• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. cho bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương còn mang cái nghĩa thâm thúy sâu sắc hơn.

  “Lại nhân” thời xưa là loại người ưa lộng quyền trong phạm vi quyền lực của hắn, Tây phương coi bọn lại nhân như một thế lực thư lại. Lại nhân giỏi cơ biến, có mưu lược, ăn nói mồm mép, tham tiền khéo dụng quyền thuật. Nếu chỉ coi như vị công chức thì cái nghĩa đó hiền lành quá e không lột được thâm ý Cơ Nguyệt Đồng ...

 2. Cách phổ biến của Thiên Cơ có: Cơ Nguyệt Đồng Lương. Sách nói: Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân (Mệnh hội tụ đủ bộ sao Thiên Cơ, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thái Âm thì làm lại người phụ giúp cơ quan chỉ huy). Chuyển vào hiện đại ngữ thì là công chức, rồi đoán cách ấy hiển hiện thành con người đi làm ba cọc ba đồng hàng tháng lĩnh lương. Không phải vậy, chữ “lại” cho bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương ...

 3. ôi tớ chán học quá bạn ạ :(( học không vào đầu rồi :((, giờ phải làm sao để thích học bi h !!!

  mà kể ra cái bọn tự dưng dửng mỡ vào chùa tu ngu nhỉ ? nếu tu thì có thể tu tại gia , tu tại tâm , làm phúc cũng là tu cơ mà ?

 4. Lá số giờ dần là đúng với các chi tiết trong quá khứ nhưng nhiều bệnh tật quá , chỉ hy vọng cung phúc tới cứu được .......
 5. em này giờ dần là đúng, có người yêu + kem trước cổng năm 17 tuổi T_T

 6. Em cám ơn chị NTPT , bạn Nguyetnuong . Đúng là tính em cái gì cũng học nên xấu tốt sai đúng học hết , nhưng sai được mọi người sửa thì thích hơn là sai mà không nói ra để nó ăn sâu vào mình. @anh Denvatrang , theo thiển ý của em thì đại vận này và sau anh được nhiều người nâng đỡ dần dần . Đến 46+ thì giả sử còn theo con đường quan lộc thì cũng không đến nỗi nào . Nữa là anh phải cho mọi nguời biết anh đang làm trong lĩnh vực gì , cá nhân em thì không tin anh theo con đường binh nghiệp lắm !
 7. trước mình có đọc được một bài viết hoặc một bài trả lời (không nhớ rõ , đã cố tìm lại nhưng không thấy ) nhưng nói về ảnh hưởng của các thế sao ở tam hợp chiếu trong đó có 1 số ngoại lệ , theo đó ảnh hưởng sao Địa Kiếp đối với cung mệnh là rõ rệt trong cuộc đời đương số và chỉ thua Địa Kiếp độc thủ tại mệnh . Nên dĩ nhiên đây là một ngoại lệ mình học lỏm các bác ở diễn đàn khác !
 8. http://tuvi.thuvienkhoahoc.com/wiki/Cu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%9Di_v%C3%A0_s%E1%BB%91_m%E1%BB%87nh/19 Mình tính địa kiếp trong tam hợp chiếu với mệnh , nhưng có triệt chiết giảm.
 9. anh này có cách này THẤT SÁT DẦN, THÂN, TÝ, NGỌ, NHẤT SINH TƯỚC LỘC VINH XƯƠNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Dần, Thân có thất Sát toạ thủ tất được phú quí vinh hiển. Tuy vậy khó phát vì thân cư thê , giá thân cư phúc hay thân cư mệnh thì đẹp biết bao. Nữa là xét tới song Lộc Khoa Quyền thì thấy nằm vào nhuợc cung , có ông lộc tồn với hóa khoa thì gặp triệt chặn đầu giải hết rồi. Xét tiếp tới lục sát ... chú ý tới Kình Dương , giá mà nằm cung Mùi thì tốt , với song hao ở mệnh thì được cách doanh thương , nhưng Kình lại tọa Thê- thân ở cung hỏa , Kim gặp hỏa thì ..... Thân có tam hợp mã khốc khách , nhưng lại có Mã -Tang ; Hóa kỵ-Địa Không thuộcThủy nằm chềnh ềnh ở cung Hỏa thì còn làm ăn gì .... Tuy vậy cộng hết thân mệnh quan lại xem ra vẫn đủ Long Phượng Cái Hổ thì cuộc đời cũng không đến nỗi khốn khó lắm . Được bà vợ Liêm Tướng- Phượng các giải thần thì coi như lộc trời bù đắp chăng ? Quên mất không hỏi là anh có bé nào phải sinh mổ không hay chị nhà mang thai gặp khó khăn không (hỏi để kiểm chứng) rất mong anh trả lời ! Mệnh kiếp thân không chứ ko phải mệnh không thân kiếp , nhưng theo ý riêng thì mệnh không thân kiếp đỡ hơn mệnh kiếp thân không , lý do vì sao , vì Thân (ngoài 30) dính địa kiếp đỡ hơn dính địa không . Điểm nữa ở đây là kiếp gặp triệt chặn đuôi rồi nên trước 30 tuổi thì tác dụng cũng đỡ chút , nhưng Không thì tác quái sau 30 . Dù vậy được cách này thì đương số xét cho cùng cũng là nguời có đầu óc và có tài . Nếu gỡ gạc được bằng đại vận thì tốt , đằng này điểm nhấn của đại vận 26+ là La-Võng . Điểm nhấn của đại vận 36+ là Tả phù - hữu bật , Âm-Duơng hãm mà lại được có nửa bộ Khôi-Việt , Hồng- Đào ... Đại vận 46+ tọa quan lộc được nửa bộ quang-quý .... Đại vận 66+ đẹp nhưng nếu phát thì có sao Bệnh ở đó luôn chưa kể cả lũ sao xấu chiếu về . Tóm lại là đại vận cũng có vẻ không ổn lắm , Nên rất cần các cao nhân như bác Haithienha hay bác QuynhNguyen lên giải giúp và sửa bài vì kinh nghiệm coi cũng như tư vấn của các bác .
 10. AK AK em lạy chị ạ ^:)^ , mẹ thì tài bạch Lộc tồn - Cô Thần Quả tú thủ thì tiền vào nhà cũng khó lọt ra ngoài nửa đồng . Con gái thì Minh Lộc Ám Lộc rồi phúc cung đẹp , Di -mộc cung - Hình Hỏa Linh độc thủ , không vào nhà nước thì vào đâu T_T
 11. anh này có cách này THẤT SÁT DẦN, THÂN, TÝ, NGỌ, NHẤT SINH TƯỚC LỘC VINH XƯƠNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Dần, Thân có thất Sát toạ thủ tất được phú quí vinh hiển. Tuy vậy khó phát vì thân cư thê , giá thân cư phúc hay thân cư mệnh thì đẹp biết bao. Nữa là xét tới song Lộc Khoa Quyền thì thấy nằm vào nhuợc cung , có ông lộc tồn với hóa khoa thì gặp triệt chặn đầu giải hết rồi. Xét tiếp tới lục sát ... chú ý tới Kình Dương , giá mà nằm cung Mùi thì tốt , với song hao ở mệnh thì được cách doanh thương , nhưng Kình lại tọa Thê- thân ở cung hỏa , Kim gặp hỏa thì ..... Thân có tam hợp mã khốc khách , nhưng lại có Mã -Tang ; Hóa kỵ-Địa Không thuộcThủy nằm chềnh ềnh ở cung Hỏa thì còn làm ăn gì .... Tuy vậy cộng hết thân mệnh quan lại xem ra vẫn đủ Long Phượng Cái Hổ thì cuộc đời cũng không đến nỗi khốn khó lắm . Được bà vợ Liêm Tướng- Phượng các giải thần thì coi như lộc trời bù đắp chăng ? Quên mất không hỏi là anh có bé nào phải sinh mổ không hay chị nhà mang thai gặp khó khăn không (hỏi để kiểm chứng) rất mong anh trả lời ! <font face="verdana, geneva, lucida,"><font face="Verdana"><font size="2">Mệnh kiếp thân kh
 12. Tổng quan lá số này vất vả khó nói là giàu , nữa là mệnh Sát Phá Tham thì nếu chính tinh đắc địa không có tuần triệt cản thì có khi cuộc đời sẽ đi theo xu hướng khác chứ không hiền lành thế này rồi; cộng thêm tính chất mệnh không - thân kiếp do đó khuyên thì hơi khó vì thấy từ năm nay tức đại vận 36 tuổi này tốt xấu lẫn lộn , đại vận sau 46+ thì có lợi cho bản thân anh nếu chỉ xét về thiên thời địa lợi, tuần ở vị trí vuốt đuôi nên tác dụng của nó với bộ sao trong đó cũng chỉ giảm đi ít chứ không nhiều lắm . Đại vận đắc tài lộc nhất là hội đủ Tử Phủ , Mã Khốc Khách , chỉ tiếc là xa quá , 66+ thì không biết anh có được hưởng không nữa ..... Anh chờ bác Haithienha và các cao nhân khác lên giải giúp và cho những lời khuyên chính xác nhé .
 13. Cháu tìm thấy một bản nháp soạn thảo được lưu hành nội bộ trong hội cứu chiến binh của ông ngoại , tài liệu này được viết vào năm 2000 đến 2003 , mạo muội post lên để mọi người cùng tham khảo . Qua tìm kiếm trên các diễn đàn khác thì cháu được biết cũng đã có người post bài rồi và chưa có ở diễn đàn mình , tuy nhiên riêng phần 2 của bản soạn thảo này thì cháu chưa thấy ai post ở đâu cả . Trước hết cháu xin đưa ra link phần một đã có một người post ở đây ! http://khongtu.com/forum/showthread.php?t=1578 (15/1/2009) Bổ sung phần đầu đầy đủ : Nói chuyện với người âm Tâm Linh Tháng 10/2002 Liên hiệp Khoa học công nghệ và Tin học ứng dụng (UIA) đã tổ chức thực nghiệm khoa học "Nói chuyện với người âm", trong dân gian thường gọi là “Gọi hồn". Đây là đề tài khoa học thực nghiệm của 3 cơ quan: Liên hiệp UIA, Viện khoa học hình sự Bộ Công An, Trung tâm văn hóa kỹ thuật, truyền thống. Địa điểm thực nghiệm: 93B đường Trung Kính xã Trung Hòa, điện thoại: 7845613 Và được người âm của gia đình mình trả lời. +Khi gặp không cần hoa quả, hương đèn, lễ bái như các nơi khác. +Khi gặp chỉ rõ họ tên của mình, địa chỉ và xin gặp ai (ông bà, bố mẹ, anh chị em, con …) thì lập tức được gặp ngay …. Tôi đã theo dõi những buổi “Nói chuyện với người âm” của hơn 30 gia đình. Tôi chỉ ghi chép những điều tôi quan tâm nghiên cứu về “cõi giới vô hình” như: -Cơ cấu tổ chức. -Sự lãnh đạo và chỉ huy ở cõi vô hình. -Sống và hoạt động của các linh hồn chết. -Những tục lệ thờ cúng, đi lễ của người âm với người còn sống trên cõi Trần, các hình thức, sự biểu hiện của các mối quan hệ đó? …. Trước đây tôi đã giới thiệu tài liệu “Nói chuyện với người chết” qua máy ghi âm điện tử ở Mỹ. Còn ở đây thì nói chuyện với người chết qua cỗ máy sinh học tinh vi là con người, vừa nhanh chóng, vừa thuận tiện, lại không tốn kém gì. Bạn đọc và các nhà nghiên cứu khoa học tâm linh muốn nghiên cứu “cõi giới vô hình” xin mời đến nghe các buổi nói chuyện với người chết của các gia đình rồi cùng tôi hợp tác viết tiếp các phần sau của tài liệu này. Trích nghị quyết của bộ chính trị đảng cộng sản việt nam về công tá clys luận trong giai đoạn hiện nay số 01/NQ.TW ngày 28/3/1992. Trong nhiều năm qua nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận hầu như chỉ bó hẹp trong bộ môn Mác Lênin , cjuwacoi trọng việc nghiên cứu các trào lưu khác và tếp nhận những thành tựu khoa học của thế giới . Hiệu quả là số đông cá bộ lý luận thiéu hiểu biết rộng rãi về ko thàng tri thức của loài ngừoi do đó khả ăng phát ttrieern bị hạn chế . Nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống tư tưởng HCM , đồng thời chú trọng nghiên cứu những tinh hoa tri thức của dân tộc đối với những học thueyets khác ngoài chủ nghĩa mác lê nin cần đươcợc nghiên cứu trên quan điểm khách quan biện chứng . Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền thống và hiện tại giữa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với tiếp thu tinh hoa thế giới những vấn đề veề phát huy nhân tố con người , vê đạo đức lối sống , tư tưởng , nghệ thuật tôn giá , dân tộc xã hội , đièu kiện phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và mở rộng gioa lưu quốc tế . Đảng phát huy tự do tư tưởng tạo mọi điều kiện cần thiết cho các oạt động nghiên cứu và các mặt công tác trên lĩnh vực lý luận . Đời sống tâm linh và an ninh tư tưởng Chúng ta thừa nhận rằng đời sống có nhiều hiện thượng kỳ lạ : cậu bé làm thơ nguời làn trực trì xã quốc tuẩn tình hải dương , đã làm sửng sốt biết bao nhà thờ , nhà khoa học , cũng nhưu là một hiện thượng là , một thời đại máy vi tính với những tính năng tuyệt vời đã đem lại cho con người bao lợi ích cũng là một hiện tượng của thế kỷ . Tuy nhiên lạ trở thành không lạ nên tất cả được soi dưới ánh sáng khoa học Con người có những khả năng tiềm tàng thật kỳ diêu cũng như thế giới tự nhiên còn biết bao nhiều điều cho đến nay tiến bộ của khoa hco và công nghệ vẫn chưa đủ sứuc giải thích được tất cả . Hiện tượng ông Liên , cô Hằng , cô Phương đã làm cho người ta nửa tin nừa ngờ , ít nhiều cũng tạo nên sự xao động về tâm lý xã hội . Nhà nước ta đã đồng ý để mộ cơ quan nghiên cứu tiềm năng con nguời nhằm từng bước lý giải những hiện thượng kỳ lạ . Như vậy nahf nước đã quan tâm tại điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu và lý giải tiềm năng con ngườ phục vụ đời sống con người đồng thời giữ vững an ninh trong ời sống inh thần xã hội , không tránh né trước các hiện tượng nảy sinh trong đời sống con nguời . Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng , chúng ta cần chợ sự giải đáp của các nhà khoa học . ... Văn Hùng , ban tư tưởng văn hóa trung ương Lời hay ý đẹp (cắt) Phần I A. Về đất cát – nhà ở Đất cát của ai, ở đâu kể cả cơ quan, xí nghiệp đều có người âm quản lý. Không hỏi phần âm, phạm sai lầm khó gỡ. Hỏi phần âm là hỏi những người trong gia đình mình đã chết. Họ liên hệ với phần âm người chết từ 4 đời (tứ đại) đều được về với gia đình, ai về nhà nấy. Con cháu có tâm – luôn luôn tưởng nhớ tổ tiên ông bà, cầu xin thì được các cụ tứ đại, ông bà về độ trì cho. Ai không nghĩ đến thì ông bà không về, họ có công việc ở phần âm. Ai thích học nghề thanh sạch được lên cõi cao là cõi Thiên, trong thời gian 4 đời sau thì đi đầu thai trở lại cõi Trần. Việc đất đai, nhà ở của chủ gia đình nào thì thuộc Thổ công nhà ấy quản lý. Nếu phạm phần âm như có mồ mả, đất của miếu mạo, đền chùa chì phải nhờ phần âm của gia đình liên hệ hỏi Thổ công mới biết rõ nguyên nhân và cách hóa giải. Khoa học như cảm xạ học, bói toán, thầy pháp, thầy cúng không giải quyết được. Vì chuyện người âm thì chỉ có người âm hiểu luật cõi âm mới giải quyết đúng. Người Trần giải quyết theo sách vở của người Trần đều sai lầm, không đúng luật ở cõi âm. Luật của cõi âm cũng theo thời gian có thay đổi, giống như cõi Trần, theo như cũ cũng là không đúng. Khi người chủ gia đình chết thì Thổ công cũng thay đổi. Thổ công mới – thay thế, điều đó có quan hệ đến số mệnh, đến tâm đức của người chủ gia đình. Lâu nay người Trần hiểu Thổ công là quản lý đất đai tài sản khu vực đó một cách vĩnh viễn là không đúng. Thổ công khác Thần linh. Thần linh như công an khu vực của người Trần vậy. Xây dựng nhà, mua đất đai phải chọn ngày giờ, xây dựng đúng hướng, cửa chính quan trọng lắm đấy, phải đúng kích thước. Phải hỏi người âm nhà mình hướng dẫn cho, dùng thước Lỗ Ban không chính xác đâu. Tuyệt đối không nhờ người khác động thổ. Mượn họ thì họ là người chủ, tức người âm nhà họ làm chủ, mình và người âm nhà mình lại là người ở nhờ. Xảy ra trường hợp mượn người động thổ thì người âm dòng họ bực tức lắm mà con cháu ở cõi Trần không biết. Vì người âm nhà người đó đến tranh giành quyền nhà ở. Đất, nhà ở có âm tà vì có hài cốt ở dưới, hoặc khi đổ đất làm nền tuy không có xương cốt nhưng là đất có phần máu thịt tan rữa thì phần âm vẫn nhập vào quấy phá. Đất, nhà ở mà động là do nhiễm mấy điều sau đây: +Có xương cốt mồ mả, thịt máu của người âm. +Mồ mả của dòng họ đào bới có sai phạm. +Đất ở (cơ quan) là nền đất chùa, miếu mạo. +Tâm đức của người nhà mình có sai phạm với người phần âm. +Tâm đức của ông cha sai trái, nay con cháu gánh chịu. Làm nhà không nệ Kim – Lâu, năm Kim Lâu vẫn có ngày trực, tháng tốt, giờ tốt. Hỏi người âm nhà mình, sẽ chỉ ngày giờ tốt mà xây nhà. Tuyệt đối không mời thầy pháp, thầy cúng yểm bùa chú ở nhà mình. Có gia đình mời thầy trừ ma, yểm bùa chú. Sau đó bị tai họa ngay. Một cong là con – nói với mẹ: “Mẹ mời thầy về yểm 4 hướng nhà mà con vẫn về được đấy. Ma là các vong người trong gia đình 4 đời của nhà mình chứ không phải ma – là người khác, mà vào được đâu. Theo luật cõi âm phải có Thổ công quản lý, không ma nào được ra vào nhà người khác cả”. Đất nhà ở của 3 gia đình: Hưng Yên (10 người bệnh kinh giật) Thái Bình (6 người chết trong thời gian ngắn), Quảng Trạch, Quảng Bình (có 6 người điên) là bị phạm âm, đất đền chùa và ông cụ của họ xưa kia là tên đao phủ độc ác, con cháu phải trả nghiệp quả. Họ đến trực tiếp gặp “Cô Thiên Đình” sẽ được cô giúp cách hóa giải. Nhà đất nào cũng có ma ở quấy phá thì nhà ngoại cảm, thầy bùa, cảm xạ học không giải quyết được. Ở cõi âm cũng có từ Xã đến Trung ương. Phải có người âm có quyền chức cao mới gọi Thổ công và người âm ở đó hỏi nguyên nhân và có cách giải quyết đúng thì mới hóa giải được. Nếu nhà nào bị bùa yểm thì có gọi người âm nhà bị yểm hỏi và giải quyết là xong ngay. Làm nhà có 3 lần rất quan trọng: một là động thổ, hai là đổ mái, 3 là ngày dọn về nhà ở. Nhà hoàn hảo, loại một là: con cái hòa thuận – làm ăn đúng hướng, đúng khả năng và phát triển – không ai tranh giành kiện cáo (trong nhà và người ngoài) – Nội bộ đoàn kết. Ngược lại là nhà có vấn đề. Một vong là con nói với bố: “Cơ quan bố làm trên đất, xưa kia là đình cổ, là miếu, lại còn đập phá miếu làm nhà máy. Nên xảy ra tai nạn lao động. Muốn giải hạn, Giám đốc nhà máy phải xin gặp “Cô Thiên Đình” giải hạn thì mới yên ổn. Một vong khác nói với mẹ về việc ông bác là anh mẹ và mẹ là con ruột, hai anh em tranh giành nhau về nhà đất. Vong người con nói: “Bác tranh chấp với mẹ. Mẹ cứ giao nhà cho bác. Người Trần không tranh chấp được đâu. Con sẽ độ cho mẹ mua một nhà nhỏ khác mà ở. Con vẫn ở lại nhà cũ. Người âm với người âm sẽ giải quyết Gia đình bác về ở, không ở được đâu. Bác tâm không tốt, xấu bụng, phạm âm. Hễ ngủ thì con dựng giường lên, đó là việc ma làm mà. Bác sợ, không ở được, sẽ trả lại cho mẹ thôi”. Đất nào cũng có người âm cả. Chỉ có là nó đã vượt Thiên đi đầu thai hay chưa mà thôi. Phải hỏi người âm nhà mình mới biết. Nhà mình mà cho thuê, cho người ta ở nhờ là phải chọn ngày. Nếu trúng ngày người thuê ở nhờ mà mệnh lớn, lấn át mình thì hậu quả rắc rối, gay go lắm! Nhà ở tất thì người âm trong gia đình cũng thích ở. Nếu bổ bán đi thì khác nào đuổi người âm nhà mình đi chỗ khác: “Ấm tổ mới đẻ trứng, đẻ con”. Nếu bổ bán nhà hiện đang ở thì anh con đang học nước ngoài không thành tài mà còn hư hỏng và bố làm ăn sẽ gặp lụi bại đấy!.... *************************** “Cô Thiên Đình” là thể ánh sáng, không phải là đàn ông đàn bà, gọi và xưng cô là để hợp với tâm lý người cõi Trần (lời cô giải thích). B. Về mồ mả Mồ mả trong 4 đời phải chôn kín cố định. Chọn đất, hướng, nguyệt xây gạch, đặt áo quan rồi cất kín. Sau đó không xây, không ốp gì cả. Nếu xây, bới, động mộ sẽ gây tai họa đấy, vì làm xáo trộn vong linh người âm đang yên tĩnh tu luyện ở cõi âm để mau chóng vượt Thiên đi đầu thai kiếp khác. Đến thăm mộ chỉ khấn xin phép Thổ địa, Thần linh. Không thắp hương ở mộ, không khấn gọi tên người chết ở tại mộ. Việc ấy chỉ làm tại nhà mình trước khi đi thăm mộ. Nếu ra mộ khóc lóc, gọi họ, thì hồn họ ở cõi cao, đi xuống, nhập lại hài cốt thì tốc độ rung động của năng lượng linh hồn sẽ chậm chạp, nặng nề, phí công tu luyện những thời gian qua. Họ phải tu luyện lại. Nguy hiểm lắm! Mặt khác, như vậy là làm xáo trộn quy luật cõi âm nên có liên quan tác động đến cõi Trần. Có gia đình không biết – cất mộ xong, thì con cháu gia đình đau ốm, gặp tai nạn...Chọn ngày, địa điểm, chôn chặt một lần là bảo đảm. Nếu chính quyền bắt dời mộ thì phải chấp hành theo pháp luật. Nhưng phải biết cách làm như sau: Khấn: 1. Khấn Thổ địa, Thần linh khu vực có mộ sắp di dời. 2. Bà cô Tổ dòng họ nhà mình cho dời mộ của … (tên họ). 3. Và chôn cất nơi nào (địa điểm). 4. Nếu có gì con cháu không biết xin bỏ qua, tha thứ. 5. Còn sai phạm điều gì về phần âm thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm. Đến nơi mới cũng làm đủ thủ tục như khi chôn cất người chết. Không nên mua đất làm mộ giả trước. Làm xong thì con cháu có người chết. Nơi đào huyệt có Thổ địa, Thần linh, Con cháu, người nhà đi đào huyệt phải khấn như sau: Con tên là … ở … xin Thổ địa, Thần linh quản lý đất ở đây cho phép con gửi xác mẹ (ông, bà) tên là … ở nơi đây. Khi nhập áo quan cũng nhắc lại. Và nói thêm: Nếu người Trần trong gia đình có gì sai xót, xin Thổ địa, Thần linh, Thần hoàng ở đây tha thứ, bỏ qua cho. Một vong nói với mẹ: “Các bác quy tập mộ ông bà là động đấy, làm xáo trộn mồ mả là mang họa. Mẹ đứng ngoài, không góp tiền tham gia quy tập thì mẹ không liên đới mang họa. Tốt nhất là mẹ nên khuyên các bác không nên quy tập mộ các cụ nữa”. Người âm tồn tại 4 đời tu luyện rồi mới “vượt Thiên” đi đầu thai. -Mồ mả, bia, phải dùng tiếng Việt, không dùng chữ Hán, chữ Nôm. -Tối kị là yểm bùa trong quan tài. -Mất mộ là mất phần xác không ảnh hưởng đến linh hồn, không cần tìm mộ. Không nên quy tập mộ về một chỗ. Ai có tâm nhớ ông bà, tổ tiên thì thờ trong Tâm. Vong người con nói với bố: “Nhà mình đón thày sửa mộ. Thầy yểm đầu chó, vì mệnh thầy nhỏ hơn người âm nhà mình. Sau 3 tháng anh con chết. Đúng không? (Ông bố gật đầu , đúng). Gia đình mình xảy ra tai nạn; vợ xa chồng, con xa bố mẹ, có người thay đổi công tác đi nơi xa. Phải nghiêm cấm việc động mộ. Mời thầy đi coi bốc mộ nguy hiểm lắm!". Đào mộ, dời xương cốt đi; nhưng còn máu, da thịt ở đó. Người âm không đồng ý. Nên làm khó khăn cho con cháu. Đó làm phạm quy luật âm. Cảm xạ học tìm mộ là không không phải là phúc đâu. Là phạm âm đấy. Phần linh hồn thoát ra về với con cháu rồi. Ai không biết mời họ về thì họ ở cõi âm, tu luyện, học tập. Trẻ thì ở Cô – nhi – viện. Từ khi bố dùng cảm xạ học, con lắc, trứng đũa tìm mộ người khác thì buôn bán làm ăn lung tung, vắng khách đi, có đúng không (ông bố: (Đúng). Cách đây 5 năm, nhà mình dời mộ ông, nhưng nhầm mộ người khác, vì trẻ con đã nghịch dời bia trên mộ sang mộ khác. Vậy là ma nhà người khác vào nhà mình đấy, gây trong nhà lạc đàn, nhiều khó khăn. Mặt khác, khi cúng, nó hưởng, người âm nhà mình không về. Nó hưởng xong, nó về nhà có độ cho con cháu nhà nó. Có láo không chứ?! (xung quanh nghe cười). Tại người Trần hay đào mồ mả, mà bốc nhầm là tai hại lắm. C. Bàn thờ, thờ cúng, đi lễ Bàn thờ để quay mặt ra hướng cửa chính. Cao thấp, to, bé, tùy nhà. Để bát hương sát bàn thờ, 1 bát hương, 1 lọ hoa, thế thôi. Không nên mời Thầy đặt bát hương, bàn thờ. Tự mình làm lấy. Dùng hương thường, không dùng hương tẩm hóa chất, nguy hiểm lắm! Nhất là trẻ con hít phải. Mời thầy – họ yểm vào bát hương, nguy hiểm! Tổ tiên, ông bà yêu cầu con cháu có cái tâm. Tâm đây là tin vào tâm linh. Tâm linh là tâm trong sáng, tâm có đức tin, có tổ tiên ông bà. Con người có phần xác và phần hồn – là linh hồn, có linh hồn là tâm linh. Tổ tiên tồn tại 4 đời. Ở bên cạnh con cháu mà không biết đấy thôi! Lúc ăn thì mời như khi còn sống, đó là có cái tâm nhớ tổ tiên, ông bà. Không phải đến ngày giỗ tổ mới về. Khi cúng phải khấn xin Thổ công nhà mình cho vong linh người chủ nhà mình về thì mới được vào nhà. -Người chết già - ở cõi Trần, chưa được tu luyện lâu, sự rung động năng lượng linh hồn còn gần cõi TRần, nên họ còn hưởng mùi hương của hoa quả, thức ăn khi con cháu cúng giỗ. -Còn người chết trẻ, chưa có tội lỗi ở cõi Trần (sảy thai 1,2 tháng; chết trẻ khi còn bú …) thì thời gian siêu thoát để “vượt Thiên” rất ngắn, nên các vong chết trẻ rất thiêng, không cần cúng lễ, hương hoa làm gì cả vì các linh hồn này không có nhu cầu hưởng thụ. Họ chỉ cần cái Tâm, luôn nghĩ đến họ là họ có mặt độ trì cho người thân trong gia đình. -6 giờ rưỡi sáng 23 tháng Chạp hàng năm, cúng tiễn đưa Táo quân về Trời. Không nên đốt vàng mã: áo quần giấy, cá chép sống. Táo quân không dùng những thứ đó. Cúng bằng tiền thật, Táo quân chứng cho cái Tâm của người cúng rồi báo cáo lại với Thiên đình cái Tâm thành đó. Ý nghĩa là vậy. Còn đổi tiền thật, lấy tiền giả, áo quần mũ giả, rồi đốt đi, thì Táo quân đâu có dùng, và cũng không có hình bóng để báo cáo. -Tiền thật, áo quần thật, cúng xong thì ta dùng, tiêu, mặc áo quần đó. Người Trần của dòng họ mình, nương theo bóng đồng tiền, áo quần đó mà độ cho con cháu làm ăn nhiều tiền, mặc áo đó sẽ được khỏe mạnh, bình an. Sau đó đốt chân hương, lau dọn sạch sẽ. Chân hương đốt, gói tro ném xuống ao hồ. Bát hương, bàn thờ, thay mới, thì cái cũ cũng vứt xuống ao hồ. Cấm vứt vào sọt rác. Làm sai sẽ bị đau, nhức đầu. -Người âm chỉ cần cái Tâm của con cháu. Không cần có bàn thờ hay không. Cầu