• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. Hôm qua a nhờ chị ý vào khuyên em , vì cũng không tiện nói , chỉ khuyên em nên đi khám sức khỏe sinh sản định kỳ cho chắc chắn là không có ảnh hưởng gì sau này ,thường là 6 tháng một lần hoặc 1 năm một lần. Du học thì nên chọn nơi nào có người nhà bên đó , sau ở lại làm việc được thì tốt !!!
 2. thật ra việc nghiệm lý giờ sinh rất khó , kể anh nghe chuyện này . Bạn gái em dạo đầu cả nhà nhớ là sinh vào lúc giao ban tức tầm 7h gì đó , thế là bạn ý lên diễn đàn hỏi các bác với lá số giờ Thìn - có 1 điều là đa phần các giải đoán đều đúng trừ việc nhận công việc mới ... Sau e nói đi hỏi lại tất cả các chỗ , kể cả lục hồ sơ bệnh viện huyện ra thì lại thấy sinh giờ khác . Đấy , thế là đùng một cái là không phải sinh giờ thìn nữa . Dạo gần đây em ngồi check tới lui vận hạn trong vòng 12 năm , thậm chí có những năm phải check lại cả hạn tháng (dĩ nhiên là sau khi đã coi tổng quan thân mệnh , phụ ) thì mới quyết là đúng giờ sinh ... nhưng khổ nỗi cái lá số mới đó lại mệnh không thân kiếp và 1 cơ số cách không tốt , may vớt vát được 1 tí xíu ... Thật ra nhiều trường hợp mệnh không thân kiếp với đào hồng cư mệnh hay cách khác Thai phục vượng tướng , Đồng Lương hãm , nhật hãm hội thiên diêu thì các bác không nói kỹ và cũng chẳng đoán sâu vi số cách xấu . .... giải đoán cũng được một hai dòng chứ nhiều khi không đi sâu vào được, khó nói . Chắc a không hiểu mấy cái e type ban nãy , hay thế này đi , anh up thêm 1 cái ảnh tướng mạo và 2 tay , với ảnh nhìn rõ mặt , để các bác luận đoán cho chính xác. Tử vi đi kem với các môn dự đoán bằng tướng pháp thì sẽ chắc chắn hơn nữa . Đặc biệt bác Quynhnguyen đã coi tay cho em một lần rồi . Sau đó ngồi chờ các bác luận giải , mỗi ngày vào up bài lên một lần ^^ .
 3. he wanna know abt future =)) n he has us to make it done as fast as possible . But how do they understand before replying a topic or even viewing a sheet , we must take time to check check check carefully . Do not have any intend to reply this topic becos he only asked Ms.Tuyetminhnguyen , but come up and want to let him know that : everyone has thing to do , n u r not a VIP to us following . If you want to quickly get answer , just enter www.xemtuong.net lol There are many unlucky persons out-there need us , n ofcourse we r willing to help them first .
 4. Mệnh vô chính diệu không được cách , bình thường những người vcd là những người sắc xảo chứ không ngây ngô thế này , cuộc tình 1 năm về trước nếu nhìn vào lá số thì người đấy cũng không phải là đối tượng tốt đẹp lắm , đấy là nhìn một cách kháhc quan trên lá số chứ không hề thêm thắt gì. Em nên tập trung vào việc học và tìm kiếm khả năng lập nghiệp xa , ra nước ngoài sông thì tôt nhất , như mọi nguời đều thấy cung phúc và di xấu nên không thể ở lại VN đc , chí ít thì cũng phải đi thật ra xa đình. 3 năm nữa tức năm 25 tuổi thuận số đi , cũng vào năm này có thể có 1 cuộc tình mới - tuy nhiên, đường chồng con thì xấu , chân thành mong em có những nhận thức chín chắn về lựa chọn nguời yêu cũng như bạn đời trước khi khởi đầu lại . Tuy vậy khó tránh được vụ đi lại với nhau trước khi cưới . Nên chú ý tới sức khỏe sinh sản bằng việc đi khám định kỳ hàng năm .
