• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. Thân cư thê ... Đại vận 26-35 rơi vào cung phu thê , 36+ rơi vào cung tử tức , bạn nên hỏi kỹ bác Haithienha và các anh chị xem tuổi nào lấy vợ được thì đỡ hình khắc . Theo mình thì có lẽ 36 tuổi mà lập gia đình thì tốt hơn các năm trước đó , từ năm 26 tuổi trở đi sẽ rất khó khăn và cực nhọc về công việc tiền bạc, năm 28 tuổi hạn có vẻ nặng , nhưng ở đó có thiên tài nên nếu muốn cứu giải thì năng làm việc thiện và làm phúc . Đúng như anh Tuấn nói , người biết đến tử vi thì sẽ ưu tiên học hành hơn là công việc , nhưng xét ở một khía cạnh nào đấy thì biết nhiều mà nhìn thấy lưu đại hạn toàn sao xấu thì vừa học vừa lo , bản thân mình thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ mơ vì cảm giác trượt ,nói chung là khá mệt mỏi .... Tam thập nhi lập , nếu ưu tiên học được thì tập trung học đi cho đỡ phân tâm , tốn thời gian vào việc nghiên cứu những thứ chưa cần vội và ưu ái tử vi sau năm 30 tuổi . Nếu đã nhận được nhiều lời khuyên từ các bác ở trên thì nên có một kế hoạch xây dựng tương lai cụ thể : đi đâu làm và làm nghề gì , lúc gặp khó khăn như gặp địa không và thiên không thì nên học tiếp hoặc từ bỏ hùn hạp làm ăn liên quan đến tiền bạc .... Nhờ lời bác Quynh Nguyen là : không bao giờ được từ bỏ ... Đôi lời góp ý nhỏ thêm , nên hỏi kỹ các bác về năm lấy vợ và hình dáng vợ tương lai để chọn cho chính xác !!!
 2. Cháu chào bác Học trò và bác Hải Thiên Hà ạ , Sau khi được bác học trò và bác Thiên Đồng góp ý , và đặc biệt bác Tử phủ vũ tưỡng quan tâm đã khuyên cháu nên đổi chữ ký như (1) , thì cháu đã cố tập ký được khoảng một tháng . Tuy nhiên cháu ký vẫn không đều tay được vì chữ H ký zíc zắc , thiết nghĩ chữ ký cũng quan trọng như khuôn mặt nên cháu mong bác Học Trò, Thiên Đồng và bác Haithienha , góp ý cháu nên chọn chữ nào trong 4 chữ trên cho sáng sủa ? Cháu ghi lại tóm tắt thông tin ạ: Phạm Hoàng Anh - Đinh Mão , nghề nghiệp :đầu tư và tư vấn tài chính - hiện chưa đi làm !!! Ước mơ thi cử đỗ đạt , có chỗ làm tốt ,lương đủ ăn tiêu và nuôi vợ con và ba mẹ lúc về già ! Cháu thấy thoải mái nhất khi ký chữ 4 và có thể chỉnh lại cho cân đối chữ h cuối cùng với chứ A ở đầu !!! Mong được các bác trả lời sớm . Cháu Cóc !
 3. Cháu cám ơn cô lavender ạ được lời này thì tâm tư cũng cháu cũng bớt căng thẳng đi nhiều !!! Đúng là từ giờ cho tới lúc thi xong thì chưa một ngày nào cháu có thể hết lo vì ranh giới giữa được mất , đỗ trượt khá mong manh.
 4. mong các cao nhân giúp đỡ ạ , cứu người như cứu hỏa !!!
