• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by tranlong07


 1. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu ..... ======================================

  Mỹ: Thành phố Harrisburg xin phá sản

  Thứ Sáu, 14/10/2011 00:05

  Hội đồng thành phố Harrisburg - thủ phủ bang Pennsylvania (Mỹ) - đã nộp đơn xin phá sản sau khi biểu quyết

  Tuy nhiên, thị trưởng Linda Thompson đã phản đối động thái này. Tại cuộc họp báo hôm 12-10, bà Thompson tỏ ra nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc biểu quyết trên.

  Theo đài BBC, với dân số khoảng 50.000 người, Harrisburg đang đối mặt với khoản nợ 300 triệu USD và Hội đồng thành phố đã đưa ra quyết định trên khi cơ quan lập pháp bang xem xét việc tiếp quản thành phố và thực hiện một kế hoạch giải cứu.

  Posted Image

  Thị trưởng Harrisburg Linda Thompson. Ảnh: PENNLIVE

  Thống đốc bang Pennsylvania Tom Corbett tuyên bố rằng thành phố này cần đồng ý với kế hoạch giải cứu theo một chương trình dành cho các thành phố lâm vào cảnh khốn cùng trong bang.Trước đó, hạ viện bang Pennsylvania đã thông qua một dự luật kêu gọi thực hiện kế hoạch kể trên. Thượng viện bang sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này vào tuần tới.Tuy nhiên, Hội đồng thành phố cho rằng kế hoạch đó sẽ mang lại lợi ích cho các chủ nợ, không có lợi cho thành phố. Bên cạnh đó, luật sư của Hội đồng thành phố, ông Mark Schwartz, nói việc tuyên bố phá sản giúp thành phố này có quyền trả giá với các chủ nợ và với bang.

  Lục San (NLĐ)


 2. Tan hoang sau động đất tại châu Á

  (Dân trí) - Trận động đất mạnh 6,9 độ richer tại vùng núi Himalaya tối qua đã gây ảnh hưởng tới một loạt các quốc gia châu Á: Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Trung Quốc. Số người thiệt mạng do động đất đã lên 50 và có thể còn tăng.

  >> Động đất mạnh tại Ấn Độ và Nepal, 20 người thiệt mạng

  Posted Image

  Trận động đất có tâm chấn tại bang Sikkim của Ấn Độ, tiếp giáp với Nepal, Bhutan và Tây Tạng của Trung Quốc.

  Posted Image

  Các con số thống kê cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng do động đất: 36 người tại Ấn Độ, 7 tại Nepal và 7 tại Tây Tạng (Trung Quốc).

  Posted Image

  Người dân tại thủ đô Dhaka, Bangladesh cũng cảm nhận được trận động đất. Bức ảnh này chụp cảnh các nhân viên đổ xô ra khỏi các toà nhà văn phòng ở Dhaka.

  Posted Image

  Những vết nứt lớn xé ngang một ngôi nhà ở Siligur, Ấn Độ.

  Posted Image

  Tháp của một ngôi đền bị hư hại tại Siliguri, Ấn Độ.

  Posted Image

  Bé trai bị thương vì gạch đổ rơi phải đang được điều trị tại Siliguri, Ấn Độ.

  Posted Image

  Một ngôi nhà bị phá huỷ sau động đất ở Bhaktapur, ngoại ô thủ đô Katmandu, Nepal.

  Posted Image

  Một cụ bà thu dọn gạch vỡ bên ngoài ngôi nhà của bà bị hư hại tại Bhaktapur, Nepal.

  Posted Image

  Vệt máu lẫn với gạch vụn tại gần Đại sứ quán Anh ở Katmandu, Nepal sau trận động đất hôm qua. Một bức tường của Đại sứ quán Anh đã bị sập, khiến 3 người đi ngang qua thiệt mạng.

  Posted Image

  Thi thể của 3 nạn nhân thiệt mạng do bức tường Đại sứ quán Anh sụp đổ nằm tại một bệnh viện ở Katmandu, Nepal.

  Posted Image

  Một chiếc ô tô bị hư hại do bị bức tường Đại sứ quán Anh ở Katmandu sụp đổ đang được kéo đi.

  Posted Image

  Các nhân viên cứu hộ đang đưa đi một chiếc xe máy bị hư hỏng sau khi bức tường của Đại sứ quán Anh ở Katmandu bị sập.

  Posted Image

  Một chiếc ô tô bị gạch đổ rơi trúng tại Siliguri, Ấn Độ.

  Posted Image

  Người dân đứng nhìn cảnh tượng đổ nát tại Bhaktapur, Nepal.

  Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một khu vực bị hư hại bởi động đất ở Katmandu, Nepal.

  Ninh Nhi

  Tổng hợp


 3. Tai nạn tăng nặng.....

  ================

  Rơi chuyên cơ làm chết các tướng lĩnh Angola

  Một chiếc máy bay hiệu Embraer tương đối mới chuyên dùng để chở các quan chức quân sự cao cấp của Angola hôm qua đâm xuống đất khiến 30 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan cấp tướng.

  Posted Image

  Một vụ tai nạn liên quan đến máy bay Embraer do Brazil chế tạo. Ảnh: Air Crash.

  Quan chức chính phủ Angola là Luis Caetano cho biết, chiếc chuyên cơ quân sự nói trên lâm nạn ngay sau khi rời sân bay thành phố Huambo ở miền trung Angola. Có 6 người trên máy bay may mắn sống sót gồm cơ trưởng và phi công phụ lái.

  Xác máy bay bị vỡ làm nhiều mảnh khi lao xuống đất và những người sống sót đều ngồi ở phần đầu, trong khi tất cả những ai ngồi phía đuôi máy bay đều thiệt mạng. Phi công vẫn tỉnh táo sau tai nạn. "Máy bay rất ổn khi lăn bánh ra đường băng và cất cánh, rồi sau đó tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra", AFP dẫn lời cơ trưởng Jose Goncalves từ bệnh viện.

  Các nguồn tin khác cho biết, phi công đã thực hiện tất cả những hướng dẫn của trung tâm điều khiển không lưu. Một người sống sót khác trong thảm kịch kể lại rằng tai nạn đã xảy ra quá nhanh nên rất khó để biết nguyên nhân là do đâu, nhưng phi công có vẻ đã nhận ra có một trục trặc về kỹ thuật.

  Chiếc máy bay xấu số cất cánh từ sân bay Albano Machado của thành phố Huambo và điểm đến là thủ đô Luanda. Sân bay Albano Machado mới được tổng thống Angola cắt băng khánh thành hồi tháng trước sau khi trải qua quá trình cải tạo nâng cấp.

  Trong khi đó, Angola đang tiếp tục vật lộn giải quyết hậu quả của cuộc nội chiến kéo dài 27 năm. Angola là nhà cung cấp dầu mỏ chính của châu Phi, nhưng vẫn có hai phần ba dân số nước này sống trong mức nghèo khổ.

  Đình Nguyễn


 4. Tai nạn tăng nặng......

  ===================

  Hơn 100 người bị thiêu chết vì hỏa hoạn ở Kenya

  Reuters dẫn báo chí Kenya ngày 12/9 đưa tin có hơn 100 người thiêu chết và con số tương tự được đưa tới bệnh viên khi vụ cháy xăng do đầu mẩu thuốc lá bùng lên tại một khu nhà ổ chuột đông đúc ở thủ đô của nước này.

  Posted Image

  Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

  Cảnh sát nói rất nhiều người bị chết trong hỏa hoạn nhưng chưa có con số chính thức nào vì chính quyền còn đang phải lo chữa cháy.

  Các kênh truyền hình địa phương chiếu những hình ảnh người cháy đen khi ngọn lửa trùm lên khu ổ chuột này.

  Một kênh truyền hình dẫn lời một quan chức tại hiện trường nói ông đã đếm được hơn 120 xác chết. Đài phát thanh Capital FM thì nói con số chết đã vượt 150 người.

  "Cảnh tượng thật khủng khiếp, rất nhiều người bị thiêu chết," phó phát ngôn cảnh sát Charles Owino nói. "Có rất nhiều xác, chúng tôi chưa đếm được."

  (Vietnam+)


 5. Đánh bom rung chuyển New Delhi, 9 người thiệt mạng

  (Dân trí) - Một quả bom được giấu trong một hành lý sáng nay đã phát nổ tại cổng của Toà án Tối cao ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đúng lúc rất đông người đang chờ đợi để vào bên trong, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương.

  Posted Image

  Một ngươì đàn ông bị thương trong vụ đánh bom được đưa tới bệnh viện.

  Phát biểu tại quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P Chidambaram cho hay chính phủ đã lên án “hành động khủng bố này”. Ông Chidambaram nói thêm rằng Delhi đã trở thành một “mục tiêu của các nhóm khủng bố”.

  Cảnh sát cho biết quả bom dường như được giấu trong một hành lý đặt bên ngoài cổng chính dẫn tới phòng tiếp tân của toà án. Khu vực cổng khi đó có nhiều luật sư và nhân chứng đứng đợi để vào Toà án Tối cao.

  Cảnh sát giờ đây đã đặt Delhi và thủ phủ tài chính Mumbai trong tình trạng báo động cao.

  Hồi tháng 6, một quả bom cũng phát nổ trên một ô tô đầu ngoài khu Toà án Tối cao nhưng không gây thương vong.

  Posted Image

  Các cảnh sát bao vây hiện trường vụ đánh bom.

  Vụ nổ mới nhất xảy ra vào khoảng 10h17 sáng nay giờ địa phương. Quan chức Bộ Nội vụ UK Bansal nói vụ nổ gây ra bởi ít nhất là một quả bom cấp độ trung bình.

  Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

  Nghi ngờ về những vụ tấn công như vậy thường được quy cho mạng lưới cực đoan Indian Mujahedeen, mặc dù giới chức Ấn Độ chưa bắt giữ ai.

