• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by tranlong07


 1. Tai nạn tăng nặng......

  ================

  Quảng Ngãi:

  Cháy chợ kinh hoàng, 700 ki-ốt chìm trong biển lửa

  (Dân trí) - Khoảng 4h45 rạng sáng nay 9/2, chợ Quảng Ngãi (phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) bốc cháy dữ dội và nhanh chóng chìm trong biển lửa

  Có mặt tại hiện trường vào thời điểm đám cháy bốc lửa kinh hoàng, khoảng 5h20, lực lượng PCCC - Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 6 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Do lửa bốc cháy quá dữ dội, lực lượng PCCC tiếp tục điều động thêm 2 xe chữa cháy ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất và 3 xe ở tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

  Video clip về vụ cháy chợ kinh hoàng

  Đến 8h00 cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn chưa thể vào bên trong chợ, chỉ có thể phun nước dập lửa từ bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, đám cháy yếu dần khi đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa bên trong.

  Việc chữa cháy bị hạn chế một phần do các ki-ốt dựng tạm bên ngoài đã ngăn cản xe cứu hỏa áp sát chợ.

  Được biết phía trong chợ Quảng Ngãi có khoảng 700 hộ tiểu thương kinh doanh chính thức.

  Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ cháy kinh hoàng sáng nay:

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Cố gắng cứu hàng

  Posted Image

  Khi ngọn lửa tạm tắt cũng là lúc toàn bộ hàng trong chợ đã bị thiêu rụi

  Posted Image

  Posted Image

  Rất đông người tới theo dõi đám cháy kinh hoàng.

  Hồng Long


 2. Cậu bé người Trung Quốc có khả năng nhìn xuyên bóng tối

  (Dân trí) - Nong Youhui, cậu bé người Trung Quốc đã làm các chuyên gia y tế phải kinh ngạc với khả năng nhìn xuyên qua bóng tối.Các bác sĩ đã phát hiện ra trường hợp đặc biệt của cậu bé Nong Youhui, sống tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sau khi người cha của cậu bé mang con mình đến một bệnh viện ở miền nam Trung Quốc để khám, vì đôi mắt của Nong có màu xanh sáng, thay vì màu mắt đen như của phần đông người châu Á.

  Posted Image

  Mắt cậu bé Nong Youhui phát sáng khi gặp ánh đèn pin

  Một điều đặc biệt hơn là khi chiếu đèn pin vào mắt, đôi mắt của cậu bé Nong Youhui phát ánh sáng màu xanh, tương tự như khi ánh đèn chiếu sáng vào mắt của một con mèo.

  Theo Nong Shihua, cha của cậu bé, thì 2 tháng sau khi được sinh ra, gia đình đã phát hiện điều gì đó bất thường trong đôi mắt của Youhui, nhưng khi mang đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết gia đình không phải lo lắng về trường hợp này và đôi mắt sẽ trở nên bình thường khi cậu bé lớn lên.

  Tuy nhiên, đôi mắt của cậu bé vẫn không có gì thay đổi cho đến tận bây giờ, và gia đình dường như cũng đã quên mất vấn đề này. Cho đến một ngày khi Youhui phản ánh với giáo viên của mình rằng mắt cậu bé bị mờ và không nhìn rõ. Sau đó, người giáo viên này phát hiện ra rằng mắt cậu bé có khả năng phát sáng khi có ánh sáng chiếu vào.

  Người giáo viên này sau đó còn hỏi Youhui xem cậu bé có thể nhìn thấy trong bóng tối, giống như đôi mắt của mèo hay không, thì cậu bé trả lời rằng có. Sau đó, vào một đêm, vị giáo viên này rủ cậu học trò Yonhui cùng đi bắt dế, và cậu bé cho biết vẫn có thể bắt dế mà không cần sử dụng đến đèn pin.

  Khi tin đồn về khả năng đặc biệt của cậu bé Nong Youhui được lan truyền, nhiều người đã tìm đến nhà cậu bé để thực hiện nhiều loại kiểm tra khác nhau để xác định xem khả năng của cậu bé là có thật hay không, và cậu bé đã thực sự trả lời được những bài kiểm tra, như xác định đồ vật hay đọc nội dung trong bóng tối…

  Các bác sĩ giải thích rằng Nong Youhui bị chứng bệnh luekoderma bẩm sinh, là chứng bệnh thiếu sắc tố da tại một vùng cục bộ. Điều này khiến cho đôi mắt của Nong có thể bị tổn thương dưới ánh sáng mặt trời, nhưng ngược lại cho phép cậu bé có thể nhìn rõ trong bóng tối.

