• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

MeBongKem

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About MeBongKem

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cảm ơn bạn. Nhưng thực sự GĐ mình vc xung khắc kinh khủng, cãi vã suốt ngày... Từ lúc sinh con thứ 2 xong, sức khỏe mình giảm sút, cv của cả 2 vc ko phát triển được... Chồng mình cv ở công ty cũng ko được suôn sẻ, cv của mình cũng ko khá lên được. Muốn thay đổi cv mà cũng khó quá...
 2. Thực sự em post bài trong mục này không biết có vi phạm gì hay không, nhưng gia đình em đang bế tắc quá, em mong các Bác/anh/chị xem giúp và tư vấn cho em làm thế nào để cải thiện tình hình hiện nay ạ. Thông tin gia đình em: Chồng Sn 1979- Kỉ Mùi Vợ SN: 1982- Nhâm Tuất Con gái: SN 2008- Mậu Tí COn trai: sn 2010- Canh Dần VC em từ lúc sinh con ra thường xuyên lục đục, cãi nhau ( chỉ những chuyện nhỏ nhặt ) rồi thành chuyện lớn. Ngoài việc hay sung đột cãi vã, tiền bạc cũng thường xuyên thiếu hụt, cv của 2 vc cũng không khá lên được. GĐ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.mệt mỏi...Mọi việc đến với GĐ có gì đó không suôn sẻ.. Mong các Bác/anh/chị Luận giải giúp em để em hiểu thêm? Tư vấn giúp em làm thế nào để cải thiện tình hình hiện nay? Nếu cần bổ sung thông tin gì em sẽ bổ sung ạ. Em chân thành cảm ơn.
 3. hic, dạ nhà e thuê hiện nay rất tiện cho các con e đi học và vc e đi làm...Nếu giờ thuê nhà khác thì e rằng rất khó ( về tài chính) cũng như việc học của các cháu. Có cách nào khắc phục bằng việc kê đồ lại hoặc thêm bớt vật dụng để giảm bớt cái xấu không ạ? Còn về chồng e thì chồng e không đi nhậu đâu ạ . Cảm ơn anh đã tư vấn .
 4. Dạ , e đã vẽ sơ đồ nhà rồi ạ, mong anh xem giúp cho e với ạ.
 5. hihi, cảm ơn anh, may mà vc e chưa ra toà, chỉ mới viết đơn ở nhà thôi ạ , mấy lần cãi nhau tưởng ra toà thật ạ, xong rồi lại hoà bình, hihi...để e vẽ sơ đồ nhà rồi gửi cho anh luôn ah...chân thành cảm ơn anh.
 6. Dạ, em đã chụp hình của nhà em lên, kính nhờ anh xem giúp cho em. Trong link e đã sắp xếp thứ tự từ cửa chính của phòng và cách sắp sếp vật dụng trong nhà. Mong anh bót chút tg giúp em.Em cảm ơn anh nhiều.Link đây ạ: http://up.anhso.net/album.aspx?bkid=1C9C8E60F381B725
 7. EM cũng nhờ các anh/chị trên DĐ xem giúp tên của hai con em; Cháu gái: Trương Bảo Ngọc : 12/07/2008 - giờ sinh: 12h12p ( đêm) Cháu trai: Trương Tuấn Khang: 20/09/2010- giờ sinh: 9h20p ( sáng) Em chân thành cảm ơn.
