• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. Đây là tài liệu ghi chép lại từ trung tâm nghiên cứu như đã ghi ở trên ạ , nói thật là với tuổi đời của cháu cùng với những hiểu biết nông cạn thì cháu cũng chưa dám khẳng định là tài liệu này đúng hay là sai . Cháu chỉ được biết người ghi chép bản soạn thảo này cũng là bạn của ông ngoại , cùng trong ban liên lạc cựu chiến binh bộ tư lệnh công binh . Tuy nhiên , có 1 số điều cháu kiểm chứng lại được từ gia đình là : - mỗi gia đình đều có bà cô tổ chết trẻ phù hộ , riêng gia đình cháu - giòng họ thì có thờ bà cô tổ trong điện thờ dòng họ . Còn trong lá số tử vi thì cũng được ghi rõ là : cháu hợp với cụ 4 đời nên phải thờ từ sớm để được phù hộ . còn một số nữa , nhưng không tiện public ở đây ạ . - về tính xác thực của tài liệu thì có thể nói là 99% , ghi chép lại từ trung tâm và được lưu hành tuy không xuất bản thành sách thương mại rộng rãi nhưng theo cháu đc biết thì khá phổ biến với các hội sinh hoạt người cao tuổi cũng như hội liên lạc cựu chiến binh , cũng được phát miễn phí tài liệu với nội dung tương tự tại Đông Tác ... 1% còn lại là do cháu không có bản ghi âm ... - mục đích cháu post tài liệu này để tham khảo , vì theo cháu , nguời Việt mình có tục uống nước nhớ nguồn nên nếu quả thực dòng họ nào phù hộ cho dòng họ nhà đấy thì tốt quá , và cũng có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành , nếu thực lòng có tâm và được người âm nhà mình giúp thì ... Hơn nữa xuyên suốt tài liệu này , dù cho viết dưới hình thức nào thì người ta khuyên bảo người trần tục sống phải giữ cái tâm thiện , và luôn hành xử có đạo đức , suy cho cùng đức năng thắng số mà các cụ bảo ắt hẳn là sống tốt thì trời giải cho vận hạn cũng đúng . Còn phần cuối cùng là thờ cúng , cầu nguyện đi lễ , khá dài và cũng sẽ mang nhiều sự tranh cãi . Nhưng cháu sẽ post lên sớm để các cô / chú / anh chị em cùng tham khảo ạ !
 2. Chú thích : <mờ > : không thể dịch ra nghĩa là gì hoặc là bị cấm kỵ nên ý nghĩa rất mù mờ , không thể hiểu được <tài liệu bị rách> : bị mất góc , mất một mảng trên giấy Chữa bệnh bằng trường năng lượng . Cô đến đây là để chữa bệnh giúp nguời trần rèn luyện cái tâm , có tâm đức thi không bệnh . Bệnh nào bệnh viện trả về không tìm ra nguyên nhân thì mới chữa . Chữa phải có kết quả cụ thể chính thức .Ở Hà Nội chữa bệnh để nghiên cứu nên phải chọn bệnh nhân , còn ở Thái Nguyên là vào cửa cô thì cô chữa bệnh để cứu người . Bệnh không có nguyên nhân là do vi phạm phần âm , do mồ mả . Chữa bệnh là phải là bốc năng lượng xấu đi , bốc về phía mặt trời , vất vào không trung chứ không ném xuống đất nguời khác vướng phải mà sinh bệnh. Năng lượng xấu bị mất đi thì tĩnh mạch nhỏ được thông , cứ 36 tĩnh mạch nhỏ thì một tĩnh mạch lớn được thông . Chữa cho trẻ nhỏ chóng khỏi và đơn giản hơn nguời già , trẻ 3 ngày , già 6~7 ngày . Chữa bệnh có 3 vấn đề : phải có tâm , phải có nguời âm giúp , chữa bằng năng lượng . Không hút thuốc , rượu bia , trà làm người âm không tiếp cận được chữa khó lành .Người âm tu luyện thanh ..