• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vô Vi

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Vô Vi

 1. Các cao nhân ơi ,cháu muốn hỏi một câu . Bao giờ cháu có người yêu . Ở một mình mãi buồn quá ,cô độc quá hu hu T_T! Nhìn thì cũng đẹp trai ,cũng gọi là có chút tài năng , cầm .kì ,thi ,họa đủ cả . Vậy mà sao vô duyên thế này T_T!
 2. Ý bác nói là vợ cũng giống như chồng ạ =.=! Sướng thế còn làm bộ .Ơi bác ơi ,sao bác "phũ "thế
 3. Dạ,cháu xin nghe lời bác chỉ dậy . ^^ Bác ơi ,bác nhận cháu làm đệ tử chân truyền đi bác :D
 4. Vô vi nên đổi thành Vo Ve hay gì đó thì hợp hơn, he he he. Anh chàng Gà Rù năm nay thể nào chẳng tợp được 1 em, cưới hỏa tốc. "Tốc hỉ quẻ" Thê bị Tuần đứng đó, lấy sớm thế nào được. Muốn sớm thì cũng bị dây dưa 2 năm hoặc cưới 1 người mà phải mất 2 - 3 lần mới xong. Đào - Hồng đứng giữa trưa đã nóng hết nước lại còn thêm lửa - Hỏa Linh vào nữa thì bông hoa nào chịu được nhiệt ngoài hoa Bất tử hay hoa giấy, hoa nhựa. Cho nên các em đến rồi ra đi, mọi chuyện hợp tác gì cũng diễn ra nhanh tróng là điều bình thường. Có khi còn tốn tiền oan ấy chứ. Bác ơi ,nick cháu là Vô Vị ạ , Hồi lập nick cháu viêt thiếu chữ J . Nên nó thành ra là Vô Vi . He he he . Bác ơi , nhân tiện bác xem hộ cháu vận hạn mươi năm tới được k bác :D . Bác đồng ý nha bác ^^ Cảm ơn bác nhìu nhiu :D
 5. đào hồng ở quan ,chắc là luận đoán nhờ chút lẻo mép , nhan sắc đẹp dzai ,lừa tình .. đặng làm lợi đường quan lộc . Nên nói là lái máy bay bà già :D
 6. Tử phủ vũ tướng . Đẹp quá còn gì . Trong công việc phải biết tiến biết thoái ,biết mềm biết dẻo . Ấy có thế mới đặng có tiền , mà sếp cũng thêm phần mến yêu . Chớ có cậy tài , phải biết là cái gì không làm được thì đi thuê ..... Vài lời chém gió
 7. Sự học vô bờ ,những cái này ngoài các yếu tố thông thường ,còn cần phải duyên kì ngộ . Sau nhiều thời gian em nhận ra vậy . Thông minh tuyệt đỉnh ,trí tuệ siêu phàm , có thể hiểu biết ,biết rõ , nhưng để vươn lên đến đích cao nhất vẫn cần chữ ngộ để thấu suốt tất cả . Khi đã ngộ ,đã thấu hiểu . Tất cả không còn cái gì nữa ... số ,mệnh ,... tất cả đều là vô thường ,hư không . Con người khi ấy thoát khỏi hầu hết sự chi phối .... Chà ,đến đây phải tập trung suy nghĩ ,hiện giờ không thích suy nghĩ . Đơi mươi năm nữa nói tiếp
 8. Viết rõ thế rồi còn gì anh Lá số là chết,người là đông . Vây nên mới sinh ra cung Thân an ở 1 trong 6 cung Con người sinh ra trong trời đất,hấp thụ khí của trời đất mà hình thành nhục thể . Nên chịu sự chi phối của trời đất Non sông dời đổi ,các dòng khí cũng đổi dời Ngũ hành kim thủy thổ hỏa mộc Nắm bắt được ngũ hành Thái cực sinh lưỡng nghi,lưỡng nghi sinh tứ tượng ,tứ tượng sinh bát quái Chốt hạ là nhiều yếu tố chi phối một con người Tử vi