• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/15226-kinh-nho-bac-haithienha-xem-tu-vi/page__p__87239__fromsearch__1#entry87239 làm cái nick khác đi chị ơi, nick này có nguời dùng hỏi với lá số # rồi .
 2. mấy cái này không trả lời vì tội hỏi rợ :)) chờ xem có ai lên trả lời không hén . Còn mấy câu hỏi đó thì bản thân cứ cố gắng đi là được hết , khỏi biết trước làm chi!
 3. cu em lập nick khác hỏi đi nhé, một nick 10 người nhảy vảo hỏi 10 lá số khác nhau thì loạn à ?
 4. nhìn hộ cái profile dưới nick nhé, chị với chả em T_T. em cứ học hành cho nghiêm túc đi đã , đời còn dài lắm , ra trường còn phải va chạm nhiều thất bại , ít nhất ngoài 30 hoặc 34 thì công việc mới chắc chắn được.
 5. không hiểu ý chị NTPT nói rồi , mô tả người ở đây thì nên mô tả như sau : vd nếu đúng giờ sinh và lá số này - em cao 1m58 hoặc 1m60 , nặng (đoán là cũng phải tầm 55-60 kg) - em bình thường thì không chủ động bắt chuyện nhưng với người quen thì nói nhiều , ăn nói sắc sảo . Thấy chuyện bất bình thì không nói không được , hay chỉ trích và cũng hay bị người khác chỉ trích , ra đường cũng tương đối nhiều chuyện thị phi ? Nếu đúng khả năng thì ăn nói rất lôi cuốn nguời đối diện (nhất là người khác phái) , vui vẻ - nhưng thi thoảng lại ngược lại trầm trầm ít nói ? - bạn bè thân thiết toàn con em các bác làm to hoặc nhà giàu ? - bệnh tật có bị bệnh hô hấp bao giờ chưa ? (hen, viêm xoang , viêm mũi mùa , viêm họng hạt , .... nói chung là lâu khỏi - mấy tháng đầu năm nay cũng có bị không ) - thông minh nhưng trong quá trình học đại học thì học hành bình thường , mải chơi , điểm cũng không được như ý ? Năm 2009 có làm cái gì mất nhiều tiền không ? cũng trong năm 2009 cãi nhau um xùm vào mấy tháng đầu năm vì xích mích? -học về kinh tế ko ? -bố đào hoa lắm lắm và cũng đi về mảng kinh doanh (!!!) , nói chung sức khỏe bố mẹ không tốt ngoài bệnh trong người như đã kể ra thì còn bệnh dai dẳng như xương khớp , huyết áp không ? ngoài ra, có nơi nói cháu mệnh lư trung hỏa, nhưng tại lá số này lại nói là tuyền trung thủy. cái này cháu không hiểu, mong cô bác giúp đỡ lý giải giùm. cái này là chuyện của diễn đàn , không nên quan tâm Còn việc nâng cao công lực thì lá số này dễ đoán quá , chả thấy khó gì cả , giải xong thấy cũng chẳng lên cao được mấy :)). Nếu giải sai và đoán sai thì mới nâng cao công lực được .
 6. không đến nỗi , nhưng thấy nên thiên về buôn bán , đầu cơ thì ổn . Còn việc em tự tay làm tự tay phá thì em cũng tự nhìn thấy rồi đấy thậm chí chưa làm ra đã tiêu xài nhiều rồi .
 7. theo ý em bác Haithienha nói kỳ đà cản mũi là do cặp sao chỉ duyên nợ đấy , có lẽ chị nên cắt hẳn liên lạc đi thì tốt . chị sinh năm 74 nhỉ, cũng bằng tuổi chị em , lận đận chồng con giờ bà ý quyết định nuôi con rồi ở vậy rồi , em thấy chị nên hỏi bác Haithienha liệu lấy tô phở mới thì có yên ấm được luôn không hoặc được bao nhiêu năm thì tốt hơn không dưng bác dùng tử tô phở !!! còn chất lượng tô phở nếu không dùng phi cung theo thái tuế nhập quái của các bác Tàu khựa thì khó đoán , trừ phi chị có lá số của tô phở mới tuy nhiên mức độ chính xác của phép xem này thì không rõ được bao nhiêu phần . (Dĩ nhiên bác Haithienha không dùng lưu cung, em hỏi bác 1 lần rồi )
 8. 91 phá sản giề thế cu em ơi , bố mẹ giàu nứt đố đổ vách ra thế tiền để đâu cho hết ?
 9. lá số của em chẳng có gì mà không muốn quan hệ cả , chả thấy bộ sao nào chỉ ra việc e là người lừa đảo ngời khác hết

