• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuhoai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by thuhoai

 1. Dạ kính nhờ các bác, anh, chị trong diễn đàn tư vấn giúp cháu trong tháng 6 ngày, giờ nào đẹp để lấy xe và bấm biển với ạ. Cháu sinh năm 1986, tuổi Bính Dần, mạng Giáng Hạ Thủy.
 2. Dạ cháu cảm ơn Bác nhiều. Cháu Chúc Bác và gia đình sức khỏe và hạnh phúc ạ.
 3. Cháu đang rất hoang mang nên mạo muội lên đây nhờ Chú Haithienha, chú Thiên Sứ và mọi người tư vấn giúp. Tháng trước cháu có nhờ chú Tây Đô Đạo Sĩ xem tử vi. Cháu xin nói rõ là lúc trước mẹ chồng cháu sinh không nhớ rõ giờ, chỉ nhớ khoảng từ 2h30 đến 3h30, nên chú Tây Đô Đạo Sĩ sau khi xem xong có nói lá số của chồng cháu lúc 2-3h mới phù hợp với lá số của vợ và con. Cháu có lấy đường link lá số lúc 2-3h và 3-4h của chồng cháu đây ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Ngh%C4%A9a+B%C3%ACnh&date=1980,7,4,2,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Ngh%C4%A9a+B%C3%ACnh&date=1980,7,4,4,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Chồng cháu hiện đang làm bác sỹ, bọn cháu kết hôn năm 2009, có một con gái năm Tân Mão, là con đầu trong gia đình 4 anh chị em. Lá số của con gái cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+H%C3%A0+Mai+Ph%C6%B0%C6%A1ng&date=2011,5,29,0,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Th%E1%BB%8B+Thu+Ho%C3%A0i&date=1986,8,20,11,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 cho cháu hỏi 1. Lá số của chồng cháu lúc 2-3h hay 3-4h thì phù hợp với vợ và con ạ.? 2. Vợ chồng cháu có khả năng ly hôn cao không ạ? 3. Năm Ất Mùi này chồng cháu định thế chấp để hùn vốn mở phòng khám tư, dạ có nên làm không ạ? 4. Trong lá số của cháu có con trai không ạ? 5. Trong lá số của chồng cháu có vận bị phá sản không ạ? 6. Trong lá số của con cháu có anh chị em dị bào,và trong lá số của chồng cháu có con dị bào không ạ? Sau đây cháu xin trích dẫn phần giải đáp lá số của chú Tây Đô Đạo Sĩ về chồng cháu ạ: Sau khi xem kỹ 3 lá số giờ Sửu, dần và Mão, kết cấu tinh đẩu, tương quan ngũ hành, các phi tinh, cùng các lá số của vợ và con của cậu, các dữ liệu thực tế thì lá số giờ Sửu mới thích hợp với cậu. Hai lá còn lại không có sự tương hợp. Cậu Vũ khúc Phá quân, Hình Y Quang Qúy hội mệnh, là bộ sao chủ về ngành Y dược nên cậu làm bác sĩ là hợp số. Có Phá quân nên tính tình nóng nảy, có nét độc đoán, thường tự cho mình là đúng, thích làm theo ý mình. Song Ho hội Mệnh thì có thú đam mê khó dứt. Cung Thân có Thiên phủ Đà la Cô thần Qủa tú nên cậu có chí tự lập cao, không thích phải dựa dẫm phụ thuộc vào người khác, thường chủ động tỏng công việc, không ngại khó. Tuy nhiên người có Vũ Cô Qủa thường khá ích kỷ trong tình cảm, ít khi quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của vợ, cũng không phải là người có nhiều trách nhiệm với tình cảm gia đình, có Đại hao Tiểu hao thì thường tốn tiền bạc, hào phóng với những việc ngoài lề. Cung Thê có Kình Đà Linh tinh Cô Qủa hội chiếu cung Vô chính diệu, cách này tình cảm lạnh nhạt, vợ chồng đều không muốn tâm sự thổ lộ quá nhiều mỗi niềm riêng tư của mình, hay có cảnh đồng sàng dị mộng. Cung Thê có các sao tinh cùng Cô Qủa Hỏa tinh nên dễ có người thứ 3 xen vào tình cảm gia đình, bản thân cậu cũng không phải là người biết kiềm chế