<mờ không rõ nghĩa>… Chữa bệnh ma túy đầu tiên phải rút khí độc của ma túy ra rối sau đó mới nạp năng lượng tinh thanh vào , nếu không rút hết ra thì khi về nhà còn thích hút lại. Khi chữa bệnh người bị đau tay thì phải dùng tay cùng chiều của mình nạp năng lượng vào tay bị đau .Thu phát năng lượng là nguời có căn , có nhiêm vụ này không phải ai cũng làm đuơcj , nếu người trần đi học về để chữa thì không chữa khỏi được đâu . Chữa bệnh là tập lại một tần số năng lượng đồng dạng . Hợp tần số và đồng dạng năng lượng thì khỏi bệnh . Địa linh , nhà đất mồ mả Sang thế kỷ 21 , làm nhà phải tính cả tuổi bố mẹ , con cháu đang ở trong gia đình , không chỉ tính tuổi bố . Cuộc sống văn minh khoa học kxy thuật cao nên mọi tiêu chuẩn đều thay đổi .Hội tâm đức phải cao hơn , tâm là tâm thiện , tâm lành , tâm tốt mọi người . Đức là hành động . Tức là phải làm việc thiên từ trong gia đình ra ngoài xã hội rồi đến quốc gia . Đất nhà ở xây dựng không đúng hướng , không tốt thì phải lấy tâm đức bù lại . Làm điều tốt cho mọi người thì người âm của dòng họ mình độ triwf hóa giải những cái xấu của nhà đất ở . Nhà ở có mộ , có hài cốt thì có thể chia làm hai loại : - Một là vong hồn ở đây đã đi đầu thai và siêu thoát rồi thì không sao cả . - Hai là vong hồn chưa siêu thoát , chưa đầu thai thì họ có quyền về trên mảnh đất nha fminfh đang ở , sau 4 tu luyện đầy đủ thì họ sẽ đi đầu thai . Nếu người nahf mình biết thì làm lễ cầu nguyện cho họ , họ sẽ được đi đầu thai sớm . Người trần hay nắn sông , lấp đường , làm không đúng phía , xin chỉ dẫn của người âm để tránh lấp nguồn nước . Nguời âm rất sợ lấp nguồn nước , ở đó có Hà bá , long vương .Nước là năng lượng của người âm . ở đâu có năng lượng là ở đó có người âm . Tô lịch là vẻ đẹp , phải tôn tạo cho đẹp đất nước . Để sông Tô ô uế nắn đi nắn lại có chỗ khai ra không còn hính dáng xưa . Xưa trên bến dưới thuyền , hai bên cây cối mát mẻ , chim muông đông đúc . Về địa linh thì Tô lịch mà mạch máu não , linh thiêng lắm mà người trần không biết tôn tạo nhưa xưa . Đây là trời cho , có giá trị quốc gia , là địa linh . Người trần cứ tham nắn sống lấp sông, nguời âm tiếc lắm . Tôn tạo nhưa xưa vừa có giá trị du lịch vừa tạo môi trường khí tốt cho HN . Giải quyết sông Tô Lịch là giải quyết phần mệnh hệ quốc gia , xưa có mạch nưosc làm sạch nước sông . Nay đã bị đào lấp nguồn nên không tẩy sạch sú uế. Kẻ đạo tà bên ngoài đã yểm phá địa linh của con sông . Người có trách nhiệm quốc gia gặp cô Thiên Đình , cô sẽ hướng dẫn giải quyết nhưng cần có thời gian mới hoàn thành được . Hoàn kiếm là tìm lại cái gì đã mất và kiếm cái gì tốt nhất cho đất nước . Việc rùa thần lấy lại gươm là do người trần đặt ra chứ không có giá trị thật . Thờ cúng , cầu nguyện đi lễ (phần này khá dài nên sẽ post ở bài viết cuối cùng) Về giải hạn , bói toán , bùa quẻ Cơ thể cá nhân có 3 phần năng lượng . Cuối năm căng thẳng hao hụt năng lượng , đầu năm giải hạn là cân đối lại năng lượng trong cơ thể . mỗi cá nhân đều bị chi phối bởi : - Trong nội bộ gia đình - Mồ mả của dòng họ - Do công đức mình tự