 8. Nhờ anh tư vấn giúp em về PT với ạ Nhà e là nhà đi thuê, nhà ở tầng 5 có 1 phòng, có 2 ban công, cửa chính và cửa sau ban công thông nhau. cửa chính mở ra là nhìn thấy nhà vs ạ. Vì nhà chỉ có 1 phòng nên e tận dụng hành lang sau nhà để làm chỗ nấu ăn, ban công sau nhà là hướng Tây ạ, vì mùa hè nắng chiếu vào phòng ghê lắm.vì nhà đi thuê TK như vậy ( phòng nào cũng giống phòng nào), e đọc 1 chút thông tin về PT thì có hình như nhà e thuê TK ko đúng như PT...Em muốn nhờ các cao nhân giúp em khắc phục được lỗi PT đó để cải thiện tình hình tài chính cũng như cs gia đình e có được ko ạ? chồng e: sn 1979, em sn 1982, con gái sinh năm 2008, con trai sinh năm 2010. Từ lúc sinh cháu gái đầu vc e hay lục đục cãi vã lắm ạ, 2 lần cãi nhau to lắm, còn sinh cháu trai ra 20/09/2010, vc e cũng có cãi nhau 1 lần rất to, còn cãi nhau nhỏ thì nhiều ạ), e thì sức khoẻ giảm sút hay ốm đau, bệnh...Trộm vía các con e khoẻ mạnh, nuôi nấng ko vất vả lắm, chỉ e thấy tài chính gia đình ko được tốt, vc hay cãi nhau, xích mích...em đọc thấy đổi PT hoặc cách sắp sếp các vật dụng trong nhà sẽ giúp cải thiện cs cũng như tài lộc được nên e mạo muội nhờ các anh/chị trên diễn đàn tư vấn giúp em được ko ạ? Em chân thành cảm ơn
 9. Chào a Thiên Luân, Em có đặt câu hỏi khá lâu rồi nhưng vì việc riêng nên em không vào cập nhật được, nay tìm lại câu trả lời nhưng chưa thấy,phiền anh xem giúp e tuổi của vợ chồng con cái em với ạ. Xã em: sinh ngày 08/10/1979- kỷ mùi- 16h DL Em : sinh ngày 12/08/1982- Nhâm Tuất-22h45 DL Con gái: sinh ngày 12/07/2008- Mậu Tý:0h12p DL Con trai: sinh ngày : 20/09/2010- Canh Dần 9h45p sáng DL 1, Xin hỏi anh Năm nay gia đình em thế nào ah? 2. CV của 2 vc e có gì biến chuyển ko ah? Em có nên chuyển chỗ làm mới không ah? 3. Chuyện mua bán nhà cửa có xuôn xẻ không ah? Em cảm ơn anh nhiều. Mong anh bớt chút thời gian xem giúp em với ah.
 10. Chào a Thiên Luân, Em có đặt câu hỏi khá lâu rồi nhưng vì việc riêng nên em không vào cập nhật được, nay tìm lại câu trả lời nhưng chưa thấy,phiền anh xem giúp e tuổi của vợ chồng con cái em với ạ. Xã em: sinh ngày 08/10/1979- kỷ mùi- 16h DL Em : sinh ngày 12/08/1982- Nhâm Tuất-22h45 DL Con gái: sinh ngày 12/07/2008- Mậu Tý:0h12p DL Con trai: sinh ngày : 20/09/2010- Canh Dần 9h45p sáng DL 1,Xin hỏi anh Năm nay gia đình em thế nào ah? CV của 2 vc e có gì biến chuyển ko ah? 2, Chuyện mua bán nhà cửa có xuôn xẻ không ah? 3, Gia đình e năm nay có gì đổi mới? có gì cần lưu ý không ah? Em cảm ơn anh nhiều.
 11. Chào chú. Năm mới chúc chú mạnh khỏe, vạn sự như ý Phiền chú xem giúp cháu 1 quẻ: Cháu sinh năm 1982- là nữ lúc 9h58p ngày 27/02/2011 có hỏi: 1, Năm nay gia cảnh cháu thế nào? (, vợ chồng, con cái...) 2, Việc mua nhà cửa có gặp vấn đề j ko ah? 3, Công việc của vợ chồng cháu có thuận lợi không ah? Cháu cảm ơn chú nhiều.
 12. Cháu chào bác Thiên Sứ, Bác làm ơn cho cháu hỏi: Chồng cháu sinh ngày 12/01/1982 Cháu sinh ngày 13/04/1987 Con gái lớn của cháu sinh ngày 11/08/2009 Vậy cháu sinh bé thứ 2 vào năm 2011 có được ko? (cháu đang có bầu được khoảng 1 tháng rồi) Cháu cảm ơn bác rất nhiều
 13. Kính chào anh Linh Trang, Em là thành viên mới của Diễn đàn này, thông qua chị Hk bên diễn đàn web TT em mới biết đến trang web này có bác Thiên sứ, biết anh và 1 số anh chị khác thường xuyên tư vấn giúp mọi người.Vì thế e đăng ký làm thành viên của diễn đàn và có 1 vài thắc mắc mong các bác, các anh/chị tư vấn giúp e. Em : 12/08/1982- Nhâm Tuất- lúc 22h10 Chồng Em: 08/10/1979- Kỷ Mùi- 16h Con gái: 12/07/2008- Nhâm tý-0h10 Vợ chồng em định năm Mão mới sinh thêm bé thứ 2 nhưng vì vỡ kế hoạch nên chúng em có e bé thứ 2- Siêu âm là con trai ( dự kiến sinh là cuối tháng 9/2010 DL- đầu tháng 10 Dl). Em muốn hỏi mấy vấn đề sau ah: 1, Em bé thứ 2 nhà em sinh năm nay có tốt không ah? Với em bé đầu khi sinh chúng em cũng không tính toán xem nên sinh năm nào là tốt nhất vì em nghĩ con là của trời cho, có con là tốt lắm rồi...Thực sự Là khi sinh em bé đầu, thời gian đầu tài chính của gd rất khó khăn... 2,Em muốn hỏi tình hình tài chính của VC em sau này ntn, có khá hơn thời điểm bây giờ hay không?Làm thế nào để cải thiện được tình hình tài chính? 3,Anh xem giúp em từ giờ đến cuối năm nay liệu vc em có mua được nhà hay không ah? em cũng đã đi xem nhiều nhưng tiền có hạn và hình như chúng em chưa có duyên mua nhà thì phải anh ah? Hay làì chúng em 1 hỏa-1 thủy nên xung khắc nhau, khó mà thành công được ah? Mong được anh tư vấn. Kính chào anh..
