• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc

Hội viên
 • Số nội dung

  160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Cóc

 1. âu cũng là cái số hzzz

 2. số này chỉ nhìn qua là biết người lương thiện , chẳng hiểu ông trời có mắt hay không có mắt cái gì ở đây , hay chó dại xổng chuồng đi cắn lung tung ?
 3. ko phải up lên đâu , có duyên thì các bác vào trả lời cho mà, anh QT sinh năm 81 hay 82 j đó bạn ạ. Cuối tuần mọi người cũng bận gia đình họ hàng nên ít online mà. theo lá số này bạn có phải là người : cao khoảng 1m63 tới 1m67, người đầy đặn, da trắng, vẻ mặt ưa nhìn, mắt hay có quầng đen cũng có thể hay mất ngủ ? ưa nghe lời ngon ngọt và trong cuộc sống , công việc hay phải đi lại , chạy đôn chạy đáo không ? Tiền cứ có là hết , cứ hết là có , nhưng chẳng bao giờ giữ được tiền ?
 4. hình như là các bác không xem cho bé chưa tới 13 tuổi , anyway thì lá số này thiên di không đáng lo bằng cung phúc đức (thân cư)
 5. sang năm cơ mà , chú lo sớm thế :P , năm thủy kích thích các sao thuộc hỏa tính ở đây là thiên không và phá toái ; đại tiểu hạn trùng phùng nên nhiều khả năng sang năm làm ăn và quan hệ với mọi người không được tốt lắm . Đào hoa hoạt động cũng mạnh , 44 tuổi đang sung sức , cũng tốt mà :D ! Cháu chưa phối các sao ở tam hợp vào đâu , bàn cho vui thôi ^^ . Chờ các bác lên giải đáp kỹ cho chú !
 6. Thưa các bác , các anh chị, Cháu có một kỳ thi quốc tế vào ngày 5/6 tới , bắt đầu vào lúc 9h sáng . Học hành thì cũng bỏ công sức gần 8 tháng trời nằm nhà ôn luyện rồi , giờ còn trông chờ nhiều vào may mắn và thuận lợi nữa thôi. Mong các bác giúp cháu 1 quẻ xem lành dữ thế nào để tiện đường trù bị và chú ý hơn . Rất mong được các cao nhân giúp cháu xủ quẻ ạ !!!
 7. đoán sai rồi anh Langtoi ạ (nếu như không nhầm tên anh là Quân) ,failed nhưng kết quả đạt khoảng 65% / điểm đỗ rơi vào khoảng 70%. @chị NTPT : khổ tính em có Cơ Cự- ham hố học đủ thứ vào người :( càng học lại càng ham mới chết chứ em nghĩ 1 phần lý do trượt có liên quan tới hóa khoa + triệt trong năm nay , thi lại vào tháng 5 âm lịch ...... sáng làm bài chắc đúng được khoảng 85% , chiều làm bài trong tình trạng uể oải không nhớ được gì (có lẽ do thức đêm liên tục cày kéo trước khi thi 1 tháng) nên em chỉ chắc chắn đúng được khoảng 50% ....... chỉ hy vọng bài buổi chiều đúng được tầm 60% thì vừa đủ qua nhưng rồi thì ....
 8. à tự đổi đc nick em ạ

 9. anh Quốc Tuấn , giờ ngọ đẹp quá hehe, hay em up thêm cái ảnh cho các bác coi đi cho chính xác

 10. anh Tuấn giúp bé này xác định giờ sinh chính xác nhé , bổ sung thêm dữ kiện này vì cái này nên em có thiên hướng nghiêng về Cơ Kỵ . Nhưng giả dụ năm 21 tuổi bé này có lưu đại vận rơi vào cung huynh đệ thì có biến cố này xảy ra không nhỉ ? hay em up thêm cái ảnh cho các bác coi đi nhé !
 11. nếu lá số của em là đúng Cơ Nguyệt Đồng Luơng thì em có căn và có duyên với tử vi như chị Nguyetnuong ;) !!!