  Các kênh truyền hình tin thức đã chiếu cảnh xe cứu thương đưa một số người bị thương nặng ra khỏi hiện trường.

  Nhân chứng Chanakya Dwivedi cho biết vụ nổ xảy ra ngay trước cửa kiểm soát an ninh đầu tiên.

  Posted Image

  Gương mặt thất thần của người nhà một nạn nhân.

  “Khi tôi vừa định bước vào toà án thì nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển toà nhà. Khoảng 20 giây sau đó, tôi nhìn thấy khói mù mịt bốc lên ở cổng trước… Đó là một vụ nổ bom với máu vương vãi khắp nơi và rất nhiều người gào khóc.

  Khoảng 15-20 phút sau, tất cả các luật sư đã được yêu cầu ở nguyên bên trong toà nhà. Sau đó, các luật sư được yêu cầu sơ tán khỏi toà án”, Dwivedi nói.

  Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng đầu tiên tại Ấn Độ kể từ loạt vụ đánh bom tại 3 địa điểm đông đúc ở thủ phủ tài chính Mumbai hôm 13/7, làm 26 người thiệt mạng

  Video hiện trường vụ tấn công:

  http://www.youtube.c...d&v=7y2L0xYnx18


 6. Thiệt không đó?! Hic.

  Thông tin trên mạng là như thế còn thiệt hay không thì đệ không biết được. Nhưng xét thấy cũng là một hiện tượng nên đưa lên để mọi người cùng tham khảo ạ.

  Theo Huynh hiện tượng này có bao nhiêu % là thật, và nếu thật thì có phải chăng đang báo hiệu một điều gì đó tốt lành cho Phật giáo?


 7. Hiện tượng hy hữu: Tượng Phật lần lượt mỉm cười và mở mắt ?

  Tại Malaysia , các nhân viên của viện bảo tàng đã sửng sốt khi thấy các bức tượng Phật trong bảo tàng đồng loạt mở mắt….

  Theo lời các nhân viên thì tượng Phật đã mở mắt trong thời gian hơn 1 tiếng, có các pho tượng còn mỉm cười nữa…

  Posted Image

  Văn hóa truyền thống của nhân loại từ xưa đến này đều tin vào Thần Phật, tin vào “nhân quả”: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Văn hoá truyền thống dạy con người ta làm điều tốt, phát thiện tâm.

  Con người và vũ trụ là 1 thể thống nhất , vì vậy các hiện tượng không tồn tại 1 cách ngẫu nhiên, ngày nay các hiện tượng kỳ lạ đều lần lượt xuất hiện: tượng phật rơi nước mắt, hình chúa giê su đang khóc…. kéo theo đó là các thiên tai thảm khốc như sóng thần 2004, động đất và rò rỉ phóng xạ tại Nhật Bản, …

  http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Qpqm4walgjI&feature=player_embedded

  Bây giờ tượng Phật đã mỉm cười và mở mắt phải chăng cũng báo hiệu 1 điều gì đó ?!?

  Nguyên Phong tổng hợp

  Nguồn: tin108 (Theo ichannel)


 8. Em xin chào anh HGL .

  Em tên Nguyên sinh ngày 26 / 6 ( tháng 6 sau ) / 1990 AL.

  Nhà em hướng ĐÔNG. Nếu bạn là Nam và là người chủ và lớn tuổi nhất trong nhà thì hướng Đông xem như là được hướng tốt, Bạn có thể cho biết thêm hướng nhà chính xác là bao nhiêu độ?

  Nhà e buôn bán , lúc trước thì làm an khá . nhưng bay giờ thì làm ân không thấy tiền . Bạn có thể cho biết về thời gian cụ thể? đồng thời cung cấp thêm 1 số thông tin theo như Bác HatGaoLang đã yêu cầu khi mở topic này.

  Xin giúp em nên làm gì để gia đình làm ăn tốt lên . Mong tin anh

  Với những thông tin mà bạn cung cấp như trên có lẻ chưa đầy đủ cơ sở để mọi người có thể tư vấn thấu đáo cho bạn được.

  Xin mạn phép Bác HatGaoLang, mong bạn cung cấp thêm những thông tin theo yêu cầu cụ thể của Bác ấy (càng chi tiết càng tốt). Thanks!

  - Topics này sẽ ưu tiên cho những người có hoàn cảnh khó khăn, có cuộc sống bấp bênh.

  - Topics này được lập ra với mong muốn trao đổi, giúp đỡ mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, có ngôi nhà hợp mỹ thuật hiện đại và theo đúng các nguyên tắc về phong thủy.

  Mọi người có nhu cầu về tư vấn phong thủy có thể tham gia trong mục Tư vấn phong thủy của Hạt gạo làng với điều kiện:

  - Đưa đầy đủ thông tin về căn nhà cần tư vấn.

  - Hướng nhà (có thông tin về độ số chính xác của la bàn để việc tư vấn được chính xác)

  - Sơ đồ nhà

  - Thông tin về các thành viên trong gia đình.

  - Những yêu cầu cần tư vấn về ngôi nhà của mình và những câu hỏi về phong thủy cần giải đáp.

  - Có ảnh chụp quang cảnh bên ngoài ngôi nhà của bạn (cần thiết nhưng không bắt buộc)

  Do điều kiện thời gian của Hạt gạo làng hạn chế nên để mọi giải đáp được nhanh chóng, cần có đầy đủ thông tin và mỗi người cần hỏi những câu hỏi nhất định.

  Lưu ý: Việc tư vấn trên diễn đàn không thể chi tiết được do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên có thể không bao quát hết mọi vấn đề về ngôi nhà. Có những vấn đề vì bí mật nghề nghiệp, Hạt gạo làng sẽ tư vấn qua email hoặc qua PM của diễn đàn.

  Những câu hỏi của Hạt gạo làng cần được phản hồi đầy đủ và chính xác.

  Thân mến

  Hạt gạo làng

  1 person likes this

 9. Hàn Quốc nã pháo cảnh cáo Triều Tiên

  Hải quân Hàn Quốc hôm nay bắn pháo đáp trả, sau khi một quả đạn pháo từ Triều Tiên rơi xuống vùng nước bất ổn giữa hai nước ở Hoàng Hải.

  Posted Image

  Dàn pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc và bản đồ cho thấy Đường Giới hạn phía bắc trên Hoàng Hải. Ảnh: AP, BBC

  AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay hải quân nước này nghe thấy ba tiếng đạn pháo, và sau đó nhìn thấy một quả pháo rơi gần đường biên giới giữa hai nước tại Hoàng Hải, vốn được biết tới với cái tên Đường Giới hạn phía bắc (NLL).

  "Để đáp lại, chúng tôi bắn ba phát đạn xuống khu vực gần NLL", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, đồng thời khẳng định quả đạn pháo của Triều Tiên rơi gần đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Đây là đảo từng bị Triều Tiên bắn pháo năm ngoái.

  Trong khi đó, hãng tin Yonhap trích lời một quan chức giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho hay: "Một quả đạn pháo của Triều Tiên đã vượt qua NLL, nhưng tôi không cho rằng có gì nghiêm trọng. Chúng tôi đang tìm hiểu xem liệu những phát pháo đó là cố tình hay chỉ là ngẫu nhiên."

  Kênh truyền hình YTN cũng trích một nguồn tin chính phủ khác cho biết những phát đạn pháo của Triều Tiên được bắn ra nằm trong các hoạt động của một cuộc tập trận.

  Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vốn căng thẳng sau các vụ đụng đột gây chết người vào các năm 1999, 2002 và 2009. Đầu năm ngoái, tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng bắn ngư lôi làm chìm tàu chiến Cheonan. Triều Tiên phủ nhận điều này, nhưng lại nã pháo vào đảo Yeonpyeong hồi tháng 11/2010, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

  Nhật Nam (VNExpress)


 10. “Thuỷ triều vàng” bí ẩn xuất hiện tại Mỹ

  (Dân trí) - Người dân tại một ngôi làng ở Alaska, Mỹ vài ngày gần đây tỏ ra lo lắng khi một lớp chất nhớt màu vàng bí ẩn trôi dạt vào bờ biển. Giới chức Mỹ sau đó nói rằng chất nhớt này là trứng hoặc phôi của loài giáp xác nào đó chưa được xác định.

  Posted Image

  Lớp chất nhớt màu vàng trôi dạt vào làng Kivalina.

  Hồi tuần trước, lớp chất nhớt màu vàng đã xuất hiện tại bến cảng của Kivalina, ngôi làng hẻo lánh ở tây bắc Alaska, và sau đó bắt đầu trôi dạt vào bờ.

  Chất nhớt bí ẩn đã khiến người dân địa phương lo lắng và gây ra những lo ngại về môi trường.

  Người dân tại Kivalina nói họ chưa từng nhìn thấy hiện tượng này trước đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã loại trừ khả năng đó là chất do con người tạo ra và phỏng đoán rằng chất nhớt có thể là một loại tảo.

  Posted Image

  Các mẫu thử đã được thu thập và gửi tới các phòng thí nghiệm tại Anchorage, Fairbanks và Nam Carolina để tìm hiểu xem thực tế chất nhớt đó là gì.

  Trong khi đợi câu trả lời, 347 cư dân của ngôi làng Kivalina nhỏ bé đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa như ăn chín, uống sôi và yêu cầu trẻ em tránh xa khỏi chất nhớt bí ẩn.

  Sau khi tiến hành xét nghiệm, các nhà khoa học tại một phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghề cá bang Alaska thuộc Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết chất nhớt là các lớp trứng hoặc phôi giáp xác.

