• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

canhcut

Hội viên
 • Số nội dung

  193
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About canhcut

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

943 lượt xem hồ sơ
 1. Bác Haithienha ơi, được bác xem cho cháu thấy vui quá ạ ^^. Bác cho cháu hỏi thêm 2 câu nữa nha bác. - Anh người yêu mà bác nói năm nay cháu có thể vợt được ấy ạ, liệu có phải qua 1 đời vợ hay chồng nước ngoài ko ạ (vì cháu thấy bảo triệt cung phu là phải lấy thế mới bềnT_T)? Nếu gặp được thì tầm tháng mấy có khả năng hả bác? - Cháu cũng đang ấp ủ dự định kinh doanh 1 cái j đó trong năm nay, nhưng có người bảo năm nay dính Lộc Kỵ, ko nên làm, bác nghĩ sao ạ? Với lá số này cháu có thể làm kinh doanh về mảng gì thì hợp cách ạ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=huong&date=1990,11,24,6,20&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Cháu rất mong được bác hồi âm.
 2. Đầu xuân Đinh Dậu, cháu xin gửi lời chúc mừng năm mới tới bác Haithienha và Diễn đàn. Năm 2016 công việc, tình cảm của cháu vẫn chưa có biến chuyển gì nhiều. Năm 2017 này ra Tết cháu sẽ đi làm, công việc liên quan đến hành chính, giấy tờ hợp đồng cho công ty mới khởi nghiệp (công việc này tự đến với cháu, do người quen giúp đỡ). Kính nhờ bác xem giúp cháu - Công việc sắp tới này cháu làm có được lâu dài không? Nếu không thì bao giờ cháu có cơ hội làm việc tốt và ổn định được? - Bao giờ cháu có người yêu? (Cháu đợi quá lâu rồi mãi vẫn chả thấy chàng đâu để vợt bác ah :() - Năm nay gia đình cháu có vận hạn gì xấu ko ạ? Dưới là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=huong&date=1990,11,24,6,20&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Mong cháu có may mắn được bác xem cho.
 3. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Tựu chung lại là số này được cái này lại mất cái kia, tung lên chút rồi lại cho rơi tự do đúng ko anh :( ...vậy chắc còn chán dài dài...giờ em đang vật vã tìm đường sinh kế, ko biết bao giờ mới gặp ông quan lớn để dựa hơi :P ...hi vọng dựa hơi kiểu quân sư quạt mo...chứ vợ bé thì mong không có phải =)) hihi...cơ mà chuyện học hành em đương thụt lùi dần thế này...biết bao giờ mới khá để túm áo bác to to đây...hic hic. Thế số này ko kinh doanh riêng được cái j được hả anh? :rolleyes:
 4. @ bạn VN339: Cảm ơn bạn đã động viên mình, hihi. Không biết mai sau thế nào, chứ hiện giờ những điều mình đang cố gắng làm, mình không nghĩ là mưu cầu gì to tát cả...chỉ tại ý chí và trí nhớ, nghe như kiểu già rồi ấy, nó làm chùn bước...thêm những khách quan bên ngoài nữa...làm mình đôi khi chả muốn bước nữa, đâm ra lại thành bỏ cuộc giữa chừng, lại về với số 0. Không biết lá số bạn gần giống thế, bạn đã chọn được con đường cho mình chưa...mình thì vẫn bộn bề lắm cơ ~~ @anh Quốc Tuấn: Cảm ơn anh. Anh ơi, ngày xưa em có từng được anh xem, anh có khuyên là nên đi theo đường kinh doanh sẽ đỡ vất vả hơn đường quan lộc. Không biết sau này thế nào, chứ hiện giờ em nhìn bản thân mình chẳng thấy có tài cán gì, tự ti kinh khủng. Đi làm công việc không có như ý, người hướng dẫn em gần như em chẳng học hỏi được gì cả, nên em đành nghỉ chờ cơ hội khác T_T
 5. Bác haithienha ơi, cảm ơn bác đã xem và đưa ra lời khuyên với cháu. Chuyện công việc cháu cũng nghĩ là sẽ còn lận đận, cháu mới nghỉ việc chỗ cũ vì cảm thấy không học hỏi được gì nhiều. Trong thời gian tới cháu sẽ cẩn thận hơn. Cháu cũng hiểu là mệnh không kiếp thêm gần đủ bộ lục bại chắc là sẽ có nhiều điều phải buồn lòng, tỉ dụ như cháu ngày càng nhận thấy mình tuy không đến nỗi là nhận thức kém, và ngày trước đã từng có điều kiện để phát triển năng lực và tương lai...nhưng cảm thấy người tính đúng là không bằng trời tính, thành ra so với chúng bạn cháu học cùng thưở trước, về sự nghiệp công nghiệp cháu không bằng các bạn....nếu không muốn nói là càng ngày càng vô định hơn. Chuyện tình cảm, bác ạ, không phải cháu bi quan đâu, mà người yêu cháu thì cháu ko có yêu, người cháu yêu hay có cảm tình thì lại không đến được đâu. Thực ra chuyện tình cảm cháu cũng không đặt nặng lắm, vì cháu nghĩ tùy duyên, nhưng nếu mình làm nguy hại đến người ta, thì có lẽ sẽ dằn vặt cả đời mất Bác ơi, nếu có thể bác cho cháu hỏi thêm vài điều nữa, tranh thủ lúc bác ghé