khấn ngay cả ở bàn uống nước, nơi làm việc, khi nằm, khi đi ngoài đường, khi ra khỏi nhà. Cầu khấn ai, xin gì, người đó sẽ độ trì cho mình. -Khi cúng phải có 6 bát, 6 đôi đũa: 2 bát cho các cụ tứ đại, 2 bát cho bố mẹ (nếu đã qua đời), 2 bát cho họ hàng. Người già hưởng mùi hương, điều khiển, mùi hương thức ăn vào bát. Người chết trẻ không cần. Cúng khấn 5 -10 phút thôi, không để lâu. Cúng xong là lộc nhà mình, con cháu hưởng, không mang cho người khác. Phải cúng tiền thật, chia làm 3 phần: một phần cho người được cúng, một phần cho Thổ địa, Thần linh và Táo quân (đủ 3 vị) và một phần cho các cụ tứ đại, ông bà. Cúng xong dùng tiền bình thường. Tiền dùng vào việc có ích thì được người âm độ. Nếu dùng vào việc phi nghĩa như buôn lậu, đánh bạc, rượu chè be bét … thì người âm không chứng, họ khó chịu, bực mình và còn bị quở phạt nữa. -Bán vong cho Chùa hoặc bố mẹ chết đưa lên chùa để “ăn mày cửa Phật” là hiểu sai lầm. Chùa để người Trần tu hành, không thu nạp hồn người chết. Sau khi chết một thời gian, họ về với gia đình, sum họp với con cháu như khi còn sống, người Trần không biết mà thôi. Họ giúp đỡ con cháu để tu sửa cái Tâm, làm ăn lương thiện. Ai biết thì “âm phù dương trợ” con cháu sống làm ăn khá lên. Đi đền, chùa, cũng phải đúng quy tắc người âm: trước khi đi, trình tiền đi lễ lên bàn thờ nhà mình, xin tổ tiên ông bà chứng cho lòng thành của con cháu lên chùa (đền, mẫu) lễ Phật, Thánh, Mẫu. Khi đến chùa, đền phải đi ngay vào bàn thờ chính, đặt tiền khấn: tên con...lòng thành xin công đức nhà chùa (thánh, mẫu) số tiền là....xin Thánh, Thần, Phật, Mẫu chứng giám; người Trần có gì sai trái xin...tha thứ. Sau đó cầm tiền bỏ vào hòm xông đức thì người âm mới chứng cho. Tức là người âm nhà mình gặp, nói với người âm quản lý cái chùa đó (tức Thổ công) chứ không phải Phật, Thánh, Mẫu luôn có mặt ở đó để minh chứng. Lâu nay người Trần hiểu sai làm sai. Đi cúng lễ cũng vô ích, có ai chứng cho đâu? -Các anh em ruột là con trai, ai soi trước, mời các cụ tứ đại về thì các vong về nhà người đó trước. Không phải cứ là con trai trưởng thờ cúng thì các cụ về đâu. -Người âm trong dòng họ, trọng người con trai đứng đầu dòng họ. Không phải là con trai trưởng mà là người con trai nào có tâm đức, thành tâm tưởng nhớ ông bà, cầu khấn thì họ về. Khi về thì các vong ngự (đứng) trên hoa tươi đang nở. Vậy dòng họ phải chọn người có tâm đức chứ không nhất thiết là con trai trưởng. Nhà không có con trai (chết cả) thì chọn con dâu, cũng chọn có tâm đức. Để lo việc thờ cúng tổ tiên, ông bà (đây là sự hướng dẫn của người âm cho các gia đình hỏi vấn đề này, khác với tục lệ lâu nay). -Bàn thờ đang đặt ở tầng 3, định đưa xuống tầng 1 là không được. Khi cúng đặt ở bàn riêng tầng 1 rồi khấn cầu thì được. Nếu chuyển ở nhà mới thì có thể xin đặt ở tầng 1. Một vong nói với bố chuẩn bị khi bà nội mất: “Bố nên làm thế này, đặt tiền thật lên bàn thờ, khấn bà cô Tổ 4 đời nhà mình, xin gửi số tiền để bà cô Tổ lo phần âm cho bà nội khi chết. Rồi khấn: Trước nay bà nội có gì sai trái xin bà cô Tổ và dòng họ xóa bỏ cho. -Xin cho linh hồn ra khỏi xác. Sau đó 3 – 5 phút, cất tiền, rồi báo họ hàng biết có tang và tìm lễ tang”. -Khi hồn thoát khỏi xác thì khiên áo quan thấy nhẹ. Khi hồn chưa ra khỏi xác thì khiên áo quan thấy nặng. Hồn đã thoát xác có hỏa táng cũng không cảm ứng nóng. Ngược lại, khi hồn chưa thoát xác mà đưa đi hỏa táng thì linh hồn bị đốt nóng. Vì vật tất cả gia đình phải cầu khấn như trên để linh hồn được độ ra khỏi xác. -Không đặt bàn thờ Thổ địa, Thần tài dưới đất. Sai lầm! Đặt cúng bàn thờ tổ tiên. Chỉ 1 bát hương thôi. Cúng ai khấn người đó, có tâm thành thì được linh ứng, chứng giám . D. Cái chết, chết già, chết trẻ Khi mang thai dưới 100 ngày thì chỉ còn non yếu. Linh hồn đầu thai ở bên ngoài tác động vào cái thai bên trong như những đợt sóng năng lượng. Thai còn yếu nên dễ sảy thai. Từ trên 100 ngày, linh hồn tác động với cường độ ngày càng mạnh hơn nên thai nhi ít bị sảy. Nếu người mẹ bị ngã thì không có cảm giác đau vì linh hồn nâng đỡ. Linh hồn chờ sẵn bên ngoài nên thường bị nhiễm tật xấu, lời nói, hành động xấu của bố mẹ và người trong gia đình. Khi đứa bé thoát khỏi bụng mẹ, linh hồn đầu thai liền nhập vào xác và đứa bé liền cất tiếng khóc. Vì bắt đầu từ đây, xác này phải trả hậu quả xấu của bố mẹ và người xung quanh đã tiêm nhiễm cho nó. Và cũng từ đây linh hồn đi đầu thai không còn nhớ tiền kiếp của mình nữa. Chết là rời bỏ các xác vật chất để sống ở cõi phi vật chất, nên nó nhẹ nhàng, thanh sạch hơn. Vì vậy ai chết trẻ, chết sớm thì đâu có chuyện gì là vô phúc? Chết trẻ là chết lúc hình hài được 1 tháng trở lên. Nó đã có duyên nợ với gia đình nên về với gia đình. Nhưng bố mẹ không biết, không tư tưởng nghĩ đến con, coi như không có con, không đặt tên, không tưởng nhớ ngày cúng bái. Vì vậy các vong trẻ mới kiện lên thiên đình. Nay Thiên Đình mở cửa cho các vong trẻ về với gia đình. Chết càng trẻ thì càng không có sai lầm ở cõi Trần, nên thời gian ở cõi âm tu luyện rất ngắn, là “vượt Thiên” đi đầu thai. Có vong xin ở lại để hướng dẫn ông bà, bố mẹ chết sau – tu luyện. Phải qua 4 kiếp sau, vong trẻ mới đi đầu thai. Cho nên chỉ gọi hồn 4 kiếp không gọi kiếp trước nữa vì theo quy luật họ đi đầu thai cả rồi. Ở cõi Trần ai đẻ trước là anh là chị. Khi về cõi âm thì cũng thế. Ai về trước là anh là chị. Ông bà, bố mẹ chết sau con cháu, khi về cõi âm, con cháu trở thành người huấn luyện để mau chóng “vượt Thiên” thì lại gọi con cháu là anh là đại ca (xung quanh cười). Người chết già, sống cõi Trần bao nhiêu năm thì về cõi âm phải tu luyện bấy nhiêu năm để rửa hết tội lỗi, tật xấu, mới thanh thoát “vượt Thiên” đi đầu thai kiếp khác. Những vong chết trẻ, siêu thoát sớm, được học nhiều, hiểu biết rộng có thể giúp gia đình cõi Trần nhiều việc, nhiều mặt. Còn người già, còn phải lo tu luyện, chỉ biết những việc trong gia đình, nhỏ hẹp thôi. Vì vậy xin gặp người chết trẻ thì được hướng dẫn cho nhiều điều. Mỗi gia đình khi về cõi âm đều có bà cô Tổ của dòng họ mình. Xưa kia bà cô Tổ 4 đời đó chết trẻ. Bà cô Tổ sẽ độ trì cho con cháu trong dòng họ tu luyện ở cõi âm. Ở cõi Trần ai biết, đến đay xin gặp bà cô Tổ dòng họ mình, đều gặp được. Bà sẽ độ trì cho gia đình dòng họ trong cuộc sống hiện tại. Người âm trong mỗi gia đình đều có người biết đủ các ngành nghề như cõi Trần. Con cháu cần giúp việc gì thì người âm có ngành nghề chuyên môn đó sẽ bày vẽ cách làm ăn. Không phải chỉ có một người âm phán bảo, hướng dẫn, mà nhiều người có khả năng nào thì sẽ giúp con cháu về khả năng đó. Cách giúp của người âm cụ thể như sau: một vong nói với bố: Ví dụ ngày mai bố đi nằm viện. Bố cầu xin con hoặc mẹ theo giúp để bác sĩ chữa chóng khỏi và phục vụ tận tình. Con sẽ đến gặp người âm là người nhà đi theo bác sĩ, yêu cầu giúp đỡ. Người âm đó tác động vô hình để bác sĩ đó tận tình giúp đỡ. Đó là cách làm việc, quan hệ của người âm với nhau để giúp đỡ người Trần khi họ yêu cầu. Chỉ có một bà cô Tổ tứ đại, còn 3 đời về sau gọi Ông cậu, Bà cô (chết trẻ). Đất có Thổ công, sông có Hà bá. Thổ công quản lý, linh hồn chết ở hầm hố, trấn đất. Hà bá quản lý vong chết ở sông nước. Chết tai nạn giao thông là khổ lắm. Chết ở đâu, Thổ địa nhận xác ở đó. Sau 100 ngày linh hồn về với gia đình. Đến ở đâu, để tìm người âm nhà mình, thì phải khẩn cầu Thổ địa, Thần linh ở đó để giúp đỡ, cho gặp. Tại sao có nhà trùng tang? Vì mời thầy cúng, thầy pháp đến yểm bùa chú, cúng trừ tà ma. Thầy thấy mệnh người chết lớn hơn Thầy, nên Thầy yểm, ảnh hưởng con cháu, chết trùng tang! Trẻ chết non nhiều, không phải là vô phúc đâu, vì “chết trẻ, khỏe ma”. Những vong trẻ tu luyện hoàn thiện, chưa muốn đi đầu thai mà muốn về với gia đình thì phải làm phép về gia đình như đăng ký hộ khẩu ở cõi Trần vậy. E. Giáo dục tâm đức việc học hành của con cháu Con cháu học chỉ mới lý thuyết thôi. Quan trọng là hành, là lao động. Bố mẹ không rèn lao động từ việc nhỏ trong gia đình như lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rửa bát là không tốt, là tai họa đó. Một vong nói với bố là người khai thác đá quý như sau: “Bố lợi dụng sơ hở của Nhà nước để khai thác, làm lợi cho cá nhân mình. Đó là tham nhũng. Làm như thế người âm nhà mình không độ cho bố đâu, làm ác không có kết quả. Chống tham nhũng là phải chống từ mỗi gia đình ngay từ lúc bé. Ông bà, cha mẹ phải có tâm đức. Ngay từ bào thai, nó đã tiếp nhận các hành động và các suy nghĩ, tư tưởng tốt xấu của bố mẹ, ông bà, những người thân trong gia đình. Tham nhũng có nguồn gốc sâu xa từ gia đình, từ lúc còn là bào thai. Hiện nay có nhiều gia đình lo việc cho con ăn học, đi học nước ngoài, tốn mấy cũng lo. Cha mẹ lo mọi việc trong gia đình, còn con thì không làm gì cả. Của ngon vật lạ cũng giành tất cả cho con. Vô tình tạo cho nó thói ăn tham từ bé, nó chẳng biết mời, biết nhường cho ông bà, bố mẹ. Lớn lên ra xã hội nó vẫn quen thói ăn tham, thói ỷ lại vào người khác. Tham nhũng bắt nguồn từ đó.”. Gieo quả nào ăn quả đó. Bố mẹ làm thế nào con sẽ trả quả đó. Kiếp trước tốt, nay được hưởng. Nay làm điều xấu, kiếp sau sẽ khốn nạn. Nhìn cách sống thiện hay ác hôm nay sẽ đoán biết kiếp sau khốn nạn hay hạnh phúc. Vậy trước mắt, dù thế nào, đau khổ hay hạnh phúc cũng phải lo rèn cái tâm đức, lo làm điều thiện, thương người, giúp đỡ những người khó khăn, nhờ vả đến mình. Vong người con nói với bố: “Bố phá rừng khai thác đá quý mà bố ăn tất nên phải nạn. Tiền lãi bố phải chia ba phần: 1 phần cúng tổ tiên, ông bà, 1 phần cúng chúa Thượng ngàn, cúng đền chùa để tạ ơn thì mới tồn tại và phát triển. Hoặc như khi Nhà nước trồng cây gây rừng nơi đã bị phá hủy thì bố phải ủng hộ tiền cho việc trồng đó. Nên nhớ “một lộc Thánh bằng một gánh lộc Trần”. Ai làm ăn kinh tế phải chú ý chia lãi 3 phần như trên. Rốt cuộc là 3 phần tiền đó cũng là của mình tiêu dùng cả. Nhưng đó là biểu hiện cái Tâm nhớ ơn Thần linh, Tổ tiên ông bà đã độ cho mình. Đó là người Trần kết hợp với phần âm. Thực tế là như vậy. Không hiểu, con cháu không khá lên được. Không nên mắng trẻ con hay nghịch. Con trai, con gái nghịch là tốt. Nghịch để phát triển sức khỏe và tư duy. Nhưng phải giáo dục, hướng nó biết lao động những việc nhỏ trong gia đình. Bố mẹ không bao biện, nuông chiều con, làm thay mọi thứ cho con. Con trai, con gái bắt đầu yêu, mẹ phải sâu sát con gái, bố sâu sát con trai, tâm tình như bạn, không nên ngăn chặn. Yêu là học, học mà yêu. Hướng dẫn con cái biết yêu, có lý tưởng. Nếu ngăn cấm, nó sẽ yêu trộm, nói dối bố mẹ, rồi vụng trộm, làm việc xấu. Phải tạo cho chúng nó gặp nhau, trao đổi tâm tình công khai, chính đáng. Tại cha mẹ không biết cách giáo dục mà làm cho con hư! Hằng ngày có quà bánh, món ăn ngon, nên dạy con: Phần này cho ông bà, phần này của bố mẹ, phần này của con. Phải giáo dục cụ thể như vậy mà rèn cái tâm, cái đức cho con cái. Phải hiểu từ con cái: Con là đứa ngoan. Cái là đứa bất hiếu, ngỗ nghịch. Trong con có cái, trong cái có con. Con vừa có cái hư cái xấu, vừa có nhiều cái ngoan. Cha mẹ phải biết rõ mà giáo dục con. (Nhân người âm giải thích từ con cái, tôi xin nói bổ sung về từ Con người. Con là thú vật, do bản năng sinh tồn mà ăn thịt lẫn nhau; tham ăn; ăn thịt nhau là bản năng thú vật. Người là động vật, đã tiến hóa, đi 2 chân, có 2 tay, lao động, có bộ óc phát triển mà con vật không có, có ngôn ngữ, biết dùng lửa … Người là có trí tuệ, là tinh thần tập thể, biết yêu thương, có tâm thiện “nhân chi sơ, tánh bản thiện”. Trong ta, vừa có cái con, vừa có cái là người. Ai biết tu tâm thì bản chất người mạnh hơn, nhiều hơn. Ai không chịu tu tâm thì bản năng thú vật ngự trị trong anh ta nhiều hơn. M.Chánh). Phải dạy con cái khi ăn nhớ mời cả người chết người sống. Người chết 4 đời, - nhất là người chết trẻ, đều về với gia đình. Ai nhớ đến họ, nhắc đến họ, cầu nguyện họ, thì họ độ cho. Người Trần dạy: “Uống nước nhớ nguồn” là phải làm từ việc nhỏ hàng ngày trong bữa ăn như thế đấy. Một vong là con anh Bá, nhắc chị dâu có mặt ở đó như sau: “Con dâu không được đem chuyện nhà chồng ra bàn tán, mách phía nhà mẹ đẻ mình, nhất là chuyện ấy không đúng sự thật. Thế là phạm Luật ở âm nhà chồng mình. Chị phạm khuyết điểm đó nên em phạt, nên chị đau bụng mãi mà không khỏi, có đúng không?”