• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quang_trungdt1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by quang_trungdt1

 1. Xin lỗi anh, link bị lỗi Đây là lá số của e đây ah http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 2. Mong a huyencodieuly xem giúp cho e về công danh, sự nghiệp, tiền tài, nhà cửa :D Cảm ơn anh Đây là lá số của em
 3. Hiz hình như là tướng dâm :D
 4. Xem lá số tử vi để xác định ngày sinh? Mong các cao thủ giúp đỡ trường hợp của tôi Chào các bạn! Tôi tên là Đào Quang Trung sinh ngày 01/12/1985 ( tức ngày 20/10/1985 âm lịch). Tôi sinh ra ở 1 vùng quê ven đô nghèo nên ngày đó ở bệnh xá không có đồng hồ, và bố mẹ tôi cũng không có nên không biết rõ giờ sinh của tôi. Khi lớn lên tôi cũng có quan tâm đến ngày giờ sinh nhưng mẹ tôi thì bảo tôi sinh trước 21h, bố tôi thì bảo sinh sau 21h (ngày đó bố mẹ tôi đều ước lượng giờ vào đài phát thanh) 3 năm trước tôi có nhờ 1 người bạn xem hộ cho 2 lá số, 1 sinh trước 21h và 1 sinh sau 21 giờ, nhưng thấy kết quả 2 lá số đó có vẻ ngược nhau, 1 tốt, 1 xấu, nên tôi rất băn khoăn nhưng hồi đó còn là sinh viên mải vui nhiều chuyện khác rồi lại quên béng mất. Đến bây giờ tôi có gia đình, cs gặp lúc khó khăn lại nhớ lại chuyện này và mong muốn nhờ các bạn giúp đỡ! Mong các bạn xem giúp tôi thuộc cung nào, sinh trước 21h hay sau 21 giờ và xem giúp cho tôi lá số của tôi. Tôi nói qua về bản thân để các bạn có thông tin giúp tôi Họ tên: Đào Quang Trung Giờ sinh: khoảng 21h ngày 01/12/1985 ( tức ngày 20/10/1985 âm lịch) Cao 1.73 nặng 74kg Tính cách: lòng quyết tâm không cao, nhiệt tình với bạn bè và mọi ng xung quanh, và đặc biệt tôi rất mê gái (cái này dùng từ dân dã thì gọi là DÊ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif) Đặc biệt nữa là tôi lấy vợ rất sớm, vợ tôi bằng tuổi tôi và hiện chúng tôi có 1 e bé gái 9tháng tuổi (tôi yêu con tôi lắm :D ) Song thân phụ mẫu của tôi vẫn còn trẻ nên vẫn khỏe mạnh Hiện nay tôi đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, công việc cơ quan và công việc làm thêm đều gặp trắc trở, thôi thì vẫn tự nhủ là "của đi thay người" nhưng trong lòng vẫn không thể thanh thản được, tâm trạng rối bời.... Mong các bạn giúp tôi về vấn đề tôi đang băn khoăn này.... Mong các bạn giúp tôi xem và lý giải cho tôi lá số của tôi Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài của tôi Tôi ở Hà Nội, rất mong được giao lưu học hỏi cùng các bạn, nếu bạn có thời gian rảnh rỗi tôi xin mời bạn đi cafe để cảm ơn và kết bạn! số phone của tôi 0944 65 66 86 Thân! Trung
 5. Thanks ông anh Các bạn vào xem giúp mình với ah Bác haithienha giúp thêm cho cháu đi :D
 6. hehe Đúng là lúc nào cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, lúc nào cũng tìm cách để kiếm xèng, mỗi tội đang trong thời kì đen tối nên đang bị thất bại tương đối ch ah, cú ngã này đau phết :D Nhưng mà có điều là cũng k đến nỗi thay đổi chóng mặt, cũng ít thay đổi. THêm nữa là e đã lập gia đình rồi ah Có 1 e bé xinh xắn 9 tháng rùi ah :D THanks chị NTPT nhiều nha Có gì ch góp ý thêm cụ thể nữa đi ah Mong mọi người cùng vào bàn luận http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif
 7. Mong bác haithienha và các br giúp đỡ ah Mong chị NTPT giúp e ah