 10. ko a ko thi đại học T_T

 11. Thật ra anh vào đây chỉ chăm chăm đến cái lá số của anh mà không coi các bài khác kể cả những bài viết từ đầu , đó là một sự thiếu xót lớn . Nữa là anh cứ luôn miệng cao nhân , nhưng cao nhân vào trả lời rồi anh cũng không biết , mà cao nhân thì người ta cũng không cần có thêm 1 cái lá số của anh để thêm kinh nghiệm khi mà người ta coi vài nghìn lá số rùi thậm chí nhiều hơn . Và cuối cùng : quan trọng nhất là anh trả lời bài theo kiểu : Tôi nửa tin- nửa không tin tử vi , tôi nghiên cứu tử vi chỉ để cho vui , vừa nghiên cứu vừa nghi ngờ sách vở toàn là man thư (khác với nhiều người đọc sách vở nhưng thấy sách vở viết thiếu hoặc che giấu kinh nghiệm của tác giả nhé) . Đấy anh coi, anh viết thế thì ai trả lời bài anh và đàm đạo được với anh ???
 12. Chị Jade giờ không thấy coi nữa rồi . Mà cung thê mình không kiếp rồi thì còn xem hạn hôn nhân làm gì nữa nhỉ ?

 13. say cafe từ chiều , đầu đau gần chết , và ngổn ngang chữ không nhồi vào đầu được. Vì thấy cái lá số này hay hay nên ghé qua coi 1 xíu , nhưng nhìn thấy sát phá tham thì thật ra không muốn coi tiếp , nữa là lại gặp người đi hỏi hộ .

  cái vụ cách xem hạn hôn nhân mà đào hoa ngoài tường với đào hoa trong tường mình vừa gửi tài liệu full copy từ lâu lắm rồi nhé qua email. Chị Jade giờ kh...

