• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranlong07

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  260
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by tranlong07


 1. Cha Rồng mẹ Tiên đã gặp gỡ và chia tay ở đâu?

  Posted Image - Sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” viết: “Kinh Dương Vương sinh con là Sùng Lãm, gọi là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh trăm con trai. Ấy là tổ tiên của Bách Việt, suy tôn người trưởng lên làm Hùng Vương, nối ngôi vua, dựng nước gọi là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu; truyền nối mười tám đời đều gọi là Hùng Vương…”. Truyền thuyết “Bọc trăm trứng” từ thiên diễm tình giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ như đã ghi trên có lẽ không người Việt Nam nào lại không biết. Nhưng những sử liệu, thần tích nêu rõ nơi cha Rồng Lạc Long Quân và mẹ Tiên Âu Cơ đã gặp gỡ và chia tay thì không có nhiều người biết đến.

  Nơi gặp gỡ của mối tình Rồng Tiên

  Về nơi gặp gỡ, một số sách chép Lạc Long Quân gặp Âu Cơ ở hồ Động Đình (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) sau đó đưa nhau về sống ở núi Nghĩa Lĩnh (nay thuộc huyện Phong Châu, Phú Thọ). “Ngọc phả xã An Đồng” (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) viết: “Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ ở hồ Động Đình. Định cư ở Nghĩa Lĩnh, trên đỉnh núi có mây lành năm sắc rực rỡ. Âu Cơ mang thai sinh ra cái bọc trăm trứng, sau nở ra một trăm người con trai đều là anh hùng cái thế, đức độ hơn người”.

  “Thần tích xã Vi Cương” (Phú Thọ) thì cho biết: “Hiền Vương (tức Lạc Long Quân) lấy con gái thứ của Âu Lạc vương Đế Lai tên là Âu Cơ, trở về ở núi Nghĩa Lĩnh, sinh một bọc trăm trứng, nở ra điềm tốt trăm người con trai, lập nước Văn Lang, làm thủy tổ của Bách Việt, tạo dựng cơ đồ sơ khai cho nhà Hùng”.

  Theo chú giải trong sách “Tân đính Lĩnh Nam chích quái” thì Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp gỡ kết duyên ở vùng đất sau này đặt tên là Ái Châu (tức Thanh Hóa ngày nay) rồi đưa nhau về sống ở Long Đại Nham (tức núi Hàm Rồng), khi Lạc Long Quân lên ngôi mới đưa vợ về ở tại núi Nghĩa Lĩnh. Sách “Lĩnh Nam chích quái liệt truyện” thì viết là Long Quân rước Âu Cơ về ở núi Long Trang, có lẽ đây là tên gọi khác của núi Hàm Rồng.

  Theo một truyền thuyết khác lưu truyền trong dân gian từ lâu ở Phú Thọ thì Lạc Long Quân một lần đi thuyền dọc theo sông Đà. Khi vua đi đến vùng động Lăng Xương (nay là xã Trung Nghĩa, huyện Tam Thanh, Phú Thọ) thì gặp một cô gái xinh đẹp tên là Âu Cơ đang hái dâu ven sông. Vua thấy nàng vô cùng diễm lệ, thông minh khác người thì rất yêu mến và liền lấy làm vợ rồi đưa về núi Nghĩa (tức núi Nghĩa Lĩnh hay còn gọi là núi Hùng, núi Nghĩa Cương, thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu).

  Bản “Ngọc phả đền Hùng” (tức “Ngọc phả cổ truyền về 18 chi đời Thánh vương triều Hùng”) cũng có chép về địa điểm cuộc gặp gỡ giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ như sau: “Bấy giờ con gái của Đế Lai tên là Âu Cơ về sống ở quê mẹ tại động Lăng Xương, huyện Thanh Nguyên, châu Đà Bắc; nay đổi là sách Lăng Xương, huyện Bất Bạt. Một hôm Âu Cơ ra chơi ở bãi cát Trường Sa xem vua tuần thú sông Đà. Vua thấy Âu Cơ phong tư đẹp đẽ, yêu thích lấy làm vợ, lập làm Hoàng phi”.

  Posted Image

  Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng các con chia tay để lên miền rừng, xuống miền biển

  Chia ly xuống biển lên rừng

  Sách “Lĩnh Nam chích quái” viết về cuộc chia ly như sau: “Long Quân ở lâu dưới Thủy Quốc vợ con thường muốn về đất Bắc. Về tới biên giới, Hoàng Đế nghe nói rất sợ hãi cho binh ra giữ cửa ải, mẹ con Âu Cơ không thể về được bèn quay về nước Nam mà gọi Long Quân rằng:

  - Bố ở nơi nào mà để mẹ con thiếp cô độc, ngày đêm buồn khổ thế này!

  Long Quân bỗng trở về, gặp nhau ở đất Tương. Âu Cơ nói:

  - Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua, sinh hạ được trăm con trai, vua bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con, làm người vô phu vô phụ, chỉ biết thương mình.

  Long Quân nói:

  - Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, giòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia lá. Ta đem năm mươi con về Thủy phủ chia trị các xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên.

  Trăm con vâng theo, sau đó từ biệt mà đi. Âu Cơ và năm mươi con lên ở đất Phong Châu suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang…”.

  Như vậy Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay nhau ở đất Tương. Một số sử liệu, thần tích dân gian cũng cho biết như vậy nhưng chép là Đồng Tương hoặc Tương Dã. Vậy địa danh này ở đâu? Có sách chú thích rằng Đồng Tương hay Tương Dã chính là huyện Tương nằm ở bờ bắc hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nơi sông Tương có nhánh chảy vào sông Trường Giang. Tuy nhiên điều này không đúng vì mẹ con Âu Cơ chưa về phương Bắc, như trong đoạn chép trên của sách “Lĩnh Nam chích quái”: “…Về tới biên giới, Hoàng Đế nghe nói rất sợ hãi cho binh ra giữ cửa ải, mẹ con Âu Cơ không thể về được bèn quay về nước Nam…”.

  Có ý kiến thì cho rằng Lạc Long Quân và Âu Cơ đôi bên gặp nhau ở Tương Dã thực ra là đọc chệch của từ Tương Dạ, nghĩa là tận đáy lòng mình, một nơi một thời điểm không thuộc về thời gian không gian của khả năng con người. Tức là không xác định được chính xác nơi hai người chia tay.

  Bên cạnh đó có cách giải thích hợp lý hơn khi cho rằng ở đất Tương không phải nằm ở phía bắc hồ Động Đình mà có thể là cánh đồng Tiêu Tương, gần khu vực sông Tiêu Tương (nay sông này không còn) chảy vào sông Đuống, thuộc địa phận xứ Kinh Bắc xưa (Bắc Ninh ngày nay, nơi còn huyền tích về thời Hùng Vương như lăng mộ Kinh Dương Vương, đền thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ...). Do vậy mà có thi nhân đã viết rằng:

  <br style="font-style: italic;">Bố về gặp Mẹ bến sông Tương<br style="font-style: italic;">Giọt lệ sầu đong nghĩa vợ chồng<br style="font-style: italic;">Ngàn năm tự thuở chia ly ấy<br style="font-style: italic;">Huyền sử Rồng Tiên giống Lạc Hồng.