 5. theo lá số này thì người trắng trẻo , có eo ,người chuẩn vòng 1 vá 3, mặt mũi xinh xắn ? có nhìu người theo đuổi ? năm ngoái có1 cuộc tình trong nước mắt và nhiều hệ lụy ?
 6. giúp anh lấy link lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 up hộ và mong các cao nhân giải đoán !!! Xin anh cho biết thêm tuổi bố mẹ , và tuổi của người con thứ 2
 7. bạn lập nick của bạn đi , đừng dùng chung nick với người khác . Nhưng với cách mệnh triệt thân tuần mà không được cách tốt thì e là cuộc đời sẽ khá cực nhọc
 8. tháng 6 /2007 nhiều khả năng rơi chĩnh xác vào tháng 4 âm lịch như bác Thiên Sứ và anh Quốc Tuấn nói . Rất mong giúp bạn nhưng vì sức mình chưa đủ nên đành theo dõi các cao nhân và chúc bạn những tin tức tốt nhất !!!
 9. Tiếc diễn đàn không có chỗ edit hoặc xóa bài , anh thấy hơi tiếc khi giới thiệu người có tâm huyết cho em. Hy vọng em không đến đó học . FW
 10. Không tranh luận về việc đi hay ở thiệt hơn với em , anh coi trọng ý kiến riêng của em về việc ở nước ngoài , sướng khổ thì mỗi người tự đúc rút cho mình .Cái không mộng làm bà chủ thì chưa chắc đâu nhé , mệnh quan đẹp , nếu coi tài bạch là cung mệnh thứ 2 khi đi ra ngoài đời thì được cách minh lộc ám lộc đấy, thường số những người này là những người có tham vọng và làm ăn kinh doanh to đấy . Tài bạch có thiên mã ngọ trường sinh chủ di chuyển nhiều liên tục , thiên mã lộc tồn với hóa lộc là hàng khủng . Tiếp đó là tính tới đại vận 16-25 và 26-35 , đại vận sau thì khó đi đấy còn chưa tính tới dính hạn con cái một cách bất ngờ, nếu đại vận này đi được thì năm nay có thể chuyển đổi và đẹp, nếu chuyển đổi được thì cũng đúng cách vì thấy tốn nhiều tiền trong đại vận này , nếu năm 22 tuổi không đi được thì năm 25 tuổi thấy tiêu rất nhiều tiền nhưng đi được không thì không chắc . Ielts học cô Oanh - ở gần Lò Đúc , chuyên train cho những người chưa biết gì và học hành lơ mơ hoặc ghét tiếng Anh thậm tệ thành những người nói tiếng Anh như niềm đam mê , cô nói giọng Anh-Anh chứ không phải Anh Mỹ như đa phần link được tìm thấy trên google. Giá khoảng 100k 1 buổi . p/s : nếu đúng lá số của em thì cao thủ tử vi đọc được hết diễn biến và xu hướng phát triển của em đấy từ bố mẹ cho tới chồng con, yêu đương kiểu gì , kể cả việc học hành của em từng đại vận cho tới những cái chi tiết, nên đừng nói cái gì chắc chắn quá với nghĩ rằng người coi lá số không biết ! Không reply thêm , chúc may mắn và cũng mong giải đoán sai lá số của em.