  Posted Image

  “Chúng tôi nghĩ rằng đó là một dạng trứng hoặc phôi giáp xác nhỏ. Vì thế, đây là hiện tượng tự nhiên, không phải chất thải hoá học, cũng không phải chất do con người tạo ra”, Jeep Rice, một nhà khoa học hàng đầu tại phòng thí nghiệm Juneau, nói.

  Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa xác định được chính xách đó là loài giáp và có độc hại hay không.

  Julie Speegle, một nữ phát ngôn viên tại Trung tâm nghề cá của NOAA cho biết chất màu vàng dính nhơn nhớt khi ướt nhưng lại tạo thành chất bột khi khô. Các cuộc kiểm tra kỹ hơn sẽ được tiến hành để tìm hiểu những thông tin chi tiết.

  Posted Image

  Các nhà khoa học cho hay chất nhớt này là trứng hoặc phôi của loài giáp xác nào đó chưa được xác định.

  An Bình

  Tổng hợp


 11. Những bức tranh bằng cát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Gần 30 bức tranh cát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 6 chủ đề đã được nữ nghệ nhân Ý Lan mở triển lãm trưng bày nhằm bày tỏ tình cảm với Đại tướng nhân dịp ông tròn 100 tuổi.

  Posted Image

  Triển lãm tranh cát do nghệ nhân Ý Lan tổ chức từ 8/8 đến 12/8 tại Nhà triển lãm TP HCM (số 92 Lê Thánh Tôn, quận 1) với 6 chủ đề gồm: Đại tướng với Điện Biên Phủ, Người anh cả của quân đội, Vị tổng tư lệnh vĩ đại, Người học trò xuất sắc của Hồ Chủ Tịch, Tài - đức song toàn, Nhân - tâm trọn vẹn. Trong ảnh là bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên phó chủ tịch nước ngắm bức ảnh "Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm".

  Posted Image

  Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (1953). Theo nghệ nhân Ý Lan, bà đã cùng các cộng sự làm việc ròng rã hơn một tháng để chuyển thể những ảnh tư liệu về đại tướng sang chất liệu tranh cát một cách sống động nhất.

  Posted Image

  Bộ Chính trị Trung ương đảng họp để nghiên cứu tình hình quân sự và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (1953).

  Posted Image

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Giáp nghiên cứu tác chiến Đông Khê - Chiến dịch Biên Giới (1950).

  Posted Image

  Đại tướng trên đường hành quân qua Phú Thọ (1949).

  Posted Image

  Đại tướng thăm "làng chiến đấu" Nguyên Xa - Thái Bình (1956).

  Posted Image

  Bác Tôn cùng đại tướng thăm đơn vị phòng không đã bảo vệ xuất sắc thủ đô Hà Nội (1973).

  Posted Image

  Đại tướng cùng các đại biểu tham gia Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ 2 (1948).

  Posted Image

  Đại tướng thay mặt Đảng và Nhà nước khen ngợi anh chị em công nhân đội vận tải (1967).

  Posted Image

  Đại tướng nghe báo cáo tình hình chiến sự Điện Biên Phủ (1954).

  Posted Image

  Đại tướng đến thăm, khen ngợi và tặng quà cho một xưởng dệt tư nhân có thành tích sản xuất tốt (2001).

  Posted Image

  Đại tướng về thăm đồng bào Điện Biên Phủ (1994).

  1 person likes this

 12. Lương y Yên được tiếp tục chữa bệnh

  (NLĐO) – Ngày 9-8, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã có văn bản đồng ý để lương y Võ Hoàng Yên (SN 1975, người thường được những bệnh nhân tại một số tỉnh, thành gọi là “thần y”), được tiếp tục chẩn, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  Posted Image

  Bệnh nhân đang chờ đến lượt được “thần y” chữa bệnh

  Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận cho ông Võ Hoàng Yên tiếp tục chữa trị bệnh nhân thuộc nhóm câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống đã đăng ký hoặc đã được điều trị từ 1-3 lần. Hội Đông y tỉnh trực tiếp theo dõi, giám sát quá trình chữa bệnh của ông Yên tại chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài và 1 điểm tại thị xã Phước Long.

  Bên cạnh đó, chấp thuận các đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật như ận động ông Yên vào thành viên Hội Đông y tỉnh Bình Phước để ông có pháp nhân đăng ký thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh. Hội đồng khoa học tỉnh bổ sung thêm danh mục đề tài nghiên cứu khoa học “Dùng phương pháp xoa bóp day ấn huyệt để phục hồi chức năng một số bệnh câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống” vào nhóm đề tài nghiên cứu được xét duyệt trong năm 2011 (thực hiện đề tài từ 6 tháng đến 1 năm).

  Posted Image

  Người dân đang đăng ký để “thần y” khám chữa bệnh

  Posted Image

  Lương y Võ Hoàng Yên (đứng, bên trái) đang chữa bệnh cho bệnh nhân câm, điếc

  Sau khi nghiệm thu đề tài, UBND tỉnh chỉ đạo cho ngành y tế có thẩm quyền cấp phép cho ông Yên được điều trị bệnh lâu dài tại tỉnh. Khi có pháp nhân, ngoài việc điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế công lập, cơ quan chức năng sẽ cho phép ông Yên được phối hợp với các cơ quan chức năng vận động thành lập Trung tâm khoa học điều dưỡng phục hồi chức năng cho người già, người tàn tật tại tỉnh.

  Tin - ảnh: T.Tiến

  1 person likes this

 13. Bạo loạn London tiếp diễn đêm thứ 3, lan tới khu người Việt

  (Dân trí) - Bạo loạn ở thủ đô London của Anh đã bùng phát đêm thứ 3 liên tiếp và trên diện rộng, đến chiều qua đã lan tới khu đông người Việt khi một tiệm kim hoàn của người Việt tại khu vực Hackney bị tấn công.

  Posted Image

  Mức độ bạo lực ở London đang leo thang nhanh hơn lực lượng an ninh dự đoán.

  Theo phóng viên Billy Kenber của tờ Times, cuối giờ chiều hôm qua, tiệm NGO Diamonds của người Việt tại Hackney đã bị một đám đông phá cửa sắt bảo vệ. Một số người tìm cách ngăn cản những kẻ xông vào hôi của, nhưng cửa sắt bảo vệ xem ra không tác dụng gì.

  NGO Diamonds nằm ở khoảng giữa phố Mare thuộc quận Hackney, nơi đối diện với hàng loạt các cửa hàng, siêu thị và quán ăn của người Việt. Mare được biết tới như nơi tập trung nhiều và đầy đủ các loại dịch vụ nhất dành cho cộng đồng người Việt, cung ứng cho mọi loại nhu cầu từ mua sắm thực phẩm, văn hóa phẩm tới dịch vụ vé máy bay hay chuyển tiền nhanh về Việt Nam.

  Trước đó, từ khoảng 4h50 chiều (giờ London), cảnh sát và các nhóm thanh niên đã có đụng độ ở khu vực cuối phố Mare. Cảnh sát đã đẩy đám đông lui về phía tòa nhà Hackney Empire ở Mare với lực lượng tương đối mỏng.

  Nhiều cửa hàng của người Việt được hội đồng địa phương thông báo nên đóng cửa từ sớm.

  Trong ngày, cảnh sát đã lên án làn sóng cướp phá và bất ổn “theo kiểu bắt chước có tính tội phạm" đang lan ra ở London sau cuộc bạo loạn ở Tottenham, mạn bắc thủ đô London.

  Tình trạng bất ổn lan rộng đến Enfield, Walthamstow và Waltham Forest ở phía bắc London và Brixton ở phía nam thành phố...

  Hơn 350 người đã bị bắt khi cảnh sát bị tấn công, xe cảnh sát bị phá hỏng và các cửa hàng bị cướp phá. Khoảng 35 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong hai đêm bạo loạn trước đó.

  Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã họp với các lãnh đạo cảnh sát về tình hình ở London. Bà cũng lên truyền hình lúc trước 6 giờ tối để lên án hành động bạo lực của các nhóm gây rối, gọi các vụ bạo loạn là “có tính thuần túy hình sự.”

  Trong lúc đó, có tin nói đang có khả năng xảy ra bạo động tại khu vực Birmingham, với mô hình tương tự như những gì đang diễn ra tại London. Cảnh sát vùng West Midlands đưa ra một tuyên bố trên Twitter: "Chúng tôi nhận thấy có những thông điệp trên Twitter, Facebook về việc sẽ có bạo loạn tại Birmingham vào tối nay. Chúng tôi chưa chứng kiến chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ triển khai thêm các sĩ quan kiểm soát khu vực trung tâm và vùng ngoại vi trong tối nay."

  Nói tới những ảnh hưởng cho hình ảnh của thủ đô London chưa đầy một năm trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic 2012, Phó Thị trưởng thành phố London, Kit Malthouse nói: "Thật là không hay cho London."

  Những vụ rối loạn tệ hại nhất tại thành phố này từ nhiều năm nay bắt nguồn từ một vụ nổ súng của cảnh sát vào tuần trước làm Duggan, một người đàn ông 29 tuổi, thiệt mạng. Tư lệnh cảnh sát London, ông Adrian Hanstock nói: "Mức độ bạo lực leo thang nhanh hơn chúng tôi dự đoán".

  Nhưng theo các phân tích gia, chính cái chết của ông Duggan tại Tottenham tuần trước đã châm ngòi cho một tình huống đã sẵn bấp bênh, khi các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, nhằm giảm nợ cho nước Anh, đã ảnh hưởng đến cấp địa phương.

  Một số người dân nói rằng các cuộc bạo loạn trên nổ ra từ sự bức xúc về tình hình kinh tế u ám tại vùng bắc London, có mức thất nghiệp tăng cao và dịch vụ công cộng bị giảm bớt.

  Tottenham là nơi có nhiều nhóm thiểu số sắc tộc sinh sống và đã từng xảy ra nhiều căng thẳng chủng tộc.