nên gia đạo có nhiều xào xáo sóng gió. Đại vận 24-33 tuổi của cậu cũng trong cung Phúc, Thiên phủ ngộ Triệt, có Đà la Cô Qủa Hỏa tinh Thiên hình hội chiếu, cũng là các sao không tốt cho vấn đề tình cảm, xét cung Thân mạng, cung Thê và Đại vận thì chuyện ghen tuông bất hòa khó tránh khỏi. Cung Thân của cậu cư Phúc có Đà la thì cậu cũng là người cố chấp, khó quên, khó tha thứ, cũng khó tự mình thay đổi được quan điểm riêng, thiếu thiện chí trong tình cảm gia đình nên hôn nhân khó cứu vãn, khả năng tan vỡ hôn nhân cao. Nếu cố ý duy trì gia đình hiện tại thì vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau, sống chủ yếu do trách nhiệm là chính. Năm 2015 cậu 36 tuổi, trong đại vận 34-43 tuổi tại cung Điền trạch, có Thiên cơ Thái âm Hóa khoa Bác sĩ, đều là các sao tốt nên thời gian này tài vận hanh thông, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Cậu có Vũ khúc thủ mạng, Thiên phủ thủ Thân đều là các Tài tinh nên thường có thu nhập đều đặn, tiền bạc dễ kiếm, cung Tài tuy có Tuần nhưng nhờ có hai sao tài lộc quan trọng chiếu nên cậu không bị thiếu thốn tiền bạc. Cung Điền có Lộc tồn bảo đảm cho cậu một nền tảng kinh tế tốt, cuộc sống có phần sung túc, hầu như không gặp cảnh thiếu thốn. Đại vận 24-33 tuổi vừa qua do có Triệt hội một số sát tinh nên cậu chưa có nhiều cơ hội phát triển, nhưng c\vào đại vận 34-43 tuổi có Hóa khoa là đệ nhất giải thần, lại thêm Lộc tồn là Tài tinh nên đây là thời gian cậu có nhiều cơ hội thuận lợi cho cả đường công danh và Tài lộc, thu nhập rất khá, có thể tạo lập được nhà cửa đất đai tử tế, có nhiều tài sản có giá trị. Đại vận này có Mã tinh Lưu mã, Long trì Phượng các hội chiếu nên cậu hay có những chuyến đi xa, di chuyển nhiều, cũng có khả năng xuất ngoại ra nước ngoài làm việc với các đối tác. Lộc tồn trong cung Đại vận thì nếu cậu muốn làm ăn kinh doanh riêng cũn dễ thành công, có nhiều lợi nhuận. Đại vận này có nhược điểm nhở là có các sao Thái tuế Hóa kỵ Địa kiếp hội nên cậu cần lưu ý làm gì cũng nên có tư cách pháp nhân rõ ràng, tôn trọng luật pháp của nhà nước mới được lâu bền, đề phòng có kẻ tiểu nhân cạnh tranh ngầm hại, cũng dễ bị cơ quan chính quyền để ý. Cách Thái tuế Hóa kỵ Lộc tồn tuy lợi cho tiền bạc công việc nhưng chuyện tình cảm vẫn chưa có nhiều sự cải thiện. Bản thân cậu cũng cần kiềm chế bản thân, nghĩ đến quyền lợi của con cái mà có cách ứng xử cho hợp đạo lý. Cậu có cung Phúc khá kém, Thiên phủ bị Triệt, lại bị Đà la Qủa tú Cô thần hội nên phong thủy phần mộ tổ h\ứng hợp với cậu không tót, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến hậu vận của cậu. Cậu nên ghi tên các cụ trong họ đã khuất hai họ nội ngoại trong phạm vi 3-4 đời gửi lên chùa, cúng một vài trăm nhờ các thầy tụng kinh chú cầu siêu, khi vong linh các cụ được đầu thai siêu thoát tình hình sẽ có nhiều sự cải thiện. Cậu có cung Quan lộc không tốt, nhiều sát tinh hội, lại có cách Linh Hình Thiên không nên rất dễ có lần bị thay đổi đột ngột công việc. Đại vận hiện tại 34-43 tuổi của cậu đang có một số ưu điểm nên chưa có những điều khó khăn lớn, tuy nhiên sang vận 44-53 tuổi có đủ các sao bất lợi, lại có Đào hoa Thiên không thành cách "Bán thiên chiết xí" tại cung Quan lộc, tượng là him bay lưng trời gãy cánh, sẽ có nhiều điều bất lợi cho cậu. Nếu hiện tại cậu không chú ý vun vén