• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Di Lặc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  159
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

8 Neutral

About Di Lặc

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 06/10/1979

Contact Methods

 • MSN
  jeanman797@yahoo.com
 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Sở thích
  Kinh Doanh Thuơng Mại<br />Khám Phá Cuộc Sống<br />Âm Nhạc - Thơ Ca
 1. Chúc mứng SN ông anh nhé! Chúc ông anh thân tâm an lạc.

 2. Được một người bạn giới thiệu cũng như Duyên Cơ làm công đức đến với Phật Pháp, hôm qua mình cùng một số anh em đã đến với ngôi chùa Nhật Quang, nằm heo hút tận xã Long Mỹ, Ấp Long Phước, Huyện Mang Thích Tỉnh Vĩnh Long. Chuyến xe khởi hành lúc 6:00 sáng vượt qua hơn 150 km tính từ trung tâm Sài Gòn, đoàn mình đã đến với ngôi chùa đã xế trưa, cảnh quan và con người nơi đây thật yên bình. Con đường từ lộ lớn dẫn vào chùa thật gập nghềnh, nhỏ xíu, qua 1 cái cầu nhỏ siêu vẹo làm người đi không khỏi chạnh lòng khi đến nơi đây.Được sư trụ trì chùa là Thích Nữ Nhật Thiền dẫn đến tận nơi mới biết được mọi khó khăn hiện tại của ngôi chùa này... Hình thành hơn 80 năm trước trên mảnh đất của ấp Long Phước, chùa Nhật Quang đã trải qua bao thăng trầm của thời gian , sự xuống cấp của nó đã hiện lên trên từng cánh cửa, mái tôn cũ kỹ, bàn ghế cũng nhuốm màu hỏng nát... Sư Thích Nữ Nhật Thiền hiện tại đang trù trì tâm sự, do sự thay đổi từ giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long sư cô Thích Viên Hạnh sẽ chính thức trụ trì và quản lý ngôi chùa bắt đầu từ tháng 11-2011. ( Sư Trụ Trì Thích Nhật Thiền ) ( Sư Thích Viên Hạnh ) Trước mắt để ổn định nhà chùa cần xây bức tường xung quanh và nâng cấp một số bàn thờ tự Phật Tự, nhà chùa mong muốn sự chia sẻ và đóng góp công đức của các Phật Tử gần xa... Chuyến đi lần này đoàn mình cũng đã ủng hộ một ít tiền mặt để giải quyết những khó khăn nhỏ trong khó khăn lớn trước mắt. Với lòng thành tâm, qua diễn đàn mình muốn chia sẻ đến các hội đoàn để đóng góp một chút công đức cho ngôi chùa được khang trang hơn, giúp cho người dân vùng xa nơi này có chỗ để gởi gắm niềm tâm linh và Phật Pháp của mình. Địa Chỉ Liên Lạc: Sư Cô Trụ Trì Thích Viên Hạnh Chùa Nhật Quang - Ấp Long Phước - Xã Long Mỹ - Huyện Mang Thích - Tỉnh Vĩnh Long ĐT:070383027 Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,
 3. Chào Sư Phụ và Các Bạn, Chuyện là cách đây vài hôm Di Lặc có về Đà Nẵng thăm nhà, Trong đêm đầu tiên ngủ ở nhà Di Lặc có một giấc mơ lạ mà bây giờ vẫn nhớ như in: Trong giấc mơ Di Lặc dạo chơi cùng các bạn ở xóm giữa một bãi đất rộng xung quanh là cây cối, trong lúc nô đùa cùng các bạn nhìn lên trời Di lặc thấy 1 đôi rồng mây uốn lượn bay về phía đông...1 điều lạ lạ dù bay xa nhưng tầm nhìn của Di Lặc vẫn thấy đến cuối cùng khi cặp rồng kia tan vào đám mây. Lúc đó Di Lặc nhớ đứng giữa đất trống cùng 1 người bạn, Hình dáng cặp rồng trong giấc mơ đó nhỏ và dài bay uốn lượn. Qua diễn đàn Di Lặc muốn chia sẻ về giấc mơ lạ kia và không biết đã có thành viên nào có giấc mơ như Di Lặc chưa? Và cũng mạn phép hỏi Sư Phụ Thiên Sứ về giấc mơ lạ nói lên điềm báo gì? Rất cảm ơn các thành viên cùng chia sẻ. Di Lặc