 14. Kính nhờ bác Thiên Đồng xem giúp gia đình em với ah. Chồng 08/10/1979- kỷ mùi Vợ 12/08/1982- Nhâm Tuất Con gái: 12/07/2008- Mậu tý COn trai : sắp sinh dự kiến sinh cuối t9- đầu t10/2010 DL ( em nói thêm là em bé thứ 2 là do vợ chồng em vỡ kế hoạch nhưg rất vui ) Kính mong bác xem giúp em về mối tương quan giữa vc và con cái em 1,Lúc trước khi kết hôn mẹ em có phản đối không cho vc e lấy nhau vì không hợp tuổi và hợp mệnh ( hỏa>< Thủy), nhưng vc e yêu nhau và quyết tâm lấy nhau nên mẹ e vãn cho cưới...Lúc đầu cưới về cũng lục đục suốt, có tg cũng khá căng thẳng nhưng rồi mọi chuyện cũng yên ấm hơn nhất là Khi sinh con gái đầu, tg đầu cũng khó khăn về kinh tế...nhưng dần cũng ổn, giờ có thêm em bé nữa em muốn biết tình hình tài chính và công việc của vc em liệu có khá hơn trước không ah? Em đang đề nghị Sếp tăng lương không biết có được duyệt hay không ah??? 2, VC em tính mua một tổ chim cúc cu để ở mà mãi vẫn chưa tìm được vì số tiền có hạn, vẫn đang phải ở nhà thuê....Mong bác xem giúp liệu từ giờ đến cuối năm vc em có mua được không ah? 3, Có việc này e muốn hỏi bác là nhà vc e đang thuê cũng rất ổn, tuy nhiên nhà em lại không thờ cúng gì cả ( vì nhà thuê của CBNV trong trường đại học- giống như 1 nhà chung cư mini S=30m), mọi thứ ở đây rất ổn, an ninh tốt, môi trường sạch sẽ...Tuy nhiên e được biết tòa nhà này được xây trên 1 bãi tha ma, xung quanh đó trước đây cũng là bãi tha ma rất lớn....Nhà e có con nhỏ, ban quản lý tòa nhà ko cho lập bàn thờ, bát hương vì sợ cháy nổ... Em muốn hỏi nếu nhà có con nhỏ mà e ko lập bàn thờ tại nhà ( rằm, m1 đi chùa thắp hương thôi ah) có cần thiết phải mua 1 lá bùa dán trước cửa phòng hoặc treo 1 cái gương bát quái trước cửa ( như 1 vài phòng khác trong tòa nhà từng làm không ah? Căn hộ em ở tầng 5- đầu hồi có 2 ban công. Em trình bày hơi dài dòng nên mong bác bớt chút tg tư vấn giúp em ah. Chân thành cảm ơn bác nhiều....
 15. Kính gửi bác Thiên Sứ, Thiên Đồng, Thiên Luân... CHáu là thành viên mới của Diễn đàn, cũng có nhiều thắc mắc mong các bác, các anh/chị tư vấn giúp cháu ạ Cháu : 12/08/1982- Nhâm Tuất Chồng cháu: 08/10/1979- Kỷ Mùi Con gái: 12/07/2008- Nhâm tý Vợ chồng cháu định năm Mão mới sinh thêm bé thứ 2 nhưng vì vỡ kế hoạch nên chúng cháu có e bé thứ 2- Siêu âm là con trai ( dự kiến sinh là cuối tháng 9/2010 DL). Cháu muốn hỏi mấy vấn đề sau ah: 1, Em bé thứ 2 nhà cháu sinh năm nay có tốt không ah? Với em bé đầu khi sinh chúng cháu cũng không tính toán xem nên sinh năm nào là tốt nhất vì cháu nghĩ con là của trời cho, có con là tốt lắm rồi... 2, cháu muốn hỏi tình hình tài chính của VC cháu sau này ntn? 3, Bác xem giúp cháu từ giờ đến cuối năm nay liệu vc cháu có mua được nhà hay không ah? Cháu cũng đã đi xem nhiều nhưng tiền có hạn và hình như chúng cháu chưa có duyên mua nhà thì phải bác ah? Mong được bác tư vấn ah.