. NHÓM PV
 8. Theo BBC thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Khương Du - phát biểu về sự kiện này : Vụ việc này đã và sẽ gây thêm nhiều căng thẳng trên Biển Đông. Trong lúc Quốc gia đang chủ trương tập trung vào ổn định và phát triển, thì vấn đề này buộc phải có chính sách cẩn trọng, cứng rắn không được mềm yếu nhằm ổn định và phát triển quả là 1 điều khó khăn trong lúc này. Đã đến lúc Chúng ta cần phải mạnh mẽ phản ứng, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế nhằm bảo vệ biển đảo và đất đai do tổ tiên để lại, nếu không chắc sẽ xảy ra chuyện "Được đằng chân, Lân đằng đầu". Thiết nghĩ Bác Thiên Sứ cùng Các ACE trên diễn đàn thử xem một quẻ xem tình hình này sẽ đi đến đâu.
 9. 'Cần áp dụng mọi giải pháp để bảo vệ chủ quyền' Không chỉ bày tỏ phẫn nộ việc 3 tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều độc giả gửi tới VnExpress những trăn trở, đề xuất biện pháp nhằm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. *Clip: Tàu Trung Quốc cắt cáp địa chấn của Việt Nam Chép lại bài thơ "Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng" của Chế Lan Viên, độc giả Lê Văn Sơn chia sẻ anh cảm nhận được niềm tự hào chính đáng của dân tộc trong lịch sử chống thù trong giặc ngoài. Tuy nhiên, hôm nay đọc tin Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, anh cảm thấy nhức nhối vì "lại thấy những hình ảnh của kẻ mạnh ngang ngược ngạo mạn". Theo độc giả Trần Đình Quang, không ít lần Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá của Việt Nam và bây giờ là hành động trắng trợn xâm phạm chủ quyền, phá hoại tài sản của đất nước. "Trung Quốc cần chấm dứt ngay những hành động trên, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, tránh làm căng thẳng thêm tình hình", anh Quang viết. Độc giả Hồng Liên cho rằng việc làm sai trái này của Trung Quốc thể hiện sự thiếu hiểu biết. "Sang nhà hàng xóm chơi còn phải chào hỏi, báo trước, muốn lấy cái gì phải hỏi, phải xin phép chủ nhà đồng ý mới được lấy. Còn kiểu mò mẫm tự ý coi mọi thứ của người khác là của mình thì gọi là kẻ gian, không thể chấp nhận", độc giả này bày tỏ. Hải quân tuần tra trên đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Nguyễn Hưng. Lên án hành động của phía Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại xu thế hòa bình và cam kết về ứng xử biển Đông, độc giả Phạm Trung Hiếu đề xuất, Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc có lời giải thích rõ ràng cho những hành động vừa qua. Bạn Lê Thanh Hải đề nghị đưa vụ việc lên bàn nghị sự thế giới để các nước thấy rõ việc làm sai trái của Trung Quốc. Độc giả Y Phong cho rằng có thể đưa vụ việc ra tòa án quốc tế, kiên quyết không khoan nhượng cho những hành động xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Việt Nam. Cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc không ngừng nuôi ý định biến biển Đông thành "ao nhà", theo độc giả Lê Anh Tuấn nếu chỉ đối thoại thì khó có thể khiến họ từ bỏ âm mưu. "Từ ngàn đời nay chúng ta chỉ có hòa bình thực sự khi có tiềm lực quốc phòng hùng mạnh. Vấn đề Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của ta một mặt cần phản đối mạnh mẽ trên các diễn đàn quốc tế, một mặt khi có đủ chứng cứ họ xâm phạm vùng tài phán của ta thì cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn, không để họ lấn dần", độc giả này viết. "Chúng ta phải có những biện pháp mạnh hơn, hãy đề nghị Liên hợp quốc can thiệp giải quyết", độc giả Trần Văn Dẫu đề xuất. Cho rằng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, Việt Nam cần thực hiện nhiều biện pháp, độc giả Trần Văn Cường kiến nghị trước mắt, khi thực hiện công việc tại biển Đông, doanh nghiệp cũng như ngư dân Việt Nam cần có hải quân hay bộ đội biên phòng bảo vệ. Về quốc phòng, Việt Nam cần xây dựng lực lượng hải quân mạnh đủ sức đối phó với các sự cố. Về ngoại giao, Việt Nam nên tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tích cực thương lượng tìm giải pháp giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình, nhưng đồng thời cũng phải cứng rắn hơn nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Việt Nam cần có kế hoạch trang bị hải quân mạnh hơn để bảo vệ ngư dân và kinh tế biển là đề xuất của độc giả Nguyễn Văn Hoa. "Đất nước ta còn nghèo nhưng nếu nhà nước có chủ trương huy động kinh phí cho việc trang bị vũ khí từ nhân dân tôi xin đăng ký là người đầu tiên góp 100.000 đồng. Tôi nghĩ mỗi người Việt yêu nước ít nhất cũng nhất trí đóng góp như tôi", độc giả này bày tỏ. Xuân Hoa
