• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vô Vi

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Vô Vi

 1. Xin kính nhờ mọi người vào giúp đỡ xem cho Vô Vi. Trong năm nay hoặc năm sau ngày tháng nào tốt để có thể cưới nhau . Cũng xin mọi người bỏ chút công sức chỉ bảo luôn cho Vô Vi những năm nào có con sẽ tốt . Chúc mọi người khoẻ mạnh . Việc tương đối gấp,mong được sự ưu tiên . Vô Vi vô cùng cảm ơn . Mọi người cần thêm thông tin gì vui lòng cho Vô Vi biết .
 2. Xin chân thành cảm ơn Thiên Luân . Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui
 3. Anh nào có biết xem đâu em. Em đợi các bác và các anh chị xem cho nhé

 4. Có duyên mà không có nợ thì tìm cách tạo nợ . Gặp nhau là đã có duyên,huống chi còn yêu nhau . Thế là cũng tạo thành nợ . Nợ chưa đủ thì phải siết cho nợ nhiều hơn . ........... Chẳng phải là cái chuyện còn yêu nhau sẽ quay về với nhau ,đừng ngồi mơ hão huyền . A ,thời điểm bây giờ có thể nghĩ thế ,nhưng biết đâu vài ngày ,vài tháng vài năm sau , thấy ngày xưa ,mình nghĩ thế thật buồn cười . ...................... Theo mình thì muốn dành được người mình yêu thì cũng phải có phương pháp và hành động hợp lý ,chính xác . Đừng ngồi đó mà đợi bạn ạ .......... Thay vì chầu chực hỏi han trên này mà đợi mốc ra cũng chưa được mấy câu trả lời thì ngồi suy nghĩ vạch chiến thuật đi :) ....... Thân ái & Quyết thắng
 5. Kính nhờ bác Thiên Sứ xem giúp vợ chồng cháu nên sinh con năm nào thì tốt ạ? Chồng: sinh năm 1984 (Giáp Tý) Vợ: sinh năm 1988 (Mậu Thìn) Vợ chồng cháu mong muốn sinh hai con. Nhờ bác xem giúp vợ chồng cháu nên sinh bé đầu và bé sau vào những năm nào ạ. Cháu cám ơn bác rất nhiều.
 6. Dạo này em khỏe không . MẤy lần định mời em ca fe trà đá mà bận thành ra không hẹn đựoc . cho cho anh nick yahoo được không .

  Nick cua anh là coladin100

  ......

  Chúc em 1 ngày vui vẻ ^^

 7. Toi đến nơi rồi còn không tìm cách .Còn lo hỏi tiềng tài công danh cái gì nữa Bản chất đã không có lòng tin,còn cố lên hỏi . Chém gió 3 câu tốt đẹp,nịnh cho lên mây,chắc thế là thích nhất . Độ này ít vào diễn đàn .Chẳng thấy bác Học Trò đâu nhỉ
 8. Nhớ hình như cô này hỏi 1 lần từ lâu lâu rồi . Có 2 cái lá số gần giống nhau .Hình như cô này tốt hơn cô kia về tiền .
 9. Hi em,dạo này anh cũng ít vào diễn đàn . Anh vẫn khỏe.Em cũng vậy chứ .

  Chúc em luôn học tốt :)