tạo ra Nếu ba phần đó tốt thì sức khỏe cân bằng được năng lượng trong cơ thể , còn không thì ngược lại , luôn đau ốm . Ta tự giải hạn là ta tự cân đối năng lượng trong cơ thể mình . Còn lễ đến cô thiên đình là thu nạp thêm năng lượng cho cơ thể mình , ở nhà mình thì xin bà cô tổ 4 đời và các vong trẻ ai hợp với mệnh mình thì tiếp năng lượng tinh thần , không giải được hạn (bệnh tật , tai nạn , rủi ro …) . Vậy tâm đức cá nhân là cơ bản , là quan trọng trong mong giải hạn cũng như mọi vấn đề . Đi cúng sao , giải hạn là mê muội , cuồng tín . Sao là năng lượng , con gười dao động mức sinh lý thì có thể nạp năng lượng bên ngoài làm dao động không tốt thì gọi là tuổi hạn ,v ận hạn ; quá trình biến đổi sinh lý theo thời gian có tính chu kỳ nếu gặp sự tác động của năng lượng ngoài vũ trụ không thích hợp thì bị hạn . Từ năm 2000, bùa chú không còn tác dụng , trước kia trình độ con người còn thấp , trời cho thầy làm bùa chú để giúp người trần chữa bệnh , cúng lễ , trừ tà ma , giài hạn .. Ngày nay luật thiên đình cho phép người tứ đại về giúp con cháu , không cần đến bùa chú hay thầy pháp nữa ! Cõi âm luôn thay đổi theo thời tiết . Theo thời thế , đến thế kỷ của kho học kỹ thuật , người trần tiến bộ văn mình , theo luật người âm phải tiến bộ nhanh hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa để mới có thể giúp người trần được , mới có giá trị đối với đời sống trần tục . Chiêm tinh xem sao giải hạn không còn đúng nữa vì thời tiết thay đổi không còn chuẩn xác như xưa . Tính tử vi theo giờ , tháng , năm không còn thực sự chuẩn xác như xưa nữa . Nếu có 10 nguời sinh trùng nhau cùng giờ tháng năm thì không bao giờ chuẩn xác theo sao tử vi và 10 người con o 10 cặp bố mẹ khác nhau sinh ra họ về thể lực vê tâm đức , về đời sống , về lối sống , môi trường sốn … thì họ không hề giống nhau ) chưa kể tới việc người trần tự chọn giờ để bào thai ra ngoài theo ý muốn . <tài liệu bị rách> Khi vẽ quẻ dịch , phải vẽ từ cái tâm , là có sự độ trì của người âm nhà mình không có tâm đức không thể dùng quẻ dịch được . Khi vẽ phải cầu người âm nhà mình phù hộ mình . Ngày nay đám cưới nên chọn ngày mùi , ngày thìn , chủ yếu đón dâu vào giờ thìn vì buổi chiều năng lượng xấu không tốt cho sinh lý con nguời . Thế giới người âm , cõi vô hình Khi chết , hồn tác xác , sau đó bắt đầu dao động để thanh lsy cặn bã ô nhược khi ở cõi trần qua một thời gian dài mới thanh sạch vượt thiên đi đầu thai. Linh hồn nào ở cõi trần nhiều tội sân , si , tà dâm , trộm cắp , giết người , thì phải rèn luyện gian khổ va đập bởi các khối năng lượng của mưa gió , sương tuyết ,l… để thanh sạch tội lỗi mới được vượt thiên . Khi sinh ra hồn nhập từ đầu tới chân , khi mất đi hồn tách từ chân lên đầu . Ở cõi âm, các vong phải học 306 cấp . Cấp học đầu tiên học về giải phẫu sinh lý người từ 1~100 tuổi , ở cõi trần có môn học gì thì phải học hết , học hết 306 cấp thì được rèn luyện để vượt thiên đi đầu phẩm . Học về sự biến hóa của các vong khi chết , học nhiều lắm thì mới giúp được người trần . Người trần làm giáo sư , khi chết