cho gia ddingf của mình, vào vận này không những dễ bị truất giáng chức vị danh phận mà tình cảm cũng bị tan vỡ, phải sống cô đơn, tiền bạc hao tổn lớn. Đại vận này có điểm rơi ở hậu vận, nếu bản thân cậu không tu nhân tích đức, chạy theo những điều đam mê thì sẽ rất bất lợi, suy sụp và không có nhiều cơ hội phục hồi. Cung Nô bộc của cậu có Cự môn, cung tài có Thiên hình Liêm trinh, cách này dễ bị bạn bè phản bội, khi gặp khó khăn sẽ phải tự mình đơn độc giải quyết, người vợ thứ hai của cậu cũng rất khó tin cậy. Bản thân cậu nên nghĩ xa một chút mới tốt. Vào vận Thiên không 44-53 tuổi cậu có vận bị phá sản, kẻ xấu lừa gạt tiền bạc, tình cảm cũng không còn, nên thận trọng. Cung Mệnh của cậu trong tam hợp Phá quân Kình dương Thiên không Thất sát Liêm trinh Thiên hình thì trong đời có mọt hai lần dính dáng đến pháp luật, công việc cũng dễ bị thay đổi đột ngột ngoài ý muốn. Cung Tử tức của cậu có Mã Long Phượng Khôi Việt, khá nhiều văn tinh nên con cái của cậu sau này thông minh, có sự nghiệp tốt. Cậu có các đại vận ở hậu vận không tốt nên sau này sẽ phải dựa dẫm vào con cái của mình. Cậu tuy có cung Điền và cung Tài khá tốt, nhưng đại vận 44-53 tuổi chứa đựng nhiều sự rủi ro, hậu vận vẫn có thể lâm vào tình trạng túng quẫn, hiện tại nên xây dựng nền tảng gia đình cho cẩn thận chắc chắn, về già có chỗ nương nhờ. Năm 2015 cung Tiểu hạn của cậu tại Quan lộc, Tham lang Đào hoa Vũ khúc Lưu Lộc tồn, đây là năm rơi vào cung có cách Đào hoa Thiên không, tiền bạc tài lộc dễ hao tán, vì phụ nữ mà gặp chuyện rắc rối lôi thôi, cũng dễ ảnh hưởng xấu đến đường công danh của cậu. Năm này cậu có thể bị kẻ xấu lừa gạt, không nên hùn vốn làm ăn với người khác, cũng tránh tin người, khả năng rủi ro cao. Cung hạn có Lưu Tang Hổ Thiên hình thì cũng nên lưu ý vấn đề giấy tờ thủ tụ, đề phồng bị chính quyền làm khó dễ. Năm 2015 bất lợi cả về công việc, tiền bạc và tình cảm, chưa nên làm ăn mạo hiểm, cũng tránh vay mượn thế chấp cho an toàn. Năm 2016 cũng chưa phải là năm tốt, nếu cậu làm ăn tư nhân thì chỉ nên với quy mô nhỏ, không khuếch trương lớn, làm càng lớn thì đội rủi ro càng cao. Xét hai lá số của cô và chồng cô thì hôn nhân có nhiều vấn đề bất lợi, khả năng chia tay cao. Than mến
 4. Dạ thưa chú, đây là là số của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Th%E1%BB%8B+Thu+Ho%C3%A0i&date=1986,8,20,11,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Dạ thưa Chú, cháu định năm 2018 sinh em bé tiếp, Kính nhờ Chú xem giúp cháu năm 2018 trong lá số của cháu có sinh con không ạ. Cháu cảm ơn Chú nhiều
 5. Dạ cháu cảm ơn Bác rất nhiều ạ. Bác cho cháu hỏi thêm là năm 2018 cháu 33 tuổi , người ta thường kiêng sinh con vào năm này vì là con trời , vậy cháu có thai năm 2017 rồi đến năm 2018 sinh con thì có đỡ hơn không ạ
 6. Dạ thưa Bác con thứ 2 là con gái ạ Dạ thưa Bác con thứ 2 là con gái ạ
 7. Cháu kính nhớ bác Thiên Luân tư vấn giúp gia đình cháu với ạ: - Chồng: sinh năm 1980 (Canh Thân)- Thạch Lựu Mộc - Vợ: sinh năm 1986 (Bính Dần)- Giáng Hạ Thủy - Con đầu: sinh năm 2011 (Tân Mão)- Tùng Bách Mộc - Con thứ 2: sinh năm 2015 (Ất Mùi)- Sa Trung Kim - Cháu sinh bé thứ 2 xong thì thấy gia đình làm ăn khó khăn và tài lộc thì giảm đáng kể ạ. Cho cháu hỏi có phải do tuổi không hợp không ạ? - Nếu cháu sinh tiếp thì nên chọn năm nào ạ?
