• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vô Vi

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Vô Vi

 1. Đào hồng riêu y đủ cả . :D Sướng thế không biết. Tình hình là thành phi công lái máy bay rồi :) ............... ah,không biết được,cái lá số thứ 2 phần mềm hình như đang bị sai ngày rồi :))
 2. Thế là cuộc đời xuống dốc k phanh hả bác =.=!
 3. Tra lịch âm thì quả thật là 12/1/85 . Trình tử vi lạc việt sai ngày sao mấy bác ơi . còn vài trường hợp nữa nhảy vào 30 , mùng 1 cũng chệch ngày . Cháu ,em k biết ,nên k dám nói sao . Bác nào giải thích cho với
 4. Thành tâm mà chửi bới ghê gớm nhở . Tâm gì thế anh hai . Tâm điên hả
 5. Vợ bỏ đi thì lấy vợ khác , gì mà phải xoắn hả anh ^^ Nhìn qua số má cũng khá mà . Mà anh cũng có tài xem bói đấy . Đọc sách rồi tự xem cho mình đi :D
 6. Đã đi nhờ vả thì khiêm cung lễ phép . Chắc cô có "số má" lắm nên 2 năm nay gặp chuyện k thuận lợi nên "cũng muốn xem tử vi xem sao" . Cô muốn thì cô phải thành kính Chứ k phải cô muốn không thôi là được Nghe cái giọng tưng tửng tưng tửng Cô nhờ "bạn nào biết thì chỉ dùm mình nha " thì đợi bạn của cô vào chỉ dùm cô nhé . ..................................................... Tôi cũng tầm tầm cô ,nhưng chả phải là bạn cô ,biết cũng ít ít để chỉ thử cho cô nhé Cô là người cô độc ,ít bạn ,tánh tành ngông cuồng ngỗ ngược . Chỉ anh em ở cái mồm ,còn trong lòng thì mày mày tao tao ,chẳng coi ai ra cái gì cả . Lúc nào cũng muốn hơn người ,và luôn coi mình hơn ngừoi ,nhưng thực sự là chẳng được cái tài năng gì cả . Nhưng ít ra là trong bản thể con người cũng không đến nỗi không cải tạo được . Từ nhỏ đến giờ kể cũng được suôn sẻ nhiều đường . Nhưng từ giờ trở đi bắt đầu gặp bất lợi rồi Cuộc đời gập ghềnh trắc trở cũng tất cả mà do cái thái độ ra cả . Nên cố gắng sửa đổi mọi điều đặng hòng vớt vát tương lai Từ giờ cuộc đời sẽ xuống dốc mà ngoài 30 tuổi mới hòng vớt vát lại được
 7. kiểm tra đúng giờ chưa đồng chí . Khéo lại giờ dậu ấy nhỉ . Đã nghi là đúng ,ôi ,đã nghi ngờ,tâm đã thiên lệch thì đúng cái gì nữa . Dù có không đúng thì cũng tự vận tự suy là đúng thôi . Đây gọi là tự huyễn ;)
 8. Muốn đi hẳn không muốn về quê hương bản quán nữa sao ? có cách đấy anh ạ ...
 9. Nên lấy thêm lá số giờ mão và tị . Và thêm chi tiết về bản thân . Như ra ngoài có được gái theo nhiều k Vân vân và vân vân Khéo lại lá số giờ tị ấy nhở ^^
 10. Cố gắng đợi sư phụ haithienha,bác giaback,bác hoctro tư vấn nữa :) . Chúc gia đình bạn gặp được nhiều điều tốt lành :D Thân ái
 11. Có chuẩn lá số không nhỉ . Nhìn cũng ngon quá đi thôi Nhưng vô chính diệu sao làm được tổng thống nhỉ :D Nhưng chắc tại tây khác ta
 12. Em ainguyen nói quả thật là không suy nghĩ . Bác sư phụ rất được mọi người yêu mến.Bác bỏ không ít thời gian ra giúp mọi người giải đáp phần nào thắc mắc về con người mà đổi lại chẳng được gì cả . Nghe bạn nói vậy chắc bác sư phụ cũng buồn lắm . Và cái lời lẽ của bác sư phụ hoàn toàn không có gì phản cảm . Chỉ là một chút bông đùa mà thôi . Tất cả là cái thái độ của bạn ,góc nhìn của bạn . Bạn nhìn méo thì thành méo ,nhìn tròn thì nó tròn . Dăm ba lời không thể nói hết Bạn cần rèn luyện thêm , mình nghĩ là như vậy . Cần có cái nhìn tích cực hơn ,và thấy nhiều mầu tươi sáng hơn :( Chào thân ái .......................... Ban ntpt cũng bức xúc gớm nhở =))
 13. Ổng biết người ta bao tuổi mà xưng anh ngọt sớt nhở :(
 14. Đồng - Âm - Kình - Phượng - Giải Có phải bạn ở Hải Phòng không vậy . Ở HP thì rất là đắc cách đó =))
 15. Số này đi nhiều ,tính tình lại hay thay đổi . Công việc chắc làm những việc có tính chất đi lại ,lưu động là đắc cách
 16. Thật là đáng "choáng váng" và "ngưỡng mộ" . Chọn như chọn đồ ấy nhở . Mặt béo múp ,tay béo múp . Thôi lấy thằng béo múp kia cho nó "nồi nào vung ấy"
 17. Quả là rất xấu trai,lại được tật mê gái thì không ai bằng :D)
