• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. up lên , mong bác ghé qua cho cháu xin lời tư vấn ạ !
 2. hì hì Pháp - F*U- k43 E ? Các bạn nữ tuổi dần cao số , được cái là quay đi quay lại thấy bạn nào cũng kiếm tiền ác chiến cả T_T
 3. - Cóc cũng giống như bạn chủ topic : 1 gần đầu súng và 1 ở chỗ còn lại http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif . Nhưng bác Quynhnguyen ơi , cháu thì chỉ thấy bản năng đàn ông khá mạnh thôi chứ cũng chưa thấy "nhiều khi không mà có " hay là tại chưa đến tuổi bác nhỉ ? Chỉ thấy yêu 3 người rồi thì cả 3 em đều đi lấy chồng hết thôi bác ạ thế nên toàn được bạn bè gọi là mát tay , còn chuyện "yêu" thì cũng chỉ mới với 1 người yêu hiện tại ... À còn có 1 cái nốt ruồi đen - to đùng ở xương ức phía dưới cổ nữa , cháu thấy bố mẹ bảo là tham ăn không biết có phải không bác QN ?
 4. Cháu xin bác Haithienha tư vấn cho cháu 1 xíu ạ ... Còn khoảng 3 tháng nữa là cháu đi thi , bài vở thì hòm hòm rồi nhưng có người quen của gia đình có ý xin giúp vào 1 cơ quan nhà nước , cháu đang phân vân nên xin bác tư vấn giúp cháu về công việc ạ ? Liệu theo con đường nhà nước thì có ổn không hay là cứ học rồi làm cho các công ty cổ phần và tư nhân ? Cháu đang học về đầu tư tài chính ạ ! Mong bác giúp cháu vài lời khuyên ạ !!!
 5. Bác Quynhnguyen oi, theo lá số này thì có đương số hình như đã có dự định lấy chồng một lần vào năm 29 tuổi đúng không ạ ?
 6. em không biết xem đâu, nhưng chị miêu tả về hình dáng và tính cách, của bản thân và ba mẹ đi, để các bác kiểm xem có đúng giờ sinh không . Nếu đúng thí các bác mới coi được mà !!!
 7. Cháu chào các bác ạ, Chuyện là tháng trước , một người bạn của mẹ cháu tới nhà chơi và đột nhiên nói là bàn tay cậu thế này thì cậu phải cẩn thận không dễ gặp nạn lắm đó . Vì xem chỉ tay cũng khá khó, nên cháu up ảnh của 2 bàn tay trái và phải , mong được các bác tư vấn và xem giúp ạ !!!
 8. cháu đã ghi lòng tạc dạ ạ :D !!! p/S : cảm ơn bác Nghịch Thủy Hành và anh Tuan 1 lần nữa ạ :lol: !!!
 9. Thật ra là gặp rủi nhiều hơn may ^^ , Số hiền lành nhưng hay bị đồng nghiệp và bạn bè ghét , đố kỵ và cũng hay bị lừa vì dễ tin người :D . tối qua cháu hơi ngà ngà tí , trả lời xong một lúc thì mới biết mình hiểu nhầm ý của bác Hoàng Thạch.Nhưng khổ nỗi là sau khi post bài một lúc thì không còn nút chỉnh sửa nữa , sáng nay lên cám ơn bác Hoàng Thạch và Nvtuan , mà không dám type gì cả . Thực ra thì ý bác Hoàng Thạch nói có lẽ là vì số không được thọ nên nếu là con trai độc nhất thì nên lấy vợ và sinh con sớm !!! Nhưng khổ nỗi là công việc thì chưa ổn định mà người yêu cháu thì cũng chưa muốn lấy chồng bác ạ :D . Thôi đành chờ thêm vài năm rèn luyện bản thân và tu dưỡng sự nghiệp vậy .
 10. vâng ạ , theo mẹ cháu bảo thì hồi bé da trắng môi đỏ , lớn thì có giai đoạn da sáng , còn bây giờ thì da đen và tối. Chắc cũng liên quan đến số vận ? Cháu nhẽ ra là độc đinh, nhưng mẹ và ba cố gắng sinh thêm 1 em gái nữa lúc đã nhiều tuổi , hiện giờ thì em gaí cháu học lớp 10,kém cháu khoảng 8 tuổi . chắc là mụn đấy ạ , mà chậm vợ thì chắc đến tầm 30 tuổi thôi bác nhỉ ? Nếu có gì góp ý thì bác giúp cháu nhé !!!