 8. Dạ thưa Chú, sau 1 năm cháu xin cảm ơn Chú về những lời khuyên và lý giải của Chú, cháu xin được nghiệm lại những điều Chú đã nói ạ. Cháu xin phép đi theo từng mục nhỏ như Cháu hỏi ạ 1. Câu thứ nhất: đúng hết theo như lý giải của Chú ạ, chỉ có tang là Chú nói có thể có nên may quá là không có Chú ạ. 3. Vc đã nghe lời khuyên của Chú nên không hùn hạp kinh doanh gì hết ạ 4. Năm vừa rồi cháu đã sinh thêm 1 bé gái, và nhà cháu đã 2 gái ạ. Cháu định năm 2018 sinh tiếp ạ ^^ Cháu cảm ơn Chú rất nhiều, nếu có duyên xin được nhiệt Chú xem vận han năm 2016 giúp cháu vc cháu với ạ. Cháu kính chúc Chú và gia đình năm mới Bính Thân dồi dào sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc ạ.
 9. Kính gửi Bác Thiên Sứ, Kính nhờ Bác tư vấn giúp trường hợp của gia đình cháu với ạ: - Chồng: sinh năm 04/07/1980 (Canh Thân)- Thạch Lựu Mộc - Vợ: sinh năm 20/08/1986 (Bính Dần)- Giáng Hạ Thủy - Con đầu: sinh năm 29/5/2011 (Tân Mão)- Tùng Bách Mộc - Con thứ 2: sinh năm 2015 (Ất Mùi)- Sa Trung Kim Vợ chồng cháu muốn sinh con thứ 3 vào năm 2018 có được không ạ, hình như đứa thứ 2 rất hợp với chồng cháu, và khi sinh con ra thì vợ chồng cũng hòa thuận hơn ạ, vậy nếu cháu sinh con thứ 3 vào năm 2018 có làm giảm cái tốt đi không ạ. Cháu cảm ơn Bác nhiều. Chúc Bác và gia đình năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
 10. Cháu chào chú Thiên Luân, xin nhờ chú tư vấn giúp trường hợp của gia đình cháu với ạ: - Chồng: sinh năm 04/07/1980 (Canh Thân)- Thạch Lựu Mộc - Vợ: sinh năm 20/08/1986 (Bính Dần)- Giáng Hạ Thủy - Con đầu: sinh năm 29/5/2011 (Tân Mão)- Tùng Bách Mộc - Con thứ 2: sinh năm 2015 (Ất Mùi)- Sa Trung Kim 1. Vợ chồng cháu muốn sinh con thứ 3 vào năm 2018 có được không ạ, hình như đứa thứ 2 rất hợp với chồng cháu, vậy nếu cháu sinh con thứ 3 vào năm 2018 có làm giảm cái tốt đi không ạ. 2. Ngoài năm 2018, có năm nào hợp vợ chồng cháu để sinh con tiếp không ạ. Chúc Chú và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
 11. Cháu chào chú Thiên Luân, xin nhờ chú tư vấn giúp trường hợp của gia đình cháu với ạ: (cháu post lại kẻo cháu quên tra mạng) - Chồng: sinh năm 04/07/1980 (Canh Thân)- Thạch Lựu Mộc - Vợ: sinh năm 20/08/1986 (Bính Dần)- Giáng Hạ Thủy - Con đầu: sinh năm 29/5/2011 (Tân Mão)- Tùng Bách Mộc - Con thứ 2: sinh năm 2015 (Ất Mùi)- Sa Trung Kim 1. Vợ chồng cháu muốn sinh con thứ 3 vào năm 2018 có được không ạ, hình như đứa thứ 2 rất hợp với chồng cháu, vậy nếu cháu sinh con thứ 3 vào năm 2018 có làm giảm cái tốt đi không ạ. 2. Ngoài năm 2018, có năm nào hợp vợ chồng cháu để sinh con tiếp không ạ. Chúc Chú và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