 10. Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế Chủ Nhật, 29/05/2011 23:50 TS Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ, cho biết đây là biện pháp thông thường và cần thiết của các quốc gia bị xâm phạm chủ quyền sử dụng trong quan hệ quốc tế Clip tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu VN * Phóng viên: Ông nhìn nhận thế nào sau vụ 3 tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam? - Ông Trần Công Trục: Việc làm của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Điều này cho thấy Trung Quốc đã có bước leo thang cực kỳ nguy hiểm khi đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà họ là một trong những bên đã ký kết. * Phải chăng Trung Quốc muốn tiến xa hơn trong tham vọng biến vùng biển nằm trong “đường lưỡi bò” thành “ao nhà” của mình? - Trung Quốc đã rất nhiều lần thể hiện tham vọng đối với biển Đông như đưa ra những tuyên bố về chủ quyền vô căn cứ, đặc biệt chính thức hóa đường biên giới biển “hình lưỡi bò” bằng cách đính kèm công hàm mà họ đã gửi lên Liên Hiệp Quốc năm 2009 phản đối việc Việt Nam và Malaysia nộp hồ sơ xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa. Việt Nam cùng các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế đã nhiều lần phê phán và cực lực phản đối “đường lưỡi bò” phi lý này. Có thể nói việc tàu hải giám của Trung Quốc phá hoại tài sản, thiết bị thăm dò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một bước mới trong chiến lược từng bước tiến xuống biển Đông của Trung Quốc và tham vọng muốn giành lấy sự công nhận của thế giới đối với yêu sách biến biển Đông thành “ao nhà” của họ. * Như vậy là hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam còn gây lo ngại cho cả khu vực? - Việc Trung Quốc liên tục có những hành động khiêu khích, ngang ngược trên biển Đông không chỉ gây ảnh hưởng và đe dọa đến an ninh, quốc phòng, kinh tế… của Việt Nam mà còn đối với nhiều quốc gia khác trong khu vực. * Trong bối cảnh như hiện nay, Việt Nam cần phải làm gì, thưa ông? - Việt Nam cần tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh kiên quyết không chỉ trên mặt trận ngoại giao, pháp lý mà còn cả trên mặt trận dư luận bằng cách kêu gọi sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực. Tôi cho rằng các nước trong khu vực cần có tiếng nói thống nhất trước những hành động vi phạm luật pháp quốc tế rất nghiêm trọng của Trung Quốc. * Việt Nam có thể kiện ra Tòa án Quốc tế và có ý kiến tới Liên Hiệp Quốc về hành động xâm phạm của Trung Quốc? - Việt Nam có thể gửi lưu chiểu tại Liên Hiệp Quốc, công bố tất cả bằng chứng vi phạm này cho cả thế giới biết và đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế, Tòa án Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Đây là biện pháp thông thường và cần thiết mà các quốc gia bị xâm phạm chủ quyền đã sử dụng trong quan hệ quốc tế. Thế Dũng thực hiện
 11. Ngư dân bị tàu cá Trung Quốc chiếm ngư trường Nguồn: Thanh Niên (29/05/2011 1:03) Ngư dân Việt Nam đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn khi liên tục bị tàu cá Trung Quốc (TQ) tranh giành ngư trường ngay trong lãnh hải Việt Nam. Ngư dân cho tàu cá nằm bờ vì ngư trường bị thu hẹp, giá dầu tăng... - ảnh Đức Huy Liên tục xâm phạm lãnh hải Trong thời gian gần đây, tàu cá TQ liên tục vào sâu trong lãnh hải của VN để đánh bắt, khai thác thủy sản với số lượng hàng trăm tàu. Ngư dân Trần Văn Tá (48 tuổi, ở TP Tuy Hòa, Phú Yên), thuyền trưởng tàu cá PY-92709TS, kể: “Lúc 15 giờ ngày 9.3.2011, tại tọa độ 13-17 độ vĩ bắc, 111-115 độ kinh đông, là vùng biển của VN nhưng tui nhìn thấy có khoảng 150 tàu cá TQ đang hành nghề câu mực. Họ đã vào đây khai thác, đánh bắt gần 1 tháng nay”. Thời gian vừa qua, đặc biệt hơn 10 ngày nay, tàu cá TQ xâm phạm nhiều lần trong vùng biển nước ta. Theo thông tin ngư dân báo về, trung bình mỗi ngày vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến quần đảo Trường Sa có từ 120 đến 150, cá biệt có những ngày lên đến hơn 200 tàu cá TQ khai thác trong vùng biển nước ta Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên Tàu cá TQ cũng vào tận các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, An Bang (thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) để khai thác trộm hải sản. Khi phát hiện, lực lượng chức năng VN đã yêu cầu họ ra khỏi khu vực. Chỉ từ ngày 30.4 đến ngày 3.5.2011, tại tọa độ 10-15 độ vĩ bắc, 111 độ 40’-113 độ 30’ kinh đông (cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 150 hải lý) thuộc vùng biển chủ quyền của VN, có đến 200 tàu cá TQ ngang nhiên hành nghề câu mực tại đây. Khi phát hiện tàu cá TQ xâm phạm lãnh hải VN, tàu cá ngư dân Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa đã yêu cầu tàu cá TQ không được đánh bắt trong khu vực này. Ngư dân Lê Văn Tuấn ở P.6, TP Tuy Hòa, bức xúc: “Khi gặp tàu cá TQ đánh bắt trái phép trong vùng biển của VN, tụi tui yêu cầu họ rời khỏi ngư trường nhưng họ không chịu đi. Vì tàu cá TQ lớn hơn tàu cá của ngư dân mình nên tụi tui không dám đến gần, đành phải để ngư trường cho họ đánh bắt. Thấy mà tức!”