• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VietnamRich

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About VietnamRich

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 14/08/1987

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.DienDanTMDT.com
 • Yahoo
  vietphu.hoang
 • Skype
  hoangvietphu

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Cầu Giấy, Hà Nội
 • Sở thích
  Nhiều lắm ạ ... :)

Xem hồ sơ gần đây

599 lượt xem hồ sơ
 1. Em cũng chuyển khoản từ hôm 2/10 rồi ạ, vẫn chưa có Link vô lớp. Tài khoản Chuyển: Trần Phương Dung Số TK: 190 2061 2670 015 | Techcombank CN Kim Mã, Hà Nội Họ và tên học viên: Hoàng Việt Phú
 2. Em là học viên khóa Phong thủy Lạc Việt cơ bản 04, bây giờ em mới có điều kiện tham dự tiếp lớp Nâng cao nên em muốn đăng ký tham gia khóa Nâng cao 4 lần này được không ạ? Cảm ơn anh.
 3. Nam tuổi Đinh Mão (1987), Nữ tuổi Mậu Thìn (1988) thì năm nào cưới là tốt nhất ạ? Sinh các con năm nào là tốt nhất ạ?
 4. Nhờ các chú, các anh tư vấn giúp cháu về thời điểm kết hôn và sinh con năm nào thì tốt ạ. Cháu và bạn gái đã yêu nhau 6 năm, hiện tại chờ cho công việc ổn định một chút chắc cũng sẽ đi tới chung kết. :) Ngày sinh của cháu (nam): Thứ sáu 14/8/1987 (Dương dịch) - Tức Ngày 20 tháng 7 âm lịch. Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mão Ngày sinh của bạn gái cháu: Thứ năm 25/2/1988 (Dương lịch) - Tức Ngày 9 tháng 1 âm lịch. Ngày Canh Tuất, tháng Giáp Dần, năm Mậu Thìn Các chú, các anh tư vấn cho cháu những thời điểm kết hôn tốt và những năm sinh con sẽ có tuổi tốt ạ, chắc chúng cháu cũng chưa sinh con ngay vì còn muốn đi học ở nước ngoài nhưng nếu năm tốt thì thôi cũng cứ tiến hành. :) Cảm ơn các chú, các anh nhiều! H.V.P
 5. Con xin đăng ký 5 lá cho gia đình nội ngoại ạ: Địa chỉ của con: Hoàng Việt Phú, phòng 601, tòa nhà N08B Thanh Bình, phố Duy Tân, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số ĐT: 090.207-7444 Con cảm ơn cô wildlavender ạ!
 6. Em cảm ơn thầy, em chưa có nhiều hiểu biết nên chưa tự mình giải thích được đúng sai cho mọi người, mong rằng sẽ được học hỏi nhiều hơn từ thầy và các anh chị để gìn giữ và phát huy những kiến thức quý báu của dân tộc từ hàng ngàn năm để lại. :) Vâng, em là học viên lớp PTCB ạ. Do một số lý do chủ quan cũng như khách quan mà em vẫn chưa tham gia được lớp PTNC, mong rằng sẽ sớm có cơ hội ở lớp sau ạ. :)
 7. Em muốn tham khảo thêm ý kiến của thầy Thiên Sứ, anh Thiên Đồng và mọi người về cách giải thích một cách thấu tình đạt lý về vấn đề này. Phân biệt các lĩnh vực áp dụng và cách áp dụng chính xác để tư vấn các vặt phẩm như đá quý, trang sức phù hợp, mang lại sự tốt lành cho mọi người. Vì hiện tại rất nhiều nơi tư vấn về Đá quý, đá phong thủy dựa trên Mệnh theo Cung Phi, kể cả các Tổ chức tương đối uy tín. Em đang làm việc trong lĩnh vực đá quý, trang sức nên rất muốn được tư vấn cho mọi người một cách chính xác và mang lại hiệu quả thực sự cho mọi người. Nhưng nếu không giải thích được đúng sai thì thật khó để mọi người tin tưởng ở mình, mà tặc lưỡi dùng công thức phổ biến hơn nhưng không chính xác thì không đành lòng. Em cảm ơn thầy Thiên Sứ, anh Thiên Đồng và mọi người. H.V.P
 8. Em cảm ơn thầy Thiên Sứ và anh Thiên Đồng. Như vậy bài viết trên hướng dẫn chọn lựa đá phong thủy, đá quý trang sức theo các hành tương ứng với Cung Phi là sai. Vậy mà rất nhiều nơi hiện đang tư vấn các vật phẩm: đá quý, trang sức, đá phong thủy theo ngũ hành tương ứng với Cung Phi, nguy hiểm quá thầy ạ. :)
 9. Em cũng có thắc mắc về phân biệt Cung Mạng (ví dụ: Lư Trung Hỏa, Đại Lâm Mộc, ...) và Cung Phi (Càn, khảm, cấn, chấn, khôn, ly, tốn, đoài - Và ngũ hành Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương ứng). Trong những lĩnh vực nào thì áp dụng Cung Mạng và trong lĩnh vực nào thì sẽ áp dụng Cung Phi? Trong phong thủy Lạc Việt thì thường áp dụng Cung Phi để phân cung điểm hướng, ... Tuy vậy rất nhiều người sử dụng Cung Mệnh để chọn người hay vật hợp với mình (theo ngũ hành) trong khi theo Cung Phi thì mỗi người có có một Hành tương ứng. Ví dụ khi chọn vật phẩm, trang sức phù hợp thì có nơi áp dụng theo Ngũ hành của Cung Mạng (nam nữ sinh cùng năm thì có Hành giống nhau), có nơi lại tư vấn áp dụng theo Ngũ hành tương ứng của Cung Phi. Mong các cao nhân cho ý kiến để áp dụng không bị nhẫm lẫn và gây tai hại ạ. Em xin chân thành cảm ơn! :) Đây là 1 bài viết về vấn đề này nhưng không áp dụng theo Phong Thủy Lạc Việt nên không biết sự chính xác được đến đâu, mọi người tham khảo ạ:
 10. Cháu cảm ơn bác, biết trước để cháu chuẩn bị tinh thần ạ. :) Năm nay và năm tới cháu liệu có tin gì tốt không ạ, nếu toàn hao hụt và nợ nần chồng chất thì vất vả quá, từ trước tới giờ cháu cũng chưa phải nợ nần ai. :)
 11. Kính gửi các bác, các anh, Theo lời khuyên của các bác, các anh, cũng một phần vì yêu thích lĩnh vực kinh doanh, nhất là những lĩnh vực có thể kinh doanh ở quy mô lớn, có nhiều thử thách và cơ hội, cháu đã tham gia trong lĩnh vực Bất động sản được một thời gian (hơn 1 năm với cả vị trí quản lý về kinh doanh và trực tiếp đầu tư kinh doanh). Tuy vậy thị trường Bất động sản tại Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung trong mấy năm gần đây tương đối khó khăn, không có nhiều cơ hội để làm việc, cống hiến và thành công như thời gian trước đó. Cháu lại là người mới gia nhập lĩnh vực này, đúng vào thời điểm khó khăn những nhà đầu tư lớn, những người làm việc trong lĩnh vực này nhiều năm còn phải lận đận và chuyển sang làm ở các lĩnh vực kinh doanh khác. Chính vì vậy công việc của cháu không có nhiều tiến triển và tương lai không rõ ràng. Hiện tại cháu đang có một cơ hội được làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh Vàng bạc, đá quý, trang sức ở một doanh nghiệp lớn (trực thuộc một ngân hàng quốc doanh hàng đầu tại Việt Nam). Lĩnh vực kinh doanh này có nhiều điểm tương đồng và có thể tận dụng các kỹ năng, kinh nghiệm của cháu trong lĩnh vực bất động sản. Lợi thế của công việc này là tương đối ổn định, nếu làm tốt thì có tương lai rõ ràng, vẫn có thể làm thêm về đầu tư, kinh doanh bất động sản (vì tập khách hàng, sản phẩm, quy trình kinh doanh có điểm tương đồng nhau có thể tận dụng). Xin các bác, các anh tư vấn giúp cháu xem ngoài kỹ năng, kinh nghiệm thì còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cơ hội này liệu có phù hợp với cháu không, diễn biến sẽ thế nào, trong thời gian nào và cháu nên làm sao để có kết quả tốt đẹp nhất? Cháu xin cảm ơn các cao nhân trong Diễn đàn Lý học Đông Phương. Chúc các bác, các anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt! H.V.P
 12. Em đã tốt nghiệp khóa Phong thủy Lạc Việt Cơ bản, rất mong Khóa phong thủy Lạc Việt thực hành 2 sẽ sớm khai giảng! :)
 13. Cảm ơn bác HaiThienHa, những lời khuyên của bác hết sức đáng quý đối với cháu trong thời điểm hiện tại khi tuổi trẻ mải miết đi tìm một con đường mà đôi khi thậm chí không biết là mình muốn đi đâu về đâu. :) Cháu cũng không cầu danh vọng hay giàu to gì cho cá nhân mình, có chăng là để có cơ hội giúp đỡ những người đang khó khăn xung quanh mình được nhiều hơn thôi. Mà thực ra giờ cháu cũng đã hiểu, tiền bạc không phải là tất cả, có rất nhiều cách để giúp đỡ mọi người có được cuốc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy bác động viên cháu có cơ hội thành công trong lĩnh vực cháu đã lựa chọn thì cháu có thể yên tâm để phấn đấu cho công việc được rồi. :) Mong là công việc của cháu sớm được thay đổi theo hướng phù hợp và ổn định để phát triển. Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác HaiThienHa và các bác, các chú, các anh chị trong diễn đàn đã dành thời gian tư vấn cho những người đang đi tìm con đường của cuộc đời như cháu! Chúc bác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an! H.V.P
 14. Bạn hãy post là số và họ tên của mẹ bạn, sẽ có người giúp đỡ trong khả năng có thể. Mong là mẹ bạn sớm bình phục!
 15. Thời điểm này cháu muốn thay đổi công việc vừa để có công việc phù hợp hơn với định hướng tương lai (ngành đầu tư kinh doanh Bất động sản), vừa để tiết kiệm chi phí cơ hội (làm gần hơn, trong TP Hà Nội chứ không phải đi ra ngoài). Xin các chú, các bác tư vấn giúp cháu xem có nên thay đổi theo hướng đó không, khoảng bao lâu sẽ thực hiện được thay đổi? Cháu cũng nhận được một số lời giới thiệu về công việc, không biết nên chọn theo hướng nào ạ? Cháu cảm ơn các chú, các bác nhiều!