cũng như nguời chết không được học hành , phỉa học lại từ đầu , không mang kiến thức trần tục về được . Cõi âm coi trọng công tác giáo dục nên phải học lại nhiều lắm . Cõi âm và trần gần nhau qua xác trần mà người trần không biết . Âm không phủ nhận những việc mà người trần đang làm mà luôn tôn trọng giúp đỡ nếu người trần có tâm và cầu xin nguời âm nhà mình . Trong gia đình người nào có tâm thì sẽ được báo mộng hoặc nhập hồn vào để mách bảo . Phải có tâm mới cảm ứng được . thế giới âm luôn thay đổi theo thời tiết , theo thời thế . Ở thế kỷ này người âm học tập chuyển biến nhanh để giúp người trần theo luật trời ban định . Thế giới âm cũng có các cấp từ xã tới trung ương , người âm cũng có công việc làm.Người âm là gái thì có trách nhiệm giúp con cháu ở cõi trần theo cái tâm . Người âm là nam thì làm các công việc đại sự quốc gia . Con trai được học tập , đào tao làm thổ công , công tác giáo dục . Người âm rất chú trọng công tác đào tạo , người giỏi mới làm thầy ….<mờ>… Người trần có hai phần xác và linh hồn . Người âm chỉ có phần hồn thôi . Linh hồn cũng có phần thô và phần tinh. Phần thô là phần tồn tại với xác ơ cõi trần đầy tội lỗi . Khi chết thì về cõi âm với linh hồn giống như lúc còn ở cõi trần . Người chết trẻ thì linh hồn thanh sạch ít nhiễm cái xấu cái thô . Linh hồn thanh nên chóng thụ lại phân thành năng lượng tinh . Người trần có tâm thì có thể giao tiếp được với người âm .Khi vượt thiên bay cao thì có nhìn rộng thấy nhiều , học được nhiều vấn đề nên có thề giủp người trần nhiều việc . Ai bị tai nạn giao thông chết , vong cũng đau đớn lắm . Về cõi âm có bác sĩ chữa , bệnh viện cõi âm làm việc cữa bệnh cho các vong bị bệnh ở cõi trần chết ( ……..) Khi ốm , cần xin bà cô tổ 4 đời nhà mình cho người về giúp . Nếu tin tưởng thành tâm thì sẽ linh ứng . Người âm nhập vào người nào là do năng lượng của người đó phù hợp với tần số năng lượng của người âm . Nếu thích hợp thì tần số chỉ đạt 19~20% thôi . Cô thiên đình là người có quyền năng lớn , không phải cô cụ thể nào . (Đoạn cuối cùng nói về khu sinh thái Thái Nguyên và những lời khuyên của cô thiên đình nên cắt ///)
 3. Phần 2 Bổ sung và giải thích những vấn đề đã ghi chép ở phần 1 . Tôi vẫn tiếp tục nghe các vong linh của các gia đình về nói chuyện với con mà ghi lại những điều mà tôi tâm đắc như : - Sự quan trọng của việc rèn tâ đức của người trần trong thế kỷ 20 - Phương pháp giao tiếp giữa người âm và người trần - Phần 2 này được chia thành các mục nhỏ để bạn đọc dễ tìm hiểu nhanh chóng Về sinh lão bệnh tử , luân hồi Nếu 2 vợ chồng muốn sinh con gái , ngoan , học giỏi … thì luôn cầu nguyện trong tâm mình . Xin Táo quân , thổ công , bà cô tứ đại cho con sinh một con trai hoặc con gái khỏe mạnh thông minh lớn lên có tâm đức học giỏi để làm việc có ích cho gia đình , xã hội thì sau này sẽ được như ý muốn .Khi có mang , xác ở trong cơ thể mẹ , linh hồn sẽ đầu thai nằm bên ngoài .Linh hồn là dạng năng lượng tính (E) , nó rung động cho thai lớn mạnh . Nếu bố mẹ và người xung quanh có ý thức và được giáo dục thì