• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. Làm bảo lãnh ngoài đại sứ quán Mỹ tại HN cực cực khó , vào HCM làm dễ hơn chút đỉnh . Tuy nhiên có hint là muốn dễ làm thì phải chơi với người trong đó , xin phép không tiện nói kỹ .
 2. Mệt quá không đủ sức type , chị bỏ ít thời gian đọc qua mấy cái này nhé Tổng quan về người mệnh không thân kiếphttp://tuvi.thuvienkhoahoc.com/wiki/Cu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%9Di_v%C3%A0_s%E1%BB%91_m%E1%BB%87nh/19 Tổng quan về người mệnh triệt thân tuần hay mệnh tuần thân triệt (chú ý là mệnh vô chính diệu) http://www.vietlyso.com/forums/archive/index.php/t-12659.html Thân cư phúc đức http://cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=show&mabv=2113
 3. hic sry bạn vì tớ cuối tuần thì đi suốt , hay bạn xủ quẻ đi , cái gì lơ mơ lành dữ ta gieo quẻ phát coi :P . mà mới tháng 4 âm , còn 6 tháng nữa , bạn cứ chờ đợi lời tiên tri coi nào , giao kèo với bác Haitheinha vẫn còn cả nửa năm để chờ đợi kết quả chứ !!!
 4. nói thế này chắc anh bạn cũng nghiên cứu tử vi rùi hén ? thế đọc thêm sách đi nhé , có đầy đủ cả !!!
 5. híc trình cháu còi quá cứ gặp mấy cái trường hợp không chính tinh tốt đẹp thì y như rằng ... , thôi để cháu về đọc lại sách vở vậy . Cháu cám ơn bác Haithienha đã chỉ bảo ạ !
 6. bác Quynhnguyen hài ghê ha , kiểu này binladen bị vặt hết râu rồi thì đến vặt râu hùm
 7. Bác Haithienha là người lớn tuổi . Nữa là mệnh VCD không có không nào tọa thủ lại chẳng ngộ hay kiến được ông không nào , chẳng được ông lộc nào chiếu về . Hóa lộc rơi vào cung anh em , lộc tồn rơi vào cung tử tức .Đại cuơng luận thì thế nào bạn biết rồi đấy . Phu thê tuần, triệt là : vừa bị chém ra lại vừa bị trói lại nên mấy cái sao trong ô phu thê coi như về 0 rồi . Cố coi xung quanh xem còn bộ sao nào tốt chiếu về không , có thì gom góp cho đủ bộ . Vấn đề bạn nêu ra không phải vấn đề khó trong tử vi , trong các sách đều viết hết rồi .
 8. vì cung phúc mỏng quá nên chị không nên không về VN ! nữa là người mệnh mộc- mệnh không thân kiếp ; tài có tuần chặn gần hết các sao đẹp rồi , ở VN giàu sao nổi. Tuy vậy chồng là người kinh doanh quyền biến và khôn ngoan theo lá số này, nên tha hương lập nghiệp thì thêm tiền tài và thọ .
 9. Theo ý chị NTPT , em xin bổ sung thêm ý này vì trước cũng coi qua tuvilyso.net. Tuy vậy em cũng chưa có cơ hội kiểm chứng và cũng chưa được nghiệm lá số nào , đây là trường hợp đầu . 1. Chính tinh hãm ngộ Tuần Triệt - tốt thành xấu , xấu thành tốt ? 2. Chính tinh cực hãm hóa Quyền hóa Lộc - ? 3. Sự kết hợp giữa chính tinh và phụ tinh - ở đây Phá Quân hội không kiếp là cách vua phản nghịch gặp tướng cướp ? Tuy người này giàu tiền bạc nhưng chắc chắn cuộc đời về lĩnh vực tình cảm sẽ không dễ dàng . Rất mong bác Haithienha vào giảng giải !!!
 10. @glass: em ra nước ngoài thì không đi làm thuê rồi mon men đi kinh doanh thì sống kiểu gì ? nói chung là cũng do số phận đưa đẩy . Em xin nick chị Nguyetnuong rồi hỏi ý kiến thêm , theo anh thì chị cũng là một người rất tâm lý . @bạn Nguyetnuong thôi tớ tắt máy đây , ko kiểu gì lần này thi cũng trượt=)) , bạn đừng khơi mào cái sự đỗ đại học của bạn là sự trượt đại học của tớ nữa đi nhá =)) - ít ai có mệnh đẹp như bạn lắm, bạn ạ . Ngày trước tớ đi thi để tự challenge bản thân , cũng tìm trường nào điểm cao nhất thì thi (vì ông bà bố mẹ cứ suốt ngày hóa khoa ở tam hợp mệnh thì cả đời phải thi cử chứng tỏ bản thân) =)) rồi trượt cho lòi mắt ra ấy =)) vừa trượt vừa ấm ức chứ .