. Thuyền trưởng Tuấn còn cho biết, tại vùng biển 15 độ vĩ bắc, 114 độ 30’ kinh đông, tàu hải quân của TQ thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Ngang nhiên chiếm ngư trường Để đảm bảo cho ngư dân hoạt động an toàn trên vùng biển VN, Phú Yên đã thành lập hơn 100 tổ tàu thuyền an toàn đánh bắt xa bờ. Thế nhưng, mỗi khi gặp tàu cá TQ, ngư dân Phú Yên cũng không thể thay đổi tình hình. Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Đội kiểm soát hành chính Đồn biên phòng 352, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên, cho biết: “Ngư dân Phú Yên tổ chức đánh bắt theo đội, mỗi đội từ 5 - 10 tàu cá. Khi gặp tàu cá TQ xâm phạm ngư trường, ngư dân mình yêu cầu họ rời khỏi ngư trường, họ không những nằm lì mà còn dùng hung khí đe dọa. Trong trường hợp số lượng tàu cá của TQ ít hơn thì họ gọi tiếp viện. Chỉ sau 15 - 20 phút, hàng chục tàu cá TQ có mặt, quây quanh nên tàu cá ngư dân mình chỉ còn biết bỏ đi nơi khác”. Lãnh hải của VN nhưng TQ lại cấm đánh bắt. Còn ngư dân của họ thì tràn xuống đánh bắt trong vùng biển của VN. Thật là ngang ngược, phi lý và bắt chẹt người khác. Ngư dân Lê Văn Tuấn Thượng úy Ry xác nhận thực tế tàu TQ ngày càng lấn chiếm, xâm phạm lãnh hải VN khiến ngư dân rất bức xúc. “Ngư dân mình ngại va chạm, một phần vì tàu cá mình nhỏ, hơn nữa đó là cả gia sản tích cóp, vay mượn lâu mới có. Nếu va chạm, phần thua thiệt về ngư dân mình”, thượng úy Ry chia sẻ. Trạm biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn biên phòng 352 thường xuyên theo dõi tàu cá ngư dân ở Phú Yên đánh bắt ở các ngư trường thuộc lãnh hải VN. Thiếu úy Nguyễn Lê Trúc Thân, Trạm trưởng, cũng kể: “Cách đây vài ngày, ngư dân báo về có khoảng 100 tàu cá của ngư dân TQ đang đánh bắt tại tọa độ 7-17 độ vĩ bắc, 111-115 độ kinh đông thuộc lãnh hải VN. Tàu cá TQ có công suất đèn pha rất lớn nên mỗi khi ngư dân mình gặp họ thì đành bỏ đi. Tàu cá ngư dân TQ lớn hơn tàu cá ngư dân mình nên để xua đuổi ra khỏi vùng lãnh hải của mình thì chỉ có tàu hải quân mới làm được”. Chạy lòng vòng vì bị xua đuổi Vì liên tục bị tàu cá TQ tranh giành ngư trường, bị tàu hải quân các nước xua đuổi ngay trong lãnh hải VN nên ngư dân ta đang mất dần ngư trường. Điển hình là việc tàu cá PY-92052 chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương do ông Lê Văn Lực (36 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, cứ phải chạy lòng vòng trên biển vì liên tục bị hải quân các nước xua đuổi. Tàu cá này đánh bắt ở ngư trường 9 độ vĩ bắc, 112 độ 30’ kinh đông (thuộc lãnh hải VN) được 14 ngày nhưng không câu được cá nên đã chạy xuống ngư trường 7 độ vĩ bắc, 112 độ 38’ kinh đông thì bị hải quân Brunei, Malaysia, Indonesia rượt đuổi. Do không tìm được ngư trường, thuyền trưởng Lực đành thả tàu trôi tự do chờ khi hải quân các nước bỏ đi thì mới đánh tiếp. “Một chuyến biển, ngư dân phải chi hơn 100 triệu đồng. Nếu bỏ về thì lỗ nặng nên họ đành bấm bụng tiếp tục bám ngư trường”, một lão ngư giải thích. Điều khiến ngư dân bức xúc nhất hiện nay là lệnh cấm đánh bắt thủy sản của TQ ngay trong vùng lãnh hải VN. Ngư dân Lê Văn Tuấn nói: “Lãnh hải của VN nhưng TQ lại cấm đánh bắt. Còn ngư dân của họ thì tràn xuống đánh bắt trong vùng biển của VN. Thật là ngang ngược, phi lý và bắt chẹt người khác”. Hiện nay, Phú Yên vẫn còn đang trong mùa đánh bắt cá ngừ đại dương nhưng tại các bến cá P.6 và Đông Tác (P.Phú Đông), TP Tuy Hòa, có hàng trăm tàu cá nằm bờ. Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry giải thích: “Giá dầu tăng, sản lượng thấp do ngư trường đánh bắt bị thu hẹp, giá cả bấp bênh nên ngư dân đành để tàu cá nằm bờ để khỏi bị thua lỗ. Nhiều ngư dân phản ánh, chừng khoảng vài năm nữa, ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ mất ngư trường vì tàu cá TQ xâm phạm và bị hải quân các nước đuổi bắt”. Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên, thông tin: “Thời gian vừa qua, đặc biệt hơn 10 ngày nay, tàu cá TQ xâm phạm nhiều lần trong vùng biển nước ta. Theo thông tin ngư dân báo về, trung bình mỗi ngày vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến quần đảo Trường Sa có từ 120 đến 150, cá biệt có những ngày lên đến hơn 200 tàu cá TQ khai thác trong vùng biển nước ta. Trước đây tình hình tàu cá TQ xâm phạm vùng biển nước ta đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ nhiều như thế. Phần lớn tàu cá TQ đều có công suất lớn, lại có tàu hải giám bảo vệ nên ngư dân ta đã gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững ngư trường. Chúng tôi đang chỉ đạo các đồn biên phòng vận động ngư dân khai thác khơi theo tổ tàu thuyền an toàn. Nếu tàu nào có người biết nói tiếng Trung thì khi phát hiện cần thông báo cho phía tàu TQ biết đây là vùng biển VN”. Đ.H