• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

L3o

Hội viên
 • Số nội dung

  60
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by L3o

 1. Tư vấn anh luôn cả đời nhé:lol: 1. Đẹp zai cũng khá mà ham mê đỏ đen cũng hơi nhiều:D có điều anh đừng chơi lớn bao giờ nhé hông thắng đâu:P 2.Tìm ngay một em mà tính chuyện trăm năm:X, nếu anh có rồi thì sướng:D, cả đời anh nhờ cô ý đó:X 3. Con cái của anh toàn hạng top:D , đầu tư cho con cái là ưu tiên số 1 đi nhé:P), nếu anh chưa có thì làm vài nhót đi:)) Thân ái!
 2. Thưa chị, 23h15 là thuộc giờ Tí nhưng lại của ngày hôm sau:D, giờ này rất khó xác định ngày sinh ( giờ tí từ 23h hôm trước tới 1h sáng hôm sau). Tôi chưa dám chắc lên lấy lá số của bạn vào ngày nào nữaT.T Bạn thông cảm!
 3. Câu đối chúc tết của bạn cody hay quá:rolleyes: Tết qua tài lộc đấy trước ngõ Sửu lại vàng bạc khắp trong kho:))
 4. :lol: bạn quá khen, biết xem thôi chứ không dám nhận là hay, nhưng thực sự tớ mới ngộ ra điều đó khi đọc bài của 1 bác '' đại '' tử vi, nếu bạn thích học cứ học:D, nhưng trẻ thì chỉ có giới hạn của nó thôi^^! Thiện tai thiện tai:D
 5. Bạn có biết người mệnh VCD chỉ nên là người đứng thứ 2 mà không nen đứng đầu chưa?Như Gia Cát Lượng ý, có lẽ về sau bạn cũng làm 1 cố vấn như ông ý:rolleyes: Xấu tốt luôn tiềm ẩn nhau mà, Song Hao thông minh mà nhanh chán, tiêu xài tiền nhiều nhiều, chả giữ được tiền bao giờ( cái này kinh nghiệm bản thân mà ra :lol:), Mã thì du ngoạn xa nhà nên ít chăm sóc cho người thân, ..., tình duyên cứ yêu dăm ba em đi rồi lấy vợ sau nhé , không phải mối tình đầu được đâu:P Nói chung " Thiên địa nhân'', lá số chỉ là 1 phần của ''Thiên'' thôi! Bạn là '' nhân'' và còn '' địa '' nữa, xấu tốt âu cũng do đó mà ra, bạn cứ sống như bạn muốn là được rồi ^^! Good luck! :lol:
 6. Chào bạn Bruce Lee nhân vật mà L3o rất yêu thích và ngưỡng mộ:rolleyes: Không hiểu bản Tử vi Lạc Việt của bạn bị làm sao , tớ an lá số cho bạn vẫn chính xác lắm, 25 tháng 2 năm mậu Thìn, dương nam, Hỏa nhị cục , mệnh VCD tại Dần mã khốc khách y riêu, song Hao, Thiên Di Đồng Lương, Quan lộc Cự Môn tại ngọ. Đó không biết có nhầm lẫn gì hông ạ? Tớ nói vài thứ nhé đúng sai bạn kiểm nghiệm là biết thôi. <_< Bạn là người có nhiều tài năng , khá là khôn ngoan, đầu óc tính toán mưư cơ cũng khá , tính tình ưa mới nới cũ , thích du ngoạn bốn phương nhiều nhiều :P , nhiều bạn bè nhiều người quý mến :lol: . Đó hông biêt đúng được bao nhiêu:D. Thêm vài điều là ba má bạn rất lương thiện hay giúp người, anh chị em thì chắc có ít lắm nên mới ra ngoài chơi với bạn bù trừ lại:P Nói chung số bạn cũng khá tốt về sau nhiều may mắn lắm nhé , gia đạo hơi rắc rồi chút thôi:) Nói chung tuổi trẻ như chúng ta chỉ nên tham khảo tử vi phong thủy thôi bạn à, nên tu trí lập nghiệp tu thân tích đức thì tốt hơn, về già rùi nghiên cứu những môn này sau:D Thân!
 7. Hi anh Hòa , hông biết trình tử vi lạc việt mới này có 4 sao '' tự hóa KQLky '' hông hả anh? Mong anh lưu ý xem vì 4 sao này ẩn nhưng lại rât quan trọng! Nếu mà trong tử vi lạc việt hông có thì mong anh code riêng 1 trình tử vi cho những người nghiên cứu riêng nhé:P Thx đại ca nhiều:P