phải biết giữ cái thai tiếp nhận cái thiện cái tốt . Ngược lại thì ngay từ bào thai nó đã nhiễm tính xấu vì vậy khi thai ra đời nhập vào nó khóc oe oe là nó thấy cuộc đời nó phải trải nghiệp xấu của bố mẹ và người xung quanh . Đã gieo hạt giống xấu từ lúc nó còn bé . Khoa học nói là di truyền sự tương tác trường năng lượng giữa môi trường xung quanh là phù hợp với điều nguời âm đã phát biểu nhưu trên . Khi thai nhi lọt lòng mẹ mà không khóc là điều đáng mừng vì chứng tỏ bố mẹ cháu và những nguời gần cháu gần 9 tháng đã không gieo hạt giống xấu nào . Nhưng hiện tượng này hiếm lắm . Linh hồn chờ đợt nhập vào thai nhi cũng có phần tốt phần xấu của tiền kiếp .Vợ chồng là người tốt thì năng lượng của người mẹ dao động đồng dạng , đồng tần số với phần tố của linh hồn đó mà bồi bổ cho bào thai thân xác thô chóng lớn hơn . Còn nếu xấu nhiều hơn thì ngay từ bào thai thân xác thô cũng bị nhiễm xấu nhiều hơn . Khi linh hồn đầu thai thì linh hồn đó là linh hồn trong sáng vì nó dã qua quá trình tu trong quá trình chờ đợi 9 tháng à sau này sống ở cõi trần nó lại nhiễm tật xấu , khi chết lại phải tu luyện lại từ đầu rồi đi đầu thai . Cứ như thế luân hồi tái sinh mãi mãi không biêt bao giờ dứt . Bố mẹ nào biết xin trời đất, bà cô tổ tứ đại nhà mình xin linh hồn trai hay gái , linh hồn có trí tuệ có đạo đức đầu thai vào nhà mình thì sẽ được như ý .Không cầu nguyện , không có người âm độ trì thì nhiều linhhoonf khác đầu thao muốn về cõi trần thì nó gặp lúc sinh nở nó nhập vào ngay . Đã là hạt giống không chọn lọc thì họa phúc của gia đình và đứa con không biết đâu mà lường. Thai là phần thô, linh hồn là phần tinh nằm bên ngoài nên nó dễ tiếp nhận cái xấu của môi trươnh xung quanh ; linh hồn là năng lượng , ý nghĩ , lời nói và hành động tốt xấu đều là hiện dao động trường điện tử nó có tần số dao động theo quy luật đồng thanh tương ứng đồn khí tương cầu mà năng lượng xấu hợp với tần số năng lượng xấu còn năng lượng tốt hợp với tần số năng lượng tốt . Nếu có đứa con chết trẻ mà bố mẹ còn sống thì nó đầu thai trở lại vì không phải trải qua thời kỳ tu luyện để vượt thiên nữa . Con nguời ai cũng có giác quan thứ 6 , đó là sự nhận biết , cảm nhận , linh ứng.Nhưng bố mẹ nuôi con không biết điều này đã bắt con học hành theo ý mình , làm việc này việc nó xuất phát từ lòng ham muốn , từ động cơ cá nhân chủ nghĩa mà mình không chỉ ý dạy con lao động làm điều tâm đức điều thiện , khả năng của con ngưofi được trời cho khi đi đầu thao nên phải tôn trọng sở thích cá tính cua trẻ … và phải chú trọng dạy trẻ về tâm đức , làm việc thiện chứ không bắt trẻ làm theo ý thích của mình , làm ngược lại là sai quy luật của trời đất . Người âm có 2 quan niệm giàu nghèo như sau : 1.người giàu là người có 2 vợ chồng thuận hòa biết tôn trọng nhường nhịn nhau , con cái ngoan ngoãn êm thấm , được mọi người yêu mến . 