Hàng loạt tàu cá TQ xâm phạm sâu vùng biển Quảng Ngãi Theo báo cáo của Đồn biên phòng 328 Lý Sơn (BĐBP Quảng Ngãi), những năm gần đây, TQ nhiều lần tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển phía đông bắc đảo Lý Sơn, thậm chí hàng loạt tàu cá còn xâm phạm sâu vào vùng biển Quảng Ngãi để đánh bắt hải sản. Cụ thể: - Ngày 31.1.2006, tàu tuần tra của Hải đội 2 - BĐBP Quảng Ngãi phát hiện và vây bắt tàu Nghiêu Bình 36021 do Băng Lục Hán (sinh năm 1954, quốc tịch TQ) làm thuyền trưởng cùng 2 lao động đang đánh bắt trộm hải sản ở vùng biển phía đông bắc cách đảo Lý Sơn chỉ 5 hải lý. Đồn biên phòng 328 Lý Sơn đã lập biên bản vi phạm và phóng thích về TQ. - Ngày 23.5.2007, Vùng 3 Hải quân tuần tra, phát hiện bắt giữ tàu Quế Bắc Ngữ, số hiệu 10030, trên tàu có 11 thuyền viên do Đường Đình Dũng (quốc tịch TQ) làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản trái phép tại tọa độ 15 độ 16’ bắc và 109 độ 42’ đông. Sau đó, lực lượng hải quân đã bàn giao cho BĐBP Quảng Ngãi. UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định phạt cảnh cáo và trục xuất ra khỏi vùng biển VN vào ngày 25.5.2007. - Ngày 22.4.2009, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện 12 tàu cá TQ hoạt động sâu vào lãnh hải của VN, cách đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý về hướng đông bắc. - Ngày 7.7.2009, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn lại phát hiện 4 tàu cá TQ hoạt động cách đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý về hướng đông nam. - Ngày 5.5.2010, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện nhiều tốp tàu cá TQ đang đánh bắt trộm hải sản tại tọa độ 15 độ 30’ bắc và 109 độ 40’ đông thuộc chủ quyền vùng biển VN. - Ngày 4.3.2011, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện 12 tàu cá TQ hoạt động sâu vào lãnh hải của VN, cách đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý về hướng đông bắc. Hiển Cừ Phải xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải VN Hôm qua 28.5, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá VN, nói: “Chúng tôi phản đối việc các tàu cá TQ tràn sang vùng biển của VN để đánh bắt hải sản. TQ vừa đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực biển Đông, phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của VN, nay tàu cá TQ lại tràn sang vùng biển của VN đánh bắt thủy sản. Đây là những việc làm vừa vi phạm chủ quyền của VN, vừa ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và quyền lợi của ngư dân nước ta”. Ông Thắng cho biết Hội Nghề cá VN sẽ gửi văn bản đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu trách như Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng hải quân tăng cường bảo vệ, đảm bảo quyền lợi của bà con ngư dân khai thác trên vùng biển của nước mình.Ông Thắng cũng kiến nghị cần nhanh chóng thành lập đội tàu kiểm ngư, góp phần cùng với cơ quan và lực lượng hữu trách bảo vệ chủ quyền, nguồn lợi thủy sản và quyền lợi hợp pháp của ngư dân ta. Quang Duẩn ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Đức Huy
 12. Trụ sở chính quyền Trung Quốc rung chuyển vì bom Nguồn: Báo Đất Việt (Cập nhật lúc :1:05 PM, 26/05/2011) Ba vụ nổ, trong đó có hai vụ bom xe xảy ra gần như đồng thời tại các tòa nhà trụ sở chính quyền và Viện kiểm soát Khu Lâm Xuyên, thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người bị thương. Một quan chức thuộc phòng tuyên truyền tỉnh Giang Tây cho hay, các vụ nổ xảy ra khoảng sau 9h (giờ địa phương). Chúng cách nhau đều đặn khoảng 10 phút. Trong vụ đầu tiên, một chiếc xe phát nổ trong khu đỗ xe của Viện kiểm soát thành phố. Vụ nổ thứ 2 xảy ra ở tầng hầm của tòa nhà chính quyền quận, còn chiếc xe hơi thứ 3 phát nổ gần cơ quan về thực phẩm và thuốc của thành phố. Ba vụ nổ liên tiếp khiến ít nhất 5 người bị thương. Theo mô tả của tờ China Daily, ba vụ nổ với sức công phá lớn hất tung nhiều ô tô và làm vỡ vụn cửa kính các toà nhà kế bên. Các ngả đường dẫn đến hiện trường trong khoảng bán kính 300 m bị cảnh sát phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Hồi đầu tháng nay, hàng chục người cũng bị thương trong một vụ tấn công bom xăng nhằm vào một ngân hàng ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Vụ việc do một nhân viên cũ của ngân hàng này mới bị sa thải thực hiện. Trà My (theo AFP, BBC)
