• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamthanhthuy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About phamthanhthuy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. thật là có duyên quá chiều qua chồng mình vừa giao 1 bàn văn phòng cho Trung tâm ở 1A Đặng Dung. chồng nghe đc bác Thiên sứ nói chuyện với mọi người, về kể lại cho mình nghe thì mình nghĩ ngay là Trung tâm, lúc đó chồng mới biết hihi trùng hợp quá, chị Trang gọi đúng Đại lý Xuân Hoà nhà mình đặt hàng hihi Kính chúc Trung tâm ngày càng phát triển ạ
 2. vấn đề đau đầu của rất nhiều đôi tình nhân và k ít đôi đã tan vỡ, k vượt qua được nhưng định kiến mơ hồ! mình thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn của các bạn cùng trường hợp như mình (nữ 87, nam 81) để mong sự chia sẻ, lo sợ rằng rồi mai đây sẽ k còn người bạn đời bên mình nữa, lo sợ 1 tai nạn bất ngờ! bản thân mình sau 1 năm cưới nhau, đang chờ đón cu Tôm (dự sinh tháng 1AL/2012), vẫn thỉnh thoảng canh cánh trong lòng, chồng đi nhậu với bạn, đi 1 mình về khuya, thậm chí đi ban ngày có mình hay k có mình đi xe ngoài đường bên cạnh, mình vẫn nơm nớp, sợ cái lời tiên tri sẽ trở thành sự thật, sợ cái xác suất nhỏ sẽ rơi vào đôi mình!!! Mình luôn cố yêu thương bố mẹ chồng, trộm vía BMC cũng là người tình cảm và cs ở nhà chồng khá xuôn sẻ, các cụ lúc đầu ngăn cấm rất mãnh liệt, nhẹ nhàng lẫn răn re, rồi mẹ chồng còn khóc lóc xin đôi mình chia tay vì mẹ k muốn mất con... lúc đó mình đau đến xé lòng... , nhưng giờ bmc rất thương mình giờ mình chỉ mong, cố gắng hết hiếu thuận trên dưới, các cụ ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, Trời Phật thương xót mà phù hộ cho chồng! k hợp tuổi, cũng có cái đúng của nó, chắc vậy. vợ chồng mình lấy nhau đều khó khăn về kinh tế, bỗng dưng anh mất việc, công ty làm ăn khó khăn! rồi từ khi mình về nhà chồng, nhà vệ sinh tắc ứ lên cả năm nay , nước bẩn lênh láng có khi tràn khắp cả tầng 1, thuê thợ về sửa cũng k yên, rồi bố chồng ốm đau liên miên vào viện cả tháng trời, chồng hay ốm vặt, lúc thì cúm, lúc thì sốt, cứ thỉnh thoảng lại ốm 1 trận, bản thân mình hồi đầu mang thai cũng bị động thai 2 lần, may mắn trộm vía cu Tôm vẫn lớn khoẻ và đạp khoẻ lắm v.v..... mẹ chồng k có ý gì nhưng cũng buột mồm nói là "từ ngày con về mới thế" mình buồn lắm, sợ lắm, nghĩ hay thế thật!!!! rồi BMC quyết đổi nhà hướng Đông Nam cho hợp chồng, chứ nếu ở nhà hiện tại rồi chồng cũng k thọ, rồi sinh bé bố mẹ cũng bắt nhịn 1 năm để sinh năm 2012 để hợp tuổi chồng.... mình hỏi bác Thiên Luân, bác nói sinh 2011 là hợp nhưng BMC quyết k chịu! mình cũng k biết phải hoá giải cách nào nữa! rồi làm lễ di cung hoán số (của 1 thầy lang băm, mình chẳng tin ông thầy đó tí nào mà mẹ chồng mình cứ nói thầy giỏi lắm v...vv) mình mơ hồ k biết tương lai sẽ ra sao nữa... Nhưng trên tất cả những khó khăn đó, chúng mình vẫn yêu nhau, đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi yêu nhau, tới giờ tình yêu đó vẫn mặn mà, thậm chí còn yêu hơn rất nhiều. thỉnh thoảng cãi nhau k thèm nói chuyện 2,3 ngày. nhưng mỗi khi đi ra khỏi nhà đều âu yếm trao nhau nụ hôn, đêm nào đang ngủ trở mình chồng cũng quay sang ôm mình, hôn 1 cái rồi mới ngủ tiếp, vẫn âu yếm nhìn mình ngủ mỗi sáng sớm, nựng Tôm, hát cho Tôm nghe, gặp nhau cả ngày rồi mà vẫn 2 tiếng k gặp là phải gọi điện, như 1 thói quen k nhàm chán.... với chúng mình như thế là đủ, là xứng đáng để anh đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống! anh nói rằng anh tin ở mình, tin mình sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ, nuôi con nếu a có mệnh hệ gì, anh nói rằng người ra đi thì dễ, người ở lại mới là người đau khổ nhất. người đàn ông yêu chân thành như vậy, mình k muốn để mất hãy cứ yêu, và chiến đấu hết mình vì tình yêu các bạn ạ!