  Bộ sử đồ sộ, nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất là “Đại Việt sử ký toàn thư”, khi viết về thời Hồng Bàng trong mục Lạc Long Quân có chép như sau: “… Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai là tổ của Bách Việt…” (“Ngoại kỷ, quyển I, kỷ Hồng Bàng thị”). Sử thần nhà Trần là Lê Văn Hưu cũng có lời bàn rằng: “Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai mà sinh trăm con trai. Chẳng phải cơ đồ nước Việt ta là gây nên như thế”.

  Trong “Việt giám thông khảo tổng luận” (năm 1514) của Lễ bộ thượng thư triều Hậu Lê là Lê Tung viết: “Lạc Long Quân nối đời Hồng Bàng, lấy con gái họ Âu Lạc mà có điềm lành sinh trăm con trai, tổ người Bách Việt thực bắt đầu từ đấy, hưởng nước trải nhiều năm rất là lâu dài, đã phú thọ lại nhiều con trai, từ xưa đến nay chưa từng có vậy”.

  Có thể thấy huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ lung linh màu sắc mà thấm đượm ý nghĩa từ bao đời nay đã in đậm trong tâm thức dân tộc Việt. Đó là một trong những phản ánh về thời đại Hùng Vương, thời đại mở đầu lịch sử dân tộc, thời kỳ đỉnh cao của một nền văn minh cổ xưa của cha ông mà các thế hệ con cháu chúng ta phải đời đời biết ơn, ghi khắc.

  Lê Thái Dũng


 2. Nhật động đất mạnh, thêm nhà máy hạt nhân gặp nguy

  (NLĐO)- Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra lúc 23 giờ 32 phút đêm 7-4 (giờ địa phương) ngoài khơi tỉnh Miyagi và các vùng lân cận ở đông bắc Nhật Bản, khu vực hứng chịu trận động đất mạnh 9 độ Richter ngày 11-3.

  Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần cao 2m dọc theo 420km bờ biển từ tỉnh Aomori ở phía bắc đến tỉnh Ibaraki ở miền trung sau trận động đất trên.

  Đã có ghi nhận sóng thần cao 1m tại bờ biển ở Miyagi và cao 50cm ở Iwate, Fukushima, Aomori và Ibaraki. Đài truyền hình NHK nhanh chóng kêu gọi cư dân tránh xa khu vực ven biển và bỏ chạy lên các vùng đất cao.

  Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết sẽ không có sóng thần diện rộng, nhưng vẫn có thể tàn phá khu vực bờ biển trong vòng 100km quanh tâm chấn.

  Tuy nhiên, không lâu sau, cảnh báo sóng thần trên đã được dỡ bỏ vào rạng sáng 8-4.

  Posted Image

  Cư dân ở Ishinomaki, tỉnh Iwate ra đường tránh động đất. Ảnh: AP

  Theo Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, tâm chấn ở độ sâu 40km và nằm cùng địa điểm, độ sâu với trận siêu động đất ngày 11-3. Ban đầu, cường độ đo được là 7,4 độ richter nhưng sau đó giảm còn 7,1 độ richter. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

  Nhiều tòa nhà ở Tokyo, cách tâm chấn 265km về phía nam, cũng bị rung chuyển trong khoảng một phút. Còn tại Ichinoseki ở bờ biển phía đông, nhà cao tầng rung lắc dữ dội nhưng không có thiệt hại quá nặng nề. Ngay sau động đất, điện bị cắt hoàn toàn nhưng người dân tỏ ra khá bình tĩnh, tụ tập trên đường phố.

  Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) trấn an rằng không xảy ra sự cố bất thường mới nào tại các nhà máy điện ở tỉnh Fukushima dù đã ra lệnh sơ tán 9 công nhân hiện đang có mặt.

  Posted Image

  Nhà máy Onagawa gặp nguy hiểm sau trận động đất mới nhất

  Tuy nhiên, Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (NISA) cho biết nhà máy điện hạt nhân Onagawa thuộc tỉnh Miyagi đang gặp nguy hiểm sau trận động đất này.

  Theo NISA, hai trong số ba nguồn điện ngoài đã bị hỏng, hiện chỉ còn một nguồn điện hoạt động để làm mát các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Onagawa.

  Theo đài truyền hình NHK, chưa có thay đổi về mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy trên vào thời điểm sau nửa đêm 7-4.

  Hải Ngọc (Theo Mainichi, NHK, BBC)


 3. Căn cứ chứng minh Rùa Hồ Gươm là "hậu duệ" thần rùa

  08/04/201107:45:09

  Posted Image- Theo GS Lê Trần Bình, giả thuyết cho rằng, cụ Rùa hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Hoàn Kiếm cho rùa vàng được ghi trong Lam Sơn thực lục do chính Lê Thái Tổ viết (sau) khi lên ngôi vua 1428, tính đến nay đã 582 năm là hoàn toàn có cơ sở.

  GS Lê Trần Bình, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cộng sự đã có một công trình nghiên cứu gần 10 năm về nguồn gốc Rùa Hồ Gươm.

  Kết quả phân tích cho thấy, cụ Rùa hồ Gươm thuộc loài rùa lớn mai mềm nước ngọt ở Việt Nam, được phân bố tại nhiều điểm khác nhau trên sông Hồng, sông Mã, sông Đà... thuộc miền Bắc nước ta.

  Posted Image Cảnh vây bắt Rùa Hồ Gươm ngày 1/4

  Cụ Rùa Hồ Gươm thuộc loài giải Thượng Hải, 1 trong số 5 loài của họ ba ba (gồm giải Thượng Hải, giải khổng lồ, ba ba gai, ba ba trơn và cua đinh). Việc giải mã ADN 3 mẫu rùa khổng lồ ở đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm, Hà Nội (nặng 200kg), ở huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa (nặng 150kg) và Bảo tàng tỉnh Hòa Bình (nặng 121kg) đã cho kết quả là cùng một giống.

  Theo GS Lê Trần Bình, giả thuyết cho rằng, cụ Rùa hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Hoàn Kiếm cho rùa vàng được ghi trong Lam Sơn thực lục do chính Lê Thái Tổ viết (sau) khi lên ngôi vua 1428, tính đến nay đã 582 năm là hoàn toàn có cơ sở.

  Tuy nhiên, trong tất cả những công trình nghiên cứu, rùa thọ nhất chỉ sống được 160 năm. Nhưng cũng có thể hiểu, cụ Rùa hồ Gươm dù không phải chính là cụ đã được vua Lê trả gươm, nhưng rất có thể đó là thế hệ con cháu của rùa thần trong tiểu thuyết.