 5. là get in prison ý , có 2 cái còng số 8 đeo vào tay bằng sắt . Người làm trong nghề thì đã biết chuyện nhân viên quan hệ khách hàng của một ngân hàng lớn làm giả giấy chứng nhận đầu tư để tham gia đấu thầu với giá trị lên đến vài nghìn tỷ chưa ? Dĩ nhiên là bị cơ quan điều tra của bộ công an bắt rồi đấy , mới cách đây vài tuần trước thôi . Theo bác học trò thì nếu giàu thì đừng có tham quá kẻo mang họa vào thân , dĩ nhiên 56+ thì có năm xấu và có năm tốt , không phải năm nào cũng xấu . Mình không hơn bạn nhiều tuổi đâu cũng quen biết và tương lai gần làm cùng ngành nên rành, thế bạn không làm ngân hàng thì làm nghề gì khác ? , ngoài 30 tuổi thì mệnh chuyển dần vào tài bạch đỡ được ảnh hưởng của sao xấu chút ít thì tốt dần lên , dĩ nhiên là hóa lộc không có đủ khả năng cứu giải mà là có hóa khoa hóa quyền ở tam hợp mệnh tài quan ngoài ra còn thiên thọ thiên đức phúc đức long đức , đến đại vận 36+ thì gặp thời phát mạnh.Thân cư phúc đức thì luôn phải nhớ lấy đức cũng như làm phúc là trọng. Nếu gắng chữa khỏi bệnh và sanh được 1 đứa mệnh mộc thì tốt , làm ăn sẽ tự dưng khá lên . Anyway thì rất mong ba mẹ bạn sớm vượt qua được lúc khó khăn :) ,âu cũng là sự sắp đặt của số phần để bạn làm phúc bằng việc đỡ đần ba mẹ và em như vậy thì gặp vận xấu cũng đỡ được nhiều và được cứu giải . Thân chào .
 6. mệnh tài quan - chính mệnh còn chưa coi đã xem tới mệnh ẩn - phụ - ách rồi bù lu bù loa lên, recommend anh đọc từ điển tử vi mở chị NTPT đưa cho gọn để biết xem mệnh anh nó có sao gì và bộ gì , tuần triệt ở đấy thì ra sao. Còn nếu có nhiều thời gian thì recommend anh đọc Tử vi đầu sổ Tân Biên với Tử vi đầu sổ của VDTTL (2 quyển này cũng do bác Haithienha recommend người mới học đọc đấy) với dạy tin học thì chắc cũng nhiều thời gian rảnh trong giờ.
 7. có nhiều khả năngxương khúc - sách báo chí , văn học , ... khốc- riêu : quán ăn hình- y: liên quan đến dược , nha khoa ,... mở quán ăn vỉa hè mà làm đồ ngon và giá phải chăng thì lãi hơn bán thuốc nếu đông khách và gặp hên ^^ dĩ nhiên cần vị trí thuận lợi và cũng hơi vất vả . vài lời góp ý nhỏ , còn nên làm bao giờ và làm cái gì thì chờ các bác và các anh chị lên tư vấn kỹ e nhé
 8. p/s kêu thất thất bát bát ít thôi nhé , ai bảo lấy chồng sớm làm gì , không biết số này có phải là số nuôi chồng và nhờ con không nữa ???
 9. mới 25 tuổi mà sao đã sợ nghèo ? mới sống được 1/3 quãng đời thôi mà :D mệnh tam hóa liên châu như bác học trò đã coi trước thì nghèo sao nổi (trước 30 tuổi hóa lộc đấu thiên không và địa không nên vừa đủ sống là đã hơn ối người rồi, mình dính thiên không địa không vừa mất việc vừa mất rất nhiều tiền (bị lừa) rồi lại còn chẳng tìm nổi việc ý chứ ) ? chờ qua 30 tuổi đi mèo rừng ạ , cuộc sống phát mạnh vào lúc bắt đầu 36+. tiện thể có đôi lời góp ý , đã ngồi được ở vị trí phát triển sản phẩm 2 năm rồi thì cố ngồi tiếp thêm 5 năm nữa đi biết đâu sau lại lên được trưởng bộ phận , lương 5 triệu nhưng làm ngân hàng thì đâu sống bằng lương cứng nhỉ ? thưởng đâu sao không khai , thu nhập của chồng nữa cơ mà ? Cố gắng nghĩ là cực lúc đầu , 5 triệu tuy không nhiều nhưng vẫn chi tiêu tằn tiện được là tốt rồi , chuyển sang chỗ khác liệu có dễ sống hơn không , cứ nhìn người ta làm ở MB hay VCB lương 7-8 triệu hay 20 tr nhưng liệu mình chuyển sang có được ngần đó không ? Hay cố cho đủ 5 năm kinh nghiệm rồi chuyển sang làm phó phòng trưởng phòng cho chắc chắn được lương cao , cv đủ 5 năm kinh nghiệm mà chuyển việc nhiều quá cũng không hẳn hay hoặc có thể thi tuyển nội bộ sang tái thẩm , kiểm soát rủi ro ? Học cũng hay , nếu công việc nhàn thì đi học thêm CFA chẳng hạn , học thạc sĩ VN hơi dở . cung phu VCD có bệnh và bệnh phù , theo bác Học trò nói là lôi chồng đi khám , đã lôi đi chưa ? 82 với 87 sao không cố 1 đứa 2010-11 tùng bách mộc nhỉ , hay vẫn sợ quy chế làm ngân hàng thì 2 năm đầu không được có con mà mất đi cơ hội ? Chúc mèo rừng may mắn nhé . Chờ các bác lên giúp cho chính xác hơn !!! Thân chào.