. Người chị dâu nói: “Đúng” Bây giờ chị biết khuyết điểm thì sẽ khỏi. Chị xem đã khỏi chưa? Người chị dâu sờ bụng, nắn bụng một lúc rồi vui vẻ nói: Khỏi rồi! Vong người em trai nói tiếp: “Chị còn le te mách lẻo nữa thì sẽ đau bụng trở lại đấy”. * Trước đây có luật ông bà, cha mẹ làm ác, khi còn sống, trả không hết nghiệp thì con cháu phải gánh chịu. Từ nay – bắt đầu từ 2002, ai làm ác nấy chịu, con cháu không phải trả nghiệp quả nữa. Thời thế cõi âm thay đổi. Ai làm nấy chịu!. * Một vong chết trẻ nói với bố: “Bố than phiền con trai đi học nước ngoài mà không có đủ tiền cho con … Bố đang làm Công ty đá quý … Người con nói: “Con sẽ độ cho bố 10 ngày nữa sẽ có 2 người lạ mang đá quý đến, hàng thật chứ không phải rởm đâu. Bố bán có tiền lo cho anh con đi học nước ngoài. Từ nay đến Tết bố cần xin bao nhiêu triệu?” Bố xin có độ 50 – 70 triệu. Con độ cho bố có lãi 80 triệu. Được chưa? Nếu không đúng như vậy, sau Tết, Bố không cần gặp con nữa. Người Trần thường đi bà Chúa Kho, đi đền mẫu cầu xin đủ thứ. Hiểu sai rồi! Các vị Thánh cũng có nghĩa vụ với gia đình họ theo luật cõi âm. Không ai chứng cho mình và giúp cho mình đâu. Phúc lộc tại tâm. Phúc lộc tại gia. Không đi cầu xin bà Chúa Kho nào cả. Không xin cành vàng lá ngọc nào cả. Chỉ có người âm trong gia đình mình, dòng họ mình mới độ cho gia đình mình thôi. Luật Thiên đình đấy! Tâm của mình đối với tổ tiên ông bà dòng họ nhà mình mà không có, không tưởng nghĩ đến, nhất là vong chết trẻ, thì đi tìm ở đâu mà linh ứng được? Mỗi gia đình đều có bà Cô tổ tứ đại. Vì chết trẻ, được tu luyện lâu nên nhiều quyền năng, thiêng lắm, nên tìm gặp Bà. F. Bệnh tật, chữa bệnh bằng nhân điện, cảm xạ học Đau ốm, bệnh tật có 2 nguyên nhân sâu xa: một là do cơ thể suy yếu, môi trường xấu, thời tiết bất thường mà vi khuẩn, vi trùng làm điều ác, trộm cắp, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm luật âm trong gia đình mà không biết, đã bị người âm phạt, cảnh cáo. Phải chịu cầu khấn người âm tha thứ cho thì mới khỏi, như trường hợp cô dâu nhà anh Bá nói trên. Còn bệnh do vi trùng thì phải đi bệnh viện, phải có bác sĩ khám điều trị. Chữa bệnh phải chuẩn đoán đúng nơi có bệnh. Nơi đó các tế bào bị hao hụt năng lượng; độc tố, tà khí ở đó mạnh, dương khí suy. Vậy trước hết phải rút tà khí ra sau đó mới tiếp năng lượng. Chữa bằng thuốc hay năng lượng cũng phải đúng quy tắc đó. Chữa bệnh theo y học năng lượng rất tố (người âm trả lời câu hỏi của Giáo sư Lê Trọng Khánh). Làm sao để phát triển y học năng lượng? Năng lượng là vô hình. Năng lượng là linh hồn là Tâm linh. Y học năng lượng có người âm hướng dẫn thì mới tốt. Cơ thể ví như xơ mướp, năng lượng có thể thâm nhập, xuyên qua. Thâm nhập đều khắp thì khỏe mạnh và tồn tại. Trong khi chữa bệnh bằng y học năng lượng, phải biết kết hợp các nhà ngoại cảm với nhau để hiểu nhà cửa, đất đai, mồ mả của bệnh nhân. Vì nguyên nhân hậu quả là do vi trùng hoặc vi phạm phần âm. Hiểu rõ nguyên nhân rồi thì cần phải biết bệnh ở chỗ nào, cơ quan, tạng phủ nào, mức độ thì mới chữa tốt. Không phát khí, truyền khí lung tung. Đầu tiên là rút khí độc ở tế bào, cơ quan bị bệnh. Rút khí phải làm chính xác, nhanh, người khác dẫm phải là mắc bệnh. Người ta thường nói: “Trời sinh, đất dưỡng”. Trời sinh bệnh thì trả lại bệnh cho không trung; tan hòa theo không khí. Sau đó mới tiếp năng lượng vào ổ bệnh. Có một số nhà ngoại cảm, chữa bệnh bằng năng lượng mà không hiểu rõ nguyên tắc này, đã làm không đúng, nên bệnh tạm thời khỏi, rồi đau trở lại, vì chưa trục hết tà khí ra. Trong chữa bệnh y học năng lượng có 2 loại nhà ngoại cảm: I. Những người khổ luyện thành tài: Là người Trần tự học, tự tu luyện kiên trì, gian khổ thành tài. Loại này khi đạt kết quả thì thường xuất hiện cái Tôi, nảy sinh lòng ham muốn danh lợi...Vì vậy, tâm họ không kiên định, một thời gian thì khả năng suy kém hoặc vì thời gian tuổi tác. II. Loại ngoại cảm Tâm linh: thì không có cái tôi, họ không học hành, không khổ luyện mà Trời cho cái thần nhãn, có nhĩ thông. Khi làm việc họ thư giãn, vô thức thì người âm giáng độ, giảng dạy, chữa bệnh...Cấp nào có cho Thầy cấp đó, cao thấp khác nhau, như thầy dạy cấp I, cấp II, cấp III vậy. Các phương pháp dưỡng sinh ở Trần chỉ thích ứng một thời gian. Cái chính là rèn luyện cái tâm sáng, mới cân bằng trạng thái, mới khỏe mạnh. Năng lượng là phần tối, phần sáng, có phần thô, có phần tinh, có phần thiện và phần ác. Phần xác vật chất thu nhận năng lượng bên ngoài vào. Còn linh hồn thì lọc cặn bã của năng lượng. Khi Tâm ác, tâm bất chính, tâm suy thì linh hồn không lọc cặn bã của năng lượng bên ngoài vào cơ thể nên phát sinh bệnh về thần kinh, Stress bệnh thuộc về Tâm linh. Tâm không trong sáng thì linh hồn không thanh lọc trược khí, tà khí được. Cách chữa bệnh Tâm linh: Trước hết là rèn cái Tâm, cái Đức (từ trong gia đình ra ngoài xã hội) để linh hồn lọc được các tà khí, đọc khí trong năng lượng bên ngoài lọt vào cơ thể. Sau đó cầu người âm nhà mình giúp tác động năng lượng vào chỗ đau thì khỏi. Mỗi gia đình có 4 đời người âm theo dõi giúp đỡ trên các mặt kể cả chữa bệnh, mà ta không biết. Người Trần kết hợp với người âm thì làm gì cũng tốt, cũng thuận lợi. Luật cõi Trời là khi người âm giúp người Trần thì phải tôn trọng pháp luật người Trần. Còn khi người Trần nhờ người âm thì phải làm đúng luật cõi âm. Đi tìm mộ bằng cảm xạ học, bằng trứng đũa...thì phải khấn người âm nhà có mộ làm đúng luật cõi âm. Đứng trước mộ hỏi: - Vong ở đây phải tên là....Tôi giúp gia đình ông (bà) đây. Xin độ cho con lắc...(hoặc cho trứng đũa trả lời: phải, không, đúng, sai...). Cách chữa viêm phế quản, hen suyễn (người nhà bác Hà), người âm trong gia đình hướng dẫn như sau: “Hai lá bỏng. Sau đứng mặt quay hướng Đông, chiều đứng quay mặt hướng Tây mà hái. Khi hái khẩn người âm độ trì xin chữa hen, ho, viêm phế quản...cho người bệnh là....Hít hơi dài, nín hơi, hái lá (nam 7 lá, nữ 9 lá). Rửa sạch, nhai nuốt. Nhai liền mấy hôm thì khỏi. Lâu, mau, tùy bệnh mới hay mãn tính. Chữa đau dạ dày (người nhà anh Bá). Hái một nắm lá chè xanh sạch (không phun thuốc hóa học) đặt vào đĩa để lên bàn thờ. Khấn xin người âm nhà mình độ để chữa bệnh dạ dày. Sau đó đem chè đun nước đủ 1 cốc, uống buổi sáng, uống nóng. Sau 10 – 15 phút mới ăn sáng. Uống liền 1 tháng, 2 tháng thì khỏi. G. Thông tin tâm linh cho người Trần Vong người con nói với mẹ: - Bướm bay vào nhà là con xua vào để mẹ vui, mẹ đỡ buồn mẹ có biết không? - Bướm đen, không có chấm trắng đen, bay vào nhà, bay trước mặt mình là báo trước tai nạn sẽ xảy ra, trước 1 ngày. Hôm sau không nên đi đâu cả. - Hễ bướm vào nhà là có vong về đấy. - Đang khỏe mạnh mà gà hoặc chim sa – lăn quay trước mặt là báo trước có tai nạn. - Chó leo lên ghế ngủ là điềm báo trước có người lừa nhà mình. - Xin độ cho làm việc gì thì tâm niệm khấn người âm nhà mình (bà cô Tổ, ông bà, con chết trẻ) độ giúp. Xin xong, thấy thoải mái thì làm; hễ đau đầu thì thôi. - Thế kỷ XXI là thế kỷ Tâm linh, tức là người Trần đã biết người âm 1 đời về với gia đình, là thời kỳ người Trần kết hợp với người âm làm nhiều việc – gọi là thần kỳ, như chữa AID … Việt Nam giác ngộ về tâm linh Việt Nam làm nhiều thần kỳ, thế giới nể phục. - Thế kỷ Tâm linh là thế kỷ chú trọng giáo dục cái tâm. Làm gì cũng phải có tâm đức là hàng đầu. Người Trần làm ăn gian dối, thất đức sẽ nhận hậu quả xấu. -Từ năm 2000 thầy pháp dùng bùa chú không còn có tác dụng nữa. Không đốt vàng mã, không làm hương hóa học, không thờ cúng rườm rà, linh đình. Không mời thầy đặt bát hương bàn thờ. Bàn thờ nên đặt theo hướng cửa chính của nhà ở, quay mặt ra cửa chính, đặt cao thấp là tự người nhà mình làm cho hợp với nhà (nhỏ, hẹp) và thuận tiện, đặt bàn thờ quá cao, ngã thì nguy lắm! Mọi việc đều do Tâm. Khi không có Tâm, khi đã không nghĩ đến người đã chết thì mọi hình thức cúng bái, mâm cỗ đều vô ích vì có ai chứng, ai độ cho đâu. Từ năm 2002, ai làm phúc nấy hưởng, ai gây ác thì nhận tai họa. Con cháu không phải trả nghiệp cho ông bà, bố mẹ như trước. Ở cõi thiên có nhiều máy phát tâm linh – có nhiều tần số khác nhau, người cõi Trần nhận kênh phát nào là tùy mức độ cái Tâm của người đó. Và người Trần thuộc 4 đời nhà mình cũng phát thông tin để độ cho con cháu. Các nhà cảm xạ học dùng con lắc làm việc nên nhớ điều này, người nhờ mình giúp việc gì, như tìm mộ, chữa bệnh....đều có người âm nhà họ đi theo, nếu phần âm phù trợ nhà cảm xạ học mà thấp hơn người kia thì họ gạt đi nên nói không đúng, con lắc chỉ, hoặc trả lời không chính xác. Người Trần quan hệ, nói chuyện, làm việc với nhau đều có liên quan đến phần âm hai bên. Người Trần dấu với nhau được, nhưng không dấu được người âm. Mới nghĩ trong tâm (não) thì người âm đã nhận biết rồi. Có người tò mò muốn đến đây hỏi thử, cô biết cô không nói đâu! Có người phát khí công để thử, chỉ hao khí và người âm theo người đó bị cô quở phạt. Người có Tâm linh, hiểu tâm linh là người giao tiếp với Tâm linh, chứ không phải đọc qua sách vở. Sách vở người Trần viết sai, không đúng về cõi giới Tâm linh. Mặt khác, qua nhiều thời gian ở cõi tâm linh cũng có những thay đổi như cõi Trần vậy. Nên ai đã nghe người âm nói trước đây thì bây giờ cũng khác rồi. Chồng hay vợ đã chết trước, vẫn độ cho người kia đi bước nữa, chứ không khắt khe như người trần đã nói. Không đúng đâu! Từ gia đình, cơ quan đến nhà nước nếu biết, cần đến người âm giúp chỉ dẫn trên mọi lĩnh vực thì sẽ có nhiều lợi ích. Khi “cô Thiên đình” và người âm làm việc ở đây, thì môi trường xung quanh là năng lượng thanh sạch. Người ngồi nghe, tiếp nhận năng lượng, sạch sẽ thanh tâm, khỏe mạnh. Cuộc đời người Trần nên phân chia 3 giai đoạn sau: 25 năm đầu là cho học hành, thu hoạch kiến thức, rèn luyện chuyên môn – 25 năm thứ hai, xây dựng gia đình, làm việc cho xã hội, đất nước – 25 năm thứ 3, chú ý đến cái Tâm, rèn tâm đức, làm điều thiện, hoạt động các công tác, tổ chức từ thiện, thì tâm được thanh thản, vui vẻ, khỏe mạnh. Từ 75 tuổi trở lên càng chú ý nhiều hơn việc làm từ thiện thì sẽ khỏe mạnh và chết an bình. Con cháu biết hỏi người âm nhà mình thì họ sẽ hướng dẫn, định hướng việc làm ăn, kinh tế khá hơn. Nhà nào làm động mồ mả, thì cô hướng dẫn làm lễ tạ mộ trong 4 – 5 phút là xong, là hóa giải được. Trong 1 ngày, mỗi người có 15 phút gọi là “hâm hâm". Đó là lúc người âm nhập mà người Trần không biết. Có 2 lý do: một là độ, giúp một vấn đề gì đó. Hai là trừng phạt vì phạm âm hay phạm đạo đức. Xưa kia, tướng ra trận là chọn ngày để người âm nhập độ. Việt Nam hiện nay có nhiều lĩnh vực làm ăn ra tiền mà không biết đầu tư vào. Có người âm hướng dẫn thì làm