 11. đi có cái dễ và có cái khó , e đang học ở đâu , nếu ở HN a có thể recommend chỗ học ielts giá rất mềm và cô giáo rất tận tình . Tuy nhiên du học thì phải tính đến nhiều thứ , có xin được học bổng , có thuận số đi .... ??? Xin học bổng cũng không phải dễ , em phải (1) thuộc top những người giỏi nhất kiểu 1 oF thousand (2) tiếng Anh đủ giỏi để thi học bổng ? (3) con ai cháu ai ? Anh cũng quyết tâm đi vài lần ^^ , nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu , vẫn ở nhà , ôm một đống sách và ôn thi một chứng chỉ quốc tế , kinh tế hơn mà tiết kiệm , giả sử e đi du học thì kiến thức cũng tương đương nhưng tốn kém hơn . Hồi đầu cũng lên diễn đàn để hỏi các bác liệu anh có đi du học được không , nhưng mình không cố thì số có đẹp cũng chẳng đi nổi , thậm chí có số đi mà không đủ kinh tế thì cũng chẳng đi đc , giờ nghĩ lại đúng là dạo trước hỏi chỉ để hỏi cho thỏa sức tò mò của bản thân. Còn đi để mở rộng tầm mắt rồi về thì cũng chưa cần đâu , sau đi làm rồi dành giụm tiền thi thoảng sang Sing chơi hay TQ chơi a thấy cũng mở mang nhiều lắm . Học chắc vi mô vĩ mô vào rồi cứ đi một ngày đàng sẽ thấy cả sàng kinh nghiệm làm ăn , lợi thế kinh tế theo địa lý ở đâu , buôn gì bán gì , xuất khẩu hay nhập khẩu .... ? Anyway, chúc em may mắn và chờ bác Haithienha lên giải đoán giúp cho chính xác , vấn đề này thuộc loại khó chơi và người không có kinh nghiệm nhiều như anh cũng không dám đoán bừa !!!
 12. mạo muội giải đoán , (1)công việc ổn theo nghĩa kiếm được một chỗ làm ? (2)hay kiếm được nhiều tiền ? (3)hay là ổn theo nghĩa là tìm được một chỗ làm và không phải chuyển nữa ? (1) - việc do anh cố gắng thể hiện bản thân và năng lực trong phỏng vấn và lựa chọn, đồng thời nếu trong khó khăn mà gắng tìm sự giúp đỡ từ những người thân quen thì cũng có thể có nhiều vận may . Tuyetminhnguyen đã trả lời những diễn biến có nhiều khả năng xảy ra trong năm nay về công việc của anh, khả năng lớn là có người giúp . Nhưng nếu năm nay có việc thì sợ không bền , hơn nữa đối cung thấy có tiểu nhân và lùm xùm chuyện quan phủ kiện cáo . (2)- tiểu phú do cần cù , đại phú thì sợ vận chưa tới , mà năm nay không được thiên thời nên e rằng công việc cực lắm cũng không thuận . (3)- kể cả có việc cũng không bền Đại vận 32-41 , đúng là có số tù rõ rệt , có thể cải số ? Có thể , bằng cách làm vừa đủ và không được tham , đồng thời tránh mọi việc mờ ám , năng làm phúc - bao gồm từ việc chăm sóc ba mẹ tới vợ con , họ hàng , .... Đánh đổi tiền bạc lấy an bình cũng là một cách . Tuy nhiên , nói thế không có nghĩa là cả 10 năm đại vận không thể làm ra tiền bạc , nhưng lưu ý , vân gặp thái tuế năm 34 chẳng hạn là lúc dễ giàu nhất và cũng là lúc dễ đi tù nhất . Cái quan trọng là anh biết số anh thì hành động làm giàu của anh phải như thế nào ! Cuộc sống không làm tiền thì cũng chẳng sống được , sau có vợ con vào thi trách nhiệm càng nặng nề hơn , nên cố gắng sống tốt từng ngày , mỗi năm lên diễn đàn hỏi hạn năm của mình một lần để biết nên tiến hay lui . Nên hỏi kỹ các bác về việc thiên về ngành nghề kinh doanh và tự kinh doanh hay đi làm công , sanh con năm nào và tuổi gì thì tốt . Thân chào và chúc may mắn .