 4. Những tia lửa bí ẩn: Hồn vợ cũ đòi đồ? VnMedia – Nhiều năm sau cái chết của người vợ, trong nhà anh Tuấn bỗng xuất hiện những đốm lửa bí ẩn, gây cháy nhiều vật dụng. Theo gia đình, những đốm lửa gây cháy thường xuất hiện từ những đồ đạc của người quá cố... Căn nhà bỗng dưng… cháy Nhiều ngày nay, anh Đỗ Trọng Tuấn (ở Tổ Vĩnh Lợi – Thị trấn Vĩnh Lộc – Huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang) và gia đình luôn sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng bởi những đốm lửa bí ẩn bỗng dưng xuất hiện trong ngôi nhà của anh. Ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện trên trần nhà, cháy bén cả vì kèo của căn nhà Từ ngày 26/5/2011, trong ngôi nhà của anh Tuấn bỗng nhiên xuất hiện những đốm lửa một cách bất thường. Những điểm xảy ra cháy không hề ở gần bếp hay nguồn dẫn lửa nào cả. Thậm chí, những vị trí cháy là những nơi mà không ai có thể nghĩ là có thể cháy.Chia sẻ với VnMedia, anh Tuấn kể: “Nhà tôi là nhà gỗ, trần nhà là những tấm ván ghép lại. Ở trên trần nhà, gia đình tôi dùng làm nơi cất giữ những đồ đạc cũ. Vụ cháy đầu tiên xảy ra tại trần nhà này. Ngọn lửa bùng phát từ giữa những đồ đạc cũ, tức là cháy từ giữa hộp đồ cháy ra. Lần thứ 2 cháy ở dưới gian nhà bếp. Dưới gian bếp nhà tôi có dựng một chiếc đệm cũ. Ngọn lửa cháy từ giữa chiếc đệm cháy ra. Khi đó chiếc đệm được dựng rất xa bếp đun. Công an xã vào lập biên bản cũng đã xác nhận rõ ràng là chiếc đệm không để gần lửa, tức là không có khả năng bén lửa từ bếp. Sau lần đó, gia đình tôi bỏ chiếc đệm đi. Nhưng rồi lại xuất hiện cháy ở gian bếp. Lần này cháy ở đống đồ đạc cũ, gần nơi cháy đệm lần trước. Mà lạ là lại cháy từ bức tranh lụa cháy lan ra. Hai lần tiếp theo lại cháy ở giấy dán tường trong phòng ngủ. Tự nhiên không hiểu từ đâu, xuất hiện đốm lửa cháy trên tường, thiêu rụi vùng giấy dán ở đó”. Theo khẳng định của anh Tuấn, tại vị trí cháy cũng như xung quanh đó không hề có dây điện đi qua. Hơn nữa, tại thời điểm cháy, mọi thiết bị điện trong nhà vẫn hoạt động bình thường. Thời điểm cháy không cố định vào khoảng thời gian nào. Lúc thì xảy ra vào khoảng 9-10 giờ sáng, khi thì 2-3 giờ chiều, có hôm lại xuất hiện vào 9-10 giờ đêm. Những hôm xảy ra cháy, thời tiết thường rất mát mẻ chứ không nắng nóng. Khoảng cách giữa các lần cháy cũng không cố định: có ngày 2-3 lần cháy. Cũng có khi là 2 – 3 ngày mới xảy ra 1 vụ cháy. Tính đến khoảng giữa tháng 6/2011, gia đình anh Tuấn đã ghi nhận 7 lần xảy ra cháy bất thường. Lửa cháy lan ra từ giữa đống đồ đạc của người quá cố “Do cháy nhiều lần quá, tôi có cảm giác lo sợ những điều không hay xảy ra nên đã báo cáo chính quyền, báo công an xã để người ta đến xem có hướng giải quyết nào không. Công an đã đến hiện trường, lập biên bản ghi nhận vụ việc. Từ lúc cháy lần đầu tiên, vụ việc cũng đã được báo cáo lên công an huyện nhưng