ăn được. "Âm phù, dương trợ” thì nên mà. Người âm về nhà. Khi cả nhà đi ngủ, người âm, bay là là ở trên bố mẹ, con cháu; khi thời tiết xấu thì cản khí độc...mà người Trần không biết đấy thôi. Con cháu có chồng, theo gia đình bên chồng, phúc hay họa của nhà chồng, con dâu đều gánh chịu. Không nên đổ tội là do con dâu. Nếu sai, không đúng luật thiên đình. Đó là nói oan cho con dâu, sẽ bị tội khẩu nghiệp đấy. Trong cuộc sống, không được nói dối, nói điều xấu chưa có đủ, để đánh lừa người khác, như “tôi bị ốm, không đi họp” hoặc “xe tôi hỏng” nên đến trễ, thực tế không có như vậy. Hoặc bố mẹ mắng con: “Đồ ngu. Đồ điên. Đồ đần …” Người Trần tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng đó là khẩu hiệu, sẽ có ngày, có lúc, diễn ra đúng điều mình vô tình đã nói. Người xưa đã dạy: “Đó là nói gở”. Vậy không được nói gở!. Khi chưa soi, tức là chưa mời hết người âm 4 đời nhà mình về, mà chỉ một mình con nói chuyện với gia đình, thì độ chính xác chỉ trong thời gian 10 ngày thôi. Sau cần, thì đến gặp, nói lại. Một vong con trai nói với bố: Khi bố làm hộ chiếu đi nước ngoài, con cũng đi theo làm “hộ chiếu” kiểu của người âm. Khi lên máy bay thì con đi nhanh hơn. Con đi bình thường 1 phút là 1752 km – chạy và bay thì càng nhanh hơn. Bố phải nói bà con mình làm ăn ở nước ngoài phải gửi tiền về nước, ủng hộ các quỹ từ thiện, như Cô nhi – viện, quỹ người khuyết tật, quỹ chống chất độc màu da cam...thì người âm mới độ cho làm ăn phát đạt lâu dài. Một vong nói với người anh: “Tại sao anh thích đi học thể dục thể thao, về môn thể hình? Người anh – lùn thấp thế kia, tập thể hình, eo ôi, buồn cười lắm (xung quanh cùng cười). Bây giờ anh nghe em – bố động viên anh đi bộ đội, nếu làm sĩ quan thì tốt, nếu không khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, em sẽ độ cho anh đi học nghề thích hợp, có tương lai. Rèn 2 -3 năm trong quân ngũ là tuyệt vời đấy, sẽ chững chạc, suy nghĩ tốt hơn là anh bây giờ. Đi bộ đội là đã được người âm dòng họ nhà mình chứng kiến anh có công đi bảo vệ Tổ quốc. Phần âm quan tâm vấn đề này lắm mà người Trần không hiểu, không biết đâu. Phải cho con cháu nhà mình vào bộ đội, sau đó mới học nghề làm ăn thì tốt hơn. Một vong là con, nói với bố mẹ: Tiền kiếp bố là bác sĩ. Hiện nay bố lại làm hành chính nghiệp vụ. Vì vậy bố phấn đấu mãi cũng không lên được. Bố đang phạm tội báo cáo láo. Chưa hoàn thành kế hoạch mà báo cáo đã hoàn thành và xin tiền thưởng. Còn mẹ làm bên giáo dục, mẹ nâng điểm cho đứa dốt được học. Ai cũng làm gian dối như thế làm sao đào tạo nhân tài cho đất nước.... Một vong khác là con nói với bố mẹ: Tại sao bố lấy sản phẩm làm ở nhà đem nhập vào sản phẩm của Xí nghiệp quốc phòng? Sản phẩm kém chất lượng làm mất uy tín của Xí nghiệp quốc phòng là bố có tội đấy. Bố có 4 tội, bố có biết không? Con kể bố nghe: một là uống rượu, hai là hút thuốc lá, ba là đi hát karaoke, bốn là lố bịch. Mẹ ốm nằm một mình ở nhà, bố không chăm sóc mẹ mà còn đi theo gái, hát karaoke...Bố nói “Bố nhận khuyết điểm, bố sẽ sửa chữa. Bố hỏi con tại sao mấy năm nay nhà mình làm ăn kém quá, con có thể giúp bố được không? Vong người con nói: Nhà mình có xương cốt người chết. Khi lấy đổ nền có lẫn xương cốt nên trong nhà có tà ma từ ngoài đưa vào. Khi dọn về ở, con đã báo tin: Bố làm rơi vỡ cốc nước, bố có nhớ không (Bố: có). Buổi chiều mẹ nấu cơm, tay gạt cái bát trên bếp, rơi mẻ 1 miếng, có đúng không? (Mẹ: đúng). Hôm sau, thanh giường bé để ở trên, lại để ở giữa, nên nằm bị sập, có đúng không? (bố mẹ: đúng). Con đã báo trước mà bố mẹ không biết. Một vong khác nói với bố mẹ: Cách đây 18 năm, 4 tháng, 12 ngày, người âm nhà mình nhập vào chị con, báo cho – nên đặt bàn thờ ông bà; bố mẹ không nghe, cho chị bị tâm thần, đưa đi bệnh viện Bạch Mai. Uống thuốc Tây nhiều quá chị bệnh tâm thần thật; đến nay gần 20 năm vẫn chưa khỏi...Bố mẹ hỏi: “Bây giờ chữa cho chị con bằng cách nào?”. Phải lên Thái Nguyên – như cô làm việc, thì có thể chữa được... Có người hỏi: Soi là làm như thế nào? Được hướng dẫn như sau: cả gia đình gồm bố mẹ và các con đến gặp Cô Thiên đình, xin gặp được người âm trong gia đình mình từ 4 đời. Có cho mời về để con cháu cả nhà gặp nhau. Rồi mời các cụ, ông bà về với gia đình. Bà Cô Tổ là người cao nhất trong dòng họ. Ta cầu xin gì, Bà sẽ cho người có khả năng công việc đó, độ trì cho con cháu. Không soi, chỉ gặp một hoặc hai, ba người thì việc giúp đỡ theo yêu cầu của con cháu có hạn chế. Về sự cố - ở 1 đoạn đào sông Tô Lịch: Ở đây bị ma ngoài yểm vào. Có người âm giữ, người Trần có cúng, tế lễ, làm theo sách hướng dẫn của người Trần, không đúng, không được đâu. Phải người âm cúng, người âm lôi vong giữ ở đó hỏi thì giải quyết được xong. Cô Thiên đình gọi Thổ công hỏi, rồi giải tà mới xong. Các cơ quan, Xí nghiệp, các nơi khác có phần âm giữ, nếu quấy phá cũng phải làm theo Cô Thiên đình hướng dẫn thì hóa giải được. Đâu cũng có Thổ công, Thần linh quản lý, phải hỏi họ mới biết. Sáng 23 tháng Chạp, Táo quân về Thiên đình báo cáo, đều đến gặp. Về cổ tự khắc trên bia đá ở Sapa: Giáo sư sử học Lê Trọng Khánh nghiên cứu chữ cổ trên bia đá ở Sapa đã 42 năm mà chưa đọc, chưa hiểu nghĩa các chữ cổ đó. Qua bà cô Tổ và vong người con trai của Giáo sư chết trẻ - đã giúp giáo sư đọc và hiểu nghĩa chữ cổ đó. Tôi chỉ ghi lại đoạn này để các nhà ngôn ngữ học tham khảo: Vong người con trai giáo sư Khánh nói: Bà cô Tổ bảo con nói với bố: “Hễ có sự sống là có ngôn ngữ, chữ viết. Không phải có từ thời Hùng Vương, mà có từ thời trước nữa. Xa lắm, lâu lắm. Lúc đó người âm hướng dẫn viết hoàn chỉnh. Trái đất bị tai họa đảo lộn, lộn đi, lộn lại nhiều lần. Tiếng Việt đã có nhiều dạng, không chỉ như thế này (chữ cổ Sâp). Mấy chục dân tộc có bấy nhiêu thứ tiếng và chữ viết. Qua biến cố, trái đất đảo lộn, chết hàng loạt, chỉ có một nhóm dân tộc ít người trên núi cao sống sót rồi tồn tại phát triển như ngày nay. Lúc người âm hướng dẫn người còn sống sót nghiên cứu tìm lại chữ viết. Như Ai Cập mất tiếng, mất chữ trong thời kỳ biến cố của trái đất. Sau 3000 năm mới được người âm dìu dắt tìm trở lại chữ viết. Người Trần nghiên cứu tìm thấy đến đâu thì chỉ nói ở mốc lịch sử lúc ấy thôi. Ví dụ có sự đảo lộn của trái đất người Việt Nam chết cả, chỉ còn một số ở núi cao. Hàng nghìn năm sau họ khai quật thấy có bia đá khắc chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ thì họ lại cho đó là chữ cổ của người Việt xa xưa khi dựng nước …. Muốn đọc chữ viết cổ phải nhờ người âm tìm người âm xưa kia đã sáng tạo hoặc giỏi về ngôn ngữ đó, để đọc và giải nghĩa thì mới chính xác. ******* Nhiều điều ghi chép trên là nội dung của các gia đình nói chuyện với người đã qua đời thuộc dòng họ 4 đời của nhà mình. Thời gian tôi dự nghe từ 12/10 đến 19/11/2002. Tôi ghi chép theo mục đích nghiên cứu riêng của tôi. Với các nhà nghiên cứu khác sẽ ghi chép nội dung khác hơn tôi. Vì vậy tôi mong có nhiều nhà nghiên cứu đến đây, theo dõi ghi chép để có thể giới thiệu với bạn đọc nhiều khía cạnh tìm hiểu khác nhau, phong phú hơn. Bà thầy Tâm linh của cô Thanh Hải có nói sẽ trao đổi với các nhà khoa học về thế giới tâm linh. Các nhà khoa học nêu câu hỏi, Bà sẽ trả lời và cùng nhau trao đổi nữa. (Còn phần 2) Đây là một bài viết khác liên quan đến việc tìm hiểu xã hội và sự tồn tại song hành hai thế giới âm và dương có trong topic trên , tuy nhiên , không có liên quan tới bản thảo cháu tìm thấy ! NGUYÊN LÝ VÀ ĐẠO LÝ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 1/ Các vua Hùng mất, Bác Hồ mất nhưng hồn thiêng vẫn sống mãi cùng núi sông, cùng dân tộc con cháu Việt nam. 2/ Tổ tiên, ông bà của mỗi dòng họ đã khuất nhưng vong linh họ vẫn sống bên cạnh con cháu. Họ luôn mách bảo, độ trì cho con cháu khi con cháu cầu khấn họ ( điều này nhiều người chưa biết – khi nào học được phép “nối mạng thông tin vũ trụ” hoặc có khả năng ngoại cảm thì có thể giao tiếp, nói chuyện, nhận thông tin của tổ tiên, ông bà dễ dàng). 3/ Mỗi dòng tộc ở cõi âm đều bầu các bà cô ở đời thứ tư làm công tác quản lý - gọi là bà cô tổ tứ đại. Số lượng nhiều hay ít tuỳ thuộc số người ở cõi âm, từ 150 – 200 người thì bầu 3 đến 4 bà cô tổ tứ đại. Khi một thế hệ ( tức 1 đời ) ở cõi trần chết đi thì các bà cô tổ tứ đại thành ngũ đại ( đời thứ 5 ), các bà sẽ thôi làm công tác quản lý, các bà tam đại lên tứ đại được bầu làm bà cô tổ. Các đời khác, những người chết trẻ được gọi là bà cô, ông cậu (hoặc ông mãnh) chứ không là Tổ được. Bà cô tổ tứ đại sống cách ta khoảng 190 – 200 năm. 4/ Nhiệm vụ của các bà cô tổ tứ đại được phân biệt bằng màu sắc áo mặc, còn mũ đội thì giống nhau: Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo xanh: Tộc trưởng, phụ trách KHKT Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo hồng: Giáo dục, sư phạm Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo đỏ : Hôn nhân, vợ chồng Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo đen : Bệnh sống, sinh tử Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo trắng: Giáo dục đào tạo Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo tím : KHKT, trung cấp, ngắn hạn Bà cô tổ tứ đại nữ hoàng áo vàng : KHKT bách khoa, dài hạn 5/ Khi chết vong linh người đó đến cõi gọi là âm phủ, ở trong lòng đất từ 49 – 100 ngày để “Hồi quang phản chiếu” xem lại cuốn băng hình toàn bộ hành động ( thân thể ) thiện hay ác của mình ở cõi trần. Từ đó tự xác định công hay tội và phải đi: Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỷ, Atula, Cõi thiên. Họ phải học từ 100 – 200 năm đạt tiêu chuẩn vượt thiên. Về cõi thiên phải tự học 100 – 200 năm nữa để đi tái sinh về cõi trần. Việc tái sinh về đâu, gia đình nào là do vong linh tự nguyện lựa chọn. 6/ Khi về cõi thiên thì được bà cô tổ tứ đại cho tự học một thời gian rồi mới cho vào học các trường đại học tương ứng với các trường đại học ở cõi trần. Sau đó đưa con cháu đi về tái sinh ở cõi trần. Lớn lên đứa trẻ có xu hướng học tập, chọn nghề theo tiền kiếp của mình đã được đào tạo ở cõi âm ( thần đồng, chưa học mà biết…có thể giải thích cơ chế này ở cõi âm với cõi trần ). 7/ Bà cô tổ tứ đại thường phân công người về cõi trần độ trì, giúp đỡ con cháu trong học tập, công tác, làm ăn, buôn bán, nghiên cứu KHKT…Ai biết điều luật này thì luôn khấn cầu xin bà cô tổ tứ đại của dòng họ mình độ trì cho công việc đang làm thì sẽ được bà độ trì. Khi ốm đau bệnh tật nên cầu khẩn “Xin bà cô tổ tứ đại về độ trì chữa bệnh ( bệnh gì nói rõ ) cho con”, đọc 10 lần. Sau đó nằm yên lặng ( hoặc nằm, ngồi thiền 10 phút ). Bà sẽ về phóng hào quang chữa bệnh cho. Thường xin chữa bệnh vào lúc 5 – 7 giờ sáng hoặc 11 – 12 giờ đêm. Tuỳ thuộc nặng hay nhẹ mà có thể khỏi bệnh nhanh hay chậm. Thành tâm, tin tưởng, liên tục thì đạt hiệu quả khỏi bệnh nhanh. 9/ Hàng đêm, khi mọi người đã ngủ ta cầu xin “Bà cô tổ tứ đại tiếp năng lượng cho con cháu đang ngủ để hoá giải bệnh tật, nâng cao sức khoẻ”. Nhận thông điệp bà sẽ về tiếp năng lượng cho cả gia đình. 10/ Cúng giỗ tổ tiên, ông bà bằng cơm chay. Không đốt vàng mã. Chỉ dâng tiền thật và khấn “Con xin dâng tiền cho bà cô tổ chi tiêu ở cõi âm” sau 10 – 15 phút cất tiền chi tiêu như thường lệ. 11/ Nhà nào thường xuyên thắp hương bàn thờ tổ tiên ông bà thì nên khấn “Cầu xin tổ tiên ông bà, bà cô tổ tứ đại độ trì cho con cháu….( ai, điều gì thì nói ), con xin cầu nguyện cho bà cô tổ tứ đại cùng dòng họ tu hành ở cõi phật chóng đắc đạo về cõi niết bàn”. 