• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Liêm Pha

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  190
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

26 Excellent

About Liêm Pha

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://dobatnhi.wordpress.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM City

Xem hồ sơ gần đây

1.567 lượt xem hồ sơ
 1. Ông Giáo sư này nói chuyện thật lạ. Không biết đã tốn bao nhiêu tiền trả lương cho ổng để nghiên cứu dự báo động đất, nhưng lại nói là "VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG" và không dám đưa ra một dự báo nào. He! he! Đã thế lại còn khuyên dân "HỌC CÁCH TRỐN ĐỘNG ĐẤT" mới là thượng sách... Thế mới biết ai mới là người "nhảm nhí". Bó tay thật sự!
 2. Mỹ và Triều Tiên sẽ giết nhau bằng vũ khí hạt nhân? Sau sự kiện Mỹ “thả” bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasakicủa Nhật Bản, làm hơn 214 ngàn người thiệt mạng trong năm 1945 và hàng trăm người chết mỗi năm do nhiễm xạ sau đó, nhân loại đã ý thức được sự nguy hiểm của vũ khí hủy hàng loạt. Thế nhưng, thay vì tìm cách loại bỏ những “cổ máy giết người” ghê gớm đó, nhiều quốc gia lại sử dụng nó như một công cụ để đe dọa và thống trị thế giới, duy trì sự cai trị độc đoán của phe nhóm mình… Mặc cho “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” đã được nhiều nước tham gia ký kết và nhân loại có hẵn một “Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế” có nhiệm vụ giám sát việc sản xuất hay phổ biến nó. Một số nước hiện nay công bố có sở hữu vũ khí hạt nhân là Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và CHDCND Triều Tiên. Thêm vào đó, Israel luôn được cộng đồng quốc tế cho là sở hữu bom hạt nhân mặc dù nước này chưa bao giờ chính thức khẳng định hay phủ định. Iranvà Syria bị Hoa Kỳ cáo buộc là có sở hữu vũ khí hạt nhân. [1] Trong số các quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ từng có tiền sử dụng bom nguyên tử, Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa tấn công nước khác bằng vũ khí hạt nhân và một Trung Quốc mạnh mẽ về quân sự nhưng luôn ở tâm trạng cáu giận do bị dồn nén bởi lòng tham không đáy. Nhiều dự đoán được đưa ra bởi các nhà tiên tri nổi tiếng như Nodtradamus, Cayce, Vanga… đều cho rằng trong tương lai thế giới sẽ phải hứng chịu một trận đại chiến bằng bom nguyên tử và chính con người sẽ phải tự treo cổ mình khi thế giới chỉ còn lại đống tro tàn hoang phế. Vậy thì, trong các quốc gia trên trong tương lai, nước nào sẽ sử dụng bom nguyên tử và trở thành nạn nhân của nó? Từ trường hợp của Nhật Bản, người viết sẽ dùng chiêm tinh để dự đoán nước nào có khả năng “trúng” bom nguyên tử trong thời gian tới. Nước Nhật hay có liên quan đến vấn đề hạt nhân, bởi trên lá số tử vi của họ có sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Thổ tinh (Saturn) có ý nghĩa là cái chết, Nguyệt tinh (Moon) chỉ dân chúng, Thiên Vương tinh (Uranus) tính chất bùng bổ và lây lan, Mercury là hỏa nhưng có tính chất có ý đồ. Có thể tạm giảng nghĩa là, cái chết của dân chúng có tính chất lây lan hàng loạt, mà tính chất lây lan hàng loạt này được tạo ra bởi hỏa (bom). Từ danh sách các nước có sở hữu vũ khí hạt nhân, qua lá số tử vi của họ, người viết tìm được một số quốc gia có cục diện giống như Nhật Bản là Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Syria. Tuy nhiên, tạm thời do không tìm được lá số tử vi chính xác của Iran, nên người viết chưa thể dự đoán được cục diện của đất nước vùng Tây Á như thế nào. Lá số tử vi của Bắc Triều Tiên. Sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Lá số tử vi của Hoa Kỳ. Sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Lá số tử vi của Syria. Sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Bỏ qua Syria, với hai cái tên còn lại Triều Tiên và Hoa Kỳ đã gợi cho người viết nhiều suy tưởng. Liệu có phải người Mỹ và người Hàn đến lúc cuối cùng rồi sẽ chọi nhau bằng bom nguyên tử và đây chính là tương lai bi thảm của nhân loại… Điều tồi tệ mà nhà tiên tri người Mỹ Cayce từng nhìn thấy trong một lần soi kiếp trước đây sẽ xảy ra, một nước Mỹ hoang tàng bởi thứ vũ khí chết người hàng loạt. Điều đáng mừng là không có quá nhiều vụ ném bom như Hiroshima và Nagasaki trong lịch sử, và điều này kéo theo dự báo về một vụ nổ nguyên tử tương tự trong tương lai kém chính xác hơn, bởi thiếu thông tin để kiểm chứng. ——— [1] http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
 3. Cháu cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
 4. Vì sao các liên bang với Nga hay tan rã? Nếu như sự thiếu liên kết giữa Thái Dương và Nguyệt tinh trên lá số tử vi của nước Nga dễ đưa nước này vào thế bị thâu tóm quyền lực bởi các nhà lãnh đạo độc tài , thì việc Thái Dương bị sao Diêm Vương chiếu từ cung trực diện cũng làm cho các liên bang với người Nga sẽ tan rã vào mỗi chu kỳ của sao Diêm Vương. Để dễ hình dung, mời bạn xem lá số tử vi của Liên bang Xô Viết trước đây và nước Nga hiện nay, sao Thái Dương (khoanh tròn đỏ) nằm tại cung Capricorn bị sao Diêm Vương (khoanh tròn đỏ) trú tại cung Cancer chiếu trực diện. Điều này có nghĩa là vào mỗi chu kỳ sao Diêm Vương ở 1 trong 12 cung Hoàng Đạo, khi Thái Dương hội ngộ Diêm Vương (2 lần) thì xảy ra sự ly khai của các quốc gia (hay vùng lãnh thổ) trong các liên bang với người Nga. Tuy có hai lần Diêm Vương chạm mặt Thái Dương nhưng chỉ có một lần sự hội ngộ này mới gây ra sự tác động mạnh mẽ. Một quốc gia khác cũng có mô hình liên bang là Hoa Kỳ, hãy xem lá số tử vi của họ, sao Diêm Vương không chiếu đến Thái Dương, điều này chứng tỏ các liên bang của Mỹ không đời nào đòi tự trị. Để dễ hình dung hơn, mời xem bảng phân tích chu kỳ tan rã của các quốc gia có liên bang với nước Nga trong thời gian từ năm 1956 trở lại đây. Từ năm 1956-2008, sao Diêm Vương đi qua 4 cung Hoàng đạo và cũng có 4 thời điểm xảy ra các cuộc đòi chia tách, chống lại sự ảnh hưởng của người Nga… và tùy vào chu kỳ mà sự kiện đòi độc lập của các vùng lãnh thổ có thành công hay không. Ví dụ như chu kỳ 1983-1995, có sát tinh chiếu sao Thái Dương trên bầu trời nước Nga và dẫn đến việc Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991. Biến động ranh giới nước Nga vào năm 2015 Trong chu kỳ sao Diêm Vương 2008-2023, vào năm 2015, sao Diêm Vương lại hội ngộ Thái Dương. Sự kiện này dự báo nước Nga sẽ tiếp tục có sự biến động về vấn lãnh thổ trong tương lai, vậy thì chuyện dự tính liên minh giữa Nga-Belarus sẽ được thống nhất trong năm 2015 hay là lại có thêm vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của Nga sẽ đòi độc lập. Điều đáng chú ý là sau năm 2012 Hỏa tinh chiếu trên bầu trời nước Nga, một dự báo cho việc nước này có hành động quân sự liên tiếp trong quãng thời gian dài đến năm 2023. Do đó, tiên đoán sẽ có thêm vùng lãnh thổ tách ra khỏi Liên bang Nga có lẽ mang tính tương đối hơn. Nếu cho người viết “chịu đấm ăn xôi” thì đành đưa ra 2 dự đoán “cầu may”: - Có sự thành lập liên bang Nga-Belarusvào năm 2015. - Có vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga đòi độc lập vào năm 2015. Cũng liên quan đến chuyện ranh giới quốc gia, nhà chiêm tinh Pavel Globa đã dự đoán, sau năm 2011 sẽ có vài cuộc chiến lớn xảy ra ở Nga và ranh giới nước này tiếp tục bị biến động. (Xem thêm: Pavel Globa dự đoán Obama bị ám sát trong năm 2011)