tất cả chúng tôi cũng chỉ biết theo dõi chứ chưa có kết luận gì. Lần cuối cùng công an vào lập biên bản đã nhắc nhở gia đình tôi rằng nếu xảy ra cháy lần nữa phải báo người ta ngay, để họ có hướng giải quyết. Họ định sẽ sơ tán gia đình tôi đến một nơi khác để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản. Và từ khi đó đến nay không xảy ra hiện tượng cháy nào nữa.Hiện nay phía công an cũng không đưa ra một kết luận nào về hiện tượng cháy đó cả. Suốt quá trình ghi nhận về những vụ cháy xảy ra ở gia đình tôi, chỉ duy nhất có lực lượng công an chứ không có ai nghiên cứu về mặt khoa học”. Anh Tuấn không giấu những băn khoăn, lo lắng. Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ duy nhất gia đình anh Tuấn ghi nhận những vụ cháy bất thường, các gia đình khác sinh sống trên cùng dải đất ấy không có gì bất thường xảy ra. Gia đình anh Tuấn đã sinh sống ở mảnh đất ấy vài chục năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Người vợ cũ hiện về lấy đồ đạc? Sau khi xảy ra hiện tượng cháy đồ đạc một cách khó hiểu, không thể lý giải được, gia đình anh Tuấn đã nhờ đến các “thầy cao tay ấn” để xem giúp. Đã gõ cửa nhiều thầy, gia đình anh Tuấn nhận được câu trả lời: do người vợ cũ hiện về báo mộng và lấy đồ đạc của mình đi. Một vật dụng của người quá cố bị cháy Anh Tuấn cho biết, đúng là trước đây anh đã có một đời vợ. Lấy nhau chưa lâu, chưa kịp có với nhau đứa con thì chị vợ anh bị bệnh và mất. Đã 4 năm trôi qua, giờ đây anh Tuấn đã lập gia đình mới. Theo phản ánh của anh Tuấn, những lời phán này của các thầy bói khá trùng khớp với việc những đốm lửa thường bất ngờ xuất hiện ở những đồ vật cũ, những đồ đạc mà trước đó người vợ đã mất của anh Tuấn đã từng sử dụng. Để giải tỏa tư tưởng cho các thành viên trong gia đình, anh Tuấn đã mời thầy về cúng bái chu đáo. Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi cũng hoang mang lắm, không rõ đó là hiện tượng tâm linh thật hay là một hiện tượng khoa học. Ban đầu tôi cũng nghĩ, có thể do mảnh đất gia đình tôi đang sinh sống xuất hiện một chất khí nào đó dễ bắt lửa nên thế. Nhưng đi xem về, các thầy phán sao, tôi làm theo thế cho mọi người yên tâm tư tưởng và cũng hy vọng nếu đó là hiện tượng tâm linh thì cúng để người âm tha thứ, bỏ qua cho chúng tôi. Mà cũng lạ là sau lần cúng ấy, không có bất kỳ đốm lửa nào xuất hiện bất thường nữa”. Hiện nay, dù những ngày gần đây không còn xuất hiện những đốm lửa bất thường nhưng anh Tuấn và gia đình vẫn hết sức hoang mang. Anh Tuấn chia sẻ: “ Từ khi xảy ra hiện tượng như vậy, tôi lo lắm. Chỉ sợ bất chợt lúc nào đó, ngọn lửa bí ẩn lại xuất hiện và không được phát hiện kịp thời thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ mong muốn có được một câu trả lời chính xác về hiện tượng này để yên tâm hơn.” Phản ánh về hiện tượng này, VnMedia hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của những người nghiên cứu để anh Tuấn và gia đình sớm giải tỏa được những lo lắng thường trực Nguồn: vnmedia.vn