  Huy Phạm

  Theo OC

  1 person likes this

 3. Tai nạn tăng nặng...........

  ================================

  Ba tòa nhà cao tầng sập tại Brazil, 4 người chết

  Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 22 người mất tích sau khi ba tòa nhà nhiều tầng sập tại thành phố Rio de Janeiro hôm 25/1.

  Posted Image

  Lính cứu hỏa tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà tại thành phố Rio de Janeiro vào ngày 26/1. Ảnh: AP.

  AFP cho biết, ba tòa nhà - có số tầng lần lượt là 4, 10 và 20 - nằm gần nhà hát trên quảng trường Cinelandia. Chúng sập gần như đồng thời vào đêm 25/1. Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes, thông báo 4 người chết và 22 người mất tích sau khi các tòa nhà sập. Vị thị trưởng đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của các nạn nhân.

  Một số nhân chứng kể rằng họ nghe thấy tiếng nổ khi ba tòa nhà sập, song nhà chức trách khẳng định vụ nổ không phải là nguyên nhân khiến chúng sụp đổ.

  "Khả năng một vụ nổ xảy ra là gần như bằng không. Tòa nhà cao nhất đang được tu sửa và rất có thể nó đổ do kết cấu yếu. Sau đó sự sụp đổ của tòa nhà cao nhất khiến hai tòa nhà kia đổ theo", thị trưởng Paes nói.

  Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, các nhân viên cứu hộ bò trong các đống đổ nát cao như núi để tìm kiếm người mất tích.

  "Chúng tôi tin rằng khả năng tìm thấy người sống sót có thể xảy ra trong những không gian có không khí. Mọi nhân viên cứu hộ đang cẩn thận hết mức nhằm đề phòng nguy cơ sập trong những đống đổ nát", ông Julio Cesar Mafia, một sĩ quan thuộc lực lượng bán vũ trang của Brazil, cho biết.

  Thị trưởng Paes tuyên bố thành phố Rio sẽ để tang các nạn nhân trong ba ngày tính từ hôm nay. Theo ông, một lượng mảnh vỡ có khối lượng chừng 1.500 tấn đã được di rời để các nhà điều tra có thể tìm hiểu nguyên nhân khiến ba tòa nhà sập.

  Việt Linh (VnExpress)


 4. “Đã khởi động lại cuộc đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên”

  Đó là nội dung tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về kết quả cuộc đàm phán của đại diện Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa kết thúc ở Washington: 3 bên cho rằng hiện nay đã mở đường nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

  Posted Image

  Đại diện ngoại giao 3 nước tham gia đàm phán.

  Bản thông cáo được công bố ngay sau cuộc họp kết thúc hôm qua giữa đại diện ba nước: trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Châu Á của bộ Ngoại giao Mỹ ông Kurt Campbell, đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc về hạt nhân, ông Lim Sung-Nam, và người đồng nhiệm Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama.

  Đại diện ngoại giao ba nước khẳng định sự trung thành với bản tuyên bố ngày 19/9/2005, trong đó ghi nhận các nguyên tắc chính của chương trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

  Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà ngoại giao tham gia cuộc đàm phán đã đạt thỏa thuận về việc tổ chức cuộc gặp ba bên ở cấp bộ trưởng ngoại giao. Các nhà ngoại giao tham gia cuộc đàm phán ở Washington đều sẵn sàng điều phối hoạt động về nội dung Triều Tiên với Nga và Trung Quốc.

  Cuộc đàm phán 3 bên được tổ chức đúng một tháng sau cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

  Cuộc đàm phán 6 bên đã bị gián đoạn vào năm 2009, khi Triều Tiên tuyên bố tẩy chay trình đàm phán để phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án đợt phóng tên lửa đạn đạo của nước này.

  Một tháng sau, Triều Tiên lại tiến hành bắn thử tên lửa thêm một lần nữa. Mỹ và Trung Quốc đã ra sức kéo Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, nhưng hội đàm vẫn chưa được nối lại, do căng thẳng giữa hai miền không ngừng tăng lên, có lúc đến mức nguy hiểm.

  Tham gia cuộc đàm phán 6 bên có Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

  Theo Nhật Mai (Dân trí / AFP, RIA)


 5. @ Huybq36: Cho hỏi là Bố mẹ ngủ ở phòng ngủ 1 đúng không? Bố là người nóng tính, gia trưởng và thường hay vắng nhà? Mẹ vất vả, lo toan trong gia đình?