  Theo nhiều tài liệu, Tháp Rùa được xây năm 1884. Đến nay, ngọn tháp này mới chỉ khoảng 119 - 120 tuổi. Giả sử khi xây Tháp Rùa xong (1885), nếu rùa có tiếp tục được thả mới xuống hồ, đến nay là 119 năm. Nếu rùa lúc thả khoảng 30 - 40 tuổi, thì đến nay rùa Hồ Gươm ít nhất sẽ phải trên 150 tuổi. Nếu cụ Rùa hồ Gươm đã khoảng 150 tuổi thì chắc hẳn thời gian sống của rùa sẽ không còn nhiều.

  Ông Lê Đức Minh, cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích thêm, sông Hồng chính là hành lang di chuyển của loài rùa Hồ Gươm. Hàng vài trăm năm nay, nó đã theo đường sông Hồng để phát tán vào các ao, đầm, hồ quanh đó.

  Tháng 12/2008, Trung tâm đã lấy mẫu ADN của rùa Đồng Mô để tiến hành phân tích. Kết quả bước đầu cho thấy, cá thể này có khá nhiều điểm giống với cụ Rùa Hồ Gươm. Mặc dù vẫn có những sai khác nhưng chỉ khác ở mức độ quần thể chứ không ở mức loài.

  Tô Hội


 4. Thông tin về giới tính cụ Rùa đang làm tiêu bản thì tôi thật sự không rành. Nhưng nếu quả là còn hai cụ đồng giới thì cũng sẽ không tuyệt chủng. Rồi xem. Cuộc đời vẫn có những bất ngờ thú vị.

  Bắt được "hậu duệ" của Rùa Hồ Gươm?

  07/04/201107:33:57

  Posted Image- Theo thông tin ban đầu từ Hội đồng cứu chữa Rùa Hồ Gươm, hồ sơ chữa bệnh cho cá thể rùa vừa bắt khá đơn giản, thời gian chữa trị sẽ không kéo dài. Nhưng sự tồn tại của một cá thể rùa nặng khoảng 20kg và cá thể rùa khổng lồ trong hồ chưa bắt được khiến nhiều người phỏng đoán có thể đang tồn tại một "gia đình rùa" ở Hồ Gươm.<br style="font-weight: bold;"> 5-7 ngày nữa sẽ biết bệnh của cụ Rùa

  TS Nguyễn Viết Vĩnh, thành viên Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm cho biết, cá thể rùa vừa được dẫn dụ lên chữa trị vết thương tại Hồ Gươm có chiều dài mai 117cm, rộng 83cm. Kết quả sơ khám cho thấy, rùa bị loét mạn tính ngoài da ở hai chi trước và không có dấu hiệu bề ngoài của những bệnh do nhiễm trùng máu, virus gây nên. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã lấy mẫu bệnh phẩm và đưa về phòng thí nghiệm để tìm nguyên nhân gây nên những vết lở loét trên mai, hai chi trước của rùa. Dự kiến, sau 5 - 7 ngày sẽ có kết quả. Đây sẽ là căn cứ để xây dựng phác đồ điều trị, quyết định chủng loại thuốc.

  Posted Image

  Việc lấy mẫu ADN cụ Rùa Hồ Gươm đã được tiến hành.

  Ông Nguyễn Văn Khôi, tổng giám đốc Tập đoàn KAT cho biết, bệnh tật không trầm trọng nên sẽ nhanh khỏi. Trọng lượng của cụ Rùa này khoảng từ 170 - 180kg. Vết thương trên lưng cụ Rùa hiện đã gần lành hẳn. Còn phần da đổi màu trên cổ được cho là bị động vật khác cắn thực chất không phải vết thương, có thể đó chỉ là vết "rỗ" đồi mồi do tuổi tác. Hiện tại, cụ chỉ còn một vết thương nhỏ ở vai, rộng khoảng 3cm. Các bác sĩ thú y đã tiến hành bôi thuốc vào những vết thương này.

  Các thành viên trong Hội đồng chữa trị cũng đưa ra đánh giá, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, cụ Rùa sẽ khỏi bệnh và được "xuất viện" sớm hơn dự kiến. Vấn đề đặt ra lúc này là phải xác định chính xác Hồ Gươm có bao nhiêu cá thể rùa để có phương pháp bảo tồn hợp lý.

  Đã bắt được "hậu duệ" của cụ Rùa?

  Cũng theo ông Nguyễn Văn Khôi, vào thời điểm bắt, đội vây bắt cũng đã bắt được một cá thể rùa con nặng khoảng 20kg. Nhưng sau đó ông Khôi đã yêu cầu anh em thả rùa xuống dưới lòng hồ. Rất có thể đây là con cháu của rùa Hồ Gươm.

  "Để xác định đó có phải "con cháu" của cụ Rùa hay không phải được các chuyên gia mang lên xét nghiệm ADN. Việc xét nghiệm ADN để khẳng định các cá thể này có họ hàng hay không rất đơn giản" - ông Khôi nói.

  TS Nguyễn Viết Vĩnh cho rằng, nếu ở Hồ Gươm tồn tại một "gia đình rùa" thì việc nhân giống bảo tồn sẽ không phải vấn đề lớn. Bài toán đặt ra sau đó là cải thiện môi trường sinh thái Hồ Gươm giúp rùa tiếp tục cuộc sống hoang dã của mình. Nếu làm tốt, trong tương lại không xa, hình ảnh Hồ Gươm của những năm 60 với Tháp Rùa có đầy trứng rùa cũng sẽ không phải là chuyện viễn tưởng. Nếu quả thực Hồ Gươm hiện đang tồn tại một quần thể rùa thì có thể ví như là một "câu chuyện cổ tích" khi truyền thuyết đã trở thành hiện thực. Chắc hẳn khi đó, khách du lịch, người dân sẽ rất háo hức với việc rùa trong truyền thuyết đã có hậu duệ đến tận ngày nay.

  GS Mai Đình Yên, phó chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam cho rằng, cũng như bất kỳ loài nào, duy trì nòi giống là việc nên làm, chưa kể rùa Hồ Gươm là rùa quý hiếm. Dù muốn hay không, cụ Rùa cũng như bao nhiêu sinh vật khác, một ngày nào đó sẽ chết, nên những nghiên cứu về giống loài của rùa tại Việt Nam là cần thiết để duy trì nòi giống của cụ Rùa, một loài vật còn mang giá trị tâm linh.

  Ông Hoàng Văn Hà, cán bộ Chương trình bảo tồn rùa châu Á cho biết, độ tuổi sinh sản của rùa cũng có hạn, với một cá thể có tuổi đời trên 100 rất khó có khả năng sinh sản. Tuy nhiên, nếu thực sự đang tồn tại một cá thể rùa nhỏ là con của rùa lớn thì chắc chắn, việc bảo tồn loài sẽ dễ dàng hơn nhiều.

