• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

danganh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by danganh

 1. Anh Thiên Luân ơi anh đã thương thì xin thương cho trót gia đình em với ạ! Năm ngoái em có nhờ anh xem giúp năm tốt sinh bé thì anh có tư vấn năm 2014 và 2019. Em tuổi Bính Dần còn chồng tuổi Nhâm Tuất. Giờ em xin nhờ anh bớt thêm chút thời gian tư vấn thêm giúp em năm sinh của bé đầu lòng nếu vào năm 2013- năm Tỵ thì có tác động xấu như nào đến bé và bố mẹ với ạ, em xin cảm ơn anh rất nhiều.
 2. Trước hết, em xin cảm ơn anh Thiên Luân đã trả lời những thắc mắc giúp em, nhưng em xin nhờ anh Thiên Luân xem kĩ lại giúp em với, là vì từ nay đến năm 2014 thì xa quá ạ, mà em thì đang mong có bé lắm rồi. Vậy nên anh xem liệu còn cách nào, có thể không thực sự tốt bằng sinh bé năm 2014 và 2019 nhưng cũng là 1 phương án tốt...nhì chăng?? Anh có thể cho rằng em đang quá cầu toàn và tham lam, nhưng em vẫn mong anh chỉ giúp. Anh xem giúp em là tháng sinh nào cho bé là tốt nhất được không ạ?Em cảm ơn anh rất nhiều.
 3. Kính chào bác Thiên Sứ, các chú và anh chị trên diễn đàn Cháu kính nhờ các bác, các chú và các anh chị xem giúp cháu muốn sinh em bé thì năm nào hợp tuổi với 2 vợ chồng cháu Cháu sinh 3/2/ bính dần (AL) Chồng cháu sinh ngày 24/4/ nhâm tuất (AL) Ngày cưới 5/1/Tân Mão (DL) Thời gian này có nhiều chuyện xảy đến với gia đình cháu quá, cháu hiện tại nửa muốn có ngay em bé, nửa lại chưa, vì cháu chờ đợi cho mọi chuyện tiến triển tốt hơn đã. Cháu xin chờ lời khuyên của các bác, các chú, anh chị trên diễn đàn. Và có thể, xin luận giúp mối quan hệ của vợ chồng cháu hiện nay, cháu nên làm gì để hóa qiải những điều không tốt xảy đến. Cháu xin cảm ơn.
 4. Cháu đi làm 2 năm rồi mà chưa thấy nơi nào có thể gắn bó để ổn định được ạ. Cháu cũng bỏ lỡ một vài cơ hội và hiện tại cũng đang chờ đợi chỗ làm cũ xem có cơ hội quay lại đó không, và có quay lại được thì liệu công việc có thuận lợi không nữa. Còn chỗ hiện tại cũng bấp bênh quá, đến bao giờ cháu mới có thể ổn định được đây ạ. Chuyện tình cảm của cháu cũng đang rắc rối, cháu nên tiếp tục mối quan hệ này, hay dừng lại cháu cũng không biết nữa, vì hai người đã có ý định cuối năm tiến tới hôn nhân, nhưng có quá nhiều trục trặc và bất đồng. Kính mong chú Thiên Đồng dành thời gian xem giúp cháu ạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều
 5. Oa, hôm nay cháu mới online, nhận được trả lời của chú Thiên Đồng mà mừng quá, thấy tự tin hơn. Cháu xin cảm ơn chú ạ, trước mắt cháu sẽ mạnh dạn thử sức với kinh doanh xem sao^^
 6. Kính gửi chú Thiên Đồng, các bác và các cô chú trên diễn đàn! Tháng 8 năm ngoái cháu đã có bài gửi xin chú Thiên Đồng quẻ về công việc, và đến giờ tình hình của cháu còn bi đát hơn, cháu đang thất nghiệp rồi. Cháu tiếp tục một lần nữa kính nhờ chú và các bác các cô quan tâm cho cháu xin quẻ mới là liệu trong thời gian tới cháu có tìm được một công việc nào phù hợp không ạ, hay là tình trạng thất nghiệp của cháu vẫn còn dài dài . Cháu có thể tự giúp mình không hay cần người khác giúp? Ngoài ra, cháu đang có ý định kinh doanh nho nhỏ, chỉ là làm thêm cho vui chứ không phải nghề chính, chẳng biết là cháu có duyên không hay lại rối tung lên, nhất là trong thời điểm này. Xin chú Thiên Đồng, các bác, các cô cho cháu lời khuyên. Cháu xin cảm ơn rất nhiều!