  - Kinh tế gia đình có khó khăn không? Bạn nên mô tả thêm về cuộc sống gia đình, ACE có thể biết là có phạm không vong hay không.

  - Nhà này cách cục rất xấu, nên khả năng sửa chửa của gia đình bạn như thế nào? ACE sẽ có phương án tốt nhất trong khả năng của gia đình.

  1 person likes this

 6. Thiên tai tăng nặng.............

  =========================

  Bão lớn hoành hành xứ sở sương mù

  Thứ Sáu, 09/12/2011 10:47

  (NLĐO)- Nước Anh hôm 8-12 hứng chịu một cơn bão kinh hoàng với sức gió lên tới 266km/giờ gây ra hàng loạt thiệt hại lớn trên cả nước.

  Tâm điểm chú ý trong trận báo là sự kiện một turbine gió cao hơn 100m đột ngột bốc cháy khi bị cơn gió mạnh tấn công. Trong khi đó một chiếc turbine khác ngừng thổi hôm 8-12 khiến người ta không khỏi nghi vấn rằng hệ thống kiểm soát gió của các trang trại ở xứ sở sương mù không thể chống chọi khi có bão lớn tấn công.

  Posted Image

  Posted Image

  Turbine gió bốc cháy...

  Posted Image

  Posted Image

  ...và hư hại nặng

  Nhiều khu vực gần như tê liệt khi gió lớn khiến những chiếc xe tải hạng nặng cũng nghiêng ngả, nhiều hệ thống cầu đường phải tạm thời đóng cửa và dịch vụ phà cũng tạm dừng.

  Posted Image

  Lật xe tải vì gió lớn

  Hiện tượng turbine gió bốc cháy tạo nên cảnh tượng kinh hoàng nói trên diễn ra tại Ardrossan, Bắc Ayrshire, Scotland. Các nhân chứng nói rằng các cánh turbine gió địa phương đã “cứng đơ” suốt thời gian cơn bão tấn công vì Cơ quan Điện lực Quốc gia không thể giải quyết được tình trạng đột ngột mất điện.

  Nhiếp anh gia Stuart McMahon, người chụp lại được hình ảnh turbine gió bốc cháy khó tin nói trên, cho biết: “Chiếc turbine gió bốc cháy ở giữa trước tiên, sau đó ngọn lửa lan nhanh ra các cánh quạt. Những cánh quạt cháy bị gió cuốn đi và bay tới các đồng cỏ gần đó”.

  Dưới đây là một số hình ảnh về cơn bão:

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)


 7. Thế giới sắp có thảm họa núi lửa mới

  Các nhà khoa học cho biết họ đã ghi nhận được hơn 500 chấn động trong và xung quanh miệng núi lửa Katla trong tháng trước và rất có thể một đợt phun trào sắp xảy ra.

  Posted Image

  Katla sẽ tạo ra lượng tro bụi gấp 10 lần so với núi lửa Eyjafjallajokull.

  Theo BBC, nếu như núi lửa Katla “bừng tỉnh” nó sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ hơn rất nhiều so với đợt phun trào của ngọn núi lửa Eyjafjallajokull hồi tháng 4 năm ngoái. Theo các chuyên gia, lượng tro bụi mà những đợt phun trào của Katla tạo ra có thể nhiều gấp 10 lần so với lượng tro bụi bào trùm cả bắc bán cầu do núi lửa Eyjafjallajokull tạo ra hồi năm ngoái.Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

  Katla nằm sâu dưới lớp băng dày khoảng 500 m thuộc sông băng Myrdalsjokull, sông băng lớn nhất tại Iceland. Lớp băng phía trên Katla dày gấp đôi lớp băng phía trên núi lửa thuộc sông băng Eyjafjallajokull. Các chuyên gia nhận định rằng, với miệng núi lửa rộng tới 10km, việc Katla phun trào có thể làm tan chảy dòng sông băng khổng lồ trên bề mặt và tạo ra hàng tỉ gallon nước đổ về bờ biển phía đông vào Đại Tây Dương. Điều này có thể gây ra những hậu quả vô cùng khủng khiếp.