 5. Cuộc chiến Libya đúng là " Lãng Nhách" Sư Phụ ơi...:-)) Liên minh châu phi hôm nay lên tiếng, chính quyền của ông Gadafi đồng ý tiến hành bầu cử trên toàn lãnh thổ, yêu cầu Nato dừng ngay các cuộc không kích phi nghĩa để người dân đất nước Libya ngồi lại với nhau...Sư Phụ Tiên Tri thật chính xác :-))
 6. Sư Phụ có thể độn 1 quẻ xem diễn biến thế nào không? Thú thật với Sư Phụ là với tình hình này muốn tổng động viên quyết chiến với bọn tàu 1 phen quá. -_-
 7. Chuyện nữ sinh “nhập đồng”: Cần sớm làm rõ thực hư(Dân trí) - Các cơ quan chức năng huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, việc 3 nữ sinh có biểu hiện "nhập đồng" trước kỳ thi tốt nghiệp PTTH là "có thật" về mặt thời gian, không gian, con người cụ thể. >> Ly kỳ chuyện “nhập đồng” của các nữ sinh Trong kỳ thi tốt nghiệp, trường THPT huyện Minh Hóa đã có công văn gửi các cơ quan hữu quan xin ý kiến chỉ đạo, xem xét đặc cách tốt nghiệp cho một số nữ sinh lớp 12 vì lý do sức khỏe. Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng đã gửi đề xuất này ra Bộ nhưng không được chấp nhận vì trường hợp "nhập đồng" không có trong quy chế. 25 điểm trong khuôn viên trường mà các em cho là có mộ liệt sỹ (Ảnh: Văn Hóa). Trước đó, các nữ sinh này đã nhiều lần bị ngất trong khoảng thời gian 2 tháng gần đây. Gần nhất, khi trường tập trung học sinh lớp 12 để phổ biến quy chế thi thì có 4 nữ sinh ngất xỉu, sau đó có biểu hiện "nhập đồng".Trước mặt nhiều học sinh, giáo viên trong trường, các em tự nhiên chuyển sang nói giọng Bắc, tự xưng mình là bộ đội và "trách" không được quan tâm, bị quấy rầy và mong muốn được về quê. Đó là các em P.T.H.D, C.T.P.Y và Đ.T.Y, khi nhập đồng các em xưng mình là liệt sỹ, quê ở Ninh Bình, Hà Nội và Thái Bình. Các em chỉ vào bãi đất được cho là nơi các liệt sỹ đang an nghỉ, đồng thời nói rằng trong khu vực trường còn nhiều liệt sỹ khác được mai táng trong chiến tranh. Một nữ sinh khác là em Đ.T.K.C cũng bị ngất, sau đó tỉnh lại nhưng đến ngày thi, khi làm bài thi môn Sinh học được khoảng 20 phút lại bị ngất. Sau khi tỉnh lại em có biểu hiện "nhập đồng" tương tự. Một lãnh đạo ngành giáo dục Minh Hóa xác nhận: việc này là có thật về mặt thời gian, không gian và con người cụ thể. Theo báo cáo của ông Cao Thanh Ninh, Hiệu trưởng trường THPT Minh Hóa gửi Huyện ủy và UBND huyện, ông cho biết các học sinh "nhập đồng" là những người có thể chất yếu. Những người này đã chỉ ra 25 điểm trong khuôn viên trường có mộ liệt sỹ. Trường đã cho đánh dấu, bảo vệ quanh khu vực mà các em cho rằng có mộ liệt sỹ. Trao đổi với báo chí, ông Đinh Cảnh Toàn - Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Minh Hóa cho biết: trước các thông tin đó, UBND huyện Minh Hóa đã chỉ đạo trường ổn định tư tưởng cho học sinh, còn huyện chưa có đủ điều kiện để xác minh khu vực này có hài cốt liệt sỹ như các em chỉ hay không. Cũng như lãnh đạo trường THPT Minh Hóa, Phòng LĐ-TB&XH huyện mong muốn UBND huyện cùng với các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề gây xôn xao này để sớm ổn định tư tưởng của phụ huynh, học sinh.
