• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Trung Vũ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Trung Vũ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bão số 8: Miền Trung “hỗn loạn” vì dự báo sai lệch (LĐ) - Số 217 Thứ sáu 20/09/2013 06:42 Bão số 8 tan trước khi vào đất liền và di chuyển đến bờ sớm hơn dự báo hơn... 1 ngày (24 giờ). Đây cũng là cơn bão mà chỉ có Việt Nam dự báo, không đặt tên quốc tế. Như vậy, lại thêm một cơn bão có dự báo sai lệch lớn, khiến các địa phương khu vực Trung Trung Bộ bị “lố” trong công tác chuẩn bị, ứng phó với bão, mọi sinh hoạt đời sống bị đảo lộn... Chống bão “thái quá” Bão số 8 tuy không được dự báo là cơn bão mạnh, song các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên đã hết sức chu đáo trong việc chủ động triển khai các công tác phòng tránh và đối phó với cơn bão gần bờ này. Trao đổi với Lao Động tối 19.9, người đứng đầu của TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ - Giám đốc Bùi Minh Tăng - khẳng định, bão số 8 đổ bộ vào đất liền miền Trung sớm hơn dự báo khoảng 4 tiếng. Thay vì sẽ đổ bộ vào rạng sáng 19.9 như dự báo, bão đã vào đất liền Trung Trung Bộ từ khoảng gần giữa đêm 18.9 - 19.9. Theo ông Tăng: “Bão vào sớm hơn dự tính 4 tiếng là khoảng thời gian ngắn không đáng kể. Chúng tôi thừa nhận dự báo vừa rồi có thiếu chính xác do chưa xử lý đúng thông tin từ các máy đo khí tượng. Đây là bài học cần phải rút kinh nghiệm cho những lần dự báo sau”. Cũng theo ông Tăng, dự báo sai số 4 tiếng là nằm trong khoảng sai số cho phép (5-6 tiếng). TT Dự báo khí tượng thủy văn đang họp để nhận định lại quá trình dự báo đối với cơn bão này. D.H Ngoài các hoạt động tất yếu là nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kêu các loại tàu thuyền trên biển vào nơi neo đậu an toàn... các địa phương còn quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ chiều 18.9 đến hết ngày 19.9. Dừng hoạt động toàn bộ tại các công trình xây dựng; ngừng, hoãn nhiều hội nghị, hội thảo; thay đổi hàng loạt lịch công tác khác... Nhiều địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi đã chỉ đạo ngành công thương tích trữ lương thực, thực phẩm, lương khô và cả các loại nhu yếu phẩm khác. Các vùng quê ven biển, người dân căng mình ra trong mưa để chèn chống nhà cửa. Có nơi như ven biển Thừa Thiên-Huế đã tổ chức di dời dân ngay trong đêm 18.9... Tuy nhiên, khoảng 20h30 ngày 18.9, bão số 8 gần như trút cơn mưa cuối cùng vào đất liền, khu vực ven biển rồi tạnh hẳn. Sáng 19.9, nắng đẹp trải vàng trên khắp cả khu vực duyên hải miền Trung. Song, mọi quyết định cho học sinh nghỉ học, thay đổi lịch công tác, ngừng, hoãn hội họp, các sự kiện xã hội, các tour du lịch... đã “bị” ban bố trước đó đã không thu hồi kịp... Tuy nhiên sáng 19.9, các tỉnh miền Trung trời quang mây tạnh và bão không đổ bộ như dự báo (ảnh chụp tại TP.Đà Nẵng sáng 19.9). Ảnh: Thanh Hải Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kiêm Trưởng ban PCLB TP Phùng Tấn Viết cho biết: “Chính quyền dựa trên dự báo thời tiết, báo bão mà ra các quyết định liên quan đến công tác phòng tránh lụt bão. Mọi sự chuẩn bị chu đáo để chủ động đối phó với bão, đặc biệt liên quan đến tính mạng, tài sản của người dân là cần thiết. Chính quyền không thể làm khác được, vì căn cứ vào dự báo bão của cơ quan chuyên môn. Bây giờ nắng đẹp, trời bình yên mới thấy công tác chuẩn bị hơi thái quá... Nhưng lỗi này là do “ông” dự báo, biết làm sao được”. Báo bão sai, có do năng lực? Bão số 8 được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền từ 4 giờ sáng 20.9 (bản tin ngày 18.