  “Đã có rất nhiều hoạt động địa chấn được ghi nhân”, Ford Cochran, chuyên gia của National Geographic tại Iceland nói. “Đã có tới hơn 500 chấn động được ghi nhận trong và xung quanh miệng núi lửa Katla trong tháng trước. Điều đó cho thấy sự chuyển động của mắc-ma. Và chắc chắn một đợt phun trào mới sắp xảy ra”.

  Posted Image

  Người ta đã ghi nhận nhiều chấn động xung quanh miệng núi lửa khổng lồ này.

  Lần cuối cùng Katla hoạt động là vào năm 1918 và theo tính toán của các chuyên gia cứ 80 năm Katla lại thức tỉnh một lần. Do vậy, việc Katla phun trào trong thời gian sắp tới là điều hoàn toàn có thể.

  Lần phun trào 1918 của Katla đã làm sụp đổ những núi băng khổng lồ và cuốn chúng ra đại dương. Ngoài ra, lương nước do lần phun trào của Katla năm 1775 tạo ra bằng lượng nước của tất cả các con sông lớn nhất thế giới cộng lại.

  Theo Nam Phong (VNN)


 8. Thiên tai tăng nặng............

  ================

  Lại động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, khách sạn đổ sập

  (Dân trí) - Một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã làm rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 3 người chết và khiến hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới các ngôi nhà bị đổ, chỉ 2 tuần sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 600 người.

  > >> Động đất cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người có thể đã thiệt mạng

  Posted Image

  Một toà nhà bị sập ở thành phố Van.

  Khoảng 20 ngôi nhà đã bị đánh sập, trong đó có một khách sạn 6 tầng tại thành phố Van, nơi hàng chục nhân viên cứu trợ và các nhà báo đang ở.Trận động đất xảy ra lúc 21h23 giờ địa phương tối qua và có tâm chấn cách thành phố Van khoảng 16km về phía nam. Miền đông Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đã bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,2 độ richter, làm hơn 600 người chết.

  Trận động đất hôm 23/10 chỉ gây ảnh hưởng nhỏ tới Van nhưng thành phố này đã trở thành trụ sở của cơ quan cứu trợ và là nơi tạm trú của các nhân viên cứu trợ và các nhà báo.

  Posted Image

  Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của khách sạn 6 tầng Bayram bị sập.

  Thành phố Van bị hư hại nhẹ khi đó, nhưng một số toà nhà bị suy yếu giờ đây được tin là đã bị đánh sập.

  Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy người dân và các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực di chuyển các đống đổ nát để giải phóng những người bị mắc kẹt trong các toà nhà đổ nát. Các đội cứu hộ sử dụng ánh sáng công suất lớn để làm việc suốt đêm.

  Phó thủ tướng Besir Atalay cho biết trận động đất đã quật đổ một trường hoc, nhiều ngôi nhà cũng như một khách sạn. Ông Atalay nói thêm rằng các đội cứu hộ đã được điều từ thủ đô Ankara và các khu vực khác tới Van.

  Posted Image

  Khách sạn Bayram là nơi các nhân viên cứu hộ và các nhà báo nghỉ lại.

  Theo các nguồn tin, khách sạn bị sập là Bayram, khách sạn cổ nhất và nổi tiếng nhất của thành phố Van. Nó được xây dựng vào những năm 1970 và mới được tu bổ hồi năm ngoái. Kênh truyền hình nhà nước TRT đưa tin, 3 thi thể đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của Bayram và 35-40 người được tin là đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn. Alper Kucuk, từ Hội Lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay 11 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của khách sạn. Hầu hết các toà nhà khác bị sập hôm qua vốn không có người ở sau khi bị hư hại trong trận động đất hồi tháng trước. Hội Lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuyển thêm 2 chuyến hàng viện trợ tới khu vực, cùng lều bạt, chăn màn và cử các nhân viên cứu hộ.

  Posted Image

  Một người sống sót được giải cứu khỏi một toà nhà bị sập.

  Kucuk miêu tả trận động đất hôm qua là dư chấn mạnh nhất tấn công khu vực, khiến nhiều người dân vô cùng hoảng sợ.

  Hàng nghìn người đã bị mất nhà cửa trong trận động đất hôm 23/10. Nhiều người vẫn hiện vẫn phải sống trong các lều tạm dưới thời tiết giá lạnh.

  http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Id4UrFr6W4A&feature=player_embeddedhttp-~~-//www.youtube.com/watch?