 8. Chào Cô Wild, Như đá trao đổi với cô quan điện thoại, cuối tuần này Di Lặc có việc đột xuất nên rất tiếc không cùng TT tham gia từ thiện đến với xã Vĩnh Châu được, DL mới chuyển 500K ( theo số TK cô đã cho ) để ủng hộ 1 phần nhỏ nhoi với các thành viên cho buổi thiện nguyện lần này. Chúc cho đoàn đi Thượng Lộ Bình An ! Di Lặc,
 9. Di Lặc đăng ký 2 người tham gia nha Cô Wild, DL đã liên lạc với Huynh Thiên Đồng nhưng máy ò í e..., thông tin chi tiết thêm có gì cô liên lạc với DL phone nha. Cảm ơn Cô Wild.
 10. Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam * “Tàu Trung Quốc phá hoại tàu địa chấn của Việt Nam là ngang ngược" SGTT.VN - Chiều 27.5, một quan chức bộ Ngoại giao cho biết, đại diện của bộ đã gặp đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2, thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong thềm lục địa của Việt Nam. Trong công hàm này, Việt Nam phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Nội dung công hàm cũng nêu rõ hành động nói trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Hành động này trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc về việc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Bộ Ngoại giao xác nhận, vào lúc 5h58’ sáng ngày 26.5, trong khi tàu Bình Minh 2 đang khảo sát tại lô 148 trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam đã bị 3 tàu hải giám số 12, 17 và 84 của Trung Quốc cắt cáp thăm dò. Tọa độ bị cắt cáp ở vị trí 12o48’25” Bắc và 111o26’48” Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý. -------------------------------------------------- CHÚNG TA CÀNG NHÂN NHƯỢNG BỌN "TÀU" CÀNG LẤN TỚI.....KHÔNG , CHÚNG TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ MẤT BIỂN ĐẢO MÀ CÁC VỊ TIỀN BỐI CỦA NƯỚC LẠC VIỆT ĐÃ XÁC ĐỊNH TỪ XA XƯA...QUYẾT ĐÁNH ĐẾN CÙNG..........
 11. GDVN) - Sự hoang mang trước những cái chết bất ngờ liên tục xảy ra còn chưa kịp lắng xuống thì người dân thôn Lai Sơn lại có cơ hội ồn ào khi một số nhà ngoại cảm ở Hà Nội được chính quyền thôn mời về tìm một lời giải đáp từ tâm linh. Tin liên quan: Giải mã những bí ẩn tại thôn có 13 người tử vong liên tục ở HN (I) Thông tin tiếp vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt Nguyên nhân huyền bí, nỗi lo có thật Trong câu chuyện với PV, bà Vũ Thị Mùi - người may mắn còn sống sót trong gia đình có 3 người chết - chia sẻ: "Tôi nghĩ cái chết của chồng, con và em tôi không đơn thuần là do bị ngạt khói lò gạch. Bởi vì sau gia đình tôi thì liên tiếp trong mấy tháng trời, thôn Lai Sơn đã có hơn 10 người tử vong. Tôi cho rằng mọi chuyện xảy ra là do đình làng vừa được xây dựng đã bị ô uế. Sân đình bị người dân lấn chiếm, người ta làm chuồng nuôi lợn ngay trên sân đình nên rất bẩn. Quê gốc tôi ở xã Thái Học, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương cũng có một cái đình làng như thế. Có người cho bò lên sân đình phóng uế, chỉ ít lâu sau đã bị bệnh đột ngột mà chết. Thậm chí đến khi đưa vào áo quan còn không vừa. Tương tự cũng có người thả vịt ở trong hồ của đình. Sáng hôm sau ngủ dậy cả đàn vịt đều lăn ra chết mà không rõ nguyên do. Về mặt tâm linh tôi nghĩ đình, chùa là