• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vô Vi

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Vô Vi

 1. Thôi,để miêu tả qua về đồng chí. Cao,gầy nhẳng,mắt sáng ,mới gặp qua có vẻ ít nói,sau thân thân chắc sẽ nói rất nhiều . Đại khái nghe kể thì là người có ý chí ,có nhiều suy nghĩ lớn . Ham thích mấy cái về đạo,đời ,khí công ,"trương tam phong" Học hành tương đối khá,khả năng tiếp thu cao . Trường chuyên lớn chọn mà. Đỗ bách khoa ,học được một năm thì bỏ học ( do học quá dốt) Ra ngoài lông bông đi làm Rồi bị đuổi làm ( do tình,tiền ,và nhiều mâu thuẫn khác chăng ..?? ) Tức ra ngoài mở công ty về it,tiếp tục theo đuổi đam mê . Hiện giờ đang làm gì nhỉ ,hệ điều hành Việt nhỉ B) . Chả học it ngày nào mà lại làm it,lại là viết hệ điều hành ,rất chi là hoành . :D Năm nay là năm tương đối đen ,trên răng dưới giầy há mõm ,nhiều hợp đồng tưởng ký đến nơi rồi thì tạch .Do có ông thì vợ đẻ phải vào viện chăm vợ gấp ,có ông thì hôm sau kí thì hôm trước đi cafe để quên bố vali tiền ở quán , nói chung rất nhiều nguyên nhân,lý do dẫn đến tạch . ...................................... Có gì không phải bỏ qua hén
 2. Mong các cao nhân vào xem giúp người yêu em :-"
 3. Năng tích phúc đức . Số này tài thọ đều từ phúc đức mà ra . B) . Mà hỏi các cao nhân vận hạn năm nay với năm sau hay năm sau nữa xem thế nào . Chứ mấy năm xa xa kia còn khướt mới tới :D
 4. Hình như nước khác là có chi phí đền bù tuổi xuân.Nước mình chẳng biết có không . 85 thì cũng khá tuổi rồi . Bạn "Cáo" tính thế nào quyết nhanh để con người ta đỡ khổ Chào Thân ái vầ Quyết Thắng
 5. Nói gì thì nói,nhiều người nói,nhiều người ngăn cản thì cũng nên suy nghĩ . Âu cũng là chuyện cả một đời . Không những phải suy nghĩ cho mình,mà còn suy nghĩ cho người . Người lớn,dù sao cũng va vấp sóng gió nhiều hơn ,cuộc đời trải nghiệm nhiều hơn ,cảm giác tốt hơn,rõ ràng hơn . ............. Cố mà lấy để rồi hạnh phúc 1 ngày đau khổ 1 đời . Ấy thì không nên . .................. Nhưng hạnh phúc của mình,mình cũng phải chủ động nắm giữ .................... Để mà hài hòa,để mà biết không lạc lối,thật là khó . ............................ Có topic bên kia đòi làm thủ tướng với bộ trưởng để giúp cho non sông đất nước. Nghe qua sao mà cảm động thế . Chẳng nhẽ nào "tất cả chỉ là chém gió thôi ?"
 6. Mình cũng yêu là hết mình B) Liêm Tham tị hợi ,hội không kiếp . Chẳng biết là có sao không vậy nhỉ các cao nhân ...
 7. Cảm ơn anh ,tôi đã quá lời . Anh nói đúng,có làm được gì cho mọi người chưa mới là quan trọng Tôi xin sửa lại . Tiềm năng của anh lên được cao . B) Chúc anh đạt được mơ ước có cái gì đó để làm gì đó cho mọi người
 8. Công danh kêu lận đận.Mà đòi làm thủ tướng hay bộ trưởng cơ à. Nhìn lá số thì chả nên làm trong nhà nước làm gì . Quan lộc thì không có chính tinh tọa thủ Ra đường thì bị người ta ghét vì cái tội "chém gió" k ngửi được . Thôi có gắng kiếm được 1 vợ 2 con 2 tầng 4 bánh (matis) là tốt rồi
 9. @ l t t s : Nhắn tin qua nick diễn đàn này :| Mong mọi người ghé qua mở lời vàng ,ý ngọc khai sáng cho em ,cháu . .....