  An Bình

  Theo AP, BBC


 9. Bất động sản cảm cúm nặng.......

  ============================

  Giá bất động sản tại Trung Quốc bắt đầu “sụp đổ”

  Giá bất động sản tại Trung Quốc đang trong trạng thái “rơi tự do” bởi các công ty bất động sản cố gắng hoàn thành mục tiêu doanh thu của năm 2011.

  Giá bất động sản tại Trung Quốc đang trong trạng thái “rơi tự do” bởi các công ty bất động sản cố gắng hoàn thành mục tiêu doanh thu của năm 2011 trong bối cảnh thị trường đi xuống mạnh. Nhóm công ty bất động sản lớn nhất đang hạ mạnh giá bán nhà tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến trong những tuần gần đây, xu thế này còn lan sang cả nhóm thành phố cấp 2 và cấp 3 như Hàng Châu, Hợp Phì và Trùng Khánh. Tại Trùng Khánh, công ty bất động sản Hutchison Whampoa của Hồng Kông hạ giá tới 32% đối với dự án Cape Coral. Ông Alan Chiang Sheung-lai thuộc công ty bất động sản DTZ nhận định với South China Morning Post: “Cuộc chiến giá cả giữa các công ty bất động sản bắt đầu.”

  Vào đầu tháng 9/2011 khi công ty bất động sản tại Thượng Hải bắt đầu giảm giá bán nhà, xu thế này đã tiếp tục đến hiện nay. Các chuyên gia phân tích cho rằng việc giá bán bất động sản hạ có thể khiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nới lỏng một số quy định thắt chặt, hạn chế với hoạt động mua căn nhà thứ 2, vốn được đưa ra với mục tiêu hạ nhiệt thị trường.

  Họ đã sai lầm. Sau buổi họp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vào ngày 29/10/2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khẳng định lại quan điểm chính sách của chính phủ Trung Quốc, theo đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục áp dụng chặt chẽ chính sách hiện tại trong những tháng tới để cho người dân thấy tác động từ biện pháp hạn chế của chính phủ.

  Từ sau đó, hoạt động bán tháo tăng mạnh bởi các công ty bất động sản cạnh tranh với nhau để “xả hàng”. Công ty bất động sản Excellence Group thậm chí còn cho biết họ đang bán căn hộ ở thành phố Huệ Châu chỉ ngang giá thành.

  Chuyên gia Oscar Choi thuộc Citigroup tin rằng giá bất động sản có thể giảm thêm 10% trong năm 2012, thế nhưng ước tính này còn chưa hoàn toàn đầy đủ. Ngay cả nhiều chuyên gia bất động sản thuộc nhà nước còn bi quan hơn. Chuyên gia Cao Jianhai thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc dự báo giá bất động sản tại Trung Quốc có thể giảm cao nhất tới 50% nếu chính phủ tiếp tục các biện pháp hạ nhiệt.

  Dù nhiều chuyên gia tại Bắc Kinh đang cho rằng giá bất động sản có thể giảm một nửa trong vài tháng, chúng ta có thể chắc chắn rằng cuối cùng đà bán tháo trên thị trường sẽ còn kinh khủng hơn. Thị trường sẽ bán tháo cả trái phiếu và cổ phiếu của các công ty bất động sản.

  Đình Hảo

  Theo TTVN/Forbes


 10. Gặp cậu học trò nghèo với bài văn lạ gây xúc động cư dân mạng

  (Dân trí) - Bài văn lạ của cậu học trò nghèo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được đăng trên báo Dân trí đã làm rung động bao trái tim bạn đọc. Nhưng, điều bất ngờ hơn nữa khi cậu học trò nghèo này có tấm lòng rất quảng đại, luôn làm việc thiện.

  >> Độc giả đồng cảm với cậu học trò nghèo viết bài văn lạ

  >> Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams

  Chúng tôi đến nhà Nguyễn Trung Hiếu vào chiều qua 6/11 nhưng chờ mãi đến 7h tối mới gặp được, bởi em tham gia CLB tình nguyện đóng đồ tiếp tế cho “Chương trình thắp sáng bản em” ở huyện Mường Tè (Lai Châu) cả ngày.

  Cám cảnh thay khi nhìn bề ngoài ngôi nhà 2 tầng khang trang nằm trong khu phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều người sẽ nghĩ rằng gia đình đó thuộc loại khá giả. Nhưng, những người trong căn nhà đó đều sống lay lắt, bệnh tật và không còn khả năng lao động để kiếm sống và thuộc vào hộ nghèo của phường. Niềm hy vọng nhất trong ngôi nhà đó là cậu học trò nghèo Nguyễn Trung Hiếu.