 13. mình theo ý của các bác , tức là năm đó bị lừa hoặc bị bắt cóc , giam hãm , dù sao thì chị bạn cũng gặp phải phường trộm cắp bất lương . Nhưng nếu có thai và phải bỏ thì chưa đến nỗi phải đi mà không về , có khi nào bị lừa bán sang TQ ? Hiện ở HN cũng có nhiều trường hợp thế này , bạn đã liên lạc với công an điều tra chưa ? Mình có biết về cách dự đoán của lạc việt độn toán rất thiêng , bạn nên pm các bác bên diễn đàn độn toán để xin quẻ . Hoặc nhờ các cao nhân như bác Haithienha và bác Quynhngyen dự đoán bằng phép gieo hào quẻ để tính chính xác phuơng hướng , cát hung .
 14. à còn điều nữa là tại sao bác Haithienha lại nói bạn không bỏ ông tuổi trâu này , theo tớ căn nguyên là như sau : chắc có liên quan đến tam hợp vòng tràng sinh và tam hợp phúc đức , phu thê , thiên di (google ra ý nghĩa vòng tràng sinh ). Đại khái duyên phận và những cơ hội mà bạn gặp sẽ do cung phúc đưa đến theo giáo lý nhà phật, mà trong lá số của bạn là : Thai - Quan đới - Bệnh , đối cung của phu có Mộ nằm trong tam hợp tràng sinh . Nếu đọc nghĩa chữ thì là : thai nghén - đi học - bệnh , mộ là yên nghỉ (rest in peace) . Tóm lại theo một nghĩa nào đó thì bạn có duyên với người này và khó bỏ được và sẽ theo ông này tới lúc ông ý nhắm mắt xuôi tay , nghĩa đen là thế còn việc giải đoán sâu sắc hơn thì tớ chưa đủ trình . Cũng có một số bộ sao chỉ căn duyên tiền định , nhưng tớ không keen on lắm nên đọc là quên , có khi bạn hỏi bác Học trò đi vì hình như một lần tớ được đọc một bài bác ý giải đoán từ bộ sao đó . Khi cơ hội tới vào khoảng đầu đông - tháng 10 thi bạn nhớ câu "tận nhân lực tri thiên mệnh " , nếu show được cho người ta hiểu "how deep is your love" và nếu người ta thực sự quay đầu lại thì bạn nên hành động. Thoai dẫu sao thì cũng chỉ là lan man đoán mò , bạn bè nên tớ nói nhiều xíu , muốn hỏi kỹ hơn và chắc chắn thì bạn nên hỏi lại các bác cho chính xác .
 15. cái vụ mất điện thoại thì bạn cứ nhìn vào lá số , tháng vừa rồi nguyệt vận rơi vào điền trạch thì coi tam hợp với nó là huynh đệ và tật ách , cộng lại coi có sao gì hay bộ sao gì . Cố tìm bộ sao xấu nhất trước , mà ở đây là phục binh- thiên không - kiếp sát : bè đảng lưu manh trộm cắp , nhị hợp có hình hỏa linh - hạn xảy ra mau chóng và khó tránh ... Coi tuần triệt để biêt nó rơi vào nửa đầu hay nửa cuối tháng , hoặc một số sao nhỏ cũng có chức năng nghịch đảo trình tự xảy ra của sự việc . kế đó thì coi tới sao ngày 24/4 là rơi vào 22/3 đó , nhật vận rơi vào cung mệnh có đại hao , đối cung thiên di có tiểu hao và hình -hỏa- linh tức là mất cái gì đó có giá trị lớn nhưng coi như của đi thay người đi , với cả có mất của thì mới có động lực kiếm lại chứ , . Mà hôm đó có thiên mã với lưu niên văn tinh , đẩu quân , lại có phượng các thì hôm đó tức đúng 7 ngày trước hay sao đó thì đi chơi ăn uống gì với bạn bè rồi bị mất đồ à ? Thật ra coi nguyệt vận với nhật vận cũng khó , thông