chỉ những điểm mấu chốt,những mốc định mệnh Có thể tăng giảm nặng nhẹ điều chắc Còn có thể thay đổi vận mệnh ,là điều cần phải tìm hiểu :D Anh mà có thể nắm vững ngũ hành,chi phối thái cực ,hòa mình cùng trời đất Thì anh có thể thay đổi vận mẹnhMluccyynhcungngchngngcnnmnhnhnuLucclyyynhlntmiuuphmmthnhnhthnhnhthnhnhthnn iiMiiViithinycumchnntungngnyytuiiCnthmchungngkhcctuiinuthikbitt Mà lúc ấy anh cũng chẳng còn mệnh nữa :D Lúc đấy anh lên tầm siêu phàm ,thành thánh ,thành thần rồi . Vài thiển ý của em ,cho đến từng này tuổi Còn thêm chừng khác tuổi nữa,thi em ko biết http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
 9. Mệnh có Đào ,Hồng .Chắc là tán gái rất giỏi :D . Mà tán gái giỏi nên chắc ăn nói cũng khéo lắm đây . Mặt vuông mắt lộ thì đúng là Cự môn rồi :D. Cư,kỵ đồng cung . Cẩn thận mất zin trong những lần say rượu =)) . Biết mỗi thế thôi . Gọi là góp ít chuyện
 10. Hôm nay sinh nhật đại tướng Võ Nguyên Giáp Chúc đại tướng mạnh khỏe,tìm được truyền nhân nối dõi Đại tướng ơi,ước gì gặp được đại tướng một lần ... ......................................... Bác GiaBack nói hay quá . Cảm ơn bác . Đúng là văn với chương ,tiếng việt thật là đa nghĩa. Nghĩa đen ,nghĩa trắng ,nghĩa xanh ,nghĩa đỏ . Còn tên diễn đàn của em đọc chuẩn ra là Vô Vị . Hồi lập nick thiếu chữ j . Nên mới thành ra vậy. Em cũng hi vọng lắm,tìm được bản thân mình . Nhưng em đầu đất, thiểu trí, vô năng. Nên chắc phải nhận được những lời chỉ dẫn ân cần ,rõ ràng ,mạch lạc như của bác thì em mới hiểu nổi. Mới tìm được bản thân mình . Chứ những lời bóng gió gần xa thì em chịu ,nói mấy lời đó càng làm em quay cuồng,em lạc lối ,em hoang mang ,em tuyệt vọng ,em chênh vênh ,em chống chếnh ,em chơi vơi .... em thêm chán đời . Cảm ơn các Bác ,Cô,Chú,Anh ,Chi ,Em đã bỏ chút thời gian vào đọc bài ở đây ,và luận giải lá số cho em . Chân Thành Cảm Ơn ! ....................... Bá Nha Tử Kỳ thật là tuyệt vời ....
 11. Dạ,chào bác ạ . Cháu thật sự không thấy bác chỉ ra ý nào để cháu ngậm mồm làm hạt cát cho đời cuốn đi cả ạ . Cháu chào bác ạ. Bác đi mạnh giỏi ...
 12. Chào bác ,chào anh NDK Bác ,anh cứ cho em 1 trận đi ạ . Còn đã là hạt cát,dù có bay đi đâu thì làm sao mà biết được ạ . Còn em so với trời đất là hạt cát,nhưng em không phải là hạt cát ,nên em cũng cố muốn biết là mình bay đi đâu . Cái em cũng như mọi người cần là những lời chỉ dậy gần gũi mà thiết thực . Chứ không phải dăm ba lời vừa đọc vừa đoán ,vừa luận ,vừa suy . Bác cứ mắng ,cứ trách ,em ngộ ra được điều gì thì phải cảm ơn bác rất nhiều ,còn không thì cũng luyện được cái tâm mình thêm chút bớt nóng giận . Chứ cứ như bác nói,nói thật,chả thấy phân tích điểm nào để mà em ngậm mồm làm hạt cát ,bay đi đâu thì bay cả . Thân ái và quyết thắng !