 14. Nửa triệu người Trung Quốc di tản tránh siêu bão

  Gần 500.000 người dân Trung Quốc buộc phải đi di tản trong vài ngày qua, để tránh siêu bão Muifa sắp đổ bộ vào nước này.

  Theo dự báo ban đầu, bão Muifa đi thẳng vào Thượng Hải, đầu tàu kinh tế của cả nước Trung Quốc. Trước thông tin này, các sân bay của thành phố hơn chục triệu dân đã hủy tất cả các chuyến bay trong ngày chủ nhật, AFP đưa tin. Trong ngày thứ bảy, khoảng 200 chuyến bay cũng bị hủy làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của 30.000 hành khách.

  Trong một diễn biến khác, chính quyền Thượng Hải hôm nay ra lệnh cấm các phương tiện lưu thông trên cầu vượt biển Dương Tử dài 16,63 km. Một cầu vượt biển khác là Đông Hải dài 32,5 km hôm qua cũng buộc phải đóng lưu thông để đảm bảo an toàn.

  Posted Image

  Bầu trời đầy mây u ám ở Thượng Hải trong không khí sẵn sàng đón bão Muifa. Ảnh: Xinhua

  Tuy nhiên, siêu bão Muifa bất ngờ đổi hướng khi vẫn còn đang di chuyển trên biển. Với sức gió khoảng 178 km/giờ, cơn bão này đi chếch lên phía bắc và nhiều khả năng không đi thẳng vào Thượng Hải như dự đoán ban đầu. Mặc dù vậy, khoảng 500.000 người dân ở vùng bờ biển phía đông gần thành phố này vẫn được lệnh di tản để đề phòng.

  Cơn bão bất thường Muifa đã liên tục thay đổi tốc độ và hướng di chuyển vài lần trước khi tới sát bờ biển phía đông của Trung Quốc. Theo dự báo mới nhất của trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, nó có thể đổ bộ vào phía đông tỉnh Sơn Đông trong sáng ngày mai, hoặc tiếp tục đi lên phía bắc dọc theo bờ biển.

  Muifa ban đầu được dự báo sẽ là cơn bão tồi tệ nhất tiến vào Thượng Hải kể từ năm 2005, khi siêu bão Matsa làm chết 7 người và gây thiệt hại kinh tế lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ. Dù không đi vào Thượng Hải nhưng siêu bão Muifa cũng tạo nên gió và mưa lớn tại thành phố này. Tuy nhiên, chưa có thêm báo cáo nào ghi nhận tình trạng tắc đường do mưa lớn hay cây đổ chắn ngang tại thành phố này.

  Trong khi đó, Xinhua đưa tin ít nhất một người mất tích tại tỉnh láng giềng Chiết Giang khi một con thuyền bị chìm. Tại các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông, nhằm đối phó với việc có thể chịu ảnh hưởng của siêu bão Muifa, 10.000 người đã đi lánh nạn trong khi khoảng 11.000 tàu thuyền bị yêu cầu quay vào bờ.

  Giới chức Trung Quốc cảnh báo siêu bão Muifa có thể ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, nếu nó tiếp tục đi sát bờ biển phía đông nước này. "Muifa có thể gây ảnh hưởng toàn bộ vùng duyên hải phía đông bắc", Trung tâm Dự báo Môi trường Hải dương quốc gia Trung Quốc cho biết.

  Nhật Nam (VnExpress)


 15. Bộ tranh thờ cổ trong Phủ Mẫu

  01/08/2011 13:58:45

  Bộ tranh thờ cổ thuộc sưu tập của Nguyễn Anh Ngọc là một phác hoạ tiêu biểu chuyển tải tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ từ xa xưa.

  Tín ngưỡng thờ Mẫu tam toà, tứ phủ ở vùng đồng bằng Bắc bộ có từ thuở sơ khai, khởi nguồn từ tín ngưỡng nông nghiệp nguyên thuỷ cổ đại của người Việt.

  Quá trình hình thành, tồn tại của tín ngưỡng thờ Mẫu là một chuỗi dung hợp hài hoà giữa ý thức tín ngưỡng bản địa với hệ tôn giáo, đạo giáo mang yếu tố ngoại lai để trở thành một phức hệ Phật-Đạo-Mẫu cùng phát triển trong xã hội.

  Bộ tranh thờ cổ dưới đây là một phác hoạ tiêu biểu chuyển tải tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ từ xa xưa.

  Tam giáo (Phật-Đạo-Mẫu):

  Posted Image

  Tam giáo (Phật - Đạo - Mẫu) chất liệu gỗ, sơn khoảng cuối Thế kỷ XIX đầu XX

  Là bức vẽ dung hợp Phật-Đạo-Mẫu theo quan niệm tín ngưỡng-tôn giáo của người Việt xưa; được các hoạ công vẽ tranh thờ dân gian hình tượng hoá khái niệm và ước lệ thu gọn vũ trụ, Phật-Đạo-Mẫu trong bức tranh này.

  Qua khái quát tầng không gian ước lệ, giữa thực và ảo: Khi trời đất khai sinh, vũ trụ bao la được phân định thành những cõi khác nhau: Cõi Phật ( Tam thế: Quá khứ-Hiện tại-Tương lai), cõi Trời (Ngọc Hoàng), (Mẫu Thượng thiên) cõi Rừng (Chúa Thượng ngàn), cõi Nước (Mẫu Thuỷ), cõi Đất (Mẫu Địa),...ngự trị vũ trụ.

  Theo quan niệm: người Việt xưa luôn coi đây là các vị chân tiên, thần phật trị vì các cõi, miền nên họ thấu hiểu mọi việc trong vũ trụ; và họ luôn gia ân, giang tay cưu mang, giúp đỡ mọi người dưới cõi đời.

  Chúa Thượng ngàn:

  Posted Image

  Chúa Thượng ngàn (gỗ, sơn) khoảng cuối Thế kỷ XIX đầu XX

  Với quan niệm vũ trụ bao la được phân chia thành nhiều miền, cõi khác nhau; nhưng quan niệm sơ khai rõ nét nhất là bốn cõi:Trời-Rừng-Nước-Đất.

  Mẫu Thượng Ngàn là vị thánh mẫu toàn năng, trông coi miền rừng, núi (Nhạc phủ); được vẽ thành bức Động Sơn Trang độc lập, thờ bên trái trong phủ Mẫu của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ.

  Hình tượng Mẫu được vẽ với khuôn mặt trái xoan, nhân hậu, bao dung, đầu đội vương miện, có tia hào quang toả sáng; thân mặc trang phục màu xanh, thường ngồi võng đào, tay trái cầm quạt, tay phải bắt quyết; hai bên có các tỳ nữ đứng hầu, dâng hương hoa, đăng, trà,....

  Theo quan niệm “rừng vàng, biển bạc” người Việt xưa luôn đặt niềm tin ở miền giàu có tự nhiên – nơi rừng núi sản sinh ra hoa, trái, chim, muông,...nuôi sống con người từ thời hồng hoang, nguyên thuỷ.

  Trần Triều Đại vương:

  Posted Image

  Trần Triều Đại Vương (gỗ, sơn) khoảng cuối thế kỷ XIX đầu XX

  Là bức vẽ Quan Phủ Trần triều, tức là Hưng Đạo Vương-Trần Quốc Tuấn (Vị tướng văn, võ song toàn TK XIII-XIV) được dân gian tôn vinh là Cha (Tháng tám giỗ Cha/Tháng ba giỗ Mẹ) phối thờ bên phải trong phủ Mẫu .

  Trong tranh Hưng Đạo Vương ngồi oai phong dưới trướng thêu lưỡng long trầu nguyệt; mặt ngài hồng hào, râu dài, đầu đội mũ cánh chuồn, mặc triều phục màu đỏ, đeo cân đai bối tử; tay phải cầm kiếm, tay trái cầm lệnh bài. Bên tả, hữu có hai bộ tướng đứng hầu, vị đứng bên phải (hữu) mặt mày dữ tợn, mặc áp giáp, tay cầm đoản kiếm là quan võ; vị đứng bên trái (tả) là quan văn khuôn mặt hiền từ, tay cầm ống văn-giấy tờ. Phía trước có hai người hầu, giúp việc.

  Trong thực tế, Trần Hưng Đạo đã hiển linh trở thành vị Thánh (Đức Thánh Trần) với quyền pháp, uy lực thực thi hành pháp nơi cửa Mẫu,...trừ tà, diệt ma, chữa bệnh bằng phép thuật giúp đỡ dân làng.

  Thần Ngũ Hổ:

  Posted Image

  Thần Ngũ Hồ (gỗ, sơn) khoảng cuối Thế kỷ XIX đầu XX

  Theo quan niệm của người xưa, thần hổ là vị chúa tể sơn lâm (vùng rừng, núi) vị thần linh (đệ tử) gần gũi với Mẫu Thượng Ngàn; nên trong phủ thờ Mẫu thường bài trí ban thờ ngũ hổ - ngũ dinh. Hình vẽ trong bức tranh thờ là năm vị thần:

  Hoàng hổ tướng quân: ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt có lệnh bài, trấn giữ Trung ương-ứng với hành Thổ (vàng).

  Thanh hổ tướng quân: trấn giữ phương Đông - ứng với hành mộc (xanh).

  Bạch hổ tướng quân: trấn giữ phương Tây - ứng với hành Kim (trắng).

  Xích hổ tướng quân: trấn giữ phương Nam - ứng với hành hoả (đỏ).

  Hắc hổ tướng quân: trấn giữ phương Bắc - ứng với hành thuỷ (đen).

  Xung quanh năm vị thần hổ còn có cờ thần, kiếm lệnh; các quan, quân giúp việc trấn áp tà khí năm phương, bảo vệ nơi linh thiêng cửa Mẫu.