 3. Kính gửi các cô chú trên diễn đàn, Mấy ngày hôm nay cháu máy mắt phải liên tục, 4 ngày nay rồi không đỡ, thỉnh thoảng cứ cách 2 tiếng lại giật giật, cứ suốt ngày như vậy, giật đến sụp cả mi mắt trên xuống ạ. CHáu rất lo lắng không biết có phải điềm báo gở không (nam máy mắt phải là may mắn, nữ thì ngược lại mà). Cháu cứ sợ là điềm gở mà cũng không dám kể cho ai! CHáu sắp lấy chồng, thứ 4 này ăn hỏi! thứ 4 tuần trước cưới giả lần 1 trước thì đêm hôm trước chồng cháu sốt cao rồi sau đó bị tiêu chảy (có thể là do ngộ độc thực phẩm), trước đó thì cháu cũng bị lây cúm nhẹ! Đêm nằm thỉnh thoảng cháu bị bóng đè, rất sợ và hoảnh hốt, mơ thấy cả chồng cháu bị tai nạn chết nữa! người ú ớ mãi mới la hét đc, toát hết mồ hôi! Có thể cháu bị áp lực vì 2 đứa không hợp tuổi, chồng cháu bị mất sớm nếu 2 đứa lấy nhau nên sinh ra mộng mị. Nhưng liệu có phải điều báo gì không ạ? Chồng cháu cứ trêu bảo hay là các cụ về báo mộng cản không cho lấy, cháu cũng sợ lắm hix Kính mong các cô chú cho cháu lời khuyên ạ! Thân mến, Thanh Thuỷ
 4. niềm tin và hi vọng luôn giúp con người ta mạnh mẽ vượt qua gian khó http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif Em vẫn thường xuyên dõi theo anh chị, cùng cầu mong anh lành..., nhờ anh chị em biết quý trọng cuộc sống, những gì mình đang có và những người thân xung quanh mình, cảm nhận được sâu sắc sự ấm áp của tình người!! Xin được chúc phúc tốt lành tới anh chị và gia đình! Thân mến,
 5. Vâng ạ, cháu xin cảm ơn bác Nòng nọc ạ! Vậy là cháu nên tiếp tục công việc, chờ cưới xong rồi cân nhắc chuyện làm ăn! Nhưng như vậy là vợ chồng cháu không có duyên kinh doanh buôn bán ạ hihi vì mẹ chồng cháu thì rất có lộc, mẹ cháu cứ ngồi ở cửa hàng nào thì cửa hàng đó đông khách, bán được hơn hẳn (trước nhà cháu mở 2 cửa hàng). Chắc 2 vợ chồng cháu không có duyên thật rồi hihi Vậy cháu xin chờ cưới xin xong, ổn định gia thất rồi mới đặt lại câu hỏi "có nên lui về kinh doanh cùng gia đình" lúc đó gieo quẻ chắc chính xác hơn ạ hihi Cháu xin cảm ơn các cô chú và chúc cô chú mọi sự tốt lành! Thân mến,
 6. Thời tiết đợt Đại lễ vừa rồi thật đẹp! Cháu xin cảm ơn và chân thành khâm phục bác Thiên Sứ cùng các cô chú trên diễn đàn cùng tấm lòng với dân với nước! Hiện tại cháu đang rất bế tắc về vấn đề Công việc - công danh!! cháu xin nêu câu hỏi và xin quẻ, mong các cô chú tư vấn giúp cháu với ạ! 1. Cháu có nên tiếp tục công việc hiện tại không ạ!? hiện tại cháu đang làm Trợ lý Tổng Giám đốc, công việc rất áp lực và được Ban Giám Đốc tin dùng! nhưng hiện tại công ty đang trong giai đoạn phát triển, về tiềm năng phát