  Bà nội Đỗ Thị Lạp của Hiếu năm nay 73 tuổi, nhỏ thó và gầy yếu đang cố gắng đưa người chồng bệnh tật 90 tuổi từ dưới đất lên giường, nếu không có sự hỗ trợ của chúng tôi thì khó lòng bà đưa nổi.

  Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, bà Lạp nghẹn ngào: “Hôm nay Hiếu đi tình nguyện cả ngày, mẹ nó cũng đi vắng nên một mình tôi hơi vất vả. Tôi cố gắng sống và chăm sóc ông ấy vì mức lương hơn 3 triệu/tháng quân đội về hưu cùng đồng lương ít ỏi hơn 1,4 triệu/ tháng của tôi là chỗ dựa cho cả gia đình Hiếu. Mỗi lần mẹ Hiếu chạy thận, tôi lo lắm vì mẹ cháu đã có lần suýt chết trong lúc đang chạy”.

  Posted Image

  Ông bà nội của Nguyễn Trung Hiếu.

  Theo bà Lạp, bố Hiếu bị viêm tai giữa biến chứng não từ khi 3 tuổi nên rất chậm chạp và không ổn định về tinh thần, không thể làm thêm được việc gì. Mẹ của Hiếu - chị Nguyễn Thị Hạnh thì sức khỏe yếu ngay từ lúc còn trẻ nên sinh Hiếu chỉ được 2,1 kg. Sau khi chị sinh con, sức khỏe ngày càng giảm sút và chị đến bệnh viện phát hiện bị suy thận độ 4 và phải chạy thận tuần 3 lần.

  Ngày đầu chưa có bảo hiểm nên việc chạy thận rất tốn kém, bố mẹ bên gia đình nội ngoại đã dồn hết số tiền tiết kiệm để duy trì sự sống cho chị nên tài sản cũng đã khánh kiệt. Cách đây 4 năm, bố chồng chị lại ngã bệnh và nằm liệt giường, gánh nặng lại tiếp tục đè nặng lên gia đình vốn nghèo và bệnh tật.

  “Nghèo thì nghèo rồi nhưng tôi quyết tâm giữ ngôi nhà này vì đây là món quà cuối cùng của chúng tôi để lại cho cháu đích tôn duy nhất của gia đình” - bà Lạp nghẹn ngào nói.

  Ở chung cùng ông bà nội nhưng gia đình Hiếu lại ăn riêng. Mỗi tháng ông bà nội chu cấp cho gia đình hơn 1 triệu nên việc ăn thịt và cá hàng tuần rất hiếm khi có trong bữa ăn của Hiếu bởi còn dành tiền chữa trị bệnh tật cho mẹ em.

  Sống trong hoàn cảnh như vậy nhưng suốt những năm học tiểu học và THCS, Hiếu luôn là học sinh giỏi của trường. Thi vào cấp ba, Hiếu đã đỗ cả 2 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An. Do sợ học trường Ams phải đóng nhiều tiền, gia đình đã bắt Hiếu học ở trường Chu Văn An. Hiếu đã nài nỉ gia đình cho học tại trường Ams và đã nhịn ăn gần 1 tuần để mong bà và mẹ chấp thuận cho ước nguyện của mình.

  May mắn thay, ngay đầu năm nhập học, biết được hoàn cảnh gia đình Hiếu, thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 10 Bùi Văn Phúc đã kiến nghị lên nhà trường miễn giảm các khoản đóng góp cho em. Để tiết kiệm, hàng ngày tới trường Hiếu mang theo âu cơm nhỏ với muối vừng để ăn bữa trưa.

  Mẹ Hiếu gầy gò với gương mặt xanh xao, sau nhiều năm chạy thận chỉ còn 35 kg, tâm sự: “Gia đình tôi sống hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương của ông bà nội. Hàng tháng, gia đình có thêm trợ cấp 250.000 đ/tháng của phường theo chế độ hộ nghèo. Thương mẹ, Hiếu nhiều lần xin phép tôi cho đi làm thêm nhưng tôi không muốn để cháu tập trung vào học tập. Tiết kiệm, Hiếu chỉ ăn cơm muối vừng và nhiều lần lén tôi nhịn ăn sáng nên nó gầy lắm. Bị mẹ mắng, Hiếu bảo với tôi: phải ăn dè mẹ ạ, phải tiết kiệm thì bữa sau mới có. Khi Hiếu học lớp 3, tôi chạy thận trong bệnh viện, Hiếu đã kêu gào bác sĩ cứu mẹ cháu với. Hiếu là động lực cuối cùng để tôi cố gắng sống, làm chỗ dựa động viên cho con học tập”.