 12. Cháu chào chú Thiên Luân, xin nhờ chú tư vấn giúp trường hợp của gia đình cháu với ạ: - Chồng: sinh năm 1980 (Canh Thân) - Vợ: sinh năm 1986 (Bính Dần) - Con đầu: sinh năm 2011 (Tân Mão) - Con thứ 2: sinh năm 2015 (Ất Mùi) 1. Vợ chồng cháu muốn sinh con thứ 3 vào năm 2018 có được không ạ, hình như đứa thứ 2 rất hợp với chồng cháu, vậy nếu cháu sinh con thứ 3 vào năm 2018 có làm giảm cái tốt đi không ạ. 2. Ngoài năm 2018, có năm nào hợp vợ chồng cháu để sinh con tiếp không ạ. Chúc Chú và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
 13. Dạ cháu cảm ơn Chú rất nhiều ạ, cháu sẽ làm theo lời Chú, cháu kính chúc Chú và gia đình năm mới Ất Mùi tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
 14. Lá số của cháuhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Th%E1%BB%8B+Thu+Ho%C3%A0i&date=1986,8,20,11,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số của chồng cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Ngh%C4%A9a+B%C3%ACnh&date=1980,7,4,4,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 cho cháu hỏi 1. Năm Ất Mùi vợ chồng cháu có vận hạn gì không và quan hệ vợ chồng có hay cãi vã mâu thuẩn không ạ? 2. Vợ chồng cháu có khả năng ly hôn cao không ạ? 3. Năm Ất Mùi này chồng cháu định thế chấp để hùn vốn mở phòng khám tư, dạ có nên làm không ạ? 4. Trong lá số của cháu có con trai không ạ? 5. Trong lá số của chồng cháu có vận bị phá sản không ạ? 6. Trong lá số của con cháu có anh chị em dị bào,và trong lá số của chồng cháu có con dị bào không ạ?
 15. Dạ cháu cảm ơn Bác Thiên Sứ đã nhắc nhở, cháu nghĩ cần thêm lá số của con gái cháu nữa nên mới đưa vào. Bác thông cảm cho cháu ạ. cháu sẽ lấy lại lá số.
 16. Lá số của chồng cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số của con gái cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 cho cháu hỏi 1. Năm Ất Mùi vợ chồng cháu có vận hạn gì không và quan hệ vợ chồng có hay cãi vã mâu thuẩn không ạ? 2. Vợ chồng cháu có khả năng ly hôn cao không ạ? 3. Năm Ất Mùi này chồng cháu định thế chấp để hùn vốn mở phòng khám tư, dạ có nên làm không ạ? 4. Trong lá số của cháu có con trai không ạ? 5. Trong lá số của chồng cháu có vận bị phá sản không ạ? 6. Trong lá số của con cháu có anh chị em dị bào,và trong lá số của chồng cháu có con dị bào không ạ? 7. Trước đây cháu vẫn đang đi làm thuộc diện hợp đồng không thời hạn, khoảng quý II cháu sẽ được xét viên chức đặc cách, cho cháu hỏi kết quả có tốt không?