 10. Up thêm cái ảnh để các bác xem và giải chính xác hơn em nhé . Thấy số cách - đồng lương là người hiền hậu , mệnh có phượng các giải thần , tài có hoa cái ngoài ra tài bạch có cặp khôi việt và xương khúc đồng cung và có kình dương cung xung chiếu nhập miếu -tức là khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh và quyền biến . Có số giầu nhưng không giàu to vì có giải thần , tuy nhiên cuộc đời thì lúc nào cũng đẹp và thuận vì có bộ long phượng hổ các . Về kinh doanh thì nên kinh doanh những thứ liên quan đến Xương -khúc ; khốc- riêu ; hình -y . Em nên nói rõ là e đã học cái gì và có điều kiện hay dự định kinh doanh về cái gì để các bác tư vấn cho chính xác . Tả phù hữu bật ở cung huynh đệ và nô bộc tức là luôn được anh em bạn bè giúp đỡ . Tuy nhiên có hồng đào ở nô bộc lại thêm tả hữu kèm với thiên riêu ở tài bạch thì e là ... Phu vô chính diệu có thai phụ , đại hao , ...... Thân cư di , chắc chắn cuộc đời phải ngược xuôi kiếm tiền nhưng thuận số . Chỉ có mã hỏa ở hợi thủy là không được thuận- như bác học trò nói là ngựa bị làm thịt ... Đại cương về vận hạn : mệnh mộc , cung cư mệnh hỏa . Đại vận tốt và tương đối tốt : 23-32 ,53-62 , 63-72 . Đại vận xấu và tương đối xấu : 33-42, 43-52 trong đó đại hạn 33-42 xấu nhất . Tuy nhiên diễn biến và xấu như thế nào thì chờ các cao nhân lên giải giúp, vì đại hạn gặp tuần triệt với những người chưa có kinh nghiệm nhiều thì hơi khó đoán . Nhớ chăm sóc và yêu thương anh em để sau này gặp vận hạn thì còn có người giúp đỡ . Chờ các cao nhân vào giải cụ thể nhé . không để ý đã có bài này rồi http://diendan.lyhoc...h__1#entry95566 đã hỏi rồi còn hỏi lại hzzzz chắc là chả ai đủ kiên nhẫn vào trả lời lại đâu e ạ !
 11. Tử vi ứng dụng của bác Bửu Đỉnh là loại tử vi đọc ngốn nhiều thời gian nhất mà kém ứng dụng nhất , bác này chắc phải đi dạy văn với đại khái là bác ý có nhiều bài viết đông tây kim cổ chưa thấy bao giờ , không phải ai nói gì cũng nên tin ngay và tin hết đâu. Nếu đã đọc blog bác bửu đỉnh thì nên lên tuvilyso.net coi người ta khen hay chê , người ta nghiệm đúng hay sai ? Còn ở diễn đàn này thì việc bộ sao nào , ý nghĩa là gì là việc của các cao nhân ở diễn đàn này vì mỗi người nghiệm lý tử vi khác nhau !!! Anh chờ các bác lên giúp nhé .