 10. P M L ( My Love) :))

 11. Dòng họ nổi tiếng đó là họ Trần . Hình như họ đã giải quyết về vấn đề này từ những năm 6.7 mươi gì đó . Đọc bài thấy thế . Chốt hạ có kết luận là không thể cưỡng ép giờ sinh , nếu không sẽ không biết giờ sinh thật .
 12. Tu thân , tạo phúc ,giữ đức . Có đi làm thì cũng tham nhũng ít thôi là thành thiện nhân ngay :)
 13. http://vn.news.yahoo.com/r%E1%BA%B1m-th%C3%A1ng-7-v%C3%A0-t%E1%BB%99i-%C3%A1c-chim-ph%C3%B3ng-sinh.html ......................................... Mời mọi người vào cho ý kiến .......................................... Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác... Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng. Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lồng ấy. Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng khóc, chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi rằng: "Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lồng này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tôi đau, mệt, tôi không thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng". Một con chim khác lại nói: "Nếu không ai mua, họ sẽ không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể bay xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và lại bị bắt. Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm ơn!"... Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim nhẫn tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp chặt, mỏ con này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này cấu vào đầu con kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn, chúng la “Đừng đừng … hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”. Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó, như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh. Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc sống, rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi là làm phúc. Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện, có phúc hay không? Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn thả, là nó sẽ được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó. Còn ngày nay, nếu bạn để ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ nhỏ, hoặc loài chim én, hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ bị bắt vì một lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh. Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác. Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước đức phật, cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra. Người đàn bà phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó. Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu không ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này, cứ hết người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần. Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội. Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay cho hành động độc ác nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh mạng. Làm ơn, xin đừng phóng sinh! Chim Én ................... Dưới đây là 1 vài ý kiến trên trang mạng . ........................... Nông Dân :Cho uống thuốc để chim yếu đi không bay được xa thì tôi mới biết còn cái vụ cắt bớt cánh hoặc không cắt mà tỉa thưa cánh hay cách khác là tỉa cánh 1 bên cho cánh không đều để chim không thể bay xa thì tôi đã nghe thấy từ lâu lắm rồi. Không bao giờ tôi mua chim phóng sinh người thì cố bắt vào người thì thả ra còn gì là ý nghĩa phóng sinh. Bài báo phân tích rất sâu sắc nếu chúng ta mua phóng sinh sẽ tạo ra ra một nguồn nhu cầu để khuyến khích người khác bắt chim tạo nguồn cung. Mong rằng sau khi đọc bài báo này mọi người sẽ nói không với mua chim phóng sinh. ...................... Phúc là phải từ trong tâm mà ra ! Chứ ko phải vì lợi ích cá nhân mà hành hạ những sinh linh nhỏ bé ấy ! những sinh linh ấy cũng sinh - lão - bệnh - tử giống như chúng ta ! Buồn vui đau khổ giống chúng ta ! Khi chúng ta ngừng thở cũng ko mang được đồng tiền nào đến thế giới bên kia ! Thế gian này chỉ là giả mạo ! phải bik tu tâm tịnh độ thì mới thoát khỏi kiếp luân hồi ! ....................... Chem chép :Điều đáng nói ở đây là những người bán chim ngồi trong những ngôi chùa, thế có nghĩa là các ông thầy chùa dung túng cho họ. Đơn cử tôi thấy trong chùa Vĩnh Nghiêm. Các thầy vẫn thản nhiên khi thấy ngay trong khuôn viên chùa, dưới chân những bậc cầu thang là những ----g chim đen nghẹt những chú chim tội nghiệp, thi thoảng trên sân chùa, những con chim đáng thương nằm chết bẹp do người qua lại dẫm đạp vì không bay nổi. Có những con chỉ còn lại cái xác khô, hay bị kiến bu đầy ! Rất tội nghiệp. Việc làm này không phải chỉ có lỗi của chúng sanh, khách vãng lai nào nghĩ tới những chuyện sâu xa, người ta chỉ thấy tội nghiệp lũ chim bé nhỏ mà dùng tiền chuộc chúng ra, cho chúng tự do, nào biết rằng chúng bị vùi dập như thế. Cái phải lên án là chính những người tu hành trong những ngôi chùa đó cố tình dung túng cho họ (những người bán chim) để họ ngang nhiên hành nghề bất lương trong chính những ngôi chùa mà các ông "thầy" này đang tu !!!! Hỡi các thầy ! khi thấy cảnh này các thầy có "tịnh" được "nghiệp đạo tràng" chăng ????? .................................. Từ lâu tôi cũng đã nghỉ đến vấn đề này và bản thân tôi không bao giờ thực hiện việc phóng sinh mà Tôi tự nhủ thay vì phóng sinh thì mình hạn chế đến mức tối đa việc sát sinh hoặc dùng những sản phẩm do sát sinh mà ra. Hôm nay, tác giả đã nói lên những gì tôi đã suy nghỉ và tôi chân thành cảm ơn bài viết này. Tôi hy vọng bài viết này sẽ thay đổi rất lớn trong cách suy nghỉ của nhiều người. Tôi cũng ủng hộ ý kiến của bạn Chem chép vì thực ra người thấy nhiều nhất và dể ngăn chặn nhất chính là các Thầy trong chùa. Rất mong các Thầy trong quá trình thuyết pháp các Thầy phân tích để những tín đồ hiểu. Nếu được như vậy thì chắc chắn sẽ không sãy ra những chuyện đau lòng như thế. ........................................
 14. Mang đi xa thả như bác Thiên Sứ khéo lại hay ,vẫn còn có cơ mà thoát vài con,thoát dăm ngày . Có con gì tinh ranh như con người đâu . Cũng tương tự như thả cá ông công ông táo. Trên thả dưới lưới,có mấy con thoát nổi đâu . Kể người ta cũng vô tâm,cứ nghĩ thả cá ,thả chim rồi là làm thiện ,kệ bây sống chết . Nghĩ một chút đi ,lắng nghe một chút đi . Đừng thả ngay tại chỗ ^^ . Đưa phật thì đưa tận đến tây thiên . NHân quả vô chừng. Biết đâu bán lồng chim ấy lại cứu được bao nhiêu cái tầu há mồm ở nhà,ngày nào cũng há ,giờ nào cũng há . ................ Là con người mà ra cả . .................... Thôi thở dài tự an ủi là tại ... số .
 15. Cự môn hãm mà nhiều người cũng cao lắm đấy . Chắc đúng giờ ngọ rồi . Nghe nhiều chuyện thấy ảo ghê . Sống đơn giản thôi cho đời nó thanh thản bạn ạ =.=! Nghe các cụ ở chùa giảng giải cũng hay đấy chứ,mình thì cũng thích lên chùa,nhưng chỉ lên chùa ngắm cảnh thôi,yên tĩnh,lặng lẽ ,tĩnh mịch . Bạn thích thì bạn làm,chứ bạn không thích thì cũng khó ai ép được bạn . Thôi tất cả dùy duyên, xem dòng số phận đưa thuyền mình đi đâu . Năm nay có vẻ không tốt lắm cho sức khỏe . Cần giữ gìn sức khỏe nha .............. p/s hãy tập ấn cảm ơn với những người đã tư vấn cho mình ,như là Quốc Tuấn ,Hay Minh Nguyệt ...
 16. Vào đây chỉ để làm quen,không để giải lá số . Có cái cung mệnh gần giống mình
 17. Làm sao để biết là cằm chẻ vậy mấy đại ka ơi =.=! Đại Ka Túy Lão giải thích dùm đệ với .
 18. Bác HaiThienHa giải đúng quá . Năm nay nói chung là tốt ,không có cái gì xấu và đáng phải lưu ý cả . Công việc cũng tốt đẹp,có người giúp đỡ . Nhưng vẫn phải đề phòng chú ý về lời ăn tiếng nói. Một năm có sự thay đổi nhiều . Nói chung năm nay phải chú ý nhất là lời ăn tiếng nói . Có thể tháng 8 âm xích mích về tình yêu . Tháng 9 lại có thể gặp lại cố nhân Nếu căng thẳng âm ỷ mãi không giải quyết được thì càng về cuối năm càng lắm chuyện nhức đầu. Vài lời "bói" chơi Mong các cao thủ vào tư vấn cho bạn rõ hơn
 19. Mình chém gió có vẻ đúng rồi ,mình phục mình quá cơ . Cuối năm lăn quay ra ốm nữa là đúng số
 20. Đương số đã lấy chồng 2011 . Vậy là các thấy đoán trật hết rồi chăng . Đọc lướt lại k ai đoán năm 2011 cả Và lấy anh Tý ,không lấy anh Thìn .
 21. Hồi trước hỏi cưới chồng,giờ đã sắp có em bé . Nhanh thiệt :D
 22. Uh,Anh chủ trì ,em chủ chi ;)) .Biết em trên diễn đàn kể cũng lâu rồi ,mà chẳng bao giờ nói chuyện cả :D . Mãi hôm nọ đọc bài ở đâu mới để ý em ở hn . Anh từng gặp Du Ca với vài ngừoi nữa . Hồi trước hay đi cafe với Du Ca . Em có biết du ca k :)

 23. Anh cung o ha noi ma :) . Hom nao ranh roi gap nhau tra da ti de :D

 24. Ẩn giữa triều trung mới là Đại Ẩn. TRiều trung nghĩa là triều đình đấy phải không bác