qua đây, hi vọng không phiền bác...vì thực sự những lời bác nói cũng giúp cháu nhìn lại và định hướng lại bản thân mình rất nhiều. - Liệu cháu có phát triển thêm được về học tập không ạ? có thể là đi du học hoặc học lên thạc sĩ? nếu có thì bao giờ có khả năng? - Cháu làm kinh doanh về mảng đất với xây dựng có hợp không ạ? - Lấy chồng muộn, tầm 28 tuổi gọi là muộn chưa ạ? Người này thế nào ạ, quen trong môi trường nào ạ? Số cháu có khi nào 2 đời chồng không? Con cái thế nào ạ? - Bác ơi, với mệnh vcd nhà không nóc như này, lại thêm thế lực từ di chiếu sang...không biết có phải vì thế mà cháu luôn trong tâm trạng suy nghĩ, không có tự tin, hoài nghi và căng thẳng không? liệu có cách nào để giảm bớt, hạn chế dưới góc nhìn của tử vi không bác? Mong hồi âm của bác.
 6. Cháu chào bác và mọi người, Kính mong bác xem giúp lá số của cháu với. Về thông tin cá nhân thì: Cháu là con gái cả, sau cháu có 1 em trai, 2 chị em không hợp tính, cháu nói nó thường không nghe lời mấy. Nhà cháu làm kinh doanh, kinh tế thì cũng bình bình, mấy năm nay việc làm ăn khó khăn hơn, lại bị mấy phi vụ người ta lừa tiền, nên đang tính đổi hướng. Về công việc, cháu mới nghỉ việc, đang học thêm về mấy ngành kinh tế, cháu vốn học ngoại ngữ. Năm nay cháu tự dưng bị nổi hạch...trước giờ cháu chưa từng bị thế này. Về vận hạn thì - Năm 2006 ông nội cháu mất - Năm 2012 âm lịch ông ngoại cháu mất - Năm 2008-2012 cháu học xong và ra trường, dù không thực sự thích ngành học của mình lắm - Năm 2014 cháu đi làm chính thức Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hilda&ldate=7,7,10,8,4&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Bác ơi, mong bác xem giúp cháu : -Vận hạn từ giờ tới sang năm 2015 cháu có khá khẩm hơn chút nào không ạ? -Đến bao giờ cháu mới tìm được môi trường tốt để làm việc và có điều kiện được học tập ? -Số cháu có khi nào không kiếm được ai yêu mình cũng như mình yêu người ta không? Cháu tự dưng chả có cảm hứng gì quen thêm bạn bè nữa vì thấy mọi thứ nó nhạt nhòa quá...hay ế quen rồi nó thành trơ lì cảm xúc, hic hic Mong hồi âm của bác
 7. Cháu xin được tóm lược bài viết của bạn này để dễ theo dõi hơn ạ.
 8. Cháu cảm ơn bác đã xem giúp. Cháu cũng quyết tâm năm nay phải khác năm ngoái, hi vọng là mọi việc được như hi vọng ạ. Chúc bác một buổi tối tốt lành ạ.
 9. Năm vừa rồi thì cháu cũng có người quen xin giúp việc cho, nhưng do hơi lằng nhằng nên lại thôi bác ạ. Thực sự năm ngoái là một năm hết sức bế tắc với cháu, thi cử cũng không được như ý dù cũng dồn sức khá nhiều. Bác ngó qua giúp cháu xem năm nay có gì mới không ạ, chứ cứ lẹt đẹt như năm vừa rồi thì chán lắm ạ. Giờ thì cháu vẫn đang xúc tiến xin việc, và giúp công việc ở cửa hàng bố mẹ cháu, nhưng cũng bị nhầm lẫn mấy lần, chẳng biết năm nay có tốt tí nào không, chứ đầu năm mà buồn thiu ạ.
 10. Bác ơi, bác xem giúp cháu nha bác...bài ở dưới cùng nên cháu đành up lên...chắc qua trang này cũng cuối luôn T_T
 11. Cháu chào bác Túy Lão, Hic, cháu vẫn chưa xin được việc, lại thêm thất vọng bế tắc quá ạ. Kính mong bác xem giúp cháu: - Năm 2014 này công việc/ học hành của cháu có tiến triển được không? Bao giờ cháu tìm được việc ạ? - Nếu hướng qua kinh doanh thì cháu có thể làm được về ngành gì ạ? - Liệu năm nay cháu có người yêu chưa ạ? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hil&ldate=7,7,10,8,4&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác!
 12. Cháu chào bác, Bác ơi, năm 2013 này là một năm bế tắc, cháu ra trường vàmãi không xin được việc, cháu thậm chí cảm thấy không chắc chăn về năng lực củamình nữa. Mong bác xem giúp cháu : - Nếu cháu nhảy sang kinh doanh, thì có thể làm về gì thì hợp ạ? - Năm 2014 sắp tới, mọi thứ có khá khẩm chút nào không ạ? Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hil&date=1990,11,24,6,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 13. Cảm ơn bác ạ, bác nói thế cháu có niềm tin hơn chút rồi ạ, thật là nhiều khi cháu cũng hoài nghi những lựa chọn của mình nữa :(
 14. Bác ơi, mong là bác có ghé qua đây, bác xem giúp cháu vận hạn năm nay với ạ. Giờ vẫn thất nghiệp, có phải chăng cháu kén cá chọn canh quá ko :( Giờ Mão http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cảm ơn bác nhiều ạ
 15. Mong có duyên với bác lần nữa ạ :(