 5. Cường quốc Nga sẽ thức giấc Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết vào năm 1991, nước Nga đã rơi vào đà trì trệ và yếu kém trong hơn 20 năm. Mãi đến khi Yeltsin chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Putin (1999), người ta mới thấy nước Nga lấy lại vị thế – nước lớn một thời. Nhưng để có ánh hào “chói lọi” như Xô Viết khi xưa, người Nga phải đợi đến tương lai và có lẽ thời gian sẽ không quá lâu? Ban đầu, người viết lựa chọn lá số tử vi cho nước Nga dựa trên ngày quốc khánh hiện tại của họ (12/06/1990) và có nhận xét đại khái rằng, nước Nga sẽ mãi bị tụt lại sau Hoa Kỳ và không dễ dàng để họ lấy lại hình ảnh của một cường quốc trong quá khứ. Nhưng qua đối chiếu với lịch sử nước Nga trong mấy năm gần đây, người viết phát hiện lá số tử vi này chưa chính xác và ngày sinh đúng của họ phải là 30/12/1922 – ngày thành lập Liên bang Xô Viết. Đất lành của những vị quan Nhìn lá số tử vi của Liên Xô trước đây và cả nước Nga hiện nay, bạn sẽ thấy Thái Dương (chỉ nhà cầm quyền) và Nguyệt tinh (chỉ dân chúng) không có sự liên kết. Điều này chứng tỏ, cho dù người Nga có lựa chọn bất cứ thể chế nào, nếu thủ đô của họ vẫn ở Moskva thì mãi mãi dân chúng sẽ không đời nào có cơ hội nếm mật ngọt dân chủ. Và đây còn là mảnh đất màu mỡ cho các nhà lãnh đạo độc tài như Stalin giữ rịt quyền lực trong quá khứ, hay tinh vi hơn là trò bày kế “hồn Trương Ba da hàng thịt” của cặp đôi Putin – Medvedev trong thời gian qua. Mời bạn so sánh hai lá số tử vi của Yemen, đất nước đang ở trong tình trạng bạo loạn và nước Nga bình yên. Sao Thái Dương của Yemen có kết nối đến Nguyệt tinh, và nếu Nguyệt tinh cùng hội ngộ một số sát tinh khác thì mỗi khi đến chu kỳ sẽ xảy ra đảo chính, cách mạng quần chúng, nổi loạn… và lá số bình yên của nước Nga, Nguyệt tinh không chiếu đến Thái Dương. Lá số tử vi cho nước Nga. Sao Thái Dương (khoanh tròn màu đỏ) không có liên kết với Nguyệt tinh (khoanh tròn màu đỏ). Lá số tử vi cho nước Yemen. Sao Thái Dương (khoanh tròn màu đỏ) liên kết với Nguyệt tinh (khoanh tròn màu đỏ). Như tình hình Yemen hiện nay, khi đến chu kỳ Nguyệt tinh sẽ hãm Thái Dương. Thử nhìn lại lịch sử của người Nga từ năm 1922 trở lại đây, ta thấy những lần “đổi chủ”, thay đổi thế chế… đều xảy ra từ bên trong nội bộ của thành phần lãnh đạo đương chức như sự tranh giành quyền lực giữa hai nhóm của Iosif Vissarionovich Stalin và Lev Davidovich Trotsky (1924), vụ đảo chính bất thành của nhóm Pavlov dẫn tới việc Liên bang Nga sụp đổ vào năm 1991. Sự thiếu liên kết của Nguyệt tinh đến Thái Dương trên lá số nước Nga, sẽ dễ dẫn nước này đến cục diện không mấy tốt đẹp khi có một nhân vật “cực khủng” cỡ Stalin tái xuất vào chu kỳ Hỏa tinh chiếu trên bầu trời nước này sau năm 2015. Do đó, suy đoán theo sấm Nodtradamus, nếu có kẻ chống chúa thứ ba xuất hiện thì chỉ có đất Nga mới đủ “thiên thời” cho hắn cầm quyền trong 27 năm mà không sợ bị dân làm thịt bằng những cuộc cách mạng như Hoa Lài, Hoa Tulip… Hình ảnh nước Nga Xô Viết sẽ tái xuất hiện sau năm 2015 Để dự đoán sự thay đổi của Liên bang Nga trong tương lai, mời bạn xem bảng phân tích sự thay đổi chính sách của nước Nga dựa trên chu kỳ của sao Diêm Vương. Từ bảng trên bạn sẽ thấy trong mỗi chu kỳ của sao Diêm Vương, nước Nga đều có hai lần thay đổi đường lối, chính sách. Và ta có thể dự đoán, cặp đôi Putin – Medvedev sẽ còn làm mưa làm gió trên chính trường Nga mãi đến năm 2015. Qua lá số tử vi cũng cho ta biết, ánh “hào quang” của nước Nga Xô Viết trong quá khứ chưa tắt. Họ chỉ phải trải qua hai chu kỳ bất lợi vào các năm (1983-1995), (1995-2008) và đang trên đà phục hồi lại sức lực ẩn tàng trong chu kỳ hiện nay (2008-2023). Nhưng từ năm 2012, Hỏa tinh sẽ chiếu trên bầu trời Nga và có lẽ họ sẽ vướng vào một số cuộc xung đột quân sự? Sau năm 2015, người Nga sẽ chào đón một nhà lãnh đạo mới có đường lối cứng rắn hơn và liệu đây có phải là mối nguy cho người Mỹ?
 6. Nhận diện chu kỳ hoạt động quân sự của Trung Hoa Trước tình hình biển đông căn thẳng, có giả thuyết cho rằng Trung Quốc tuy “hảo hữu” trên bề mặt ngoại giao nhưng đang ngấm ngầm sửa soạn kế hoạch đánh nhanh đoạt nhanh nhằm hòng đạt tới mục đích độc chiếm biển đông lâu dài trong tương lai. Điều này làm nhiều người lo lắng, nhưng làm sao dự đoán được thời điểm có khả năng xảy ra một cuộc đánh chiếm chớp nhoáng? Trong chiêm tinh, một nước chỉ hành động quân sự khi đến thời điểm Hỏa tinh chiếu hoặc có sự liên kết đến sao Hỏa, ngoài thời điểm này khó có cơ hội xảy ra sự xung đột mặc dù con người có sự tính toán. Giống như chuyện giữa Mỹ và NATO hồi đầu năm, khi các nước thành viên khối này đang oanh kích Lybia thì đột ngột Hoa Kỳ xin rút khỏi vị trí dẫn đầu đã làm các nước còn lại phải một phen bối rối. Lý do chính nhìn theo góc độ chiêm tinh, năm 2011 không phải là chu kỳ quân sự lớn của Hoa Kỳ và người viết từng dự đoán rằng, nếu NATO đưa bộ binh vào Lybia trong năm 2011 thì người Mỹ sẽ không tham gia. Trở lại chuyện Trung Quốc, trong những bài trước người viết đã trình bày hai chu kỳ động binh lớn của người Hoa; để rộng đường dự đoán, lần này mời bạn đọc theo dõi tất cả các quãng thời gian có liên quan đến Hỏa tinh dựa trên lá số tử vi của họ. Do thiếu thông tin nên có nhiều thời điểm chưa tìm được sự kiện liên quan. Bảng thông kê cho thấy có tất cả 6 chu kỳ Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Hỏa tinh và mỗi đợt đều có những sự kiện lớn nhỏ liên quan đến lĩnh vực quân sự. Trong đó “chu kỳ 1” và “chu kỳ 5” là rất nguy hiểm vì Hỏa tinh chiếu theo hai hướng Bắc và Nam. Chu kỳ thứ ba có trận “Hải chiến Trường Sa” năm 1988, lần này nó xuất hiện trong năm 2012. Giống như Trung Hoa, Đài Loan bị hỏa tinh chiếu từ năm 2012-2015; Philippines cũng bị Hỏa tinh chiếu từ năm 2012-2015; và nước khác (…). Trường hợp năm 2012 khó có thể có một vụ tấn công quy mô lớn, nhưng kiểu chớp nhoáng như năm 1988 là cũng có khả năng xảy ra. Ví dụ như Trung Quốc tấn công vào lúc đất nước họ đang rộn ràng trong mùa bầu cử thì chẳng ai ngờ được. Tuy nhiên, để có kết quả dự đoán tương đối chính xác cần phải xem thêm sự ảnh hưởng của các ngôi sao khác. Xin hẹn lại trong một bài khác chi tiết hơn. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, cho rằng cục diện Đông Bắc Á sau năm 2011 rất phức tạp bởi vì có sát tinh trú ngụ tại đây một thời gian dài. Một số tiên đoán khác thì nhận định, Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan vào năm 2015. Chu kỳ thứ 5 sẽ xuất hiện trở lại vào năm 2015, thời điểm mà trước đây Trung Quốc đã từng cho quân đội tấn công vào biên giới phía Bắc Việt Nam.
 7. Cám ơn bác Như Thông quan tâm, blog Đỗ Đất Nhị là của Liêm Pha. Có bài viết LP post trên diễn đàn còn trước cả bên blog của mình đấy.
 8. Biển Đông và khả năng can thiệp của Hoa Kỳ Trước hành vi tranh chấp chủ quyền biển Đông giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á có dấu hiệu gia tăng, các chính trị gia đã tính đến phương án lôi kéo Hoa Kỳ cùng tham gia vào cục diện kiềm chế Trung Hoa phòng khi có một cuộc chiến tranh xảy ra trong tương lai. Điều này tương đối hợp lẽ, bởi trên phương diện ngoại giao Mỹ từng cam kết sẽ hiện diện lâu dài ở Đông Á để tạo cân bằng ổn định; và ngoài Mỹ ra, Trung Quốc chưa từng có biểu hiện kiên dè ai hơn thế. Nhưng đó là tính toán trên bàn ngoại giao, còn sự thực đôi khi có lắm sự kiện “trật trìa”. Trong chiêm tinh, khi một quốc gia có chuyện binh biến thì trên lá số tử vi của họ sao Diêm Vương phải hội ngộ Hỏa tinh và Thổ tinh. Chẳng hạn, khoảng năm 2015 Trung Quốc có hoạt động quân sự, nếu cùng trong thời điểm này Hoa Kỳ cũng có Hỏa tinh hội chiếu thì khả năng can thiệp của người Mỹ vào vùng tranh chấp ở Đông Á là rất cao. Vậy thì, các chu kỳ có hoạt động quân sự của Hoa Kỳ như thế nào? Không giống như lá số tử vi Trung Hoa, trong mỗi kỳ sao Diêm Vương ở vào một cung Hoàng đạo, nước Mỹ có hai lần hội ngộ Hỏa tinh, một lần gặp Thổ tinh. Có nghĩa là trong mỗi chu kỳ của Diêm Vương, Hoa Kỳ có đến 3 lần phải dụng quân. Đó là lý do tại sao nước Mỹ có hoạt động quân sự nhiều hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới. Mời bạn xem bảng thống kê 4 chu kỳ sao Diêm Vương gần đây nhất của nước Mỹ và các sự kiện quân sự liên quan của họ. * Ghi chú: Mốc thời gian năm 1978 người viết không tìm ra được sự kiện thích hợp do thiếu tư liệu, nên đưa sự kiện bắt cóc con tin tại Iran vào thay thế do nó có liên quan đến mặt ngoại giao và quân sự. Vấn đề của biển Đông Trong các bài trước người viết đã đưa ra hai mốc thời gian 2015 và 2023, đây chính là thời điểm mà Trung Quốc sẽ có hành động quân sự trong thời gian sắp tới. Đáng chú ý là vào năm 2015, một số quốc gia Đông Á khác như ĐàiLoan, Philippines… cùng có sát tinh chiếu. Vậy thì ngoài việc xung đột quân sự bên trong lãnh thổ, khả năng Trung Hoa tấn công vũ lực các nước trên vào năm 2015 cũng có thể xảy ra. Từ lá số chiêm tinh của Hoa Kỳ cho thấy, từ năm 2013 đến 2015, sao Hỏa chiếu trên bầu trời nước họ (xem bảng thống kê). Nghĩa là nếu Trung Quốc hành động quân sự vào năm 2015, có nhiều khả năng họ sẽ phải đối đầu với quân đội hùng mạnh của Hoa Kỳ. Nhưng điều đáng ngại nhất, thời điểm năm 2023 không thuộc về chu kỳ quân sự của Hoa Kỳ, trong khi các nước như Đài Loan, Philippines… lại cùng có Hỏa tinh chiếu. Nếu Trung Quốc dùng vũ lực vào thời điểm này, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp và như vậy tình hình sẽ rất nguy hiểm. Một số dự đoán khác cũng cho rằng, Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan vào quãng thời gian 2013-2015, vậy thì họ sẽ phải đối đầu với Mỹ. Người viết hay nghĩ vẫn vơ rằng, chẳng may giới quân sự Trung Quốc đọc được bài viết này, tin theo và chịu muối mặt vài năm thì sức mạnh của họ vào năm 2023 không thể lường được???