  Sau bài Văn Hiếu viết, cô giáo dạy văn Đặng Nguyệt Anh đã không cầm nổi nước mắt vì không nghĩ Hiếu lại khó khăn đến như vậy. Cô và các bạn học sinh trong lớp đã làm ruốc để giúp đỡ Hiếu trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời cô đã kiến nghị Hội đồng trường cùng quyên góp hỗ trợ Hiếu.

  Posted Image

  Cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu.

  Mặc dù hoàn cảnh như vậy nhưng Hiếu vẫn lạc quan và tham gia nhiều chương trình tình nguyện như “Chương trình Thắp sáng bản em”, “Nhịp đập mùa thu”... giúp đỡ trẻ em nghèo lang thang cơ nhỡ, trẻ em chất độc màu da cam, dioxin, nhặt rác tình nguyện…

  Hiếu tâm sự: “Khi cô giáo ra đề đề văn nghị luận Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, em viết những gì luôn thường trực, ám ảnh trong đầu em. Em đã từng nghĩ đến việc bỏ học để đi làm thêm nhưng em lại nghĩ phải có kiến thức thì mới làm được việc. Có buổi tình nguyện, chúng em chỉ ăn bánh quy và uống nước để tranh thủ làm việc nhưng em thấy rất thú vị và em yêu thích công việc này vì nó rất cần thiết. Tuy nghèo nhưng em còn may mắn hơn rất nhiều người, nhiều em bé bất hạnh khác vì em còn bố mẹ, ông bà”.

  “Chính việc làm từ thiện được gần với những người nghèo khó miếng ăn cũng không có, em thấy cuộc sống nhiều khi quá bất công và tăm tối nên bắt buộc em phải hành động và hành động. Em phải sống, phải cố gắng học tập, phải chấp nhận cuộc sống để giúp đỡ gia đình và những người có hoàn cảnh nghèo khó hơn mình” - Hiếu quả quyết.

  Ước mơ của Hiếu là theo học ngành có ứng dụng thực tế và điều đó thôi thúc em học tập để đi du học và đó là cách để em đạt được ước nguyện của mình.

  Cao 1m7 mà chỉ nặng 43 kg, Hiếu gầy và xanh nhưng nghị lực sống của em luôn mãnh liệt và luôn hy vọng vào cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp và luôn giúp đỡ người khác.

  Tâm sự với chúng tôi, cô Đào Phương Thảo - cô giáo chủ nhiệm lớp của Hiếu cho biết: “Hoàn cảnh của em Hiếu rất đáng thương, nghèo, trong gia đình không còn ai có sức lực để lao động. Tuy vậy, nhưng Hiếu rất chăm ngoan, học giỏi và giàu ý chí. Chúng tôi giúp đỡ em cũng rất tế nhị vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của em. Tôi luôn căn dặn các em học sinh, lớp là nhà, bạn bè là anh em nên cần giúp đỡ nhau nên Hiếu cũng không bị mặc cảm ở lớp”.

  Hồng Hạnh


 11. Tai nạn tăng nặng......

  ====================

  Tai nạn thảm khốc, 13 người chết, 24 người bị thương

  07/11/201108:49:29

  Vào lúc 2h sáng 7/11, trên Quốc lộ 1A, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra khiến ít nhất tới giờ này là 13 người chết, khoảng 24 người bị thương.

  Đại tá Nguyễn Văn Lãng - Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, có mặt tại hiện trường cho biết thông tin ban đầu: Tai nạn xảy ra giữ 3 chiếc xe ô tô. Chiếc xe container mang biển số 79N- 2133 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 79R-0333 chạy hướng từ Khánh Hòa vào TP.HCM đã tông vào chiếc xe khách Hoàng Long 16L-3406 sau đó tông thẳng vào chiếc xe khách 17K-2934 đều chạy từ TP.HCM ra .

  Chiếc xe Hoàng Long chỉ bị hư hỏng nhưng chiếc xe khách 17K-2934 đã bốc cháy dữ dội ngay lập tức làm hành khách không kịp thoát thân.

  Ngay lúc này lực lượng cứu hộ đã lấy được xác của 11 người từ trong chiếc xe cháy, 2 người đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, 24 người khác bị thương, trong đó có người bị thương rất nặng.