  Tô Hội

  1 person likes this

 5. Hệ mặt trời được tạo thành từ những ...hòn đá?

  Các nhà khoa học Hoàng gia London (Anh) đã đưa ra bằng chứng về địa chất đầu tiên để chứng minh cho những giả thuyết trước đây, dựa vào mô hình trên máy vi tính và những thí nghiệm về cách mà những hòn đá được tạo nên như thế nào để hình thành nên hệ mặt trời.

  Nghiên cứu này đã chứng minh cho giả thuyết rằng, vật chất rắn ban đầu trong hệ mặt trời là rất nhẹ và xốp, nó được nén lại thành những hòn đá cứng qua các thời kỳ biến đổi dữ dội, và đây là nền móng hình thành nên các hành tinh như Trái Đất hiện nay.

  Posted Image

  Những hòn đá tạo thành hệ mặt trời.

  G.S Phil Blan, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: nghiên cứu này có tính thuyết phục hơn các nghiên cứu trước đây vì những hòn đá chondrite cacbon ban đầu được hình thành từ những tinh vân hỗn loạn.

  Nghiên cứu đã gợi ý rằng, chính sự biến đổi không ngừng này đã tạo nên những hạt ban đầu mà theo thời gian chúng kết dính và chắc dần tạo nên những hòn đá nhỏ.

  Các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận sau khi thục hiện một bản phân tích chi tiết về một mảnh nhỏ của một thiên thạch chondrite cac - bon được cho là thuộc vành đai thiên thạch giữa Sao Mộc và sao Hỏa.

  Nó được hình thành thời tiền hệ Mặt trời khi những hạt bụi cực nhỏ va vào một hạt khác nó sẽ kết dính lại với nhau, kết hợp thành các khối xung quanh những hạt lớn hơn (hạt này được gọi là chondrule) có kích thước khoảng một milimet.

  Để phân tích một mẫu chondrite các bon, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chia phân tán điện tử, đốt các điện tử trong mẫu vật.

  Họ đã quan sát kết quả thông qua một chiếc kính hiển vi để nghiên cứu cấu trúc bên trong. Kỹ thuật này cho phép các nhà khoa học có thể nghiên cứu được hướng cũng như vị trí của các hạt có kích thước nhỏ một micromet bao xung quanh hạt chondule.

  Đội nghiên cứu cũng đưa ra một phương pháp mới để tính được lượng nén mà viên đá trải qua từ lúc nó mới là một cấu trúc giản đơn, mong manh ban đầu.

  Theo Đất Việt


 6. Kính gửi bác Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn!

  http://diendan.lyhoc...4857#entry24857

  Đây là bài viết có hình ảnh mà sau khi cháu đọc cháu đã kết luận mẹ cháu sinh năm 1949, cung đoài, hợp hướng Tây Nam. Trên ô vuuông có ghi cung Đoài ở giữa, đất hướng Tây Nam mẹ cháu được Phúc Đức, còn hướng Tây phạm tuyệt mệnh. Do kiến thức còn hạn chế nên cháu đọc nhưng lại không hiểu đúng mong bác giải thích giúp cháu.

  Bạn đã sai khi xác định hướng theo đường dẫn trên, vì trong hình trên thì hướng Nam ở trên, Bắc phía dưới (nên hướng Tây là phía bên phải). Vì thế hướng Đông Bắc mới là cung Phúc Đức bạn ạ.

  Nhưng như anh Thiên Luân đã nói thì "Hướng cũng mới chỉ là 1 yếu tố nhỏ trong nhiều yếu tố tác động đến ngôi gia" nên bạn cũng yên tâm.

  Mình nghĩ bạn nên vẽ lại hình ngôi nhà mà gia đình vừa mua và đưa lên đây để mấy anh chị giúp đỡ (bản vẽ cần chính xác tỉ lệ và hướng).

  Đôi điều mới học được, bạn chờ các sư huynh lên trả lời giúp nhé.


 7. Xem trứng đứng thẳng trên đầu bút chì

  Với 1 cây bút chì gọn nhọn và một quả trứng sống, anh Thôi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người trầm trồ với màn biểu diễn khéo léo của mình.

  Posted Image

  Anh Thôi là một lái xe ở khu Vũ Hoa (Trung Quốc). Anh đã tập luyện làm trứng gà đứng thẳng từ rất lâu. Ban đầu anh lấy trứng trên bàn ăn trong mỗi giờ ăn trưa thử cho đứng thẳng trên mặt đất. “Chỉ có trứng sống mới đứng được còn trứng chín thì không” – Anh Thôi chia sẻ kinh nghiệm.

  Để tăng thêm độ khó anh đã thử cho trứng đứng trên đầu bút chì và anh đã phải tốn không ít thời gian cũng như tiền mua trứng để tập luyện. Lúc đầu, anh thử sức với bút chì còn nguyên, dần dần anh vót nhọt đầu bút hơn và bây giờ anh đã thành công với màn biểu diễn trứng sống đứng thẳng trên đầu bít chì nhọn của mình.

  Trước tiên, anh cố định bút chì trên bàn, cho đầu nhọn cắm lên trên, sau đó dùng hai tay cầm quả trứng sống, từ từ tìm trọng tâm và điểm tựa, rồi thả tay ra. Nhiều người xem anh biểu diễn cũng tò mò làm thử nhưng không ai thành công.

  Anh Thôi tiết lộ thực ra để trứng gà đứng thẳng được cần phải có kỹ năng như điều chỉnh tâm lý, tay và tâm cần vững, không được vội vàng, tìm được trọng tâm và điểm tựa là thành công 1 nửa và phải kiên trì luyện tập.

  Anh luôn chào đón mọi người tới thi tài cùng mình và hy vọng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.

  Sầm Hoa (Theo Rednet)

  Link: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/6799/xem-t...au-but-chi.html


 8. Xin cho Tranlong07 đăng ký lớp phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 05. Sẽ chuyển khoản vào tuần sau ạ.

  "Lưu ý:

  Để thuận tiện cho việc kiểm tra và xác nhận, khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ:

  -Nội dung nộp “Học phí Phong thủy Lạc Việt cơ bản 04”.

  -Tên thật.

  -Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn.

  Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp.

  Cho em hỏi về nội dung nộp: "Học phí Phong thủy Lạc Việt cơ bản 05" mới đúng phải không ạ?


 9. Kẻ mạnh thường thắng kẻ yếu, và sự thôn tính lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia vốn là một thực tế hiển nhiên trong lịch sử nhân loại, nhưng điều quan trọng có tính nguyên tắc là, mọi sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và giữ gìn một cách trung thực.

  Lịch sử đâu phải thích bẻ cong, uốn thẳng là được!

  Hồi đầu năm nay đã rộ lên sự kiện một nữ nghiên cứu sinh người Việt tại Mỹ tên là Đào Ngọc Bích viết bài cho BBC nói rằng Việt Nam là từ Trung Quốc mà ra(!) để rồi ngay sau đó bị đông đảo dư luận trong và ngoài nước "đánh" cho tả tơi, rơi rụng. Không chỉ vậy, chính cô cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội này, trong nỗ tự lực bào chữa cho mình, đã "đổ tại" quá trình đào tạo môn lịch sử khi cô còn ở Việt Nam.