thường chỉ là suy đoán dựa vào tính chất sao hay bộ sao thôi , cái này bạn cứ tập nhìn rồi nghiệm theo ngày coi . Tớ thử áp cái lưu quan lộc theo lưu mệnh thôi , cái này thì tớ biết chứ chưa kiểm nghiệm được là đúng hay sai . Giả sử đúng thì có hỷ thần , hoa cái - bạch hổ - long trì ; chắc là có tin vui , tuy nhiên nếu đi làm chỗ mới thì coi chừng trên đe dưới búa vì có cặp thiên la địa võng . Giả sử đúng thì năm nay lưu phu rơi vào cung có thái âm hãm với bộ sao xấu nhưng gặp triệt ở đó nên xấu thành tốt , sao xấu thì gần như hết tác dụng nên bạn hoàn toàn có thể hy vọng rằng lúc đầu thì xấu còn sau thì tốt dần . Theo tớ nghĩ thì bác Haithienha tính đầu đông là tháng 10 âm , nguyệt vận rơi vào lưu phu thê , lưu niên đại hạn trùng phùng nguyệt vận , có cự môn - quan phủ - quan phù , theo tớ chắc bạn cũng cho anh chàng kia vài bài để tỉnh ngộ và quay lại ^^ , ngoài ra nếu ko kể tới kình duơng hãm thì nhị hợp có nguyệt đức thiên hỷ , tam hợp có hỷ thần , biết đâu trong cái xấu có cái tốt thì sao , tớ nghĩ với kinh nghiệm coi lâu năm của bác Haithienha thì bạn hoàn toàn có quyền hy vọng vào việc tốt cuối năm , mà đông chí - tháng 11 âm là lúc vui vẻ may mắn nhất . Nhớ ngày đầu còn lon ton vào hỏi và nhờ các bác xem , giờ đọc nhiều thành mê và nghiện , chắc khoảng 30 ngày nữa tớ ko ol nhiều đâu , lửa đến chân rồi (chứ không phải nước) không chạy kịp thì coi như công lao cả năm công cốc hết .... Hzzz số mình không thoát khỏi nghiệp thi cử nghiên cứu sách vở. Thôi cứ stay positive và let it be , bạn ạ ! Thân chào .
 16. vâng , thế cháu xin phép theo dõi bài viết của bác và suy nghĩ thêm . Cháu cám ơn bác vì đã giúp cháu giải đáp thắc mắc và chúc bác cuối tuần vui vẻ ạ !
 17. [ Dạ cháu cũng mò mẫm thôi vì đọc ebook các bạn free share trên mạng thì thường không đủ và rất chung chung nên cháu cũng cóp nhặt kiến thức mỗi chỗ một tí - đặc biệt càng nghiên cứu về lưu niên đại hạn hay tiểu hạn thì đúng là như đi vào rừng . Vì cháu chỉ biết học nên càng đọc thì lại càng nghi ngờ không biết cách nào đúng nhất , cháu theo dõi bài viết của bác từ những bài đầu tiên nhưng lại chưa thấy bác trained cho chị NTPT , a Quốc Tuấn về lưu niên đại hạn 1 cách rõ ràng nhất . Vậy liệu cách xem vận hạn hàng năm ở blog của bác Huyencodieuly này có phải là cách xem thuần túy của tử vi Việt (theo tử vi đầu sổ Tân Biên) mà bác đề cập không ạ ? http://vn.360plus.ya...ev=359&next=336
 18. Quy định của diễn đàn là không xem hộ lá số người khác bạn ạ , bạn có thể nói anh 83 lập nick và hỏi . Thứ nữa là các bác không tư vấn để bỏ người yêu hay nên lấy người yêu hiện tại đâu. Theo mình được biết thì hôn nhân không hẳn cần tới 2 lá số truyền tinh cách , và bác Thiên Sứ cũng như các bác ở diễn đàn hoàn toàn ủng hộ việc yêu là lấy . Dáng người chồng tương lai và các yếu tố chắc chắn nhất trên lá số của bạn thì bác Haithienha đã miêu tả kỹ ở đây: Thân.