 11. cháu cảm ơn chú nhiều ạ !!!
 12. Đúng như lời chú Quynhnguyen nói ạ , không sai câu nào http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif . Cháu có tính tự lập sớm , nhưng làm đâu thì tiêu đấy mà không thì cũng bị người đời hoặc bạn bè lừa hết tiền ạ , nhất là năm 2009.Đến giờ thì cũng may mà bố mẹ cho đi học tiếp ... Tiền thì chả biết đưa ai giữ hộ bây giờ :-s , theo như chú Học trò xem giúp cháu thì số cháu ế vợ dài hạn :D Lá số. năm 24 tuổi thì hình như năm nay còn tháng 12 âm lịch ạ :-s , hy vọng là không vấn đề gì. cháu bị hen nặng từ bé theo như ba mẹ kể là có chết hụt một lần vì không thở được ,nhưng sau đó ba mẹ nhờ bác sĩ chôn chỉ vào các huyệt ở lưng nên đã khỏi , tới giờ thì cũng may là chưa bị tái bệnh lại ! Cháu cám ơn chú Quynhnguyen , hy vọng là nếu còn điều gì chỉ bảo để sửa bản thân cháu tốt hơn thì cháu rất mong được nghe ạ !!!
 13. cháu cám ơn chú Nghịch thủy Hành ạ , chú ơi , liệu xem bàn tay thì có thể cho mình biết về công việc trong khoảng 3 năm kế tiếp đã thông suốt chưa ? Hay là vào khoảng năm nào thì xuất hiện việc hôn sự không ạ ?
 14. Cháu còn một vài bức ảnh chụp kỷ yếu lúc chia tay các bạn ở trường năm ngoái ở bên dưới nữa ạ , mong các bác xem giúp cháu ạ !
 15. cung tử tức có Thiên Tướng - Nam đẩu tinh tức là có con trai đầu lòng , lại có Long trì , phượng cát , hoa cái đồng cung thì có lẽ con cái sẽ rất hiển đạt (?) năm sau không lấy được thì chắc phải 27 hoặc 29 , xa hơn là 33 (?) mình cũng đang tập sự , hy vọng là đúng , chờ bác HaithienHa lên giúp bạn trả lời chính xác nhé !!!
 16. quan lộc và điền trạch của em không có triệt án ngữ như của anh , Uhm nhưng không rõ các bác xem kết hợp sao nào với sao nào mà nhìn được rõ hình dáng mình thế nhỉ :-?
 17. ồ kỳ lạ thật , lá số của em nhìn qua thì giống hệt lá số của anh http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif về các bộ chính tinh . Đại vận 10 năm cũng đẹp hơn anh ;) , thông thường đại vận mà đẹp thì một năm xấu cũng không vấn đề gì , có bốn năm có vẻ như em không gặp may lắm là năm 21,22,23,24. (Qua 30 tuổi thì theo sách nói triệt giảm tác dụng nên sẽ nhẹ đi nhiều , như vậy đại hạn tiếp theo sẽ gặp hạn không tốt vào 2 năm là 32,33) năm 23 tuổi có nguyệt đức , hồng loan thì có thể có báo hiệu lấy chồng ? 25,26,27 thì đẹp làm gì cũng ổn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif nhưng không thấy có dấu hiệu gì là lấy chồng nếu chỉ xem hạn trong mỗi năm riêng biệt này. 28 tuổi có Đào Hoa , nếu kết hợp thêm bộ Hồng Loan và Nguyệt Đức ở cung tam hợp thì thành 1 bộ đầy đủ , có thể lên xe hoa vào năm này chăng ? Đôi điều của người mới nhập môn , em chờ các bác và các anh chị lên lên coi chính xác nhé :D !!!