  Mới đây dư luận lại được một phen bức xúc nữa khi một vị giáo sư người Trung Quốc tên là Vương Hàn Lĩnh cho rằng "kể từ năm 1885 về trước Việt Nam là thuộc quốc của Trung Quốc".

  Thực ra không phải chỉ một mình cô Bích hay ông Lĩnh mà còn khá đông đảo người Việt Nam và Trung Quốc đều chưa hiểu đúng về lịch sử của đất nước mình, đặc biệt là lịch sử liên quan đến mối quan hệ lâu đời của hai quốc gia dân tộc "núi liền núi, sông liền sông" này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiểu biết lịch sử "lệch lạc" như vậy nhưng có một nguyên nhân sâu xa nằm ở những "góc khuất" trong sử sách khi nói về nguồn cội dân tộc của mỗi nước.

  Vẫn biết, kẻ mạnh thường thắng kẻ yếu, và sự thôn tính lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia vốn là một thực tế hiển nhiên trong lịch sử nhân loại, nhưng điều quan trọng có tính nguyên tắc là, mọi sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và giữ gìn một cách trung thực.

  Với tinh thần đó, người viết bài này xin được nêu lên một vài điều suy nghĩ lâu nay để mọi người cùng suy ngẫm nhằm tìm ra một lời giải.

  Posted Image

  Một là, về cội nguồn dân tộc, có thể nói không chỉ truyền thuyết mà cả sử sách (của cả Trung Quốc và Việt Nam) dù có nhiều điều chưa được làm sáng tỏ hoặc chưa thỏa đáng, cũng cho thấy rằng nước Việt Nam ngày nay là một thực thể thống nhất duy nhất còn lại của Bách Việt - một tên gọi chung cho nhiều tộc người Việt đã từng định cư hàng ngàn năm trước Công nguyên trên vùng lãnh thổ rộng lớn từ bờ Nam Sông Dương Tử xuống miền Bắc Việt Nam ngày nay, phía Tây giáp Tân Cương, phía Đông giáp biển Thái Bình Dương.

  Sử sách cũng cho thấy Người Hán "nam tiến" với thế mạnh của kỵ binh nhưng đã phải mất hàng ngàn năm (quãng giữa thiên niên kỷ thứ 2 trước CN đến đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau CN) để xâm chiếm, chinh phục và đồng hóa hầu hết các bộ tộc hoặc vương quốc có tên tuổi của người Bách Việt (xem bản đồ minh họa*). Đó là một quá trình kéo dài với biết bao biến cố lịch sử phức tạp mà trong đó có nhiều sự kiện đã bị lãng quên hoặc bị xuyên tạc, thậm chí bị "tráo đổi" tùy theo mục đích của các triều đại phong kiến thống trị trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là thời nhà Hán và nhà Đường.

  Tuy nhiên có một thực tại không thể bác bỏ là, riêng Lạc Việt mặc dù bị các triều đại phong kiến Hán Hoa thay nhau thống trị từ năm 179 TCN đến 905 nhưng vẫn tồn tại và phát triển với tư cách một quốc gia dân tộc độc lập như ngày nay. Sử sách thường gọi đó là "thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc" mặc dù đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ của người Việt liên tục nỗ ra trong suốt quá trình đó.

  Có thể nói, đó là quá trình lịch sử tang thương của Bách Việt nói chung, nhưng cũng là trang sử hào hùng đối với dân tộc Việt Nam nói riêng. Sự tồn tại và phát triển của Việt Nam không phải là trường hợp ngẫu nhiên mà là kết cục của cả quá trình đấu tranh sinh tồn của người Bách Việt nói chung mà các thế hệ người Việt Nam nói riêng và cội nguồn Bách Việt nói chung không bao giờ được phép lãng quên.

  Theo truyền thuyết thì nguồn gốc tổ tiên của Việt Nam bắt nguồn từ Hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay) bắt đầu bằng Thời đại Hồng Bàng của Kinh Dương Vương (có sách ghi cụ thể năm 2789 TCN). Thuyết này trùng khớp với các câu chuyện cổ tích về Âu Cơ-Lạc Long Quân, các Vua Hùng, mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy và chiếc nỏ thần v.v...

  Câu dân ca Việt cổ "Công cha như núi Thái Sơn (gần Hồ Động Đình), nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..." cũng là một sự trùng hợp. Truyền thuyết này cũng được kiểm chứng bằng một số kết quả nghiên cứu quả khảo cổ, nhân chủng và ngôn ngữ, qua các di chỉ đồ đá, trống đồng, nghề trồng lúa nước và những khác biệt gen di tuyền v.v...

  Kết hợp cả truyền thuyết và cổ sử ta có thể nhận thấy trong suốt quá trình "Nam tiến" và "Đông tiến" của Hán tộc, các tộc người Bách Việt như Ngô Việt, Âu Việt, Dương Việt, Đông Việt, Nam Việt, Man Việt, Di Việt v.v.... đều không thoát khỏi bị thôn tính và đồng hóa...., để cuối cùng đều biến thành "người Hoa" hiện đại. Nhưng riêng Lạc Việt vẫn tồn tại, có thời kỳ bao gồm cả vùng đất Quảng Tây, Quảng Đông và Bắc Bộ ngày nay.

  Theo dòng lịch sử, ta còn thấy một thực tế là đã từng có rất nhiều người gốc Bách Việt tham gia vào bộ máy đô hộ của phong kiến Trung Hoa trong các thời kỳ khác nhau nhưng đã chọn Lạc Việt (sau là Chân Lạp, Giao Chỉ...) làm "hậu cứ" để chống lại Vương triều trung ương (như Hồ Quý Ly, Lý Bôn, Lý Bí chẳng hạn); rất nhiều người trong số họ thực sự đã tái hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam.Cũng đã từng diễn ra những đợt rời bỏ quê hương của người Hoa gốc Bách Việt thuộc nhiều thế hệ trước đến định cư tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

  Sử cận đại Trung Quốc cũng cho thấy, cho mãi đến những năm 1940 danh từ "dân tộc Việt" mới bị Tôn Trung Sơn chủ trương xóa bỏ trong bản đồ dân số Trung Quốc. Cho đến này nay để ý thấy ít nhiều vẫn còn những tình cảm kỳ thị giữa các cộng đồng gốc gác Bách Việt tại Trung Quốc với người "từ phương Bắc".