 14. đúng roài em ạ , buôn gỗ đó :)) , thật ra người giải đoán tử vi cần kinh nghiệm sống để đoán biết được đối tượng và hoàn cảnh sống cũng như nhìn câu hỏi để biết đối tượng hỏi theo kiểu hỏi cho thỏa những gì thích hỏi hay hỏi nghiêm túc . Tuy nhiên anh vẫn mang danh tập sự, học hỏi và võ đoán thôi . Mà nữa là không được hỏi hộ người khác , nên em vi phạm nội quy rồi đấy nhé . - nick nhiều màu hay không cũng không quan trọng lắm , quan trọng là tư vấn đúng để giúp mọi người thôi. Thành viên tích cực nhưng vẫn không có thêm quyền gì nhiều mà , muốn trao đổi học thuật hay lá số thì a vs bạn vẫn phải trao đổi ở bên tư vấn đây .
 15. Chị NTPT nói thịnh soạn thế này làm em liên tưởng đến một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh , menu toàn tay gấu , óc khỉ , ..... abczyz , mà người thường chỉ dám đọc menu roài chuồn . Ăn ở đây đảm bảo đắt hơn Hilton hay Metropole HN :)) . Anyway , nếu khao theo đúng giá ở đấy thì chắc sẽ có 1 khoản vài nghìn $ từ thiện đấy .
 16. @Nguyetnuong Thật ra mình vẫn có nhiều dự cảm không được tốt khi cứ xem lá số ai mệnh Sát Phá Tham , điển hình qua 2 lá số này . Mấy hôm nay những lúc rảnh rang ngồi đọc đi đọc lại để tìm ra cách mà Nguyễn Đức Nghĩa bố chết và bị tử hình còn Kim Anh thì hên ( to be in love with cháu một bác mà "who everybody knows his name"...) nên thoát nạn , chắc chỉ cần ngồi tù nửa số thời gian là lại ân xá thôi , lại sống đàng hoàng :)) kể ra e ý sống trong trại cũng sướng như công chúa luôn . Âu cũng là cái số hzzzzz, bạn Nuong thử luận xem nào,cặp sao nào chỉ việc giết người , giết người vì tiền hay giết người vì tình , cố ý hay không cố ý, chú ý ở đây là tại sao em KA must not die mà anh Nghĩa will die , nữa là các cặp sao chỉ sự cứu giải e KA ;)) !!! nguồn :http://www.lyso.vn/d...hp?f=34&t=16630 link lại lá số theo diễn đàn mình : Đức Nghĩa http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 nguồn : http://www.lyso.vn/d...php?f=26&t=4752 Kim Anh http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 @ALLDTGóp ý nhỏ : có thể biến hóa kỵ thành lộc ám . Bằng cách biến kỵ thành lộc mờ ám: buôn lậu , làm những thứ mà nhà nước cấm hoặc đơn giản nhất là buôn bán không có hóa đơn và không nộp thuế , mua con tép bán con tôm. Mình có ông bạn cũng tam hóa khuyết lộc được thay bằng kỵ , tiền vẫn nhiều , giờ đang buôn bán qua lại VN- Lào đấy :)). bạn Nương có lấy không , tẹo gửi lá số cho mà xem .
 17. chắc sắp tới thi xong đỡ sách vở mình phải làm cái tổng hợp luận giải của bác Haithienha từ A~Z rồi sao lưu cẩn thận vào phần tổng hợp kinh nghiệm luận giải quá , càng đọc càng choáng
 18. cẩn thận bệnh về khí huyết sinh nở,nên đi khám thường xuyên. Người yêu chia tay năm ngoái thì tiếc quá, nếu chia tay năm nay thì nhiều khả năng sang năm gặp đc người như ý . Cứ nhờ chị Nguyetnuong coi kỹ cho nhé,vì anh dạo này đầu óc nó không được tập trung lắm T_T !!!

 19. là người có quyền thế, sau này chắc chắn sẽ đi theo con đường công-tư chức và đạt tới ít nhất là trưởng phòng tuy nhiên phải chờ tới vận. Cứ yên tâm sống tốt và chờ đợi số phận cũng như các cụ phủ hộ cho nhé

 20. yên chí lấy chồng muộn 1 tẹo tránh hình khắc và tránh phải lấy nhiều chồng. Bỏ được là may, nghĩ ngợi ít thôi thấy lá số là người suy nghĩ nhiều đến độ ảo tưởng không thực tế, có thể hóa giải bằng cách học và học để tránh lãng phí thời gian.

 21. lá số này đúng của em rồi , từ giờ tới cuối đời em sẽ năng vào chùa thắp hương cầu phật. Nhưng đừng đi tu , nên học lý số bao gồm tử vi và kinh dịch cũng như phong thủy.Chắc phúc lớn nên các cụ cản không cho đi tu