  Tại hiện trường lúc này, ghi nhận công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

  Posted Image

  Hiện trường vụ tai nạn

  Posted Image

  Lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc.

  (Theo Thanh niên)


 12. cám ơn tranlong07. thực ra em cũng rất tin tưởng phong thủy lạc việt do chú thiên sứ dạy nhưng hiện nay em vẫn chưa có điều kiện để học. do chưa có kiến thức nhiều về phong thủy nên cũng không dám tự ý sửa chữa nhà theo phong thủy . nhưng bố em hiện nay đang rất tin bác làm phong thủy cho gia đình vì bác ấy phán tình hình gia đình trong thời gian gần đây cũng khá chính xác. Vấn đề là chổ này đấy.

  em muốn hỏi là " nếu giả sử theo trường phái phong thủy của tàu là hướng nhà em phạm vào hướng ngũ quỉ và hướng bàn thờ nhà em cũng ở hướng ngũ quỉ như vậy là không tốt nhưng bác ấy lại khuyên là không nên thay đổi hướng bàn thờ vì hướng bàn thờ nhà em bây giờ là hướng tây nam tốt cho hai anh em nhưng lại không tốt cho bố em nếu như vậy thì là được cái nọ mất cái kia không có giải pháp nào hoàn hảo à?" Như mình đã nói, Hướng chỉ là một trong rất nhiều yếu tố tác động đến ngôi gia bạn ạ. Chỉ có giải pháp tốt nhất thôi, chứ tìm giải pháp hoàn hảo thì khó lắm thay, nếu như không muốn nói là không thể.


 13. Chào Nguyenlong0110!

  Theo phong thủy Lạc Việt thì hướng Tây Nam là hướng Phục Vị đối với Bố của bạn nhé.

  Lưu ý, Hướng nhà chỉ là 1 yếu tố tác động, nhà bạn hướng Tây Nam được hướng nhưng lại khó bố trí bên trong.

  Nếu bạn tin tưởng vào Phong thủy Lạc Việt thì Bạn nên có bản vẽ chi tiết nhà và hướng nhà chính xác bao nhiêu độ để mọi người có thể tư vấn kỹ hơn.

  Thân mến!


 14. Bất ổn xã hội...

  ==============

  Biểu tình đẫm máu ở Yemen

  Lực lượng an ninh Yemen đã bắn chết ít nhất 12 người và khiến 80 người bị thương trong các cuộc biểu tình chống Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thủ đô hôm qua.

  Posted Image

  Khói đen bốc lên tại thủ đô Saana của Yemen. Ảnh: AFP.

  Hàng chục nghìn người biểu tình tuần hành từ Quảng trường Đổi thay tới khu vực do lực lượng Cảnh vệ Cộng hòa kiểm soát hôm qua, BBC đưa tin. Lực lượng an ninh Yemen liền ngăn họ bằng súng hơi cay, đạn và vòi rồng. Ít nhất 12 người thiệt mạng còn phần lớn người bị thương được đưa tới bệnh viện dựng tạm tại trên một con phố.

  Lực lượng biểu tình chống chính phủ đã chiếm Quảng trường Đổi thay nhiều tháng nay, đòi tổng thống từ chức. Ông Saleh cũng từ chối lời kêu gọi rút lui từ nhiều quốc gia Phương Tây dù có vài lần nhắc tới ý định này.

  Ông Saleh cũng liên tục từ chối ký vào một thỏa thuận chuyển giao quyền lực mà các nước vùng Vịnh đưa ra hồi tháng . Theo thỏa thuận này, ông sẽ giao quyền cho phó tổng thống để đổi lấy quyền miễn tố. Ông Saleh bất ngờ về nước sau khi điều trị ở Ảrập Xêút vì bị thương trong cuộc tấn công vào văn phòng ông hồi tháng 6.

  Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết kẻ đứng đầu cơ quan truyền thông của Al-Qaeda ở Bán đảo Ảrập Ibrahim al-Banna cùng 6 chiến binh thiệt mạng trong một vụ không kích ở tỉnh Shabwa hôm 14/10. Thủ lĩnh bộ tộc cho biết cuộc không kích cũng giết chết con trai cả và một người họ hàng của Anwar al-Awlaki, một chỉ huy của mạng lưới khủng bố này, bị Mỹ tiêu diệt tháng trước.

  Mai Trang (VnExpress)