 18. Cháu chào bác Hải Thiên Hà ,bác Quỳnh Nguyễn ,bác Học Trò , anh Quốc Tuấn và chị NTPT. Cháu là Hoàng Anh , đã post bài trên diễn đàn một lần và đã được bác , các anh và chị coi qua. Năm mới sắp tới , cháu có 1 số chuyện mong các bác và các anh chị chỉ dẫn. Cháu có cố gắng đọc sách tử vi đầu sổ của Tân Biên như bác Hải Thiên Hà khuyên mọi người đọc để biết và tránh vận hạn nhưng vì mới học nên có nhiều điều còn chưa rõ , cháu mong các bác và anh chị chỉ dẫn cháu xem những điều cháu luận ra từ lá số của cháu ạ ! Dưới đây là link lá số của cháu : Lá số của Hoàng Anh Đầu tiên xét từ : -Mệnh hỏa khắc kim cục : không tốt -Mệnh có tuần : trong khoảng tiền vận trước 30 tuổi thì vất vả và hay gặp xui xẻo mặc dù có Thiên Đồng và 1 số sao khác chỉ bản thân thông minh ? -Phúc Đức và Tài bạch : tạm được , riêng Tài Bạch vô chính diệu , có Thái Dương và Thái Âm Đắc địa chiếu nên cũng tương đối tốt . Ngoài ra còn có Long trì , Phượng Các và Hoa cái nên sau này có thể gặp may mắn làm ăn được ? Lưu đại hạn 10 năm tại cung Phu Thê - cung Vô chính diệu , lấy sao chính tinh tọa thủ tại cung quan lộc - là Thiên Cơ- Mộc và Cự Môn- thủy để xét. Mệnh em là hỏa . Xét Mệnh với 2 sao lớn thì Thiên cơ hợp mệnh nhưng Cự Môn thì không hợp , Thiên Cơ và Cự Môn Miếu địa tại Mão Dậu ,vậy hai sao này tạm tốt . Tuy nhiên do quan lộc có sao triệt nên ngăn không cho hai chính tinh này chiếu tới cung phu thê . Như vậy đại hạn 10 năm 24~33 là không đẹp. Năm 24 tuổi lưu niên tiểu hạn tại cung phu thê - xấu . Tháng 11 tạm được , tháng 12 có tướng quân ngộ triệt dễ bị đụng xe , ngoài ra tháng 12 tại cung điền trạch , vì có sao triệt nên tất cả sao tốt trở thành sao xấu ( Tham Lang đắc địa trở thành hãm địa ) Năm 25 tuổi , lưu niên tiểu hạn tại cung quan lộc . Có Triệt không làm cho thiên cơ , cự môn , hữu bật , hóa khoa là sao tốt trở thành sao xấu : tức sẽ luận ra là năm nay công danh gập ghềnh , làm gì cũng gặp khó khăn trắc trở ? . Các sao xấu như : Tiểu Hao , Thái Tuế , Thiên Khốc , Hóa Kỵ - do ảnh hưởng của Triệt nên sẽ không đến nỗi xấu . Luận ra là : không đến nỗi mât tiền , có thể gặp may mắn một chút trong lúc đường công danh trắc trở, nếu gặp sự phiền lòng thì cũng sẽ qua , không đến nỗi cô đơn và bị đổ vỡ trong tình yêu ? Luận ra là vì có triệt nên năm nay nửa năm về sau (từ tháng 6 âm trở đi) sẽ rất xui xẻo và trắc trở trong mọi việc ! *Cháu nhớ có đọc được 1 bài viết của bác Thiên Hà nói rằng Hóa Kỵ thì nếu đang có tiền mà gặp vận xui thì sẽ mất tiền , còn nếu bị mât tiền hoặc không có tiền thì nếu gặp Hóa kỵ thì sẽ tự nhiên có ? Luận tiếp đến hạn các tháng trong năm 2011 : (cháu chỉ xin các bác xem giúp một số luận giải dưới ạ,không biết có đúng không ạ ) -tháng 1 tính từ cung thìn : -tháng 2 : Thiên Lương hãm địa Nếu hđ thì bất lợi về sức khỏe, tiền bạc. Tại Tỵ, Hợi thì phải có thay đổi công việc. Nếu gặp Sát tinh có thể phá sản, đau nặng. Lưu Tang Môn gặp Tang môn : ưu phiền rất nặng , có tang ? (hiện bà cháu sinh năm Thân lại gặp năm Dần - cũng đang ốm ...) Vận gặp Thiên Lương thì liên quan đến việc cần cứu giải, thay đổi việc làm, đi xa.Ngoài ra lưu Thiên Mã lại gặp Thiên Mã , lại có Trường Sinh đồng cung thì luận là có thể có công việc hoặc có thể phải đi xa nhiều trong tháng này ? -tháng 3: -tháng 4: -tháng 5: Hiện tại cháu có một việc liên quan đến