 13. Dạ chị,chị chỉ dậy thế này,em vỡ lẽ ra nhiều điều . Mong chị tiếp tục chỉ dạy thêm . Em chân thành cảm ơn chị . Cái em đang bế tắc ,cũng là hiểu chính mình . Khi em hiểu hết mình ,tức là mọi sự cũng đã thông. Tâm linh ,thể xác hòa hợp . Chắc vài năm ,hoặc vài chục năm ,hoặc chẳng bao giờ em ngộ hết được bản thân mình . Còn tùy thuộc vào cơ duyên nữa chị à . ( Em nghĩ là vậy ) Khi em biết được bản thân mình ,thì chí ít cũng phải như cao tăng . Nói với học trò . Trò ơi ,ta sắp đi đây :D) . Bao giờ em biết được giờ phút em sắp đi ,chắc em mới gọi là hiểu được bản thân mình chị à ^^! Ma chị trích dẫn bài em nói với 1 nhỏ em trong diễn đàn ,làm em khó hiểu quá à . Đúng là em với bố me hay anh em ,tất cả đều có đôi phần xa cách . Không riêng gì ,ngay cả bạn bè,anh em sinh tử cũng thế . Không có ý gì ,chỉ là cảm giác thế thôi . Mình có thể chết vì anh em,anh em có thể chết vì mình ,không thể thân thiết hơn nữa.Nhưng vẫn có khoảng cách nào đó . Em chẳng mong thông hiểu tôn giáo ,âm dương gì,chỉ mong hiểu và điều khiển hoàn toàn bản thân cũng như linh hồn là tốt lắm rồi . Nắm bắt từng trạng thái ,quán chiếu từng ý nghĩ nhỏ ,điều khiển từng cảm xúc . Chi ơi,chi có thể xem cho em ,trong khoang 5 ,10 năm tới ,em có cái hạn nào lớn không ạ Cảm ơn chị nhiều nhiều
 14. Anh có ý định lên 1 thiền viện nào đó vài năm,chứ không có ý định đi tu . Hay hiện tại là thế ,già hơn nữa thì không biết . Em cũng đừng mang tuổi nhỏ hay tuổi lớn ra với anh . Sự học vô bờ ,tuổi em ít ,biết đâu cơ duyên lĩnh ngộ cao hơn anh mấy lần . Em đừng để tâm mình bị trói buộc ,bị làm mờ trước những cái nhận định mình cho là khách quan,là tất lẽ dĩ ngẫu . Cái gì cũng phải quán chiều ,đúng ,sai ,tốt,xấu . Em đều phải nhìn bằng 1 trạng thái tâm . Đừng để yêu ghét chi phối . Chỉ là duyên ,duyên đến sớm hay muộn .
 15. @ thanhlonglang Em à,anh không mơ ,em đọc kĩ các bài của anh ,em cũng sẽ thấy ,anh nói anh mơ ước ,rồi phía dưới anh tự phủ nhận mơ ước của mình . Anh không phải là người quá mộng tưởng . Anh từng nghĩ vấn đề này nhiều rồi ,không thể làm được . Vậy ta có thể xây dựng nên 1 Never Land cho mình và một số người không .? Mới đầu anh rất háo hức vấn đề này . Xây dựng nên 1 cái gì đó nhỏ thôi . Rồi anh thêm vào,có tình yêu ,tình yêu vào thì sao . Tình yêu là cái đẹp . Nhưng ,Có người đựoc yêu ,thì cũng có người bị phụ . Có giận hờn ,có ghen tuông . Rồi cũng dần dần mà tan vỡ . Rồi còn bao nhiêu cái khác nữa . Vài dòng không tiện dông dài . Trước mắt còn màn vô minh ,tâm chưa tĩnh ,niệm ý liên miên . Luyện Tâm ,luyện tính . Bắt đầu từ bản thân mình ,bắt đầu từ bản thân mình ....
 16. Anh à,thật sự là em không để bụng cái gì cả . Mong anh hiểu . Em có thể có cái hạn ,cái hạn rât lớn . Cái này là do em tự tạo ra . Chắc tầm 4,5 năm nữa trở lên . Mong các Bác ,các Cô xem có đúng không ạ. Với em chỉ cần đạt được mục đich,cái em mong muốn thì không cái gì là đắt cả . Vì vậy em cần các Bác,các Cô ,các Chú chi cho em,cho em thấy nó đắt cỡ nào để em sợ mà chùn bước . Kính mong tin .
 17. Mình nghĩ bạn đang rất mệt mỏi và nhiều bấn loạn . Nghe bác sĩ nói vậy,ai mà không suy sụp. Bạn hãy cố gắng lên ,cố gắng hết sức mình,vì tình yêu của mình dành cho chồng . Để không bao giờ phải suy nghĩ là mình chưa hết sức,chưa cố gắng hết mình . Để thế nào lòng mình cũng nhẹ nhàng . Trên đời có rất nhiều điều kì diệu ,điều kì diệu đến với người khác được,thì với mình cũng đến được . Bạn cố gắng lên ,mạnh mẽ lên nhé . Mình sẽ phái vài thiên thần đến hỗ trợ bạn :D Vài lời động viên suông .............................................