triển thì có, nhưng sẽ là con đường vất vả và đòi hỏi cống hiến, và lương cháu khá thấp. Nếu sau này công ty thành công thì cháu mới được chia cổ phần và các chế độ khác! và sếp rất "đồng bóng", yêu ai thì yêu vô lối, (may mà yêu cháu, cũng vì cháu là người quen của Tổng Giám Đốc nên cũng ngại nghỉ việc), mà ghét ai thì kiểu j ng í cũng phải tự ra đi vì k thể chịu nổi áp lực! cháu rất lẻ loi trong công việc, k có sự hỗ trợ, một mình đảm nhiệm cả mảng kinh doanh của công ty nên rất mệt, mà lương thì thấp! 2. Nhà chồng tương lai cháu (3 tháng nữa cháu sẽ tổ chức lễ cứoi) có cửa hàng kinh doanh đồ nội thất ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, nói chung là rất có lộc và làm ăn rất phát! Chồng cháu làm ở công ty tài chính của tập đoàn VNPT, nhưng hiện tại công ty đó đang thua lỗ, lương thấp mà còn nợ lương nhân viên (lương còn thấp hơn lương cháu)! Chồng cháu cũng đang khá chán nản trong công việc! Chồng cháu có ý định và dò hỏi cháu là có nên cả 2 vợ chồng về kinh doanh ở công ty ở nhà, kế nghiệp bố mẹ để lại không? Vì nếu để giàu, làm công ăn lương thì chắc chắn k thể phát được! Nếu 1 trong 2 người, vợ hoặc chồng, thì người nào nên tiếp nhận quản lý cửa hàng?! vì bản thân cháu vẫn muốn 1 người quản lý cửa hàng, 1 người vừa làm nhà nước để lấy các mối quan hệ cần thiết! Đầu óc quản lý thì cháu được đào tạo bài bản hơn chồng 1 chút, nhưng dù sao đàn ông cũng xốc vác và quyết liệt chuyện làm ăn hơn! Cháu đang phân vân không biết nên lui về kinh doanh cửa hàng của gia đình không!? 3.Nếu cháu không thích hợp với công việc kinh doanh buôn bán, thì cháu nên làm công việc như thế nào ạ? Vì công việc Trợ lý hiện tại của cháu, cháu thấy quá mệt mỏi và áp lực rồi ạ (cũng vì lương không thoả đáng). Nếu cháu ra ngoài xin việc, mà cháu khá năng động và có năng lực nên cháu nghĩ sẽ tìm được công việc mới thôi! Cháu có nên dứt khoát ra đi không hay chờ cưới chồng xong, ổn định xong mọi thứ rồi mới xin nghỉ chỗ này. Vì hiện tại việc cưới xin cũng bận bịu, mà đột ngột thay đổi công việc chắc cũng khá mất thời gian! Cháu: Phạm Thị Thanh Thuỷ, sinh 6g sáng ngày 19/08 năm Đinh Mão (ÂL) Chồng cháu: Trần Việt Phú, sinh 6g sáng ngày 21/06 năm Tân Dậu (ÂL) Bố mẹ chồng sinh năm 1954 và 1955 ạ! Mong các cô chú cho cháu lời khuyên! Cháu xin chân thành cảm ơn ạ! Thân mến, Cháu Thuỷ