12/ Gia đình nào cũng có Thổ công táo quân theo dõi việc làm của thành viên gia đình, sức khoẻ, ốm đau bệnh tật, nhà ở quang sạch hay có âm khí, hài cốt…và thần Nam tào lo việc sống chết. 7 giờ sáng ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm, Thổ công táo quân về báo cáo với ngọc hoàng thượng đế ( khoa học gọi là năng lượng trí tuệ vũ trụ ) những hành động của thành viên trong gia đình rồi nhận chỉ thị thi hành hoạ hay phúc cho gia đình đó. Trước 7 giờ sáng nên cúng chay và dâng tiền mặt tiễn đưa táo quân về trời, không đốt vàng mã, bia, mũ, áo cho 3 người như tục lệ mê tín dị đoan lâu nay. 13/ Tro, chân nhang và thứ gì ở bàn thờ khi đốt xong nên cho vào túi ném xuống sông, biển, ao, hồ không được ném vào thùng rác, nơi ô uế. Làm sai sẽ bị phạt đau nhức đầu, đau lưng, đau bụng, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt. Nếu biết cầu khấn sám hối xin lỗi thì có thể giải đau. 14/ Người chết vẫn sống cạnh con cháu, vì vậy khi ăn phải mời. Ngồi yên lặng nói thầm “Mời thổ công táo quân, bà cô tổ tứ đại, các cụ ông cụ bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chú bác cô dì, anh em con cháu …về ăn cơm”. Và thường nhớ đến người đã khuất. 15/ Bàn thờ thổ địa - thần tài không được để dưới đất, bụi bặm, bẩn thỉu, người qua lại ô uế, không ai đến chứng dám. Nhà chỉ một bàn thờ và một bát nhang bao gồm cả thờ phật ( 1 ảnh hoặc 1 tượng ) ông bà nội ngoại ( ảnh ông bà ) bố mẹ, anh chị em…hàng ngày thắp hương khấn cầu nguyện chung. Đến ngày giỗ ai thì cúng cơm chay và khấn cầu họ tên người đó về ngay ( khấn cầu 10 lần họ tên người cúng giỗ ). 16/ Không tự ý di chuyển hài cốt mồ mả làm ảnh hưởng đến vong linh người chết đang tu học ở cõi thiên. Nếu bắt buộc phải di chuyển thì phải khấn nói rõ trường hợp bắt buộc đó và xin di chuyển về đâu. Nếu có nhà ngoại cảm thì giao tiếp nhận ý kiến bà cô tổ tứ đại chỉ dạy cho thì mới không bị tai hoạ vì do di chuyển mà không được vong linh người đó đồng ý. 17/ Người chết chỉ nên chôn một lần, xung quanh mộ có hàng rào, tường bảo vệ, không để phân người, xác súc vật làm ô uế. Nếu hoả táng, tro cho vào lọ chôn ở nghĩa trang, vườn đất tư gia hoặc để ở miếu thờ nho nhỏ trước sân, luôn có lọ hoa, đĩa quả và hương, vong linh người chết về với con cháu thích ở nơi thoáng mát ngoài sân. Miếu nhỏ xây mặt hướng vào cửa chính. 18/ Khi ra mộ chỉ nên dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ xung quanh, không để rễ cây đâm vào mộ. Tuyệt đối không thắp hương, hoa quả cầu khấn ở mộ mà chỉ thắp hương, dâng hoa quả cho thổ địa thôi và khấn xin thổ địa bảo vệ an toàn mộ của….( đọc tên họ người đó ). 19/ Nhà ở hiện nay thường xây cất trên bãi tha ma cách ngày nay 200 – 500 năm người ta đã chôn cất nhiều hài cốt và vong linh chưa siêu thoát. Mồ mả là nhà người chết, ta xây nhà trên mồ mả của họ nên hay bị hồn ma phá quấy, đuổi đi. Biểu hiện là người già nhức xương cốt, ù tai, chóng mặt. Khi đi khám bác sỹ bảo không có bệnh. Bệnh đó là do ma làm. Nó còn gây nhiều chuyện khác như vợ chồng xích mích, vợ thấy người về nằm chung, con trai thấy con gái về nằm chung…vì vậy vợ chồng không gần nhau. Thổ công táo quân và bà cô tổ không có khả năng, quyền hành để đánh đuổi ma đi vì theo luật cõi âm mồ mả ở đâu nhà của người chết ở đó. Chỉ có người có quyền năng do trời phật ban cho và thông báo cho ma quỷ biết, nó mới xin gặp để độ nó đi tu thì nhà ở đó không còn ma quấy ám nữa. VIẾNG MỘ “CỬU THẬP BÁT TÚ TRIỀU DƯƠNG” Vũ Kim Tường ghi Lời nói đầu Chiều 11/4/2003 tức 10/3/quý mùi. Ban liên lạc tổ chức về làm việc tại gò mộ Đống Dờm, thôn Thanh Lâm, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương để thẩm định lần nữa việc xây dựng đường vào mộ , xây kè xung quanh gò mộ. Buổi sáng đoàn đã làm lễ đổ mái ( cất nóc ) nhà hạ đường, nhà lưu niệm, nhà bia trong khu miếu thờ thuỷ tổ Vũ Hồn ở thôn Mộ Trạch, Bình Giang, Hải Dương. Đây là những việc làm nằm trong chương trình tiến tới kỷ niệm 1200 năm ngày sinh đức thần tổ Vũ Hồn ( đầu năm 2004 ). Thuỷ tổ họ Vũ ( Võ ) Việt Nam, thành hoàng làng Mộ Trạch. Sau khi thắp hương tại bia mộ Đống Dờm, nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng đã thỉnh các cụ tổ về cho con cháu trò chuyện, xin các cụ chỉ dẫn cho những việc con cháu đã làm, đang làm và sắp làm, tăng thêm niềm tin, yên tâm phấn khởi về những công việc mang ý nghĩa tâm linh. Theo lời chị Hằng, chị đã mời được các cụ Vũ Tiên Oanh, cụ Vũ Hồn, cụ Võ Văn Trình về tại bia mộ Đống Dờm. Cụ Vũ Tiên Oanh, mộ táng tại đây ( Đống Dờm ) là ông nội cụ Vũ Hồn, bố cụ Vũ Công Huy. Cụ Võ Văn Trình là cụ tổ 4 đời ( tứ đại ) của anh Võ Văn Hồng, thuộc chi họ Võ ở Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An. Từ khi nhà tài trợ Vũ Văn Hồng, Vũ Văn tiền khởi công tôn tạo khu di tích Mộ Trạch, anh Vũ Văn Hồng đã thỉnh và xin với cụ Vũ Hồn cho cụ Võ Văn Trình được trông nom công việc xây dựng, lời thỉnh cầu được đáp ứng nên mỗi khi thỉnh cụ Vũ Hồn, chị Hằng cho biết đều thấy cụ Võ Văn Trình đi cùng. Đây là lần đầu tiên con cháu thỉnh cụ Vũ Tiên Oanh và được cụ linh ứng. Sau đây tôi xin ghi lại những chuyện do chị Phan Bích Hằng nói, xuất phát từ chỗ chị Hằng có khả năng đặc biệt ( ngoại cảm ) nhìn được bóng hình các cụ từ cõi âm hiện về, nghe được lời các cụ truyền. Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức thân tình vui vẻ và dễ hiểu như câu chuyện trong gia đình vậy ( có băng ghi âm ). Con cháu nghĩ đâu hỏi đấy, không theo thứ tự, tôi sắp xếp lại để bà con tiện theo dõi, có lược vài chi tiết nhưng không làm sai nội dung. - Những chuyện liên quan đến gò mộ Đống Dờm. - Những chuyện liên quan đến mộ cụ Nguyễn thị Đức, thân mẫu cụ Vũ Hồn ở Kiệt Đặc, Chí Linh, Hải Dương. - Những chuyện liên quan đến khu di tích cụ Vũ Hồn ở Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang. Về phía con cháu dự thỉnh gồm: + Bác Vũ Mạnh Hà + Bác Vũ Thuý + Bác Vũ Kim Tường + Bác Vũ Hữu Sâm + Anh Võ Văn Hồng + Anh Vũ Văn Tuân + Anh Nguyễn Anh Tuấn I/ Mộ Đống Dờm, mộ táng cụ Vũ Tiên Oanh, ông nội cụ Vũ Hồn. Chị Hằng nói cụ Vũ Tiên Oanh hiện về với bộ tóc rất dài, cụ búi lên phía sau đầu có cây bút tre cài ngang. Cụ nói mộ cụ được táng vào Đống Dờm là do con trai cụ ( Vũ Công Huy ) và con dâu mang từ Phúc Kiến về chứ không phải do cháu Vũ Hồn của cụ, tìm huyệt gò Đống Dờm là Vũ Công Huy. Về mặt phong thuỷ gò Đống Dờm rất đẹp, đó là “Cửu thập bát tú triều dương” ( 98 ngôi sao hướng về mặt trời ). Đống Dờm là ngôi sao lớn nhất, sáng nhất. 98 gò đất tượng trưng 98 ngôi sao và mặt trời còn ứng với “Cửu cửu trung sơn” (dãy núi 99 ngọn). Đối với các thầy địa lý thì ở xa hàng cây số vẫn nhìn thấy thế đất này vì nó phát sáng rất mạnh. Thế đất này rất khó phá, không phá được, muôn đời nó vẫn thế. Mộ táng vào đất phong thuỷ như Đống Dờm thì ở Trung Quốc và Việt Nam đều hiếm, rất hiếm. Cụ bảo chính vì mộ cụ được táng vào chỗ đất thiêng quá nên cụ cứ phải ở mãi, thông lệ thì người chết sau một hội 600 năm được siêu thoát lên cõi tiên, “Tiên cảnh nhàn du”, cụ đã phải ở thêm một hội thành 1200 năm, đáng lẽ để cho con cháu chăm sóc mộ phần thì cụ lại về phù hộ cho con cháu. Cụ còn nói cũng nhờ hòn đất thiêng này mà con cháu họ Vũ được hưởng phúc lớn. Vũ Hồn mới xây dựng được ấp ở đây, không có mộ Đống Dờm thì không đời nào Vũ Hồn xây được ấp. Cụ căn dặn con cháu phải biết và luôn nhớ không được làm gì ảnh hưởng đến gò mộ Đống Dờm. Làm đường vào gò mộ, được. Xây kè xung quanh gò mộ, được. Nhưng tuyệt đối không được đào hay xây gì trên gò mộ. Phần thiên của cụ thế nào cứ để nguyên như thế. Xây kè bằng đá hay gạch đều được, không quan trọng nhưng nhớ là không được có kim loại cắm vào. Cụ kể trước đây dân chúng đã có lần phá gò, sau lại phải đắp trả lại như cũ. Thời phong kiến có một vị quan trong triều cũng xâm táng vào đây, họ đào đúng chỗ bia huyệt cụ, thế là phải bê đi ngay. Mọi người đều biết qua gia phả và tư liệu dòng họ có ghi các lần gò mộ Đống Dờm bị xâm táng. Căng thẳng nhất là vụ xâm táng đầu thế kỷ 20 đã khiến con cháu họ Vũ phải lên tiếng đòi pháp lý của chính quyền thực dân phong kiến can thiệp. Với sự khôn khéo đặt vấn đề, lập luận có tình có lý, buộc viên quan công sứ Pháp tỉnh Hải Dương ( Massimi ) phải ra một chỉ thị cho chính quyền các cấp trực thuộc như sau: Số 452511 Hải Dương ngày 15 tháng 3 năm 1937 Kính gửi: Quan tổng đốc tỉnh Hải Dương Gia tộc họ Vũ làng Mộ Trạch, huyện Bình Giang có trình lên tôi xin mua khu đất công thổ số 1247 tức gò Đống Dờm thuộc làng Mạn Nhuế, phủ Nam Sách trên đó có xác một cụ tổ của họ tính danh nổi tiếng là cụ Vũ Hồn. Khu đất không thể bán cho họ theo lời thỉnh cầu, tuy nhiên tôi đề nghị ông loan báo cho dân làng Mạn Nhuế biết, gò này rõ ràng là một khu đất có tính nguyên vẹn và điều đó, nếu cần, được bảo đảm bằng các quy định ở điều 245 bộ luật dân sự An Nam, trong đó nói về phần mộ các nhân vật đã được nhiều bằng sắc nhà vua phong thần. Mặt khác, người dân Mộ Trạch có quyền cúng bái tổ tiên họ ngay trên đất ấy, không gì cản trở. Mọi hành động xúc phạm có tính báng bổ đối với ngội mộ gò Đống Dờm mà con cháu họ Vũ xem một cách có lý là nơi thăm viếng tôn thờ của họ sẽ không được dung tha. Vậy tôi hân hạnh đề nghị ông loan báo nội dung trát này đến hai làng nói trên được biết. Quan công sứ đã ký Massimi Sự khôn khéo của con cháu là đã mượn tên của cụ Vũ Hồn thay cho ông nội Vũ Tiên Oanh, sự thực thì mộ cụ Vũ Hồn táng ở Mộ Trạch. Gò Đống Dờm là mộ cụ Vũ Tiên Oanh, nhưng với lịch sử Việt Nam thì cụ Vũ Hồn mới có tính danh nổi tiếng, có nhiều bằng sắc của nhà vua phong thần. Nội dung búc trát đã được khắc bằng 3 thứ tiếng Việt – Pháp – Hán trên một mặt tấm bia đá to cao 1,5 mét đặt trên đỉnh gò, chúng tôi gọi vui là bia bảo vệ. Sự xâm táng có lẽ cũng chấm dứt từ khi có bia này. Khi con cháu hỏi cụ về cách chôn cất, phương pháp táng mộ Đống Dờm, chị Hằng đã dẫn giải lời cụ Vũ Tiên Oanh rất rành rọt: Cụ được con trại là Vũ Công Huy và con dâu Lưu Thị Phượng cùng một số con cháu và thêm mấy gia đình trong phủ ( cụ Vũ Công Huy làm quan ) đưa xác cụ từ Phúc Kiến sang táng vào Đống Dờm. Họ đào mộ 7 ngày 7 đêm. Ban ngày đậy lại, đêm mới đào, đợi sao rơi xuống đã. Thường đào từ giờ tý đến giờ dần (khoảng 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng). Mộ sâu 12 thước ( gần 5 mét ). Lưu Thị dùng dây dòng hạ cụ xuống rồi treo lơ lửng, táng treo. Bây giờ vẫn thế, chưa tiếp địa, không tiếp địa. Thì ra táng treo là như thế. Trong gia phả có nói mộ cụ táng treo, nhưng tôi đã hỏi nhiều vị cao niên mà chưa được ai giải thích tường tận. Anh Võ Văn Hồng sửng sốt bật ra câu hỏi: Thưa cụ, táng bằng dây gì mà 1200 năm không đứt, sao kỳ lạ vậy? – Đó là lõi dây gai quyết toán bện với tơ tằm. Cụ bảo chỉ họ Vũ mới có kiểu táng mộ như vậy. Các cháu muốn hiểu thêm về phong thuỷ thì hỏi con cụ, cháu cụ ( ý nói cụ Vũ Công Huy, cụ Vũ Hồn ), những người này giỏi địa lý. Riêng cụ chỉ giỏi thiên văn nghĩa là xem mưa nắng của trời, cụ bảo đôi khi người ta dùng thiên văn để tìm địa lý nhưng địa lý lại điều khiển tất cả. Cụ nhắc lại cái thế của gò Đống Dờm thì không ở đâu so được. Sau này cụ Vũ Hồn tìm được huyệt ở Kiệt Đặc, Chí Linh đặt mộ thân mẫu Nguyễn Thị Đức cũng đẹp, đó là thế “Ao vực nước trong xanh - đời đời phát công khanh”, huyệt cạnh ao rất đẹp. Tuy không như thế “Cửu thập bát tú triều dương” nhưng con cháu đời đời công hầu khanh tướng. Sau nữa có mộ cụ Vũ Hồn ở Mả Thần, Mộ Trạch. Cụ bảo cái thế của cụ Vũ Hồn