  Nguyễn Anh Ngọc (Theo Cổ vật tinh hoa)

  2 people like this

 16. 'Bảo tàng biển đảo' của nhà nghiên cứu Huế

  Từng hiến tặng hai tờ châu bản liên quan đến Hoàng Sa cho Bộ Ngoại giao, mới đây ông lại công bố một chứng cứ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, là hình ảnh biển Đông và các đảo được chạm nổi trên Cửu Đỉnh từ thời vua Minh Mạng.

  Trong ngôi nhà vườn tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh (thành phố Huế), ngoài bộ sách Đại Nam thực lục có ghi chép về Hoàng Sa, Trường Sa từ những năm 1630, nhà nghiên cứu Phan Thuận An còn lưu giữ bản scan của hai châu bản liên quan đến Hoàng Sa mà ông đã hiến tặng cho Bộ Ngoại giao năm 2009 cùng nhiều hình ảnh về Cửu Đỉnh chụp từ thời phong kiến đến nay.

  Posted Image

  Châu bản được vua Bảo Đại chuẩn y ngày 15/12/1939 về việc truy tặng huy chương Long tinh của Nam triều cho ông Louis Fontan. Ảnh: Văn Nguyễn.

  Cẩn thận lấy trong tủ sách ra hai tờ châu bản có chữ ký đỏ từ triều Nguyễn để lại, ông An cho biết đây là một trong số 70 văn bản có bút phê, chữ ký của vua Bảo Đại còn được cất giữ cẩn thận ở phủ thờ Ngọc Sơn công chúa (nơi gia đình ông đang sống) và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam.

  Trên cả hai châu bản cỡ 21,5x31 cm được đánh máy bằng tiếng Việt và tiếng Pháp đều có chữ ký của vua Bảo Đại năm 1939. Bên lề trái của văn bản, ngoài dấu của Ngự tiền Văn phòng (văn phòng làm việc bên cạnh nhà vua) bằng chữ Hán, nhà vua có phê chữ “Chuẩn y” và ký tắt hai chữ BĐ (tức là Bảo Đại).

  Hình thức văn bản tương đối ngắn gọn. Một châu bản bằng tiếng Việt có nội dung khen thưởng cho đội lính Khố xanh có công dẹp loạn “man di” ở miền núi và có công trong việc “lập đồn phòng thủ ở đảo Hoàng Sa”; một châu bản gồm 2 văn bản (một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Pháp) tâu xin Hoàng đế Bảo Đại truy tặng huy chương Long tinh của Nam triều cho ông Louis Fontan, giữ chức Chánh Cai đội hạng nhất của đội lính Khố xanh trú đóng tại đảo Hoàng Sa khi ông này vừa qua đời ở Huế. Dưới thời Pháp thuộc, ở Việt Nam, lính được tuyển dụng để lo bảo vệ an ninh ở từng tỉnh sở tại được xếp vào ngạch lính khố xanh, mỗi đơn vị lính này đều do người Pháp quản lý và chỉ huy.

  “Tờ châu bản quý ở chỗ đó là bản gốc, chưa qua sao chép. Đặc biệt nội dung của tờ châu bản đã khẳng định rằng, cho đến trước khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra trên Thái Bình Dương, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, mặc dù Việt Nam bấy giờ đang dưới sự bảo hộ của Pháp”, ông An nói.

  Posted Image

  Cận cảnh Đông Hải trên Cửu Đỉnh. Ảnh: Văn Nguyễn.

  Ngày 10/7 vừa qua, ông An là người đầu tiên phát hiện và công bố thêm một tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với biển Đông. Đó là hình ảnh biển Đông trên Cửu Đỉnh (bộ tác phẩm nghệ thuật bằng đồng gồm chín cái đỉnh được đặt thành một hàng ngang trước sân Thế Miếu, nơi thờ các vua triều Nguyễn), hiện còn được bảo lưu tại Hoàng cung triều Nguyễn.

  Ông An nói: “Mới đây khi nghe và đọc nhiều thông tin dồn dập về chủ quyền của biển Đông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi chợt nhớ rằng hình ảnh và tên gọi của biển Đông đã được khắc ghi trên Cửu Đỉnh từ những thập niên đầu thế kỷ 19”.

  Trên Cửu Đỉnh là 153 hình ảnh được chạm khắc tinh vi xung quanh hông các đỉnh thể hiện khái quát nhưng súc tích sự phong phú và đa dạng của các cảnh vật tạo nên sự giàu đẹp của tổ quốc, bao gồm: núi sông, lãnh hải, cửa biển, cửa ải, động vật, thực vật, binh khí, xe thuyền...

  Posted Image

  Ông An giới thiệu về hình ảnh biển Đông trên Cửu Đỉnh. Ảnh: Văn Nguyễn.

  Đáng chú ý nhất là hình ảnh biển Đông được thể hiện trên Cao Đỉnh (Gia Long), biển Nam trên Nhân Đỉnh (Minh Mạng) và biển Tây trên Chương Đỉnh (Thiệu Trị) là ba cái đỉnh to cao nhất và quan trọng nhất, tượng trưng cho ba ông vua đầu tiên của triều đại.

  Trong đó, biển Tây là vùng biển nằm ở phía tây của Nam Bộ, tiếp giáp với hải phận của Thái Lan. Biển Nam là phần lãnh hải nằm ở phía Nam của Nam Bộ, tiếp giáp với hải phận của các nước Malaysia, Indonesia… Riêng hải phận của biển Đông rộng lớn hơn nhiều so với hai biển kia. "Điều này cho thấy các hải phận của Việt Nam đã được triều đình nhà Nguyễn bấy giờ quan tâm một cách đặc biệt", ông An nhận xét.

  Dù đã bước sang tuổi thất thập, nhưng khi nói về chủ quyền biển đảo, nhà nghiên cứu Phan Thuận An rất say sưa. "Tôi muốn góp sức mình bằng nghiệp vụ chuyên môn, đó là tìm tòi, nghiên cứu tài liệu bổ sung vào chứng cứ lịch sử để tranh đấu tranh ngoại giao về vấn đề biển đảo", ông chia sẻ.

  Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An sinh năm 1940 tại Thừa Thiên - Huế. Năm 1966, ông tốt nghiệp ĐH Văn khoa Huế khoa Sử. Sau đó ông học tiếp và tốt nghiệp Cao học Sử năm 1972 tại ĐH Sài Gòn và về giảng dạy tại Quốc học Huế rồi chuyển sang làm việc ở Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho đến khi về hưu năm 2004.

  Văn Nguyễn


 17. Khoan đáy biển để tìm hiểu động đất “lặng”

  Khoảng 70 nhà khoa học của 10 nước sẽ có mặt tại Gisborne, New Zealand từ ngày 1 – 5/8 để tìm hiểu về hiện tượng động đất “lặng” bằng cách khoan xuống đáy biển.

  Động đất “lặng”, được biết đến như hiện tượng trượt chậm ở ranh giới của những mảng kiến tạo trái đất. Nơi một mảng kiến tạo trượt bên dưới mảng khác gọi là vùng hút chìm. Hiện tượng này xảy ra chậm hơn động đất thông thường, mất hàng tuần hoặc hàng tháng và ít cảm thấy được trên mặt đất.

  Hiện tượng trượt chậm này lần đầu được phát hiện nhờ sự ra đời của những công nghệ đo lường mới ở bờ biển phía Tây Canada cách đây khoảng 15 năm. Từ đó đến nay đã ghi nhân hàng chục địa điểm khắp thế giới xảy ra hiện tượng này, bao gồm 4 địa điểm xung quanh New Zealand – một phát ngôn viên của Viện khoa học hạt nhân và địa chất (GNS) New Zealand cho biết.

  Các nhà khoa học đã đề ra nhiều giả thuyết để lý giải cho hiện tượng này, tuy nhiên kiểm tra giả thuyết này rất khó bởi vì động đất “lặng” xảy ra bên dưới mặt đất nhiều km.

  Posted Image

  Động đất khiến núi lửa Kileuea, Hawaii phun trào bắt nguồn từ hiện tượng trượt chậm (nguồn: Nature)

  Laura Wallace thuộc Viện GNS cho biết: “Cách tốt nhất để tìm hiểu nguyên nhân thật sự của hiện tượng trượt chậm là khoan và lấy mẫu của những biên nứt gẫy của mảng kiến tạo – những nơi xảy ra trượt chậm, từ đó theo dõi toàn bộ các đặt tính lý hóa tại bề mặt mảng kiến tạo”.

  Gisborne nằm gần một nứt gẫy lớn và các nhà khoa học phát hiện những cơn động đất “lặng” ở đây lần đầu vào năm 2002. Khoảng 8 vụ trượt chậm đã xảy ra bên dưới Gisborne từ năm 2002, bình quân cứ 2 vụ/năm.

  Khơi Gisborne là nơi lí tưởng để nghiên cứu động đất “lặng” vì hiện tượng này đã xảy ra bên dưới đáy biển Gisborne từ 5 – 15km (so với những chỗ khác sâu từ 30 – 40 km), như vậy các nhà khoa học có thể tiếp cận chỗ nông của vùng trượt bằng phương pháp khoan hiện đại.

  Những địa điểm nghiên cứu tiềm năng bằng phương pháp khoan là trung Nhật và Costa Rica.

  Dự đoán quốc tế về việc khoan ngoài khơi Gisborne sẽ mất vài năm và được thực hiện từng giai đoạn, phụ thuộc vào sự sẵn có của tàu khoan đại dương khoa học – thường phải được đặt trước vài năm, Wallace cho biết.