phải sạch sẽ, không được uế tạp". Bà Mùi cho biết thêm: "Ngày 16/2/2011, khi tôi vừa đi ăn đám về thì ông trưởng thôn đến báo tôi lên đình làng có việc. Khi tôi lên đình thì thấy có rất đông người, trong đó có nhiều cụ trong đội tế ở đó. Lúc ấy tôi được mọi người cho biết là có các nhà ngoại cảm ở nội thành Hà Nội về tìm hiểu nguyên nhân có nhiều người chết trong làng. Theo lời hướng dẫn của họ, tôi cũng ngồi xuống nhắm mắt lại rồi bị áp vong lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thấy mọi người nói ông nhà tôi cũng về và kêu chết oan. Tôi đã nhiều lần đề nghị thôn là phải làm sạch sẽ cửa đình nhưng đến giờ vẫn vậy. Tôi lo lắng lắm, không hiểu sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa". Các nhà ngoại cảm vào cuộc Theo chỉ dẫn của người dân trong thôn, tôi tìm đến nhà ông Phạm Trọng Đạt - chủ tế đình Cúc đang xây dựng. Trao đổi với PV, ông Đạt khẳng định đúng là có 13 người chết trong thôn kể từ khi khởi công xây dựng đình làng. Trước sự hoang mang của người dân, chính quyền thôn đã nhờ một nhà ngoại cảm tên Mẫn, là con rể thôn Lai Sơn, mời các nhà tâm linh về tìm hiểu nguyên nhân. Hôm đó, anh Mẫn cùng với thiếu tướng Chu Phác và một số nhà ngoại cảm ở nội thành Hà Nội đã về làm lễ ở đình làng. Trong buổi làm lễ có 2 chị Đặng Thị Đức và Nguyễn Thị Liễu cùng là người dân trong thôn bị áp vong. Vong anh Nguyễn Văn Tý và vong cụ Nguyễn Văn Quyển về đều nói đến chuyện người dân chiếm và làm ô uế sân đình nên các cụ trách, cần phải giải phóng ngay. Theo tài liệu mà thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Chu Phác - Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người - cung cấp cho phóng viên thì nhà ngoại cảm Điền Thị Dung là người được phân công về làm việc ở đình Cúc. Cùng đi còn có nhà nghiên cứu Quan Lệ Lan và chị Nguyễn Thị Minh Huyền, cán bộ của Trung tâm. Sau khi làm lễ ở đình, chị Dung đã cho 10 thanh niên nam, nữ ngồi áp vong để mời các vị linh thần và nhân thần hiển linh để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến 13 cái chết liên tục trong mấy tháng trời ở Lai Sơn. Theo báo cáo của nhà ngoại cảm Điền Thị Dung thì có 5 vong về. Quan thần linh về nhắc thôn cúng lễ chưa đầy đủ và phải làm lễ tạ. Đức Dương Gian đại vương và Phi Nương Linh Hương công chúa thì khen con cháu đã xây dựng lại đình sau một thời gian dài đổ nát nhưng còn nhỏ bé và chật hẹp so với trước đây. Vong anh Nguyễn Văn Tí - 1 trong 3 người chết vì ngạt khí lò gạch - than là chết chưa đúng số, yêu cầu thôn phải làm sạch sẽ, quang đãng khu vực quanh đình vì các cụ kêu bí bách, chật chội quá. Vong cụ Nguyễn Văn Quyển chết từ mấy năm trước về trách mắng con cháu là anh L. đã nhận 200 triệu đồng mà không di dời trả lại đất cho đình Cúc. Ông Đạt xác nhận có 13 người chết từ khi xây lại đình CúcCuối biên bản chị Điền Thị Dung cho biết 1 tháng sau, bộ môn Cận tâm lý đã nhận được thư cảm ơn của địa phương. Trong thư nêu rõ là đã thực hiện lời chỉ bảo của thần linh, của các vong và trong tháng qua không xảy ra việc gì nữa. Tuy nhiên thời điểm chúng tôi có mặt ở đình Cúc thì ngôi nhà của người dân nằm chình ình trên sân đình vẫn còn nguyên. Dãy nhà chắn trước mặt đình vẫn chưa có dấu hiệu di dời. Ông Đạt cho biết do trước đây đất đình bỏ không nên những người dân nghèo chiếm dụng xây nhà ở. Đến nay cũng đã được mấy chục năm trời. Muốn họ di dời thì phải tìm cho họ một khu đất khác để ổn định cuộc sống. An Thái - Hoàng Đan Nguồng:giaoduc.net.vn