 18. Đoạn trời mưa là đã viết từ trước ,nhân một hôm đi dưới cơn bão về . Tình cờ post lên đây đúng lúc trời mưa . Chứ nào dám vừa đi đường vừa viết ,ô tô húc phải thì mệnh nào chống nổi ^^ Anh ga à,em vãn mong anh giải thích cho em biết thế nào là chập mạch . Em thì em thấy em điên,vì em hay nói liên thiên :D Bác LieuNganDinh , cũng muốn bác chỉ điểm cho nhiều điều ,để không còn là con ếch ngồi trong cái giếng nhỏ nữa , cố gắng trở thành con ếch ,ngồi trong cái giếng to . Được bác khai sáng để ngộ ra được nhiều điều thì tốt quá . Mong tin bác
 19. Anh ơi,em nào dám ghét anh . Anh xem lá số của anh ,đúng như em nói không . Em nói em bốc phét ,là vì tổng đoán thì em không chắc chắn,còn nhưng sao kia ,là lá số tử vi của anh mà ra mà . Địa không,địa kiếp hoạch phát hoạnh phá . Mệnh anh cũng dính sao Tuyệt của vòng Tràng sinh . Em nào dàm bịa ra . Mệnh anh Thiên tướng oai phong ,đi cùng Vũ Khúc ,khí khái bất quần cô độc . Đào,hồng khôi, việt . Địa võng ,thiên không . Anh làm nhanh rồi tiêu cũng giỏi . Ra ngoài đường cũng mang khí khái bất quần . Nên em mới cảm giác ( hay nói thật là bốc phét ) như là bài em viết ở trên . Em thì em biết em vô năng vô tướng . Cũng cố gắng tu thân tích đức . Nào dám cạnh khóe ghét anh . ................. Tướng tùy tâm sinh ,tướng tùy tâm diệt . Bao điều huyền bí ,cơ diệu cao linh . Làm sao biết mà chắc vân đề gì ,nên tất cả lời em nói chỉ là dám nói phét thế thôi . Lá số là đó ,nhưng còn Tâm ,còn Tướng , còn Phong thủy đổi dời . Quốc mệnh thắng nhân mệnh ,"Tỉnh" mệnh,"Huyện" mệnh,"làng" mệnh,"phường"mệnh,"xóm" mệnh . Bao nhiều điều ... ,em còn non dại làm sao biết hết ,cũng là vào nói vài ba câu ,cho các bác các chú ,các anh ,các chị phê bình ,chỉ điểm . Đặng khai sáng cái sự học . Em nào dám,nào dám ...ghét anh Mong anh hiểu .
 20. Viết vội vài dòng,rồi em phải đi có việc . Mọi người chớ có để bụng,cái em nói là cái thực tại chung . Cũng âu mượn mấy câu chữ kí của chị ntpt . Em không phải cầu thiên hạ sống tốt để không hại mình . Chỉ là cầu thiên hạ thái bình ,chứ không có vế đằng sau nha chị :D Sống chết đôi khi cũng là lẽ vô thường . Cuộc đời con người vốn chỉ là một chút nhỏ nhoi so với trường vô tận của trời đất . Còn em,không thích đi tu,tu là quên sự đời ,em có đủ khả năng rũ bỏ ,chỉ là chưa muốn :P Từng ngày ,từng tháng thì em không rõ,nhưng từng giai đoạn thì chưa khi nào em đi chệch , dù em chẳng biết cái gì trước ,nhưng luôn có gì đó chỉ đúng hướng phải đi . Đi qua rồi,trải rồi ,mới nhận thấy là vậy ^^ . Thân ái nha mọi người , mặt hồ tĩnh lặng ,mặt hồ tĩnh lặng . Tất cả chỉ là muốn hay không muốn mà thôi ... Ah,các cao thủ ơi,xem dùm em cái lá số . D: ......................................... Thuận Thiên,Nghịch Thiên,Hòa hợp i đường,nhìn trời sấm chớp ,gió vù vù . Thôi toi ,trên ... đang mưa bão to ,về quả này dính đòn rồi . Và về đến ..... ,qua đó một đoạn bắt đầu dính thật . Giông bão đã về đến đây . Thôi rồi . Gió to ,thổi bay gẫy