 19. tớ biết tí guitar võ vẻ thôi với thời hoạt động cộng đồng đã trôi xa rồi , với lại giờ tớ đang tiêu tiết kiệm trong ngân sách 200k/ tuần vì credit card out of money roài nên prefer ở nhà mọi lúc có thể + ôn thi . Có khi năm nay bạn cứ chơi chơi ra tiền thế này lại hay đấy , đi làm khéo dính thiên la địa võng roài lại ba bảy hai mốt ngày cũng nghỉ . Vẫn đang nghĩ xem tại sao bác Haithienha đoán là đầu đông bạn lấy chồng đây !!!
 20. theo giờ sinh này thì lá số hơi xấu , bạn có thật sự chắc chắn sinh vào 6:30 PM ??? người có mụn nhọt ? tính bướng bỉnh ? cơ âm vượng thì ngoài trắng trẻo phải cao chứ không thấp (khoảng 1m60+), có phượng các thì vẻ mặt thanh tú , mặt mũi có tì vết ? Nên chắc chắn về giờ sinh hoặc đưa thêm thông tin để các bác nghiệm lại giúp xem có vớt vát được chút nào ... ?
 21. cháu cảm ơn bác Haithienha và bác Quynhnguyen , Cháu xin phép hỏi thêm 1 câu hỏi cuối vì thắc mắc thôi ạ , bác Haithienha đã dùng phép lưu mệnh tại lưu niên đại hạn để tính lưu phu thê tại thiên di (Thái Âm - Hồng Đào nên kết luận là có một cuộc tình đẹp hoặc một đám cưới đẹp và sang năm nếu có con thì lưu tử tức cũng tại cung này luôn) . Có lưu huynh đệ tại cung tật ách - thì có Thiên Sứ + Dưỡng + Điếu khách => anh em hoặc thân quyến có bệnh đã ủ từ lâu và bộc phát nhanh chóng , nhìn thấy tang môn chiếu về , tuy vậy Vũ Tham đều là bắc đẩu tinh mà lưu Huynh đệ đóng tại cung Âm , thì cháu suy ra là bệnh là người nữ (theo logic trong cung tử tức nam đẩu tinh sinh nam tử và bắc đẩu tinh sinh nữ tử ) , Cháu vẫn chưa nghĩ ra căn nguyên mà bác luận là người nam lớn tuổi có vai vế trong họ , phải chăng là Cơ Lương nam đẩu tinh từ lưu phúc đức chỉ họ hàng vì thân chủ không có chị em gái ? Rất mong bác "make it clear" ạ, không cháu nghĩ mãi không ra mất !!!
 22. thưa bác Haithienha , Cháu thấy NÔ cung có đào hồng thai ,như vậy có được suy ra từ NÔ BỘC cho thân mệnh đối với nữ ? Với lại có hóa quyền và hóa lộc ở nô bộc thì có được luận là nếu có ngoại tình thì người đối phương nầy có quyền chức và giàu có không ạ ? Nữa là tử tức có với xung chiếu có cặp Phục Tướng ,vậy có thể áp cho cung Phu từ các bộ sao từ tử tức ? Cháu mới đọc sách nên thấy nhiều điều mới , có lẽ là từ kinh nghiệm riêng của bác nên xin phép được hỏi kỹ để ghi nhớ cho bản thân ạ. Có một điều nữa cháu mong bác giúp cháu là vd như cháu có một người bạn sinh tại Prague , thì cháu áp múi giờ +1 như múi giờ quốc tế liệu có đúng ? Rất mong bác chiếu cố trả lời ạ !