  “Những phát hiện từ dự án có ý nghĩa toàn cầu vì nó thúc đẩy đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về cơ chế của những đút gẫy vùng hút chìm và những trận động đất xảy ra do chúng”.

  theo datviet


 18. Chủ quyền qua tài liệu tôn giáo

  Trong nhiều tài liệu của các tu sĩ đến truyền giáo hoặc có đi qua lãnh thổ Việt Nam còn lưu lại đều khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

  1. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes đã xuất bản tại Roma nhiều sách bằng chữ quốc ngữ như Từ điển Việt - Bồ - La (1651), Giáo lý Giảng tám ngày (1651). Đặc biệt trong sách Regnũ Annam (1650, Vương quốc An Nam) đi kèm theo tấm bản đồ nước ta đầu tiên chú thích rõ ràng bằng chữ quốc ngữ.

  Chúng tôi phỏng đoán Alexandre de Rhodes vẽ bản đồ này theo mẫu An Nam quốc đồ (1490) thời Hồng Đức, vì để phía tây lên trên và đại cương nét biển, sông, núi cũng tương tự. Ở ngoài khơi Quảng Ngãi bản đồ Hồng Đức ghi rõ chữ Đại Hải (bằng Hán tự) còn bản đồ Đắc Lộ ghi thêm cù lao Ré (tức đảo Lý Sơn) và xa ngoài khơi là đảo Pulo Sisi ở đúng địa điểm Hoàng Sa. Như vậy Việt Nam đã làm chủ quần đảo Hoàng Sa ít nhất là từ cuối thế kỷ XVI rồi.

  2. Hòa thượng Thích Đại Sán (1633-1704) là nhà sư Trung Hoa được chúa Minh - Nguyễn Phước Chu (1691-1725) mời sang Đàng Trong thuyết pháp về đạo Phật trong hai năm 1694-1695. Khi về nước, hòa thượng đã viết sách Hải ngoại ký sự, trong đó nói đến biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa: “Bãi cát rộng cả trăm dặm, chiều dài thăm thẳm chẳng biết bao nhiêu mà kể gọi là Vạn Lý Trường Sa… Quảng ấy cách Đại Việt bảy ngày đường… thời quốc vương trước, hằng năm thuyền đánh cá đi dọc theo bãi cát, lượm vàng bạc, khí cụ của các thuyền hư tấp vào”.

  3. Năm 1701, đoàn giáo sĩ thừa sai sang Trung Hoa đã kể lại trong Các bức thư nêu gương sáng và giải tỏa tò mò (Lettres edifiantes et curieuses) như sau: “Với luồng gió tốt, chúng tôi xuống tàu và chẳng bảo lâu đã tới phía trên đảo Paracel. Paracel là một quần đảo thuộc đế quốc An Nam). Đó là những tảng đá rất đáng sợ rộng hơn 100 hải lý, một cơn gió lớn làm đắm tàu bất kỳ lúc nào”. Quần đảo Paracel nằm dài gần bờ biển nước Cochinchine (Giao Chỉ gần Trung Hoa), xưa gọi là nước An Nam. Tàu Amphitrite lần đầu đi Trung Hoa tưởng là sẽ bị tử nạn nơi đây. Thủy thủ đoàn tưởng rằng chưa đến nỗi khi họ thấy con tàu chúi mũi vào một bãi biển chỉ có bốn hay năm sải nước mà thôi. Trong cơn nguy kịch đó họ nguyện cầu nếu qua khỏi họ sẽ xây dựng một giáo đường trên mộ thánh Phanxicô Xavie tại đảo Sancian (Tam Sơn). Họ được chấp nhận lời nguyền và thoát khỏi cơn nguy kịch như một phép lạ. Để kỷ niệm sự cố này, các nhà địa lý và hàng hải lấy tên tàu Amphitrite làm địa danh cho các đảo ở phía đông bắc Hoàng Sa mà ta gọi là nhóm đảo Tuyên Đức.

  Posted Image

  Ảnh lớn: An Nam đại quốc họa đồ của Giám mục Taberd ghi rõ bằng chữ quốc ngữ và âm tiếng ta: Paracel seu Cát Vàng (đảo Paracel hay Cát Vàng). Ảnh nhỏ: Bản đồ Vương quốc An Nam của Alexandre de Rhodes lần đầu tiên chú thích rõ ràng biển, đảo của Việt Nam bằng chữ quốc ngữ.

  4. Năm 1833, Giám mục Taberd cho ra sách với nhan đề: Vũ trụ, lịch sử và mô tả hết mọi dân tộc, cùng tôn giáo, phong tục tập quán. Trong đó có đoạn mô tả rõ địa lý quần đảo Hoàng Sa: “Chúng tôi không đi sâu kể hết các hải đảo chính thuộc chủ quyền nước Giao Chỉ gần Trung Hoa (Cochinchine, quốc hiệu chính thức khi ấy đã là Việt Nam). Chúng tôi chỉ xin lưu ý rằng từ 34 năm trước đây, quần đảo Paracels gọi là Cát Vàng hay Hoàng Sa. Một khu vực rắc rối như mê hồn trận gồm nhiều đảo nhỏ và các bãi cát làm cho các nhà hàng hải sợ hãi đã do người Việt Nam chiếm giữ. Chúng tôi đã không biết họ thiết lập một cơ sở nào chưa, song chắc chắn rằng hoàng đế Gia Long đã quan tâm kết hợp thêm một cánh hoa nhỏ ấy vào vương miện của mình, vì ông xét là thích hợp nên đích thân ra đảo thực hiện chủ quyền năm 1816 và trân trọng trưng quốc kỳ Việt Nam”.

  Posted Image

  Năm 1838, Giám mục Taberd xuất bản tại Serampore (Ấn Độ) bộ từ điển đồ sộ Nam Việt Dương hiệp Tự vị (Dictionarium Anamitico Latinum). Trong đó có tấm bản đồ Việt Nam cỡ lớn (40 x 80 cm) ghi tên ba thứ tiếng Việt - Hán - Latin: An Nam Đại quốc họa đồ. Bên tay phải bản đồ, phía trên vĩ tuyến 16, Taberd ghi rõ: Paracel seu Cát Vàng (đảo Paracel hay Cát Vàng). Taberd viết chữ quốc ngữ và âm tiếng ta chứ không gọi Paracel là Hoàng Sa. Điều này càng khẳng định quần đảo Hoàng Sa và cả quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, vì xưa kia địa danh Paracel chỉ cả khối các đảo nhỏ và bãi cát suốt từ Bắc xuống Nam, mà Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ (thời Minh Mạng) gọi phần Bắc là Hoàng Sa và phần Nam là Vạn Lý Trường Sa.

  * * *

  Như vậy các nhà tu hành Tây phương cũng như Trung Quốc rất khách quan, thấy sao nói vậy: Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam!

  Bản đồ cổ, chứng cứ quý giá để bảo vệ chủ quyền

  Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton phát biểu: Các nước tranh chấp về chủ quyền trên biển Đông cần giải thích tuyên bố chủ quyền theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đồng thời chứng minh các tuyên bố chủ quyền bằng chứng cứ pháp lý. Và gần như đó cũng là quan điểm chung của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

  Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã nói rõ: “Cơ sở lịch sử, pháp lý và quyền chiếm hữu khai thác, sử dụng về mặt thực tế là ba mặt của vấn đề để xác lập chủ quyền biển, đảo”.

  Rõ ràng, chứng cứ lịch sử, pháp lý là những cột trụ quan trọng để chứng minh cho các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam trước quốc tế và là cơ sở chứng lý hết sức quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp có liên quan đến biển Đông (trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa).

  Đối chiếu vấn đề này với những cống hiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ta mới thấy hết được giá trị to lớn rút ra từ những bản đồ cổ. Trong năm năm qua, ông đã tập trung những ngày tháng còn lại của đời mình để nghiên cứu rất sâu về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam qua hệ thống bản đồ cổ. Những tư liệu quý báu mà ông thu thập được trong suốt cả cuộc đời mình đã không phụ lòng người săn sóc chúng. Đối chiếu cả trăm bản đồ cổ của Việt Nam, Trung Quốc và nhất là hàng trăm bản đồ cổ do những nhà hàng hải phương Tây đương thời vẽ xuyên suốt từ thế kỷ XVI đến sau này, ông rút ra kết luận: “Chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa đã được thế giới khẳng định qua các đồ bản suốt từ 500 năm qua”.

  Có thể nói kết luận rút ra từ chứng cứ bản đồ mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu thực hiện là những chứng cứ giá trị để Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

  Ông nói: “Muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình, đầu tiên phải biết ta có chứng cứ gì đã, thứ hai chứng cứ đó có chắc không. Từ đó mà truyền bá kiến thức ấy thật sâu rộng đến tất cả đồng bào của mình, dư luận thế giới để tạo thành một sự nhận thức rõ ràng, thống nhất về chủ quyền quốc gia của ta. Nghĩa là biến kiến thức ấy thành sự đoàn kết, thành quyết tâm của toàn dân tộc, thành thứ vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ chủ quyền!”.

  MINH CƯỜNG

  Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU


 19. tai nạn tăng nặng....

  -----------------------------------------------------

  Tàu thủy đâm nhau hơn 100 người chết

  Thứ Sáu, 29/07/2011 19:55

  (NLĐO)- Hơn 100 người đã thiệt mạng, sau khi 2 chiếc tàu đâm vào nhau trên sông Tshuapa, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Equateur, phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo vào đêm 28-7 (giờ địa phương).

  Phát ngôn viên tỉnh Equateur cho biết, một chiếc tàu chở ít nhất 220 người đã bị tàu khác đâm phải. Khoảng 105 người đã bơi được vào bờ, trong khi những người khác vẫn còn mất tích trong lúc đêm tối. Đến thời điểm này số hành khách mất tích được cho là đã chết.