cả cành cây ra giữa đường ,rồi đủ thể loại cũng bay ra giữa đường . Mưa quất vào mặt ,vào mắt xối xả ,sấm chớp loằng ngoằng trên đầu . Chưa bao giờ đi dưới trời mưa to thế này . Gió thổi từng cơn ,tay lái mình chắc thế,mà còn cảm thấy bị xiêu vẹo ,bị bạt đị . Mưa quất vào mặt,vào mắt bỏng rát . Mắt không thể mở ra nổi .Một quãng đường đầy ấn tượng . Đã mấy lần có ý định dừng xe ,tấp vào đợi bớt giông bão rồi đi tiếp cho lành . Nhưng không ,ta vẫn trên đường,ta vẫn đi . Có ý nghĩ chán nản ta vẫn đi ,như quyết tâm ta xây dựng. Mình đi dưới trời mưa gió . Cảm giác gì,chẳng có cảm giác gì cả . .............. Nghịch Thiên Cảm giác khoái chí,chà ,thật là tuyệt. Lúc sấm sét nhập nhằng trên đầu ,những lằn sét xé rách bầu trời. Một chút hoang mang . Một chút lo sợ. Nhưng ta phải đi,ta chống đối, ta đương đầu . Sét tiếp tục lan tỏa trên bầu trời . Bắt đầu biết sợ .Sợ trước cái quyền uy tối thượng của trời đất . Là con người,giữa cảnh mưa gió mịt mù đó . Một mình ,sao tránh khỏi cảm giác lạc lõng ,cảm giác hoang mang . Là cô độc,sự cô độc phá vỡ tất cả mọi thành trì Là cảm thấy nhỏ bé . Nghịch Thiên tất bại . ................. Thuận Thiên Thuận theo trời đất,quy thuận trời đất . Là con người,sống trong trời đất,hập thụ khí của trời đất mà hình thành nhục thể . Cảm giác thoải mái Mưa gió đó,sấm chớp đó.Đẹp đấy chứ ................. Hòa hợp Mưa gió đó,vẫn vũ đó ,sâm sét đó . Nhưng ta hòa mình vào khung cảnh đó . Mưa là bạn,gió là bạn, sấm sét là bạn. Tâm bình lặng,đi dưới trời mưa . Mưa vẫn quất vào mặt bỏng rát,mắt vẫn không mở ra được,gió vẫn thổi cho xiêu vẹo . Nhưng ta khai thông ,ta mở tất cả các giác quan ,ta hòa mình vào cùng mưa gió . Ta là mưa,ta là gió,ta là sấm sét Ta hòa cùng mưa,ta hòa cùng gió,ta hòa cùng sấm sét Cảm giác thư thái Trời,đất,ta là một ................ Đấy là bình yên,bình yên ngay cả trong mưa gió dữ dằn.Bình yên là trong bất cứ hoàn cảnh nào,tâm cũng thấy bình lặng. Là trước đất trời,con người vô cùng nhỏ nhoi . Không quyền lực nào lớn hơn nữa. Nhưng luôn tĩnh lặng . ............... Những con người,mình nhìn toàn nét chai sạn . Nhưng có những giây phút mình cũng nhìn thấy người ta cười . Nụ cười rạng rỡ,thánh thiện . Chỉ là cuộc sống,cuốn con người ta đi ,con người ta bị cuốn đi . Nhưng sâu thẳm tâm hồn ,vẫn còn điều thánh thiện . Là những giây phút hiếm hoi,không lo âu,không suy nghĩ, thoát khỏi thực tại hàng ngày . Họ trở lại bản thể thánh thiện . Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi . ............................................ Suốt cả quãng đường,mới đầu sao dài lê thê.Vì một mình ta đi dưới trời mưa gió như thế,chưa bao giờ ta đi dưới trời mưa gió như thế. Ta cô độc,ta cô đơn ,ta lẻ loi,và ta thấy đường dài . Khi ta thuận theo,mưa là bạn,gió là bạn,sấm chớp là bạn . Đường không còn thấy dài nữa . Khi ta hòa hợp ,ta là mưa,ta là gió,ta là sấm chớp . Con đường nó chỉ là con đường. Một giờ là một giờ,một ngày là một ngày . ..........