 8. Mong bác haithienha và các anh chị giúp đỡ ah
 9. Cháu nhờ bác haithienha và các anh chị giúp ah http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif
 10. hiiiii Chuyện cũng bình thường thôi. Thì cũng coi như là tiền ngu (tiền học phí) thoai chị ah. Vẫn phải tự an ủi là "của đi thay người" cho nhẹ nhàng đầu óc. Còn chuyện về gia đình, bố mẹ, ở hoàn cảnh nào thì phải chấp nhận hoàn cảnh đó, hoàn cảnh của e thì cũng chả khác gì ch cả đâu, tự lực cánh sinh hết thoai. Được bố mẹ sinh nở, yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ nên người là hạnh phúc lắm rồi. Lúc nào bố mẹ cũng phải là nhất, chữ hiếu là đầu. Người xưa có câu: "Chó không chê chủ nghèo, con không chê bố mẹ khó" là thế. Công việc, vị trí làm việc của chị hiện tại tốt vậy là ổn rồi, mình lại tiếp tục phấn đấu thoai Ngày trước e cũng có tương đối nhiều lựa chọn, nhưng vì sở thích kinh doanh nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để lựa chọn công việc có nhiều time để đá chân trong chân ngoài, chấp nhận Công việc hiện tại của e lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ tiền thuê nhà,. và cũng chính cái sở thích kinh doanh đó làm e thảm bại. Kiếm được nhưng lại mất hết... Khủng hoảng nặng nhưng lại phải tiếp tục phấn đấu thoai... Chúc chị mau tìm được hứng thú trong cuộc sống, với vị trí công việc như ch nói thì mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi... Thân... Trung
 11. Đúng là cháu cũng thuộc dạng đào hoa, nhiều cô thích và cũng mê gái. Học hành thì cháu có nói ở bài trên rồi. Như cháu thấy thì bố cháu có khả năng có con riêng cao vì ngày trước cũng là ng đẹp trai, hào hoa, ăn chơi nổi cả vùng. Bản thân gia đình cháu hiện giờ k thấy ai nhắc đến chuyện con riêng (cũng có thể là giấu cháu) Vậy cháu xin phép được bác xem thêm cho cháu với lá số trong cung giờ tuất về công danh, sự nghiệp và tiền tài? Cháu cảm ơn bác! Các anh chị khác vào đọc và cũng cho ý kiến tham khảo đi ah Cảm ơn mọi người...
 12. * Hình dáng: đúng là cháu xương to (xương tay, xương chân đều to) nhưng thân hình tròn cá chuối không thô. Lông mày đậm và xếch, mặt nhìn nam tính * TÍnh cách cháu thẳng thắn, tự làm tự chịu, trong gia đình còn có tính gia trưởng * Thẳng thắn và hay nhiệt tình với bạn bè nên có nhiều bằng hữu (đặc biệt cháu chơi với khá nh người hơn cả mười mấy tuổi) * Cháu khó tập trung, lòng quyết tâm kém nên sinh ra k ngồi học được lâu (lười học) nhưng có thể nói là trời phú cho khả năng suy luận logic, thông minh nên từ bé luôn đạt được thuận lợi trong học hành, từ lớp 1-12 hầu hết là học sinh giỏi và nhiều năm đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố Hà Nội (kỳ thực là cháu chẳng bao giờ tập trung ngồi học cả, tất cả mọi thứ chỉ đọc lướt qua đôi lần). Đến khi học đại học cháu cũng bỏ bê học hành nhưng cũng thuộc mấy ng thi lại ít nhất trong lớp, điểm k cao nhưng k mấy khi phải thi lại. Có thể nói là cháu hay gặp may mắn trong học tập. Cháu ra trường được 2 năm và chưa có ý định học thêm lên. * Cháu bị dạ dày từ năm thứ 2 đại học và 2-3 lần tái phát Có vẻ như cháu sinh giữa 2 cung vậy :D Cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif Không biết cháu tả thêm về cháu như vậy bác có nhận xét gì thiên về cung nào k ah?