công việc cực kỳ quan trọng đã ấn định vào ngày 5/6/2011 tức là ngày Ngày 4 tháng 5 âm lịch. Nhưng tháng này có vẻ xấu , nhưng cháu chưa thấy các sao xấu này vận vào công danh thế nào . Cháu sinh năm mão , gặp năm Tân Mão , và ngày mùng 4 đúng là ngày Tân Mão luôn , cháu vẫn băn khoăn không biết việc quan trọng làm vào ngày này thì sẽ tốt xấu thế nào ạ ??? Mong các bác cho cháu lời khuyên ạ ! -tháng 6: -tháng 7: -tháng 8: -tháng 10: -tháng 11: cực xấu , tướng quân gặp triệt , dễ bị tai nạn ? -tháng 12: cực xấu , vì có lưu thái tuế và lưu thiên khốc gặp thái tuế và thiên khốc cố định , nên không tránh khỏi nhiều chuyện xui xẻo ,có thái tuế thì có thể bị mất việc và có thể bị người yêu bỏ ? , tuy nhiên có triệt đồng cung nên sao xấu cũng không đến nỗi xấu lắm ??? Tức là có thể không bị mất việc và không bị người yêu bỏ ? Cháu biết là viết dài thế này thì các bác sẽ không có thời gian xem giúp cho người khác nữa , nhưng nếu không viết ra thì những chỗ cháu không hiểu sau này mãi vẫn không hiểu được ạ . Vậy cháu mong các bác và anh chị bớt 1 chút thời gian giúp học sinh hiếu học này biết chỗ sai để sửa ạ !!! Cháu cám ơn các bác và các anh chị nhiều nhiều ạ !!!
 19. ôi cháu sơ xót quá , hôm nọ viết bài lúc 3h sáng nên hơi mệt và quên mất là lá số ở diễn đàn mình thì có khác một chút so với các sách tử vi khác về mệnh - cục !!! cháu xin lỗi các bác vì đã viết dài ạ , thật sự cũng áy náy vì viết dài quá . thưa bác học trò , cháu cao 1m66 , có tập thể thao từ bé nên người toàn thịt ạ :D trông thì dáng người thì chắc chắn chứ ko bệu , dạo này không tập tành nữa nên đang tầm 74 kgs còn bình thường là 68~70 kgs. Có cận ạ , 4 năm nay thì kính vẫn ở mức -3Dps , nhưng do học hành từ cấp 3 thôi chứ ko phải mải mê chơi game . Tóc cháu đúng là đen và có sợi đỏ/ trắng , nhưng rễ tre -không xoăn . cháu vẫn băn khoăn là không biết dựa vào điểm nào để luận hình dáng và áng chừng chiều cao cân nặng chính xác như các bác , chắc là phải cố gắng theo dõi thêm bài viết ạ. Thực ra nếu nói là số sướng hơn người khác thì cháu hiện tại cũng chưa dám tin điều này ạ , vì trong quãng 5 năm vừa rồi cháu học hành kém lắm , một phần là do mải hoạt động ngoại khóa ở trường , phần khác là thiếu định hướng công việc . Rồi sau khi tốt nghiệp , thì côgn việc cũng không như ý . Hy vọng là sau này làm được công việc nào tốt cho bản thân mà giúp được người khác thì đấy là điều rất mừng rồi ! Hiện tại thì cháu đang cố gắng tự học và hoàn thiện mình để kiếm công việc ổn định , vì bố mẹ cũng chỉ là công nhân viên chức thôi nên cháu nghĩ là phải tự lực cố gắng ạ . Cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì bạn gái cháu có đi du học , nên đúng là sẽ phải chatchit với bạn gái ở phương xa , cháu không phải người ham thích thay đổi và phiêu lưu chốn tình trường nên hy vọng là kéo dài thời gian yêu nhau ra cho đến tầm 29~30 tuổi được thì cũng tốt ạ . Dù sao thì cũng là hy vọng và phải cố gắng ! vâng ạ , qua diễn đàn thì cháu thấy đây là một lĩnh vực tiên đoán rất chính xác nên cố gắng học , như các bác nói là biết mệnh để sửa mình . Dù sao thì vẫn là kiến thức sơ sài nên hôm nay cháu vào lại topic chỉ hy vọng không bị các bác mắng là cháu thấy vui rồi ạ ! Cháu cám ơn bác Học trò,Thiên Luân và Quynh Nguuyen , lần sau viết topic cháu sẽ viết ngắn gọn và hỏi chọn lọc hơn !!!
