• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vaio1988

Hội viên
 • Số nội dung

  77
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About vaio1988

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Con cảm ơn Bác nhiều vô cùng ạ. Con kính chúc Bác tất cả những điều tốt đẹp bình an và hạnh phúc nhất ạ.
 2. Con xin chân thành cảm ơn Bác Haithienha của con nhiều lắm nhiều lắm. Con sẽ vào báo và khoe với Bác khi tin vui đến ạ. Đúng là con cũng mong từ giờ đến cuối năm mua được nhà, vấn đề hiện tại là vì chưa có đủ tiền để mua ạ. Nếu có quý nhân hoặc người lởn tuổi trong họ hàng giúp đỡ con thêm thì mừng quá ạ Bác ơi, cho con hỏi thêm một điều nữa thôi ạ, con có số được nhờ con cái sau này không ạ? Con cái con có thành đạt và khoẻ mạnh nên người không ạ? Con cảm ơn Bác lắm lắm. Khi nào Bác có thời gian Bác xem cho vaio cũng được ạ Con kính chúc Bác thật nhiều sức khoẻ niềm vui và hạnh phúc ạ
 3. Dạ vâng ạ, hihi, con cảm ơn Bác của con nhiều lắm ạ, con cứ cuống quýt sợ Bác bỏ vaio không xem cho vaio nữa. Bác Haithienha của con là number one
 4. Bác Haithienha kính mến, Con biết ơn Bác nhiểu lắm. Con làm phiền Bác hoài mấy năm nay, lúc nào cũng được Bác giúp con hết, sau này vẫn như vậy nha Bác, hihi Bác ơi, vậy là năm 2017 dù có nhiều sao xấu thì hôn lễ vẫn diễn ra phải không ạ? 2 năm nay nhiều trăc trở quá nên con cũng lo cho năm sau lắm ạ Sau khi kết hôn thì cuộc sống hôn nhân con biết cũng sẽ có những bất đồng, khó khăn, nhưng mà nhìn chung thì cuộc sống hôn nhân và kinh tế của con và anh sau này có được ổn định và phát triển không thưa Bác? Có điều gì hay những hạn gì trong đời sống hôn nhân con cần lưu ý không ạ? Bác ơi, Bác xem giúp chúng con những hạn sinh em bé được không ạ? Sang năm là con 30 tuổi ta rồi nên cũng mong có thể sớm có em bé ạ Bác xem giúp con năm sau con có khả năng mua nhà không ạ? Nhà hiện tại là nhà của ông ngoại để lại cho Mẹ con và 2 bác gái nên sau này con sẽ không được ở đây nữa ạ, Mẹ con lo lắm ạ Con hỏi Bác quá trời nhiều rồi, con xin chân thành cảm ơn Bác của con nhiều lắm. Kính chúc Bác của con thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc
 5. Bác Haithienha kính mến, Con xin được báo cáo với Bác của con là 2 tuần nữa gia đình nha anh ấy sẽ qua nhà con gặp Mẹ con báo về ngày tháng làm đam hỏi và đám cưới của 2 đứa ạ. Đám hỏi là vào tháng 11al năm nay. Đám cưới là tháng 4al năm 2017. Sau khi cưới, anh sẽ ở rể nhà con vì nhà con cũng chỉ có 2 mẹ con, nhà anh lại ở xa (An Giang) và anh đi dạy ở trên Sài Gòn. Con không đi làm dâu ạ. Bác ơi, năm 2017 theo tử vi của con thì con có hạn lập gia đình không ạ? Từ đây đén đó mọi việc có suôn sẻ để lấy chồng không ạ? theo con mày mò đọc mấy cái sao trên mạng thì thấy năm 2017 của con có nhiều sao xấu như Thiên Không, Địa không Địa kiếp, kiếp sát, thiên hình, cô quả... nên không biết có dẫn đến việc không kết hôn được không ạ? Đây là lá số năm 2017 của con ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Vaio&date=1988,2,24,19,20&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Con cảm ơn Bác thật nhiều ạ. Con kính mong tin Bác. Kính chúc Bác của con thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc
 6. Con cảm ơn Bác thật nhiều. Khi con lên xe bông trong năm nay, con sẽ chạy ngay lên đây chia sẽ với Bác ngay ạ. Con kính chúc Bác của con thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ
 7. Con hứa là khi có tin vui, con sẽ chia sẻ ngay với Bác ạ. Bác xem cho con nhiều thế này, và Bác gần gũi, vui tính, lắng nghe tụi con, chia sẻ với tụi con, Bác như Ông ngoại của con ấy, con biết ơn Bác Haithienha nhiều vô cùng Giờ con đang cố gắng bảo vệ anh ấy lắm, nhưng Mẹ con lần này quyết liệt ra mặt không thích, săp tới Mẹ anh ấy sẽ lên gặp Mẹ con để bàn chuyện 2 đứa con, Mẹ con nói sẽ không đi gặp, nói con với anh muốn làm gì thì làm. mà con đơn thân độc mã, vì anh ấy cũng không làm gì để Mẹ con yên tâm giao con cho anh ấy nữa, anh lạnh nhạt với con lắm Bác à. Chứ nếu anh vẫn yêu thương bảo vệ con như hồi trước thì con cũng đã không lo lắng như bây giờ, và Mẹ con cũng sẽ không phản đối như thế này ạ Bác ơi, đại vận 35-45 và 45-55 của con có tốt hơn đại vận hiện tại không ạ? Lúc đó công việc và tiền bạc của con có sung túc hơn không ạ? Lúc đó nếu con không làm trong ngành giáo dục nữa mà chuyển sang kinh doanh gì đó thì có phát triển được và được thuận lợi không ạ? Năm 2016 nếu con xin nghĩ ở trường hiện tại thì con có tìm được chỗ khác phù hợp thuận lợi không thưa Bác? Con cảm ơn Bác Haithienha thật thật nhiều ạ. Con kính chúc Bác của con thật nhiều sức khoẻ, an lành, và hạnh phúc ạ Lá số của con năm 2016 ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Vaio&date=1988,2,24,19,15&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 8. Hihi, khi lấy chồng, con sẽ chạy lên đây báo tin vui cho Bác ngay ạ. Bác ơi Bác à, khoảng tháng nào năm nay thì con lên xe hoa ạ? Hihi Mẹ con không muốn con lấy anh ấy, con không muốn làm Mẹ buồn, nhưng con thương anh lắm.. nếu kết hôn, anh sẽ dọn đến ở cùng mẹ con con, vì anh ở dưới quê lên sài gòn lập nghiệp dạy học, tụi con cũng chưa có khả năng mua nhà riêng, mà ở chung thế này, con cũng khó xử và buồn vì Mẹ con thể hiện rõ ra là Mẹ con không thích anh. Có tiến triển gì, con xin được lên đây chia sẻ với Bác nha Bác, Bác đừng chê con than thở mè nheo nha, hihi. Con cảm ơn Bác nhiều nhiều vô cùng.
 9. Ôi, được như vậy thì con mừng quá, con xin cảm ơn Bác Haithienha thật nhiều thật nhiều ạ.
 10. Bác Haithienha kính mến Cả năm qua con đều mong Bác lên diễn đàn lắm. Năm 2015 là một năm nhiều nước mắt và khổ tâm của con ạ. Đa có nhiều sóng gió xảy ra suốt cả năm, con cũng chịu đựng, vượt qua, vì thương anh nhiều, nhưng lòng con cũng tổn thương rất nhiều vì anh, cuối năm 2015 tụi con gần như là quay lại với nhau, mà anh vẫn còn qua lại với người con gái đó. Chỉ có con sợ mất anh, chứ anh thì không ạ. Đến hôm nay vẫn là vậy ạ Gia đình anh muốn tụi con kết hôn trong năm Bính Thân, Mẹ anh cũng nói chuyện với Mẹ con hôm trước Tết rồi ạ. Mẹ con thì rất lo lắng cho hạnh phúc của con, sợ anh không thật lòng với con, nên vẫn mong con đến với người khác. Con kính xin Bác xem giúp con qua Tết thì con và anh có thuận lợi làm giấy đăng ký kết hôn với nhau không ạ? Trong năm nay, con có vận hạn lên xe hoa không ạ? Nếu không thì khi nào con mới lấy chồng ạ? Chồng con là người như thế nào thưa Bác? Công việc của con có quá nhiều mệt mỏi, thị phi, và con phải kiêm thêm nhiều nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình, con cũng muốn trụ lại, chỉ sợ sức mình chịu không nổi, và chịu không nổi những thị phi đấu đá ở đây, hoặc cấp trên thấy con khả năng kém, liệu năm nay công việc của con có sự thay đổi theo chiều hương tiêu cực không ạ? Nếu có thì con có tìm được việc khác phù hợp không ạ? Con vốn không muốn dính vào những thị phi ở trương tư thục này, nhưng vẫn bị kéo vào ạ, giờ thì căng thẳng lắm Con cảm ơn Bác thật nhiều ạ. Năm mới, con xin kính chúc Bác thật nhiều sức khoẻ, gia đình bình an và hạnh phúc.Con kính mong tin Bác lắm
 11. Em xin cảm ơn anh Thiên Đồng nhiều lắm Kính xin anh Thiên Đồng xem giúp em 1. Năm nào thì em mới được lên xe hoa lấy chồng ạ 2. Chồng em là người như thế nào ạ? Có phải là người em đang yêu không ạ? 3. Sau này em có tự mua được căn nhà cho riêng mình không ạ? Em thành tậm hỏi lúc 20:05 ngày 5 tháng 3 năm 2015 ạ Xin chân thành cảm ơn anh Thiên Đồng thật nhiều. Em kính chúc anh mọi điều tốt đẹp và như ý ạ