 12. thật ra trình tử vi của mình còn còi , lên diễn đàn học hỏi kinh nghiệm các bác là chính . Nhưng nghe chừng với những người có tính cách như khổ chủ của bài viết thì khó có ai ưa để vào trả lời . Được anh Tuấn vào giúp mấy lời là tốt lắm rồi !!! Cái quan trọng là anh bạn này sướng từ bé và sống không có mục đích nên giờ thì cũng khó mà có lời khuyên nào có hiệu quả cả . Còn vụ 83 hay 85 thì ở diễn đàn các bác không khuyên yêu hay bỏ do hợp tuổi hay khắc tuổi đâu . Nếu bạn cảm thấy người đó thực sự tốt với mình và giúp mình có mục đích sống hơn thì hãy cố gắng mà giữ .
 13. theo lá số này thì âm nam lại cư cung dương nên độ số tốt đẹp bị giảm nhiều , mệnh tử phủ vũ tướng cách sáng sủa , thân cư mệnh tức là sống theo kiểu trời cho sao thì được vậy , đây cũng có thể là lời giải tổng quát cho việc bạn có tài nhưng lại không cố gắng và độ số tốt đẹp lại kém như vậy . mệnh , thân có vũ khúc thiên phủ là tài tinh , được phú cho óc kinh doanh , nên phát huy . Mệnh trong tam hợp thiếu âm long đức trực phù nên nếu thành công thì hay không được hưởng công xứng đáng , nếu hùn hạp làm ăn hay đi làm công tư chức thì hay phải làm phụ tá cho người khác và hay bị chịu thiệt thòi. mệnh kim thuộc tam hợp thân tý thìn - thủy , gặp đại vận 16-25 mộc - mệnh khắc nhưng tự mình vượt qua được và có thể có 1 số thành tựu , gặp đại vận 26-35 xấu vì hỏa khắc kim nhưng cũng có thể tự phấn đấu để vượt qua được do tam hợp mệnh át được tam hợp vận . năm 36-54 sẽ là lúc đắc thiên thời địa lợi nhất , cố gắng trau dồi bản thân để vượt qua đại vận hiện thời trước đã . thiên tài , thiên thọ ở cung phụ mẫu , gắng đối xử và chăm sóc cha mẹ tốt để sau gặp hoạn nạn thì được bộ sao này giải cứu . Không rõ bạn có định đi làm công tư chức không hay tự tay làm riêng , nếu có ý định đi làm thì nên hỏi kỹ bác Haithienha và các bác khác , các bác sẽ trả lời rõ hơn ! Nên hỏi kỹ về công việc , vợ con hoặc nhà cửa .... Thêm 1 lời khuyên nhỏ là bạn cũng bằng tuổi 1 người bạn thân mình , lá số cũng có vài điểm chugn lớn như vầy , nhưng người đó ngoài việc kinh doanh ra thì còn có căn tu và hay đi làm từ thiện , theo phật cũng là 1 cách để người bạn này tĩnh tâm cũng như có cái nhìn sâu hơn về cuộc sống . Bạn không nên kêu mệt mỏi và chán nản , vì chúng ta còn quá trẻ , nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải ai cũng được xuôi chèo mát mái đâu, bế tắc là chuyện bình thường . P/s:Cũng không rõ bạn đi du học ở đâu về mà lại chỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ cửa hàng nhỉ ,hay là chán cả học và chán cả đi làm ? Mục đích sống và phát triển bản thân tự bạn đã xác định được chưa ? Có thời gian rảnh đọc kim mộc thủy hỏa thổ với iq141 thì sao không đọc nốt kinh dịch hoặc tử vi luôn đi ?