  Bản thân người viết bài này hồi nhỏ đã có dịp học tập tại Quảng Tây nới có gần 20 triệu người dân tộc Choang (còn gọi là Tráng) vốn là họ hàng của tộc Việt, mới đây trong chuyến du lịch mấy tĩnh phía Nam Trung Quốc đã được dịp "kiểm nghiệm"điều này qua chuyện trò với một số người bản địa. Tin tức cũng cho thấy người Đài Loan gần đây đã viện dẫn đến yếu tố "người bản địa" Man Việt trong cuộc đấu tranh bảo vệ sự tồn tại độc lập với Đại lục. Nhiều thông tin, dữ liệu của các nhà nghiên cứu Bách Việt học quốc tế cũng đáng được xem xét để góp phần làm sáng tỏ hơn về nguồn gốc dân tộc và nhân văn của của Việt Nam và khu vực Đông Á và Đông Nam Á nói chung.

  Posted Image

  Thiết nghĩ, những sử liệu và sự kiện trên đây ít nhiều tự chúng đã nói lên những sự thật khách quan xung quanh những "góc khuất" trong cổ sử và chính sử liên quan đến cội nguồn dân tộc và quan hệ giữa hai nước Việt-Trung. Khách quan mà nói đó là hướng đi tích cực cho mục đích xây dựng mối quan hệ hữu nghị bình đẳng lâu dài giữa hai nước và trong khu vực nói chung.

  Hai là, về nhân văn, tuy chỉ dựa vào các nguồn sử sách cổ để lại từ thời "1.000 năm Bắc thuộc", ta cũng có thể thấy Việt Nam là kết tinh, là đại diện của Bách Việt. Về góc độ văn hoá, kể cả phong tục tập quán, ngôn ngữ, Việt Nam và Trung Quốc ngày nay có rất nhiều điểm tương đồng, đồng thời cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Đặc điểm này nếu được hiểu và vận dụng một cách đúng đắn sẽ có tác dụng tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị và bình đẳng giữa hai nước, chứ không có gì là không tốt như một số người có thể nghĩ.

  Tuy nhiên trên thực tế không được như vậy vì có quá nhiều sự thật đã bị xuyên tạc, có những giá trị đã bị "tráo đổi" trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm qua mà trong đó phần lợi bao giờ cũng nghiêng về phía kẻ mạnh.

  Xin đơn cử vài ví dụ: Thế giới lâu nay vẫn tin rằng Kinh Dịch là của người Trung Quốc. Nhưng thực ra gần đây các chứng cứ khảo cổ quốc tế đã cho thấy trống đồng không phải của người Hán mà là của các dân tộc phương Nam. Kết luận này cho phép các nhà nghiên cứu suy ra rằng những hình khắc biểu tượng Kinh Dịch trên trống cũng không phải của người Hán; và do đó chủ nhân của Kinh Dịch chính là người Bách Việt, cụ thể hơn là của người Âu Việt và Lạc Việt.

  Về ngôn ngữ, đã từ lâu người Việt Nam an phận đón nhận chũ Nho (tốt đẹp) của người Hán (còn gọi là Hán Nôm). Nhưng có một số luận điểm khác cho rằng người Hán trong quá trình xâm lược đã sử dụng ngôn ngữ của người Bách Việt, cụ thể là của Ngô Việt (tại vùng Việt Châu, tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ngày nay) để cải tiến thành chữ Hán, rồi thành tiếng Trung hiện đại. Lập luận này dựa trên cơ sở nghiên cứu về ngữ nghĩa, âm thanh, ngữ pháp v.v... cho thấy một tỷ lệ rất cao các nhân tố ngôn ngữ Bách Việt trong tiếng Hán cỗ và tiếng Trung ngày nay. Đó là hiện tượng các danh từ nhưng có tính từ được xếp sau danh từ được thấy phổ biến trong Kinh Thi và ngay ở tên gọi các vị Thần Nông, Đế Nghiêu, Đế Thuấn vốn được coi là truyền thuyết Trung Quốc ; từ "Việt" hiển thị với tầng số rất cao trong các tên địa danh ở miền Nam Trung Quốc; từ "giang" (sông) của tiếng Việt cổ được sử dụng cho hầu hết các con sông miền Nam Trung Quốc (trong khi ở miền Bắc gọi là "hà"); tuồng Kinh kịch ở phía Nam Trung Quốc ngày nay vẫn còn gọi là "Việt kich", v.v...

  Thuyết này đồng thời cũng đặt ra mối nghi vấn rằng di chỉ thẻ tre có khắc chữ Hán cổ là "giả mạo" vì vào thời đó người Hán chưa có mặt ở miền đất phía Nam nơi có cây tre đủ to để làm thẻ viết. Tương tự cũng có sự "nhập nhằng" về chủ thể của "con đường tơ lụa" vì đúng ra người Bách Việt mới có thể là chủ thể của sản vật tơ lụa làm từ cây dâu tằm chỉ có ở vùng đất phương Nam. Rất nhiều luận điểm và luận cứ tượng tự cũng đã được nhiều học giả Việt Nam và quốc tế nêu ra.

  Tóm lại, dù bị người Hán cố tình đồng hóa bằng rất nhiểu thủ đoạn tinh vi và cường bạo như đốt sách, bắt từ bỏ, xóa bỏ hoặc tráo đổi v.v..., nhưng các dấu tích Bách Việt vẫn còn đó cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình đấu tranh sinh tồn khốc liệt bên thua trận ắt chịu nhiều mất mát, nhưng những gì là bản sắc riêng vẫn còn đó; và điều này có thể nhận thấy qua nhiều nét tương đồng giữa Việt Nam với các tỉnh phía Nam và Đông Nam Trung Quốc ngày nay cũng như với các nước Đông Nam Á.

  Ba là, công tác nghiên cứu và giáo dục về lịch sử cần đi sâu hơn nữa về nguồn gốc dân tộc cùng các giá trị nhân văn trên tinh thần khách quan, dựa trên chứng cứ khoa học biện chứng lịch sử, khảo cổ, nhân chủng... (chứ không chỉ dựa vào sử sách củ để lại từ thời Bắc thuộc). Thiết nghĩ, trong việc này những kiến thức xác thực về Bách Việt sẽ giúp giải mã rất nhiều điều mà lâu nay chưa cảm thấy thỏa đáng hoặc chỉ là "ngộ nhận".

  Công tác sử học cũng cần tập trung nghiên cứu và bổ cứu lại toàn diện, đặc biệt về lĩnh vực nguồn gốc dân tộc và nhân văn của người Việt nhằm làm sáng tỏ những kiến thức mang tính truyền thuyết kết hợp với những chứng cứ lịch sử dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khảo cổ và gen di truyền v.v... Khi có đủ dữ liệu thì công khai chỉnh sửa những mọi sự sai lệnh hoặc bị xuyên tạc hoặc bị giả mạo trong sách sử cũ dưới bất cứ hinh thức nào, của bất cứ thời đại nào.

  Lý do là vì toàn bộ sách sử cổ của Việt Nam đều đã bị đốt và thủ tiêu trong các thời kỳ "10000 năm Bắc thuộc"; các sách sử hiện có, kể cả Đại Việt sử ký, đều là sử "chép lại" dựa chủ yếu vào các nguồn sử của các thời Hán, Đường và "hậu Hán Đường" nên không thể đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ được; thật nguy hại nếu đã có những sự thật đã bị xuyên tạc, thậm chí đã bị tráo đổi trong đó.