 11. spam ít thôi , ko phải cứ up up up thế này là người ta trả lời đâu , duyên tự đến , mấy ai chọn đc người yêu ? ở đời có quy luật bù trừ , giờ bảo bạn là người yêu bạn da đen thô xấu , lắm mồm còn hay cãi cùn lý sự cho bằng được thì bạn có lấy vợ không ? mà lúc yêu phải một em như thế rồi thì bạn có bỏ không ? có những cái không phải lúc nào cũng trả lời !
 12. hè hè tuần triệt vuốt đầu giảm 70% tốt xấu , tớ dính vụ thi đại học lần 1 trượt điểm cao (hóa khoa hẳn hoi nhé) , lần 2 vẫn dính nhưng giảm 30% nên may là đỗ (tướng quân quốc ấn) T_T tuy vậy vẫn chẳng đc như ý . Nói chung vận gặp tuần triệt thì khó vươn lên đúng như sách nói , lại gặp thêm ông thiên la địa võng hay phục binh + abcxyz vào thì chắc toi quá à T_T (nếu mệnh thân quan không có tả phù hữu bật hay ân quang thiên quý vào chắc dễ tèo lắm) .
 13. chỉ cho bạn mấy cách rồi google nhé , vì up lá số ko có câu hỏi, nữa là muốn đc trả lời thì phải dùng tuvilacviet: -cách cơ nguyệt đồng lương ; riêng thiên đồng tại tý , đào hồng tại tý ; phục binh -kiếp sát- phi liêm ; phục binh- địa không- địa kiếp ; Hóa khoa - hóa quyền (hãm) - hóa lộc (hãm) ; tài bạch lấy được lộc tồn từ cung ngọ . -thân cư di : có hình kiếp kỵ , hỏa , diêu , thiên la địa võng , bị gán thiên không ở cung sinh xuất. - nô bộc hay bạn bè - liêm phá hãm ,đại hao ; tả phủ . - Mộc dục giáp kiếp kỵ (hãm) ; Đào Hồng Diêu ; Thai - địa không - phu thê có triệt ; Thái Dương Cự Môn +Hóa Kỵ (hãm) ... hzzzz âu cũng là cái số , số này đi làm thư ký hay trợ lý gì gì đó thì ổn . Mà cái tuvi 7 bạn dùng cũ quá rồi , up cái mới đi giờ là 7.2.1.7 rùi, click vào công cụ => lựa chọn => hiển thị ý nghĩa cho sao ở thế tam hợp nhị hợp xung chiếu , rồi cứ tìm mệnh , thân , quan , phúc , phu ấn vào các sao trong đó là nó hiện ý nghĩa ra Nhớ là xấu thì vơ hết vào mình để còn tiến bộ , tốt thì hỏi lại hay suy nghĩ lại xem có được hưởng không nhé !!!
 14. Chào anh Nguyễn Đức Nghĩa, thân cư mệnh -sát phá tham , giáp cự kỵ đại vận 15-24 có tuế hổ phù , hỏi thật có chém nhau hoành tráng hay phạm pháp bao giờ chưa ? nếu không đúng thì thêm chi tiết về hình dáng để nhờ các cao nhân xác định lại giờ sinh cho chính xác.
 15. hỏi thế này vô cùng lắm , tốt với bạn nhưng với người khác thì không tốt thì sao? thậm chí ở lại một chỗ mà không đi du học thì cũng vẫn gặp những năm đen như mực ngay cả khi làm chỗ mình có ưng ý . năm 30,31 tuổi kể cả có việc thì vẫn gặp hao hụt và bị chèn ép . Qua đại vận sau 33+ có thiên mã lộc tồn là vận làm giàu đấy cũng giữ được của, nhưng sợ hơi cực nhọc mà lại có nhiều biến cố lớn xảy ra .
 16. nếu thi cử năm nay thì có 2 khả năng xảy ra : 1 là đỗ vớt 2 là trượt điểm cao , tóm lại là thi cử lận đận nên dành nhiều thời gian ôn tập và chú ý ưu tiên cho nó trước . người yêu thì năm nay có thể chưa gặp nhưng sang năm hoặc sang năm sau nữa thì có nhiều khả năng gặp đc tuy vậy không chắc là có bền duyên hay không .