  Posted Image

  Sông Tshuapa nơi diễn ra vụ 2 tàu đâm nhau, làm hơn 100 người chết

  Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều sông rộng lớn, thuộc khu vực Trung Phi. Người dân Congo thích đi tàu thuyền và xà lan, dù nhiều người không biết bơi.

  Tuy nhiên tàu thuyền tại nước này thường ít được duy tu, bảo dưỡng; hay chở quá tải và buông lỏng các qui tắc an toàn giao thông đường thủy.

  * Sáng 29-7, khoảng 300 hành khách hoảng hồn vội lao ra khỏi chiếc máy bay bị bốc cháy dữ dội của hãng hàng không Ai Cập, đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Cairo. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 15 phút (giờ địa phương).

  Các quan chức sân bay Cairo cho biết, ngọn lửa bắt nguồn từ buồng lái của máy bay và sau đó nhanh chóng lan rộng. Trong quá trình chữa cháy, 2 nhân viên cứu hỏa đã bị ngộ độc khói nên phải nhập viện điều trị. Rất may, vụ việc không ảnh hưởng tới lộ trình bay của các chuyến bay khác. Được biết, chiếc máy bay kể trên chở khách du lịch từ thủ đô Cairo (Ai Cập) đến TP Jeddah của Ả-Rập Saudi.

  Đăng Minh (Theo AFP, China Daily)


 20. Chỉ truy tố bà Trần Thúy Liễu

  Thứ Sáu, 29/07/2011 01:01

  (NLĐ)- Tối 28-7, VKSND tỉnh Long An xác nhận Cơ quan Điều tra công an tỉnh này đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đồng cấp đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng, về tội “Giết người”. Theo đó, trong vụ án này không có đồng phạm.

  Posted Image

  Bà Trần Thúy Liễu bị truy tố tội "Giết người" và không có đồng phạm

  Trước đó, khoảng 0 giờ đêm 19-1, khi đang ngủ, nhà báo Hoàng Hùng đã bị bà Liễu dùng xăng đốt gây bỏng nặng và tử vong sau đó. Ngày 22-2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thúy Liễu về tội “Giết người”. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã nhiều lần triệu tập ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT tỉnh Long An, để điều tra mối quan hệ của ông với bà Liễu. Qua đó, xác định, ông Tâm nhiều lần cùng bà Liễu sang Campuchia đánh bạc và hai người có quan hệ bất chính với nhau. Với hành vi này, ông Tâm đã bị cách chức đội trưởng Đội QLTT số 5, khai trừ Đảng. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra cũng có văn bản gửi cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An. Theo đó, cho rằng ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5, có dấu hiệu hướng dẫn bà Liễu khai báo nhằm đối phó với cơ quan công an. Điều này cho thấy ông Tâm có dấu hiệu “không tố giác tội phạm” nhưng Cơ quan Điều tra không khởi tố ông Tâm. Hơn nữa, Cơ quan Điều tra vẫn không làm rõ người mua sợi dây dù cột ở ban công tầng 1 trong đêm nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại là ai. Trong khi đó, bà Liễu cho rằng chính mình mua sợi dây này nhưng người bán lại khẳng định chỉ bán sợi dây cho một người đàn ông chứ không phải phụ nữ.

  M.Sơn


 21. Sẽ thế nào nếu như phong cách sống Đông – Tây kết hợp?

  Nguồn: Tin Đa Chiều

  Sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa Đông Tây luôn là một đề tài thú vị. Mặc dù toàn cầu hóa đang từng bước ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, nhưng không vì thế mà đặc trưng của những nền văn hóa này dần bị hòa tan vào nhau. Lưu Dương, một nữ họa sĩ người Trung Quốc từng có cơ hội được học tập và sinh sống nhiều năm tại Đức đã truyền tải thông điệp về sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa này thông qua triển lãm tranh “East meets West” – Đông Tây tương ngộ. Cùng ngó qua những điểm khác biệt giữa 2 nền văn hóa bạn nhé! (Hình bên trái minh họa cho lối sống, văn hóa của người phương Tây, còn bên phải là người phương Đông nhé)

  1.Cách bày tỏ quan điểm Posted Image

  Người phương Tây bộc trực, thẳng thắn, không dấu giếm, không vòng vo khi thể hiện suy nghĩ của mình. Ngược lại, ở phương Đông, mỗi một ý kiến được đưa ra cần có những câu “mở đầu” thật lịch sự, văn hoa, tránh làm mất lòng người nghe.

  2.Lối sống

  Posted Image

  Ở châu Âu, châu Mỹ, mỗi một con người là một cá thể có chính kiến của riêng mình, sống độc lập và tôn trọng cái “tôi” là đặc trưng của cách sống phương Tây. Trái lại, “chúng ta” là điều mà xã hội Á châu luôn hướng đến, một cuộc sống trong đó không chỉ có bản thân, mà còn cần cộng đồng, cái “tôi” chỉ là một phần nhỏ trong cái “chúng ta” mà thôi.

  3.Thời gian

  Posted Image

  Người phương Tây ưa đúng giờ, không cao su, họ coi việc đến trễ là điều tối kị. Đến muộn là một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người phải chờ đợi mình. Cao su, co kéo thời gian, cho leo cây là tình trạng thường thấy của người châu Á chúng ta, không chỉ làm người đợi phải bực mình, đến muộn còn khiến chậm tiến độ công việc, thật không nên chút nào!

  4.Phương thức làm việc

  Posted Image

  Hình minh họa cụ thể hóa được phương thức làm việc của 2 nền văn hóa: Trong khi người phương Tây làm việc với sự liên kết một cách mạch lạc và có hệ thống, người phương Đông lại có cách tổ chức khá rối rắm và nhằng nhịt.

  5.Cách biểu lộ cảm xúc

  Posted Image

  Cũng giống như lúc đưa ra ý kiến, phương Tây có cách thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn, không nói dối suy nghĩ của bản thân, ngược lại người phương Đông lại có tâm lý “sự thật mất lòng”, thường giấu giếm cảm xúc thật của mình để tránh người khác thấy phiền, khó chịu.

  6.Cách xếp hàng

  Posted Image

  Trong khi ở châu Á, khái niệm xếp hàng có lề có lối có phần “xa xỉ” với rất nhiều quốc gia thì tại châu Âu – Mỹ, hình ảnh những đoàn người đứng chờ mua hàng hay lên xe bus chẳng có gì khiến ta ngạc nhiên.

  7.Cái tôi cá nhân

  Posted Image

  Một người Đức có thể coi cái “tôi” của mình là lớn nhất, quan trọng nhất, đặt mọi nhu cầu cá nhân lên hàng đầu, nhưng một người Trung Quốc hay Nhật Bản sẽ sẵn sàng gác bỏ cái “tôi” ấy qua một bên nhường chỗ cho cái “chúng ta”. Theo người phương Đông, cộng đồng quan trọng hơn cá nhân.

  8.Số lượng người trên phố ngày cuối tuần

  Posted Image

  Sau cả một tuần làm việc mệt mỏi, bạn sẽ làm gì vào ngày cuối tuần quý báu? Nếu bạn là người châu Âu, chắc sẽ chọn phương án ở nhà vui vẻ cùng gia đình, tránh đi phố hay ra ngoài đường. Nhưng nếu bạn là người châu Á, chắc hẳn tụ tập phố phường là niềm vui của bạn.

  9.Tiệc tùng

  Posted Image

  Khi dự tiệc, người phương Tây sẽ đứng thành những nhóm nhỏ cho dễ nói chuyện, bắt bạn, làm quen. Ngược lại, người phương Đông có thói quen đứng thành vòng tròn như chơi mèo đuổi chuột vậy.

  10.Đo mức âm thanh ở nhà hàng

  Posted Image

  Phương Tây coi trọng sự riêng tư, chính vì vậy ở những nơi công cộng, họ cố gắng nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến người khác, cũng như để người khác không làm ảnh hưởng đến mình. Ngược lại, khi vào một nhà hàng, người phương Đông sẽ “việc ta ta nói”, khiến âm thanh vô cùng ồn ào, khó chịu.

  11.Tiêu chuẩn của cái đẹp

  Posted Image

  Người châu Âu, Mỹ vô cùng hâm mộ làn da bánh mật, họ coi người có làn da như vậy là một người khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Trong khi đó, người châu Á lại thích thú khi sở hữu một làn da “trắng như trứng gà bóc” hơn.

  12.Cách giải quyết khó khăn

  Posted Image

  Phương Tây thường sử dụng phương pháp trực tiếp để tiếp cận vấn đề, nhưng người Á Đông có vẻ khoái cách lòng vòng hơn.

  theo kenh14


 22. NẠN ĐÓI VÙNG SỪNG CHÂU PHI: Vật vã những "bộ xương" sống

  Thứ Năm, 28/07/2011 10:24

  (NLĐO)- Liên Hiệp Quốc hôm 27-7 đã tuyên bố nạn đói trên 2 khu vực ở miền nam Somalia và cảnh báo vấn nạn này có thể lan rộng hơn nhiều trong vòng 2 tháng nữa ở quốc gia vùng Sừng Châu Phi này nếu các nhà tài trợ trên thế giới không ra tay kịp thời.

  Somalia đang vật vã trong nạn đói, mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm người chết đói và cái khiến người ta ám ảnh hơn cả ở nơi này chính là đôi mắt của những đứa trẻ - mà phần lớn hình hài giờ đây không khác gì một “bộ xương” mà cơ hội sống sót quá mong manh. Bé 7 tháng tuổi Mihag Gedi Farah, người Somalia chỉ còn da bọc xương vì nạn đói. Cân nặng của cậu bé chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh.

  Posted Image

  Posted Image

  Ánh mắt Mihag khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi day dứt

  Khi tới “bệnh viện dã chiến” của Ủy ban cứu trợ quốc tế (IRC) tại một trại tị nạn ở Dadaab, Kenya cùng người mẹ dường như đã kiệt sức sau chuyến đi bộ kéo dài cả một tuần ròng, Mihag đã ở trong tình trạng nguy kịch, cơ hội sống chỉ còn 50%.