 21. Cái này là cái em tìm hiểu,một trong những cái cần biết . Em viết vừa rồi biết thể nào cũng có người viết lại . Âu cũng là để rèn tâm , tâm vẫn nóng ,tâm vẫn chưa thông . ^^ . Là người ,là người ,chưa phải là người đi tu ^^ Biết mình cần gì ,biết chứ ,cần 1 người thầy ,người bạn ,chỉ điểm cho những chỗ còn vô minh ! Nếu bác đọc hết những bài trên ,thì bác không biết,cũng mường tượng ra ,là em cần cái gì rồi chứ . MÀ em không hiểu bác nói lấy níck Vô Vi mà lại thế này là ,thế này là thế nào hả bác . Tất cả các bài viết trên của em đều theo dạng câu hỏi ??? ,và nói đúng những cái người ta vẫn thường làm . Em cũng chưa đọc hết nổi đạo đức kinh ,vô vi là thế nào cũng mới chỉ mường tượng . Bác rõ rồi ,bác chỉ hộ em vô vi là thế nào được không ạ
 22. Thân dính Tuyệt của vòng Trường Sinh . Địa không ,Địa kiếp một tọa thủ một xung chiếu,lại thêm Thiên không hợp về . KỂ cũng sắp đắc tam không ,mỗi tội không phải mệnh vô chính diệu =)) . Phá quân hãm địa ,thất sat hãm địa ,toàn là sao khó lường hoạnh phát cũng hoạnh phá . À mà phát thì chỉ có miếu địa . Một phúc đức ,một thiên di . Nhìn vô lá số,mặc dù chẳng biết gì về tử vi,cũng thấy nặng sát nghiệp . Năng mà tu thân ,chớ có hại người để lợi lộc vào thân ,bất chấp tất cả . Chớ có làm ăn với người ,rồi hất cẳng người ta ,độc chiếm một mình . ( Tất cả điều trên đều là bốc phét ) P/s cuộc đời cũng phải lưu lạc xa quê thì mới phát được (điều này cũng là bốc phét )
 23. Chán và thất vọng :D Thế nào là chập mạch . Còn chị,chi ntpt . Cái chứ kí của chị ấy . Bác ơi cháu mượn . Mượn ai ,ai cho mượn .?? " Lập đức phóng sinh để cầu thọ , thọ gì ,thọ cho ai ,cho bản thân mình à . ??? Giúp người trong lúc tai nạn khó khăn để cầu phước ,phước gì .? phước cho ai ,cho họ hàng ,cho mình , ..? ???? Bố thí người trong lúc cơ hàn đói kém để cầu lộc ,lộc gì ,lộc cho ai ,lộc cho mình .???? " .......................................... Nghĩ đến mình,đi chùa . Đầu tiên mình cầu gì .? Mình chắp tay,vái 3 vái , kính cẩn ,nghiêm mình , thưa các thần phật hôm nay con đến đây bái kiến các ngài . Tiếp theo cầu gì . Mong chùa chiền nơi các ngài ngự ngày một đông các phật tử,các thiện nam tín nữ . Mong cho các Ngài phổ độ chúng sinh ,tạo phúc muôn dân ,nhà nhà an lành ,người người yên vui ,đất nước thanh bình. Tiếp theo mong gì ,mong cho họ hàng gia quyến anh em xa gần mạnh khỏe an vui . Rồi đến lân mình,mong có chút sức khỏe ,tiền tài ,công danh . Để làm gì ,để có sức giúp người ,có sức giúp đời . .................................... Còn các người cầu gì .? Hết cầu cho bản thân,lại cầu cho gia quyến ,cầu cho vụ làm ăn thắng lợi . Lấy Đức đãi người cũng mong mưu cầu thọ ,phước ,lộc bản thân . Há dính tham sân si đầy mình , bao giờ mới thoát khỏi bể khổ . Muôn đời chỉ là kiếp người nhỏ nhoi ,làm sao cảm được trời,đất ,làm sao thoát khỏi sầu thương ,muôn đời bị chi phối trong những cái tầm thường vụn vặt . Muôn đời chỉ là hạn bụi nhỏ nhoi,ngọn nến nhỏ sớm lụi tàn,suốt đời bị cuốn theo cái xô bồ của cuộc đời,không bao giờ cưỡng lại nổi. Bị trói chặt trong cái si mê u dốt . Đáng thương thay ,đáng thương thay . .......................................