 14. mệnh tử phủ vũ tướng cách tốt, dương nam + cung mệnh thuộc cung dương sáng sủa nhưng dính tam hợp VÒNG thái tuế - tang môn tuế phá điếu khách, e rằng làm những công việc không đúng sở nguyện . Phải chờ đến đại vận tốt thì mới khá , ở đây là 46+ đại hạn 16-25 cung ngọ hỏa - mạng mộc sinh đại vận nên xấu : năm 24 tuổi lưu niên đại vận cung tỵ - kim khắc mộc mệnh xấu , thiên không tam hợp địa kiếp địa không , lại lưu hà kiếp sát ở chính cung luôn . đủ bộ sao xấu , thiếu mỗi thiên hình (hóa kỵ thủy gặp mộc mệnh thì không đáng ngại lắm tuy có hơi xấu 1 chút) . Năm nay là năm mất tiền , rất nhiều tiền , tiêu được tiền đi là tốt để đổi lấy bình an . Song hao thân dần - chỉ thua dậu mão , tức là tiền hoạnh phát hoạnh phá - càng kiếm được nhiều thì càng tiêu ác . Đưa tiền cho mẹ hoặc đưa tiền cho vợ giữ thì còn (cái này bác học trò và bác quỳnh nguyễn có lần xem cho mình đã khuyên thế). Nhưng năm nay vận xấu nếu mất tiền hoặc bị lừa tiền thì tốt T_T , hoặc nghèo hẳn thì tốt . Sang năm sáng sủa hơn , nhưng phải qua được năm 24 tuổi đã . Qua hết đại vận 16-25 đã rồi hẵng hỏi tới 26-35 . Thiên thọ cung tài bạch , thiên tài cung quan lộc tức là phải cố gắng học hành trau dồi bản thân thì sau này hết đại vận xấu thì đến lúc đại vận tốt mới khá được, nên gắng học tiếp và tu dưỡng bản thân . ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC HỎI , CÓ VÀI LỜI GÓP Ý, MONG BÁC HỌC TRÒ , QUỲNH NGUYỄN, HẢI THIÊN HÀ, ANH QUỐC TUẤN , CHỊ NTPT GÓP Ý CHO CHÍNH XÁC
 15. Chào bác Thiên Đồng và bác Học trò , Sau khi đơn giản hết cỡ theo lời khuyên của bác Thiên Đồng thì cháu thấy cháu chỉ ký được như thế này , các bác cho cháu lời khuyên xem bỏ gì bớt gì và nên dùng cái nào ạ ? 1. 2. 3.
 16. Chào buổi sáng bác Học Trò và bác Thiên Đồng , Cháu xin up thêm ảnh chữ ký của cháu để xin các bác tư vấn xem nên chọn chữ nào. 1: đây là chữ ký cháu dùng từ năm 2001 đến 2009 Chữ ký đã sửa theo lời khuyên của bác Học Trò : Chữ ký đã sửa theo tư vấn của bác Thiên Đồng + Học Trò :
 17. Cháu sẽ sửa lại chữ ký hiện tại như lời bác tư vấn , về tính cách thì không dám giấu là đúng như thế ạ .Nhưng bản thân và trong công việc thì không có sự nâng đỡ trừ việc bố mẹ cho đi học. Còn việc chuyển nghề thì đúng là có nhiều cái khó nói ạ hzzzz . Cháu cám ơn bác Học trò và bác Thiên Đồng nhiều ạ .
 18. Cháu chào bác Học trò và bác Thiên Đồng , đây là chữ ký cháu mới thay được khoảng gần 1 năm và không có ý định thay nữa . Cháu xin các bác nhận xét giúp cháu và cho cháu xin lời khuyên ạ ! 2. Ước vọng : ngắn hạn : thi đỗ bằng nghề nghiệp về đầu tư để có thêm kiến thức và tham gia vào thị trường tài chính (có thể tốn khoảng 3 năm nếu không thi trượt năm nào) ; tìm một công việc tốt phù hợp với bản thân . dài hạn : làm ăn tích góp mua bán nhà cửa . Nếu có cơ hội thì mở một nhà hàng ăn đồ Âu nhỏ xinh . cuộc đời : thành đạt , vợ hiền con ngoan , có nhiều bạn bè tốt , có thu nhập tốt để nuôi ba mẹ lúc về già , có tiền cho con cái đi học nước ngoài , có nhà cửa ổn định cho cả gia đình . 3.Họ tên đầy đủ : Phạm Hoàng Anh 4. 1987 - Đinh Mão 5. Ngành nghề theo đuổi : thương mại , xuất nhập khẩu ( đã từng làm ) ; đầu tư tài chính và kinh doanh (đang cố gắng học và xin việc ) Cháu cảm ơn bác Học trò và bác Thiên Đồng nhiều ạ !!!