 7. Thân chào anh Linh Trang,Anh ơi trường hợp bạn này giống của em quá, em cũng là nữ sinh năm Bính Dần còn chồng sinh Nhâm Tuất. Chúng em kết hôn ngày 5/1/2011(DL í ạ). Chúng em cũng mong có bé luôn, nhưng em mới bị thai lưu, vậy anh cho em hỏi năm sinh và tháng sinh nào tốt cho bé và 2 vợ chồng em ạ, em cũng mong sẽ được 2 bé, em tuột mất năm Tân Mão, năm nay rồi anh à. Liệu chuyển thành 2012 và 2014 có là tốt không anh? Mong tin anh, em cảm ơn anh.
 8. Anh Linh Trang xem cho em với ạ
 9. sắp hết tháng 8 rồi bác nvtuan ơi, công việc của tớ vẫn thế, chưa có gì tiến triển thêm gì cả, buồn 5s :P Chờ bác độn thêm quẻ khác vậy.
 10. Anh Linh Trang ơi, em là nữ ạ, em sinh năm Bính Dần, còn người yêu em là nam, sinh năm Nhâm Tuất ạ :D Anh xem giúp em anh nhé Em cảm ơn anh rất nhiều.^^.
 11. Chào anh Linh Trang, anh xem giúp em ngày cưới với ạ Em sinh giờ tý ngày 3/2/Bính Dần (AL) Người yêu em sinh giờ Thìn ngày 24/4/ Nhâm Tuất (AL) Trong năm nay bọn em tổ chức liệu có thuận lợi không? Và năm sau sinh con là được tuổi chứ ạ? Chờ tin anh nhiều!! Cảm ơn anh.
 12. Cháu không biết nói gì để cảm ơn chú Thiên Đồng nữa, vì chú gieo quẻ đúng quá ạ.Thứ nhất, công việc chỗ cũ cháu đang chờ đợi quả là có thân quen, nhưng hiện tại cháu cũng biết là rất khó. Nếu chú đã luận như vậy, có lẽ cháu không nên hi vọng gì vào chỗ đó nữa ^_^ Và chỗ làm hiện tại cũng chính xác luôn ạ ^_^ Thưa hai là chuyện tình cảm, cháu phải thừa nhận là cháu đã quá ích kỉ, chỉ biết đòi hỏi vào những gì người khác mang đến cho mình. Những chuyện buồn xảy đến đúng phải là: tiên trách kỉ hậu trách nhân. Chuyện này, nghe lời chú cháu sẽ cố gắng điều chỉnh lại bản thân. Một lần nữa cháu cảm ơn chú Thiên Đồng ạ, cháu sẽ chờ đợi những thay đổi, và nếu có gì mới cháu sẽ thông báo lại với chú. :rolleyes: Cảm ơn bạn nvtuan đã quan tâm đến chuyện của mình nhé. Quả đúng là cuối tuần mình đã có một cuộc nói chuyện gần như bạn tả :) Còn công việc mình sẽ nghiệm và báo lại với bạn nhé. Cảm ơn bạn một lần nữa.
 13. Trong năm nay cháu định xuất giá ạ, tháng dự định cũng không còn xa nữa, nhưng hai nhà vẫn chưa chọn được ngày làm lễ. Quan trọng là cháu chưa thấy chắc chắn về chuyện mình sẽ xuất giá nữa cơ, cháu thấy mình phức tạp quá... Kính nhờ các bác các chú xem giúp cho bọn cháu với ạ, về số mệnh của 2 đứa cháu. Vì thật ra phía đằng nhà trai vẫn không thực sự muốn bọn cháu cưới nhau vì cho rằng 2 đứa không hợp tuổi ạ. Cháu sinh ngày 11/3/1986 dương lịch vào lúc 23h55 link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bạn cháu sinh ngày 15/6/1982 dương lịch vào lúc 8h30 link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu là chị cả còn bạn cháu là con út ạ. Cháu cảm ơn các bác các chú.