 9. Kính chú Thiên Sứ! Cháu thì nghĩ rằng từ nền văn minh đầu tiên của nhân loại, chiêm tinh có chung nguồn gốc. Sau đó, thì nó có phương pháp luận riêng cho mỗi nền văn hóa và có nhiều phương pháp như bây giờ. Cháu cũng cho rằng dự báo của Lý học Đông phương là chính xác hơn, bởi nó có tinh tương tác và ràng buộc của vũ trụ. Phương pháp chiêm tinh cháu đưa ra chỉ mang tính phát hiện sự kiện trong khoảng thời gian nào thôi, không thể luận được nó tác động tới vấn đề gì và diễn ra chính xác trong thời gian nào... Tình hình biển Đông giờ có hơi rối ren, nếu người ta tin vào chiêm tinh thì họ có thể yên tâm....chút ít. Trung Quốc đưa quân về phía Nam, điểm lại quá khứ dự đoán tương lai Trong quá khứ, Trung Quốc đã có vài lần đưa quân đội tiến xuống phía Nam với nhiều mục đích và kết quả khác nhau. Như cuộc chiến biên giới Việt – Trung, trận hải chiến Trường Sa 1988, trận đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc ở đảo Đá Vành Khăn… Các thời điểm xảy ra sự kiện trên, nếu nhìn dưới góc độ chiêm tinh thì thấy đa số đều có Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa từ hướng Nam, một lần Hỏa tinh hội chiếu từ hướng Bắc. Giờ thử đặt ra câu hỏi, Hỏa tinh chiếu từ hướng Nam và Bắc Trung Hoa theo chu kỳ như thế nào? Trong các bài viết trước, blog đã cung cấp cho bạn thông tin về chu kỳ của sao Diêm Vương đi qua 12 cung Hoàng đạo và sự ảnh hưởng của nó đến con người. Và tiếp theo, lần này mời bạn đọc theo dõi sự hội ngội của Hỏa tinh và Diêm Vương tinh trên bầu trời Trung Hoa ảnh hưởng đến vấn đề hoạt động quân sự của nước này ở phía Nam ra sao. Theo lá số tử vi của Trung Quốc, mỗi khi sao Diêm Vương ở vào một cung Hoàng đạo nó hội ngộ Hỏa tinh hai lần: một tại phương Nam, một lần tại phương Bắc. Nghĩa là trong quãng thời gian này hoạt động quân sự của Bắc Kinh chỉ diễn ra có hai lần, bất kể họ có nhiều mong muốn hay tham vọng đi nữa. Còn mức độ “ác liệt” hay quy mô đụng độ nhỏ còn phải xem xét tới khả năng có sát tinh (sao Thổ) hiện diện trên bầu trới các quốc gia có liên quan hay không. Điểm lại quá khứ Để xét lại lịch sử mời bạn xem những lần hội ngội của sao Hỏa và sao Diêm Vương trong quá khứ: - Sao Diêm Vương ở cung Virgo từ 1956-1971; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1960. Đây là thời điểm Trung Quốc đưa quân sang ViệtNam hỗ trợ trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. - Sao Diêm Vương ở cung Libra từ 1971-1983; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1973 và Hỏa tinh hội chiếu từ phía Bắc từ năm 1978. Năm 1974 là cuộc hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc. Năm 1979 là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung; trường hợp này liên quan đến ViệtNamcó sao sát tinh chiếu từ hướng Bắc. - Sao Diêm Vương ở cung Scorpio từ 1983-1995; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1986. Đây là thời điểm cuộc hải chiến Trường Sa năm 1988. - Sao Diêm Vương ở cung Sagittaurius từ 1995-2008; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1995. Đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines ở đảo Đá Vành Khăn. - Sao Diêm Vương ở cung Capricorn từ 2008-2023; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 2023. Giai đoạn này có hai lần Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa, lần thứ nhất ở phía Bắc khoảng năm 2015; lần thứ hai ở phía Nam khoảng năm 2023. Với vài ví dụ người viết đưa ra ở trên, liệu bạn có cho đây là điều trùng hợp ngẫu nhiên? Bạn có thể kiểm chứng chu kỳ của sao Diêm Vương bằng cách download các tập tin pdf có số năm tương ứng tại trang web Astro.com. Vấn đề của dự đoán Như đã nói ở trên, khi sao Diêm Vương nằm ở cung Capricorn (2008-2023) Hỏa tinh xuất hiện trên bầu trời Trung Hoa ở hướng Bắc năm 2015, hướng Nam năm 2023. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi việc cứ xảy ra y như “điềm gở” của quá khứ, chẳng hạn nước A sẽ không luôn tấn công nước B vào mọi thời điểm của chu kỳ sao Diêm Vương. Để xem khả năng một nước B có bị tấn công quân sự hay không, còn phải xét đến lá số tử vi của họ có bị sát tinh như sao Hỏa, sao Thổ chiếu vào cùng thời điểm hay không. Ví dụ: năm 1960 Trung Quốc giúp Việt Nam, năm 1979 họ gây chiến với Việt Nam, còn năm 1995 thì lại đụng độ với Philippines. Trong tương lai sắp tới, vào năm 2015 khi Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa từ hướng Bắc, thì tại châu Á cũng có vài nước bị sát tinh chiếu từ phía Nam như Đài Loan, từ phía Bắc như Philippines… Vậy khả năng Trung Quốc đụng độ với Đài Loan, hay Trung Quốc đụng độ với Philippines, hoặc là cả Trung Quốc – Đài Loan cùng đụng độ với Philippines… là việc tương đối khó dự đoán. Tương lai hãy còn xa, xin hãy đợi đến sau khi lời dự đoán của blog về “sự thiện Thiên An Môn thứ 2” trở thành sự thật, ta sẽ lại bàn tiếp vậy.
 10. Tính chu kỳ trong đường lối của Trung Quốc Bằng những phân tích về đường lối chính sách, hay dấu ấn cá nhân của nhà lãnh đạo, các nhà sử học thường phân chia lịch sử một quốc gia ra nhiều chu kỳ khác nhau. Có chu kỳ đưa quốc gia phát triển thịnh vượng, có chu kỳ đẩy đất nước vào con đường lụn bại bởi sai lầm trong chích sách phát triển, họa chiến tranh… vậy thì đằng sau sự sáng suốt hay “lầm lỡ” của các chính trị gia còn có sự bí ẩn? Bài viết sẽ dùng chu kỳ của Diêm Vương tinh đi qua 12 cung Hoàng đạo để phân tích tính chu kỳ trong lịch sử Trung Quốc và dự đoán đường lối của họ trong thời gian sắp tới. Dĩ nhiên, người viết không phải là một nhà sử học và việc áp đặt các quãng thời gian lịch sử vào từng chu kỳ của sao Diêm Vương chỉ mang tính tương đối. Độc giả cũng có thể kiểm tra tính chính xác các chu kỳ của sao Diêm Vương, bằng cách download các tập tin pdf có số năm tương ứng. Chu kỳ của sao Diêm Vương Như đã biết, sao Diêm Vương có quãng thời gian khác nhau mỗi khi ở trong 12 cung Hoàng Đạo. Sự thay đổi và tồn tại của một chính sách (đường lối) quốc gia cũng tùy thuộc vào thời gian này. Ví dụ: Sao Diêm Vương ở cung Libra từ 1971-1983, khoảng 12 năm. Nghĩa là chính sách đối nội đối ngoại của quốc gia đó sẽ được thống nhất và duy trì trong suốt 12 năm, trong đó có thay đổi nhỏ vào thời điểm ở giữa chu kỳ (6 năm), cho dù có sự thay thế ở bộ máy lãnh đạo nhà nước. Do lá số tử vi, sự ảnh hưởng của sao Diêm Vương đến Thái Dương (chỉ Nhà nước Trung Quốc) muộn hơn chu kỳ chính khoảng 5 năm. Hãy xem bảng phân tích tính chu kỳ trong lịch sử Trung Quốc qua đối chiếu thời gian của sao Diêm Vương từ cung Virgo, năm 1956. Với số liệu từ bảng thống kê trên, bạn có cho đây là sự trường hợp ngẫu nhiên. Ví dụ thời điểm nắm quyền của Hồ Cẩm Đào năm 2002, Đặng Tiểu Bình năm 1980, trùng với thời gian có sự điều chỉnh nhỏ của sao Diêm Vương. Bạn có thể kiểm tra cách phân chia chu kỳ bằng cách, lấy năm 1961 + 15 năm của cung Virgo = 1976, nghĩa là Trung Quốc có sự thay đổi lớn tiếp theo vào khoảng năm 1976; hay 1974 + 12 năm của cung Libra = 1986…. cách này chỉ có giá trị tương đối. Dựa vào lịch sử và lá số tử vi của Trung Quốc dự đoán: Chính sách đối nội, đối ngoại của nước này từ 6/2011 cho đến năm 2015 vẫn sẽ giữ nguyên như cũ. Sau 2015, đường lối sẽ có thay đổi chút ít nhưng không có hành động quân sự nào ở bên ngoài lãnh thổ, vậy liệu có phải đây là thời điểm Trung Hoa vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới? Trung Quốc chỉ bộc lộ sự nguy hiểm từ sau năm 2023, thời điểm mà xét theo lá số tử vi họ sẽ trở thành một ĐẾ CHẾ QUÂN SỰ hùng mạnh trong 21 năm. Một điều đặc biệt khác, khoảng năm 2023 Hỏa tinh (chiến tranh, hành động quân sự) chiếu từ hướng Đông Nam… vậy điều gì sẽ xảy ra???