 17. chị là người mệnh triệt thân tuần , được mệnh vô chính diệu nên tổng quan thì về già sẽ được xứng ý toại lòng , tuy nhiên còn phải xét thêm nhiều khía cạnh nữa . Cách không kiếp thì là người nóng nảy , hay chanh chua , nhưng được nhật tuy hãm nhưng thẳng thắn lương thiện hay lý sự . Mệnh gặp cự hãm- kỵ , tài bạch có 1 cặp thiên la địa võng thì ra đời có hay bị chèn ép kể cả công việc cũng như bạn bè lại hay bị vạ miệng ? Mệnh kim nên có giai đoạn sẽ phát mạnh về tiền bạc , nhưng không bền . Tuy vậy thấy số cách này là nguời có tiền bạc chứ không phải không có , hiện kiếm được tiền nhưng có găp khó khăn trở ngại ? Hiện chị đang làm nghề gì ? Xin hỏi vài câu để nghiệm về năm 2003 theo một cách an vận khác , có thể đúng có thể sai . Trường hợp 1 : Năm 2003 , hạn về công danh thi cử , thấy hao tốn rất nhiều tiền bạc , nhưng lại thấy có sự trợ giúp từ gia đình họ hàng về tài chính , thêm vào đó lại có cao nhân giúp nên trót lọt . Liệu năm này có đi nước ngoài du học ? Giả sử có đi du học , thấy đi về phía tây nam - Úc và mất thêm khoảng 1 năm học tiếng ? Cũng trong năm này thì có một nguời nam trong gia đình hoặc dòng họ bị ốm hoặc bị tai nạn nhẹ , hoặc cũng có nhiều khả năng bị phá sản hay bị lừa tiền ? Trường hợp 2 : Năm 2003 , hạn về thi cử học hành , thấy có việc liên quan đến kiện tụng , tranh cãi , mà bạn là nguời thua thiệt . Nhưng cũng trong năm này thì gặp quý nhân giải giúp . Năm này không xuất ngoại nhưng thấy có chuyển biến đi xa như đi xa nhà , .... ? Trong năm này có thể có tang hoặc mẹ hay bà hoặc một người trong họ là nữ ốm , nặng và tốn nhiều tiền thuốc men?
 18. thật ra em chưa đi học tiếng nên chưa biết rõ là nên học cái gì đúng ko , thế cứ làm thử một bài thi TOEÌL và 1 bài thi IELTS đi rồi tính tiếp , khổ anh giờ nhìn đâu cũng theo AD và AS với các model nên học gì chi gì đều tính =)) , quên là ở triệu việt vuơng có 1 cô dạy IELTS là cô Thủy thì phải ,chỗ đó cũng hay đấy ;) ! nói lại bảo mình quảng cáo =)) , thôi kệ em , tùy duyên xem gặp đc giáo viên nào ! nếu xác định vận hạn theo thái tuế nhập quái thì năm nay lưu di có thiên mã tràng sinh lộc tồn , đi được đấy , còn lưu nô thì a thấy cũng bình thường , sợ đứa bạn e hay thay đổi , quyết đi rồi lại bỏ , còn chung cuộc thế nào thì ko rõ . Thấy số em có số đi xa thôi . Năm 24 tuổi có số xuất ngoại được, thì cũng tốt , nhưng anh nghĩ số em phải dính đại hao mới xuất ngoại .
 19. theo tử vi năm nay em 22 tuổi rồi nhé , Năm nay có phi liêm với bạch hổ , thôi cứ đi đi em , kể cả bạn ko đi thì rủ em ruột đi hoặc bố mẹ đi . Đi được là thuận số .
 20. anh Quốc Tuấn còn không đoán cung tật ách với cách mệnh thân của bé này thì sao em dám đoán gì ! đúng lá số 00:00 ngày 19/6 vì 23h40 đc coi là giờ tý rồi .
 21. tỉnh ngộ là tốt , đấy cao nhân vào chỉ điểm tận nơi roài đấy . Tự nghiệm lại bản thân trong vòng 10 năm đã qua , nhất là từ 21 tới 25 em có đang luyện công phu "học mà như không học" với "đến trường để gặp gỡ bạn bè là chính" chưa ? Kể ra em trả lời nghe cũng ghét nhờ . khổ , anh cũng đã từng rơi vào cái đại vận như em và chính xác bác Quynhnguyen nói đấy , năm cuối cùng của đại vận bị bọn " hùm sói" phòng đào tạo lừa tiền cho tới bây giờ vẫn chưa hết nhục. Thôi đường còn dài , biết trước số phận thì tự sửa mình đi nhé, chăm chỉ học vào . Hỏi gì về đường chồng con không ? Năm 20 tuổi có nguời yêu chưa , còn duy trì không ? p/s : vê việc đi du học của em, anh có nghiệm cách đi khác với cách truyền thống mà anh Tuấn với bạn Tuyetminhnguyen coi , đúng là năm nay có ý định sẽ bay cao bay xa rõ ràng trong lưu đại vận
 22. không em cũng nói thế cơ mà anh ý không hiểu chị em mình typed gì đâu .
 23. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguoihung%27s+son&date=1994,6,19,0,0&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 up lá số 00:00 19/6/1994 thêm phi tinh , rất mong bác Haithienha,quynhnguyen,hoctro hôm nay ol giải đoán.
 24. rất xin lỗi anh vì đã đẩy giờ sinh lên 00:00 nhưng lại quên không + thêm 1 ngày , áy náy quá . Nhưng tiếc 1 điều là ở lá số này Hóa khoa - đệ nhất giải thần lại không ở cái thế hợp nào với mệnh hay đại vận , ....