• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cotaomobile

Hội viên
 • Số nội dung

  71
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About cotaomobile

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cảm ơn Anh Thiên Luân rât Nhiều . vì em sợ coi ngàyliên quan đến tuổi nên em posst bài . chân thành cảm ơn em sẽ coi ngày ngaoi đó liền
 2. Xin Giúp Cháu . cháu và ợ cháu định cuối năm nay sanh 1 bé . Xin mấy Bác Xem giúp cháu
 3. Cháu xin chào tất cả bé thứ nhất cũng đã lơn nay cháu muốn nhà có thêm 1 bé nữa , trai hay gái cũng k quan trọng nhưng nếu gái thì hay hơn vì cháu đã có bé trai rùi . cháu 1983 vợ cháu 1984 bé trai thứ nhât là 2007 vậy cháu có thể chọn năm nào cho tốt với bé k bị khắc cha và mẹ. Mong các Bác và sư phụ giúp cháu chân thành cảm ơn rất nhiều
 4. Cháu chào Chú Thiên Đồng . Chúc Chú Năm Mới Mạnh Khoẻ , và công việc Thành Công . cháu tuôi Quý Hợi 31/12/1983 Nhằm 28/11/Quy hợi . Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ph%C3%B9+c%C6%A1+t%E1%BA%A1o&date=1983,12,31,21,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Hnay : lúc 17h 03p ngày 06/02/2011 ( Mùng 4 tết tân mão .) 1 . Cháu chuẩn bị KInh doanh lĩnh vực DTDD và Máy tính . Mong chú xem giúp cháu là lần này cháu làm công việc này có đc tốt đẹp và trôi trải hay k ?việc làm của cháu có ổn định hay trắc trở gì hay k ? 2.nhờ chú xem giúp về sức khoẻ trong năm nay của gia đình cháu (cháu Quý hợi , vợ tuổi giáp tý 03/8/1984 , con trai Đinh hợi 04/02/2007 AL) 3.chú có thể cho cháy ngày giờ khai trương cho việc kinh doanh đc thuận lợi . nhà cháu Hướng tây nam (240 độ ) cháu cảm ơn chú
 5. chuc mưng nhà Bác Miêu mập chuẩn bị có thành viên mới. chúc mừng Phong thuỷ lạc việt .
 6. mổi người có 1 số thì đành chịu vậy chứ sao. rất cảm ơn Anh Hoctro trả lời
 7. Cháu chào chú Haithienha > cháu đúng là Sinh ra ngay giờ đó. mẹ cháu đã nói thế nếu như 2 tiếng 25p nữa là cháu có hte63 qua năm mới rùi , cháu chiệu oan 1 tuổi chỉ ccan 2h25p. thật sự năm trước 2008 thì cháu dư lắm , nhiều thừ tiền tới tay cháu toàn là quý nhân cho (ba vợ trúng số cho vợ , mẹ thì có dư cho , nhưng cháu đã bị thất bại là đi sai hướng , mua đất bị đóng băng lổ ,mua xe du lịch cho thuê cũng k dư. cuối cùng bán hết và bán luôn cái nhà mua từ 2002 do cháu đứng tên. bây giờ từ nhà 4t xuống còn cái nhà trệt . 1 năm nay thì nếu k co tiền của ba mẹ thì cháu k biết làm sao. cháu k thiếu nợ nhưng cháu k còn vốn. Cháu bịnhu7 vậy cũng đáng vì cháu thiếu hiểu biết lúc trước có tiền thì k biết làm ăn nên nông nổi bị như vậy. bây giờ có hướnbg đi thì lại .... cháu dư tính năm sau sẽ làm ăn lại (vốn thì có thể mượn người em gái và em gái hứa cho mượn làm lại) nhưng chỉ làm nhỏ dể nuôi GD) cảm ơn Chú đã quan tâm , mông rằng chú có thể chỉ giúp cháu trong hoàng cảnh này