 11. Bao giờ Trung Quốc động binh? Trong thời gian vừa qua, việcHải quân Trung Quốc ngày càng tiến sâu và lộ ý đồ “thâu tóm” biển Đông đã gâylo ngại cho các nước có chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên của châu Á.Nhiều giả thuyết tỏ vẻ quan ngại khi cho rằng, sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽsử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông và các nước nhỏ hơnphải chịu thiệt hại. Trong các bài viết trước,blog đã dự đoán sơ lược tình hình Trung Quốc từ năm 2012 đến 2058, và đến phầnnày mời bạn xem chi tiết về Trung Hoa trong một tương lai gần hơn và giải đápcâu hỏi nước này bao giờ “động binh đao”. Từ lá số tử vi của Trung Quốccho thấy, từ tháng 6/2011 cho đến khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc(2012), không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng sau khi đất nước đông dânnhất thế giới có bộ máy lãnh đạo nhà nước mới, vài vấn đề rối ren sẽ diễn ratrong thời gian dài từ 1-2 năm. Từ giữa năm 2012 cho đến2013, Thổ tinh và Nguyệt tinh hội chiếu Thái Dương trên bầu trời Trung Hoa.Điều này từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, gần nhất là vào các năm1999-2000, 1988-1989… Nhìn lại lịch sử Trung Quốcta thấy, năm 1999 tại Trung Quốc xảy ra phong trào đàn áp Pháp Luân Công, cònnăm 1989 xảy ra sự kiện Thiên An Môn gây chấn động dư luận quốc tế. Vì vậy,trong lần Thái Dương bị ảnh hưởng vào năm 2012-2013 chắc chắn sẽ không có ngoạilệ. Dự đoán: * Sẽ có phong trào quần chúngtương tự như sự kiện Thiên Anh Môn, Pháp Luân Công, diễn ra sau Đại hội ĐảngCộng sản Trung Quốc. * Thời gian: Khoảng cuối năm2012 hoặc 2013. * Nơi diễn ra: Phía Tây Bắc(có thể là vấn đề Tân Cương). * Kết quả: Phong trào bị thấtbại bởi biện pháp quân sự của chính quyền Trung Hoa. Đặc biệt, khoảng năm 2015Trung Quốc sẽ “động binh đao” tại hướng Bắc (chệch về phía Tây chút ít).
 12. Ta quyết lấy lại những gì đã mất,

  Còn không ta sẽ mất những gì đã lấy...

  :)

 13. Kính Bác Thiên Sứ! Bây giờ đã tháng 6/2011, chưa hẵn đại dịch sẽ bùng phát trong năm nay mà nhiều khả năng sang năm 2012. Phương pháp này sẽ không biết được chính xác thời gian. ---------- Lại xin ĐÍNH CHÍNH bài trên: Đổi số 15 thành 31 Đoạn Ví dụ : Ta có 1822 + (15 * 0.2%) =1828, do tính bằng đơn vị năm thời gian có thể sai lệch +/- (1). Xin được sửa lại là : Ta có 1822 + (31 * 0.2%) =1828, do tính bằng đơn vị năm thời gian có thể sai lệch +/- (1).
 14. ĐÍNH CHÍNH: Xin cáo lỗi cùng bà con, bài viết trên có đôi chút sai sót. Xin đọc Capricorn là BÒ CẠP chứ không phải SONG NGƯ. Tất cả chữ "SONG NGƯ" xin đọc là "BÒ CẠP". Cám ơn!