 19. cháu vừa chuyển lời của bác cho cô chú nhà cháu rồi ạ . Cháu và gia đình cô chú xin được cám ơn bác Học trò, và chúc bác một tối ngủ ngon giấc
 20. Chị thử lên đền Mẫu Sinh ở Côn Sơn cầu thử xem , nghe bố mẹ em kể là trước cũng có nhiều nguời lên đó xin việc sinh nở linh nghiệm lắm đó !
 21. Tiếc là đọc được những dòng này của bác Học trò muộn quá hzzzzzzz ,quả thực những lời này đọc qua thì nghiêm khắc nhưng thời nay thì hiếm có khó tìm , quay đi quay lại từ lúc vào học đại học đến giờ đã gần 7 năm rồi mà cháu vẫn chưa đọc được nhiều sách vở :), giờ thì chạy đua với thời gian mà vẫn không kịp . à bác cho cháu hỏi 1 xíu , hy vọng là nhận được câu trả lời của bác :) , cháu cũng có 1 đứa em họ sinh năm 93 , có ngày sinh là 28/8/93 người nhà thì chỉ nhớ là đẻ mổ vào tầm 7h15 sáng . Năm nay thì bố mẹ cũng cuống cuồng lên để tìm ngành thi, nhưng đi hỏi một số ông thầy thì phán nó không hợp kỹ thuật , y dược , và người ta khuyên đi vào kinh doanh thương mại , ngân hàng . Trong khi bố mẹ đều là bác sĩ và gia đinh thì làm về giao thông , xây dựng , giờ bắt nó đi vào một ngành mà gia đình không chuyên thì sau này cũng khó ! lá số http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Quay topic này thì thấy bạn này bằng tuổi đứa em cháu , thế liệu có áp dụng những ngành trên vào sự nghiệp nói chung của 93 được không ? Thiết nghĩ là chỉ xin một lời tư vấn về nghề nghiệp chuyên môn , nên chắc cũng không phạm vào việc coi hộ lá số của nguời khác, rất mong bác trả lời để em cháu có định hướng đúng . Chờ bác trả lời !!! Cóc.
 22. chúc bác Thiên Đồng Sinh nhật vui vẻ ;) !

 23. Cháu chào các bác , các cô chú trên diễn đàn . Hiện tại cháu đang rất phân vân vì sang năm , chính xác vào tháng 6/2011 dương lịch hoặc muộn nhất là tháng 12/2011 dương lịch cháu sẽ tham gia một kỳ thi quốc tế . Vì phải đầu tư rất tốn kém , mà nghe mọi người nói sang năm lại là năm hạn của cháu làm gì cũng không suôn sẻ , nên cháu mong bác Hải Thiên Hà và các cô chú xem giúp cháu xem liệu sang năm cháu thi cử có trót lọt không . Dưới đây là link đến số tử vi của cháu, mong các bác xem giúp cháu . http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 (cháu là trưởng nam , sinh năm 87 ) Cháu cám ơn bác ThienHa và các anh chị, cô chú nhiều !!!
 24. vâng ạ , đường thi cử của cháu đúng là lận đận từ hồi thi đại học , cháu sẽ gắng ôn nhiều hơn ạ ! Về công việc thì cháu cũng đang hướng vào stock nhưng thị trường VN giờ ảm đạm quá cũng khó xin việc , nếu làm về quỹ đầu tư thì lại chưa đủ tuổi và kinh nghiệm cháu cảm ơn bác ạ , có gì mới cháu sẽ update và xin ý kiến của bác ! Chúc bác một ngày tốt lành !
 25. thế bác cho cháu biết cái nốt ruồi ở dưới ngực đấy có ý nghĩa gì đi ạ ?