2.nhà nghèo là nhà có vợ chồng bất hòa , con cái không đoàn kết , bất hiếu , bà con không quý mến. Khi ta ngủ ta trao đổi năng lượng trước khi đi ngủ ta tâm niệm xin thổ công táo quân nhà mình , xin bà cô tổ và các vong nhân là trao đổi năng lượng cho nhà mình , cá nhân mình , vợ chồng con cái trong nhà hoặc xin giúp đỡ việc gì đó thì sẽ được người âm nhà mình dộ tri cho Trong cuộc sống ta gặp những người khốn khổ là do nghiệp quả kiếp trước của họ , ta phải thương họ và giúp đỡ họ . Trong đời có người tài có người kém ngu đần là vì sao . người trần phân biệt tài giỏi hèn kém tốt xấu có khác với nguời âm .Người nào có khối năng lượng hợp với công việc thực tế thực hành thì họ sẽ tiến bộ về công việc đó .Ai thiên về lý luận thì phát triển ở mặt đó .Người âm phân biệt tốt xấu tài giỏi hèn kém ở tâm đức ngay trong công việc người đó đang làm : Làm quan , làm cán bộ người có nhiều tiền của , nhà cao cửa rộng mà tâm đức xấu thì khi chết sẽ bị va đập , đó là cực hình đối với linh hồn chứ không phải bị nhốt , đánh đập tù đầy như ở cõi trần . Gọi là địa ngục chỉ là khổ trạng linh hồn đó phải trải qua mà thôi . Khi sống là một người tốt , con người hoàn thiện thì phải làm việc sau : Khi co 2 vợ chồng thì phải 2 người phải biết cầu xin vũ trụ trời đất , tào quân , thổ công bà cô tổ tứ đại và các vong chết trẻ dòng họ nhà mình truyền năng lượng tinh thanh cho gia đình mình xua tan năng lượng xấu , năng lượng linh hồn xấu ra khỏi nhà .khi có con thì xin cho linh hồn tốt đầu thai vào nhà mình .Khi có con thì chú ý về ăn nói , hành động phải tốt có tâm đức, Tâm là tâm thiện , tâm thương yêu mọi người .Đức là hành động thực tế chứ không phải nói xuông .Có tâm có đức mới có hạnh phúc .Tâm linh là cái bóng của thực tế , không có thực tế thì không có tâm linh .Con người có phần phần thực và phần xác là phần ảo phàn mở là tâm linhlaf năng lượng là linh hồn .Con nguời phải có sống có ăn là thu năng lượng của vật thô , của cái hữu hình . Khi tâm thiên định thì thu năng lượng của vũ trụ . Thiên trong tâm , Tập đạt “Tâm không ” . Vắng lặng là thiền , không phải là thiền xếp hoa sen khổ luyện tâm không là không vướng bận việc mà sinh buồn phiền , tham sân si , ái , dục , làm việc gì tốt cho mình cho dân là luyệnt âm . Người trần cứ đến cửa cô làm việc tiếp cận các vong nhà mình nghe các vong nhà mình vac các vong nhà người khác trao đổi mà học , mà rèn luyện cái tâm , cái tâm ở đây môi trường thanh lọc năng lượng trình tràn đầy trong phòng , ngưofi trần sẽ nhận được năng lượng tinh thần mà khỏe mạnh và tẩy bớt năng lượng xấu trong người . Đạo phật và đạo thiên chúa đều dạy con người làm việc tốt , việc thiện nhưng họ tổ chức và phương pháp khác nhau nên đả kích nhau .Vì vậy chỉ có tâm dức là duy nhất. tự cá nhân rèn luyện . Khi sống là người xấu thì khi chết về cõi âm linh hồn nặng nhọc dao động chậm chạp bị các tần năng lượng vũ trụ va đập .Phải trải qua thời gian dài dài mới rũ bỏ cá nặng nhọc , cái xấu để vượt thiên rồi đi đầu thai kiếp khác chứ không phải kẻ xấu nhiều tội ác thì đi đầu thai thành các súc vật . Người là người , không đồng dạng về năng lượng thì không thể từ người mà biến thành súc vật được . Người bị chêt trôi bị tai nạn giao thông là tại số họ chứ không phải là họ đen đủi .Tuy xác họ đưa về nhà nhưng hồn còn ở đó , vị thổ địa ở đó quản lý . Nếu biết thì khấn cầu xin thổ địa và linh hồn của xác cũng về theo . Rồi khấn bà cô tổ 4 đời nhà mình xin độ cho xác , hồn cùng về với gia đình . Nếu không hồn vẫn luẩn quẩn ở đó . Đến cô , muốn gặp vong nhà mình thì phải xin gặp nhà bà cô tổ tứ đại , gặp bầy con trẻ sau . Không được làm ngược tôn ti trật tự … (Còn tiếp )