 18. Bác ngochong nói hay quá . Xin chân thành cảm ơn bác Mong bác giúp đỡ mọi người trong diễn đàn nhiều hơn nữa Chúc bác luôn mạnh khỏe
 19. Chắc là cái lá số có 3 hóa cạnh nhau
 20. Hấp nặng rồi . Xem được hạn lấy vợ không phải dễ đâu . Lại còn xem lá số có duyên nợ nữa thì cao thủ không có nhiều . Mềnh thế này sắp lên cao thủ rồi =))
 21. Tâm và Thiền . Nhìn lá số của cháu thì thiên không thủ mệnh. Làm cái gì cũng lưng trời gẫy cánh . Ý chí phấn đấu không được cao,có thể nói là không có chí . Đầu óc thì thấy không đến nỗi nào,nhưng hoc hành thì lận đận . (chủ yếu do quá lười =.=! ) Và dường như có duyên với mấy điều cao siêu huyền bí . Đã mấy lần định dứt ra,nhưng rồi như vô tình hữu ý lại bị kéo trở lại. Cuộc sống tuy không giàu nhưng cũng k đến nỗi nào . Chỉ hiềm một nỗi tìm mãi không ra 1 bạn hiền,người tri kỉ để nói chuyên,kể tâm tư . Không biết có phải điên khùng không mà nói thì chẳng ai hiểu gì cả . Đã buồn lại càng buồn thêm . Muốn kiếm sư phụ chỉ điểm cho một số điều,thoát khỏi cơn tăm tối . Đạo và Đời ,tâm ,niệm ,ý . Vô vi ,hư không Sắc tức thị không ,không tức thị sắc . Chủ yếu là các phép thiền định ,tâm dứt ý ,bỏ hết niệm , tham sân si. ................. Xin các Bác ,các Chú,các Cô mở lượng xem qua lá số cho cháu ,chỉ cho cháu qua cơn mê tối . Chân thàn cảm ơn các cô chú . http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính mong các bậc cao thủ như chú HaiThienHa,chú ThienSu ( Cháu nghe cô Liễu ca ngợi chú rất nhiều,tìm đến diễn đàn từ rất lâu cũng là nghe cô kể về tài năng của chú.Không những về Tử Vi , Phong Thủy mà còn rất nhiều môn khác nữa ) ...... Nhiều khi trong cuộc sống cháu mong muốn làm ra nhiều tiền,cũng là lo cho bản thân,gia đình,bạn bè ,và trên hết là giúp đỡ được mọi người. Có lẽ là con người ảo tưởng ,với những ảo vọng xa xôi ,mong muốn xã hội an bình ,mọi người an lạc . Muốn chỉ cho mọi người thấy ,cuộc sống là sao,thế nào là tận hưởng cuộc sống , thế nào để mãn nguyện,mỉm cười khi nhắm mắt xuôi tay ,muốn chỉ cho mọi người thế nào là đạo phật ,đạo phật đích thực hướng con người ta đến cái gì . Người người nhân ái,xã hội nhân ái,đất nước nhân ái ,thế giới hòa bình . .......................................... Nhưng bản thân tài hèn ,tâm hồn tăm tối ngu dốt ,đến bản thân mình còn chưa tường tận ,tâm mình còn chưa tĩnh,thì làm sao chỉ bảo được mọi người . Vì vậy điều khẩn thiết nhất mong có vị sự phụ nào thu nhận,chỉ điểm để cháu đi qua được màn vô minh này . .................. Năm nay là năm cháu có tương đối nhiều biến đổi,có thể nói là đột phá trong tâm thức,sau thời gian vừa qua (tháng 3,4,5,6,7) chủ yếu tháng 4,5,6 . Chưa bao giờ mà cháu trong tình trạng mất kiểm soát,và bị kich động ,và suy nghĩ biến đổi liên miên không ngừng ,từ trạng thái này sang trạng thái khác trong thời gian vừa nêu . Đã định từ bỏ ,không đọc,không suy nghĩ về mấy cái như tử vi,phong thủy ,thiền,đạo ,vô vi nữa. Mà cuối cũng vẫn bị hút vào .
 22. Có Khoa Quyền Lộc 3 cái cạnh nhau . Cự cơ mão dậu nhưng lại có song lộc Giàu có thôi chứ chẳng thể là đại cự phú. Mệnh có tuần triệt lại được nhật nguyệt kị sửu mùi chiếu về . Nói chung là có nhiều cách tốt nhưng Chốt hạ vẫn không là đại cự phú được . Mà nhiều tiền để làm gì ,ngỏm lúc nào lại k hay ................... Một tỉ là 1 tỉ nào Tỉ bảng ,tỉ usd ,hay tỉ vnd :| ................................ Nghe mấy thằng khoe tiền ghét thế
 23. Cung phụ mẫu hoàn toàn chuẩn .Không hợp với song thân ,song thân cũng khắc khẩu nhau . Là người hồi nhỏ khá nóng tính,giờ vẫn nóng tính nhưng ghìm lại được ,cứng đầu và ngoan cố . Ăn nói thì đối với người dễ bị mất lòng . Sau hiểu rồi sẽ thấy là mình không có ý gì cả . Cung Quan vậy chiếu về vậy mà ảnh hưởng rất nhiều . Mời LiênTrau luận tiếp :))
 24. Sao mình đi đâu cũng có tai tiếng là cãi nhau nhỉ .Mình có cãi nhau bao giờ đâu B) Các bạn đừng đổ oan cho người có tội chứ :D