 8. Em có biết chút it tử vi , tử bình thi em thấy cũng rất hay mà chưa có thời gian tu luyện kính mong các bác coi qua hộ em :( Link lá số của em đây : http://www.tinvietonline.com/KHHB/tubinh/p...6_10_1_1_20_L3o Em xin nói qua về bản thân: Gia đình em co 2 anh em , em la con thứ 2. Ba má em thì nhân hậu tốt bụng nhưng không giàu có lắm:P Em thì khá cao to, trông không quá tệ, nói chung là cũng hơi bị đam mê tửu sắc chơi bời chút xiu:D Em xin cảm ơn mọi người trước :(
 9. :P Hậu bối xin đa tạ lời chỉ dạy chí lý của chú, " Số là số thiên định", còn lại '' địa lợi", " nhân hòa" ở chúng ta nữa nên số tốt thì ai thích nhàn hạ cứ hưởng, còn số vất vả lại là cơ hội thể hiện cái " nhân định thắng thiên'':P L3o chỉ dám '' chà đạp'' bản thân để tiến bộ hơn thôi, còn với mọi người thì nên cạnh tranh lành mạnh cùng '' học sinh tiên tiến'' thì tốt hơn:)) Năm mới đến rồi , L3o và chú và mọi người thêm 1 tuổi, mong rằng mọi người không bao giờ đứng lại, luôn chen lấn '' lành mạnh'', chăm chỉ làm việc và hưởng thụ đúng lúc:D
 10. Nếu chị cảm thấy băn khoăn và bức xúc lắm rồi thì nên đi xem các thầy,qua forum em sợ rằng lời tư vấn của em không được chính xác lắm vì biêt quá ít thông tin về chị. Nhưng theo lá số thì năm 29 sẽ có nhiều biến cố với anh em của chị. Chồng tương lai cũng khá lắm nhưng hay chiến tranh mồm vs miệng:D, chị chịu khó nhún nhường giữ nhà vui cửa ấm:P Thân!
 11. Xem ra năm sau lại 1 năm vô chính diệu nữa , đối với người VCD như chị lại càng lao đao hơn:D Sóng gió với cha mẹ và bạn bè, chắc lại tại cái mồm rồi^^! Chúc chị mạnh khỏe:D
 12. Dạ cháu cám ơn lời khuyên của chú rất nhiều ạ, cháu hỏi vậy để xem tử vi và tứ trụ có khớp nhau hông thôi^^! Cháu mới đọc được một bài viết của một người rất giỏi ngũ hành và bác ý cũng khuyên người trẻ tuổi tu thân lập nghiệp chứ không nên tin quá vào dự toán học lúc này:D Cháu đã thông ra rất nhiều! Phấn đầu từ giờ đến ngoài 50:)) Lâu mà dài ghê:lol:
 13. Mệnh Sát Phá Tham lại hãm địa nên só vất vả là phải rùi:( Chăng biết lá số này có của chị Thu không vậy? Cung Phu cũng khá mà nhẽ ra năm 28 này vừa mới yêu 1 người mới đúng! Hông biết L3o nói vậy có đúng hông ạ?
 14. Hị chị nói em là anh với bác chắc em tổn thọ mât thôi^^!
 15. Hông biêt lá số trên có đúng của chị hông, chỉ sợ sai lệch giờ thì hông chính xác nữa, nhưng theo lá số trên thì chị nên lấy muộn, 22 tuổi dương có tình ý với 1 anh, 27 lần thứ 2 ~ 30 31 tiếp theo:D
 16. Hi chú Mạnh Đức, có nhiều câu phú về Vũ Phá ở Hợi trong đó có câu mà chú đã trích ở trên, nhưng nếu Vũ phá có nhiều trung tinh phu` trợ thì sẽ có sự khác biệt lớn:D Mệnh Thủy, Cục thủy nên thủy tính của chú rất vượng, vậy nên Vũ khúc hành kim giờ cung sinh thủy nốt, Phá và Tướng lại đắc lên nhiều, hơn thế còn có Quyền Lộc khó mà phá tán tổ tiên cho nổi. 2 đại sát tinh Không Kiếp hành hỏa giờ yếu đi nhiều do thủy tính quá vượng của bản mệnh và Song Hao miếu đắc triệt kim cung giờ thành dòng chảy bất tận, Song hao miếu đóng quan là rât tốt , Thân lại ở đó, hậu vận sẽ hứa hẹn nhiều điêu:D
 17. Bài viết của chị ThanhTrang về tứ trụ tử bình rất dễ hiều:X, mong chị tiếp tục phát huy:P