 20. bạn được bao nhiêu cô bác vào coi giúp , tốt quá còn gì nữa . ;) đời người ít ai biết được chữ ngờ , những cao nhân ở đây coi lá số của bạn và đã có những dự đoán như vậy , phần tốt cũng nhiều hơn phần xấu , còn việc nó có xảy ra hay không thì còn chờ vào những hành động của bạn và phúc đức gia đình nữa B) thiết nghĩ , trông lên thì thiên hạ có bao nhiêu người hơn ta nhìn xuống thấy biết bao người cơm không đủ no áo không đủ mặc nếu ai cũng mong tiền tài danh vọng và chẳng bao giờ gặp điều không may thì hà cớ từ xưa tới nay biết bao người với muôn mảnh đời khác nhau , sang hèn giàu nghèo ... tặng bạn hai chữ : cố gắng và biết hài lòng với may mắn trời ban cho :(
 21. cháu cám ơn bác nhiều nhiều ạ !!!!! :) p/s : chúc bác cuối tuần tốt lành ạ !!!
 22. ồ cháu không có ý đó , cháu phân vân lựa chọn giữa tháng 6 và tháng 12 xem tháng nào tốt hơn cho cháu vì 1 năm chỉ có 2 đợt thi , còn cháu cũng quyết chí đi thi rồi ạ , nếu mà thực sự năm sau chưa tốt thì cháu cũng chỉ lùi thời gian thi lại thôi !!! nên rất mong bác cho cháu lời khuyên ạ ! thực sự thì kỳ thi này thật sự rất quan trọng với cháu nên cháu rất mong lời khuyên từ bác !!!
 23. Thờ cúng đi lễ , cầu nguyện Thổ công vào táo quân là một . Táo quân , thổ công quản lý khu vực bếp núc . Thổ địa quảy tha ma , mọi người chết đường sá . Hà bá long vuơng quản lý các vong chết sông nước , thần linh là thần quản lý đất đai khu vực như cơ quan địa chính trên cõi trần . Hàng năm đến 23/1 âm lịch , thổ công và táo quân về trời báo cáo tình hình gia đình , đát đai , tiền của , họa phúc của gia đình rồi quay về . Ba ngày tết , thổ công , táo quân vẫn ở trong gia đình mình . Thánh, thần tiên, phật, mẫu là người được nguời trần kính trọng , tôn vinh thờ cúng đặt tên . Nếu trước họ là nguời trần nhưu mọi người thì khi chết họ phải theo luật mà tu hành , rèn luyện để vượt thiên đầu thai . Khi chưa đầu thai thì họ về nhà mà độ trí cho con cháu , dòng họ nào lo cho dòng họ đó . Đó là quy luật của thiên đình chứ họ không ử chùa , miều phủ để ai đó đến cầu xin gì cũng cho như nguời trần đã hiểu không đúng . Nhà nào cũng có bà cô tổ tứ đại lo cho dòng họ con cháu ở cõi âm và cõi trần . Bà cô tổ mặc áo vàng và áo xanh … , mỗi màu có 3 cấp cao thấp khác nhau . Trên áo có gắn 9 hạt kim cuơng . Muốn cầu nguyện , dâng lễ khi khấn táo quân , thổ công nhà mình thì sẽ được bà cô tổ phân công phù hộ . Ai có tâm lành , tâm tôt thì được linh ứng có hiệu quả . Táo quân được cõi âm đào tạo công tác quản lý năng lượng (đất đai , nhà ở trong mỗi gia đình) . Táo quân được phân công công tác thích hợp với năng lượng và tần số với chủ gia đình . Còn các thần thánh trong gia đình thì là vong nguời nhà mình phụ trách . Thổ công , táo quân có năng lượng đồng dạng với người trần . Ngoài ra thần có quyền năng khác nữa . Họ che chắn cho gia đình mình không cho ma người vào nhà và các tầng năng lượng khác không hợp với nhà mình . Phải nhớ công ơn họ , khi ăn thì mời , khi cần họ giúp thì cầu xin sẽ được linh ứng vì đồng dạng năng lượng với