là “Tinh nguyệt tam thái trướng ngoại triều”. Họ Vũ là thế, cái gì cũng ứng với tinh tú và phải giữ tam tam, ba điểm Đống Dờm, Kiệt Đặc, Mộ Trạch tạo thành cái thế chân vạc, tam kỳ ngộ. Võ Văn Hồng thích thú thốt lên: “Đó là 3 hòn ngọc của họ Vũ phải tuyệt đối giữ bằng được”. Đến đây chị Hằng lại dẫn lời cụ Vũ Hồn: Chỗ các cháu đứng đây ( bia mộ Đống Dờm ) nhìn về phía bên kia xa xa một chút có cái gò phẳng và mấy cái ghò con là chỗ cụ Vũ Công Huy làm nhà ở mấy năm liền trông nom mộ Đống Dờm, vì thế mấy cái gò ấy không có ngôi mộ nào ( theo hướng chị Hằng chỉ về hướng tây bắc, cách chỗ đứng khoảng 200 mét, mọi người nhìn thấy cái gò phẳng hơi to, cạnh đó có vài cái gò con ). Cụ Vũ Hồn bảo tương tự thế, khi cụ chôn cất cụ Nguyễn Thị Đức ở Kiệt Đặc ( Chí Linh ) cũng làm nhà trên miếng đất mà bây giờ là nhà của người thời gian gần đây đã phá mộ cụ Đức, chỉ hơi khác là nhà cụ Vũ Hồn quay hướng trông ra mộ, luôn luôn trông thấy mộ. Cụ nhắc đến tục lệ người Trung Hoa khi chôn cất mồ cha mả mẹ xong bao giờ người con trai cũng phải ở lại trông nom mộ suốt 3 tháng 10 ngày mới được về, nhất là mộ táng theo phong thuỷ lại càng phải cẩn thận, đêm nào cũng phải theo dõi thấy sao rơi xuống mới đắc địa ( mới thiêng ), không có sao rơi là mộ hỏng. II/ Về ngôi mộ ở Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ( mộ táng cụ Nguyễn Thị Đức, thân mẫu cụ Vũ Hồn ). Gia phả có ghi và cụ Vũ Tiên Oanh cũng nhắc đến, cụ Vũ Công Huy có nhiều vợ, trong đó có cụ Lưu Thị Phượng là chính thất ( vợ cả ) là người Phúc Nam, tìm được điểm đặt huyệt Đống Dờm đã táng mộ cụ bố Vũ Tiên Oanh vào đó và ở lại Việt Nam trông nom mộ. Trong thời gian này cụ Huy gặp cụ Nguyễn Thị Đức con gái một thầy đồ dạy học ở làng bên. Cụ Đức trở thành vợ bé của cụ Huy, sinh ra cụ Vũ Hồn. Sau khi từ quan cụ Vũ Hồn ở lại Việt Nam lập ấp, dạy học và phụng dưỡng mẹ già. Khi cụ Đức qua đời, thầy địa lý Vũ Hồn đã tìm điểm đặt huyệt ở Kiệt Đặc, huyện Cí Linh, tỉnh Hải Dương, chôn cất theo phép phong thuỷ. Cụ Vũ Hồn ở lại Kiệt Đặc trông nom mộ mẹ sau 3 năm mới quay về Mộ Trạch. Năm tháng trôi qua, thấm thoắt đã nghìn năm, con cháu họ Vũ đã không lưu giữ được mộ cụ Nguyễ Thị Đức. Năm 1993 tình cờ một người nông dân ở Kiệt Đặc được chia đất làm nhà và đào nó đã chạm phải ngôi mộ đặc biệt, anh ta chuyển mộ lên táng ở gò nhỏ đầu bờ cách chỗ cũ hơn 100 mét. Mộ táng dài dắt xen giữa các mộ khác, đất chật hẹp, trên mặt có xây gạch nhưng đã bị cạy vỡ nham nhở. Năm 1997, các anh Vũ Mạnh Hà, Vũ Thuý và phong thuỷ Vũ Quang Tiến có về đây tìm hiểu nhưng chưa xác nhận được có phải mộ cụ Nguyễn Thị Đức không? Mọi người vẫn canh cánh trong long, chương trình hoạt động của ban liên lạc lúc nào cũng nhắc đến việc phải đi tìm mộ cụ Đức. Khi khởi công tôn tạo di tích cụ Vũ Hồn ở Mộ Trạch, con cháu lại nhận được lời răn dạy của cụ Vũ Hồn qua chị Phan Bích Hằng: Các cháu phải cố gắng tìm mộ thân mẫu của Cụ. Ngày 18/3/2003 anh Võ Văn Hồng tổ chức chuyến đi mời nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng về tại ngôi mộ nghi vấn nói trên ở Kiệt Đặc dựa vào khả năng phát hiện mộ của chị Hằng. Kết quả chị Hằng đã thỉnh mời được chân linh các cụ Nguyễn Thị Đức, cụ Vũ Hồn, cụ Võ Văn Trình về tại mộ phần này trò chuyện với con cháu. Như vậy linh mộ cụ Đức đã được xác định (có bài tường thuật riêng do bác Vũ Thuý soạn). Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí mừng tủi khôn xiết, con cháu hết sức xúc động nên chưa kịp hỏi cụ hết những điều muốn hỏi thì cụ đã ra đi. Bởi thế trong buổi tiếp thỉnh hôm nay, con cháu muốn được lời khuyên của các cụ để có hướng tôn tạo và giữ gìn ngôi mộ ở Kiệt Đặc cho mai sau. Anh Võ Văn Hồng thưa ngay với cụ Vũ TIên Oanh: “Mộ của cụ Nguyễn Thị Đức đã bị di rời sang chỗ mới, vị trí này không thuận lợi cho việc tôn tạo, chúng cháu muốn đưa mộ về chỗ cũ và chuộc lại miếng đất người nông dân nọ để có điều kiện chăm sóc mộ phần tốt hơn, xin cụ cho lời khuyên” Sau lời khấn và tiếng “vâng… dạ” như chị Hằng đã nghe các cụ nói. Cụ Oanh bảo (lời chị Hằng) tiết thanh minh vừa rồi cụ được con dâu và cháu đón về Kiệt Đặc nên cụ biết hết rồi. Cụ Vũ Hồn giỏi địa lý tìm được huyệt Kiệt Đặc rất đẹp, thế phong thuỷ ở đây không phải “Cửu thập bát tú triều dương” như Đống Dờm mà là “Ao vực nước trong xanh - đời đời phát công khanh”, huyệt cạnh ao. Con cháu phải đưa mộ về chỗ cũ, dịch ra một chút chứ không phải đúng in trên vị trí cũ vì một huyệt không táng hai lần. Cụ nhắc lại nhất thiết phải đưa mộ về đầu mạch nước cạnh ao, vị trí ấy đẹp nhất. Cụ Vũ Hồn bảo trước đây cụ chưa nói điều này vì sợ con cháu chuyển mộ vất vả nhưng bây giờ đã có ý kiến của ông nội cụ rồi thì phải nghe theo thôi. Cụ Vũ Hồn chỉ dẫn cụ thể thêm vị trí trong vườn chuối, chỗ con cháu đóng cọc hôm trước, dịch về phía trước vài thước độ một sải gối, hướng thì như cụ Đức đã dặn rồi, đầu gối lên núi Phượng Hoàng, chân đặt phía sông Kinh Thầy. Chuyển mộ không được thiếu cái gì, quan tài của cụ Đức chính là mấy tấm gỗ vàng tâm, cụ dùng làm phản nằm khi lâm bệnh, cụ Đức rất thích mấy tấm gỗ này. Khi Cụ qua đời, lo ma chay con cháu đã đưa những tấm phản ra cho thợ thửa thành quan tài. Cụ Vũ Hồn nhắc lại phải đặc biệt nhớ những tấm gỗ. Vị trí miếu thờ Cụ bảo ở cạnh gốc cây đổ gần đó ( mọi người đã nhận ra vị trí gốc cây ), có thể xây lại ở đây, còn bia được chôn ở ao cách đây mấy chục thước. Anh Võ Văn Hồng đề xuất xin đắp một ụ đất cao chính chỗ bia và trồng một cây lâu năm để làm dây và tạo sự liên kết giữa Mộ - Miếu thờ - Bia thành thế tam kỳ ngộ. Cụ chỉ dẫn cho nên trồng cây gì. Cụ Vũ Hồn bảo đất ở đây hợp cây vải, nên trồng cây vải, sau vài hội nữa ( một hội 600 năm ) họ Vũ lại có cây vải nghìn năm ( mọi người cười phấn khởi ). Cụ Vũ Tiên Oanh bảo cụ Nguyễn Thị Đức là con dâu Cụ, lấy cụ Vũ Công Huy, khi cụ Huy đưa mộ Bố sang táng ở Đống Dờm. Quê cụ Đức là làng Mạn Nhuế, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, con gái một cụ đồ họ Nguyễn, ở đấy chỉ có một họ Nguyễn và bây giờ cũng không còn ai. Cưới xong hai Cụ đưa nhau về Phúc Kiến, các bà vợ trước ( cụ Vũ Công Huy có nhiều vợ ) thấy một cô gái Nam Việt thì bắt nạt. Sinh cụ Vũ Hồn ở Phúc Kiến, sau thời gian cụ Đức lại về Nam Việt sống. Cụ Vũ Công Huy làm quan thái thú, dinh thái thú cũng ở dinh này. Tiếp theo lại đến lượt cụ Vũ Hồn làm thái thú, hai bố con đều là thái thú, nhưng cụ Vũ Hồn không ở dinh này, Cụ làm dinh ở chỗ khác. Sau chức thái thú, cụ Vũ Hồn được cử lên làm Kinh dược sư nhưng Cụ bảo Cụ chỉ làm quan tú tuần rồi xin về dạy học, cụ thích làm thầy, Bố Cụ Làm quan suốt đời. Hôm 18/3/2003, thỉnh cụ Đức ở mộ Kiệt Đắc, Cụ đã cho biết hai Cụ có 6 người con. Con trai đầu Vũ Hiền chết lúc 9 tuổi, con gái út là Vũ Niệm Vy cũng chết lúc 9 tuổi. Cụ Vũ Hồn là thứ hai và là cháu đích tôn duy nhất kế tự dòng họ Vũ Tiên Oanh. - Xin cụ tổ cho biết vong linh cụ Vũ Niệm Vy thờ ở đâu? cả 3 cụ Vũ Tiên Oanh, cụ Vũ Hồn và cụ Võ Văn Trình đều chỉ dẫn về bãi sậy có hồ bán nguyệt gần thị xã Hưng Yên, chứ không phải đầm Dạ Trạch như các cháu nói. Mộ để gần bờ sông, ngoài đê, ở đấy có cây đa nghìn tuổi. Các Cụ nói ngôi đền này không phải thờ một mình Vũ Niệm Vy mà được quan thái thú khấn xin cho vào đến thờ để thờ cùng với nhiều người. Chị Hằng nói lời chỉ dẫn của các Cụ hết sức tỷ mỷ, rõ ràng: Đi trên con đường rẽ đã quan sát thấy gì, đến chỗ rẽ trái đi lùi vào sẽ thấy gì ở phía trước mặt, qua hồ bán nguyệt sẽ thấy rõ hơn có nhà thờ họ Vũ, vào trong chút nữa thì bên phải là đình thái thú, bên trái là đền thờ. Cụ Võ Văn Trình bảo Cụ được đi cùng cụ Vũ Hồn tìm về đây ( nơi thờ Vũ Niệm Vy ) cụ nhắc lại đúng là họ Vũ có cách đây 1000 năm. Trong số con cháu ngồi nghe có kiến trúc sư Vũ Văn Tuân. Kỹ sư xây dựng Nguyễn Anh Tuấn tỏ ra biết về những địa danh vừa nhắc đến ở Hưng Yên nên sau mỗi câu nói của chị Hằng, hai anh cứ gật đầu liên tục, cười phấn khởi “đúng, đúng rồi”. Các anh nói các anh đã tìm đến và hình dung rất rõ những điểm mốc các cụ chỉ dẫn. Anh Võ Văn Hồng sốt sắng: “Phải tìm bằng được đền thờ cụ Vũ Niệm Vy, Tuân ơi, cố gắng nhé” III/ Mồ mả thần ở Mộ Trạch, Bình Giang, Hải Dương ( mộ song táng cụ Vũ Hồn và cụ bà Hoàng Thị Trúc ). Con cháu đã thỉnh cụ Vũ Hồn nhiều lần và lần nào chị Hằng cũng mời được cụ về cho tiếp kiến. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều muốn được cụ chỉ dẫn. Trước tiên con cháu thưa với cụ: Sáng nay con cháu làm lễ đổ mái nhà Hạ Đường trong khu miếu thờ Cụ, có các cụ 70 – 80 tuổi lên nóc đổ mái. Cụ có về chứng kiến không? Cụ có hài lòng không và có điều gì cần dạy bảo? Mấy giây trôi qua, chị Hằng nói ngay: Cụ bảo tốt. Làm nhà ở thì người trẻ lên nóc để mong ngôi nhà phát triển, ăn nên làm ra. Làm nhà thờ thì người già phải lên nóc vì nhà thờ mang ý nghĩa lâu dài, vĩnh cửu, giữ lấy gốc rễ. Điều này không ai bảo, ngẫu nhiên mà các cháu làm đúng, thế là báo trước điềm tốt. Cụ Vũ Hồn bảo trước đây làm khu long nhãn đã theo đúng lời cụ dặn, không chạm long mạch Cụ rất mừng, nay các cháu phải tiếp tục làm cho tốt. Việc làm đường ra Mả Thần, trồng cây đa trên đường đi ( thầm mong sau này cũng thành cây đa 1000 năm ), cụ đều biết và tỏ ra hài lòng. Con cháu yên tâm phấn khởi. Khi hỏi Cụ về đường vợ con và tên cụ song táng ở Mả Thần, chị Hằng đã nói lại những lời rất sâu sắc và cảm động của cụ Vũ Hồn: Cụ bảo Cụ có hai vợ, hai thôi chứ không có nhiều. Một cụ do cụ Huy ( bố Cụ ) lấy cho ở Phúc Kiến, lúc lấy cụ Vũ Hồn không có nhà, người đàn bà ấy tên là Yacra Vân Nhi, người Mãn Châu, cụ bảo lấy bà này là để bang giao, bà vợ Nam Việt mới là do Cụ chọn, tên cụ bà người Việt là Hoàng Thị Trúc, mà Cụ gọi đầy đủ là Hoàng Thị Chính Thất Húy Trúc. Mộ song táng ở mả thần là bà Trúc, quê ở làng Mạc Xá gần Mộ Trạch ( chị Hằng đã phải hỏi lại Cụ rất kỹ là Trúc đi với chữ trúc mai, tre trúc hay chúc mừng, chúc tụng? Cụ bảo rành rọt là trúc mai ). Lúc cụ Vũ Hồn xây dựng ấp ở Mộ Trạch mà Cụ gọi là Khả Mộ, bà Trúc sang làm. Bố bà Trúc là người đã giúp Cụ xây dựng ấp. Cụ hết lời khen ngợi cụ Trúc là thông minh làm nhiều việc tốt, cụ bảo con dâu họ Vũ rất thông minh, tháo vát, cụ Đức cũng vậy. Cụ kể chuyện ngày ấy hạn rất nặng, dân làng không ai có nước ăn, nàng Trúc ( Cụ gọi âu yếm là nàng ) nói cho Cụ biết khi nàng cùng chúng bạn đi tát nước đã quan sát có một điểm không lúc nào cạn nước, rồi dẫn cụ Vũ Hồn đi tìm nhiều đêm liền. Tìm suốt cả một tuần, sau cho dân làng ra đào, ngày đêm ròng rã hàng tháng trời mới có nước cho dân làng ăn ( không biết có phải giếng chùa ngày nay không ). Đêm nào cụ Trúc cũng ra nấu cháo cho người đào giếng ăn. Cụ Vũ Hồn nhắc lại bà này tốt lắm, làm được rất nhiều việc tốt, nên đương thời có lúc dân làng tôn vinh cụổnúc hơn cả cụ Vũ Hồn. Cụ bảo lúc ấy chưa có nhiều tiền, đào giếng nhờ vào tiền của họ Hoàng, do họ Hoàng công đức đầu tiên và quyên góp của các môn sinh. Đúng là hành động cao cả, hết lòng giúp muôn dân. - Con cháu muốn biết hai ngôi mộ song táng ở Mả Thần thì mộ nào là cụ Vũ Hồn, mộ nào là cụ Trúc? Chị Hằng vừa hỏi vừa ra hiệu trái phải để nghe Cụ định hướng, khi hiểu rồi chị Hằng nói rất rành rẽ thế này: Cụ bảo đứng quay mặt lên làng, bên trái là mộ Cụ, bên phải là mộ cụ Trúc. Cụ còn bảo theo phong tục Trung Quốc thì người vợ bao giờ cũng ở bên tay trái của chồng, làm gì cũng vậy, khi chết cũng chôn thế. Cụ Vũ Hồn với cụ Yacra Vân Nhi ở Phúc Kiến chỉ có một con gái. Với cụ Hoàng Thị Trúc ở Việt Nam, hai Cụ sinh được 7 người con, 1 trai chết sớm, trưởng thành 6: 4 trai, 2 gái, mà Cụ gọi là tứ tử trình làng, nếu được cả 5 trai là ngũ tử. Cụ Vũ Tiên Oanh nói rõ tên từng người: Con trai đầu là Vũ Thường cho về Phúc Kiến chịu tang cụ Vũ Công Huy, ông nội giữ lại trông nom trang ấp của ông. Ba trai sau đều ở Việt Nam, Vũ Trác di dời vào Trường Yên sau chuyển ra Đại La. Cụ bảo đất Trường Yên lúc ấy của nhà Lê, nhà Đinh đóng đô, Vũ Trác vào làm tướng. Vũ Văn xuôi thuyền về Thái Bình phát triển nghề đánh cá và buôn bán. Cụ Vũ Hồn còn nói vui: - Cái thằng Vũ Văn này không chịu học nhưng làm cái gì cũng giỏi. Vũ Hựu vào miền trung theo nghề nghiên bút. Về hai người con gái của cụ Vũ Hồn, cụ Vũ Tiên Oanh nói cháu Cụ tên là Vũ Dạ Quỳnh và Vũ Nhật Mai. Vũ Dạ Quỳnh làm thiếp trong triều tiền Lê, Vũ Nhật Mai thì vào triều Lý, cả hai được các công hầu của họ Lê, họ Lý lấy làm vợ được phong Chiêu Nghi. Cụ bảo đã có lần quan quân nhà Lý kéo nhau về đây ( tức gò mộ Đống Dờm ) để chiêm bái mộ Cụ chứ không phá phách gì. Nghe cách nói diễn tả của chị Hằng, chứng tỏ Cụ rất yêu quý các cháu gái Cụ. Cụ bảo các cháu cố tìm trong phơ ý họ Lê, họ Lý nếu thấy Dạ Quỳnh, Nhật Mai thì đúng là con gái Vũ Hồn đấy. Vũ Nhật Mai là con gái út của Vũ Hồn. Cụ dùng cách nói có tính chất lý sự “đã được phong Chiêu Nghi rồi thì phải có trong phơ ý chứ”. Nghe đến đây anh Võ Văn Hồng vội vã nháp cây phả hệ từ cụ Vũ Tiên Oanh tiếp nối 4 đời ở Việt Nam đưa chúng tôi xem: Cụ Vũ Tiên Oanh Vũ Công Huy ( Nguyến Thị Đức ) Vũ Hiền Vũ Hồn ( Hoàng Thị Trúc ) Vũ Niệm Vy Vũ Thường Vũ Trác Vũ Văn Vũ Hựu Vũ Dạ Quỳnh Vũ Nhật Mai Dù chưa được phép coi đây là chính phả, nhưng nó cũng cho chúng ta hình dung họ Vũ Việt Nam đến đời con cháu cụ Vũ Hồn đã phát triển ra nhiều nhánh đi rất nhiều nơi. Gần đây có ông Vũ Hữu ở làng Đại Bá, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh gửi thư cho chúng tôi khẳng định dòng họ Vũ ở Đại Bá có lịch sử hơn 1000 năm, cụ tổ họ Vũ ở đây đồng thời là cụ tổ dạy nghề đúc đồng cho dân chúng và cũng là thành hoàng làng nhân dân thờ cúng. Ông Hữu nói có ít nhất 5 di tích còn được lưu giữ làm căn cứ cho gia phả họ Vũ, so ra cũng tương đương với con cháu cụ Vũ Hồn. Khi hỏi về con cháu các cụ ở Phúc Kiến phát triển thế nào? chị Hằng cho biết cụ Vũ Tiên Oanh bảo vẫn còn ở Mã Kỳ. Vũ Thường về sinh sống, sau cụ Vũ Hồn có về đây mở lớp dạy tiếng Việt mấy năm liền, bây giờ họ vẫn nói, các cháu tìm về đấy đi, tìm được thì rất tốt. Cụ còn bảo Vũ Hồn đang ở đây cũng mới về Phúc Kiến dạy tiếng Việt. Về kế hoạch xây dựng nhà bia trong khu miếu thờ cụ Vũ Hồn ở Mộ Trạch, ban kiến thiết còn nhiều băn khoăn vì chưa hình dung được thiết kế trong nhà bia thế nào cho hợp lý. Chị Hằng diễn giải chỉ dẫn của cụ Vũ Hồn: Cụ bảo xây dựng nhà bia phải hình thành 3 khu: Một để ghi những người thành đạt trong thời trước, tính từ cụ Vũ Hồn đến hết thời phong kiến; Một để ghi những người thời hiện tại; còn một để lại cho con cháu sau này ghi tiếp. Cụ nói ba giai đoạn thế hệ, dòng họ Vũ làm gì cũng phải nghĩ đến tam tam. Với mỗi người phải ghi rõ đỗ đạt năm nào, đời nào, có bằng sắc phong kèm theo. Chị Hằng kể cụ Võ Văn Trình nghe đến đây cười rất hóm hỉnh “Ghi hết bằng sắc phong thì riêng cụ Vũ Hồn đã phải hàng chục cái bia. Cụ Vũ Hồn có nhiều sắc phong lắm, khi chết rồi vẫn được sắc phong, đến đời Minh Mạng, Tự Đức vẫn sắc phong cho Cụ. Cụ linh thiêng mỗi lần làm được điều gì phù hộ cho đất nước là các triều vua đương thời lại sắc phong tưởng nhớ công ơn Cụ”. Cụ Trình bảo Cụ nghe hết rồi, các cháu làm có vướng Cụ sẽ chỉ cho. Bây giờ đã dến lúc các Cụ phải đi. Chỉ nghe chị Hằng lễ phép chào với theo “Con xin chào các cụ ạ! Con chào cụ Trình ạ!”, hình như cụ Trình đi sau cùng. Con cháu sụp lạy trước bia mộ, ngẩng lên tôi thấy anh Vũ Mạnh Hà vẫn đang lung túng với giấy bút trên tay. Lúc này trước gò mộ trời đang lộng gió, anh Hà được phân công thiết kế nhà mồ nên có lẽ anh chăm chú nghe và ghi không sót lời các Cụ. Gò Đống Dờm, ngày 11 tháng 4 năm 2003 ( tức 10/3/năm Quí mùi ) Vũ Kim Tường ghi ĐT: 04.7715353 DĐ: 0913239184
 14. Mệnh sát phá tham may Phá với Tham có tuần triệt , đối cung thiên di có Tử phủ . Thân cư thê Liêm Tướng . Tính tình nóng nảy , quyết đoán nhưng thẳng tính ? Cho hỏi trong công việc anh có hay đối đầu với sếp ? Luôn có cảm giác tại sao người ta học không nhiều và không giỏi bằng mình mà lại làm sếp ? Định ra ngoài làm vì lý do này ? Vợ là bà chủ trong gia đình - tay hòm chìa khóa,... ,xinh đẹp nhưng hơi hung dữ , cuộc sống và công việc thuận lợi hơn anh dễ kiếm tiền và kiếm nhiều tiền hơn ,ham chơi như thích tụ tập bạn bè và đi du lịch ? Cái vận hạn Tử Phủ - Mã Khốc Khách - Song hao Dần Thân đẹp thế mà T_T lại ở đại vận 66+ không biết có được hưởng không
 15. anh đọc quyển này : - đọc qua 1 quyển kinh dịch nhập môn bất kỳ - tử vi tinh điển toàn thư - vũ tài lục sửu khảo - ở trang chủ của diễn đàn lý học có nhưng thiếu phần 2 - những sao cấp 3 , ... Chắc chắn là không có cao nhân nào vào reply topic này nữa đâu, phần nhiều vì đây là tư vấn chứ không phải trao đổi học thuật , nữa là những vấn đề trên gắng đọc đủ sách vở là thấy đủ cả !
 16. Kỹ Thuật nghiệp vụ ngoại thuơng là bác nào viết nhỉ , bác Vũ Hữu Tửu thì chắc chẳng dậy mình , giáo viên 86 đi dậy thì hè hè tớ không nghe giảng đâu vì tốt nghiệp xong đi dậy thì làm gì có cái exp gì mà đòi lên bục giảng, nhất là cái nghiệp ngoại thuơng phải sống chết với nó vài năm may ra mới có ít basis.

  Tớ vừa tìm ra tại sao bạn lại biết múa : Cơ Lương + tứ sát :)) !!...

 17. To bangbang , e phải đưa giờ sinh dương lịch cho các bác giải đoán nhé , ngày 10/8/87 dương lịch - giờ sinh 21h30, chính xác theo diễn đàn mình thì là tháng 6 âm chứ không phải tháng 7 âm do năm 87 có 2 tháng 7 nhuận. Gần như phải giải đoán lại từ đầu ! E phải nhờ các bác kiểm lại lá số : Da trắng , mặt mũi xinh xắn nhưng có tì vết trên mặt ? Tính tình đa phần là dịu dàng , nhưng thi thoảng nóng nảy? Bố là con trưởng ? Theo lá số này thì từ bé đến giờ tiền bạc không thiếu đặc biệt được bố mẹ giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống ? Link lá số 16/6/đinh mão theo diễn đàn mình http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=B&date=1987,8,10,21,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
 18. @Nguyệtnuongđây tính cho bạn xem : 1 tháng thuê nhà rẻ nhất giờ là 1tr2-1tr5 (nếu ở chung 3 người) ~ 500k tiền điện nước net ~ 200k (1 người ) tiền ăn giờ ăn trưa cũng tầm 30k (thường ăn giờ 40-50k rồi) 1 xuất làng nhàng x 22 ngày = 660k còn lại 1 bửa tối mua đồ nấu - tính cho 3 người nhé - nửa kg thịtx30 ngày + (rau + cơm)x30 ngày = 15x100+5x30+200=1850/3 ~ 610k xăng xe: tính 3 ngày đi hết 1 bình xăng wave nhé , 10x60 = 600k điện thoại : 100k sơ sơ là : 2tr6 (đây là ăn ở rất kham khổ rồi nhé) tiếp : nếu mỗi tuần có (1 đám cưới + 1 đám ma) thì 1 tháng là (300k+200k)x4 ~ 2tr mua sắm (nếu mỗi tháng mua 1 cái quần mới + 1 cái áo mới) = 300k+200k ~ 500k ồ thế là 2tr6+2tr5~5tr1 rồi . nếu tiếp khách + hội họp bạn bè + thi thoảng ăn vặt ~ 1tr (hơi ít- giả sử đưa khách đi ăn nữa thì .... cứ tính buffet rẻ nhất là 120k với kichi , 250k với summo , ở các cửa hàng như Sen thì khoảng 440k , nếu lên deawoo hay abcxyz thì nó tính là 30$ chưa + nước) tính tổng cộng là 6tr1 (là mức min rồi nhé) . Tuy nhiên nếu bạn chỉ cần thêm bớt các khoản mục nho nhỏ thì nó sẽ thành ++++++ rồi đấy !!! Đấy bảo lương 3tr/ 1 tháng ra ở riêng đi !!!!
 19. reply nốt bài này ! nếu e không kiếm nổi 300$/ 1 tháng thì phải chăng qua câu chuyện ở riêng , em chỉ hỏi để cho thỏa trí tò mò ? Tiếc công bác trả lời !!! Định up cái offered-letter kèm lương ở 1 chỗ vừa đỗ tháng 4 vừa rồi (dĩ nhiên là ko đi làm chỗ đó nên còn offered -letter) nhưng thôi , phí công
 20. về vợ : thông minh , cao vừa tầm , da trắng mặt có khí sắc ,dáng người nở nang , thích ăn ngon mặc đẹp ... gặp triệt thì có thể giảm đi một chút . Tuy vậy bà vợ này trong cuộc sống sẽ có nhiều xung khắc với anh . @bạn Nguyetnuong chẹp , thân khác mệnh khác nhé . Còn bạn cứ vơ cái xấu vào người thì hzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, nữa là thân cư phu - có kình dương cư ngọ , hay là bạn sẽ lấy 1 ông 86 mã đầu đới kiếm - cũng mệnh tại ngọ nhỉ đấy là tớ luận theo truyền tinh cách đấy http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif nên nhớ kỹ rằng anh chàng này thân cư mệnh , tức là có khi có nói anh ta làm thiện hay nói anh ta cẩn thận sức khỏe nhưng thân cư mệnh vẫn là thân cư mệnh , khó tránh số trời . Có nhiều cái khó , giả dụ bác Haithienha nói cẩn thận các bệnh trên , nhưng anh ta vẫn chè chén , nhậu nhẹt với đối tác do đặc thù công việc rồi sinh bệnh ....
 21. thưa bác Haithienha, ở VN như hiện tại , các em sinh năm tầm 88 trở đi trừ phi ở các tỉnh xa về học đại học và làm việc tại HCM hay HN thì khó xin ra ở riêng lắm , 1 phần lớn do quan niệm cũ của bố mẹ VN - sau khi con đi lấy vợ/chồng rồi mới coi là đã trưởng thành và tự lập . Cháu cũng phá bĩnh ra ở riêng vài lần rồi ạ , nhưng thật ra công việc không ổn định , ăn tiêu nhiều hơn kiếm thì có khi ở riêng là mang họa ... Nếu thuận số mà đi làm kiếm tầm 1000$/ tháng thì ở riêng còn có lý chứ giả sử kiếm tầm 300-500$ tháng thì ...
 22. đưa thêm info về bản thân , up ảnh khuôn mặt và tổng thể thì càng tốt ! miêu tả về gia đình , môi trường bạn bè ....
 23. hehe mã đầu đới kiếm bất đắc kỳ tử , nhưng chết sớm hay muộn thì còn phải xét , cứ bình tĩnh duơng nam > mệnh ngọ (dương) > ngày 15 (không rõ là ngày này chi là gì) thôi cứ tạm coi là dương > giờ tý (dương) , ồ âm dương thuận lý thế này chết sớm sao được ??? phúc đức không đến nỗi nào, chỉ e bạn bè toàn tướng cướp hoặc phá gia chi tử cũng hay lôi kéo đương số chơi bời . Vợ Tử tướng gặp triệt thì có 2 ý nghĩa : 1 là vợ là nguời có học xinh đẹp nhưng hơi hung hăng với chồng , lời nói đanh thép , 2 là phải bỏ vợ đầu - có thể giải bằng cách lấy vợ muộn (thường là ngoài 30 trở ra) . Vài lời góp ý cho bạn yên tâm , chờ các cao nhân lên giúp kỹ hơn nhé
 24. đầu tiên là em hỏi như hỏi cung thế này , anh chị và các bác mà trả lời thì há chẳng phải "cắm sừng làm nghé", với ai đảm bảo là trả lời xong đống này rồi thì không có thêm 10 câu hỏi nữa của em ? Bác Haithienha đã trả lời những cái quan trọng nhất mà lá số đã nói rồi , cũng là những cái cần thiết để biết về cuộc đời , không nên biết thêm . có thể hỏi vận hạn hàng từng năm nếu muốn. vụ chồng con thì duyên số nhé , biết tướng mạo đã là biết quá nhiều thiên cơ rồi , mà một khi thiên cơ lộ ra rồi thử hỏi nhỡ chẳng may em không gặp được nguời tốt nhất nữa thì sao ? còn vụ tâm thần bất an thì anh còn bất an đến mức không muốn ở VN cơ T_T chứ không phải không muốn ở nhà nhé , có những câu hỏi quá khó mà nguời coi không biết trả lời ra sao (khó vì không cần coi tử vi cũng trả lời được) vd : điển hình là có nên ở riêng không , lấy chồng có nên ở chung với bố mẹ không , ở riêng tốt hơn hay ở chung tốt hơn rồi có chị lương thưởng tính bằng nghìn $ sướng từ trứng nước nhưng cứ hỏi số này có thiệt thòi về tinh thần không , có đau khổ về tinh thần không trong khi gia đình bố mẹ thì cưng chiều hết mực,hỏi bao giờ lấy chồng còn nguời yêu thì không chịu đi tìm, ai đến cũng đuổi (đuổi bằng cách lạnh nhạt , chẹn họng người ta) - nhưng cứ đi hỏi , hỏi cho thỏa trí tò mò ? Đấy là anh nói hết sức nhẹ nhàng rồi đấy , gặp bác học trò bác ý quát cho thì .....