 13. Lũ ống lịch sử xuất hiện tại TP Lào Cai Lúc 20h ngày 12/5, trên địa bàn TP Lào Cai, huyện Bảo Yên, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bắt đầu mưa lớn trên diện rộng. Sau 1 tiếng mưa liên tục, lũ ống xuất hiện gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, đường xá. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay khi phát hiện có lũ, nhiều người đã gọi nhau chạy lên các khu vực cao hơn tránh nước ngập. Anh Sầm Mạnh Quay, cũng ở thôn Cam Đường kể lại: “Đêm qua đã xảy ra trận mưa rất to kéo dài, khi tôi nghe tiếng ầm ầm bên ngoài thì tôi ra xem, bỗng thấy cái gì đó từ trên núi cao ập xuống. Tôi chỉ nhắm mắt, nhắm mũi chạy lên cây cầu sắt đầu thôn”. Ông Nguyễn Văn Long ở thôn Suối Ngàn, xã Cam Đường, TP Lào Cai khẳng định: Đây là trận lũ lớn nhất kể từ trận lũ lịch sử năm 1947 xảy ra trên địa bàn Lũ ống xuất hiện đột ngột trong đêm với cường độ mạnh trên suối Ngòi Đường đã phá hủy, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà. Có nơi, nước tràn vào nhà dân cao đến 2m, sau khi nước rút để lại lớp bùn dày 0,5m. Nhiều tài sản của nhân dân không kịp di dời đã bị lũ cuốn trôi. Tại phường Nam Cường, nơi suối Đồng Hồ chảy qua, lũ lớn làm 10 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn và làm thiệt hại nhiều tài sản khác. Một cây cầu treo qua suối Ngòi Đường tại khu vực xã Hợp Thành cũng bị lũ bẻ cong. Ông Lê Duy Lý, Trưởng Công an xã Cam Đường cho biết: Lũ tràn về làm ngập nhiều tài liệu và thiết bị máy móc của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (nằm cạnh suối Ngòi Đường) gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Bùn đất đã tràn vào hầu hết các phòng bệnh, toàn bộ máy xét nghiệm và máy siêu âm, 1 bộ soi tai mũi họng, 7 bộ máy tính, hồ sơ bệnh án... đã bị hư hỏng nặng. Còn tại xã Bảo Nhai, huyện Bảo Yên, tình hình lũ bão cũng khá nghiêm trọng, lũ ống đã làm thiệt hại hơn 40 hộ dân trong, 1 nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê. Lũ ống gây thiệt hại lớn cho T.P Lào Cai và các huyện Bảo Yên, Sa Pa. Nhiều diện tích lúa, hoa mầu và các công trình xây dựng bị tàn phá nặng nề. Sáng nay, nhiều học sinh xã Cam Đường phải lội bùn đến trường. Khắc phục hậu quả do cơn lũ gây ra. Trao đổi với Đất Việt sáng 13.5, ông Trần Quốc Đoàn, chủ tịch xã Cam Đường cho biết: Theo thống kê sơ bộ ngày13.5, xã Cam Đường có 5 thôn ( Thác, Vạch, Suối Ngàn, Liên Hợp, Dạ 2) bị lũ ống càn quét. 90 hộ dân đã bị thiệt hại ( 50 hộ dân bị mất trắng tài sản), 15 ha ruộng lúa cùng 5 ha hoa màu bị vùi lấp, 5 ha thủy sản bị nước lũ tràn vào. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng đã đến các địa phương bị thiệt hại kiểm tra, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình mất trắng tài sản, ban đầu mỗi hộ 2 triệu đồng, các hộ bị ảnh hưởng nhẹ hỗ trợ về lương thực và nước uống. Theo TT Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh bổ sung từ phía bắc tràn về nên ngay từ chiều tối ngày 12.5 đã xuất hiện mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ…. Trung Kiên (Báo Đất Việt)
 14. Nơi đàn ông sợ bị phụ nữ “cưỡng hiếp” Sau vụ mùa, bất kể là ban ngày hay ban đêm những người đàn ông đều có thể gặp “nguy hiểm” khi đi ra ngoài một mình bởi họ có thể gặp phải sự “phục kích” của chị em. Đảo Trobriand còn được gọi là đảo Tình yêu nằm ở Papua New Guinea. Khoai lang là thực phẩm chính của người dân trên đảo và mùa thu hoạch khoai lang chính là khoảng thời gian vui nhất của họ. Sau nhiều tháng làm việc vất vả, mọi người cuối cùng cũng có thể tận hưởng thành quả lao động của họ và trải qua những ngày tiếp đó một cách thoải mái hơn. Vì thế, người dân trên đảo thường xuyên tổ chức lễ hội khoai lang để ăn mừng. Vào mùa thu hoạch, có lẽ các cô gái chính là người vui mừng nhất vì trong lúc lao động, họ vừa có thể tìm thấy tình yêu cho mình. Tuy nhiên, đối với nam giới thì đây chính là thời điểm mang lại nhiều phiền toái cho họ nhất. Sau vụ mùa, bất kể là ban ngày hay ban đêm những người đàn ông đều có thể gặp “nguy hiểm” khi đi ra ngoài một mình bởi họ có thể gặp phải sự “phục kích” của chị em. Thông thường khoảng 30 cô gái sẽ lập thành một nhóm, rình lúc những người đàn ông mất cảnh giác đi qua họ sẽ đổ xô ra để tranh giành. Mặc cho đồng ý hay không những người đàn ông vẫn bị các cô gái bám sát và ép "lên giường". Vì vậy mà vào mùa thu hoạch những người đàn ông trên đảo thường rất sợ phải đi ra ngoài một mình, thậm chí là đi cùng nhiều người. Điều khiến những người đàn ông không thể chịu nổi đó là sau khi “thân mật” với các cô gái, họ sẽ bị cắn đứt lông mày và lông mi. Nếu bị như vậy, người đàn ông chỉ còn cách trốn về nhà, đóng cửa không dám ra ngoài cho tới khi lông mày, lông mi mọc trở lại. Vậy nguyên nhân nào khiến các cô gái lại trở nên “cuồng nhiệt” như vậy? Một bác sỹ ở đảo Tình yêu cho biết khoai lang trên đảo có chứa chất đặc biệt kích thích sự ham muốn của phụ nữ nhưng đàn ông thì không bị ảnh hưởng nhiều. Người dân trên đảo Tình yêu hầu như không đặt ra điều cấm kỵ gì với các hành vi tình dục, trên đảo có rất nhiều hang động, bên trong động đầy rẫy những san hô đủ màu sắc thậm chí còn trải cả một lớp cát mềm. Đây chính là nơi mà nam nữ trên đảo tới để “yêu” nhau. Trên đảo có nhiều ký hiệu