 12. vâng , em chúc chị may mắn nhé :x !!! chị thử anh nào 75 xem hihi , đàn ông 75 giờ đang vào độ chín và thành đạt lắm , mà em thì thấy 2 tuổi Hổ -Mèo sống với nhau hợp lắm. Hy vọng hỷ sự và mong chị báo tin vui !
 13. thấy anh lớn tuổi , tôi cũng nói rõ thế này nhé , tôi thấy nick này có lần vào hỏi rồi chẳng thấy cám ơn người coi lá số gì cả , nên tôi nói chị này lập nick mới cho đàng hoàng kẻo dùng chung nick dễ gây hiểu lầm và đổ vỏ cho việc không lịch sự của người khác , dĩ nhiên tôi cũng chẳng cần giải thích nhiều như thế này cho chị ta làm gì , vào diễn đàn mà không đọc nội quy mà chăm chăm hỏi , hỏi thì khác gì quý bà lái xe điên ? Thế nhưng chị này cũng trả lời không thân thiện lắm nên tôi cũng không trả lời nữa, vì có nói nữa chửi nữa tôi cũng chỉ cười hả hê thôi . Nói chung là chỉ cần gợi vài câu hỏi là lộ rõ bản chất ngay, còn anh thì chắc cay cú vì hỏi lắm mà không có ai trả lời ? Tôi hỏi anh nhé , thế mọi nguời tư vấn giúp nhau thì những người tư vấn được lợi gì cho bản thân, tôi thì thấy mọi chuyện ở đây rõ ràng , chẳng có gì để vạch ra cho ai xem cả ! Còn việc review thì cũng nói luôn : tôi luôn view lại bài viết cũ của mọi người để theo chân các bác và các anh chị học luận giải !
 14. Đây là một việc xảy ra rất thường xuyên của người mới học xem tử vi , với tiêu chí đầu tiên xấu vơ hết vào mình . Nhưng em đã đọc đến chỗ : sao nào với độc tính hay sự đức độ của nó giải được đào hồng chưa ? Coi thử tam phuơng tứ chính xem nó có chiếu về không , cái sao đó có bị cái nào triệt giảm đi không ? Ở đây việc yêu hết mình 1 người khi cố gắng xây dựng tương lai với người đó với việc lang chạ là hoàn toàn khác nhau đấy nhé !!! Chắc cái ông bạn em coi tử vi nhìn mệnh em có Thái Âm hãm với Đào Hoa ở tật ách nên từ việc đang thích em nên quay ngoắt 180 độ không thèm nhìn mặt em nữa đúng không, thật ra không ai chọn vợ bằng tử vi vì tổng quan một lá số có cái được có cái không , nếu người bạn em làm thế thì quả nhỏ nhen và ích kỷ quá ? Đại vận tuổi nào thì dính nặng nhất , lưu đại vận tuổi nào ,nếu biết trước thì tự mình khắc chế bằng cách nào ? VD:Từ đầu năm đến giờ quả thật mình vẫn đang nghĩ mình thi trượt , nhưng với việc bác Haithienha giúp vài lời về tuần triệt thì đã tự tin trở lại và lợi hại hơn vài lần hehe. Hẹn gặp lại e sau khoảng 20 ngày nữa , và chúc may mắn được các cao nhân lên luận giải.
 15. vâng cháu sẽ năng theo dõi ạ ! Cháu xin cám ơn bác 1 lần nữa
 16. Thật ra theo em thì lý do chính mà chị hay em hay các bạn ở lại diễn đàn vì tự cảm thấy có ơn với các bác đã giúp đỡ và không muốn bỏ diễn đàn qua nơi khác sinh hoạt . Nữa là cũng nhiều phần muốn giúp đỡ các bác để các bác đỡ vất vả cũng vừa học hỏi cho bản thân luôn . Em thì em không tức giận việc người ta ghét em hay " shout at " đâu , em sinh hoạt ở các forum khác cũng đủ lâu tính theo số năm rồi , cãi nhau hay xích mích trên mạng thật ra như 1 kiểu rèn luyện bản thân - tự kìm hãm mình , tiết chế hỷ nộ ái ố . Được sống thật với những gì mình nghĩ và những gì mình nói mà đỡ phải đau đầu ra đường đi làm phải nghĩ trước nói sau , nịnh bợ clients đủ kiểu mệt ; nếu lỡ lời thì coi như lần sau tự sửa . Cũng coi như việc biết nhiều loại hạng người từ thô lỗ tới lịch sự , xinh xắn tới xấu xí ... A few words , nhưng đúng là chỉ tiếc công các bác coi lá số rồi chả thấy họ cảm ơn lời nào rồi đi luôn , hay các em bé tò mò về tương lai cứ hỏi lấy hỏi để thiếu thực tế ....
 17. Cháu cám ơn bác lắm lắm ạ , đọc được lời này cháu rõ ràng thấy hết luẩn quẩn luôn sau khi đọc xong nhiều cuốn sách . Từ giờ chỉ tập trung vào các bộ sao và các thế kết hợp và các thế đứng ở các cung !!!! @Zeni : các bác thì bận , để mình nhận việc nghiệm lý cho, nhưng dạo tới mình cũng hơi mắc chuyện riêng nên nghiệm dần dần nhé !!!
 18. vâng thế là hỏng hết các bộ rồi ., xem chừng cung thê của cháu bi đát quá . cháu còn 1 thắc mắc nữa là mức độ giảm thiểu của sao không vong . vì các sách viết rất chung chung , theo học phái Thiên Lương thì triệt - tuần chặn đầu và vuốt đuôi mức độ gia giảm tương ứng là 30% và 70%. còn sách tử vi đầu sổ thì cũng chỉ viết là triệt thì mức độ giảm yếu tố sao mạnh hơn tuần . Cháu muốn hỏi ý bác với kinh nghiệm của bác là liệu triệt và tuần thì giảm mức độ tốt xấu của các sao là bao nhiêu % ạ ? (80% giảm hết - 50% thành bình thường -30% giảm một chút ) ? Cháu cám ơn bác ạ !
 19. http://www.lyso.vn/diendan/viewtopic.php?f=2&t=18644 vào đây để xem thêm luận giải lá số nè , rất đầy đủ và có hình ảnh minh họa :p
 20. đừng bái sư gì em ,anh mới học việc thôi, cũng chưa ra đâu vào đâu !