mình . Sau năm 2000, lịch cũ với ngày giờ tháng năm không còn đúng nữa, không còn chính xác vì thời tiết hiện nay đã thay đổi . Buổi sáng là lúc có năng lượng tốt cho con người nhất . Lần đầu muốn mời nguời âm , bà cô tổ và dòng họ tứ đại nhà mình nhập gia như người trần làm giấy nhập hộ khẩu vậy . Sau này có vong lạ thì bị thổ công đuổi ra . Người trần đến nơi cô làm việc nghe các vong trao đổi với gia đình họ mà học , để hiểu biết cõi âm , học rèn tâm đức . Không theo đạo nào cả , không đi lễ bái ở đâu cả . Tất cả đều ở tâm thành và tâm đức của mình thôi. Sang thế kỷ 21 , các đạo đã chuyển hóa , lai căng , cung như thời nguyen thủy ban đầu . Nay cô thiên đình đã dạy tâm đức là con đường yên tâm cơ bản nhất . Tu tâm thì ai cũng tu được , người lớn , trẻ con , có vơ , có chồng , không lệ thuộc một phương pháp nào cả , Không cần phải kiêng cữ , ăn chay như các sư . Ngày 23/1 âm lịch , người làm nghề chài lưois thờ hà bá , long vuơng thuơngf chọn cá chép to cúng lễ . Khi giết phải cầu xin hóa kiếp cho cá để phần linh nó đưa hà bá long vương lên thiện đình báo nguồn nước , phúc lộc của gia đình và xin độ cho họ phúc lộc , làm ăn khá . Cô hướng dẫn 3 ngày tết , chiều 30 cúng cơm táo quân , thổ công , bà cô tổ 4 đời và gia tiên về nhà ăn tết cùng con cháu lúc giao thừa . Người âm rất kỵ việc …<mờ> … Ba ngày tết cúng hoa quả , bánh chưng …<mờ> … . Ngày mùng một tết cúng … <mờ> … hoa quả tưoi và ngũ quả gồm có : 3 quả chuối tây hoặc chuối lá (không dùng chuối tiêu) , đu đủ , cam , táo , lê hoặc hồng xiêm , lê ki ma . Kiêng cúng nhất là quýt , mít . Mỗi thứ một quả thôi , bánh chưng phải bóc lá , nếu cúng cơm thì thức ăn nhiều ít tùy gia đình . Cúng xong ăn cơm còn hoa quả để đến chiều lấy xuống con cháu ăn lộc. Ngày mùng 2 và mùng 3 cũng cúng giống mùng 1. Hoa quả phải thay mới . Sáng mồng một tết có xông hà . Tốt nhất là lúc giao thừa mỗi gia đình dâng một quả mới , thăp hương cầu xin táo quân , thổ công , bà cô tổ bốn đời và các vong gia tiên vê xông nhà cho gia đình , xin tiếp năng lượng cho gia đình cả năm . Xin ban phước lộc khi sang năm mới . Xin táo quân quản lý chặt chẽ không cho vong lạ , năng lượng xấu vào nhà … Ngày tết cấm kỵ sát sinh . Nêu mua gà , vịt ngoài chợ thì cầu nguyện hóa kiếp cho nó đi đầu thai kiếp khác . Kỵ nhất là cúng ngoài sân , vì cúng ngoài sân là kêu gọi vong lạ đến nhà mình . Nguời trần thường đi cúng lễ các ngày rằm , ở trên chùa không có thánh thần ở đó nên không linh ứng được . Có tâm cầu nguyện , cúng ở nhà người âm mình phù hộ là tốt nhất . Các vong thấp còn có nhu cầu ăn uống , họ thưởng thức hương vị thức ăn khi cúng , còn các vong cao thì không cần hưởng thứ gì của người trần , chỉ cần cái tâm nghĩ đến họ , cầu nguyện thì họ độ trì cho . Không đốt vàng mã giả mà cúng tiền thật , áo quần thật mới may , mới mua . Sau 10 phút cúng xong thì lấy dùng bình thường . nguời âm sẽ giao động theo bóng tiền , áo quần để vật đó mà độ trị cho nguời sử dụng được tốt lành . Tiền vàng mã là đồ giả , xuống âm phủ phải quy đổi , hạ giá nhiều so với tiền thật đã mua . Khi cầu ai với mộ nội dung thì trogn tâm không nỏi a miệng nhớ bố mẹ ông bà …. Thì niệm trong lòng . Con cháu ở đau cúng đấy chứ không phải tập trung một ngày giỗ ở từ đường như lâu này người trần vẫn nghĩ . Người âm đi rất nhanh , con cháu nghĩ tới ông bà bố mẹ thì lập tức đến ngay , ai không nghĩ thì không đến , một phút đi được 2.750.000 kms . Khi cầu xin nguời âm nhà mình cho năng lượng tinh thì những người chết trẻ sẽ cho năng lượng tinh cho cá nhân hay ch cả gia đình tùy sự cầu xin của người chủ . Nếu cầu xin thổ công , tào quân cho năng lượng tinh thì họ sẽ xua năng lượng các vong lạ trong nhà trong vườn ra ngoài . Không phải cúng lễ , trù yểm làm gì cả . Vong con cái chết trẻ thường ở lại độ cho bố mẹ dến khi nào bố mẹ chết đi đầu thai . Nếu anh chị em biết cầu xin vong đó ở lại chờ độ cho anh chị em rồi mới đi đầu thai thì tốt . Khi đi ra ngoài , cầu người âm nhà mình độ cho mình đi an toàn hoặc làm việc được may mắn .Nếu cầu xong mà có cảm giác thấy khó chịu đau đầu thì không nên đi , nếu thấy thoải mái , vui vẻ thì đi thuận lợi . Năng lượng của người âm thôg tin cho người trần có nhiều dạng , phải cần để tâm quan sát chú ý suy ngẫm theo dõi thực tế rút kinh nghiệm thì mới biết trước được . cụ thể - Chó ngủ trên giường là có vận hạn - Chó nhảy lên ghế uống nước , thẻ lưỡi thở là sẽ bị lừa tiền - Rắng vào nhà , vào giường thì xin bà cô tổ tứ đại các cụ cho nó ra rồi lấy gậy gạt ra . Nếu nó vẫn vào lại hoặc không ra thì báo trước có tai nạn . - Bướm đen vào nhà là có tai nạn ,còn bướm nâu , bướm trắng là không sao . - Gà lănquay trước chủ là có vận hạn Các con vật nuôi là do người âm xua vào để báo tin . Ai có tâm biets và luôn nghĩ đến người âm như khi còn sống thì khi nào có vận hạn tai nạn sẽ đc nhận báo tin trước . Ai nhạy cảm có kinh nghiệm thì đoán biết , đề phòng tai nạn , giải hạn cho mình khỏi . Khi di đâu , làm gì , xin bà cô tổ nhà mình độ trì thì bà sẽ phân công người âm trong dòng họ có tần số năng lượng hợp với mình mà đi theo độ trì . Khi gặp tai nạn thì có người đỡ cho là như thế . Có người tai nạn nặng mà không sao , nhưng gặp tai nạn nhẹ mà chết là như thế . Khi mua nhà, xe máy , xe đạp , ô tô ; nhớ cầu xin thổ địa , táo quân và tổ tiên chứng giám độ trì cho trước khi dùng . Riêng nhà mới dọn về thì thiết lập bàn thờ mời táo quân , thổ địa , bà cô tổ, các bà cô , ông cậu , gia tiên dòng họ về ở và độ trì cho gia đình yên ổn an lành . Đặt bàn thờ theo đúng hướng chính của nhà , theo cửa chính . Bếp thì đặt hướng nguợc lại sao cho người đứng nấu ăn quay mặt ra hướng cửa chính . ---------Hết -------