 13. Đồng cảm với chị, nhiều lúc rủng rỉnh thì không quyết, k phải không có tiền mua nhà, đến lúc hết rồi lại giá như.... Em cũng đang ở thuê, và cũng giá như... Cảm ơn bác về lời khuyên, cháu đọc cháu cũng thấy thấm vào lòng. Phải lựa theo dòng nước mà tiến thôi....
 14. * Về họ hàng thì bên nhà mẹ cháu hay nhà bố cháu (xét về anh em ruột) thì đều khá giả nhưng về bên mẹ cháu thì thân thiết và tình cảm hơn (ngày cháu còn bé cứ cuối tuần là tụ tập ăn uống mọi người ở nhà ông bà ngoại cháu), họ nhà bố cháu thì sống không tình cảm thân thiết được như họ ngoại. Cháu không xung khắc cũng không hợp ai hơn ai * Mẹ cháu thì đúng là trưởng nữ, trong gia đình bố cháu hay nóng tính nói to nhưng hầu như mọi chuyện mẹ cháu đều quyết và thuyết phục được bố cháu quyết theo ý mẹ cháu(mẹ cháu là chị cả nữa) cháu có anh hay chị chết non trong bụng mẹ là đúng (sau khi sinh chị cháu, mẹ cháu lỡ có bầu sớm quá nên phải bỏ, sau lần này mới sinh ra cháu). Bố cháu không bị nghiện gì cả (ngày còn trẻ cũng có ham mê cờ bạc nhưng khi cháu được vài tuổi thì bỏ hẳn k tham gia từ đó đến giờ) thuốc lá, rượu cũng có nhưng không thể coi là nghiện. Sao cháu thấy cả 2 bên lá số đều có điều đung đúng với trường hợp của cháu. hizzzz Mong bác và các anh chị giúp cháu thêm để nhận rõ hơn ah Cháu cảm ơn bác và mọi người http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif Vậy theo lời bác haithienha thì em phải gọi chị là chị rồi, nghiên cứu tử vi rất khó và kiên trì, tư duy logic chắp nối tốt, e cũng k nghĩ chị là phận nữ nhi, bây giờ biết rồi thì e xin phép thay đổi cách xưng hô. Cảm ơn chị :D
 15. Bác haithienha thật cao siêu, cháu mới gia nhập diễn đàn, đọc các bài viết của bác thật khâm phục, mong bác có thể giúp cháu trong toppic của cháu (cháu thấy mọi ng gọi là bác xưng cháu thì cháu cũng theo http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=15682 Thanks bác!
 16. Theo như anh NTPT nói thì giờ Tuất có vẻ chuẩn hơn giờ Hợi * Tôi 1,73m, lông mày rậm, nhìn nam tính, mắt bình thường, không to. Bố mẹ so với nội thành hà Nội thì không có gì nhưng nếu so ở quê nới tôi sinh ra thì cũng thuộc dạng có của ăn của để. Bố tôi ngày trước cũng có người bảo có con riêng, chị gái tôi đi xem bói thầy cũng bảo bố tôi có con riêng. Có thể bố tôi giấu không cho biết hoặc có thể chuyện này tất cả mọi người đều không biết * Mẹ tôi là ng chuẩn mực về đạo đức đối xử với tất cả mọi người đều tốt (k thể có chuyện hai chị e tôi cùng mẹ, khác cha) * Hai cha mẹ trước bọn tôi còn nhỏ cũng hay khục khặc nhau nhưng từ khi tôi lớn trên 22-23 tuổi thì rất hòa thuận. Cảm ơn a NTPT nhiều Anh nói rõ thêm một chút để tôi nhận biết thêm về giờ sinh nhé! Cảm ơn anh!
 17. Mong các br và bác haithienha, ntpt xem giúp ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif
 18. Vâng, cảm ơn bạn NTPT Đây là lá số sinh trước 21 giờ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Và đây là lá số sinh sau 21 giờ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhờ ntpt và mọi người giúp đỡ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif