• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lá nhỏ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Lá nhỏ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

101 lượt xem hồ sơ
 1. Cháu up topic chờ bác haithienha! Cháu xin cảm ơn!
 2. Chị ntpt! Em cảm ơn chị về lời khuyên. Có lẽ vì em thích con trẻ thèm làm mẹ, thèm có một gia đình của riêng mình để chăm chút (vì tuổi thơ của em cũng ko thực sự có một gia đình hạnh phúc), em vẫn nghĩ khi mình có con mình sẽ ko để con khổ vì những việc như mình đã từng khổ, muốn làm lại tuổi thơ của mình qua tuổi thơ của con đó chị. Thêm vào đó em ở với bố mẹ chồng ở nông thôn, nếu tới năm tỵ mới có tức là cưới 4 năm mới có con, để vượt qua dư luận ở một vùng quê còn phong kiến với những lời ra tiếng vào, chịu được áp lực từ bố mẹ chồng ko phải là một chuyện nhỏ đâu chị ạ. Chưa có con, người con dâu khổ vì nhiều lẽ lắm! Nhưng nếu năm nay chưa tốt lại phải chịu nỗi đau mất con một lần nữa thì thà em chờ tới năm tỵ, thà chịu những áp lực kia còn hơn. Chứ nỗi đau mất con khó nguôi ngoai lắm ạ. Em rất cảm ơn những chia sẻ của chị! Đây là lá số của chồng em http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v%C5%A9+v%C4%83n+th%E1%BB%A9c&date=1985,11,5,5,45&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 3. CHáu cảm ơn bác HỌc trò. Đúng là bọn cháu nên đến bác sĩ vì có lẽ cả hai vợ chồng đều ko thực sự khoẻ, chắc cũng có chút vấn đề về sức khoẻ sinh sản. Bác Haithienha, chắc bác bận quá nên chưa giúp được cháu. Cháu chờ tin bác ạ!
 4. Cháu xin các cao nhân chỉ giúp. Từ trước tới giờ cháu rất hay mơ mình bị chậm giờ (Có thể chậm giờ học, giờ làm giờ hẹn...) nghĩa là luôn có cảm giác mình bị muốn giờ càng cố đi đến điểm hẹn, càng sợ bị muộn thì các có các biến cố xảy ra kiến mình ko thể đi. Giấc mơ lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu năm rồi dưới các dạng các chi tiết khác nhau nhưng cốt truyện thì luôn chỉ có thế. Ko biết điều đó có ý nghĩa gì ạ? (bình thường trogn cuộc sống cháu luôn là người đến đúng giờ)
 5. Cảm ơn bác Hoctro đã giúp cháu. CHáu cũng ko dám hỏi thêm về ngày giờ đâu. Vì cháu thật tâm rất mong mọi chuyện đc tự nhiên. Chỉ là chuyện con cái khó khăn, kinh tế bọn cháu cũng khó khăn, bây giờ quyết định làm thụ tinh nhân tạo là bọn cháu phải chuẩn bị một khoản tiền do đó bọn cháu muốn có chút tia hi vọng hơn để có thể quyết tâm. Một lần nữa cháu cảm ơn bác.
 6. Cháu xin phép được up topic lên! Mong các cô chú trên diễn đàn quan tâm!
 7. Cháu muốn hỏi thêm là liệu cháu có thể chờ tự nhiên ko hay nên chấp nhận các biện pháp hộ trợ như Thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh ống nghiệm. Cháu rất cảm ơn ạ!
 8. Kính thưa bác Haithienha! Năm trước bác và các cô chú, anh chị trên diễn đàn đã xem giúp cháu về chuyện con cái. Bác có nói rằng năm nay cháu có thể có thailại nhưng khó giữ, nếu có đầu năm sinh được trong năm thì mới hi vọng nếu sinh trong năm thìn thì khó, tới năm Tỵ thì mẹ tròn con vuông. Cháu cũng cảm thấy rất áy náy vì lại tiếp tục làm phiền bác và các cô chú trên diễn đàn thế này. Nhưng vì năm nay cho đã bỏ qua nhiều cơ hội trong công việc để tập trung vào việc con cái. Cháu định tháng sau sẽ đi làm thụ tinh nhân tạo, chứ thụ tinh ống nghiệm thì cháu ko có tiềm lực kinh tế đầy đủ vào lúc này để nghĩ tới. Bác và các anh chị có thể xem giúp cháu xem tháng 2 và tháng 3 âm tháng nào cháu có thể làm thì tốt ko ạ? Một lần nữa cháu xin cảm phiền bác và các anh chị. Dưới đây là lá số của cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Di%E1%BB%87p&date=1985,10,25,14,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 9. Nhờ cô Tiểu Phương xem giúp cháu ạ. -Cháu tên là: Nguyễn Thị Phương Diệp - Ngày sinh: 25/10/1985 (Dương lịch) lúc 14h15 Cháu cảm ơn cô!
 10. Cháu kính nhờ các cô các chú giúp cháu! Đêm qua cháu mơ thấy mình đi lạc vào một khu, cháu đi trên một con đường nhỏ mà hai bên đường đều là những hồ nước (không biết có phải là hồ ko, chỉ là dọc bên đường toàn là nước thôi nhưng ko sâu như sông), cảm giác như con đường dẫn ra sông vậy. Điều đặc biệt cái vùng nước dọc đường đó rất nhiều cá, cá cực kỳ to, nhiều lắm ấy ạ. Nó cứ chi chít toàn cá là cá thôi ạ. Cũng có con chết, nhưng phần lớn là khoẻ mạnh, bơi lội rất dạn dĩ, ko sợ người. Cháu thấy lo lắng vì những hình ảnh mình bắt gặp trong giấc mơ đó, nó ko giống với những hình ảnh nào mà cháu đã đc nhìn qua. Mong các cô chú chỉ giáo cho cháu ạ.
 11. Cháu cảm ơn bác Haithienha. Có vẻ năm Tỵ tốt hơn với cháu phải ko bác vì cả chuyện con cái và công việc đều có cơ hội hơn. Theo lá số thì đúng là lĩnh vực nào cháu cũng lận đận (quan lộc, con cái...), giàu thì cháu ko mong vì thật ra nó cũng phụ thuộc tính cách của mình, tính cháu thì ko thể làm giàu đc, cháu mong sao có con, rồi một công việc ổn định lương công chức thôi cũng đc mình sống cuộc sống bình dân. Cháu cảm ơn bác đã giành thời gian trả lời cho cháu cả hai lĩnh vực mà cháu quan tâm nhất. Kính chúc bác sức khỏe!
 12. Cháu up lên nhờ bác haithienha xem giúp! Cháu cảm ơn các bác rất nhiều
 13. dạ vâng! Mong bác xem cho cháu lá số của cháu. Liệu sang năm cháu công việc của cháu có thuận lợi hơn ko? Năm nay thì quá chán rồi ạ? Cháu muốn thi vào công chức liệu có đc toại nguyện ko?
 14. Cháu quên đây là lá số chồng cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 CHáu ko biết chính xác giờ sinh của anh ấy. Anh ấy trán cao mũi cao, tóc thưa, người tầm thước, là con thứ hai trogn gia đình 3 con, bố là con vợ lẽ, chồng cháu là con trai duy nhất. Tính tình hiền lành thật thà. học về kĩ thuật. HIện tại công việc của chồgn cháu cũng rất khó khăn.(đã 7 tháng rồi bị nợ lương, lương thì ko cao lắm) Cháu muốn hỏi hai điều: 1. Công việc tương lại của chồng cháu thế nào? 2. Sức khoẻ của anh ấy.
 15. Cháu cũng ko nghĩ là học khá là sẽ dễ kiếm tiền, cháu chỉ mong mình học hành tử tế cố gắng chăm chỉ trong công việc thì tìm đc một công việc ổn định thôi. Bác mà biết cảnh cháu thi công chức chạy công chức vào ngành giáo nó nhọc nhằn như thế nào thì bác sẽ biết cháu vì sao mà lo lắng thế. Dù đi dạy thì được học trò rất yêu quý cháu cũng tự thấy cháu hợp nghề này chẳng mong công quyền hay gì cả nhưng mà công việc ko ổn định nên cháu lo nghĩ nhiều thôi ạ. Bác ơi chồng cháu cũng ko có máu liều hiện tại thì công việc cũng chưa ổn thu chi toàn cháu cáng đáng. Nghe bác nói thế cháu mừng quá chắc sau này chắc được an nhàn có chồng lo cho rồi. Vâng cháu có dám ham gì đâu ạ. Chỉ mong thi đỗ công chức để mà bình yên làm nghề. Năm nào thi nó lấy 2 thì mình đứng thứ ba (vì mình ko có tiền mà chạy đó bác, lúc có tiền chạy thì chưa tìm được đúng cửa chạy) chứ thi công bằng cháu chẳng ngại gì cả. Cảm ơn hai bác đã tư vấn cho cháu. MOng là sang năm mọi chuyện sẽ tốt hơn và nhất là "thằng lớn" nó có thể đưa tiền cho đúng như các bác đã nói.