 7. Hình như topic này ít được các cô chú trên diễn đàn tham gia tư vấn ạ!! Về vấn đề Công việc - công danh! Hiện tại cháu đang rất bế tắc! Trước khi xin quẻ, cháu xin nêu câu hỏi 1. Cháu có nên tiếp tục công việc hiện tại không ạ!? hiện tại cháu đang làm Trợ lý Tổng Giám đốc, công việc rất áp lực và được Ban Giám Đốc tin dùng! nhưng hiện tại công ty đang trong giai đoạn phát triển, về tiềm năng phát triển thì có, nhưng sẽ là con đường vất vả và đòi hỏi cống hiến, và lương cháu khá thấp. Nếu sau này công ty thành công thì cháu mới được chia cổ phần và các chế độ khác! và sếp rất "đồng bóng", yêu ai thì yêu vô lối, (may mà yêu cháu), mà ghét ai thì kiểu j ng í cũng phải tự ra đi vì k thể chịu nổi áp lực! cháu rất lẻ loi trong công việc, k có sự hỗ trợ, một mình đảm nhiệm cả mảng kinh doanh của công ty nên rất mệt, mà lương thì thấp! 2. Nhà chồng tương lai cháu (3 tháng nữa cháu sẽ tổ chức lễ cứoi) có kinh doanh đồ nội thất, nói chung là rất có lộc và làm ăn rất phát! Chồng cháu làm ở công ty tài chính của tập đoàn VNPT, nhưng hiện tại công ty đó đang thua lỗ, lương thấp mà còn nợ lương nhân viên (lương còn thấp hơn lương cháu)! Chồng cháu cũng đang khá chán nản trong công việc! Chồng cháu có ý định hỏi cháu là có nên cả 2 vợ chồng về kinh doanh ở công ty ở nhà, kế nghiệp bố mẹ để lại không?, vì nếu để giàu, làm công ăn lương thì chắc chắn k thể phát được! Nếu 1 trong 2 người, vợ hoặc chồng, thì người nào nên tiếp nhận quản lý cửa hàng! vì bản thân cháu vẫn muốn 1 người quản lý cửa hàng, 1 người vừa làm nhà nước để lấy các mối quan hệ cần thiết! Đầu óc quản lý thì cháu được đào tạo bài bản hơn chồng 1 chút, nhưng dù sao đàn ông cũng xốc vác và quyết liệt chuyện làm ăn hơn! Cháu đang phân vân không biết nên lui về kinh doanh cửa hàng của gia đình không!? Cháu: Phạm Thị Thanh Thuỷ, sinh 6g sáng ngày 19/08 năm Đinh Mão (ÂL) Chồng cháu: Trần Việt Phú, sinh 6g sáng ngày 21/06 năm Tân Dậu (ÂL) Bố mẹ chồng sinh năm 1954 và 1955 ạ! Mong các cô chú cho cháu lời khuyên! Cháu xin chân thành cảm ơn ạ! Thân mến, Cháu Thuỷ
 8. chắc mọi người đợt vừa rồi bận bịu cho Đại Lễ quá nên chưa có thời gian tham gia tư vấn, Chị ráng kiên nhẫn chờ chị nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
 9. Hi chị, cuộc sống nhiều lúc cảm giác thật ngang trái phải không chị! nhưng chị hãy vững tin, mình có tâm có đức là có phúc chị ạ! Em chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết up phụ chị để topic không bị trôi hihi :D mong các cô các chú trên diễn đàn có thể giúp chị và gia đình phần nào! Chúc mọi sự tốt lành ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif
 10. sinh bé năm 2011 thì làm gì mà chuẩn bị không kịp hả anh http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif còn ngày cưới, tuổi Mão cưới tháng 1 và tháng 12 là đẹp rồi! (em chốt lại là ăn hỏi, cưới lần 1: 19/10; cưới lần 2, tổ chức tiệc 6/12) tốt nhất là tháng 1 cho được tháng Đại Lợi, sang xuân tiết trời cũng đẹp, lòng người cũng tươi anh ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif anh đi đặt cỗ sớm nhé, hôm trước em đi hỏi khắp nơi đều kín lịch hết rồi hix Ngày đẹp trong tháng 1, anh tự tra theo hướng dẫn của chú Thiên Luân ở trang 1 í, hoặc chờ cô chú tư vấn thêm, hoặc lên chùa hỏi anh ạ! Mẹ em hỏi chùa QUán Sứ, chùa Phúc Khánh, chùa Hương Ký đều được ngày tốt, các thầy nhẹ nhàng từ bi lắm anh ạ! Hỏi các thầy 2 tuổi này có hợp nhau không, các thầy không bao giờ bảo "không được" mà khuyên đã là "nhân duyên", tất cả là ở cái tâm con người, chọn ngày tốt cho mình cẩn thận lắm ạ! À, em tìm hiểu thì khá nhiều cặp 81-87 anh ạ, chứng tỏ 81-87 rất "hợp" đó chứ :"> con gái bạn thân của bố em cũng cưới hồi tháng 6 vừa rồi xong, giờ con đặt đâu bố mẹ ngồi đó í mà hihi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Nhờ các cô chú trên diễn đàn tư vấn mà giờ tâm lý e k bị ám ảnh nữa, thoải mái hơn rất nhiều! Xin chân thành cảm ơn Diễn đàn! Cố lên anh nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif
 11. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Thiên Luân nhiều nhiều nhiều lắm ạ hihi cưới xong là ngay và luôn được rồi ^^ Xin chúc các cô chú mọi sự tốt lành ạ ^^
 12. mutdau ui, em hỏi được năm sinh con rồi đấy! chú Thiên Luân tư vấn cho cặp tuổi 81 - 87 của mình là nên sinh năm 2011 và 2018 anh ạ! Nếu chờ đc cặp 2016 và 2020 thì hội tứ vượng, sẽ rất phát! nhưng 2016 thì lâu quá hihi chuyện cưới xin của e cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi, chờ ngày đại lễ nữa là done. Cưới xong là sản xuất em bé ngay và luôn đc rồi hehe Chúc phúc cho tất cả mọi người ạ ^^
 13. Cháu thực sự cảm ơn chú Thiên Luân rất nhiều ạ! Nhưng chú ơi, năm nay cháu cưới, để 4 năm sau mới sinh bé đầu tiên mà giờ cháu đã thèm trẻ con lắm lắm rồi hihi chú luận giúp cháu 2 năm gần gần chút được không ạ! mẹ chồng cháu khuyến cáo 2012 mới được sinh mà cháu đã thấy khó khăn lắm rồi, "nhịn" 4 năm cháu e không nổi luôn :wacko: Chú ơi chú giúp cháu giúp cho trót chú nhé! cháu vô cùng cảm ơn chú ạ Thân mến, Cháu Thuỷ
 14. Dạ thưa chú, chú nhớ nhầm rồi ạ! Hôm trước chú có tư vấn giúp cháu cách xem ngày cưới thôi mà hihi còn năm sinh con thì cháu chưa biết là năm nào thì hợp ạ! Chú giúp cháu với nhé! Cháu cảm ơn nhiều nhiều ạ!
 15. Mong các cô chú giúp cháu với ạ! cháu dự định sinh liền đầu năm 2012 và cuối năm 2013 được không ạ! (vì cháu có kế hoạch nghỉ sinh con luôn 2 năm rồi mới tiếp tục đi làm do đặc điểm ngành cháu công tác ạ!)