 14. Cháu xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến chuyện của cháu ạ. Mới cách đây mấy ngày thì bọn cháu dự định tháng 8 âm sẽ tổ chức, nhưng đi xem xét lại thì nhà trai bảo tháng 8tốt nhưng chỉ tốt cho chồng, vậy nên sẽ lùi lại tháng 12 âm, không hẳn tốt nhất nhưng lại được cho cả hai. Từ giờ đến khi đó còn 5 tháng nữa nên cháu cũng không dám nói trước được điều gì ạ. Bố mẹ bạn cháu cũng đã khuyên 2 đứa rất nhiều, nhưng đến giờ thì không cấm cản như trước nữa, bảo nếu 2 đứa quyết đến với nhau thì sau này sướng khổ tự chịu, và bên cạnh đó sẽ phải làm rất nhiều việc thiện mới có thể hóa giải được.Thêm nữa là cũng đừng mong phú quý giàu sang, làm ăn phát đạt được.... Yêu nhau thì ai cũng mong đến được với nhau, muốn được sống với nhau trọn vẹn êm ấm cả đời. Bọn cháu cũng chẳng ngoại lệ, nhưng cái gì cũng muốn được hoàn hảo thì tham lam quá. Thế nên cháu đã nghĩ thế này, mạo muội nói lên để được chia sẻ ạ: một người hãy làm sao để sống tốt ngày hôm nay đã, còn ngày mai vẫn là tương lai mình chưa biết được. Nếu giờ bọn cháu quyết định dừng lại thì có chắc rằng sẽ gặp được 1 người khác phù hợp và yêu thương mình, mình cũng có thể yêu thương người ta như đã từng không?? Và quan trọng hơn là, có chắc mình sẽ hạnh phúc?? Hiện tại trong cháu vẫn có 2 dòng suy nghĩ, nên chăng, hay là không??? Khi chỉ có 1 mình, cháu nghĩ ngợi và quyết tâm lắm, ấy vậy mà chỉ cần vài lời động viên của bạn bè (bạn cháu cũng có nhiều đôi đã cưới nhau là 2 tuổi này ạ) thôi thì cháu lại vui vẻ và tiếp tục công việc chuẩn bị cho đám cưới. :mellow: Vậy nên xin các bác chỉ giúp cho cháu, là nếu bọn cháu quyết tâm đến với nhau thì sẽ phải làm những điều gì để hóa giải những điều các bác đã chỉ ra ạ Cho cháu hỏi thêm là nếu bọn cháu cưới muộn thì liệu có tránh được những điều trên không ạ, nhưng quan trọng là bọn cháu muốn sang năm sẽ sinh em bé, vì có người bảo đó là năm tốt có thể hóa giải xung khắc Thủy - Hỏa, còn mấy năm nữa thì lại không được năm sinh. Cháu xin cảm ơn các bác.
 15. Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ suy nghĩ lại thật kỹ.....
 16. Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều lắm ạ, mẹ bạn cháu không phải là người khó tính đâu ạ, chẳng qua là hai bác sợ rằng vì tuổi không hợp mà bọn cháu sẽ gặp nhiều điều không may mắn và như bác Liễu Ngân Đinh nói là không thể sống với nhau trọn đời. Nhiều lúc cháu nghĩ là nếu yêu nhau thì có quan trọng gì chuyện đó, nhưng đến giờ, khi phải đối mặt với 2 từ "đám cưới" thì cháu lại suy nghĩ quá. Nếu quả thật như vậy, thà bọn cháu đừng lấy nhau làm gì vì đến lúc kia còn đau đớn hơn. Gia đình đặt quá nhiều hi vọng vào anh ấy, cháu càng cảm thấy nặng nề, cháu hiểu nỗi lòng bố mẹ anh ấy, vì sinh con ra, ai chẳng muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con mình Xin bác cho cháu lời khuyên.
 17. dạ bác Quốc Tuấn ơi không phải lí do này ạ, chắc chắn là không phải ạDù sao cũng cảm ơn bác Cháu không hiểu ạ, ý bác, bọn cháu sẽ không sống tốt với nhau? Bọn cháu yêu nhau gần được 5 năm rồi, thời gian không phải ít để có thể hiểu được về nhau, không lẽ nào....
 18. các bác các chú, các anh chị trên dd đừng bỏ quên cháu ạ. Cháu có thể biết được rằng, chuyện nhà trai cấm cản mãi, ngoài lý do không hợp tuổi ra thì còn lý do nào chính đáng hơn không ạ, cháu đang hoang mang quá, cháu chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này cho đúng đắn cả, cháu chờ tin của các bác các chú và anh chị.