 22. sao cứ bảo mình chơi lăng ba chi bộ của Đoàn Dự nhể hehe mình không chạy đấy kể cả có cãi nhau um tùm trên mạng thì cũng là một cách giải hạn Cự Kỵ hữu hiệu quả nhất nên mình chẳng sợ . Mình thích đọc truyện kim dung , nhưng không có thời gian đọc sách nên cứ cắm cái torrent về cho lẹ , cũng xem xong được tầm vài bộ . Kể ra thời gian trôi nhanh quá , ngày nào còn mới chuẩn bị thi đại học , loằng ngoằng đã sắp 30 tuổi đến nơi ... Kể ra cũng chẳng ai biết ngoài đời tôi là ai (trừ bạn) và cũng chẳng ai biết ngoài đời bạn là ai , đó cũng là một cái lợi thế khi tham gia diễn đàn ảo . Không hiểu bà này có Cơ Kỵ giống mình không mà sao thấy chưởng pháp với kiếm hiệp loạn xí ngầu T_T, bà này thiếu mỗi đi học võ nữa là Cơ Nguyệt Đồng Lương với Cơ Cự Đồng Lương của mình xem ra không còn ranh giới !!! Còn vụ ngoại ngữ thì tôi không đồng ý lắm đâu nhé , Anh là Anh , Pháp là Pháp, có ai đi viết thế này không ??? - The blackes plumes (theo đúng kiểu logic hợp giống số bê nguyên từ pháp sang anh nhé, mà viết tiếng Anh theo kiểu tiếng pháp thế đố thằng nào hiểu được) Roài nữa : - What kind of shoes do u need ? chuyển thể một cách logic sang ngữ pháp của tiếng nhật thì nó thành : U are what kind of shoes do u need ? (với are thay cho "wa" và do thay cho "ô") Tóm lại đồng ý với quan điểm : cần master Eng , nhưng muốn master đc Eng (nói chuẩn , viết chuẩn ) tôi phải vứt hết từ pháp đến các thứ tiếng khác . Biết nhiều ngoại ngữ chưa chắc đã là một lợi thế đâu , khéo thành gàn dở đấy :)) !!! Rất tâm đắc với câu : Đời là một con thuyền , phải bỏ lại những gì không cần thiết và chỉ mang đi những gì mình cần ! Dĩ nhiên , trong đó tử vi hay kinh dịch là những cuốn sách cần mang theo .
 23. trả lời hộ bạn Nương :)) cho ngắn gọn, bà này mấy hôm nay phởn viết dài lắm đọc hoa cả mắt :)) bạn phải xác định rõ , học cái này đam mê lắm , mê mẩn với nó , nhiều khi muốn thoát ra mà không được . Nữa là phải tùy duyên , nhanh thì vài tháng có basis , nửa năm thì xogn nhập môn . Còn dài hạn thì phấn đấu cả đời , cứ theo chân các bác , ở diễn đàn là bác Haithienha chẳng hạn ; ở diễn đàn khác là các bác khác , nhìn cách các bác luận (thường có những bài không giải thích tại sao ) rồi đoán , đoán được thì nhớ lâu . Sách tử vi- recommend từ vỡ lòng đến nâng cao: Nên đọc kèm kinh dịch nhập môn (giá mình quay trở lại 4 năm về trước thì .... đọc đc bao nhiêu thứ) - Tử vi giảng minh Thiên Phúc - Vũ Tiến Phúc hoặc Tử vi của Dịch lý huyền cơ - rồi tới Tử vi đầu sổ (có 3 quyển , đọc từng quyển một) của Tân Biên ; rồi của Vân Đằng Thái Thứ lang ;1 quyển nữa của Vũ Tài Lục dịch; đọc 2 cuốn này xong 1,2,3 lần chưa nhớ được hết đâu . Vào giai đoạn nâng cao thì sẽ là giai đoạn đi vào rừng có vô vàn những cái hay mà sách VN không có và đang trong giai đoạn tranh luận sôi nổi , vào giai đoạn này thì cứ tham gia các diễn đàn mở trong mục học thuật. Ngoài lyhocphuongdong còn tuvilyso.net ,chanthuyen , lyso ,......... Sách thì đọc 2 cuốn này : -Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương -Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục sửu khảo Đó cơ bản vài cuốn đó hết vài năm rồi !!! p/s: xin nick bạn Nương (văn thể mỹ) mà trao đổi ngoài lề hoặc trao đổi trong trang cá nhân ý , nói chung ở trên mạng thì những người như Cóc với Nương có khi bị ghét vì tội nói nhiều hơn là ưa :))
 24. Cơ Nguyệt Đồng Lương chỉ giỏi phục vụ, mượn quyền mượn thế, không bao giờ làm được kẻ khai sáng, tiên phong. Số Cơ Nguyệt Đồng Lương khả dĩ dùng làm thủ túc rất tốt.