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ), gây mưa to và gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 - cấp 10. Thực tế, khoảng 17 giờ 30 ngày 18.9, vị trí tâm bão đã vào đến đất liền, ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Nghĩa là thời gian bão chạm bờ sớm hơn dự báo hơn... 24 giờ. Như vậy, sự dự báo đã có sai lệch về thời gian và sai cả về cường độ. Nhưng rất may, bão đã tan thành vùng áp thấp, chỉ gây mưa lớn. Người dân phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê - Đà Nẵng) khiêng cọc đóng mắc rớ vào bờ tránh bão (ảnh chụp sáng 18.9). Ảnh: Nhiệt Băng Trả lời vấn đề này, GĐ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ - ông Trần Quang Chủ - cho biết: “Nguyên nhân dự báo có sự sai lệch này là do diễn biến bất thường của cơn bão. Quan trắc lúc đầu (từ 17.9 - khi phát bản tin đầu tiên về bão số 8), cơn bão di chuyển chậm, 5-10km/h. Nhưng sau đấy, bão đã di chuyển nhanh hơn và tan sớm hơn trước khi vào bờ so với dự báo”. Theo ông Chủ, đây là cơn bão hình thành trong biển Đông, sát bờ và chỉ có Việt Nam báo bão (các nước khác báo là vùng áp thấp), không được đặt tên quốc tế. Vì thế, ngoài số liệu quan trắc, tổng hợp của các trạm, đài khí tượng thủy văn các tỉnh trong khu vực Trung Bộ, đài chỉ tham khảo thông tin, số liệu của các đơn vị khác trong nước. “Chúng tôi cũng đã tổ chức họp trực tuyến với đài quốc gia, cùng nhận định và đưa ra kết luận, dự báo như vậy”. Ông Chủ khẳng định, trang thiết bị quan trắc, phục vụ dự báo của Việt Nam tương đối đủ và hiện đại, tuy nhiên công tác dự báo đảm bảo tính chính xác là... hơi khó.
 2. Cháu chào Cô wildlavender Cháu muốn xin Cô một lá thần chú nhưng không biết số điện thoại của Cô Cháu ở Hà Nội, số điện thoại 0975010468 Cháu hy vọng rằng đầu năm mới Quý tỵ này sẽ xin được "thần chú giải thoát" Cám ơn cô rất nhiều!
 3. 'Nhà tiên tri' Việt: 2013 là năm đỉnh cao của thiên tai Nghĩ sau Ngày tận thế > Dân Trung Quốc ngóng đĩa bay trong 'ngày tận thế' Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông phương đã cung cấp những dự báo mới nhất về Việt Nam và thế giới năm 2013.
 4. Gửi chú Thiên Sứ địa hình vị trí đập thủy điện Sông Tranh (hình vuông màu đỏ) chúc chú luôn mạnh khỏe.
 5. Nhờ các cao nhân trong diễn đàn giúp tôi việc như sau: Tôi có nhờ một anh bạn thân mua hộ xe ô tô và đã mua được gần 1 tháng nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa làm xong thủ tục giấy tờ. Tôi có độn thử một quẻ xem việc có thành không thì được quẻ: Sinh Lưu Niên Nhờ các cao nhân giúp đỡ
 6. Một Nhà nghiên cứu Tử vi đã đưa ra kết quả nghiên cứu lá số của Việt Nam năm 2011. Trong phần đánh giá về quan hệ về quan hệ với Trung quốc rất đúng và hay. Mạn phép post lên để diễn đàn kiểm chứng. * Cung Dậu có cả Hóa Lộc và Hóa Quyền, lại thêm nhiều sao tốt. Lực lượng quốc phòng - kinh tế - ngoại giao từ nay ngày càng có nhiều ưu thế trên chính trường cũng như trong xã hội Việt Nam (so với lực lượng chính trị bảo thủ lý thuyết suông, nhân nghĩa xa thực tế) . Có thể nói, đây là lực lượng theo quan điểm "quân sự thân Nga, Mỹ + kinh tế thân Nhật, Hàn, Nga + ngoại giao thân Âu - Mỹ". Lực lượng này, nếu chiêu tập được anh tài giúp sức, có thể khiến Việt Nam như nước Nga dưới quyền Pu-tin. Có thể đưa Việt Nam thoát ra khỏi bóng của người Tàu và có uy danh vị thế tốt trên trường quốc tế. Cơ Lương ở Thìn ngộ Phục Binh và cách ứng xử với Trung Quốc* Thiên Cơ là phân