 24. Cảm ơn bác Hoc Trò . Triệt án ngữ tài bạch . Nên chắc phải 30 đổ lên mới gọi là có chút . Cái cháu mong muốn có phần mộng tưởng ,chút công danh ,tài bạch thì có đáng gì . Quả thật là đang trong thời gian biết đổi,đang dần bước vào giai đoạn mới .Đang tìm lối đi . Đang chênh vênh giữa "đời" và "đạo" chỉ vì dùng dằng,mà chẳng cái nào ra hồn hết . Giờ cháu đang muốn dứt khoát một con đường mà thôi . Đôi khi mộng tưởng cao xa,muốn học hỏi ,tìm hiểu để nói cho mọi người,hướng mọi người đến an lạc,đến cái bình yên thất sự. Muốn tìm hiểu xem cái gốc,cái ý nghĩa của kiếp người,thật ra là cái gì . Có phải là có nhiều tiền,có chức vị ,danh tiếng, vậy là mãn nguyện kiếp người không . Hay còn có những cái cao hơn nữa,những đều sâu xa hơn nữa. Tìm ra những cái sâu xa hơn nữa . Là con người ,công danh ,địa vị ,tiền bạc ,có đầy đủ ,nhưng vẫn chưa đủ ,vẫn thiếu cái gì đó . Cái đó là cái đang tìm kiếm :D Tiền nó có thể gần như là tât cả ,nhưng đã hấp lên thì cũng chả là cái gì cả . :P. Làm sao đây để thế giới yên bình ,nhà nhà bình yên,người người an lạc. Đem yêu thương ,truyền cho mọi người ,người truyền người . Chuẩn mực là gì ,đạo đức là gì . Khi con người ta ,người người nhân ái ,sống bằng yêu thương . Thì chuẩn mực chẳng còn ,tất cả những hành động thường nhật,những cái thường ngày,nó đã là chuẩn mực . Một thế giới vậy,há chẳng quá tốt đẹp sao . Nhưng than ôi ,là con người ,tất tham sân si ,tất nhiều ràng buộc Mộng mơ ,mãi chỉ là mơ mộng Trích một câu trong cuốn sách em đang đọc " nền văn minh của thế giới lấy sự ham muốn làm kim chỉ nam để phát triển.Nền văn minh của đức Phật lấy lòng nhân từ ,bác ái để dẫn đường" ........................................................ Mượn luận đàm lá số của cháu ,của em ,cũng là nhận nói vài dòng tâm sự P/s cảm ơn bác Hoc Trò đã coi giúp
 25. Em chưa thấy cái suy nghĩ nào của em là ủy mị cả . Và em mới lập nick hôm qua ,em cũng không hỏi về tình duyên nào . Đây là cái đầu tiên em lập . Anh trước khi nói gì ,em nghĩ anh nên suy nghĩ 1 chút . Anh đếm số bài em post là ra . Những điều em nói,không phải ai cũng hiểu được . Có lẽ anh là một trong những người không hiểu . Là con người ,ngay bản thân mình chưa chắc đã có thể hiểu hết . Là con người,cái khó khăn là biêt nám bắt từng trạng thái ,từng cảm xúc ,từng cảm giác của chính bản thân mình . Từ nắm bắt,dẫn đến điều khiển ,chi phối , thu phát tùy ý . Là con người ,có nhiều cái ý nghĩa để tìm hiểu ,vô vàn những điều ,sống sao để khi chết ,có thể mỉm cười hạnh phúc . Soi vào tâm mình ,ý và niệm do tâm động mà ra . Nhìn rõ tham sân si , cách để đều khiển ,khống chế tham sân si không phải là trốn chạy , mà phải nhìn ,phải nắm bắt ,phải quán chiếu nó , phải biết nó ra sao ,từ đâu sinh ra ,từ cái gì . Cô lập nó thế nào . .............. Thôi ,tự nhiên cao hứng . Mong các Cao Nhân tiếp tục xem cho em cái lá số . Em xin chân thàn cảm ơn .