 8. Chào Anh HocTro. hôm qua em và vợ em cải nhau 1 trận lôi đình luôn . vợ em bỏ về nhà luôn..(nhưng k về đc ) tình hình là k đồng nhất với nhau vì công việc .mình nói gì ra cũng bị bửa lại hết k hiểi tại sao vợ nổi cáo như vậy. Nhưng mình lấy chì kháo cửa khoá lại và vợ k về đc và ngồi giai thích từng li từng tí rùi mới ổn lại. mình thật tìn k ngờ Anh đón đúng như vậy. bây giờ em k biết phải làm sao , giờ thì có thể nói là ổn lại đc đôi phần . nhưng k biết về sau sẽ ra sau nữa , anh nói năm sau sẽ có chuyện nữa em k biết hướng phvi như thế nào. k biết có khi nào dọn về nhà mới ở nên xảy ra nhiều chuyện như vậy hay k ? trước giờ k có chuyện cải nhau như thế đâu . Mong anh có thể chỉ hướng em để cho GD yên ổn lại. con em về ngaọi chơi rùi vài ngày em về rước lên lại . mà hình như em thấy nhiều chuyện k thể tin đc giờ suy ngẩm lại thấy có thể. mổi lần thằng nhỏ về nhà ngaòi là k chuyện này thì chuyện kia àh , nhưng lần này thì thật là lớn . đồ đạt gì tình nghĩa thì đập ráo hết rùi. thân nhà sơ đồ nhà em đây
 9. @nguoilangdep : hi bạn theo mình thì đo là sự tuần hoàn thôi.có vay thì sẽ có trả . mình vay ma k tự trả thì ở trên sẽ tự đi đòi thôi mà. nếu nói như bạn thì những người sóng k có lương tâm khi chết xuống rùi thì sẽ đc tha thứ dể kiếp sau làm như thế tiếp nữa thì sao ?cho nên mới có nghiệp Chướng này thôi bạn . cầu mong những điều tốt lành đến với Mẹ bạn và Gia Đình Bạn. thân
 10. cháu chào tất cả Cô Chú . Hôm nay được đọc những bài nghiệp chướng rất hay . đọc xong 10 trang thi quên giờ phải đi làm giấy tờ luôn . rất cảm ơn Các Cô Chú và các Bạn đã có những bài rất hay về nghiệp chướng. Cháu chào chú Thiên Sứ . Cháu co 1 việc như theế này mong Chú chỉ hướng cho cháu với. Lúc trước cháu co` hứa với lòng rằng cháu làm xong việc thì cháu sẽ cúng kiếng , nhưng nay cháu đã quên. vậy cháu phải làm sao , và muốn trả lể lại tất cả những việc mình đã hứa mà mình chưa làm đc thì phải thế nào ? Mong chú chỉ giúp cháu thân
 11. cái bệnh này khó trị lắm àh . Em có quen 1 người có bệnh này , bây giờ tángia bại sản luôn k bỏ đc. giờ có cách này nè .biết ổng đi đâu kêu công an vài lần là ổng k đi nữaa2h. cho gặp công an vài lần thì tởn thui.
 12. Hi anh Hoctron . Mong anh cho biết thêm tý nữa về công việc và tình hình sức khoẻ thêm với. năm sau k biết có đở hơn năm nay k ? có nên tránh những gì hay k ? mong anh cho biết thêm nữa. thân
 13. Chia buồn cùng gia đình Anh .
 14. Cảm ơn Anh Học Trò rất nhiều. em thì sự tính trong năm làm , nhưng sau khi cất nhà xong thì lại gặp khó khăn về kinh tế , lại thêm nhiều chuyện nữa xảy ra , đành sang năm làm luôn cũng k còn xa nữa . dự tính sang năm bán hàng diện tử dtd là nghề của em , em k có nghề nào khác . thật tình là nhìn lại thì thấy mình tệ thật số k làm giàu nổi như anh nói là đúng. rất cảm ơn
 15. xin giúp cháu có thề chọn ngày tháng nào để kinh doanh trong năm tới đây . nhà cháu hướng tây nam 240 độ , cháu tuổu quý hợi 1983 , vợ tuổi tý 1984 , con tuổi đinh hợi 2007 xin giúp cháu 1 ngày tốt có thể mở tiệm kinh doanh lại . mong các Bác , Chú , Cô giúp thân một năm đã qua. nay gần tất niên . Xin nhờ Các bác , Chú xem giúp cháu ngày khai trương cho năm sau . cháu chân thành cảm ơn Xin mấy chú xem giúp ngày khai trương cho năm sau . xin chân thành cảm ơn