 24. Cháu chào các cô , chú trên diễn đàn . Điều đầu tiên cháu xin được cảm ơn ban quản trị và các cô chú đã tạo dựng một trang web lý số với nội dung mở để giúp đỡ mọi người gặp khó khăn . Cháu là Minh Anh , tình cờ tìm thấy trang web trong lúc làm việc , và mạo muội viết vài dòng nhờ các cô chú giúp cháu ạ ! Dưới đây là link tử vi của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 ( Nam - 04/10/1987 dương lịch - giờ sinh 20h15' , trưởng nam , nhà còn 1 em gái ; mẹ bị sẩy một em tuổi Tuất ) Mẹ cháu có lấy tử vi cho cháu từ bé , nhưng bản tử vi của bác lấy cho cháu tính cân xương tính số là 4,6 trong khi cháu tham khảo ở các sách khác chỉ là 4,5 ; thậm chí có chỗ là 4,4 . Nên cháu cũng không biết thế nào là đúng ạ ! Cháu đi làm được hơn 2 năm ( bán thời gian và bây giờ là chính thức ) , nhưng công việc không thuận lợi , năm Kỷ Sửu (2009) thì bị người khác lừa gạt tiền từ đầu năm đến cuối năm , đến giờ vẫn chưa thấy có tìn hiệu gì về việc có thể gỡ gạc được để trả nợ . Cháu được học hành đến nơi đến chốn và có đỗ đạt cao từ bé , tuy nhiên trong quá trình học hành thì kết quả không như mong muốn , do lý do cả khách quan và chủ quan , cháu trượt đại học 1 năm và sau khi tốt nghiệp thì mất gần 1 năm trời (2009) ở nhà vì không thể xin được việc ở bất kỳ đâu . Cháu tốt nghiệp đh ngoại thương Hn và khá có năng khiếu về ngoại ngữ (biết nhiều hơn một ngoại ngữ) . Khi đi làm thì các công việc đã làm qua từ Môi giới tàu biển tới xuất nhập khẩu đều rất trì trệ ,môi trường làm việc thì luôn có những cá nhân xấu tính và kèn cựa (mặc dù cháu rất chăm chỉ làm việc và tìm kiếm các mối quan hệ ) .Hiện cháu đaã nghỉ việc ở một công ty tàu biển (cháu đi làm từ tháng 2 âm lịch năm nay) và cũng chuẩn bị nghỉ làm ở công ty xuất nhập khẩu hiện tại (cháu làm song song 2 công việc từ tháng 3 năm nay) để đi tìm một công việc mới . Từ bé cháu là người nghịch ngợm , không nghe lời ba mẹ và rất mải chơi , đến tận năm 23 tuổi thì mới bắt đầu biết nghe lời và bắt đầu biết nghĩ cho gia đình , vì bố mẹ cũng sắp nghỉ hưu và cháu cần phải làm việc để chăm sóc em và ba mẹ ! Cháu hay bị tai nạn xe cộ và hay bị bạn bè xấu đánh lúc còn nhỏ (cấp 2,cấp 3) . Cháu bị tai nạn chính xác vào năm học lớp 8 , lớp 12 và gần đây nhất là năm 2008 , đều bị ô tô đụng và khá nặng . Hơn nữa ở bàn tay trái , cả 3 đường chính đều bị đứt đoạn , đường sức khỏe ở dưới ngón tay cả thì bị tách làm 2 và không có đường nhánh nối lại Cháu biết là chỉ qua vài dòng miêu tả trên thì cũng chưa giúp được các cô và chú nhiều trong việc hiểu rõ về cháu . Tuy nhiên , cháu xin các cô các chú trên diễn đàn giúp cháu một số điều sau để cháu có thể định hướng được những lựa chọn của mình trong ngắn và dài hạn sắp tới : - cháu có khả năng làm được những nghề gì phù hợp (cháu có bằng cử nhân quản trị kinh doanh và xuất nhập khẩu ) ? -cháu còn có thể đi học tiếp được hay không ? và có thể đi du học được không ? -công việc theo tử vi định của cháu có tốt không ? trong năm nay 2010 cháu có tìm được một chỗ làm ổn định hay không ? và có khả năng trả đuợc nợ trong năm nay không ạ ? -cháu có thể lập gia đình vào năm 27~28 tuổi được không ạ ? và con cái sau này có tốt không ạ (người yêu cháu tuổi thìn - trưởng nữ ) ? -cháu có bệnh tật gì trong người và trogn thời gian tới không ạ ? Cháu mong các cô chú trên diễn đàn giúp đỡ cháu và cho cháu những lời khuyên bổ ích ạ . Chúc các cô chú sức khỏe và may mắn . Cháu Minh Anh !