  Mặc khác, cũng cần thừa nhận những khiếm khuyết trong khâu giáo dục công dân về lịch sử trong thời gian qua ở nước ta với những hậu quả "nhãn tiền" như đã được nhiều lần cảnh báo trước công luận. Thật nguy hại nếu mọi công dân đều hiểu biết sơ sài, thậm chí hiểu sai lệch về lịch sử của đất nước mình. Ví dụ khi nói mình "con rồng cháu tiên" nhưng trong lòng phân vân không biết có đúng thật không vì thấy ở Trung Quốc người ta cũng nói như vậy; không biết tại sao người Việt có các họ giống như người Trung Quốc, không biết chắc nên thiếu tự tin rằng trống đồng là bảo bối của dân tộc Việt Nam; không dám đòi quyền chủ thể của Kinh Dịch, v.v...

  Tương tự, trong lĩnh vực ngôn ngữ, sao ta không đặt mạnh vấn đề nghiên cứu xem tiếng Việt có chữ viết cổ? Lẽ nào ta dân tộc ta chỉ có chữ Hán Nôm? Có lẽ vì không biết mình là ai, nên đến ngày nay vẫn lúng túng không biết nên bảo tồn cái gì, thay thế, xoá bỏ cái gì để thực hiện "trong sáng tiếng Việt"?.Thậm chí có người cứ "vô tư" nhận mình là "con cháu" của người Trung Quốc (trong khi phía bên kia không nghĩ như vậy).

  Cũng cần xem xét lại một số khái niệm và quan niệm như cho rằng văn hóa Việt "bị ảnh hưởng" của văn hóa Trung Quốc là không hoàn toàn chính xác (mà thực chất đó chỉ là một sự giao thoa và ảnh hưởng qua lại); cách hiểu về nguồn gốc đạo Phật, Đạo Khổng, về Chữ Nho và Nho Giáo cũng có nhiều điều phải bàn thêm, v.v... Chỉ khi nào hiểu đúng về nguồn gốc dân tộc và tự tin với những giá trị nhân văn riêng, người Việt Nam ngày nay mới thực sự tìm lại chính mình và thoát khỏi nỗi mặc cảm truyền kiếp luôn thấy yếu kém và phụ thuộc các thế lực bên ngoài.

  Thay cho lời kết

  Những lập luận trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của người viết để nhắc lại rằng dân tộc Việt Nam có cội nguồn lâu đời với những giá trị nhân văn không thua kém các dân tộc khác. Đó là một lịch sử cần được tôn trọng bằng các chứng cứ khoa học khách quan chứ không chỉ bằng truyền thuyết; ngay cả sử sách cũng phải được kiểm chứng lại bằng các kết quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc.

  Theo hướng đó, bài viết chỉ nêu lên một thực trạng tình hình đồng thời gợi ra một số việc cần làm thêm (chứ không nhằm phê phán ai hoặc nước nào) với hy vọng góp phần đem lại sự hiểu biết đúng đắn hơn về lịch sử và cội nguồn dân tộc của Việt Nam cũng như các bên liên quan khác trong khu vực, coi đó là cơ sở để đảm bảo mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa các nước khu vực với nhau./.

  Tác giả: Trần Kinh Nghị

  =======================================

  Tài liệu tham khảo

  - Mục Bách Việt trong Bách khoa toàn thư mở -Wikipedia, và rất nhiều tài liệu khác nhau được liên kết trong tài liệu này.

  - Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

  - Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

  - Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

  - Bộ sách giáo khoa môn sử học phổ thông của Nhà XB Giáo Dục Việt Nam.

  - Công trình nghiên cứu nguồn gốc chủng tộc dựa vào gen di truyền (DNA) của M. Liu thuộc Mackay Memorial hospital và được Viện Nghiên Cứu Sức Khoẻ quốc gia của Đài Loan tài trợ chứng minh là các giống dân miền Hoa Nam, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương có liên hệ gen di truyền khác biệt với chủng tộc Hán ở miền bắc.

  -* Sử dụng lại bản đồ của Nhóm nghiên cứu về Bách việt trên mạng internet- Nguồn: nhatnguyen.yolasite.com

  Chú ý: những tên nước trong bản đồ này chỉ mang tính chất tượng trưng; trên thực tế chúng được thay đổi hoặc biến mất trong các thời kỳ lịch sữ khác nhau.

  =======================================

  Nguồn : VietNamNet.VN

  2 people like this

 10. Mong .... đợi... http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif mấy hôm nay rồi, em biết rằng mọi người rất bận nên cũng khó có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của mọi người. Mong các Bác cùng các anh chị bỏ quá cho, bản thân cháu (em) cũng không muốn phải tự mình up lên trang, nhưng chắc có lẻ vì lá số có gì đó không tốt hay quá khó chị các Bác cùng các anh chị trên diẫnn đàn nên mọi người không xem giúp, hay tại bản thân mình vô duyên quá ... :D .

  Một lần nữa kính mong Bác HoangThienHai, chị ntpt và các anh chị ghé qua và luận giúp. Thành thật cám ơn rất nhiều.


 11. Trong thời gian chờ đợi kiểm tra giờ sinh của anh vậy nhé

  Người cao vừa, khuôn mặt hơi dài, nước da hơi ngâm, là con trưởng hay đoạt quyền trưởng, cận thị. ACE đông, sống xa cách nhau, có ACE dị bào cùng cha khác mẹ.

  Đã có vợ chưa hen?

  Chào chị!

  Em cao 1,7m, người ốm, da ngâm, là con đoạt trưởng (chị gái đã mất khi em chưa chào đời). Nhà chỉ còn 2 anh em, hiện tại sống cách nhau khoảng 20km (như vậy cũng có thể gọi là xa vì anh em cũng ít khi gặp nhau), còn vấn đề có ACE dị bào hay không thì hiện tại là không có ạ.

  Em đã có gia đình và 2 con rồi ạ, 1 trai, 1 gái.

  Thông tin như thế không biết đã chính xác giờ sinh chưa vậy chị? Vì mẹ em chỉ nhớ là sinh vào lúc trăng mới lên đêm rằm nên mọi người đều nghĩ là giờ Tuất.


 12. Kính nhờ các bậc cao nhân xem hộ lá số của cháu.

  Link lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  Cháu sinh vào thời gian khoảng 7h-8h tối ngày 15 tháng 6 năm Bính Thìn.

  Năm nay cháu phạm Tam tai nhưng đã khởi công xây dựng nhà hồi tháng 6 (AL). :D

  Công việc làm trong khoảng thời gian gần đây ko có tiến triển chỉ thấy ngày càng xa sút hơn. Và có nhiều trục trặc làm cho tâm trí bất an.