 17. Dạ thưa Chú cháu xem những lý giải của Chú thì giờ Dần đúng hơn giờ Sửu chú ạ. vậy Chú cháu mình thống nhất giờ Dần chú nhỉ
 18. Dạ cháu cao 1m62, người mảnh khảnh, da bình thường, học hành đến nơi đến chốn, hồi nhỏ cũng thuộc dạng học hành tốt ạ, hiện cháu đang làm cơ quan nhà nước ạ. Hihi vì nói về bản thân nén hơi khó ạ. Dạ vậy khả năng giờ dần là cao ạ.
 19. Dạ thưa chú vậy giờ Dần đúng hơn ạ, vì ba mẹ nghèo, chồng cháu môi dày, tóc thưa, hiện tại đã có nhiều tóc bạc, tính tình k hợp cha mẹ ạ, rất nóng tính ạ. Nhờ Chú xem lại năm 2009 bọn cháu kết hôn và 2011 sinh con thì giờ nào phù hợp với 2 mốc này ạ.
 20. Dạ cháu nói thêm là chồng cháu hay đau dạ dày, mặt chữ điền, người hơi gầy, giọng nói to, răng đều và trắng, miệng rộng, mắt to, trán cao, thông minh, có khiếu ăn nói. Lúc nhỏ nghe ba mẹ chồng cháu kể rất khó nuôi.
 21. Dạ cháu cảm ơn Chú rất nhiều đã quan tâm trả lời thắc mắc của cháu. Cháu xin nói thêm về chồng cháu. Chồng cháu hiện làm nghề bác sỹ, ba mẹ nghèo vất vả, mẹ bán gạo, ba đi xây. Lúc nhỏ chồng cháu rất vat vả, đi làm thuê kiếm tiền đi học. Ba mẹ thường hay cãi vã, không hòa thuận, có anh chị e cùng cha khác mẹ, sau chồng cháu có 2 em trai mất lúc nhỏ, một người bị tủ đè, một người bị sặc thuốc. Em gái út rất chơi bời, chồng cháu cao 1m64, da ngăm đen, tính rất nóng, nóng rồi thôi, làm nghề bác sỹ nhưng đam me cây cảnh, có vài đợt đam mê bài bạc ko thường xuyên ạ. Tính rất phóng khoáng. Bọn cháu kết hôn năm 2009, 2011 bọn cháu sinh con gái, năm 2009 chồng cháu có chuyển công tác. Gia đình họ hàng 2 bên nội ngoại rất nghèo. Năm 2014 vợ chồng cháu có mâu thuẩn rất lớn, suýt nữa ly hôn vì chồng cháu có quen người khác và thời gian đó cũng hay bài bạc. dạ thưa Chú sau khi xem Chú lý giải về 2 giờ thì cháu vẫn chưa chắc chắn chồng cháu sinh giờ sửu hay dần được ạ, vì thấy mỗi bên có một đặc điểm giống. Nhờ Chú xác định giúp cháu với ạ. Cháu kính chúc Chú và gia đình sức khỏe bình an và hạnh phúc trong năm mới Ất Mùi ạ.
 22. Mình không hiểu tại sao lại bị đưa vào mức cảnh cáo :(((( không biết có làm gì sai không, không thể post bài nhờ tư vấn :(

 23. Dạ thưa chú cho con hỏi, trên diễn đàn mình có xem tử vi tính phí không ạ, con muốn nhờ xem lá số tử vi của gia đình. Con cảm ơn chú nhiều ạ.

  1. thuhoai

   thuhoai

   Chú ơi, cháu không post bài lên nhờ tư vấn được, cứ hiển thị "bạn không được tạo bài viết mới" cháu không biết tại sao :(

 24. Dạ, em cảm ơn anh Harry nhiều nhiều ạ. Chúc anh và mọi người một ngày mới tốt lành :)
 25. Cháu chào các bác, các chú, các anh, các chị, cháu xin nhờ mọi người tư vấn giúp vợ chồng cháu năm sinh con thứ 2 ạ: Chồng: 04/07/1980, mạng Thạch Lựu Mộc Vợ: 20/08/1986, mạng Giáng Hạ Thủy Con gái: 29/05/2011, mạng Tùng Bách Mộc Kính nhờ mọi người tư vấn giúp vợ chồng cháu với ạ, cháu xin chân thành cảm ơn.