  Mihag chỉ là một trường hợp điển hình của 800.000 đứa trẻ mà Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo có thể chết ở khu vực Sừng Châu Phi trong nạn hạn hán được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua.

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Trẻ em cầu cứu!

  Các nhân viên cứu trợ đang khẩn trương đưa cứ trợ tới các khu vực nguy hiểm và trước đó chưa được tiếp cận của Somalia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 qua.

  Theo báo cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP), khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi nạn đói là Bakool và Lower Shabelle ở miền Nam Somalia.

  Ông Mark Bowden - Điều phối viên nhân đạo cho Somalia của LHQ cho biết, tình trạng khẩn cấp có thể sẽ lan rộng đến 6 khu vực khác nữa tại miền Nam Somalia nếu như việc viện trợ vẫn bị trì hoãn.

  Posted Image

  Người ta ra đi vì tuyệt vọng

  Tuyệt vọng vì cơn đói, mỗi ngày hơn 3.000 người tuyệt vọng phải vượt biên sang các nước láng giềng là Ethiopia và Kenya để đi tìm lương thực. Trong số những người chạy nạn, có hơn 1/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Kết quả là họ bị hồi nhét vào các trại tị nạn như Dadaab ở phía bắc Kenya. Hàng chục ngàn người lại tìm đường tới thủ đô Mogadishu của Somalia xếp hàng dài đợi Chính phủ ban phát chút thức ăn để cầm hơi.

  Posted Image

  Nhiều phụ nữ xếp hàng bên ngoài trại cứu trợ gần thủ đô Mogadishu của Somalia nhận đồ cứu trợ

  Còn nhiều người đói ở đất nước “đau khổ” vẫn còn ở rất xa nguồn thức ăn cứu trợ và không được tiếp cận với các bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến ở trại tị nạn ở Kenya và Ethiopia.

  Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ đói, những hình hài chỉ còn da bọc xương, những khuôn mặt choắt lại vì cái đói… có thể bắt gặp nhan nhản ở đất nước này.

  Sirat Amine, một chuyên gia dinh dưỡng tại IRC, cho hay cơ hội sống sót trường hợp cậu bé Mihag Farah là 50/50. Bé chỉ nặng 3,4kg, trong khi một đứa trẻ 7 tháng tuổi phải nặng gấp 3 lần số cân đó.

  Một y tá cho biết: “Mihag Farah bị suy dinh dưỡng cực kì nghiêm trọng”.

  “Tất nhiên chúng tôi không nói với bà mẹ rằng cậu bé có thể không qua khỏi. Chúng tôi cố gắng không để họ mất hết hi vọng”, Amine nói.

  Mẹ của bé Mihag Farah, chị Asiah Dagane vô cùng đau lòng trước tình cảnh của con trai, chính chị cũng thê thảm không kém. Chị chia sẻ rằng chị thấy đau đớn trong lòng và cả trong tâm trí nữa.

  Mihag là cậu út trong gia đình có 7 người con. Mẹ Asiah Dagane đã đưa cậu cùng 4 người anh chị em khác từ Kismayo, Somalia tới phía bắc Kenya sau khi toàn bộ đàn cừu và gia súc của gia đình bị chết vì hạn hán. Hành trình của họ kéo dài 1 tuần.

  Đợt hạn hán kéo dài của Somalia trở thành nạn đói bởi vì chính phủ Somalia và nhiều tổ chức cứu trợ không thể triển khai hoạt động ở những khu vực do các phiến quân al-Shabab – chi nhánh Somalia của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

  Các tổ chức cứu trợ trong đó có WFP đã không thể tiếp cận với những khu vực đang dưới quyền kiểm soát của phiến quân al-Shabab. Nhiều cán bộ cứu trợ nhân đạo của WFP đã bị al-Shabab giết một cách dã man.

  LHQ tuyên bố sẽ chuyển khẩn cấp bằng hàng không hàng cứu trợ vào cuối tuần này cố gắng tiếp cận ít nhất 175.000 trong tổng số 2,2 triệu người Somalia vẫn chưa được trợ giúp.

  Chiến dịch cứu trợ 4 quận ở miền nam có thể bắt đầu ngày 28-7, nhưng vận chuyển hiện đang là một vấn đề lớn bởi đường xá tới đây rất khó khăn.

  Được biết LHQ đã kêu gọi 3 “đại gia” của thế giới là Pháp, Ý và Đan Mạch đóng góp 1 tỉ USD để ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại vùng Sừng châu Phi, nhưng các nước này chỉ đóng góp 200 triệu USD. LHQ cho biết cần 1,6 tỉ USD trong vòng 12 tháng tới để duy trì công tác cứu trợ tại vùng Sừng Châu Phi, với 300 triệu USD trong số đó cho 3 tháng tới.

  Thu Hằng (Theo Daily Mail)


 23. Thiên tai tăng nặng....

  --------------------------------------------------------------

  Hàn Quốc: 44 người chết vì mưa lũ, lở đất

  (Dân trí) - Tính tới sáng nay, số người chết trong đợt mưa lũ và các trận lở đất tại Hàn Quốc đã tăng lên 44 người, và 5 người khác được thông báo mất tích.

  >> Lở đất kinh hoàng tại Hàn Quốc, 19 người chết

  Posted Image

  Các phương tiện bị nước nhấn chìm trên một con phố ở phía nam Seoul ngày 27/7.

  Posted Image

  Mưa lớn đã đổ xuống phía bắc Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, trong 2 ngày qua, khiến nhiều khu vực và đường xá bị ngập nặng.

  Posted Image

  Cảnh sát và tài xế đẩy một ô tô bị mắc kẹt trên đường phố Seoul.

  Posted Image

  Cơ quan xử lý khẩn cấp của Hàn Quốc cho hay mưa lớn kể từ hôm thứ 3 đã khiến 620 người bị mất nhà cửa, nhấn chìm 720 ngôi nhà trên khắp cả nước.

  Posted Image

  Một phụ nữ được trợ giúp để trèo nóc xe để tránh bị dòng nước cuốn đi.

  Posted Image

  Mưa lớn đã gây ra các trận lở đất nghiêm trọng ở phía bắc Hàn Quốc và thủ đô Seoul.

  Posted Image

  13 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất ở Chuncheon, phía bắc Hàn Quốc sáng sớm ngày 27/7.

  Posted Image

  Trong số những người thiệt mạng tại Chuncheon có 10 sinh viên đang tham gia hoạt động tình nguyện.

  Posted Image

  Lở đất tại Chuncheon cũng làm 24 người bị thương và phá hủy vài ngôi nhà.

  Posted Image

  Một trận lở đất khác xảy ra ở phía nam làm 16 người chết.

  Posted Image

  15 người khác cũng thiệt mạng do mưa lũ và lở đất tại các thị trấn gần Seoul.

  Posted Image

  Posted Image

  Quan chức khẩn cấp Kim Wu-min cho biết, tính tới sáng ngày 28/7, tổng cộng 44 người đã chết do mưa lũ và lở đất, và 5 người khác được thông báo mất tích.

  Posted Image

  Trực thăng được triển khai để sơ tán người dân tại Gwangju.

  Ninh Nhi

  Tổng hợp


 24. Thiên tai tăng nặng.......

  -------------------------------------------------------------

  Hàn Quốc : Seoul chìm trong biển nước

  Cơn mưa lớn kéo dài hai ngày qua gây ra những trận lở đất nghiêm trọng, vỡ đê, khiến Seoul chìm trong biển nước và làm ít nhất 32 người thiệt mạng.

  Posted Image

  Mưa lớn nhấn chìm hàng loạt ôtô trên một đường phố Seoul hôm qua. Ảnh: chinadaily

  Posted Image

  Trong khi đó, tại một trục đường khác, nước lũ khiến việc lưu thông của các phương tiện bị cản trở, gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn. Ảnh: New York Times

  Posted Image

  Lính cứu hộ phải dùng một bức tường bằng nhựa polystyrene để giải cứu cho những người dân khỏi nước lũ sau khi mưa lớn gây vỡ bờ của một con sông ở Gwangju, cách Seoul 40 km về phía đông nam. Ảnh: chinadaily

  Posted Image

  Một người phụ nữ đang cố gắng lên xe buýt giữa dòng nước chảy xiết. Thời tiết xấu gây mất điện cho hàng chục nghìn hộ dân ở phía đông nam thủ đô. Yonhap cho biết kết nối Internet hữu tuyến và vô tuyến ở khu vực này bị mất. Hàn Quốc là nước có hạ tầng Internet tốt nhất thế giới. Ảnh: chinadaily

  Posted Image

  Cảnh sát đang cố gắng di chuyển một chiếc xe bị mắc kẹt giữa nước lũ trên đường cao tốc. Seoul, thành phố 10 triệu dân, đã phải đóng hai đoạn đường cao tốc gần sông Hàn, do mực nước lên cao. Ảnh: chinadaily

  Posted Image

  Mưa lớn và lở đất phá hoại nhiều ngôi nhà và phương tiện. Hai trận lở đất xảy ra trong những ngày qua ở phía đông Seoul khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: chinadaily

  Posted Image

  Đống đổ nát bên ngoài một khu chung cư ở Seoul. Ảnh: chinadaily

  Posted Image

  Đường phố ngổn ngang cây đổ và các phương tiện bị mắc kẹt sau lở đất. Các nạn nhân thiệt mạng ở phía đông bắc và đông nam Seoul. Gần 700 cảnh sát, nhân viên cứu hộ đã được huy động đi giải cứu những người còn bị kẹt do lở đất. Ảnh: New York Times

  Theo VnE