 12. Bác Haithienha kính mến, Con cảm ơn Bác đã quan tâm con và xem cho con. Con sẽ đợi anh ấy quay về, dù thế nào đi nữa, con vẫn rất thương anh và muốn ở bên anh suốt đời, cho anh một gia đình bình yên như mong ước của tụi con..lúc đó con sẽ báo tin mừng cho Bác biết liền ạ. Bác ơi, sau này con có được cuộc sống gia đình ổn định bền vững, không gặp cảnh ly hôn như cha mẹ con không ạ? Nếu có thì Bác có thể cho con biết những năm nào có thể có sóng gió nguy hiểm để chúng con giữ gìn nhau không ạ? Con thật sự không mong con cái con sau này cũng chịu cảnh mất mát tình thương như con đã từng trải qua... Tài chính của con sau này có được sung túc hơn theo thời gian không ạ? Con và anh đều làm ở lĩnh vực giáo dục, anh thích kinh doanh thêm, con thì cũng thích nhưng con nhát gan lắm, con chỉ mong cuộc sống không quá thiếu thốn, chỉ mong được ổn định lo cho gia đình mình và con cái đàng hoàng, và cùng anh ấy thực hiện lý tưởng làm việc thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì lúc nhỏ, nhà nghèo, mẹ không lo được tiền học cho con, con được một tổ chức từ thiện và bác gái coi con như con gái nuôi, lo cho con hơn 12 năm học đàng hoàng, nên con rất trân trọng và mong mình cũng có thể giúp được những bé nhỏ khác khi con trưởng thành Hậu vận của con có được an nhàn, tốt hơn trung vận tiểu vận của con không thưa Bác? Con chân thành cảm ơn Bác cúa con thật nhiều ạ. Con chúc Bác sức khoẻ an lành và hạnh phúc mỗi ngày ạ
 13. Bác kính mến của con, Anh ấy có người con gái mới đã gần 2 tháng nay, anh ấy và người mới lại đều là đồng nghiệp cùng trường của con, con thật sự không đối mặt được, con đau lòng quá, vì con yêu anh lắm, năm 2014 chúng con đã tính cuối năm Mùi này hoặc đầu năm Thân sẽ lấy nhau, con đã rất tin tưởng và hạnh phúc, không ngờ.... Xin Bác xem giúp con trong năm nay và năm sau con có hạn kết hôn không ạ, vào tháng mấy ạ? Nếu anh ấy không quay lại thì năm nào con mới có người thương con và rước con lên xe bông ạ? Bác có thể miêu tả về chồng con và dự đoán về hôn nhân con sẽ thế nào không ạ? Con cái con sau này có thành đạt nên người không thưa Bác? Con cảm ơn Bác thật thật nhiều. Con kính chúc Bác thật nhiều sức khoẻ bình an và hạnh phúc ạ Còn đây là lá số của anh ấy ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T&date=1988,3,8,8,45&year=2015&gender=m&view=screen&size=2
 14. Dạ thưa Bác, con cảm ơn Bác đã xem bài viết của con. Con chưa có chồng, nhưng con lo lắng về cung tử tức của con quá. Năm nay con cũng 28 tuổi rồi ạ. Và nếu lấy chồng mà em bé có chuyện như vậy thì hôn nhân cũng sẽ khó yên bình... Đối với người như con thì chuyện hôn nhân gia đình con cái rất là quan trọng, vì ba mẹ con ly hôn lúc con 5 tuổi ạ... Con và bạn trai hiện tại vừa chia tay, con cũng không biết sẽ thế nào nữa. 2 gia đình đã gặp nhau vào tháng 11 năm 2014. Tụi con đã bàn đến chuyện kết hôn rồi, mà không ngờ giờ lại ra nông nổi này. Anh ấy dạy cùng trường con, cùng tuổi, là con trai trưởng, da ngăm đen, người đầy đặn, quê anh ở miền Tây, con ở Sài Gòn. Anh là người lai Campuchia và Việt Nam. Tụi con quen biết năm 2012, cuối năm 2013 thì đến với nhau sau rất nhiều khó khăn và nước mắt, nhưng mới đây thì anh bỏ con rồi. Tự con có cảm giác khi con yêu thương ai đó thật lòng, thì đều sẽ mất người đó, vì hiểu lầm, hoặc vì nhiều lý do mà con đã từng trải qua. Kể cả là Ba con, ông con, Bác gái, người yêu.. Con cảm giác cô độc và sợ... Nhìn những cụ già tay nắm tay, con cháu đề huề gia đình nhộn nhịp vui vẻ ấm áp, con ngưỡng mộ lắm.. Nhà con giờ chỉ có 2 mẹ con nường tựa nhau, Tết cũng cô đơn nữa ạ... Vậy nên con lo lắng về chuyện con cái sau này lắm thưa Bác. Con biết là chưa có chồng mà lại đi hỏi chuyện con cái thì kỳ thật, nhưng con lo về chuyện hôn nhân con cái thật sự ạ. Nếu con có gì chưa đúng, xin Bác bỏ qua cho con ạ. Con kính xin Bác xem giúp con chuyện hôn nhân và con cái con....Con cảm ơn Bác thật nhiều thật nhiều. Con chân thành cảm ơn Bác HaiThienHa ạ