 12. Chỉ trong vòng mấy tháng trời, 13 người dân trong thôn tử vong liên tục đã khiến cho Lai Sơn không còn giữ được dáng vẻ của một vùng quê yên tĩnh. Những chuyện bất thường Đúng như lời đồn đại, vừa đặt chân đến xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, tôi đã được người dân trong thôn Lai Sơn kể cho nghe nhiều câu chuyện mang đậm màu sắc huyền bí vừa diễn ra ở vùng quê vốn nổi danh với hàng trăm lò gạch thủ công này. Chị chủ quán nước người thấp đậm vừa rót trà mời tôi vừa sợ sệt nhắc đến hơn chục cái chết liên tục diễn ra trong vòng mấy tháng qua ở làng quê chị, kể từ khi đình Cúc bắt đầu được khởi công xây dựng: "Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều người chết liền nhau như thế. Đặc biệt có gia đình trong một đêm chết đến 3 người. Trước sự việc như vậy, có người thì bảo do trùng tang, có người thì cho rằng do việc xây dựng đình làng. Vừa rồi còn có một đoàn các nhà ngoại cảm từ trung ương về làm lễ ở đình. Nghe nói họ cũng khẳng định làng có nhiều người chết là do liên quan đến vấn đề tâm linh. Tôi là người nông dân chẳng biết gì nhưng cũng thấy rất hoang mang. May gia đình tôi cũng chưa có việc gì xảy ra". /dataimages/201105/original/images522255_giai1.jpg Bà Mùi vừa khóc vừa kể lại đêm kinh hoàng Cùng tâm trạng như chị chủ quán nước, chị chủ quán cơm T.H ở Lai Sơn cũng không giấu nổi sự lo lắng khi nhắc đến những chuyện lạ vừa diễn ra trong thôn. Chị nhỏ giọng cho biết: "Tôi chẳng biết nguyên nhân từ đâu nhưng đúng là từ khi chính quyền thôn đứng ra xây dựng lại đình Cúc đến nay, thôn tôi xảy ra rất nhiều chuyện bất thường. Ngoài việc có nhiều người chết liên tiếp ra thì gần như nhà nào cũng xảy ra không chuyện này thì chuyện khác. Các "quan chức" làng tôi cũng thường "đứt gánh giữa đường". Không thấy ai được hanh thông, yên ổn". Khi tôi gặng hỏi cụ thể thì chị lắc đầu không nói. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Hưng - Trưởng thôn Lai Sơn - khẳng định đúng là trong thời gian qua, đã có 13 người trong thôn báo tử. Đặc biệt là sự việc đau lòng của gia đình bà Vũ Thị Mùi, chỉ qua một đêm đã mất chồng, con trai út và em trai ruột. Ông Hưng cũng cho biết thêm là đình làng Lai Sơn khởi công xây dựng từ cuối năm 2009 và đến nay đã gần hoàn tất. Một nhà ba người chết Trên đường tìm vào nhà bà Vũ Thị Mùi, nhiều lúc tôi đã định quay đầu xe trở ra vì không chịu được mùi khét tỏa ra nồng nặc từ cả trăm chiếc lò gạch thủ công đang nhả khói trắng đặc trời. Không chỉ có mùi khét, mỗi cơn gió mạnh thổi qua còn mang theo mùi hôi đến váng vất đầu óc từ bãi rác Nam Sơn đưa lại. Đến nhà bà Mùi thì thấy cửa giả mở toang không một bóng người. Quẩn quanh mãi trên con đường nhựa đã bị xe tải chở gạch băm nát, cuối cùng tôi cũng gặp người đàn bà mà những người dân xóm gạch thương cảm gọi bằng cái tên "chị Dậu". Không