 10. Không ấn được link lá số :| . 3 lần đò liền ,k biết là khắc chồng khiến chồng phải bỏ đi ,hay sát chồng khiến chồng phải ra đi,hay vì cái gì đó mà phải 3 lần đò nhỉ . Đây có phải lá số của bạn k ,link lại lá số giúp bạn này http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 11. @ Lãng Tử Tình Si Nghe chú nói xong thấy mê rồi. Ý kiến rất chí lý . Đề nghị chú pm vào hộp thư của anh bàn bạc cụ thể nhé . Giờ anh cũng muốn đọc thêm tử vi cơ mà k có tiền mua sách . Chú đầu tư tiền mua sách nhé . Anh dùi mài đèn sách ,đợi 2 năm sau có thành quả rồi hưởng lạc cùng chú =)). Rồi sau đó xây thêm chuỗi nhà nghỉ ,khách sạn ,xông hơi ,mát xa sau na . Ôi,càng nghe càng thấy yêu nghề rồi =)) .......... Chờ chú hồi âm để vạch kế hoạch cụ tỉ
 12. Nói ra thì xấu hổ,nhưng chừng này tuổi đầu rồi mà vẫn k thấy gắn bó với nghành nghề gì.Ngay cả công việc hiện tại cũng tương đối tốt,tương lai cũng rất phát triển ,mà cũng không thấy gắn bó. Mong mọi người xem giúp cho em,cháu xem làm nghành nghề gì thì thích hợp. Hạn năm nay với năm sau của em,cháu ra sao . ( em,cháu muốn hỏi về tiền bạc,công việc ) Mong mọi người chiếu cố. ................ Chân thành cảm ơn mọi người đã mắc công đọc
 13. Đưa tiền tôi cầm hộ cho . Đến 35 tuổi lấy lại . Chứ bỏ ống heo thì 3 bữa là đập ra mất . http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif)
 14. Xin lỗi bạn hoàng PD (đánh vần là Pờ Đờ , hay PHờ Đơ hay Pờ Dơ hay đại loại cái gì tôi k biết Phờ Dờ ) Tôi xin lỗi vì nói nhiều cái vô căn cứ . Nhưng chủ topic còn chưa bức xúc ,bạn làm gì mà bức xúc ghê thế . Chả là tôi chỉ nghĩ thoáng qua đến cái thế thời ,thời thế Nhỡ đâu rồi còn có nhiều người lại còn có lá số tốt hơn bội phần em chủ topic Nhỡ đâu cái lá số người ta có kém hơn mà phúc đức cha ông bội bội phần . Ôi,nhỡ đâu lá số người ta chả đẹp nhưng bố người ta làm to hay rất to ,có thể là rất rất to Nhỡ đâu nhà ai đó có các cụ tọa đúng cái ... long mạch :| Ý tôi chỉ muốn nói còn nhiều cái ảnh hưởng đến cuộc đời . Và cái mong muốn của tôi chỉ là em chủ topic như bác Sư Phụ nói ,không nảy sinh tự mãn ,kiêu ngạo . Và vì lá số đẹp,có thể làm to . Nên tôi thêm câu rèn Tâm ,luyện Đức để có ÍCH cho Đất Nước,cho Quê Hương,cho Tổ Quốc ............................................ Thôi,viết xong mới thấy em sunný cũng có vẻ k hiểu thiện ý của tôi . Tôi xin CHỐT HẠ tại đây . ..................... Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc,đã bực mình ,đã có những ý nghĩ xỉ vả tôi ,và đã xỉ vả tôi =)) ................. Thân Ái & Quyết Thắng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif
 15. Ai chẳng đôi chút trong lòng nảy sinh cảm giác so sánh . Thường là con gái thì cái tính ích kỉ nhỏ nhen ,tủn mủn lớn vô cùng . ................ Cuộc đời tôi k phải thân cư tiền ,nên tiền với tôi k phải là nhất . ................. Lá số này tốt về tiền ,quan thật . Nhưng có vẻ như chồng con thì phải bù đắp lại về tiền ,quan . ................... Vưỡn chưa phải là thập toàn thập mĩ ................... Mà liệu có cái lá nào thập toàn thập mĩ k nhỉ .......................
 16. Có những người nghe thật là ...bó tay =.=! . Có những người nghe thật là bay bay . Cuộc đời ,sướng khổ buồn vui . Nào đâu, an định ...