  Mong các cô chú xem giúp cháu xem việc xây nhà có ảnh hưởng gì không ạ

  Vấn đề sức khỏe cũng như công việc trong thời gian tới có tiến triển không?

  Qua năm tới vấn đề công danh, sự nghiệp và sức khỏe sẽ như thế nào?

  Về vận hạn của bản thân theo như lá số có tốt đẹp không ạ?

  Kính!

  Thành tâm mong bác HaiThienHa và các anh chị em trên diễn đàn ghé qua xem giúp em với ạ (vì đã lâu không có ai ghé qua xem giúp nên mạo muội úp lại mong các bác, cô chú, anh chị bỏ qua cho - hay vì những điều mà bản thân cần xem qua cách diễn đạt không có cảm tình nên các Bác, Cô Chú và Anh Chị bỏ qua :D ).

  Có gì sai xót mong mọi người thông cảm giùm.

  Chân thành cám ơn!


 13. Kính nhờ các bậc cao nhân xem hộ lá số của cháu.

  Link lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  Cháu sinh vào thời gian khoảng 7h-8h tối ngày 15 tháng 6 năm Bính Thìn.

  Năm nay cháu phạm Tam tai nhưng đã khởi công xây dựng nhà hồi tháng 6 (AL). :D

  Công việc làm trong khoảng thời gian gần đây ko có tiến triển chỉ thấy ngày càng xa sút hơn. Và có nhiều trục trặc làm cho tâm trí bất an.

  Mong các cô chú xem giúp cháu xem việc xây nhà có ảnh hưởng gì không ạ

  Vấn đề sức khỏe của gia đình cũng như bản thân trong thời gian tới?

  Công việc có ổn định và tiến triển tốt trong thời gian tới không?

  Về vận hạn của bản thân ?

  Kính!


 14. Hì, tôi chỉ hơn bạn vài tuổi thôi.

  - Nhà này nhiều vấn đề và khá phức tạp lắm chứ không phải đơn giản như mấy cái bạn đưa ra đâu. Khá là khó sửa đó do bạn chỉ được có hướng cửa là hướng tốt, còn các hướng còn lại đều xấu nên rất khó sắp xếp đồ đạc, xoay chuyển

  Thân mến

  Trước tiên xin cám ơn anh Hạt Gạo Làng và xin thay đổi cách xưng hô cho xứng với tuổi tác :D

  Em cũng biết bố trí nhà này rất khó khăn và cũng tự xem xét cách bố trí nhưng cuối cùng thì phải nhờ đến mọi sự giúp đỡ của các cao nhân trên diễn đàn. :(

  Em chỉ mới tìm được cách thu nhỏ lại cái bể phốt sao cho nhà không bị đứt trạch, xây gờ cao 5cm trước các cửa nhà vệ sinh.

  Còn hướng bếp và cầu thang thì chịu :lol: không có cách nào để hóa giải (do chỉ mới học lõm được tí kiến thức sơ đẳng về phong thủy).

  Do nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên có thể cải tạo được 1 phần nào đó. Rất mong anh Hạt Gạo Làng và các bậc cao nhân giúp đỡ ạ.


 15. Kính chào các Quý vị quan tâm.

  Việc sản xuất la kinh Lạc việt, đổi chỗ Tốn Khôn Laido đã có dịp bàn với Chú Thiên Sứ, nhưng do điều kiện chưa cho phép nên chưa làm được. Vừa qua, Laido có trao đổi với Anh Hoàng Triệu Hải và đã được anh Hải đồng ý cho đăng thông tin lên mục này với mục đích nhằm: sản xuất La kinh Lạc việt - đổi chỗ Tốn Khôn, phục vụ cho những ai nghiên cứu Phong thủy Lạc việt tiện dùng. Tuy nhiên, nếu sản xuất đơn lẻ vài chục chiếc với chất lượng tốt thì giá thành sẽ rất cao, lên tới vài triệu đồng một chiếc, việc này không khả thi. Nếu sản xuất từ 100 cái trở lên thì có thể làm được và giá thành khoảng trên dưới một triệu đồng một chiếc (1.000.000đ/chiếc).

  Thưa các quý vị! Laido lập top này để các quý vị nào muốn sở hữu một cái La kinh Lạc việt - đổi chỗ tôn khôn thì xin mời đăng ký, nếu đủ khoảng 100 người Laido sẽ tiến hành sản xuất và cung cấp cho các Quý vị.

  Kính mong được sự quan tâm của các quý vị, mong các quý vị ủng hộ cho trường phái Phong thủy Lạc việt quan tâm.

  Trân trọng

  Laido

  Anh Laido cho em đăng ký 1 cái với, để dành khi cần thiết, vì cũng đang có hứng thú với môn Phong thủy Lạc Việt lắm.


 16. Kính nhờ chú Thiên Sứ cùng các cao nhân trên diễn đàn xem xét giúp về vấn đề căn nhà của cháu :

  Hiện tại nhà chỉ có vợ chồng, 02 con nhỏ cùng người em trai ở chung:

  Cháu Sinh ngày 11/7/1976

  Vợ sinh ngày 05/12/1983

  Con Trai sinh ngày 09/9/2004

  Con Gái sinh ngày : 30/6/2008

  Em vợ sinh ngày 05/7/1986

  Nhà hướng Tây (265 độ)

  http://i1125.photobucket.com/albums/l593/t...7/tret.jpg[/img]

  http://i1125.photobucket.com/albums/l593/t...7/lung.png[/img]

  http://i1125.photobucket.com/albums/l593/t...7/lau1.jpg[/img]

  http://i1125.photobucket.com/albums/l593/t...7/lau2.jpg[/img]

  Mấy hôm nay, cháu cũng đã nghiền ngẫm nghiên cứu khá nhiều trên diễn đàn này, thì thấy hướng nhà thì hợp với gia đình nhưng việc bố trí thì có nhiều điểm sai theo phong thủy cần sửa chữa.

  Cháu vẫn biết Chú cùng mọi người đang bận việc lớn (Dự báo thời tiết – Đuổi mưa cho Đại Lễ), nhưng vì do thời gian gấp rút nên đành mạn phép nhờ Chú cùng các cao nhân bỏ ít thời gian xem xét và chỉ bảo giúp cho cháu với ạ. Theo như bố trí của căn nhà hiện tại thì Cầu thang, bếp, phòng ngủ đã bố trí hợp lý chưa ạ?

  Theo như kiến thức sơ đẳng của bản thân thì nhà đang có nhiều vấn đề khá nan giải cần phải chỉnh sửa :

  • Cầu thang chưa tọa được cung tốt à tính dẫn khí không tốt L
  • Bể phốt làm đứt trạch nhà L
  • Bếp hình như cũng không tốt.
  Và có thể là còn nhiều yếu tố khác cần phải chỉnh sửa nhưng bản thân chưa phát hiện được.

  Rất mong được chú Thiên Sứ cùng các Cao nhân cho ý kiến chỉnh sửa và hóa giải giúp cháu với.