 18. hị Châu Tấn và Thư kỳ cũng thật hấp dẫn phái mạnh:X
 19. Dạ hông có gì chúc anh chị hạnh phúc đầu bạc răng chưa long:))
 20. Hị cháu ủng hộ quan điểm bac Nông, yêu đương mà còn tính toán còn gì là yêu đương:)), Tình duyên càng khó đến với nhau càng quý giá biết chừng nào:D Thần đèn quyền năng của Aladin cũng vô tri bất lực với tình cảm cơ mà:( Thân.
 21. Dạ cám ơn chú Thieukim đã ghé qua xem cho cháu, cháu cũng không phải là không gần với cha mà là ba má cháu ít ảnh hưởng lên cháu nhiều, nói về tiền thì cháu tiêu xài hơi quá trán :(.Dạ cháu biết xem 1 chút thôi thì xem cho các anh chị bà con thôi chứ chẳng nghĩ để kiếm tiền bao giờ đâu a:D Vận 2004-2013 là từ năm cháu 13 - 26 tuổi thì cũng không quá tệ ạ, nhưng đến nay 21 tuôi thì cháu vẫn hơi bị ham chơi nên còn chưa làm được gì to tát cả, vẫn đang trên giảng đường đại học chu a:) CHáu cũng muốn học Tứ trụ tử bình lắm mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu:( Xin chú xem giúp hộ cháu xem liêu ngoài 43 tuổi trở đi cháu có làm lên trò trống gi hông a? vì theo tử vi thì đây là giai đoạn khá nhất của cháu:P
 22. :( phải chính xác là THái Dương Miếu bên cạnh có Xương Khúc sẽ đem về tiền của dồi dào cho chị, nhưng Thái Dương đa năng sáng tạo lắm chả biêt nói sao cho chính xác nũa, chị cứ sinh vài bé đi ngoài 40 tính đến tiền bạc sau:D Quan thì chắc sẽ có lần thay đổi chỗ làm ngoài 30 gì đó. Nói chung Thân cư Di dễ sống xa nhà lắm:P Thân.
 23. Mong các bác xem giúp cháu với Cháu sinh ngày 22 -08-1988 luc 1h , có lẽ là giờ tí a.
 24. Nói chung thì sinh ko bình thường ko tự nhiên thì xem khá là khó, giờ nào cung đúng 1 tí:( Đây anh ý thế này, con trưởng thì là Khôi Việt rồi, nói chung anh ý đào hoa lăm:D, em muốn nói là nhiều người quý , thành công thì chắc chưa đến ngay được đâu , chị cố sát cánh bên anh ý ~ 44 trở đi mới hoành tráng được :( Thân.
 25. -Đúng là đường tinh duyên trắc trở thật, lấy muộn chút thong thả chơi bời tuổi trẻ đi chị:(, ~ 31 32 tính lấy chồng là vừa:P -Năm sau xem ra cũng không khá hơn là mấy:( -Nếu chị K đã xem qua thấy Thân cư thiên di thì cũng nghiệm thấy chị đi xa nhà cũng nhiều, đi du lịch nhiều và thích tạo dựng nhiều mối quan hệ xã hội. -Tiền bạc lại là cái mà chị có rất nhiều đấy:D Thân.