 15. Sao Diêm Vương và các trận đại dịch bệnh toàn cầu Các bài viết về sao DiêmVương lần trước đã đưa ra vài bằng chứng hòng làm rõ giả thuyết “chu kỳ vòng tròn thời gian” và sự sắpxếp, ảnh hưởng của “tạo hóa” đến loài người như thế nào. Lần này, qua dấu hiệuchâu Âu sắp có đợt bùng phát dịch bệnh E.coli mới, mời bạn đọc theo dõi sự liênquan của Diêm Vương tinh đến vấn đề “đại dịch bệnh” trong quá khứ và dự đoán tươnglai “thảm họa” sắp tới. Trong lịch sử nhân loại từxưa đến nay, chiến tranh và dịch bệnh là hai đại họa cướp đi nhiều mạng sốngcon người nhất. Ví dụ như trận dịch tả năm 1852 làm hơn một triệu người Ngathiệt mạng, dịch cúm năm 1918 lấy đi mạng sống của hơn 75 triệu người trên toànthế giới. Không phải ngẫu nhiên màvirus xuất hiện hết chủng loại này đến chủng loại khác, rồi đột biến từ thể nàysang thể khác để lấy đi mạng sống của số đông nhân loại đến vậy. Đó là sự ảnhhưởng của năng lượng vũ trụ từ các vì sao trong Thái Dương hệ, và cả sự chiphối bởi Nghiệp Quả vô hình cho mỗi vùng đất khác nhau. Sao Diêm Vương và thời điểm xuất hiện dịch bệnh Để dễ theo dõi, người viếtkhoanh vùng và chỉ đưa ra số liệu các trận đại dịch xuất phát từ châu Âu do lásố tử vi của nhiều quốc gia trong vùng có quãng thời gian ảnh hưởng của DiêmVương tinh gần giống nhau. Theo quan niệm của chiêm tinhhọc, năng lượng của Diêm Vương tinh khi kết hợp với các ngôi sao khác sẽ nảysinh nhiều vấn đề cho nhân loại như chiến tranh, dịch bệnh, mất mùa… và sự suấthiện sớm muộn, hậu quả nặng nhẹ của thiên tai cho mỗi khu vực (quốc gia) là tùyvào kinh và vĩ độ của vùng đất đó (lá số tử vi). Sao Diêm Vương bắt đầu trởlại chu kỳ mới khi nó tại cung Aries từ ngày 17/04/1822, đồng thời đã đi qua 10cung Hoàng Đạo và ngụ tại cung Capricorn từ ngày 20/01/2008 - 25/02/2023. Cứ mỗi khi Diêm Vương tinhvào mỗi cung khác nhau sẽ có hai lần xuất hiện dịch bệnh xảy ra cho nhân loại,một lần chiếu trực tiếp từ một ngôi sao xấu, một lần hợp (phối) chiếu từ cungđối diện. Và thường thì khi Diêm Vương tinh hội ngộ trực tiếp cùng với ngôi saonày thì vấn đề dịch bệnh thường nghiêm trọng, nhất là khi nguồn dịch xuất pháttừ châu Âu. Khi Diêm Vương đi vào mỗicung khoảng 0.2% lượng thời gian của nó thì dịch bệnh xuất hiện. Ví dụ: Khoảng từ năm 1822 đến1853, sao Diêm Vương vào cung Aries, tức là quãng thời gian Diêm Vương ảnhhưởng đến cung này khoảng 31 năm. Ta có 1822 + (15 * 0.2%) =1828, do tính bằng đơn vị năm thời gian có thể sai lệch +/- (1). Bài viết sử dụng số liệu từWikipedia, bạn có thể xem “danh sáchthống kê các trận đại dịch bệnh xuất hiện trên toàn cầu” từ trước CôngNguyên cho đến nay tại đây. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics Bảng thống kê thời gian xảyra dịch bệnh khi sao Diêm Vương hội ngộ trực tiếp với ngôi sao xấu. * Trận “đại dịch cúm thứ hai”xuất hiện vào năm 1828 trong chu kỳ Aries, hậu quả có hơn 100 ngàn người chết. * Đại dịch “cúm Nga” xuấthiện năm 1889, có hơn 1 triệu người chết trên toàn thế giới. Sao Diêm Vương ởcung Gemini. * Đại dịch “cúm Tây Ban Nha”xuất hiện năm 1918, có hơn 75 triệu người chết trên toàn thế giới. Sao DiêmVương ở cung Cancer. * Đại dịch “cúm châu Á” xuấthiện năm 1957-1958, có hơn 2 triệu người chết trên toàn thế giới. Sao DiêmVương ở cung Virgo (có chênh lệch thời gian do tính theo đơn vị năm). Dự đoán dịch bệnh E.coli năm 2011 Trong năm 2011, chịu sự ảnhhưởng của sao Diêm Vương, dịch bệnh sẽ tiếp tục xuất hiện như chu kỳ trước đâycủa nó và lần này ổ dịch được xác định ở châu Âu. Như lịch sử đã diễn ra trướcđó, các nước như có “truyền thống” dịch bệnh như Nga, Đức, Anh, Tây Ban Nha… sẽtiếp tục chịu ảnh hưởng lần này. Qua lá số tử vi của các quốc gia cho thấy cácnước sau đây sẽ “dính” phải khuẩn E.coli từ năm 2011-2012. * Châu Âu: - Các nước bị ảnh hưởng nặnggồm: Anh, Đức, Italia, Nga, Hà Lan. - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ:Bỉ, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha. * Châu Đại Dương và Bắc Mỹ: - Các nước bị ảnh hưởng nặnggồm: Úc, Canada,Colombia, Peru. - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ: New Zealand,Paraquay, Uruquay. * Châu Á: - Các nước bị ảnh hưởng nặnggồm: Ấn Độ, Myanmar. - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ:Bangladesh, Jordan, Mandives, Nepal, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Ả RậpSaudi và (???). * Châu Phi: - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ:Ai Cập, Libya.