riêng để thể hiện ham muốn tình dục, chẳng hạn như một chàng trai muốn “gần gũi” với một cô gái, họ sẽ giơ một ngón tay cái ra, nếu như người con gái đồng ý thì sẽ đưa ngón tay cái đặt lên môi, nếu từ chối thì sẽ lắc đầu. Những điệu múa của người dân trên đảo Tình yêu cũng chứa đựng đầy sự cám dỗ. Trong một buổi tối lung linh, kỳ ảo những cô gái chừng 16, 17 tuổi sẽ nhảy dưới ánh trăng, họ mặc những chiếc váy ngắn được đan bằng cỏ và để lộ bộ ngực đã được bôi dầu và bột dừa màu vàng, xung quanh là những chàng trai mạnh khoẻ, lực lưỡng không mặc gì ngoài chiếc lá khô để che chỗ nhạy cảm. Hôn nhân của người dân đảo Tình yêu rất “ngẫu hứng”. Một cô gái nếu muốn ly hôn chỉ cần cầm theo một cái nồi và mang con ra khỏi nhà là xong. Chuyện kết hôn đối với họ còn đơn giản hơn, nếu một cô gái vẫn còn nằm trên giường của một chàng trai đến sáng thì người đó phải lấy cô gái này làm vợ. Tuy nhiên, các chàng trai cũng có thể phản “bẫy” và cách mà họ hay làm nhất đó là để đồng hồ báo thức nhưng điều này cũng không đơn giản chút nào. Có những lúc chàng trai không thể tỉnh dậy hoặc cô gái sẽ tắt chuông báo thức đi, thậm chí là bí mật cho chàng trai uống thuốc ngủ. Nếu gặp phải những cô gái như vậy thì các chàng trai chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận số phận. Theo Sầm Hoa (VNN / Huanqiu)
 15. "Thủ phạm" gây động đất là hồ tích nước thủy điện? - Sau chuỗi động đất xảy ra ở Lai Châu trong những ngày cuối tháng 4/2011, ngày 7/5 vừa qua, một trận động đất mạnh hơn 4 độ richter lại xảy ra ở Sơn La. Nhiều người đặt nghi vấn "thủ phạm" là các hồ chứa nước. Có người lại cho rằng, đây chỉ là dư chấn thông thường của trận động đất trước. Do hồ thủy điện? GS Nguyễn Đình Xuyên, nguyên viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, đúng là trong năm 2011 này, ở hầu khắp các vành đai động đất lớn trên thế giới, động đất có vẻ như diễn ra nhiều hơn các năm. Lý do là bởi trận động đất mạnh hơn 9 độ richter của Nhật Bản đã tác động và kích thích đến các vành đai động đất khác. Đối với nước ta, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy, Việt Nam bị ảnh hưởng của động đất Nhật Bản. Nếu có, chắc cũng chỉ là những ảnh hưởng gián tiếp mà chúng ta chưa thể nhìn ra được. Từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận được một số trận động đất. Đối với Sơn La, Lai Châu, những khu vực trong quá khứ cũng đã từng xảy ra động đất. Nguyên nhân có thể là do yếu tố nội sinh vì các khu vực này nằm trên các đới đứt gãy. Tuy nhiên, cũng có thể là do sự tác động từ hồ chứa thủy điện. Động đất do các tác nhân bên ngoài như các hồ thủy điện, hồ chứa nước... chỉ xảy ra trong bán kính 30km xung quanh hồ đập. GS.TSKH Phạm Hồng Giang, Hội Đập lớn cho rằng, đến thời điểm này vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định sự tồn tại của các đập thủy điện tác động đến sự hình thành của các trận động đất. Vùng Tây Bắc xảy ra các trận động đất liên tiếp là vì nằm trong đới đứt gãy từ trong lòng đất chứ không có cơ sở khẳng định nó là ảnh hưởng của các đập nước. Các hồ lớn trên thế giới cũng chưa từng xảy ra hiện tượng này.TS Lê Tử Sơn, trưởng phòng Quan sát Động đất, Viện Vật lý Địa cầu cho hay, động đất kích thích hay còn gọi là động đất do các tác nhân bên ngoài như các hồ thủy điện, hồ chứa nước... chỉ xảy ra trong bán kính 30km xung quanh hồ đập. Những trận động đất liên tiếp vừa rồi đều xảy ra cách xa các hồ chứa nên có thể khẳng định đó là những trận động đất tự nhiên. Động đất nhiều vào mùa mưa Theo KS Nguyễn Văn Yêm, nguyên cán bộ của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, các trận động đất ở Lai Châu, Sơn La trong thời gian qua không phải là quá bất thường. Tây Bắc vốn là khu vực được dự báo là có khả năng xảy ra nhiều động đất. Tần suất xuất hiện động đất mỗi năm cũng khác nhau, có năm có tới 10 trận động đất, nhưng cũng có năm chỉ xuất hiện vài trận. TS Lê Tử Sơn cũng cho rằng, đây là những trận động đất không có gì bất thường, là dư chấn của những trận động đất mạnh trước đó và nó sẽ tồn tại từ 1 - 2 tháng rồi mới dừng hẳn. Nếu những trận động đất sau có cường độ mạnh hơn trận trước thì mới có thể coi là bất thường. Những dư chấn này là bình thường, khó tránh và không có gì đáng lo. Tuy nhiên, cũng có một quy luật không rõ ràng rằng, cứ vào mùa mưa đến khi kết thúc mùa mưa, động đất xảy ra nhiều hơn. Lý do là bởi, nước sẽ ngấm xuống đất làm thay đổi ma sát trượt trong lòng đất gây kích thích các trận động đất. Theo đó, có những trận động đất lẽ ra phải vài năm nữa mới xảy ra nhưng do bị thay đổi ma sát trượt mà động đất đã diễn ra nhanh hơn. Trận động đất ở Bình Thanh, Hòa Bình năm 1986 là một ví dụ điển hình. Khi đó, hồ thủy điện mới tích nước khoảng 86m đã gây ra động đất mạnh 4,9 độ richter. Tô Lan
 16. Chào cô Wild! Tranlong07 xin đóng góp vào Quỹ từ thiện 200.000đ. Cháu mới chuyển khoản hôm qua.
 17. Dạ, cám ơn cô Wild nhiều ạ.
 18. Động đất tại biên giới Việt – Lào Tiếp sau những trận động đất liên tiếp ở Sơn La, biên giới Việt – Lào hôm 7/5 lại hứng chịu những rung động tương tự. Bản đồ tâm chấn. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu. Viện Vật lý địa cầu vừa cho biết, hồi 13 giờ 02 phút 04 giây (giờ GMT) tức 20 giờ 02 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 7/5, một trận động đất 4,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,86 độ vĩ Bắc, 103,65độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Động đất xảy ra trên khu vực biên giới Việt – Lào, địa phận huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại . Theo đánh giá ban đầu, những trận động đất như này không ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh khác. Và với cường độ nhỏ như vậy, các công trình xây dựng chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo quy định, các trận động đất cường độ lớn hơn 3,5 Richter đều phải thông báo trên trang web của Viện Vật lý địa cầu. Hiện việc dự đoán chính xác thời gian xảy ra động đất là điều chúng ta chưa thực hiện được vì thiếu các phương tiện hiện đại và mạng lưới trạm đo chưa nhiều. Ngay cả những nước phát triển trên thế giới cũng không dự báo sớm được động đất – theo TS Nguyễn Hồng Phương, Trung tâm báo động đất và sóng thần. Theo các nhà khoa học địa chất, ở Việt Nam có khoảng 30 khu vực có thể phát sinh động đất, trong đó có 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Độ mạnh có thể lên tới 6,8 độ richter, đủ để đánh sập nhà cửa. Theo vtc
 19. ‘Bin Laden không phải người thật’ Nguồn : Báo Đất Việt Phó chánh văn phòng Tổng thống Czech Petr Hajek khẳng định, trùm khủng bố bin Laden chỉ là nhân vật giả tưởng. “Bin Laden đơn thuần là một nhân vật tuyên truyền giả tưởng, sinh ra và chết đi trong những tình huống bất thường. Tất cả chỉ là hoàn cảnh giả tưởng”, ông Petr Hajek nhấn mạnh. Theo ông, đây chỉ là câu chuyện cổ tích hiện đại về cái thiện và ác cho người lớn. “Nếu bạn thích, thì hãy cứ nghĩ đó là sự thật. Dù sao tôi vẫn thấy thật hoang tưởng”, Phó chánh văn phòng Tổng thống Czech cho hay. Ông Petr Hajek cho rằng, bin Laden chỉ là nhân vật giả tưởng. Trong một tuyên bố gây sốc không kém, Alex Jones, người quản lý nhiều trang web có tiếng của Mỹ cho rằng, việc đột kích giết chết bin Laden là một trò lừa bịp. Theo ông, bin Laden có thể bị bắt sống để thẩm vấn hoặc bị chết từ nhiều năm trước. Mỹ làm vậy để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan. "Tại sao không có xác chết? Nguồn tin mật của tôi ở Nhà Trắng 9 năm trước xác nhận, bin Laden chết và bị chôn vùi trong băng lạnh", Alex Jones nhấn mạnh. Chia sẻ quan điểm này, một người phụ nữ có thành kiến với Tổng thống Obama là Cindy Sheehan viết những nghi ngờ của mình trên Facebook và blog fbà. Theo đó, bà nghi ngờ ADN của người đàn ông bị giết sáng 2/5 không phải của bin Laden. Trong khi đó, một trang facebook có tên là "Osama Bin Laden không chết" cũng lập nên để củng cố những ý kiến trên. "Nếu bin Laden ghê gớm như vậy, tại sao họ không muốn cả thế giới nhìn thấy ảnh của hắn khi chết”, một người tên Kevin Lane viết trên facebook. Cùng lúc, trên nhiều trang web những ngày gần đây liên tục xuất hiện video chứng minh bin Laden còn sống và đang được dưỡng thương. Theo Wali Rahman, chỉ huy tổ chức Mujahideen ở Pakistan thì bin Laden vẫn còn sống sức khỏe rất tốt. Trước đó, một đại diện cấp cao của Taliban thuộc nhóm Tehrik-e-e Taliban Pakistan cũng tuyên bố rằng bin Laden thực sự còn sống và khẳng định, cái chết của trùm khủng bố chỉ là “tin vịt”. Trà My (theo Ceskenoviny, CNN)
 20. Chào cô Wild ! Địa chỉ nhà cháu cũng rất dễ tìm cô ạ, chắc tại mấy anh đưa thư thôi . Qua tuần cháu sẽ ghé qua Trung Tâm nhận Linh phù. Thật tình đã làm phiền cô nhiều, mong cô thông cảm. Cám ơn cô nhiều.
 21. Nếu được vậy thì tốt thôi mà . Cám ơn Thiên Luân nhiều. Để đầu tuần mình ghé qua TT gặp Thiên Luân và nhận luôn nhé. @ Cô Wild : Vậy thì cô Wild khỏi phải gửi cho TranLong07 nữa cô ạ, nhờ cô gửi Linh Phù ở chổ Thiên Luân giúp con cô nhé.
 22. Chào cô Wild ạ! Không biết thưgửii đi có bị thất lạc không nữa mà đến nay con vẫn chưa nhận được Linh Phù cô ạ. Con nghĩ chắc là bị thất lạc vì thời gian cũng đã khá lâu rồi, mong cô có thể gửi lại giúp con được không ạ. Cám ơn cô nhiều. Chúc cô một ngày tốt lành! Cô sẽ gởi đến con vào ngày mai, mong rằng con xem kỹ cách sử dụng và tỏ rõ sự tôn kính !