 17. Vâng tôi ganh tỵ . =)) vãi lúa nhà cô . Đôi khi cái ranh giới giữa mọi chuyện thật mong manh ...
 18. Lá số có tốt cũng đừng quá ỉ vào mà thành kiêu ngạo em ạ . Sư phụ haithienha nói rất chí lý đấy .Nên khiêm nhường,tập trung cho sự học . Đức năng thắng số . Tướng tùy tâm sinh ,tướng cũng tùy tâm mà biến đổi . Lá số tốt thì có thể cuộc đời em được thuận lợi về nhiều cái hơn người khác . NHưng không có nghĩa rồi sẽ làm to. Rồi sẽ lên thống đốc ngân hàng . Ôi,viên vông http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif . Anh nghĩ em mà làm ngân hàng nhà nước. Giỏi 4 xịch lên được trưởng phòng -_- . Làm ngoài thì cũng rứa . To hơn trưởng phòng tẹo ^>^ À ấy là theo lá số . Còn chưa gặp mặt ,chưa biết được :-" ................................................. Vài lời gọi là liên thiên . Mong em học tốt,tu dưỡng tốt ,thành người có ÍCH cho đất nước,cho tổ quốc
 19. Rõ ràng là cô nịnh đầm mà . Nhưng tên sư phụ độc thật . Hải Thiên Hà Hai Thiên Hạ Hại Thiên Hạ ........................ Thực sự là nghe tên haithienha thôi . Đã thấy có cái gì đó thiên về ... tử vi lý số rồi :) . Nghe qua tên có thể thấy đây là người thời nhỏ học rất giỏi các môn về số học,tính toán . Tính tình hồi nhỏ hơi trầm mặc,ít nói,thỏ thẻ nhút nhát như con gái . ...................... Chúc Sư Phụ haithienha luôn luôn mạnh khỏe . Vì giờ cháu chả có tiền nên mong rằng ngày nào đó bác về quê hương bản quán cháu được biết . Cháu chạy ra sân bay cầm cái biển welcome grandmaster haithienha :) . Rồi tay cầm bó hoa tặng bác,ôm hôn bác thắm thiết ,rồi lái taxi đưa bác đi chơi :( . Ôi,thật là một giấc mơ hạnh phúc =))
 20. Anh bạn Vovi này thú vị nhẩy! OK! thật ra tôi có ý tưởng gom anh chị em nào là fan của bác haithienha, gom xiềng gửi bác món quà ý nghĩa làm quen vì thấy bác nhiệt tình quá mà free thôi. Không biết bác có nhận không):smile.gif Mình anh trúng quả đậm vậy,gom mọi người mần chi nữa ^^ . ................. Sư phụ ơi,sư phụ luận đoán cho bao nhiêu người ,giúp được bao nhiêu người lường trước được những khó khăn vận hạn . Ấy cái công ơn đấy của sư phụ mọi người khắc cốt ghi tâm lắm lắm . Không biết sư phụ nói ra có bị phạm vào việc tiết lộ thiên cơ không. Sư phụ ở nơi xa xôi quá ,cháu chẳng đủ tiền qua gặp để mà ngồi uống trà đá cùng sư phụ. Chỉ biết nói từ đáy lòng . Lời chúc sư phụ luôn mạnh khỏe ,yêu đời,vợ thương ,con hiếu
 21. Lại phải làm phiền Sư Phụ HaiThienHa và các Cao Thủ . Xin xem cho cháu ,em đường hậu duệ . Con cái cháu,em có được nhiều không. Có đủ nếp đủ tẻ không Con cái có là người có ích cho xã hội ,cho tổ quốc không lá số của cháu ,em http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 ............. Chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ vô Vị thời gian qua Cảm ơn sư phụ HaiThienHa,bác HocTro,các Đệ Tử của bác HaiThienHa Đồng cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia topic Đặc biệt cảm ơn 1 người đã cùng ngồi chém gió. Chân thành ,ấm áp . Chân thành cảm ơn diễn đàn đã mang đến một nơi trút bầu tâm sự Vâng,xin cảm ơn ! :)
 22. Kiếm khá thì lại quả sư phụ haithienha ít đi :-" anh hai
 23. Em chẳng phải cao nhân nên chẳng thấy gì đặc biệt cả :| Sát Phá Tham ,khôi viêt,tả hữu ,xương khúc . Nhìn chung toàn thây sao hổ báo. Chắc làm trong quân đội là hợp :) Nhưng cũng chỉ đến Tá là cùng =)) . Mong các bác không chém nặng tay =.=!
 24. Công danh lên rồi mà thân thể lại tàn tạ,tâm hồn héo hon . Ấy thế chả biết được hay mất =.=!
 25. Xin lỗi em anh k có số đi tu em ạ. Lấy vợ nói nhiều thì nhà đỡ phải bật đài,bật tivi chứ sao nữa . Được mọi người nói sến là sướng lắm . Trước giờ mình cứ tưởng trong thẳm sâu mình lạnh và tàn . Ai dè mình cũng được khen là sến . Ôi,quả này một ngày đẹp ,đẹp quá . Tĩnh tâm là để nhìn em cho nó rõ hơn . Chứ k phải để đi TU . =))