tích, Thiên Lương là tổng hợp. Tuy nhiên, Cơ Lương ở Thìn là phân tích và tổng hợp quá máy móc, quá chi tiết, thành ra không nhìn được xa, thường gọi là ma lanh khôn vặt. Lại thêm có Phục Binh là tính mà không trúng, là bị người khác bắt bài. - Thìn cung, xét cơ thể người là đại não. Xét xã hội, là lực lượng lãnh đạo. Ở Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất và toàn diên. Thế thì, cung Thìn trên bảng đồ này chính ứng với đảng cộng sản Việt Nam, cụ thể là tập thể lãnh đạo đảng. Có sao Phục Binh ở đây, nên phòng trong nội bộ có người vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm mà vô tình hoặc cố ý làm lợi cho ngoại bang. Phục Binh là sao chủ tượng trưng hoạt động tình báo. - Mệnh tức là ý chí tư tưởng, là văn hóa lối sống, là suy tính nội tâm, chủ quan. * Nguy cơ từ Trung Quốc: Hiện nay, nói thẳng ra, đe dọa mạnh mẽ và trực tiếp đến quyền lợi dân ta, nước ta là Trung Quốc. Vận Trung Quốc là Kỷ Mão, có Thiên Tướng, Hồng Loan, Kình Dương, Hỏa Tinh. Thế là họ nhiều mưu mô khôn khéo lắm, cứng mềm nóng lạnh đủ cả. Họ như thế mà ta lại ở vận Giáp Tý, Thiên Tướng ở Mão thì rất là không hay (Thiên Tướng ở Mão với Tý là tướng bất lực, Thiên Tướng xét thực tế là tàu thuyền, là vận tải thủy, là đóng tàu, là hải quân). Nhất là khi lại có Cơ Lương ngộ Phục Binh. * Cách ứng xử hay nhất: Thiên Tướng là thuyền, Phá Quân là sóng nước. Thuyền đè được sóng những sóng cũng có thể dìm thuyền. Ta có Phá Quân ở Dậu, lại thêm có Triệt Lộ thì cái cơ chống lại Trung Quốc có thể tìm thấy ở cung Dậu, tức là quân sự quốc phòng - kinh tế - ngoại giao. Cho nên: Ứng xử với Trung Quốc mà dựa trên những nguyên tắc chính trị - tư tưởng - văn hóa thì nhất định là thua không gỡ được. Muốn thắng, hay ít nhất là không thua họ, thì ứng xử phải dựa trên những nguyên tắc kinh tế - quân sự quốc phòng - ngoại giao. - Những nguyên tắc kinh tế - quân sự quốc phòng - ngoại giao ứng xử với Trung Quốc, nói gọn lại là: + Làm ăn buôn bán không lợi thì cắt, chuyển qua xứ khác. + Đe dọa đên an ninh quốc phòng, chủ quyền của nhau thì phải phòng thủ chống trả và phải có quan điểm lập trường dứt khoát (triệt lộ là dứt khoát) "mày như vậy thì tao éo chơi với mày nữa, lằng nhằng thì có oánh cũng éo sợ, tao chết mày cũng toi". Người Trung Quốc còn ảnh hưởng nhiều lễ giáo tư duy Khổng giáo, cho nên, mềm thì họ nắn, rắn là họ buông, họ sợ nhất là sự cứng rắn và bị người khác khinh rẻ. Việt Nam ta phải có quan điểm dứt khoát từ trên xuống dưới là "Những vùng trọng điểm quốc gia, những hoạt động kinh tế quan trọng, những công trình quan trọng nhất định không để Trung Quốc (dù là Hoa Lục hay Hoa Đài) dính vào. Ai chống lại quan điểm này là quân phản quốc hại dân". + Họ coi thường ta, khinh dân ta thì trên lĩnh vực ngoại giao, ta cũng mạnh mẽ phang thẳng không nể gì họ.
 7. Xin nhờ các thầy tư vấn, em bé nhà cháu tên: Đào Minh Hải, Nam, sinh ngày 27/5/2011 DL lúc 4h50. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C3%A0o+Minh+H%E1%BA%A3i&date=2011,5,27,4,50&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Tôi muốn nhờ các thầy tư vấn về vận mệnh của cháu.
 8. Kính chào bác Thiên sứ. Cháu đã đọc nhiều bài viết của anh VULONG này và đưa ra kết luận. Anh này là người không đoàng hoàng, trình độ thì không biết nhưng viết bài lung tung và cháu tin chắc có mưu đồ gì đấy đằng sau. Bác và mọi người cứ tìm bài của VULONG trên các diễn đàn khác thì biết ngay. Chúc bác mạnh khỏe và cháu tin bác sẽ đem lại niền vui lớn cho nhân dân thủ đô vào ngày đại lễ sắp tới.