  cứ follow bác Haithienha , anh Quốc Tuấn và chị NTPT !!!

  Bác Học trò và Quynhnguyen thì dạo này không hiểu sao ít lên rùi.

 21. về cơ bản thì có sách gọi Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa trong tính vận hạn theo - Thiên thời : hành của tam hợp mệnh với hành của tam hợp đại vận hoặc lưu đại vận . - Địa lợi : hành của mệnh với hành của tam hợp đại vận. - Nhân hòa : Các thế sao trong cung đại vận hoặc lưu đại vận . Trong đó theo sách viết , quan trọng nhất là thiên thời , thứ nhì địa lợi , cuối cùng là các thế sao với mức độ ảnh hưởng : 60%- 30% và 10% theo thứ tự từ trên xuống dưới . Nếu được 1 thì đỡ xấu , nếu được cả 3 thì là thuận . Với cách lấy hành mệnh hay hành tam hợp mệnh phải át được hành của đại vận hoặc lưu đại vận (liên quan đến khắc xuất khắc nhập). Nhưng trong quá trình nghiệm lý lá số của em thì em thấy không hẳn thế này nếu ảnh hưởng của các thế sao chỉ là 10% , chị NTPT đã kiểm chứng cách coi này chưa ? Theo em thì yếu tố các thế sao chiếm 70% thì có lý hơn !
 22. Thưa bác Haithienha, Cháu đang nghiên cứu về cung VCD , và trùng hợp là cung thê của cháu (tại dậu) có Địa Kiếp độc thủ (ngộ Địa Không ở tam hợp chiếu cung phúc đức) ngoài ra còn Thiên hư , Đại hao, Thiên Việt , Lưu niên văn tinh . (Đối xung là quan lộc tại mão ) có Cơ Cự- Khốc- Tuế -Khoa -Kỵ-Tiểu hao - Triệt. Cháu xin bác chỉ dạy về tính chất và ảnh hưởng của các sao này khi xét đoán chính cung . Liệu trường hợp VCD như cung thê của cháu thì có thể luận như thế này được không ạ ? Vợ thường là con trưởng nói nhiều và khắc khẩu với chồng,vợ hay mơ mộng không thực tế - (Cơ Cự Kỵ) ; có học hành (Khoa- Lưu niên văn tinh) - hoạnh phát hoạnh phá không giữ được tiền (song hao mão dậu) . Là duyên nợ và trong cuộc sống với chồng thường khó hòa hợp (Kiếp- Không) ; khó sinh con hoặc có bệnh hiểm nghèo trong người (Cơ -Khốc- Hư ) . Triệt chiếu - muộn lập gia đình ? Cháu mong bác vào chỉ dạy ạ !
 23. em thấy chị vào coi qua profile rồi nên em thôi không trả lời nữa, mới lại làm thiên lôi thế này hay bị nguời khác ghét lắm chị ạ T_T
 24. ờ tôi rảnh nên đi tư vấn giúp mọi người thôi
 25. đính chính là không phải năm 2009, nhìn nhầm , năm 21 tuổi , cách đây 4 năm về trước nhé