mời khách vào căn nhà xộc xệch, tuềnh toàng, bà Mùi đưa thẳng tôi ra phía sau nhà nơi bà đang đóng than cùng với cậu con trai cả. /dataimages/201105/original/images522258_giai2.jpg Lò gạch nơi chồng, con trai, em trai bà Mùi đã tử nạn Cố gắng không khóc khi nghe tôi hỏi lại câu chuyện đau lòng vừa xảy ra chưa lâu, thế nhưng những giọt nước mắt đau khổ của người đàn bà bất hạnh này vẫn cứ ứa ra khi kể lại cái đêm kinh hoàng mà bà cũng là một người chết hụt. Như mất hết sức lực, tựa người lên chiếc cuốc đen nhẻm vừa cào than bùn vào khuôn cho con trai đóng, bà Mùi một lần nữa tái hiện lại ký ức kinh hoàng mà có lẽ cuộc đời này bà sẽ không thể nào quên. "Chồng tôi trước đây là cán bộ của công ty đo đạc bản đồ ở Kẻ Sật (Hải Dương). Ngày đó tôi làm cấp dưỡng cho công ty nên chúng tôi quen nhau rồi thành vợ thành chồng. Lương ba cọc ba đồng không đủ sống, chúng tôi bỏ cơ quan về Lai Sơn sinh sống. Từ khi về quê đến giờ, vợ chồng tôi và các con vẫn sống yên ổn bằng nghề làm ruộng. Thế nhưng mấy năm gần đây đất ruộng ngày càng xấu đi vì có quá nhiều lò gạch thủ công mọc lên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năng suất lúa thấp, không đủ ăn, năm 2010, vợ chồng con cái tôi mới gom hết số tiền dành dụm và vay mượn thêm khắp nơi được hơn một trăm triệu để xây một cái lò gạch thủ công. Lần đốt lò đầu tiên, đại gia đình tôi thu được hơn 40 triệu đồng nên rất vui mừng phấn khởi. Đâu ngờ vừa sang lần đốt thứ 2 thì tai họa xảy ra". Theo lời bà Mùi kể lại thì tối 14 /11/ 2010, cũng như bình thường, sau khi cơm nước xong xuôi, ông Nguyễn Văn Tý (SN 1954) và cậu em vợ Vũ Văn Bình (SN 1968) ra lán ngoài trời phía trước lò gạch ngủ. Bà Mùi cùng con trai lớn Nguyễn Văn Hợp (SN 1986) và cậu con rể ngủ ở trong nhà. Bà Mùi giải thích: "Ở đây nhà nào đốt lò gạch cũng phải có người trông đêm. Không phải vì sợ trộm lấy cắp gì mà là sợ mất điện hay tụt quạt. Vốn liếng của cả mấy gia đình đổ vào lò gạch này, nếu để hỏng lò thì chỉ có nước đi ăn mày trả nợ. Đêm đó, cả nhà lên giường đi ngủ và sau đấy tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi ngủ dậy thì đang nằm trong phòng cấp cứu. Nghe mọi người nói lại thì vào lúc 5 giờ sáng, khi bà Nguyễn Thị Sen ở cạnh nhà sang gọi tôi mua trứng vịt để đi bán mới phát hiện ra thảm kịch. Chồng, con trai và em trai tôi đã tử vong. Còn tôi và cậu con rể thì may mắn được cứu sống".
 13. Người Phương Bắc luôn gây bất ổn cho nước Nam ta, Gần đây nhất họ lại thả hàng chục con chó điên vào các làng bản của tỉnh Lào Cai gây hoang mang cho các người dân ở đây, vì loài chó này chuyên cắn chó nhà, gà và các loại gia cầm khác, Nhiều người đuổi còn bị chúng tấn công. Với việc mua bán đỉa như ở trên hy vọng dân Việt ta sẽ tỉnh táo và khôn hơn, rút kinh nghiệm từ việc Nuôi Ốc Bưu Vàng.... " Ta Yêu Hàng Thật Nhưng Họ Lại Bán Hàng Giả....Làm sao đây...chỉ có một cách duy nhất là Tẩy Chay họ mà thôi..." :wacko:
 14. Mình cũng đang định post 1 topic như Bạn... Có ACE nào biết về thông tin xin chia sẻ cùng mọi người... Cảm Ơn.!
 15. Người Mỹ gây ra đau khổ cho nhân loại thì chính họ sẽ hứng chịu những hậu quả đó trên đất nước của họ.....-_-