 23. lão tuổi trâu đẹp trai , mệnh không thân kiếp kia với đám sao hồng đào đó thì bản tính gái gú chắc cũng ác lắm . Bác Haithienha dự đoán tới mùa đông thì chờ thêm 1 quý nữa coi ^^ , cơ mà hội tuổi trâu sợ hổ dữ lắm đấy , lúc ngọt ngào thì không sao còn các bạn đã điên tiết lên rồi thì bọn tớ ... "better shut up n go , right ", xong mấy hôm lại thấy tin nhắn ngọt ngào ??? "Should u" mềm tính ra một chút :d , trước tớ cũng tìm hiểu 1 em hổ dữ , xong cũng sợ quá chạy mất :D , cứ được lên mây mấy hôm rồi lại rơi bịch cái xuống giếng tối om á T_T . dạo này bạn làm đâu rồi , lương lậu ổn chứ ;) ,?
 24. Something that is better if you don't know, but you still want to try ! chữ ký này hay nì nhưng tốt nhất là đừng có try try try ,đầu năm 28 tuổi lên hỏi các bác cho kỹ nha , hỏi giờ sớm quá, với mình còn ít tuổi thôi , gọi tiền bối nghe dừ ghê á . Vận gặp thiên thương thiên sứ lành ít dữ nhiều lại có tang môn kình dương , mộc dục mà gặp ít sao lưu vào đó là mệt lắm .
 25. trả lời tin nhắn của e ở đây hén , chị Tuyetminhnguyen xem cho em kỹ thế rồi mà , mệnh không thân kiếp người tuổi kim thì có giầu , nhưng có triệt ở mệnh nên chờ tới qua 30 tuổi đi . nếu đúng là giờ sinh này . thân cư quan lộc , lại có hồng loan , đi làm được nhiều người mến yêu , cũng là thuận cách vì có số này thì đi làm sớm . Địa kiếp ở cung quan lộc tức là cẩn thận trong công việc sau này dễ có tai nạn gây thương tích trên cơ thể , nên cẩn thận . Thường ở mệnh có đào hoa thì lẳng lơ , nhưng đào hoa với thiên không thì lại đứng đắn , còn ở thiên di thì thiết nghĩ ra ngoài e cũng có nhiều người yêu mến theo đuổi , nói chung là tình yêu tình đuơng khá hoành tráng . tổng quan về đại vận , mệnh kim , cung an mệnh thuộc mão - mộc . Nếu tính thiên thời địa lợi đại cuơng thì cứ đại vận 24-tam hợp kim tuy khắc hành tam hợp mệnh nhưng lại được tương hành với mệnh nên không xấu lắm , 24-33 lại thuộc phu , nhiều khả năng 24 tuổi lấy chồng , sớm hơn thì có thể 23 . Nhưng chắc chắn sau có lấy chồng thì cũng có người yêu bên ngoài , số khó tránh .Vả lại nhiều khả năng là "2" ông chồng này giúp đỡ em nhiều trong cuộc đời sau này - công việc , tiền bạc , xe cộ ,... . Năm 25 tuổi có tin mừng về công danh chăng ? Vì vận gặp đẩu quân , lại có tướng quân và quốc ấn ? Đại vận 34 hành tam hợp thủy - sinh hành tam hợp mệnh ngoài ra kim sinh thủy tức là tốt có xấu có , khó tránh được cái xấu .... Đại vận năm 44 hành tam hợp mộc , thuận lợi , nhưng tọa thủ trong cung này toàn sao hãm , may có sao tuần giảm tác dụng hãm của nó , tam hợp ở mệnh và quan chiếu xuống cũng sáng sủa , có thể có số làm giầu ở đại vận này nhưng vất vả và khó nhọc như chị Tuyetminh nói. Bỏ 2 mối tình rồi ? Nếu hiện tại chưa có ai thì sang năm có thể có người yêu mới nhưng có bền được qua năm 22 tuổi hay không thì chưa rõ ... Em đưa ít thông tin về bản thân quá , vả lại không confirm gì về việc luận giải đúng sai hay ... lần sau nên hỏi vận hạn từng năm một thôi.