 4. cháu cám ơn bác Tuấn ạ , quả thực là nếu có công việc thì có nhiều khả năng cháu sẽ có trong tháng 7 , nhưng vì lý do năm nay cháu cứ kinh doanh nghành nào và ở đụng vào việc ở đâu đâu là gặp khó và bị cản trở ở đấy và cũng chẳng thể kiếm được mối khách nào nên cháu đành phải chuyển việc . Cháu vẫn đang tìm kiếm một công việc phù hợp nhất ạ , quả thực là những công việc cháu đã và đang làm thì cũng không đến nỗi , lương có cao hơn lương nhà nước , nhưng chỉ vừa đủ trang trải tiền tiếp khách và tạo dựng mối quan hệ, đôi khi còn "bóc ngắn cắn dài" và cũng chẳng tích lũy được đồng nào . Cháu cám ơn bác vì tâm huyết của bác , cháu cũng mong là "lửa thử vàng , gian nan thử sức" sẽ giúp mình nếu không thành công bây giờ thì cũng cứng cáp hơn ạ !!! Còn về hôn nhân thì chuyện của cháu là như thế này ạ : - cháu đã bị 2 đời người yêu bỏ rồi ạ , 1 lần sâu sắc nhất là khoảng hơn 2 năm bắt đầu từ lúc cháu học năm thứ 1 , yêu nhau trong sáng ạ , nhưng mà vì gia đình bố mẹ cô bé kia phản đối và muốn người đấy lấy 1 anh lớn tuổi nên sau nhiều lần chia tay hụt thì bọn cháu cũng dứt vào năm 2008 , khoảng giữa năm . Bây giờ thì em ý cũng đã lấy chồng và sắp sinh em bé rồi . -vào chính xác đầu năm 2009, tháng 1 âm lịch thì cháu rất tình cờ gặp người bạn gái bây giờ , là 1 sinh viên du học về ăn tết . Bọn cháu nhận lời tìm hiểu nhau trong khoảng 3 ngày em ý ở VN sau đó lại mỗi người 1 nơi đến gần 1 năm sau mới gặp lại . Và tính đến bây giờ thì cũng đã được gần 2 năm , tình cảm rất sâu sắc . Nhưng theo kế hoạch dài hạn thì cả 2 đều phải đi học lên cao học nữa , nên sớm nhất theo cháu tính thì cũng phải tầm 28 đến 29 thì mới cưới được ạ , mà nếu trục trặc có tang gia bên nội bên ngoại cả 2 nhà nữa thì cháu nghĩ cũng phải tầm 30 (vì cả 2 nhà đều có ông bà cũng xấp xỉ 80 rồi ạ ).... Cháu kể rõ để bác kiểm chứng , nhưng theo cháu thì bác Tuấn xem rất chi tiết và khá sát với diễn biến của cháu đã trải qua ạ . Cháu hy vọng là qua tháng 7 cháu sẽ đỡ hơn và cũng ổn hơn đôi chút ạ !
 5. cháu cám ơn bác ạ , nhiều khả năng nếu tình hình làm việc không được tốt thế này thì chắc là sang năm cháu cũng phải tính đến chuyện đi học tiếp ạ ...
 6. Cháu cám ơn bác Tuấn về những lời khuyên ạ , và chúc bác sức khỏe may mắn Hy vọng là từ giờ đến cuối năm cháu sẽ ổn hơn những tháng đã qua một chút ạ . Cháu cũng mong bác Haithienha và các cô các bác nếu còn những lời khuyên quý giá cho cháu thì cháu xin lĩnh hội và tiếp thu ạ Cháu cảm ơn các cô và các bác rất nhiều !!!!
 7. cháu kính mong các bác , bác haithienha, bác học trò và các anh chị trên diễn đàn giúp cháu ạ , cháu xin cảm ơn !
 8. chúc chị và gia đình sớm bình an ạ !