 23. Nhật Bản rung chuyển bởi dư chấn mạnh (Dân trí) - Một cơn dư chấn mạnh 6,1 độ richter đêm qua đã làm rung chuyển bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, khu vực vốn đang vật lộn với hậu quả trận động đất và sóng thần hồi tháng 3. Một phụ nữ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa kép tại thành phố Watari, tỉnh Miyagi. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất xảy ra lúc 0h58 ngày 6/5 giờ địa phương, cách thành phố Sendai trên đảo Honshu 276km về phía đông. Tâm của động đất nằm ở độ sâu 24km. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như thương vong. Trận động đất không gây ra cảnh báo sóng thần. Khu vực đông bắc Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả từ siêu động đất mạnh 9,0 độ richter hôm 11/3, vốn kéo theo sóng thần cực lớn. Gần 14.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa kép và hơn 13.000 người hiện vẫn đang mất tích. Hàng chục nghìn người đã mất nhà cửa trong thảm họa, trong khi nhiều người khác phải sơ tán do một loạt các vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, gây rò rỉ phóng xạ. Hàng loạt cơn dư chấn mạnh đã xảy ra kể từ đó. An Bình Theo Reuters
 24. Dân Đài Loan xây nhà từ container vì lời tiên tri sóng thần Giới chức Đài Loan đang điều tra về một người tự xưng là nhà tiên tri, có hành vi cấu kết với các công ty container để trục lợi, sau khi phán rằng hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm vì sóng thần trong ngày 11/5. Người đàn ông này có biệt danh là "Thầy Wang", phán rằng một trận sóng thần do động đất gây ra sẽ nhấn chìm đảo Đài Loan ngày 11/5 và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Từ đó, lời tiên tri này làm dấy lên cuộc đua xây dựng nhà lánh nạn từ những chiếc container. Hơn 100 căn nhà tạm được chuyển đổi từ container chở hàng đã được xây tại Puli, một thị trấn ở huyện Nanli. Theo truyền thông địa phương, Wang khuyên người dân nên ở trong những chiếc container khi thảm họa xảy đến, vì nó sẽ an toàn hơn trong những ngôi nhà bình thường. "Nhà tiên tri" cho rằng nhà làm từ container sẽ giúp người dân sống sót trong thảm họa sóng thần. (Hình minh họa) Các công tố viên đang nghi ngờ người đàn ông này thông đồng với các công ty sản xuất container để trục lợi. "Chúng tôi đang điều tra xem Wang liệu có cấu kết với các công ty container nhằm lừa gạt người dân hay không?", một phát ngôn viên của văn phòng công tố viên ở huyện Nanli, Đài Loan cho biết."Ông ta cũng vi phạm luật trật tự xã hội vì tạo ra những tin đồn gây hoang mang cho người dân", một quan chức nói. Người này cho biết tại Đài Loan, tội lừa đảo có thể bị phạt tù 3 năm, trong khi tội vi phạm trật tự xã hội sẽ bị phạt số tiền lên đến 1.000 USD. Cơ quan thời tiết Đài Loan ngày hôm qua cũng cảnh báo, Wang có nguy cơ bị phạt lên đến 1 triệu Đài tệ, vì đưa ra những tin đồn trái phép trên blog của mình. Tuy nhiên lời nhận xét này sau đó đã bị Wang xóa đi. Bình An Theo AFP/Bưu Điện Việt Nam -------------------------------------- Nguồn : Zing.vn Hiện tượng hiếm hoi trong Hệ mặt trời Trong vài tuần tới, tất cả các hành tinh trong Hệ mặt trời, trừ sao Thổ, đều xuất hiện cùng nhau vào lúc bình minh dọc theo đường hoàng đạo, đường di chuyển của mặt trời trên bầu trời trái đất. Hiện tượng này hoàn toàn khác biệt trong 2 tháng qua, khi hầu như toàn bộ hành tinh đều ẩn mình phía sau mặt trời. Lúc này, bất cứ ai cũng có thể thấy sao Thủy (Mercury), sao Kim (Venus), sao Hỏa (Mars) và sao Mộc (Jupiter) hiện diện trên bầu trời hừng đông, và nếu có ống nhòm trong tay, bạn sẽ thấy luôn các hành tinh còn lại là Thiên Vương tinh (Uranus), Hải Vương tinh (Neptune). Từ thời xưa, các nhà chiêm tinh luôn hết sức thán phục trước hiện tượng các hành tinh sắp thẳng hàng trong Hệ mặt trời, trong khi những người theo thuyết tận thế vào năm 2012 thì luôn tiên tri về một sự thẳng hàng kỳ bí của các hành tinh vào đúng ngày 21.12.2012. Tuy nhiên, trang thiết bị và công cụ hiện đại, như phần mềm mô hình vũ trụ, đã dự đoán kết quả hoàn toàn khác: không hề có chuyện hành tinh sắp thẳng hàng vào năm 2012. Chỉ có chuyện hầu hết hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời vào tháng 5 năm nay, tạo nên cơ hội chụp ảnh tuyệt vời cho những người đam mê thiên văn. Cảnh tượng tuyệt đẹp trên bầu trời hừng đông - Ảnh: Starry Night Software T.M (Thanhnien.com.vn) ------------------------------------------------ P/S : Hai sự kiện này có liên quan đến nhau ? Mong Bác Thiên Sứ cùng mọi người lý giải xem lời tiên tri nói trên có đáng tin cậy không ạ? Hay chỉ là sự bịa đặt đúng như sự nghi ngờ của giới chức Đài Loan.
 25. Do mình nhìn thấy gian bếp trên hình vẽ nhà bạn quá nhỏ nên mới nói vậy. Mình chưa đủ trình độ để tu vấn cho bạn đâu, chỉ là mạo muội nói bạn bổ xung thêm thông tin để các cao nhân trên diễn đàn tư vấn thêm cho bạn thôi. Vì càng có nhiều thông tin càng chi tiết thì cá cao thủ sẽ tư vấn càng chính xác.